Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

09.12.2004 Domes sēdes lēmumi


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2004.GADA 9.DECEMBRĪ

SĒDES PROTOKOLS Nr.26

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

Par adreses maiņu ēkām Krasta ielā 2, Cēsīs, un

zemes gabala izveidošanu Krasta ielā 1, Cēsīs

__________________________________________

Cēsu pilsētas SIA “VINDA” pieder objekts - laboratorija un I pacēluma sūknētava ar adresi Krasta ielā 2, Cēsīs (zemes gabals ar šādu adresi nodots beztermiņa lietošanā ūdenssūknētavas vajadzībām 1955.gadā). Pēc 1955.gada Krasta ielas trases vieta ir mainīta un minētais objekts pašlaik atrodas Krasta ielas nepāra numuru pusē.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 17.novembra atzinumu Nr.130 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , n o l e m j:

 1. Mainīt adresi ēkām un būvēm ar līdzšinējo adresi Krasta ielā 2, Cēsīs, un piešķirt tām jaunu adresi Krasta iela 1, Cēsis;

 2. Izveidot zemes gabalu Krasta ielā 1, Cēsīs (4201-006-0106), uz kura atrodas minētās ēkas un būves;

  1. Zemes gabala platība 6200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis - inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201).

 

Par adreses maiņu Beverīnas ielā 11, Cēsīs

__________________________________________

Cēsu rajona centrālās slimnīcas ēkas pie Beverīnas ielas līdz šim reģistrētas ar adresi Beverīnas iela 11, Cēsis. 2001.gadā, veicot zemes gabalu robežu sakārtošanu un izstrādājot zemes ierīcības projektu “Bijušās Cēsu rajona centrālās slimnīcas teritorijas Cēsīs, Beverīnas ielā 11, dalījums zemes gabalos un jaunas ielas izveidošana”, pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums (1§, prot.Nr.4, 22.02.2001.), ar kura 2.punktu iebrauktuvei uz slimnīcu piešķirts ielas statuss un nosaukums Slimnīcas iela, bet ar 4.6. punktu izveidots zemes gabals ar divām līdzvērtīgām adresēm Cēsīs, Beverīnas ielā 11 un Slimnīcas ielā 9, uz kura atrodas Cēsu rajona centrālā slimnīca.

Lai sagatavotu slimnīcas ēkas, būves un zemes gabalu reģistrēšanai zemesgrāmatā kā vienotu īpašumu, izskatot Cēsu rajona padomes iesniegumu (reģ.Nr.316/1-23; 17.11.2004.) par vienotas adreses noteikšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 3.decembra atzinumu Nr.133 (prot.nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , n o l e m j:

 1. Mainīt adresi ēkām un būvēm ar līdzšinējo adresi Beverīnas iela 11, Cēsis (īpašnieks Cēsu rajona padome, lietotājs Cēsu rajona pašvaldības aģentūra “Cēsu rajona slimnīca”), un piešķirt tām jaunu adresi Slimnīcas iela 9, Cēsis;

 2. Noteikt zemes gabalam ar līdzšinējām divām līdzvērtīgām adresēm Beverīnas iela 11 un Slimnīcas iela 9, Cēsis (kad.nr.4201-006-0830) vienu adresi Slimnīcas iela 9, Cēsis.

 

 

Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā Slimnīcas ielā 9, Cēsīs

__________________________________________

Izskatot Cēsu rajona padomes zemes pieprasījumu (reģ.Nr.2471/1-23; 17.11.2004.) uz zemes gabalu Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, kuru izmanto Cēsu rajona pašvaldības aģentūra “Cēsu rajona slimnīca”, saskaņā ar likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 3.decembra atzinumu Nr.133 (prot.nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas –

nav, n o l e m j:

 1. Piešķirt pastāvīgā lietošanā CĒSU RAJONA PADOMEI, reģ.Nr.90000083139, jurid. adrese Bērzaines ielā 5, Cēsīs, zemes gabalu Slimnīcas ielā 9, Cēsīs;

 2. Zemes gabala platība 30300 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0902);

 4. Pieņemt zināšanai, ka minētais zemes gabals atrodas uz astoņiem vēsturiskajiem zemes gabaliem vai to daļām. Zemes mantinieki pieprasījuši zemes gabalus Beverīnas ielā 11, Glūdas ielā 19, Glūdas ielā 20, Glūdas ielā 21 un Glūdas ielā 22, Cēsīs. Zemes mantinieku pieprasījumi nav saņemti uz zemes gabaliem Glūdas ielā 15 (t.p.Beverīnas ielā 14), Glūdas ielā 17 (t.p.Beverīnas ielā 13) un Glūdas ielā 18, Cēsīs. Izstrādājot zemes ierīcības projektu “Bijušās Cēsu rajona centrālās slimnīcas teritorijas Cēsīs, Beverīnas ielā 11, dalījums zemes gabalos un jaunas ielas izveidošana”, koriģētas vēsturisko zemes gabalu robežas, līdz ar to jaunizveidotais slimnīcas zemes gabals neietver teritorijas, uz kurām atjaunotas zemes īpašuma tiesības, un reģistrējams zemesgrāmatā uz Cēsu rajona pašvaldības vārda.

 

 

Par apgrūtinājuma noņemšanu

zemes gabalam Uzvaras bulvārī 9, Cēsīs

__________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Uzvaras bulvārī 9, Cēsīs, īpašnieces un līdzīpašnieka Kristapa Eglīša, pilnvarotās personas Zeldas Eglītes, iesniegumu (reģ.Nr.2635/1-23; 01.12.2004.) par apgrūtinājuma - “zemes gabalu aizņem Cēsu pilsētas stadiona teritorija” - noņemšanu zemes gabalam Uzvaras bulvārī 9, Cēsīs, ievērojot to, ka pēc apgrūtinājuma noteikšanas 1997.gadā zemes gabals nav izmantots savai iepriekšējai funkcijai kā Cēsu pilsētas stadions, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 3.decembra atzinumu Nr.138 (prot.nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , (balsošanā nepiedalās I.Eglīte)

n o l e m j:

 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1997.gada 10.jūnija lēmuma Nr.113 (prot.Nr.7) “Par zemes ierīcības - robežu sakārtošanas projekta apstiprināšanu kvartālam Cēsīs starp Noliktavas, Valmieras, Jāņa Poruka ielām un Uzvaras bulvāri” 2.3. punktā teksta daļu

“zemes gabalu aizņem Cēsu pilsētas stadiona teritorija”.

 

Par zemes gabala Tipogrāfijas ielā 1, Cēsīs,

lietošanas mērķi

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 11.februāra lēmuma Nr.95 (prot.Nr.3) “Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu ēkas Cēsīs, Tipogrāfijas ielā 1, reģistrēšanai zemesgrāmatā” 4.punktu zemes gabalam Tipogrāfijas ielā 1, Cēsīs, noteikts zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskā izmantošana.

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma izstrādāšanas gaitā, pārskatot zemes lietošanas mērķu reģistru, precizēti zemes lietošanas mērķi tuvinot tos reālajai situācijai. Ievērojot to, ka uz zemes gabala Tipogrāfijas ielā 1, Cēsīs, atrodas Cēsu rajona lauksaimniecības departamentam piederošas garāžas (Valsts pieņemšanas komisijas akts 08.10.1996.), saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 3.decembra atzinumu Nr.134 (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , n o l e m j:

 1. Zemes gabalam Tipogrāfijas ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-0414), noteikt zemes lietošanas mērķi - satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve -1106).

 2. Pirms zemes gabala uzmērīšanas, zemes īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā, precizēt zemes gabala robežas.

 

Par zemes gabala Lenču ielā 27, Cēsīs,

lietošanas mērķi

__________________________________________
 

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1437 (22.02.2000.) uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts nekustamais īpašums – zemes gabals Lenču ielā 27, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 25.marta lēmuma Nr.204 (prot.Nr.6) 3.punktu zemes gabalam noteikts zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskā izmantošana.

Ievērojot to, ka uz zemes gabala Lenču ielā 27, Cēsīs, atrodas Cēsu pilsētas SIA “Vinda” piederoša būve - ūdens atdzelžotava, kas saistīta ar maģistrālajiem ūdensapgādes tīkliem, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 3.decembra atzinumu Nr.135 (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , n o l e m j:

Zemes gabalam Lenču ielā 27, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-0104), noteikt zemes lietošanas mērķi – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201).

 

Par zemes gabala Uzvaras bulvārī 14, Cēsīs,

lietošanas mērķi

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1998.gada 29.maija lēmumu Nr.154 (prot.Nr.11) neapbūvētam zemes gabalam Uzvaras bulvārī 14, Cēsīs, tika noteikts zemes lietošanas mērķis – individuālā dzīvojamā apbūve un komercdarbība.

1999.gada 25.februārī nekustamais īpašums – zemes gabals Uzvaras bulvārī 14, Cēsīs, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz SIA “Veikals *JUTTA*”, juridiskā adrese Rīgas iela 21, Valmiera, vārda un, atbilstoši Cēsu pilsētas būvvaldē akceptētajam būvprojektam, uz zemes gabala uzbūvēta veikala ēka. Lai zemes lietošanas mērķis atbilstu zemes gabala faktiskajai izmantošanai, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 3.decembra atzinumu Nr.136 (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, n o l e m j:

Zemes gabalam Uzvaras bulvārī 14, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1414), noteikt zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu

ēku un būvju Piebalgas ielā 18, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā

__________________________________________

Saskaņā ar sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs (sākotnējā adrese Leona Paegles ielā 1, Cēsīs) tehnisko projektu, tas atrodas uz trīs zemes gabaliem.

Ievērojot to, ka sporta kompleksa ēkas un būves reģistrējamas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda kā nedalāms objekts (Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā 26.11.2004.), saskaņā ar zemes gabala robežu plānu, pamatojoties uz likumu “Grozījumi likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav, atturas - nav , n o l e m j:

  1. Nosacītajam zemes gabalam Piebalgas ielā 18, Cēsīs, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-509-0066, ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

  2. Zemes gabala platība 13000 m².

  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objektu apbūve (0910).

