Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

12.12.2002. Domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē
2002.gada 12.decembrī (protokols Nr.30)
pieņemtie lēmumi
Par zemes gabalu
Cēsīs, Leona Paegles ielā 5

__________________________________________________

Izskatot SIA “AREKO” 2002.gada 6.novembra iesniegumu (reģ.Nr.2001/1-11), pilsētas būvvaldes 2002.gada 8.novembra atzinumu (prot.Nr.32), pilsētas zemes komisijas 2002.gada 4.oktobra atzinumu (prot.Nr.21, § 94) un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 5.decembra atzinumu (prot.Nr.30), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 10.oktobra lēmumu (prot. Nr. 25, §15) ‘’Par zemes gabala Leona Paegles ielā 5, Cēsīs lietošanas mērķi’’.

2. Zemes gabalam Cēsīs, Leona Paegles ielā 5, noteikt zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 

Par zemes gabala nomu Cēsīs, Priedes ielā 12

__________________________________________________

Izskatījusi Māra ERNSTSONA iesniegumu par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 5.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.30), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Noslēgt zemes nomas līgumu ar Māri ERNSTSONU, par zemes gabalu Cēsīs, Priedes ielā 12 uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 13.decembri.

Iznomājamā zemes gabala kopplatība 17000 m2.

Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910). Kalnu slēpošanas trases ierīkošana un uzturēšana.

Nomniekam uzdot nodrošināt teritorijas tīrību un sabiedrisko pieejamību visu kalendāro gadu.

Zemes gabals ir iznomāts bez tiesībām veikt komercdarbību.

Zemes nomu aprēķināt tikai nekustamā īpašuma nodokļa apmērā.

Zemes nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi aprēķināt tikai par četriem gada kalendārajiem mēnešiem (decembri, janvāri, februāri, martu).

Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītājas p.i. A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 8

__________________________________________________

Izskatījusi SIA “Portuns” iesniegumu (Nr.2179/1-11;04.12.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 5.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.30), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Portuns”, reģ.Nr.000335525, juridiskā adrese Rīga, Katrīnas ielā 12 par zemes gabalu Cēsīs, Stacijas laukumā 8 uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 13.decembri.

Iznomājamā zemes gabala kopplatība 105 m2.

Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve.

Zemes nomas aprēķinā noteikt 10% no zemes paraugvērtības.

Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītājas p.i. A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 73

__________________________________________________

Izskatījusi Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem iesniegumu (reģ.Nr.2223/1-11; 11.12.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 5.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.30), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Noslēgt zemes nomas līgumu ar Cēsu audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem, juridiskā adrese Cēsīs, Gaujas ielā 23 par zemes gabala daļu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 73 uz 3 gadiem, sākot ar 2002.gada 13.decembri.

Iznomājamā zemes gabala kopplatība 10000 m2.

Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība (0105).

Zemes nomas aprēķinā noteikt 1,5% no zemes paraugvērtības.

Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītājas p.i. A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ likvidāciju

__________________________________________________

Pamatojoties uz likumiem ‘’Par pašvaldībām’’, ‘’Par pašvaldības uzņēmumu’’, ‘’Par uzņēmējdarbību’’ un Cēsu pilsētas Tautsaimniecības komitejas 05.12.2002. atzinumu (protokols Nr. 30), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Likvidēt Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumu ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’, reģistrētu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1995.gada 04.jūlijā ar Nr. 000300784.

Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ likvidācijas komisiju šādā sastāvā :

* Komisijas priekšsēdētāja – Andris Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors,

* Komisijas locekļi

    – Inga Sirmā, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste,

    - Aivija Zerne, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītāja p.i.,

    - Juris Pētersons, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietnieks,

    - Juris Cīrulis, Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs.

Uzdot likvidācijas komisijai par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ likvidāciju paziņot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram un ievietot laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ attiecīgu sludinājumu.

 

Par grozījumiem 01.02.2001.un 12.05.2002. noslēgtajos telpu nomas līgumos  par telpām Cēsīs, Raunas ielā 12 (ar A.Nordena i/u “Norte Plus”)

__________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu Kultūras centra direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (05.12.2002.,prot.Nr.30) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus 01.02.2001.un 12.05.2002.noslēgtajos telpu nomas līgumos par telpām Cēsīs, Raunas ielā 12 ar A.Nordena i/u “Norte Plus”

01.02.2001.noslēgtajā līgumā grozīt punktu 1., izsakot šādā redakcijā:

1.1.punkts: “Iznomātājs” nodod, bet “Nomnieks” pieņem nomā un lietošanā par maksu neapdzīvojamās telpas namīpašumā Cēsīs, Raunas ielā 12 ar kopējo platību 33,5 m2 (turpmāk tekstā – Telpas), un konkrēti telpas ēkas 1.stāvā, telpa Nr.19 – 6,9 m2; telpa Nr.20 – 7,6 m2; telpa Nr.21 – 19 m2.

punkts: “Nomātā telpu platība sastāda 1,02 % no visa namīpašuma kopējās platības.

Grozīt 5.1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

5.1.punktu: “Nomnieks” maksā “Iznomātājam” nomas maksu Ls 1,50 (viens lats un 50 santīmi) par kvadrātmetru mēnesī, kas sastāda Ls 50,25 (piecdesmit lati un 25 santīmi) mēnesī, bez PVN, bet Ls 59,30 (piecdesmit deviņi lati un 30 santīmi) ar PVN 18%.

12.05.2002.noslēgtajā līgumā grozīt 2.1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

2.1.punktu: “Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2006.gada 1.janvārim.”

3. Izmaiņas 1.punktā minētajā līgumā stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Par nekustamā īpašuma Zirņu ielā 19, Cēsīs,  nodošanu privatizācijai

__________________________________________________

 

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvokļu privatizācijas komisijas 19.11.2002. atzinumu /protokols Nr. 11/, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Zirņu ielā 19, Cēsīs, kas sastāv no dzīvojamās mājas 6/25 domājamām daļām, un 20.11.2002. ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā uz pilsētas pašvaldības vārda, kadastra Nr. 4201 008 0223.

2.Uzdot domes speciālistei dzīvokļu un privatizācijas jautājumos R.Kalniņai nodrošināt nekustamā īpašuma privatizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Par grozījumiem nolikumā “Par Cēsu pilsētas domes finansējuma sadali Cēsu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (05.12.2002. prot.Nr. 26) Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grozīt Nolikumā 6. 1.1. un 6.1.2. punktus, izsakot šādā redakcijā :

6.1.1. uz 1.septembri , vērtējot kolektīva vadītāja darbību kalendārajā gadā no 1.marta līdz 31.augustam.

6.1.2. uz 1.martu, vērtējot kolektīva vadītāja darbību aizvadītajā gadā no 1.septembra līdz 28. ( 29.) februārim.

Grozīt vērtēšanas kritērijus:

Profils - kori, ansambļi un grupas, deju kolektīvi, grupas.

2.1. 4. punktu, izsakot šādā redakcijā:

Piedalīšanās Cēsu pilsētas pasākumos pēc uzaicinājuma.

1 reize – 5 punkti

2.2. 5. punktu, izsakot šādā redakcijā :

Patstāvīgās koncertdarbības organizēšana

Cēsu pilsētā - 1 reize 7 punkti

Cēsu rajonā - 1 reize 9 punkti

Latvijā - 1 reize 10 punkti

6.punktu, izsakot šādā redakcijā:

Cēsu rajonā un Latvijā rīkotie konkursi, festivāli, skates.