  4. Pieņemt zināšanai, ka ēkas un būves atrodas uz zemesgrāmatā reģistrēta zemes gabala Piebalgas ielā 18, Cēsīs, kad.Nr.4201-009-0129, uz daļas no zemesgrāmatā reģistrēta zemes gabala Leona Paegles ielā 2C, Cēsīs, kad.Nr.4201-009-0318 (zemes gabals ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 23.septembra lēmumu (prot.Nr.21, 6.punkts) sadalīts, dalījums vēl nav reģistrēts zemesgrāmatā), un uz zemesgrāmatā nereģistrēta zemes gabala Piebalgas ielā 18A, Cēsīs, kad.Nr.4201-009-0132.

 

 

Par nekustamā īpašuma Zirņu ielā 19, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 30.05.1996. lēmumu nr. 197 (protokols nr. 10) “Par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai”, 08.07.1999. lēmumu nr. 549 (protokols nr. 13) “Par namīpašuma Cēsīs, Zirņu ielā 19, denacionalizāciju”, 08.04.1999. lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, 31.01.1997. pirkuma – pārdevuma līgumu, dzīvojamās mājas Zirņu ielā 19, Cēsīs, īpašnieka Harolda Voldemāra HARTMAŅA pilnvarotās personas Velgas BALODES 16.11.2004. iesniegumu nr. 2565/1-24 un 07.12.2004. pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 13), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , nolemj:

1. Ar 2004.gada 1. decembri nodot nekustamo īpašumu Zirņu ielā 19, Cēsīs, kadastra nr. 42010080223, kas sastāv no dzīvojamās mājas (19/25 domājamās daļas īpašnieks Harolds Voldemārs HARTMANIS, un 6/25 domājamās daļas īpašnieks Agris LOGINS, kura atrodas uz Haroldam Voldemāram HARTMANIM piederoša 576,0 m2 liela zemes gabala.

2. Ar 2004.gada 1.decembri izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances nekustamo īpašumu Zirņu ielā 19, Cēsīs.

 

Par Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’

kapitāla daļu pārdošanu

__________________________________________

Pamatojoties uz likumu ‘’Par valsts vai pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām’’, SIA ‘’Eiroeksperts’’ 2004.gada 18.oktobra novērtējumu Nr. 1/67-67C-68 un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu (01.12.2004., prot. Nr. 20), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj:

 1. Pārdot atklāta izsolē Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’, reģ. Nr. 40003007848, turpmāk tekstā – Sabiedrība, 8708 (astoņi tūkstoši septiņi simti astoņas) kapitāla daļas, kas ir 100% no Sabiedrības pamatkapitāla.

 2. Noteikt Sabiedrības pārdodamo kapitāla daļu sākumcenu Ls 520,00 (pieci simti divdesmit lati).

 3. Noteikt, ka nosolītā cena par Sabiedrības kapitāla daļām jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

 4. Apstiprināt Sabiedrības kapitāla daļu izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu

 5. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt Sabiedrības kapitāla daļu pārdošanas izsoli, atbilstoši izsoles noteikumiem.

 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

Izsludināt izsoli pēc saskaņojuma saņemšanas no LR Finanšu ministrijas un A/s “Latvijas Unibankas”.

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 2004.gada 23.septembra (prot.Nr.21) lēmumā „Par kārtību bērnu uzņemšanai 1.klasē Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2005./2006.m.g.”

__________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības nodaļas vadītājas ziņojumu Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav, atturas - nav , nolemj :

Izdarīt izmaiņas Cēsu pilsētas domes 2004.gada 23.septembra lēmumā (prot.Nr.21) „Par kārtību bērnu uzņemšanai 1.klasē Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2005./2006.m.g.” izsakot pielikuma Nr.1 10.punktu šādā redakcijā: „ Izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarots darbinieks, iesniedzēja klātbūtnē, iereģistrē iesniegumu.”

 

Par nekustamo īpašumu Lenču ielā 6, Cēsīs

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (02.12.2004., protokols Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav, atturas - nav , nolemj:

Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (komisijas priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS) izstrādāt noteikumus nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, atsavināšanai izsolē ar pretendentu atlasi.

 

Par publiskās apspriešanas ierosināšanu

būvniecības iecerei Lenču ielā 6, Cēsīs

__________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (02.12.2004., protokols Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , nolemj:

 1. Izsludināt publisko apspriešanu par būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Lenču ielā 6, Cēsīs.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J.ZLAUGOTNIS):

  1. Pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA „Vidzemes Investīciju Projekts”, reģ. nr. 44103029335, juridiskā adrese, Raunas ielā 17, Cēsīs, LR MK noteikumu Nr.309 „Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskajai apspriešanai;

2.2. Iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr. 309 10.punktā norādītās darbības.

 1. Noteikt, ka SIA „Vidzemes Investīciju Projekts” publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Par nomas līguma par telpām Raunas ielā 12, Cēsīs

ar SIA ‘’Kolāža’’ izbeigšanu pirms termiņa

__________________________________________

Izskatot Cēsu kultūras centra direktores Ijas Grozas 2004.gada 22. novembra iesniegumu Nr. 1-15/118 (saņemts 2004.gada 25.novembrī, reģ. Nr. 2507/1-25) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Piekrist 2003.gada 1.maija nomas līguma par telpām Raunas ielā 12, Cēsīs, ar SIA ‘’KOLĀŽA’’, reģ. Nr. 010305305, izbeigšanai pirms termiņa ar 2004.gada 31.decembri.

 2. Uzdot Cēsu kultūras centram (direktore I.GROZA) veikt visas nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minētā līguma izbeigšanai pirms termiņa.

 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par dzelzceļa pievadceļu nomu

__________________________________________

Izskatot akciju sabiedrības ‘’8CBR’’, reģ. Nr. 439030002559, 2004.gada 3.novembra iesniegumu Nr. 06-2/20 (saņemts 2004.gada 8.novembrī, reģ. Nr. 2376/1-23) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 2.decembra atzinumu (protokols Nr. 24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj:

 1. Pagarināt 2003.gada 10.oktobrī starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un akciju sabiedrību ‘’8CBR’’ kā nomnieku noslēgto līgumu Nr. 2-7-33/2003 par dzelzceļa pievadceļu Eduarda Veidenbauma ielā 18a, Cēsīs, nomu, līdz 2005.gada 31.decembrim.

 2. Piekrist, ka akciju sabiedrība ‘’8CBR’’ nodod apakšnomā dzelzceļa pievadceļus Eduarda Veidenbauma ielā 18a, Cēsīs, SIA ‘’UG Partneri’’, reģ. Nr. 40003428580, un SIA ‘’LEO’’, reģ. Nr.49503001285.

 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.ZVIRBULE) sagatavot attiecīgu vienošanos.

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 9.oktobra lēmuma §5 (prot.Nr.19) akciju sabiedrībai “8.CBR” līdz 2004.gada 31.decembrim iznomāts zemes gabals Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, nod.Nr.1000 0004 6299; 30.11.2001.). Izskatot AS “8CBR” iesniegumu (reģ.Nr.2376/1-23; 08.11.2004.) par nomas līguma atjaunošanu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 2.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , n o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar akciju sabiedrību “8CBR”, reģ.Nr.43903002559, juridiskā adrese Rīgas iela 16, Smiltene, par zemes gabalu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, līdz 2005.gada 31.decembrim;

 2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 11432 m2;

 3. Zemes gabala lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001);

 4. Zemes nomu noteikt 4 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 9.oktobra lēmuma §6 (prot.Nr.19) akciju sabiedrībai “8.CBR” līdz 2004.gada 31.decembrim iznomāts zemes gabals Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, nod.Nr.1000 0007 8775; 25.11.2002.). Izskatot AS “8CBR” iesniegumu (reģ.Nr.2376/1-23; 08.11.2004.) par nomas līguma atjaunošanu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 2.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , n o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar akciju sabiedrību “8CBR”, reģ.Nr.43903002559, juridiskā adrese Rīgas iela 16, Smiltene, par zemes gabalu Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs, līdz 2005.gada 31.decembrim;

 2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 4108 m2;

 3. Zemes gabala lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001);

 4. Zemes nomu noteikt 4 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par zemes gabala Kaļķu ielā 16, Cēsīs lietošanas kārtību

__________________________________________

Izskatot SIA ‘’MEGARONS’’, reģ. Nr.40003461886, 2004.gada 29.novembra iesniegumu (saņemts Cēsu pilsētas domē 2004.gada 30.novembrī, reģ. Nr. 2538/1-23), SIA ‘’AILE’’, reģ. Nr. 44103004312, 2004.gada 25.novembra iesniegumu (saņemts Cēsu pilsētas domē 2004.gada 30.novembrī, reģ. Nr.2537/1-23) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 2.decembra atzinumu (prot. Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , nolemj:

Apstiprināt līgumu par zemes gabala lietošanas kārtību.

 

 

Par zemes nomu Stacijas laukumā 1, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.februāra lēmuma §10 (prot.Nr.4) noslēgts nomas līgums par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 1, Cēsīs, ar ēkas īpašnieku Guntaru Broku uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 15.februāri. Ēkai mainījies īpašnieks un pašreiz tā pieder Guntim Sprogam (zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0003 0179; 05.11.2004.). Ēka atrodas uz zemesgrāmatā nostiprināta zemes gabala “Stacijas laukums”, kad.nr.4201-005-1315, nod.Nr.1000 0015 1116, 01.10.2004, īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība.

Izskatot Gunta Sprogas iesniegumu (reģ.Nr.2567/1-23; 17.11.2004.) par zemes nomu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 2.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.februāra lēmuma §10 (prot.Nr.4) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 1”;

 2. Noslēgt nomas līgumu ar GUNTI SPROGU, par zemes gabalu Stacijas laukumā 1, Cēsīs, uz 10 gadiem, sākot ar 2004.gada 15.decembri;

 3. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 339 m2;

 4. Zemes gabala lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

 5. Zemes nomu noteikt 10 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu;

 7. Šobrīd nesaskaņot ierosināto būvniecību - ēkas rekonstrukciju - uz iznomājamā zemes gabala. Ierosināt būvniecības publisko apspriešanu un pozitīva rezultāta gadījumā jautājumu skatīt atkārtoti.