Piedalīšanās - 1 reize 8 punkti

3.vieta - 40 punkti

2.vieta - 45 punkti

1.vieta - 50 punkti

10.punktu, izsakot šādā redakcijā:

Ar kolektīva darbības profilu saistītu konkursu, salidojumu, festivālu organizēšana Cēsīs

Cēsu rajona mērogā 20

Vidzemes novada mērogā 30

Valsts mērogā 40

Profils - teātri

6.punktu, izsakot šādā redakcijā :

Piedalīšanās pasākumos Cēsu pilsētā

1 reize – 5 punkti

5.punktu, izsakot šādā redakcijā :

Skatītājiem sniegto izrāžu skaits

5.1. pēc 4.1.kritērijiem – par katru izrādi 7 punkti

5.2. pēc 4.2.kritērijiem – par katru izrādi 5 punkti

Profils – etnogrāfiskie ansambļi un folkloras kopas

5.punktu, izsakot šādā redakcijā :

Piedalīšanās pasākumos Cēsu pilsētā

1 reize – 5 punkti

Grozījumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

 

 

 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 9
'Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.05.2000. saistošajos noteikumos
Nr.2 'Par sabiedrisko kārtību Cēsu pilsētā'' apstiprināšanu

__________________________________________________

Pamatojoties uz likuma 'Par pašvaldībām' 43.pantu, likuma 'Bērnu tiesību aizsardzības likums' 59.panta 5.punktu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 05.12.2002. atzinumu (prot. Nr. 26) un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.12.2002. atzinumu (prot.Nr. 26), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 'Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.05.2000. saistošajos noteikumos Nr.2 'Par sabiedrisko kārtību Cēsu pilsētā'' saskaņā ar pielikumu

 

Par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 2, Cēsīs, īpašnieces Lilitas Igaunes, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 6.decembra atzinumu Nr.105 (prot.nr.25), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Sadalīt zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 2, Cēsīs (kad.nr.4201-003-0121), divos zemes gabalos;

Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas SIA “Roze” piederošs sliežu ceļa posms, piešķirt jaunu adresi Ata Kronvalda iela 2A, Cēsis (kad.nr.4201-003-0173);

Zemes gabala platība 440 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1103);

Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas namīpašums, saglabāt adresi Ata Kronvalda iela 2, Cēsis (kad.nr.4201-003-0121);

Zemes gabala platība 7756 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

Zemes lietošanas mērķi –vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 5756 m2, rūpniecības objekti (1002) – 2000 m2;

Pieņemt zināšanai, ka, lai zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos zemes gabalu apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs; Cēsu Siltumtīklu uzņēmumā, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par nekustamā īpašuma Lāču ielā 10, Cēsīs, sadalīšanu

_____________________________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Lāču ielā 10, Cēsīs. Nekustamajā īpašumā ietilpstošā ēka sastāv no sporta zāles ar palīgtelpām, kuras izmanto Cēsu pilsētas sporta skola, un ēkas neizbūvētas daļas. Lai sagatavotu ēkas neizbūvēto daļu privatizācijai, pamatojoties uz Cēsu pilsētas īpašumu privatizācijas komisijas 2002.gada 29.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 6.decembra atzinumu Nr.106 (prot.nr.25), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Sadalīt nekustamo īpašumu Lāču ielā 10, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0623), trīs daļās;

Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas ēkas neizbūvētā daļa, un šai reāli atdalāmai ēkas daļai piešķirt jaunu adresi Lāču iela 12, Cēsis (kad.nr.4201-004-0639);

Zemes gabala platība 4630 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910);

Atdalītajam zemes gabalam, kurš nepieciešams Lāču ielas turpinājumam, lai piekļūtu pie atdalītā zemes gabala, apstiprināt kadastra numuru 4201-004-0640;

Zemes gabala platība 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101);

Pieņemt zināšanai, ka pēc Lāču ielas esošā posma (kad.nr.4201-004-0540) nostiprināšanas zemesgrāmatā, šie zemes gabali apvienojami;

Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas sporta zāle ar palīgtelpām, un šai namīpašuma reālajai daļai saglabāt adresi Lāču iela 10, Cēsis (kad.nr.4201-004-0623);

Zemes gabala platība 5660 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910);

Pieņemt zināšanai, ka Lāču ielas jaunizveidotajam turpinājumam piegulošais, līdz šim kadastra reģistrā ar adresi Piebalgas iela 81A , Cēsis (kad.nr.4201-004-0616) reģistrētais zemes gabals, kurš atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības valdījumā, reģistrējams ar jaunu adresi Lāču iela 25, Cēsis; zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0910).

 

 

Par zemes gabala Jurģu ielā 20, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________________

Izskatot zemes gabala Cēsīs, Jurģu ielā 20, īpašnieka Dāvida Mežciema iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 20.septembra atzinumu Nr.90 (prot.nr.20), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Sadalīt zemes gabalu Jurģu ielā 20, Cēsīs, (kad.nr.4201-008-0902), divos zemes gabalos;

No zemes gabala rietumu stūra atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam ar piekļūšanu no Kārļu ielas piešķirt adresi Kārļu iela 5, Cēsis, (kad.nr.4201-008-0937);

Zemes gabala platība 10000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;

Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

Pieņemt zināšanai, ka no pilsētas valdījumā esošām zemēm rezervējama 6m plata josla, kas gar pilsētas robežu savieno Kārļu ielu ar jaunizveidoto zemes gabalu Kārļu ielā 5, Cēsīs;

Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Jurģu iela 20, Cēsis, (kad.nr.4201-008-0902);

Zemes gabala platība 47939 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;

Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601)

 

 

Par dzīvokļu numuru likvidēšanu Amatnieku ielā 6, Cēsīs,

__________________________________________________

Izskatot namīpašuma Amatnieku ielā 6, Cēsīs, īpašnieces Dainuvītes Seisumas, iesniegumu par dzīvokļu neesamību šajā namīpašumā, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem Nr.384 “Adresācijas noteikumi” un LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 29.novembra atzinumu Nr.104 (prot.nr.24), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Likvidēt dzīvokļu numerāciju namīpašumā Amatnieku ielā 6, Cēsīs;

Zemes gabalam Amatnieku ielā 6, Cēsīs (kad.nr.4201-007-0610; īpašniece Alma Seisuma) noteikt zemes lietošanas mērķi – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 

Par adreses maiņu ēkām Palmu ielā 13, Cēsīs

__________________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada 20.decembra lēmuma 49§ (prot.Nr.20) “Par adreses maiņu Cēsīs, Palmu ielā 13” nekustamajam īpašumam Cēsīs, Palmu ielā 13, mainīta adrese, piešķirot jaunu adresi Cēsīs, Aldaru laukumā 1. Izskatot A/S “Cēsu alus” iesniegumu (reģ.Nr.201/1-11; 09.12.2002.) par adreses maiņu ēkām, kuras atrodas uz zemes gabala Aldaru laukumā 1, Cēsīs, un līdz šim reģistrētas zemesgrāmatā ar adresi Palmu ielā 13, Cēsīs (kad.Nr.4201-503-0027), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Mainīt adresi Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1709 ar kadastra numuru 4201 503 0027 reģistrētām nedzīvojamām ēkām Cēsīs, Palmu iela 13, kadastra apzīmējumi 4201 003 0310 005 un 4201 003 0310 006, piešķirot adresi atbilstošu zemes gabalam, uz kura tās atrodas (kad.Nr.4201-003-0310) – Aldaru laukums 1, Cēsis.

 

 

Par namīpašuma Līgatnes ielā 17, Cēsīs

denacionalizāciju

__________________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 11.maija lēmumu Nr.193 (prot.Nr.10) denacionalizēts namīpašums – divas dzīvojamās ēkas (lit.1, 2) Cēsīs, Līgatnes ielā 17, atzīstot īpašuma tiesības uz to ANDREJAM NIKOLAJAM KRASTIŅAM, EGILAM PĒTERIM VILIM KRASTIŅAM, uz 5/18 domājamām daļām katram un IEVAI ANNAI JERUMAI DE HEUFEREI, uz 8/18 domājamām daļām no namīpašuma.

Uz zemes gabala Līgatnes ielā 17 atrodas nedenacionalizēta saimniecības ēka, kura uzbūvēta pēc 1940.gada nojauktās saimniecības ēkas vietā. Izskatot Egila Pētera Viļa Krastiņa un Andreja Nikolaja Krastiņa, kurš ir arī Ievas Annas Jerumas de Heuferes pilnvarotā persona, 2002.gada 25.novembra iesniegumu, atkārtoti izskatot lietā esošos dokumentus, saskaņā ar LR likumu ‘’Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes un namīpašumu denacionalizācijas komisijas 2002.gada 29.novembra atzinumu Nr.103 (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Denacionalizēt namīpašumu - saimniecības ēku (apzīmējums kadastrā 4201 008 0719 003), kas atrodas LĪGATNES ielā 17, CĒSĪS.