 

 

Par zemes nomas pārtraukšanu Tirgoņu ielā 8, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra lēmuma §5 (prot.Nr.4) pagarināts zemes nomas līgums ar SIA “Zelta vārpa” par zemes gabalu Tirgoņu ielā 8, Cēsīs, uz 5 gadiem, sākot ar 2003.gada 1.martu. Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Zemesgrāmatā reģistrētais zemes gabals Tirgoņu ielā 8, Cēsīs, nodots atsavināšanai un 2004.gada 12.novembrī parakstīts pirkuma līgums ar SIA “Zelta vārpa”, kurā norādīts, ka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu pircējam pāriet pēc visas pirkuma maksas samaksas un samaksas termiņš ir 2004.gada 31.decembris. Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, n o l e m j:

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra lēmuma §5 (prot.Nr.4) “Par zemes gabala nomu Tirgoņu ielā 8, Cēsīs” ar 2005.gada 1.janvāri;

 2. Pieņemt zināšanai, ka šis lēmums stājas spēkā tikai pēc pilnas zemes gabala pirkuma summas samaksas, ja samaksa nav veikta līdz 2004.gada 31.decembrim.

 

 

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par ēkas rekonstrukciju Stacijas laukumā 1, Cēsīs

__________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 2.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.24) un būvvaldes 3.decembra sēdes atzinumu (prot. nr. 46), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , n o l e m j:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par ēkas rekonstrukciju Stacijas laukumā 1, Cēsīs.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis):

 3. 2.1.pieprasīt būvniecības ierosinātājam GUNTIM SPROGAM, LR MK Noteikumu Nr. 309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

  2.2.iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

 4. Noteikt, ka GUNTIS SPROGA būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

 

Par zemes nomu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.decembra lēmuma §1 (prot.Nr.31) noslēgts nomas līgums par zemes gabala daļas nomu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, ar ēkas īpašnieku SIA “Veselības centrs 4” uz 10 gadiem, sākot ar 2003.gada 10.janvāri. Ēku ar 2004.gada 15.septembra un 10.novembra pirkuma līgumiem iegādājies SIA “LANSAN GROUP”. Ēka atrodas uz zemesgrāmatā nostiprināta zemes gabala Zīļu ielā 8/10, kad.nr.4201-007-1650, nod.Nr.1000 0007 2886, 11.07.2002, īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība.

Izskatot SIA “LANSAN GROUP” direktores Svetlanas Anoško iesniegumu (reģ.Nr.2555/1-23; 01.12.2004.) par zemes nomu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 2.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.decembra lēmuma §1 (prot.Nr.31) “Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Zīļu ielā 8/10”.

 2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “LANSAN GROUP”, reģ.Nr.44103032335, jurid. adrese Cēsu rajons, Straupes pagasts, Straupe, Pļavas iela 1, par zemes gabalu Zīļu iela 8/10, Cēsīs, uz 10 gadiem, sākot ar 2004.gada 15.decembri.

 3. Iznomājamās zemes gabala daļas platība 1200 m2.

 4. Zemes gabala lietošanas mērķi - satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve - 1106) - 720 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 480 m2.

 5. Zemes nomu noteikt 1,5 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības satiksmes infrastruktūras objektiem un 10 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei.

 6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 7. Atļaut ēkas rekonstrukciju esošajā apbūves platībā uz būvvaldē apstiprināta būvprojekta pamata bez atsevišķas saskaņošanas ar iznomātāju.

 8. Pieņemt zināšanai, ka nekustamais īpašums Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā un Gaujas upes aizsargjoslā.

Par sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs

maksas pakalpojumu apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu Nr.2145/1-25 no 11.10.2004 Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (02.12.2004 prot. Nr. 22) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (02.12.2004 prot. Nr. 25) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par, pret - nav , atturas - 1 (M.Šķēle), nolemj:

Apstiprināt sporta kompleksa Piebalgas ielā 18 maksas pakalpojumu izcenojumus:

  1. Trenažieru zālei:

   1. Cēsu pilsētas ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai darba dienās līdz plkst. 16.00 mācību procesa nodrošināšanai sporta skolotāja vadībā – bez maksas;

   2. Cēsu pilsētas sporta skolai sporta trenera vadībā līdz plkst. 16.00 vai saskaņojot ar trenažieru zāles instruktoru no 16.00-21.00 –bez maksas;

   3. NBS Instruktoru skolai personāla apmācības nodrošināšanai darba dienās no 8.00-22.00, iepriekš iesniedzot to personu sarakstu un saskaņojot ar Cēsu pilsētas sporta skolu apmeklētāju skaitu, treniņu nodarbību skaitu un nodarbību laikus – bez maksas;

   4. Trenažieru zāles 1 mēneša abonements 1 personai neierobežotam apmeklējumu skaitam laikā plkst. no 16.00-22.00:

    1. personām, kas vecākas par 18 gadiem - Ls 15,- /mēnesī;

    2. personām līdz 18 gadiem - Ls 5-/ mēnesī;

   5. Trenažieru zāles 1 reizes apmeklējums 1 personai laikā plkst. no 16.00-22.00:

    1. personām, kas vecākas par 18 gadiem - Ls 1,50 /1 treniņu nodarbība;

    2. personām līdz 18 gadiem Ls 0,50,-/ 1 treniņu nodarbība;

  2. Aerobikas zālei:

   1. Cēsu pilsētas ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai un Cēsu bērnu un jauniešu centram darba dienās līdz plkst. 16.00 mācību procesa nodrošināšanai skolotāja vadībā – bez maksas

   2. Cēsu pilsētas sporta skolai mācību procesa nodrošināšanai sporta trenera vadībā– bez maksas.

   3. darba dienās līdz plkst. 16.00- Ls 5,- / stundā; no plkst. 16 – 22 Ls 8,-/stundā;

   4. brīvdienās un svētku dienās no plkst. 8 – 22 Ls 8,-/stundā;

   5. īres maksas laikā nav iekļauts laiks, kas nepieciešams, lai apmeklētāju pārģērbtos uz nodarbības.

  3. Sporta spēļu zāles īre

   1. Visa sporta zāle (60m*32m) sporta pasākumu organizēšanai, tai skaitā tribīņu izvilkšana, apskaņošana, un attiecīgā sporta veida Cēsu pilsētas Sporta skolas rīcībā esošā aprīkojuma uzstādīšana- Ls 40,- / stundā;

   2. Visa sporta zāle (60m*32m) atpūtas un kultūras pasākumu organizēšanai, tajā skaitā tribīņu izvilkšana, apskaņošana, paklāja īre - Ls 60,- / stundā;

   3. 1 sporta spēļu laukums (32m*18m) – Ls 10,- /stundā;

   4. ½ sporta spēļu laukuma (32m*18m) pie nosacījuma, ka otru laukuma pusi vienlaicīgi izmanto cits īrnieks – Ls 5,- /stundā;

   5. Cēsu pilsētas domei „Cēsu pilsētas domes kausa volejbolā” rīkošanai, iepriekš saskaņojot pasākuma datumu – bez maksas.

   6. Sporta spēļu zāles īres maksa ietver ģērbtuvju, dušu izmantošanu, kas netiek ieskaitīta īres laikā.

  4. Saunas īre:

   1. visas saunas īre – Ls 10,-/ stundā;

   2. vienreizējs saunas apmeklējums 1 personai – Ls 1,-/ stundā;

   3. saunas īres maksā tiek ietverta ģērbtuvju un dušu izmantošana;

   4. profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas dalībniekiem (-am) saunas izmantošana, 1 stundu pēc treniņa trenažieru un aerobikas zālē, bez maksas.

Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu Nr.2145/1-25 no 11.10.2004 Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (02.12.2004 prot. Nr. 22 ) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (02.12.2004 prot. Nr. 25) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par, pret - nav , atturas – 1 (D.Vasmanis), nolemj:

 1. Pamatojoties uz sasniegtajiem sportiskajiem rezultātiem, ieguldīto darbu sporta veidu attīstībā Cēsu pilsētā Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošajās un apsaimniekošanā esošajās sporta bāzēs noteikt nomas maksu treniņu nodarbību un mājas spēļu organizēšanai Ls 1,00 (viens lats) mēnesī, tai skaitā PVN, līdz 2005.gada 31.decembrim sekojošiem sporta klubiem un sporta veidu aktīvistu kopām:

  1. S/K Cēsis vīriešu augstākās līgas florbola komandu „Lekrings”;

  2. S/K Cēsis sieviešu augstākās līgas komandu basketbolā sievietēm;

  3. S/K Cēsis vīriešu virslīgas volejbola komandu „S/K Cēsis/ LSPA”;

  4. S/K Cēsis vīriešu 1. līgas komandu volejbolā;

  5. S/K Cēsis vīriešu amatieru 1. līgas komandu basketbolā;

  6. vīriešu 2. līgas florbola komandu „Lekrings 2”;

  7. Cēsu sieviešu veterānu basketbola komandu;

  8. Cēsu vīriešu veterānu basketbola komandu;

  9. Invalīdu S/K „Cēsis”.

  1. Pamatojoties uz LR Aizsardzības ministrijas ieguldījumu Sporta kompleksa Cēsīs, Piebalgas ielā 18 celtniecībā atbrīvot Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolu no nomas maksas par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošajām un apsaimniekošanā esošajām sporta bāzēm.

  2. Lai risinātu jautājumu par atbrīvošanu no nomas maksas par sporta bāžu izmantošanu Cēsu rajona čempionātam basketbolā, volejbolā, florbolā, badmintonā, galda tenisā, organizatoram vismaz trīs mēnešu pirms attiecīgā čempionāta norises jāiesniedz Cēsu pilsētas sporta padomē:

  1. iepriekšējās sezonas sacensību organizēšanas ieņēmumu un izdevumu tāme;

  2. plānotā sacensību ieņēmumu un izdevumu tāme, tā, lai tiktu uzskatāmi atspoguļots visas sacensību organizēšanas ieņēmumu un izdevumu pozīcijas;

  3. sacensību dalībnieku komandu nosaukumi, piederība;

  4. iespējamās sporta bāzes izmantošanu.

 1. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta padomes izvērtējumu un ieteikumu, atbrīvot no maksas par Cēsu pilsētas pašvaldības sporta bāžu nomu līdz 2005.gada 31.decembrim Cēsu rajona čempionātus.

 2. Noteikt nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) mēnesī, t.sk., PVN, par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošajām un apsaimniekošanā esošo sporta bāžu nomu līdz 2005. gada 31.decembrim visām sporta aktīvistu kopām, kuras izmanto sporta bāzi Cēsīs, Lāču ielā 10.

 3. Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošās un apsaimniekošanā esošās sporta bāzes:

  1. Sporta nams- Cēsīs, Pūces ielā 2a;

  2. Sporta komplekss- Cēsīs, Piebalgas ielā 18;

  3. Sporta zāle- Cēsīs, Lāču ielā 10;

  4. Sporta zāle- Cēsīs, Lapsu ielā 17;

  5. Cēsu pilsētas stadions- Cēsis, Valmieras ielā 6;

  6. Cēsu Pastariņa pamatskolas sporta zāle- Cēsis, Raunas ielā 7

  7. Cēsu 1. pamatskolas sporta zāle- Cēsis, Gaujas ielā 17;

  8. Cēsu pilsētas ģimnāzijas sporta zāle- Cēsis, L. Paegles ielā 1;

 4. Sporta organizāciju pieteikums par nepieciešamību organizēt treniņu nodarbības un sacensības lēmuma 6.punktā minētājās sporta bāzēs jāiesniedz attiecīgās sporta bāzes apsaimniekotājam.

 5. Sporta bāzes apsaimniekotājs, saskaņojot ar pieteikuma iesniedzēju pieņem lēmumu par treniņu nodarbību un sacensību laikiem, ņemot vērā izglītības iestāžu mācību darba procesa organizēšanas prioritāti.

 6. Sporta bāzes apsaimniekotājiem līdz 2005.gada 1.janvārim pārskatīt un veikt izmaiņas spēkā esošos nomas līgumus.

Par revīzijas rezultātiem Cēsu pašvaldības

aģentūrā “Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes iekšējās revidentes 17.11.2004. “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu pašvaldības aģentūrā “Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” un Finansu komitejas atzinumu (02.12.2004., prot. Nr.25), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj:

 1. Apstiprināt “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu pašvaldības aģentūrā “Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”.

 2. Izvērtējot Cēsu pašvaldības aģentūras “Vidzemes vēstures un Tūrisma centrs” finansiāli saimniecisko darbību, tās grāmatvedības uzskaiti un organizāciju par revidējamo laika posmu, var atzīt, ka grāmatvedības dokumenti noformēti atbilstoši likumiem un citiem normatīviem aktiem, un tika gūts patiess un skaidrs priekšstats par līdzekļu ekonomisku izlietojumu paredzētiem mērķiem.

 3. Cēsu pašvaldības aģentūras “Vidzemes vēstures un Tūrisma centrs” administrācijai:

  1.Lai pilnveidotu grāmatvedības uzskaiti Cēsu pašvaldības aģentūrā “Vidzemes vēstures un Tūrisma centrs”, kārtot grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 2.panta prasībām:

  1.1.“Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedībā ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem”.

  2. Kārtojot aģentūras grāmatvedības uzskaiti ievērot MK noteikumu Nr.585 “Par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 25. un 43.punktu prasības:

  2.1.“Katra mēneša beigās hronoloģiskajos reģistros aprēķina saimniecisko darījumu kopsummas, naudas plūsmas uzskaites žurnālos un analītiskās uzskaites reģistros – attiecīgi grāmatvedības kontu vai analītiskās uzskaites kontu debeta un kredīta apgrozījumus un arī šo kontu atlikumus, kā arī saskaņo minētās summas”;

  2.2.“Ar uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem saistīto attaisnojuma dokumentu sagatavošanu, reģistrāciju, apgrozību un citus lietvedības jautājumus grāmatvedībā nosaka dokumentu apgrozības apraksts vai shēma”;

 4. Izstrādāt un apstiprināt aģentūras grāmatvedības dokumentu apgrozības shēmu.

 

 

Par Cēsu pilsētas domes iekšējā revidenta

nolikuma apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 70.panta un Finansu komitejas atzinumu (02.12.2004., prot.Nr. 25), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret – nav, atturas - nav, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes iekšējā revidenta nolikumu, saskaņā ar pielikumu

Instrukcijas

“Par Cēsu pilsētas pašvaldības ceļu tīkla

vērtības noteikšanas kārtību “apstiprināšana

__________________________________________

Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr.96 “ Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem “ izpildi un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas ( 02.12.2004., prot.Nr.24) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 02.12.2004.,prot.Nr.25 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , nolemj:

Apstiprināt instrukciju “ Par Cēsu pilsētas pašvaldības ceļu tīkla vērtības noteikšanas kārtību “, saskaņā ar pielikumu

 

Par uzveduma “ Brīnums “ viesizrādēm

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu 1.pamatskolas direktores iesniegumu Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas ( 02.12.2004.prot.Nr.22) un Finansu komitejas

( 02.12.2004.prot.Nr.25 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav , nolemj:

 1. Atļaut Cēsu 1.pamatskolai rīkot viesizrādes ar uzvedumu “ Brīnums “ Rīgā, VEF Kultūras pilī š.g. 21.un 22.decembrī.

 2. Apstiprināt izrādes vienas biļetes cenu:

 3. * pieaugušajiem Ls 2,00

  * bērniem Ls 1.50

 4. Uzdot Cēsu 1.pamatskolai ( direktore A.Būre ) organizēt biļešu izplatīšanu un

 5. veikt grāmatvedības uzskaiti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai

( galvenā grāmatvede A.Bičuka ).

 

Par labdarības koncerta organizēšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 2.decembra (prot.Nr.25) Finansu komitejas atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt 2004.gada 2.decembra Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (prot.Nr.25, 7.punkts) lēmumu ” “Par koncerta organizēšanu “.

 

Par Cēsu pilsētas stadiona tribīnēm

__________________________________________

Pamatojoties uz a/s “Agroprojekts” sastādīto atzinumu par avārijas situāciju Cēsu pilsētas stadiona tribīnēs un izstrādāto Cēsu pilsētas stadiona tribīņu demontāžas projektu, un ņemot vērā Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 02.12.2004. sēdes atzinumu (protokols Nr. 25), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj:

 1. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors M.Niklass) sadarbībā ar Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru A.Mihaļovu risināt jautājumus, kas saistīti ar Cēsu pilsētas stadiona tribīņu pilnīgu demontāžu.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors M.Niklass) sadarbībā ar Cēsu pilsētas domes Būvniecības, plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļu (vadītājs J.Zlaugotnis) organizēt Cēsu pilsētas stadiona tribīņu pilnīgu demontāžu.

 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne), iekļaut Cēsu pilsētas Sporta skolas budžetā finanšu līdzekļus par Cēsu pilsētas stadiona tribīņu pilnīgu demontāžu un kompensāciju SIA “G.Kolizejs” par telpu atbrīvošanu pirms 1999.gada 01.augusta telpu nomas līguma Cēsīs, Valmieras ielā 6 termiņa beigām.

 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmumā

(prot. Nr. 16, paragr.Nr. 6) “Par telpu nomu Cēsu 2.vidusskolā”

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2004.gada 02.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr. 25), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav, atturas - nav , nolemj:

 1. Izdarīt grozījumus Cēsu 2.vidusskolas telpu (Valmieras ielā 19, Cēsīs) nomas līgumā.

 2. Pilnvarot Cēsu 2.vidusskolu (direktore I.Semjonova) parakstīt grozījumus 2004.gada augusta telpu nomas līgumā, saskaņā ar pielikumu

Par reklāmu

Cēsis 800–gadu jubilejas pasākuma aktivitātēs

__________________________________________

Pamatojoties Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 02.12.2004. sēdes (protokols Nr. 25) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret - nav, atturas - nav , nolemj:

 1. Par Cēsis 800-gades jubilejas pasākuma un ar to saistīto aktivitāšu popularizēšanas reklāmas nesējiem noteikt:

  1. sadaļa Cēsis 800 interneta mājas lapā www.cesis.lv ;

  2. Cēsis 800-gades jubilejas pasākuma un sagaidīšanas aktivitāšu reklāmas baneri interneta mājas lapā www.cesis.lv ;

  3. preses relīzes Cēsu rajona un Latvijas lielākajos masu informācijas līdzekļos;

  4. sadaļa Cēsis 800 Cēsu pilsētas pašvaldības laikrakstā “Cēsu vēstis”;

  5. reklāmas afišas un bukleti, ielūgumi uz Cēsis 800 pasākumu un aktivitāti.

 2. Apstiprināt reklāmas nesēja laukuma Cēsis 800 jubilejas pasākumu un ar to saistīto aktivitāšu publicitātei sadalīšanu 7 zonās, nosakot sekojošas cenas (bez PVN) par reklāmas izvietošanu:

 3. Cēsis 800

   

  aktivitātes apraksts

  1.zona

  Pasākuma

  ģenerālsponsors

  2A zona

  2B zona

  2C zona

  2D zona

  Ls 6000 līdz

  Ls 7000

  Ls 7000 līdz

  Ls8000

  Ls 8000 līdz

  Ls9000

  Ls 9000 līdz

  Ls10000

  3A zona

  3B zona

  3C zona

  3D zona

  Ls 2000 līdz

  Ls 3000

  Ls 3000 līdz

  Ls4000

  Ls 4000 līdz

  Ls5000

  Ls 5000 līdz

  Ls6000

  4A zona

  4B zona

  4C zona

  4D zona

  Ls 800 līdz

  Ls 1100

  Ls 1100 līdz

  Ls1400

  Ls1400 līdz

  Ls1700

  Ls1700līdz

  Ls 2000

  5A zona

  5B zona

  5C zona

  5D zona

  Līdz Ls 200

  Ls 200 līdz

  Ls400

  Ls400 līdz

  Ls600

  Ls600 līdz

  Ls 800

  6A zona

  6B zona

  6C zona

  6D zona

  Atbalsts attiecīgajai pasākuma aktivitātei

  līdz Ls 100

  Atbalsts attiecīgajai pasākuma aktivitātei

  Ls100 līdz Ls 250

  Atbalsts attiecīgajai

  pasākuma aktivitātei

  Ls250 līdz Ls 500

  Atbalsts attiecīgajai pasākuma aktivitātei

  Ls 500 līdz Ls 1000

  7.zona

  Pasākuma

  informatīvie

  atbalstītāji

   

 4. Reklāmas laukumā atļauts ievietot tikai fiziskas personas vārdu uzvārdu vai komersanta logo.

 5. Reklāmas nesējos reklāmas izvietošanai netiek piedāvāta 1.zona (ģenerālsponsora reklāma), un 7.zona (informatīvo atbalstītāju reklāma).