Atzīt īpašuma tiesības uz namīpašumu - saimniecības ēku (apzīmējums kadastrā 4201 008 0719 003), kas atrodas LĪGATNES ielā 17, CĒSĪS, ANDREJAM NIKOLAJAM KRASTIŅAM, EGILAM PĒTERIM VILIM KRASTIŅAM, uz 5/18 domājamām daļām katram un IEVAI ANNAI JERUMAI DE HEUFEREI, uz 8/18 domājamām daļām no namīpašuma un izsniegt denacionalizācijas apliecības.

Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabalu Līgatnes ielā 17, Cēsīs, īpašuma tiesības atjaunotas Egilam Pēterim Vilim Krastiņam, Andrejam Nikolajam Krastiņam un Ievai Annai Jerumai de Heuferei (Cēsu pilsētas domes 1995.gada 11.maija lēmums Nr.194/10).

Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumam ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ (priekšnieks Ģ.Beikmanis) mēneša laikā nodot namīpašumu - saimniecības ēku, kura atrodas uz zemes gabala Līgatnes ielā 17, Cēsīs, likumīgajiem īpašniekiem.

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 20.12. 2001. lēmumā “ Par Cēsu pilsētas domes struktūras apstiprināšanu” un 22.08.2002. lēmumā

“Par Cēsu pilsētas domes Vispārējās nodaļas nolikuma apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (05.12.2002., prot. Nr. 31), Cēsu pilsētas dome nolemj :

Grozīt Cēsu pilsētas domes 20.12.2001. apstiprināto shēmu (prot. Nr. 20, &3) mainot tajā Vispārējās nodaļas nosaukumu uz Administratīvo nodaļu.

Grozīt Cēsu pilsētas domes 22.08.2002. lēmumu ”Par Cēsu pilsētas domes Vispārējās nodaļas nolikuma apstiprināšanu”:

izteikt patreizējo nodaļas nosaukumu Cēsu pilsētas domes Vispārējā nodaļa jaunā redakcijā – Cēsu pilsētas domes Administratīvā nodaļa;

grozīt nolikuma 5.5. punktu un izteikt to šādā redakcijā ;

“Administratīvajā nodaļā ir šādas amata vienības :

- nodaļas vadītājs - 1 vienība

- apmeklētāju konsultants - 3 vienības

- personāla inspektors - 1 vienība

- sekretāre - 1 vienība

- tehniskā sekretāre - 1 vienība

 

Par Cēsu pilsētas domes sargu

amata vienību likvidēšanu

__________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 05.12.2002. Finansu komitejas atzinumu

(prot. Nr. 31) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Likvidēt Cēsu pilsētas domē 3 sargu amata vienības ar 2003. gada

31. janvāri .

Uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM organizēt

darbinieku brīdināšanu un atbrīvošanu saskaņā ar Darba likumu.

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības policijas

nolikuma apstiprināšanu

__________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 05.12.2002. Finansu komitejas atzinumu

(prot. Nr. 31) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības policijas nolikumu, saskaņā ar pielikumiem.

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 08.02.1996.lēmumu Nr.25 “Par nolikuma “Par Cēsu pašvaldības policiju” apstiprināšanu”.


Par C ēsu pilsētas domes dalības maksu

__________________________________________________

Pamatojoties uz SIA “Cēsu Olimpiskā centra” rīkotājdirektora iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas (05.12.2002.,prot.Nr.26) un Finansu komitejas (05.12.2002., prot.Nr.31) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piedalīties 2003.gadā SIA” Cēsu olimpiskais centrs” finansēšanā ar dalības maksu Ls 5000,00 (pieci tūkstoši lati).

Plānot Cēsu pilsētas domes 2003.gada budžetā Ls 5000,00 (pieci tūkstoši lati) dalības maksu Cēsu olimpiskam centram.

 

Par pamatlīdzekļu, inventāra un līgumsaistību nodošanu

BO SIA “Cēsu tirgus”

__________________________________________________

Sakarā ar Bezpeļņas organizācijas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” nodibināšanu un darbības uzsākšanu ar 01.01.2003. un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (sēdes prot.Nr.31; 05.12.2002.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izveidot komisiju pamatlīdzekļu, inventāra un līgumsaistību nodošanai BO SIA “Cēsu tirgus” šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs – Andris MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors,

Komisijas locekļi – Māris BĒRZIŅŠ, BO SIA “Cēsu tirgus” direktors,

Aivija ZERNE, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas

vadītājas pienākumu izpildītāja,

Imants OZOLIŅŠ, BO SIA “Cēsu tirgus” saimnieks,

Juris CĪRULIS, Cēsu pilsētas domes Tehniskā

nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Izveidotajai komisijai veikt inventāra un pamatlīdzekļu inventarizāciju un nodošanu BO SIA “Cēsu tirgus” valdījumā.

 

Par zvērināta revidenta apstiprināšanu

__________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma” Dzīvokļu pārvalde” priekšnieka iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu ( 05.12.2002.,prot.Nr.31), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma” Dzīvokļu pārvalde” 2002.gada pārskata un vadības ziņojuma pārbaudei zvērināto revidenti Aiju Krūtaini.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas bāriņtiesas iestāšanos

Latvijas bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieku asociācijā

__________________________________________________

Izskatījusi Latvijas bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieku asociācijas vēstuli un Cēsu pilsētas bāriņtiesas pieņemto lēmumu par iestāšanos šajā asociācijā ar mērķi sekmēt bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, izstrādāt, apspriest un ierosināt nepieciešamo normatīvo aktu grozījumus, palielināt bāriņtiesu un pagasttiesu nozīmi bērnu tiesību jautājumu risināšanā, un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas (05.12.2002.,prot.Nr.26) un Finansu komitejas (05.12.2002.,prot.Nr.31) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt Cēsu pilsētas bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieku asociācijā, sākot ar 2003.gada 2.janvāri.

Uzdot Cēsu pilsēta domes Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) ieskaitīt Latvijas bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieku asociācijas kontā Nr.016700006, Baltijas Tranzītu bankas Saulkrastu filiālē, kods 310101720, iestāšanās maksu Ls 10,00 (desmit lati) un ik gadu biedru maksu Ls 20,00 (divdesmit lati).

 

Par Cēsu pašvaldības laikraksta 'Cēsu vēstis' reģistrēšanu

__________________________________________________

Lai veicinātu informācijas apriti un sabiedrības informēšanu par Cēsu pašvaldībā notiekošajiem procesiem un lēmumiem, un, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par pašvaldībām”, “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 19.septembra sēdes un 2002.gada 5.decembra sēdes atzinumu (protokola Nr.24, Nr. 30) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2002.gada 19.septembra sēdes un 2002.gada 5.decembra sēdes atzinumiem (protokoli Nr.25. Nr. 31) Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēkā neesošu Cēsu pilsētas domes 22.08.2002. sēdes protokola Nr. 20, paragrāfu Nr. 22 ‘’Par Cēsu pilsētas pašvaldības laikraksta ‘’Cēsu Ziņas’’ reģistrēšanu’’.

Dibināt un izdot Cēsu pašvaldības laikrakstu “Cēsu vēstis”.

Izdot Cēsu pašvaldības laikrakstu “Cēsu vēstis” latviešu valodā, vienreizējā tirāžā 5000 eksemplāros, vienu reizi mēnesī, izplatīšanai Cēsīs un Cēsu rajonā.

Uzdot Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību speciālistei J.Velvelei veikt darbības, kas saistītas ar Cēsu pašvaldības laikraksta “Cēsu vēstis” publikāciju ievietošanu Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv

Noteikt, ka izdevumi par Cēsu pašvaldības laikraksta “Cēsu vēstis” reģistrēšanu, sagatavošanu, publicēšanu un izplatīšanu, tiek segti no Cēsu pilsētas domes līdzekļiem.

Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot līgumus par Cēsu pašvaldības laikraksta „Cēsu vēstis” sagatavošanu, publicēšanu un izplatīšanu.

Pilnvarot G.Šķenderu parakstīt līgumus par Cēsu pašvaldības laikraksta „Cēsu vēstis” sagatavošanu, publicēšanu un izplatīšanu, kā arī visus dokumentus, kas saistīti ar Cēsu pašvaldības laikraksta ‘’Cēsu vēstis’’ reģistrēšanu.

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas speciālās

pirmsskolas izglītības iestādes amata vienību sarakstā

__________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas (05.12.2002.,prot.Nr. 26 ) un Finansu komitejas (05.12.2002., prot.Nr. 31) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē ar š.g. 31.decembri likvidēt 4 amata vienības – kurinātājs.

Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē ar 2003.gada 1.janvāri izveidot šādas amata vienības:

* sētnieks - 1.5 amata vienības;

* apkopējs - 0.5 amata vienības;

* sanitārtehniķis - 0.5 amata vienības;

* elektriķis - 0.5 amata vienības;

* masieris - 1 amata vienība.

Par Cēsu pilsētas, Priekuļu, Raiskuma, Straupes, Vaives pagastu

un Amatas novada apvienošanās izpētes projekta sagatavošanu

__________________________________________________

Pamatojoties uz “Administratīvi teritoriālās reformas likuma” 6.panta 3.daļas 2.punktu un 4.daļu un pašvaldību sadarbības padomē (09.12.2002.) panākto vienošanos, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piedalīties “Cēsu pilsētas, Priekuļu, Raiskuma, Straupes, Vaives pagastu un Amatas novada apvienošanās izpētes projekta sagatavošanā”.

Uzņemties “Cēsu pilsētas, Priekuļu, Raiskuma, Straupes, Vaives pagastu un Amatas novada apvienošanās izpētes projekta” izstrādi saskaņā ar “Administratīvi teritoriālās reformas likuma” 8.pantu.

Lūgt Īpašo uzdevumu ministru reģionālās attīstības un pašvaldību lietās I.Gateru piešķirt valsts finansējumu LVL 15 000 apmērā “Cēsu pilsētas, Priekuļu, Raiskuma, Straupes, Vaives pagastu un Amatas novada apvienošanās izpētes projekta” sagatavošanai.

Izpētes projekta sagatavošanu un kontroli veic Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļa.

 

 

 

Pielikums

2002.gada 12.decembrī Saistošie noteikumi Nr. 9

Izdoti pamatojoties uz likuma 'Par

pašvaldībām ' 21.un 43.pantu un likuma 'Bērnu tiesību aizsardzības

likums' 59.panta 5.punktu

Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.05.2000. saistošajos noteikumos Nr.2

'Par sabiedrisko kārtību Cēsu pilsētā'

Grozīt saistošo noteikumu 7.3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

'7.3. bērnu rotaļāšanās uz ielas braucamās daļas, nepilngadīgo vecumā līdz 15 gadiem atrašanās ārpus mājas bez vecāku (aizbildņu vai personu, kas viņus aizstāj) klātbūtnes pēc plkst.23.00 līdz 6.00 (brīdinājumu izsaka vai naudas sodu iekasē no noteikumu pārkāpēju vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj).

 

 

 

 

Pielikums

Saskaņots Apstiprinu

Cēsu policijas pārvaldes priekšnieks Cēsu pilsētas dome

___________________ /J.Kalniņš/ 2002. “____”________

2002. “____”____________ lēmuma Nr.______

 

Cēsu pilsētas

Pašvaldības policijas nolikums

1. Vispārīgie noteikumi

Cēsu pilsētas pašvaldības policija (turpmāk – Pašvaldības policija) ir Cēsu pilsētas domes sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, kas savas kompetences ietvaros darbojas Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā un ir pakļauta Cēsu pilsētas domei un darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām.

Pašvaldības policija tiek veidota pēc teritoriālā principa un tiek finansēta no Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pašvaldības policijas nolikumu apstiprina Cēsu pilsētas dome, saskaņojot to ar Cēsu rajona policijas pārvaldes (turpmāk – Valsts policiju) priekšnieku.

Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, likums “Par policiju”, citi normatīvie akti, Pašvaldības policijas paraugnolikums, Cēsu pilsētas pašvaldības policijas nolikums, Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi un citi lēmumi.

Pašvaldības policijai ir sava veidlapa un zīmogs.

Pašvaldības policijas priekšnieks ir tiesīgs parakstīt atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem, sūdzībām un ierosinājumiem.

 

2. Pašvaldības policijas pienākumi

Pašvaldības policijas pienākumi Cēsu pilsētas teritorijā ir:

5. 1. uzturēt un nodrošināt sabiedrisko kārtību Cēsu pilsētas teritorijā;

2.kontrolēt pilsētas domes apstiprināto saistošo noteikumu, lēmumu un rīkojumu ievērošanu;

5. 3. savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus; ja ar saviem spēkiem pārkāpumus novērst vai pārtraukt nav iespējams, sadarbībā ar Valsts policiju piedalīties pārkāpumu novēršanā vai pārtraukšanā:

5.4. veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā; ja ar saviem spēkiem nav iespējams novērst likumpārkāpumu vai to veicinošos apstākļus, informēt par tiem Cēsu pilsētas domi vai tās uzdevumā attiecīgās kompetentās institūcijas un sadarboties ar tām šo apstākļu novēršanā;

5. ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, Pašvaldības policija veic nepieciešamos pasākumus tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai un, nekavējoties par to paziņo Valsts policijas iestādei, kā arī nodod tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas darbinieku norādījumi ir saistoši Pašvaldības policijas darbiniekam.

5. 6. sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodoties bezpalīdzības stāvoklī, kā arī nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības līdz viņu nodošanai attiecīgām institūcijām;

5. 7. nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un cita veida īpašuma glabāšanu līdz tā nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai;

5. 8. apsargāt un konvojēt personas, kuras aizturētas vai arestētas par administratīvajiem pārkāpumiem;

5. 9. sniegt palīdzību sociālajā reabilitācijā personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas un ierobežošanas iestādēm vai, kuras ārstējas no alkoholisma, toksikomānijas vai narkomānijas;

5. 10. savas kompetences ietvaros sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc palīdzības Pašvaldības policijā;

5. 11. reģistrēt informāciju par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī pasākumus, ko saskaņā ar šo informāciju veikusi Pašvaldības policija. Pēc Valsts policijas vai citu kompetentu institūciju rakstiska pieprasījuma sniegt Pašvaldības policijas rīcībā esošo informāciju, materiālus par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas.

5. 12. veikt citus Cēsu pilsētas domes uzdotos uzdevumus, ja tas nav pretrunā ar likumu “Par policiju” un citiem normatīvajiem aktiem.

Pašvaldības policija atbalsta Valsts policiju un Drošības policiju sabiedrības drošības nodrošināšanā un noziedzības apkarošanā.

Sadarbojoties ar Valsts policiju, Pašvaldības policijas darbiniekiem ir saistoši Valsts policijas darbinieku norādījumi.