 6. Samaksa par reklāmas laukuma izmantošanu Cēsis 800 jubilejas pasākuma un ar to saistīto aktivitāšu reklāmas nesējos tiek noteikta neatkarīgi no ievietojamās reklāmas laukuma apmēra un reklāmas biežuma, bet atkarībā no reklāmas laukuma zonas.

 7. Reklāma attiecīgajā zonā tiek izvietota 3(trīs) dienu laikā no sponsorēšanas līguma vai līguma par reklāmas izvietošanu parakstīšanas dienas un ir spēkā uz gadu, izņemot, ja reklāma tiek ievietota 6.zonā, t.i., attiecas tikai uz attiecīgo aktivitāti.

 8. Saņemtie finanšu līdzekļi tiks izmantoti Cēsis 800-gades jubilejas pasākuma un ar to saistīto aktivitāšu organizēšanas izdevumu segšanai.

 9. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina projekta Cēsīm 800 organizators.

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs

__________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes 22.11.2004. atzinumu nr. 3 (prot. nr. 44), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs.

2.Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis):

2.1.pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA ‘’OGUS’’, reģ. Nr. 49503002454 , juridiskā adrese Dzintara iela 6, Cēsis, LR MK Noteikumu Nr. 309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

2.2.iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

3.Noteikt, ka SIA ‘’OGUS’’ būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu Rīgas ielā, Cēsīs

__________________________________________

Pamatojoties uz Transporta kustības organizācijas darba grupas 2004.gada 6.decembra (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret – nav, atturas – nav, nolemj:

- Rīgas ielas posmā no Kases ielas līdz Pils ielai labajā pusē uzstādīt ceļa zīmi Nr.326 “Apstāties aizliegts”;

- Rīgas ielas posmā no Kases ielas līdz Rožu laukumam labajā pusē uzstādīt ceļa zīmi Nr.326 “Apstāties aizliegts” ar papildzīmi Nr.842 “Izņemot preču piegādi līdz 30 min.”;

- Rīgas ielas posmā no Ūdens ielas līdz Līvu laukumam esošo ceļa zīmi Nr.327 “Stāvēt aizliegts” papildināt ar papildzīmi Nr.822 “Darbības laiks” (8.00 - 17.00).

Par iznomātu neapdzīvojamo telpu Gaujas ielā 7/9, Cēsīs, privatizācijas

pirkuma līguma noslēgšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 07.12.2004. atzinumu (protokols nr. 13) un iesniegtajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par, pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt pirkuma līgumu par neapdzīvojamām telpām Gaujas ielā 7/9 – 601, Cēsīs, kopējā platība 266,8 m2, identifikācijas numurs 42010080121-601, ar SIA “Cēsu dzīvokļu pārvalde”, reģ. nr. LV49503000909, par Ls 26169,51 (divdesmit seši tūkstoši viens simts sešdesmit deviņi lati un 51 santīms), tai skaitā, zemes vērtība Ls 1169,51, kas maksājami 50 % latos (trīspadsmit tūkstoši astoņdesmit četri lati un 75 santīmiem) un 50 % privatizācijas sertifikātos (četri simti sešdesmit septiņi sertifikāti un 31/100).

2. Noteikt objekta privatizācijas pirmo iemaksu - 467,31 (četri simti sešdesmit septiņi un 31/100) privatizācijas sertifikāti un maksu par tehnisko izpildi Ls 20,- (divdesmit lati).

3. Privatizējamā objekta pirmo iemaksu SIA “Cēsu dzīvokļu pārvaldei” veikt viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas, parakstīt pirkuma līgumu un līgumu par privatizācijas objekta ieķīlāšanu.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes speciālistei dzīvokļu un privatizācijas jautājumos R.Kalniņai nodrošināt privatizācijas dokumentu noformēšanu atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.

 


 

Pielikums

Akts par nekustamā īpašumaZirņu ielā 19, Cēsīs,

(kadastra nr. 42010080223)nodošanu un pārņemšanu dzīvojamās mājas īpašnieku

pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Cēsīs 01.12.2004.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 08.02.2001. lēmumu (prot. nr. 3 & 31), ar Cēsu pilsētas domes sēdes 10.05.2001. lēmumu (prot. nr 5,§ 43) izveidotā nekustamā īpašuma nodošanas komisija šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: A.Mihaļovs - Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Komisijas locekļi: J.Pētersons - Cēsu pilsētas zemes komisijas priekšsēdētājs;

R.Kalniņa - Cēsu pilsētas domes speciāliste dzīvokļu un

privatizācijas jautājumos;

Ģ.Beikmanis – SIA “Cēsu dzīvokļu pārvalde” direktors;

I.Mercs - Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs

nodod Cēsu pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu Zirņu ielā 19, Cēsīs. Dzīvojamās mājas Zirņu ielā 19, Cēsīs, īpašnieki Harolds Voldemārs HARTMANIS un Agris LOGINS pārņem nekustamo īpašumu Zirņu ielā 19, Cēsīs, (kadastra nr. 42010080223) pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ar 01.12.2004. 1. Nekustamā īpašuma nodošanas un pārņemšanas komisija veica nekustamā īpašuma apskati un konstatēja: 1.1.Nekustamais īpašums Zirņu ielā 19, Cēsīs, sastāv no dzīvojamās mājas ((19/25 domājamās daļas īpašnieks Harolds Voldemārs HARTMANIS un 6/25 domājamās daļas īpašnieks Agris LOGINS), kura atrodas uz Haroldam Voldemāram HARTMANIM piederoša 576,0 m2 liela zemes gabala.

1.2. Dzīvojamās mājas 19/25 domājamās daļas 16.07.2002. reģistrētas zemesgrāmatā, nodalījuma nr. 1000 0007 3222, un zemes gabals 17.04.2002. reģistrēts zemes grāmatā, nodalījuma nr. 1000 0006 5624, uz Harolda Voldemāra HARTMAŅA vārda. Dzīvojamās mājas 6/25 domājamās daļas reģistrētas zemesgrāmatā, nodalījuma nr. 1000 0007 3222, uz Agra LOGINA vārda. 1.3. Mājas celšanas gads: 1890.

1.4. Sienu materiāls: koks/mūris.

1.5. Stāvu skaits: 2.

1.6. Kopējā platība: 138,6 m2. 1.7. Dzīvojamās mājas īpašnieku skaits: 2, 1.7.1. Harolds Voldemārs HARTMANIS;

1.7.2. Agris LOGINS.

1.8. Dzīvojamās mājas īpašums: 1.8.1. denacionalizētas 19/25 domājamās daļas;

1.8.2. privatizētas 6/25 domājamās daļas.

1.9. Apgrūtinājumi (ķīlas līgumi, nomas līgumi, u.c.): nav. 1.10. Apkures sistēma: vietējā krāsns apkure.

1.11. Ūdensapgādes sistēma: nav.1.12. Kanalizācijas sistēma: nav.1.13. Gāzes apgādes sistēma: nav. 1.14. Lifta iekārta: nav1.15. Atkritumu vads: nav.1.16. Ēkas apdrošināšana: nav apdrošināta.

1.17. Elektrības skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas.1.18. Siltuma skaitītāja stāvoklis: nav.1.19. Aukstā ūdens skaitītāja stāvoklis: nav.

2 Komisijai ir sekojošas piezīmes par nekustamo īpašumu Zirņu ielā 19, Cēsīs,: 2.1. Dzīvojamā māja ir dzīvošanai derīgā tehniskā stāvoklī. 2.2. Iesniegtas prasības tiesā: nav. 2.3. Dzīvokļu īrnieku parāds uz pārņemšanas brīdi: nav.

3. Pārsūdzības laiks un kārtība Personas, kuru intereses vai tiesības tiek aizskartas ar nekustamā īpašuma nodošanu īpašniekiem apsaimniekošanā, var iesniegt prasību par savu tiesību un interešu aizstāvību Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam 7 dienu laikā pēc akta parakstīšanas par nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu.

4. Vienlaicīgi ar nekustamo īpašumu tiek nodoti šādi dokumenti:

4.1. Inventarizācijas lietas kopija.

4.2. Informācija par dzīvokļos deklarētām personām.

Nekustamā īpašuma Zirņu ielā 19, Cēsīs, nodošanas un pārņemšanas akts sastādīts uz 2 lapām 3 eksemplāros.

Nodod Pārņem

___________ (A.Mihaļovs) _________

___________ ( J.Pētersons) (H.V.Harmanis, pilnv. persona

___________ (R.Kalniņa) V.Balode) ___________ (Ģ.Beikmanis) ____________ ___________ (I. Mercs) (A.Logins)

Ar savu parakstu apliecinu, ka minētais nekustamais īpašums Zirņu ielā 19, Cēsīs, nav ieguldīts citās uzņēmējsabiedrībās, pārdots, ieķīlāts, dāvināts, ziedots vai kā citādi apgrūtināts.

__________/ Gints Šķenders - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs/

Z.V

Sagatavoja Kalniņa

 

 

Domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 


 

APSTIPRINĀTS

ar Cēsu pilsētas domes

09.12.2004. lēmumu

(prot. Nr. 26, Nr. 11)

 

Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’

kapitāla daļu atsavināšanas

IZSOLES NOTEIKUMI

 1. Vispārīgie noteikumi

  1. Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu, turpmāk tekstā – īpašums, izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama īpašuma izsole atbilstoši likuma ‘’Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām’’ H. sadaļu.

  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisija, turpmāk tekstā – komisija.

  3. Izsole notiek Raunas ielā 4, Cēsīs, 2.stāvā sēžu zālē, 2005.gada 14.janvārī plkst. 10.00.

  4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

  5. Īpašuma sākumcena – Ls 520,00 (pieci simti divdesmit lati).

  6. Izsoles solis – Ls 100,00 (simts lati).

  7. Nodrošinājuma nauda – 10% no īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 52,00 (piecdesmit divi lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, A/S Latvijas Unibanka Cēsu filiāle, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.

  8. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati).

  9. Sludinājumi par īpašuma izsoli publicējami laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ un Cēsu rajona laikrakstā – ‘’Druva’’.

  10. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 2. Īpašuma raksturojums

  1. Īpašums ir Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ 8708 (astoņi tūkstoši septiņi simti astoņas) kapitāla daļas, t.i., 100% Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ pamatkapitāla.

  2. Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā ar Nr. 40003007848.

  3. Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ juridiskā adrese ir Raunas iela 4, Cēsis.

  4. Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ pieder angārs Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, kura kopējā platība ir 451,5 kv.m. un kustamā manta (datortehnika, faksmodems, sekcija- sekretārs, rakstāmmašīna, kopētājs, telefakss, sakaru uztvērēji, printeri, metāla galds, kravas furgons, slīpmašīna, motorsūkņi). Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ ir novērtējis SIA ‘’Eiroeksperts Rīga’’ (18.10.2004. Nr. 1/67-67C-68).

   1. Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ pēc stāvokļa uz 2004.gada 10.novembri ir šādas saistības:

   2. Kreditori

    Kreditora nosaukums

    Pamats

    Kreditora prasījums

    Atmaksas datums

    Summa, Ls

    Summa, Ls uz 10.11.2004.

    LR VID

    Likums “Par Iedzīvotāju ienākumu nodokli”

    Nodokļa parāds

     

    642.00

    973.81

    LR VID

    Likums “Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

    Nodokļa parāds

     

    3236.41

    4851.30

    LR VID

    Likums “Par uzņēmuma ienākuma nodokli”

    Nodokļa parāds

     

    3961.54

    5513.20

    LR VID

    Likums “Par dabas resursu nodokli”

    Nodokļa parāds

     

    76.93

    113.48

    LR VID

    Audita laikā papildus aprēķinātā budžetā maksājamā PVN summa

    Iemaksa

     

    22.24

    22.24

    LR Finanšu ministrija

    01.10.1996. līgums par “Dānijas bankas “Den Danske bank” piešķirtā aizdevuma izmantošanu un atmaksāšanu”

    Aizdevuma izmantošana un atmaksāšana

    20.12.2005.

    370 211,14 DKK

    65332 DKK

    (5795LVL)

    LR Finanšu ministrija

    10.10.2001. līgums par a/s LUB izsniegtā aizdevuma galvojumu, kas nodrošināts ar hipotēku un komercķīlu

    Valsts galvojums

    26.09.2011.

    1 600 000,= LVL

    1207285,=LVL

    Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm, kuru atmaksas termiņš iestājas vēlāk par gadu

    Kreditora nosaukums

    Pamats

    Kreditora prasījums

    Termiņš

    Summa Ls

    Summa, Ls uz 07.10.2004.

    Dānijas bankas “Den Danske bank”

    01.10.1996. līgums par “Dānijas bankas “Den Danske bank” piešķirtā aizdevuma izmantošanu un atmaksāšanu”

    Aizdevums

    20.12.2005.

    370 211,14 DDK

    65332 DKK

    (5795LVL)

    A/s LUB

    01.10.2001. Kredīta līgums Nr. CE01685

    Aizdevums

    26.09.2011.

    1 600 000,= LVL

    1207285,=LVL

    A/s LUB

    06.10.2000. Kredīta līgums

    Aizdevums

    31.03.2004.

    40 000,= LVL

    11000,=LVL

   3. saistības, kas izriet no 2001.gada 10.oktobra līguma starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Cēsu pilsētas pašvaldības ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ par valsts galvojumu;

   4. saistības, kas izriet no 1996.gada 1.oktobra līguma starp Latvijas Republikas Finansu ministriju un Cēsu siltumtīklu uzņēmumu par Dānijas bankas ‘’Den Danske bank’’ piešķirtā aizdevuma izmantošanu un atmaksāšanu.

  5. Noteikumu 2.5.punktā noteikto nodokļu parādu summas mainās, ņemot vērā pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu.

  6. Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ mantu var apskatīt darba dienās , iepriekš piezvanot pa tālruni 9491904.

 3. Izsoles priekšnoteikumi

  1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļas un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā.

  2. Lai piedalītos izsolē, no izsoles pasludināšanas dienas laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ līdz 2005.gada 13.janvāra plkst.14.00 Raunas ielā 4, Cēsīs, 305. kabinetā, jāiesniedz šādi dokumenti:

   1. fiziskai personai:

 1. kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas naudas samaksu;

 2. jāuzrāda pase;

 3. izziņa par dzīvesvietu.

   1. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:

 1. spēkā esošu statūtu (personālsabiedrībai – līguma) kopija;

 2. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

 3. nodokļu vai PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

 4. juridiskās personas lēmums par īpašuma iegādi;

 5. bankas uzziņa par norēķinu kontu;

 6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;

 7. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;

 8. Valsts ieņēmuma dienesta un pašvaldības izziņa (oriģināls), kas nav vecāka par 1 (vienu) mēnesi par to, ka juridiskā persona ir samaksājusi visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;

 9. Ārvalstu juridiskai personai jāiesniedz tās apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņa par finanšu resursu pieejamību;

 10. Kvīts par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma naudas samaksu.

Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  1. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.

  2. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:

   1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;

   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš.

 1. Izsoles process

  1. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda, bet reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

  2. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas tikai viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām, ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:

   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;

   2. noteikt, ka izsole nenotiek.

  3. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam ir tiesības pieprasīt atpakaļ iemaksāto reģistrācijas un nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  4. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.

  5. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē, un viņam septiņu dienu laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda šajā gadījumā netiek atmaksāta.

  6. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus.

  7. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

  8. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

  9. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.

  10. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Cēsu pilsētas SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ un tā kapitāla daļām, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

  11. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.

  12. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.

  13. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.

  14. Procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.

  15. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

  16. Izsoles dalībnieks, kurš Īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis tikai viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo noteikumu 4.1.punktam.

  17. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā īpašuma cena un samaksas kārtība.

  18. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta, izņemot šajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

 2. Samaksas kārtība

  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto īpašumu līdz 2005.gada 14.februārim.

  2. Ja nosolītājs līdz 2005.gada 14.februārim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības piedāvāt pirkt īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu. Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā Komisijas noteiktajā termiņā.

 3. Nenotikusi izsole

  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

   2. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;

   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.

 4. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

  1. Izsoles protokolu apstiprina komisija septiņu dienu laikā no izsoles dienas.

  2. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome septiņu dienu laikā no samaksas veikšanas brīža.

  3. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

 5. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas.

  2. Ja Komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.2.punktā noteiktais termiņš.

 

Domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 


 

Pielikums

 

CĒSU PILSĒTAS DOMES

DOMES IEKŠĒJĀ REVIDENTA

NOLIKUMS

1. Vispārējie noteikumi.

  1. Cēsu pilsētas domes iekšējais revidents (turpmāk tekstā - revidents) ir Cēsu pilsētas domes amata vienība, kas izveidota saskaņā ar Cēsu pilsētas domes lēmumu un pakļauta Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam.

  2. Revidents veic revīzijas atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas domes nolikumam, lēmumiem un rīkojumiem.

  3. Revidents sniedz neatkarīgu un objektīvu vērtējumu ar mērķi uzlabot Cēsu pilsētas domes un tās padotībā esošo iestāžu, pašvaldības kapitālsabiedrību (turpmāk tekstā iestādes) darbību.

  4. Revidenta nolikumu apstiprina Cēsu pilsētas dome.

2. Iekšējā revidenta darba apjoms.

2.1. Revidenta darba apjoms aptver visas iestādes kontroles sistēmas, funkcijas, iekšējās procedūras un kārtības novērtēšanu.

2.2. Revidents sniedz pamatotus secinājumus Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam par:

  • iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību iestāžu izvirzīto mērķu sasniegšanai;

  • iesniegtās finansu, uzskaites un citas informācijas ticamību un pilnīgumu;

  • iestādes darbības atbilstību LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības izstrādātajai stratēģijai, politikai, apstiprinātajiem rīcības plāniem, funkcijām un personālsastāva amatu aprakstiem;

  • efektīvu un ekonomisku tiesisku iestādes līdzekļu izmantošanu, kontroli un aizsargāšanu no finansiāliem zaudējumiem, materiālo vērtību un naudas līdzekļu saglabāšanu.

  1. Revidents informē domes priekšsēdētāju par risku, kas rodas, ja ierobežo revīzijas apjomu. Ja revidents uzskata, ka apjoma ierobežojumi nav pieļaujami, viņš par to informē domes vadību.

  2. Revidents atbilstoši izvirzītajam uzdevumam vai darba plānam, nosaka revīzijas apjomu iestādēs.

  3. Domes priekšsēdētājs ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu – akceptē revidenta atklātos faktus un ievieš ieteikumus vai tos neatbalsta, ir atbildīgs par risku, kas rodas, ja ieteikumi netiek realizēti.

3. Revidenta mērķi un uzdevumi.

3.1.Revidents ieteikumus un vērtējumus sniedz, pamatojoties uz revīzijas gaitā iegūto informāciju un atklātajiem faktiem, kas apstiprina revidenta izdarītos secinājumus un ieteiktās rekomendācijas.

3.2.Pēc revīzijā konstatēto trūkumu un to radītā riska analīzes, domes priekšsēdētājs lemj par revīzijas ieteikumu pieņemšanu un nodrošina nepieciešamos pasākumus trūkumu novēršanā.

3.3.Revidenta uzdevumos ietilpst ne tikai trūkumu atklāšana revidējamo iestāžu darbībā, bet arī nepieciešamās informācijas saņemšana pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas laikā no iesaistītajām iestāžu struktūrvienībām un pārliecības iegūšana par pieņemtā lēmuma likumību, kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, konsultāciju sniegšanu.

  1. Domes priekšsēdētājs nosaka atbilstošas procedūras un iekšējās kontroles pasākumus, bet revidents novērtē šo kontroles pasākumu efektivitāti un lietderību.

  2. Revidents informē domes priekšsēdētāju par visiem negodīgas rīcības gadījumiem, kas ir atklāti vai par kuriem ir aizdomas.

  3. Revidents atbild par attiecīgo revīzijas procedūru izvēli, lai gūtu pietiekamus pierādījumus par negodīgas rīcības gadījumiem un, pamatojoties uz iegūtajiem pierādījumiem, iesniedz revīzijas aktu (ziņojumu) domes priekšsēdētājam.