3. Pašvaldības policijas darbinieku tiesības

Pašvaldības policijas darbiniekam, pildot dienesta pienākumus atbilstoši savai kompetencei, ir tiesības:

1. prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumu vai citu rīcību, kas traucē policijas darbinieka pilnvaru izpildi, kā arī pielietot pret likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus;

8. 2. pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpuma izdarīšanu, personu apliecinošus dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota policijai;

8. 3. izsaukt uz Pašvaldības policiju jebkuru personu sakarā ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir Pašvaldības policijas kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsaukuma, likumā noteiktajā kārtībā veikt viņu piespiedu atvešanu;

8. 4. savas kompetences ietvaros sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem; likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt Pašvaldības policijas vai Valsts policijas iestādē likumpārkāpējus, veikt viņu personas apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati, administratīvi aizturēt likumpārkāpējus un veikt citus likumā noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai, kā arī piemērot viņiem administratīvos sodus vai noteiktā kārtībā nosūtīt protokolus pēc piekritības;

8. 5. aizturēt militārpersonas, kuras izdarījušas likumpārkāpumu, un atkarībā no pārkāpuma rakstura nodot tās attiecīgā garnizona komandantam vai karaspēka daļas, vai militārās iestādes komandierim, Valsts policijas iestādei;

8. 6. aizturēt un nogādāt Valsts policijas iestādē personas, kuras izvairās no kriminālsoda izciešanas, administratīvā aresta vai apcietinājuma;

8. 7. aizturēt personas vecumā līdz 16 gadiem, kuras patvaļīgi pametušas dzīves vietu vai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādi, un nogādāt Valsts policijas iestādē līdz nodošanai vecākiem, aizbildņiem vai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādei;

8. 8. nogādāt ārstniecības iestādē vai mājoklī personas, kuras alkohola, toksisko vai narkotisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties, vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem, vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams, - nogādāt tās Valsts policijas iestādē;

8. 9. uz rakstiska pieteikuma pamata aizturēt personas, kuras atrodas mājoklī alkohola, toksisko vai narkotisko vielu iespaidā un var nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem cilvēkiem, kā arī gadījumā, ja apkārtējie cilvēki baidās palikt vienatnē ar šo personu un nav cita pamata tās aizturēšanai, nogādāt Valsts policijas iestādē, ārstniecības iestādē atskurbšanai vai apstākļu noskaidrošanai;

8. 10. aizturēt personas, kurām ir nepārprotami psihiski traucējumi un, kuras ar savām darbībām rada acīm redzamas briesmas sev vai apkārtējiem cilvēkiem, un nogādāt Valsts policijas iestādē, ārstniecības iestādē vai mājoklī;

8. 11. nogādāt Valsts policijas iestādē personas, kuras mēģinājušas izdarīt pašnāvību, ja tām nav nepieciešama medicīniska rakstura palīdzība;

8. 12. pēc saskaņošanas ar Valsts policijas iestādes priekšnieku uz laiku ierobežot vai pārtraukt transportlīdzekļu vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja tas saistīts ar sabiedrības drošību, personu dzīvību, veselību, mantas vai īpašuma aizsardzību, kā arī izmeklēšanu;

8. 13. likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā apsekot personas, lai konstatētu, vai tās ir lietojušas alkoholu, toksiskās vai narkotiskās vielas, vai nosūtīt tās apsekošanai vai ekspertīzes izdarīšanai uz ārstniecības iestādēm gadījumos, ja nepieciešams atzinums, lai apstiprinātu vai atspēkotu likumpārkāpuma faktu vai objektīvi izskatītu lietu par likumpārkāpuma izdarīšanu;

8. 14. apturēt transporta līdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats aizdomām, ka tā vadītājs pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus vai likuma prasības; aizliegt lietot personai transporta līdzekli, kura tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību vai, kura izplūdes gāzes atmosfērā pārsniedz pieļaujamās normas; atstādināt no transportlīdzekļa vadīšanas personas, kurām ir konstatētas alkohola, toksisko vai narkotisko vielu lietošanas pazīmes, kā arī personas, kurām nav dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas vai attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības;

8. 15. ierobežot vai aizliegt celtniecības, kā arī citu darbu veikšanu ielās un uz ceļiem, ja netiek ievērotas prasības par sabiedrības drošības un transporta kustības drošības garantēšanu;

8. 16. izņemt priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuru izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, vai realizēšana ir aizliegta ar likumu vai, kuras tiek glabātas bez atļaujas, ja saskaņā ar likumu tāda nepieciešama, kā arī izņemt dokumentus ar viltotām pazīmēm;

8. 17. steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu izmantot fiziskām vai juridiskām personām piederošos transportlīdzekļus (izņemot ārvalstu diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību un starptautisko organizāciju transportlīdzekļus, kā arī speciālos transportlīdzekļus) braukšanai uz notikumu vietu vai personu nogādāšanai ārstniecības iestādēs, ja tām steidzami nepieciešama medicīniskā palīdzība, kā arī tādu personu vajāšanai, kuras izdarījušas noziegumus, un aizturēto neatliekamai nogādāšanai Valsts policijas iestādē;

8. 18. dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot fiziskām un juridiskām personām piederošos vietējos sakaru līdzekļus;

8. 19. bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldības masu informācijas līdzekļus, lai noskaidrotu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas apstākļus un personas, kas to izdarījušas, meklētu noziedzniekus un bez vēsts pazudušos, kā arī lai veiktu likumpārkāpuma profilaksi.

9. Pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības lietot fizisku spēku, roku dzelžus, stekus, sasiešanas līdzekļus un dienesta suņus, ja tas nepieciešams, lai:

9. 1. atvairītu uzbrukumu personām, policijas darbiniekiem, citiem iekšlietu iestāžu darbiniekiem un personām, kas pilda dienesta pienākumus sabiedrības drošības garantēšanā un cīņā pret noziedzību;

9. 2. atvairītu uzbrukumu ēkām, telpām, celtnēm un transportlīdzekļiem neatkarīgi no to piederības vai atbrīvotu apbruņotu personu ieņemtos objektus;

9. 3. atbrīvotu ķīlniekus;

9. 4. novērstu masu nekārtības un sabiedriskās kārtības grupveida pārkāpumus;

9. 5. aizturētu un nogādātu Valsts policijas iestādē likumpārkāpējus, kā arī konvojēšanas un uzturēšanas laikā savaldītu aizturētās, apcietinātās personas un notiesātos, ja tās nepakļaujas vai pretojas policijas darbiniekiem vai ir pamats uzskatīt, ka tās var bēgt vai nodarīt kaitējumu apkārtējiem cilvēkiem vai sev;

9. 6. pārtrauktu ļaunprātīgu nepakļaušanos likumīgām prasībām, kuras izvirza policijas darbinieki vai citas personas, pildot dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības garantēšanā vai cīņā pret noziedzību.

Speciālo līdzekļu un fizisko spēka lietošanu nosaka, ņemot vērā konkrēto situāciju, pārkāpuma raksturu un pārkāpēja individuālās iezīmes, maksimāli ierobežojot šo līdzekļu nodarīto kaitējumu.

Ja fiziska spēka vai speciālo līdzekļu lietošanas dēļ ir cietušie, Pašvaldības policijas darbinieka pienākums ir nekavējoties sniegt medicīnisko palīdzību cietušajiem un ziņot par notikušo Pašvaldības policijas priekšniekam, kurš par to paziņo prokuroram un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam.

Par visiem speciālo līdzekļu lietošanas gadījumiem Pašvaldības policijas darbiniekam rakstveidā jāziņo Pašvaldības policijas priekšniekam.

Aizliegts lietot speciālos cīņas paņēmienus, roku dzelžus, stekus, asaru izraisošas vielas un dienesta suņus pret sievietēm, pret personām ar redzamām invaliditātes pazīmēm un mazgadīgām personām, izņemot gadījumus, kad tās izdara grupveida uzbrukumu, apdraud citu personu un policijas darbinieku dzīvību vai veselību vai izdara bruņotu pretošanos.

10. Pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības Iekšlietu ministra noteiktajā kārtībā saņemt, glabāt un nēsāt šaujamieročus un likuma “Par policiju” 14. panta noteiktajā kārtībā galējas nepieciešamības situācijā pielietot tos, lai:

10. 1. aizsargātu citas personas un sevi no uzbrukuma, kas reāli apdraud dzīvību vai var nodarīt kaitējumu veselībai, novērstu mēģinājumu vardarbīgi iegūt

10. 2. atbrīvotu ķīlniekus;

10. 3. atvairītu grupveida vai bruņotu uzbrukumu policijas darbiniekiem vai citām personā, kuras pilda dienesta pienākumus sabiedrības drošības garantēšanā un cīņā pret noziedzību;

10. 4. atvairītu grupveida vai bruņotu uzbrukumu apsargājamiem objektiem, telpām, celtnēm, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām;

10. 5. aizturētu personu, kura izrāda bruņotu pretošanos vai kura pārsteigta smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas brīdī, vai izbēgusi no apcietinājuma, kā arī lai aizturētu bruņotu personu, kura atsakās izpildīt likumīgu prasību nodot ieroci vai sprāgstvielas;

10. 6. apturētu transportlīdzekli, nodarot tam bojājumus, ja tā vadītājs ar savu rīcību rada reālus draudus personu dzīvībai un veselībai un nepakļaujas Pašvaldības policijas darbinieka prasībai apstādināt transportlīdzekli un, ja nav citas iespējas, viņu aizturēt;

10. 7. padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kurš apdraud cilvēka dzīvību vai veselību.

Pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības izmantot šaujamieroci, lai dotu trauksmes signālu vai izsauktu palīdzību.

Pirms šaujamieroča pielietošanas ir jābrīdina par nodomu to darīt. Ja nepieciešams, var izdarīt arī brīdinājuma šāvienu.

Bez brīdinājuma šaujamieroci var pielietot, ja:

uzbrukums ir pēkšņs vai uzbrukumā tiek izmantoti ieroči, kaujas tehnika, jebkura veida mehāniskie transportlīdzekļi;

tas nepieciešams ķīlnieku atbrīvošanai;

notiek bēgšana no apcietinājuma, pielietojot ieroci vai izmantojot transportlīdzekli, vai notiek apcietināto bēgšana no transportlīdzekļa tā braukšanas laikā.

Aizliegts pielietot un izmantot šaujamieročus:

vietās, kur to pielietošanas rezultātā var ciest citas personas;

pret sievietēm un nepilngadīgām personām, izņemot gadījumus, kad tās izdara bruņotu uzbrukumu, izrāda bruņotu pretošanos vai ar grupveida uzbrukumu apdraud citu personu vai policijas darbinieku dzīvību.

Pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības izvilkt šaujamieroci un sagatavot to šaušanai, ja viņš uzskata, ka konkrētajā situācijā nav izslēgta tā pielietošana vai izmantošana. Ja aizturētā persona tīšām izdara negaidītas kustības vai citas bīstamas darbības, kuras Pašvaldības policijas darbinieks var saprast kā vardarbības mēģinājumu, mēģina tuvoties Pašvaldības policijas darbiniekam tuvāk par viņa norādīto attālumu, Pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības pielietot šaujamieroci saskaņā ar likumu “Par policiju”.

Visos šaujamieroča pielietošanas un izmantošanas gadijumos Pašvaldibas policijas darbiniekam jadara viss iespejamais, lai garantetu citu personu drošibu, ka ari lai sniegtu nepieciešamo medicinisko palidzibu.

Par katru šaujamieroča pielietošanas gadijumu Pašvaldibas policijas darbiniekam nekavejoties jazino Pašvaldibas policijas priekšniekam, kurš par to pazino prokuroram un Cesu pilsetas domes priekšsedetajam.

 

 

4. Pašvaldibas policijas darba organizacija

Pašvaldibas policijas strukturu un darbinieku skaitu nosaka Cesu pilsetas dome.

Pašvaldibas policijas darbu vada tas priekšnieks, kurš paklauts Cesu domes priekšsedetajam.

Pašvaldibas policijas priekšniekam var but vietnieks.

Pašvaldibas policijas dienesta telpas aizliegts izmantot personu atskurbinašanai un administrativi aiztureto personu turešanai. Uz šim dienesta telpam nogadatas personas aizliegts atstat bez Pašvaldibas policijas darbinieka uzraudzibas.

Pašvaldibas policijas darbinieks sava riciba esošos šaujamieročus glaba Valsts policijas iestade, bet specialos lidzeklus Pašvaldibas policijas telpas.

Pašvaldibas policijas darbinieks savus dienesta pienakumus pilda Cesu pilsetas domes priekšsedetaja apstiprinataja vienota parauga formas terpa (lidz tiek ieviests Iekšlietu ministrijas apstiprinats vienota parauga formas terps), pie kura redzama vieta ir piestiprinata Cesu pilsetas atškiribas zime un nosaukums. Formas terpa aprakstu, atškiribas zimes, ka ari to elementu lietošanas terminus apstiprina pilsetas dome.

Pašvaldibas policijas darbiniekam vina pilnvaru apliecinašanai izdod dienesta apliecibu ar specialu žetonu.

Pašvaldibas policijas darbinieka dienesta apliecibai ir šadi rekviziti:

18.1. Cesu pilsetas nosaukums;

18.2. pašvaldibas policijas darbinieka vards, uzvards;

18.3. pašvaldibas policijas darbinieka personas kods;

18.4. pašvaldibas policijas darbinieka amata nosaukums;

18.5. pašvaldibas policijas darbinieka fotografija;

18.6. Cesu pilsetas domes zimoga nospiedums;

18.7. atzime par šaujamieroča nesašanas tiesibam.

Pašvaldibas policijas darbinieks ir tiesigs Cesu pilsetas policijas teritorija arpus dienesta pienakumu veikšanas laika, uzradot savu dienesta apliecibu, izmantot šaja nolikuma paredzetas tiesibas.

5.Pašvaldibas policijas personals

Pašvaldibas policijas darbinieks ir persona, kura ienem noteiktu amatu Pašvaldibas policijas strukturvieniba, un, kura ir nokartojusi atestacijas parbaudijumu.

Pašvaldibas policijas dienesta pienem Latvijas Republikas pilsonus no 18 gadu vecuma, kuri parvalda valsts valodu, kuru izglitiba nav zemaka par videjo un kuri, nemot vera vinu personigas ipašibas, fizisko sagatavotibu un veselibas stavokli, ir spejigi un brivpratigi velas pildit Pašvaldibas policija veicamos pienakumus.

Pašvaldibas policijas dienesta nepienem personas, kuras agrak soditas par tišiem noziedzigiem nodarijumiem.

Pašvaldibas policijas priekšniekam un vina vietniekam pienakumu pildišanai nepieciešama augstaka izglitiba.

Pašvaldibas policijas priekšnieku un vina vietnieku Cesu pilsetas dome apstiprina amata pec tam, kad sanemta iekšlietu ministra rakstiska piekrišana attiecigas kandidaturas apstiprinašanai. Parejos Pašvaldibas policijas darbiniekus pienem darba un amata iecel Cesu pilsetas domes priekšsedetajs.

Pašvaldibas policijas priekšnieku un vina vietnieku atbrivo no amata Cesu pilsetas dome pec savas iniciativas vai pec Iekšlietu ministra rikojuma, kas Cesu pilsetas domei jaizskata septinu dienu laika.

Iekšlietu ministram ir tiesibas lidz dienai, kad Cesu pilsetas dome atbrivo pašvaldibas policijas priekšnieku vai vina vietnieku no amata, atstadinat minetas amatpersonas no amata pienakumu pildišanas.

Pirms Pašvaldibas policijas darbinieka iecelšanas amata vina atbilstibu darbam Pašvaldibas policija parbauda tada paša kartiba ka Valsts policijas darbinieku.

Pašvaldibas policijas darbinieka amata kandidatam, kuram nav dienestam nepieciešamas pamata profesionalas sagatavotibas, pienem darba ar parbaudes laiku lidz trim menešiem. Parbaudes laika personai jaiegust pamata profesionala sagatavotiba un janokarto kvalifikacijas eksamens, pec kura pieškir pirmo specialo amata pakapi – kārtībnieks. Ja persona nav nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenu, viņu dienestā nepieņem un atbrīvo no darba sakarā ar pārbaudes laika neizturēšanu.

Personas ar profesionālo vidējo (juridisko) vai augstāko juridisko izglītību var pieņemt pašvaldības policijas dienestā bez sākotnējās profesionālās apmācības kursa apgūšanas un piešķirt pirmo speciālo amata pakāpi – kārtībnieks.