  4. Iepazīstoties ar revidenta sniegto revīzijas aktu vai veikto pārbaudi, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs pieņem rakstisku lēmumu (atsevišķa lēmuma vai rezolūcijas veidā) – pieņemt revīzijas aktu zināšanai, izskatīt revīzijas aktu finansu komitejā vai izskatīt finansu komitejā un domes sēdē lēmuma pieņemšanai par atbildīgo personu saukšanu pie atbildības.

  5. Revidents katru gadu par veiktajām revīzijām, pārbaudēm atskaitās Cēsu pilsētas domei 1 reizi gadā, bet pēc domes priekšsēdētāja pieprasījuma arī biežāk. Pārskatā salīdzina reālās revīzijas darbības aktualitātes ar plānotajām, izvērtē sniegto ieteikumu ieviešanu gaitu, kā arī vērš uzmanību uz ikvienu nozīmīgu revīzijā vai pārbaudē atklāto faktu.

 

4. Revidenta tiesības un pienākumi.

4.1.Kontroles darbā, veicot revīzijas, revidentam ir tiesības:

4.1.1. pieprasīt pārbaudei oriģinālos dokumentus no pārbaudē, revīzijā iesaistītajām iestādēm, kas saistīts ar finansiālās un saimnieciskās darbības revīziju (lēmumi, līgumi, nolikumi, rīkojumi, grāmatvedības un saimnieciskās darbības dokumenti, uzskaites reģistri, pārskati un to pielikumi).

   1. netraucēti apmeklēt revidējamās iestādes darba telpas u.c. objektus, kur glabājas materiālās vērtības un naudas līdzekļi, lai nepieciešamības gadījumos varētu tos pārbaudīt, vai arī pieprasīt administrācijai veikt faktisko kontroli (inventarizāciju) par naudas un materiālo vērtību stāvokli un saglabāšanu.

   2. revīzijas procesā revidentam ir tiesības saņemt dokumentu norakstus, lai tos pievienotu revīzijas aktam vai ziņojumam. Nepieciešamības gadījumos revidents var noblombēt materiālo vērtību un dokumentu glabāšanas vietas.

   3. revidents ir tiesīgs pieprasīt no jebkura revidējamās iestādes darbinieka vai amatpersonas mutiskus un rakstveida paskaidrojumus, dažāda veida aprēķinus, uzziņas, kas attiecas uz dokumentālās revīzijas jautājumiem.

   4. veicot revīzijas, revidents drīkst savākt informāciju, veicot vajadzīgās aptaujas un organizējot pretpārbaudes citās Cēsu pašvaldības iestādēs.

4.2.Veicot revīzijas, revidenta pienākums ir:

4.2.1.revīzijas laikā netraucēt revidējamās iestādes darbu, neiejaukties iestādes vadīšanā.

4.2.2.savā profesionālajā darbībā revidentam jārīkojas godīgi un objektīvi. Revidenta uzdevumos ietilpst ne tikai trūkumu atklāšana revidējamās iestādes darbībā, bet arī prasme tos laikus novērst, sniegt konsultācijas, ieteikumus iestādes darbības uzlabošanai.

4.2.3.revīzijas laikā iegūto informāciju revidents ir tiesīgs izpaust trešajai personai tikai ar priekšsēdētāja atļauju.

4.2.4.revidents ir personīgi atbildīgs par revidējamās iestādes izsniegto dokumentu oriģinālu saglabāšanu.

5. Iekšējā revidenta neatkarība.

5.1.Revidents savā darbībā, ciktāl tas ir iespējams, funkcionāli un organizatoriski, ir neatkarīgs.

5.2.Revidentam ir tiesības iepazīties ar visiem iestādes dokumentiem, ierakstiem grāmatvedības datoru programmā, kā arī tiesības saņemt informāciju un skaidrojumus, un nepieciešamās izziņas no iestādes darbiniekiem.

5.3. Revidents veic savus darba pienākumus objektīvi un profesionāli.

5.4.Revidents nedrīkst pieļaut nekvalitatīvu un kompromitējošu darbību un revīziju interešu konfliktu.

5.5.Revidenta uzdevumi veicami tā, lai revidenta izdarītos secinājumus nevarētu ietekmēt vai mainīt ārējie faktori. Ja tiek ietekmēta revidenta neatkarība vai objektivitāte, revidentam par to jāziņo domes priekšsēdētājam.

5.6.Revīzija jāveic tā, lai izvairītos no interešu konfliktiem, kā arī jāatsakās no revīzijas iestādēs, kurās revidents pēdējā gada laikā pildījis grāmatveža pienākumus.

5.7.Revidents nedrīkst tikt iesaistīts tādu sistēmu izstrādāšanā, attīstīšanā vai pārvaldīšanā, ko pats pēc tam revidēs, bet var sniegt ieteikumus un padomus par nepieciešamajām kontroles procedūrām šajās sistēmās.

5.8.Padomi un ieteikumi par kontroles pasākumiem, kas varētu tikt iestrādāti sistēmās un procedūrās, iesniedzami tā, lai tie turpmāk neietekmētu revidenta tiesības novērtēt šos kontroles pasākumus un sistēmas.

5.9.Kvalitatīvu uzdevumu izpildei revidents:

 • analizē iekšējās kontroles sistēmas un izstrādā nepieciešamo pārbaužu plānus;

 • ziņo par revīzijā atklātajiem faktiem un pierādījumiem domes priekšsēdētājam un, ja nepieciešams, sniedz ieteikumus uzlabojumu ieviešanai;

 • sniedz atzinumu par revidējamo sistēmu kontroles pasākumu drošību;

 • novērtē iekšējās kontroles sistēmu pašvaldībā kopumā.

 

6. Iekšējā revidenta riska novērtēšana un darbības plānošana.

6.1.Revidents sagatavo iekšējo revīziju gada plānu un līdz 20.janvārim iesniedz to apstiprināšanai domes priekšsēdētājam.

6.2.Gada revīzijas plāna izstrādē ievērojami šādi posmi:

 • auditējamās sistēmas identificēšana (finansu revīzija, lietderības revīzija);

 • riska novērtējuma izstrādāšana;

 • prioritāro sistēmu noteikšana;

 • revīzijas veikšanai nepieciešamā laika noteikšana;

 • revīzijas veikšanas biežuma noteikšana.

7. Revidenta pierādījumi, ziņojumi un atbildība.

7.1.Revidents novērtē pašvaldības iestādēs pastāvošās kontroles sistēmas saistībā ar iestāžu mērķiem un uzdevumiem.

7.2.Pašvaldības iestāžu revīzijās ietilpst:

 • revīzijas plāna sagatavošana;

 • sistēmas mērķu, procesu un kontroles pasākumu noteikšana un dokumentēšana;

 • kontroles pasākumu atbilstības novērtēšana saskaņā ar iestādes mērķiem;

 • kontroles pasākumu pārbaude, lai noteiktu, kā tie darbojas praksē un vai tie ir pietiekami efektīvi;

 • secinājumu apkopošana;

 • ziņojumu un revīzijas aktu sniegšana domes priekšsēdētājam un domei;

 • domes priekšsēdētāja vai Cēsu pilsētas domes apstiprināto ieteikumu ieviešanas uzraudzība;

 • atsevišķu revīzijas rezultātu apkopošana un atzinuma sagatavošana kontrolei.

7.3.Pamatojoties uz rūpīgu pierādījumu analīzi, revidents izdara secinājumus un izstrādā ieteikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem.

7.4.Lai iegūtu un analizētu pierādījumus, revidents lieto atzītas iekšējo revīziju metodes un paņēmienus. Revidentam ir jābūt pārliecinātam, ka viņa iegūtie pierādījumi ir precīzi un pietiekami. Ja rodas šaubas par iegūtajiem pierādījumiem, revidenta pienākums izpētīt citus informācijas avotus, lai apstiprinātu uzzināto. Ja pierādījumi iegūti no trešās personas un nevar tikt apstiprināti, tas skaidri jānorāda ziņojumā (revīzijas aktā).

7.5.Jādokumentē:

 • revīzijas plāns;

 • esošo informāciju interviju pieraksti, pārbaužu tabulas un rezultāti;

 • kontroles pasākumi;

 • atsevišķu kontroles pasākumu iedarbīgums;

 • ziņojums vai diskusija ar iestādes vadītāju;

 • domes priekšsēdētāja vai Cēsu pilsētas domes pieņemto lēmumu uzraudzības kārtība;

 • darba dokumenti.

7.6.Revidents sagatavo regulārus pārskatus par iekšējās revīzijas novērtēto iestāžu darba kvalitāti, kurus iesniedz domei.

7.7.Revīzijas noslēguma ziņojumos norādāms revīzijas mērķis, darba apjoms, konstatētie fakti, kā arī iepriekšējās kontroles sistēmas trūkumi un iespējamie risinājumi. Revidenta ziņojums sastādāms lietišķi, skaidri un precīzi. Tam jābūt konstruktīvam, objektīvam un sagatavotam noteiktā termiņā. Ziņojums jāpamato ar faktiem un secinājumiem. Nedrīkst izlaist vai noklusēt faktus, kas var grozīt ziņojuma būtību vai slēpt nelikumīgu un negodīgu rīcību.

7.8.Revidenta ziņojuma projektu un ieteikumus nosūta izvērtēšanai revidējamās iestādes vadītājam. Revidējamās iestādes vadītājs nodrošina revīzijas ziņojuma projekta sniegto komentāru izvērtēšanu, ziņojuma projekta apstiprināšanu un, ja nepieciešams, veic ziņojuma projekta precizēšanu.

7.9.Revidents ir atbildīgs par:

  • savas darbības tiesiskumu un objektivitāti, noteikto uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.

  • revīzijas aktu, ziņojumu slēdzienu, atzinumu pareizību un objektivitāti.

  • iegūtās informācijas konfidencialitāti.

Cēsu pilsētas domes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu

 

Domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 


Pielikums

Instrukcija

par Cēsu pilsētas pašvaldības ceļu tīkla

vērtības noteikšanas kārtību.

 

 1. Vispārīgie noteikumi

 1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā tiek noteikta Cēsu pilsētas pašvaldības ceļu tīkla vērtība (turpmāk tekstā – “Ceļu vērtība”).