Pašvaldības policijas darbinieku apstiprina amatā un izsniedz Pašvaldības policijas dienesta apliecību pēc sekmīgas atestācijas pārbaudījumu nokārtošanas.

Pašvaldības policijas darbinieki ne retāk, kā vienreiz gadā, ir pakļauti atestācijai atbilstoši viņu ieņemamajam amatam.

Pašvaldības policijas darbinieks, stājoties amatā, dod zvērestu:

“Es, …………………..”, stājoties pašvaldības policijas dienestā, zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai un godīgi pildīt tās likumus, apsolu nesaudzēt spēkus, bet, ja tas būs vajadzīgs, - arī dzīvību Latvijas Republikas labā”.

Pašvaldības policijas darbinieku atbrīvo no darba pamatojoties uz darba likuma, darba koplīguma, darba līguma vai attiecīgo pantu neievērošanu.

 

Pašvaldības policijas darbinieka tiesiskā aizsardzība, darbības garantijas un atbildība

Pašvaldības policijas darbinieku godu, cieņu, dzīvību un veselību no apdraudējumiem aizsargā likums.

Pašvaldības policijas darbinieks ir valsts varas pārstāvis, un likumīgās prasības un rīkojumi, ko viņš izvirzījis vai devis, pildot dienesta pienākumus, visām personām ir obligāti jāizpilda.

Nepakļaušanās Pašvaldības policijas darbinieka likumīgajām prasībām vai pretošanās viņam ir sodāma likumā noteiktajā kārtībā.

Pašvaldības policijas darbinieks neatbild par mantisko un fizisko kaitējumu, kas dienesta pilnvaru ietvaros nodarīts likumpārkāpējam, kurš aizturēšanas brīdī nepakļaujas un pretojas.

Zaudējumi, kas nodarīti Pašvaldības policijas darbinieka vai viņa     tuvāko radinieku (ģimenes locekļu) sakarā ar Pašvaldības policijas darbinieka dienesta darbību, kaitējumu, kas nodarīts Pašvaldības policijas darbinieka veselībai, viņam pildot dienesta pienākumus, atlīdzina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pašvaldības policijas darbinieks ir obligāti apdrošināms par pašvaldības līdzekļiem.

Pašvaldības policijas darbinieks par prettiesisku rīcību atbild likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja Pašvaldības policijas darbinieks ir pārkāpis personu tiesības un aizskāris to likumīgās intereses, tas atbild likumā noteiktajā kārtībā.

Pašvaldības policijas darbinieks nedrīkst veikt vai atbalstīt nekādas darbības, kas saistīta ar spīdzināšanu vai citāda veida cietsirdīgu, necilvēcīgu, cieņu pazemojošu izturēšanos un sodīšanu.

Neviens Pašvaldības policijas darbinieks nedrīkst atsaukties uz augstākstāvošas amatpersonas rīkojumu, jebkādiem izņēmumiem vai ārkārtējiem apstākļiem, lai attaisnotu spīdzināšanu vai citāda veida cietsirdību, necilvēcīgu vai cieņas pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu.

Ja Pašvaldības policijas darbinieks saņēmis sava vai augstākstāvoša priekšnieka, vai arī pašvaldības rīkojumu vai pavēli, kas ir pretrunā ar likumu, viņš ievēro likuma prasības.

Apzināta nelikumīgas pavēles vai rīkojuma izpildīšana neatbrīvo Pašvaldības policijas darbinieku no atbildības.

Par administratīvu pārkāpumu Pašvaldības policijas darbinieku sauc pie administratīvās atbildības noteiktajā kārtībā.

Sūdzības par Pašvaldības policijas darbinieka rīcību izskata un lēmumu pieņem pilsētas domes priekšsēdētājs. Ja sūdzības iesniedzējas nav apmierināts ar pieņemto lēmumu, viņš mēneša laikā var to pārsūdzēt prokuratūrā vai tiesā.

Pašvaldības policijas darbinieka darba laiks un darba samaksa

Pašvaldības policijas darbinieks, stājoties amatā, noslēdz ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju rakstisku darba līgumu.

Pašvaldības policijas darbiniekam noteikta 40 stundu darba nedēļa. Ja nepieciešams, Pašvaldības policijas darbinieku pēc Pašvaldības policijas priekšnieka norādījuma var iesaistīt darbā virs noteiktā darba laika normas.

Pašvaldības policijas darbinieks par darbu policijā saņem darba samaksu, kurā ietilps amatalga, piemaksa par speciālo amata pakāpi, darba stāžu un citas piemaksas, kuru veidus un apmērus atbilstoši darba apstākļiem nosaka atbilstoši darba likums un nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas domes darbiniekiem.

Pašvaldības policijas darbinieka darba attiecības ar Cēsu pilsētas domi nosaka normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attiecības, darba koplīgums un darba kārtības noteikumi.

Pašvaldības policijas darbinieka stimulēšana un atbildība

Par priekšzīmīgu darba pienākumu pildīšanu Pašvaldības policijas darbiniekam piemērojami šādi pamudinājumi:

pateicības izteikšana;

apbalvošana ar vērīgu balvu vai naudas prēmiju;

apbalvošana ar goda rakstu;

agrāk uzlikta disciplinārsoda pirmstermiņa noņemšana;

cita veida pamudinājumi.

Par darba pienākumu izpildē parādīto varonību un drosmi un citiem izciliem nopelniem Pašvaldības policijas darbinieku var ieteikt Latvijas Republikas valsts apbalvojuma piešķiršanai.

44. Par likuma neievērošanu, varas vai amata stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, amata pilnvaru pārsniegšanu, uzlikto pienākumu neizpildīšanu vai par šo pienākumu pienācīgu nepildīšanu Pašvaldības policijas darbinieks tiek saukts pie disciplinārās, administratīvās, materiālās vai kriminālās atbildības.

Pašvaldības policijas darbinieka saukšana pie disciplinārās atbildības neatbrīvo viņu no iespējamās administratīvās, materiālās un kriminālās atbildības. Pašvaldības policijas darbiniekam piemēro šādus sodus:

piezīmi;

rājienu;

speciālās amata pakāpes pazemināšanu par vienu pakāpi;

brīdinājumu par neatbilstību ieņemamajam amatam;

pazemināšanu amatā;

atlaišanu no darba sakarā ar neatbilstību pašvaldību policijas darbam.

9.Pašvaldības policijas kontrole un uzraudzība

Pašvaldības policijas darbu kontrolē Cēsu pilsētas dome, tās pilnvarotās amatpersonas.

Uzraudzību pār likumu ievērošanu Pašvaldības policijas darbībā veic Latvijas Republikas ģenerālprokurors un viņam pakļautie prokurori.

 

 

Pielikums

Pašvaldības policijas patruļdienesta darba instrukcija

1. Vispārīgie noteikumi

1. Pašvaldības policijas patruļdienests nodrošina sabiedrisko kārtību uz ielām, laukumos, parkos, sabiedriskā transporta līdzekļos, auto un dzelzceļa stacijā, kā arī citās sabiedriskajās vietās.

2. Pašvaldības policijas patruļdienests (turpmāk “patruļdienests”) tiek organizēts no pašvaldības policijas darbiniekiem. Pašvaldības policijas darbinieki patruļdienesta pienākumus pilda apstiprinātā formas tērpā. Atsevišķos gadījumos, ar pašvaldības policijas priekšnieka atsevišķu rīkojumu, patrulēšanu var veikt arī civildrēbēs.

3. Patruļdienesta pildīšanas tiesiskais pamats ir Satversme, likums “Par policiju”, citi likumi, Ministra kabineta noteikumi, Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas normatīvie akti, policijas patruļdienesta darba instrukcija, domes lēmumi un šī instrukcija kā arī Pašvaldības policijas nolikums.

4. Patruļdienesta darbiniekam, pildot savus dienesta pienākumus, ir stingri jāievēro tiesiskās un profesionālās ētikas normas, jārespektē cilvēku cieņa un jāaizstāv to tiesības.

2. Patruļdienesta darba organizācija

Pašvaldības policijas priekšnieks vai viņa vietnieks organizē un veic metodisko vadību sabiedriskās kārtības sargāšanā pilsētas teritorijā. Šajā sakarā viņi:

veic operatīvās situācijas analīzi;

veic patruļu maršrutu un posteņu izvietojuma maiņu atbilstoši situācijas izmaiņām;

nodrošina pašvaldības policijas patruļdienesta saskaņotu sadarbību ar Valsts policijas attiecīgajiem dienestiem un citām pašvaldības vai valsts institūcijām;

organizē, kā arī personīgi veic patruļdienesta darba organizācijas kontroli un nodrošina darbinieku profesionālo apmācību; izstrādā patruļdienesta amata pienākumus;

analizē patruļdienesta darba efektivitāti un uz izdarīto secinājuma pamata izstrādā pasākumus tā uzlabošanai;

nosaka patruļdienesta pildīšanas laiku to ekipējumu un bruņojumu. Patruļdienesta līdzekļi un ekipējums var būt:

līdzekļi /autotransports, divriteņi u.c./;

ekipējums /dienesta ieroči, sakaru līdzekļi, roku dzelži, steki, dienesta suņi/;

nosaka patruļdienesta pamatformas:

patruļpostenis (viena vai vairāku pašvaldības policijas darbinieku norīkojums, kas pilda dienesta pienākumus pie noteikta objekta);

patruļa (kustīgs divu vai vairāku pašvaldības policijas darbinieku norīkojums, kas pilda dienesta pienākumus, apstaigājot un/vai apbraukājot noteiktu patrulēšanas maršrutu.

3. Patruļdienesta policistu tiesības, nodrošinot sabiedrisko kārtību

6. Nodrošinot sabiedrisko kārtību, pašvaldību patruļdienesta policisti:

novērš un pārtrauc likumpārkāpumus; noskaidro vainīgos, lieciniekus, cietušos; veic pasākumus vainīgo personu aizturēšanai; pārbauda personu apliecinošus un citus dokumentus;

savas kompetences ietvaros sastāda administratīvo pārkāpuma protokolus;

likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā nogādā valsts policijas iestādē likumpārkāpējus, pirms tam izdarot viņu, kā arī viņu mantu un dokumentu apskati;

meklē un aiztur policijas meklēšanā esošās personas, transporta līdzekļus un mantas;

nepieciešamības gadījumā nodrošina notikuma vietas apsardzi, saglabājot atstātās pēdas un lietišķos pierādījumus;

sniedz medicīnisko un citu neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī; nogādā medicīnas iestādē vai mājoklī personas, kuras alkohola, toksisko vai narkotisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties, vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams, nogādāt tās Valsts policijas iestādē; aiztur un nogādā Valsts policijas iestādē personas, kurām ir nepārprotami psihiski traucējumi un kuras ar savām darbībām rada acīmredzamas briesmas sev vai apkārtējiem cilvēkiem, kā arī personas, kuras mēģinājušas izdarīt pašnāvību, ja tām nav nepieciešama medicīniskā palīdzība;

nogādā Valsts policijas iestādē, ja nav iespējams sniegt palīdzību citādā veidā bērnus, kuri:

ubago;

nav sasnieguši 15 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku vai viņu aizstājēju uzraudzības nakts laikā;

apmaldījušies vai pamesti, vai arī atrodas tādos apstākļos, kas bīstami bērnam;

patvaļīgi aizgājuši no ģimenes vai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes.

veic pasākumus, lai sabiedriskās kārtības grupveida pārkāpumus pārtrauktu to sākuma stadijā; aiztur nekārtību izraisītājus un aktīvus dalībniekus, neizraisot situācijas saasināšanos;

sniedz palīdzību speciālajiem dienestiem – avāriju, ugunsgrēku, katastrofu, stihisku nelaimju, kā arī citu ārkārtēju situāciju gadījumos;

pēc pašvaldības policijas priekšnieka vai viņa vietnieka norādījumiem veic citus uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un cīņā ar noziedzību.

7. Pašvaldības patruļdienesta policistiem, pildot dienesta pienākumus, nepieciešamības gadījumā ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā pielietot fizisku spēku, speclīdzekļus un šaujamieroci.

4. Patruļdienesta pildīšanas kārtība

8. Pirms patrulēšanas uzsākšanas patruļai tiek veikta instruktāža. Instruktāžu veic pašvaldības policijas priekšnieks vai viņa vietnieks, bet viņu prombūtnes laikā – pašvaldības policijas operatīvais dežurants.

9. Instruktāžas vadītājs:

pārbauda katra pašvaldības policista ekipējumu un ārējo izskatu;

paziņo iepriekšējās maiņas darba rezultātus, analizē trūkumus un kļūdas;

izskaidro operatīvo situāciju katrā maršrutā vai postenī, dod konkrētus uzdevumus un nosaka to izpildes kārtību;

nosaka sakaru uzturēšanas kārtību un maršrutu vai posteņu sadarbību.

 

        10. Ierodoties attiecīgajā maršrutā vai postenī, pašvaldības patruļdienesta policists iepazīstas ar konkrēto situāciju un tā īpatnībām.

        11. Patrulēšanas laikā maršruta vai posteņa pašvaldības policistam jāpievērš sevišķa uzmanība:

vietām (kafejnīcām, restorāniem, spēļu zālēm, diskotēkām, tumšām pavārtēm, pamestām mājām, parkiem u.c.), kur visbiežāk tiek izdarīti noziedzīgi nodarījumi;

aizdomīgām personām vai personu grupām, kuru uzvedība ļauj domāt, ka tās var izdarīt zādzības, laupīšanas vai citus likumpārkāpumus;

vakara un nakts laikā klaiņojošiem bērniem;

personu pulcēšanās vietām, lai savlaicīgi noteiktu nesankcionētu sapulču, gājienu, piketu, auto vai moto ātrumsacensību u.c. pasākumu norisi;

cilvēku dzīvībai bīstamām vietām un objektiem un jāveic pasākumi iespējamo nelaimes gadījumu novēršanai;

citiem apstākļiem, kas varētu veicināt noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu izdarīšanu.

        12. Norīkojuma laikā pašvaldības patruļdienesta policistiem jābūt uzmanīgiem un jāveic drošības pasākumi, lai izvairītos no pēkšņa uzbrukuma

        13. Atstāt maršrutu (posteni) drīkst:

bez pašvaldības policijas operatīvā dežuranta vai pašvaldības policijas priekšnieka vai viņa vietnieka atļaujas:

- ja nepieciešams nekavējoties uzsākt noziedznieka vajāšanu un aizturēšanu,

- lai personām sniegtu pirmo medicīnisko palīdzību.

Pie pirmās iespējas pašvaldības patruļpolicists par notikušo ziņo pašvaldības policijas operatīvajam dežurantam vai pašvaldības policijas priekšniekam vai viņa vietniekam.

citos gadījumos īslaicīgi atstāt maršrutu vai posteni var tikai ar pašvaldības policijas operatīvā dežuranta vai pašvaldības policijas priekšnieka vai viņa vietnieka atļauju.

        14. Mainoties situācijai patrulēšanas laikā, pašvaldības policijas operatīvais dežurants var veikt patruļdienesta maršrutu (posteņa) izvietojuma maiņu.

5. Patruļdienesta organizēšana un pildīšanas kontrole

15. Pašvaldības policijas patruļdienesta organizēšanu un pildīšanas kontroli veic pašvaldības policijas priekšnieks vai tā norīkota persona, viņš arī nosaka patruļdienesta pārbaužu biežumu, kārtību un formu.

16.Pašvaldības policijas patruļdienesta organizēšanu un pildīšanas kontroli var veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs vai tā norīkota persona.

17.Patruļdienesta pārbaude var būt gan atklāta, gan slēpta. Pārbaudei jānotiek dažādā diennakts laikā.

18.Kontrolējot patruļdienesta