 2. Instrukcijas mērķis ir, izmantojot vienkāršotu aprēķinu metodi, iegūt patreizējo Ceļu vērtību.

 1. Ceļu vērtības noteikšana

 2. 3. Ceļu braucamās daļas un ietvju segas konstrukcijas, tiltu un caurteku izbūves un remonta, kā arī ceļa aprīkojuma elementu izbūves vienību izmaksas tiek noteiktas pēc iepriekšējo gadu vidējiem darbu izcenojumiem.

  4. Kopējo Ceļu vērtību nosaka, summējot Ceļu vērtības pa ceļu grupām – pilsētas A grupas ceļi, B grupas ceļi un C grupas ceļi:

  V pc = V c.Agr. + V c.Bgr. + V c.Cgr., kur:

  V pc - kopējā pašvaldības ceļu vērtība, Ls;

  V c.Agr., V c.Bgr. , V cCgr. - katras ceļu grupas - pilsētas A grupas ceļu, B grupas ceļu un C grupas ceļu vērtība, Ls.

  5. Katrai ceļu grupai vērtību nosaka, summējot ceļu galveno elementu vērtības:

  V pc = V b + V i + V z.kl + V in.būv +V apr, kur:

  V b – brauktuves segas konstrukcijas vērtība, Ls;

  V i – ietves segas konstrukcijas vērtība, Ls;

  V z.kl - zemes klātnes un ūdensatvades sistēmu vērtība, Ls;

  V in.būv - inženierbūvju vērtība, Ls;

  V apr - ceļa aprīkojuma vērtība, Ls.

  6. Ceļu brauktuvju segas konstrukcijas vērtība katram ceļa posmam tiek noteikta, ņemot vērā ceļa seguma vizuālās novērtēšanas datus un jaunas segas konstrukcijas vērtību:

  V b = V jb - (V jb x V% / 100), kur:

  V jb – jaunas segas konstrukcijas vērtība brauktuvei, ja tā tiktu izbūvēta šodien, Ls;

  V% - procentuālā starpība starp reālo (pēc vizuāla novērtējuma) un jaunas segas konstrukcijas vērtību:

   

  1.tabula

  Brauktuves konstrukcijas

  vizuālais novērtējums

  Procentuālā starpība pēc brauktuves

  seguma vizuālā novērtējuma (%)

  Teicams

  0

  Labs

  10

  Apmierinošs

  16

  Slikts

  40

  Ļoti slikts

  80

  6.1. Brauktuves segas konstrukcijas vērtība katrai ceļu grupai tiek noteikta, summējot atbilstošo ceļu posmu segas konstrukcijas vērtības:

  V b = V1 b + V2 b + V…n b, kur:

  V1, 2, …n b – brauktuves segas konstrukcijas vērtība katram ceļa posmam, Ls.

  6.2. Jaunas ceļa braucamās daļas segas konstrukcijas izmaksas katram ceļa posmam tiek aprēķinātas pēc formulas:

  V jb = C x L x I izm, kur:

  C - brauktuves segas konstrukcijas platums katram autoceļa posmam, m;

  L - katra ceļa posma garums, m;

  I izm - brauktuves segas konstrukcijas viena kvadrātmetra izmaksas, Ls/m2.

   

  7. Ietvju segas konstrukcijas vērtība katram ceļa posmam tiek noteikta, ņemot vērā ceļa seguma vizuālās novērtēšanas datus un jaunas segas konstrukcijas vērtību:

  V i = V ji - (V ji x V% / 100), kur:

  V ji – jaunas segas konstrukcijas vērtība ietvei, ja tā tiktu izbūvēta šodien, Ls;

  V% - procentuālā starpība starp reālo (pēc vizuāla novērtējuma) un jaunas segas konstrukcijas vērtību:

  2.tabula

  Ietves konstrukcijas

  vizuālais novērtējums

  Procentuālā starpība pēc ietves

  seguma vizuālā novērtējuma (%)

  Teicams

  0

  Labs

  10

  Apmierinošs

  16

  Slikts

  40

  Ļoti slikts

  80

  7.1. Ietves segas konstrukcijas vērtība katrai ceļu grupai tiek noteikta, summējot atbilstošo ceļu posmu segas konstrukcijas vērtības:

  V i = V1 i + V2 i + V…n i, kur:

  V1, 2, …n i – ietves segas konstrukcijas vērtība katram ceļa posmam, Ls.

   

  7.2. Jaunas ietves segas konstrukcijas izmaksas katram ceļa posmam tiek aprēķinātas pēc formulas:

  V ji = C x L x I izm, kur:

  C - ietves segas konstrukcijas platums katram autoceļa posmam, m;

  L - katra ceļa posma garums, m;

  I izm - ietves segas konstrukcijas viena kvadrātmetra izmaksas, Ls/m2.

   

  8. Zemes klātnes un ūdens atvades sistēmu vērtība tiek noteikta katrai ceļu grupai, vadoties no pieņēmuma, ka tā ir 25% no jaunas segas konstrukcijas vērtības:

  V z.kl = 0.25 x (V jb + V ji).

  9. Inženierbūvju vērtība tiek noteikta, summējot tiltu un caurteku vērtību katrai ceļu grupai:

  V in.būv = V t + V c, kur:

  V t - tiltu vērtība, Ls;

  V c - caurteku vērtība, Ls.

  9.1. Tiltu vērtība ir starpība starp jaunu tiltu vērtību un tiltu remontam nepieciešamo līdzekļu daudzumu pēc tā stāvokļa uz šodienu:

  V t = V jt – V t remv, kur:

  V jt - jaunu tiltu vērtība, Ls;

  V t remv - tiltu remontam nepieciešamie līdzekļi, Ls.

  9.2. Jaunu tiltu vērtība tiek noteikta:

  V jt = S vl x I izm, kur:

  S vl - tiltu kopējais virsmas laukums, m2 ;

  I izm - tilta izbūves viena kvadrātmetra izmaksas, Ls/m2 .

  9.3. Tiltu kopējais virsmas laukums ir tiltu kopgaruma un pieņemtā vidējā platuma reizinājums:

  S vl = L kopgar x L pl.vid, kur:

  L kopgar - tiltu kopgarums, m;

  L pl.vid - tiltu vidējais platums, m.

  9.4. Tiltu remontam nepieciešamo līdzekļu daudzums tiek noteikts, attiecinot tilta remonta vienības izmaksu (Ls/m2) uz kopējo remontējamo tiltu platību:

  V t remv = (S vl x T % /100) x I rem.izm, kur:

  T % - tiltu skaits procentos, kam nepieciešams remonts;

  I rem.izm - tiltu remonta izmaksas vienība, Ls/m2 .

  8.5. Caurteku vērtība tiek noteikta vadoties pēc pieņēmuma, ka tā ir 80 % no jaunu caurteku vērtības:

  V c = 0.80 x V jc, kur:

  V jc - jaunu caurteku vērtība, Ls.

   

  9.6. Jaunu caurteku vērtību nosaka pēc caurteku kopgaruma un to izbūvei nepieciešamajām izmaksām:

  V jc = L c.kopgar x I izm, kur:

  L c.kopgar - caurteku kopgarums, m;

  I izm - caurteku izbūves viena tekošā metra izmaksas, Ls/m.

  10. Ceļa aprīkojuma vērtība tiek noteikta, summējot ceļa zīmju, virzienrādītāju un informācijas zīmju, luksaforu un aizsargbarjeru vērtības katrai ceļu grupai:

  V apr = V cz + V vri + V ss + V ab, kur:

  V cz - ceļa zīmju vērtība, Ls;

  V vri - virzienrādītāju un informācijas zīmju vērtība, Ls;

  V lf - luksaforu vērtība, Ls;

  V ab - aizsargbarjeru vērtība, Ls.

  10.1. Ceļa zīmju vērtība tiek noteikta, vadoties pēc pieņēmuma, ka tā ir 70% no jaunu ceļa zīmju vērtības:

  V cz = 0.70 x V jcz, kur:

  V jcz - jaunu ceļa zīmju vērtība, Ls.

  10.2. Jaunu ceļa zīmju vērtība ir vienas ceļa zīmes izbūves izmaksas, attiecinātas pret to kopējo daudzumu:

  V jcz = D cz x I cz.izm, kur:

  D cz - ceļa zīmju skaits, gb;

  I cz.izm - vienas ceļa zīmes izbūves izmaksas, Ls/gb.

  10.3. Virzienrādītāju un informācijas zīmju vērtība tiek noteikta vadoties pēc pieņēmuma, ka tā ir 70% no jaunu virzienrādītāju un informācijas zīmju vērtības:

  V vri = 0.70 x V jvri, kur:

  V jvri - jaunu virzienrādītāju un informācijas zīmju vērtība, Ls.

  10.4. Jaunu virzienrādītāju un informācijas zīmju vērtība ir viena virzienrādītāja vai informācijas zīmes izbūves izmaksas, attiecinātas pret to kopējo daudzumu:

  V jvri = D vri x I vri.izm, kur:

  D vri - virzienrādītāju un informācijas zīmju skaits, gb;

  I vri.izm - viena virzienrādītāja vai informācijas zīmes izbūves izmaksas, Ls/gb.

  10.5. Luksaforu vērtība tiek noteikta, vadoties pēc pieņēmuma, ka tā ir 80% no jaunu luksaforu vērtības :

  V lf = 0.80 xV jlf, kur:

  V jlf - jaunu luksaforu vērtība, Ls.

   

  10.6. Jaunu luksaforu vērtība ir viena luksafora izbūves izmaksas attiecinātas pret to kopējo daudzumu:

  V jlf = D ss x I lf.izm, kur:

  I lf.izm - viena luksafora izbūves izmaksas, Ls/gab.

  10.7. Aizsargbarjeru vērtība tiek noteikta vadoties pēc pieņēmuma, ka tā ir 70% no jaunu aizsargbarjeru vērtības:

  V ab = 0.70 x V jab, kur:

  V jab - jaunu aizsargbarjeru vērtība, Ls.

  10.8. Jaunu aizsargbarjeru vērtība ir viena tekošā metra izbūves izmaksas, attiecinātas pret to kopējo garumu:

  V jab = D ab x I ab.izm, kur:

  D ab - aizsargbarjeru kopgarums, m;

  I ab.izm - aizsargbarjeras viena tekošā metra izmaksas, Ls/m.

   

 3. Rezultāts

11. Ceļu vērtības aprēķinu veic Finansu nodaļa pēc Dzīvokļu un komunālās nodaļas sagatavotiem datiem.

 

Domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv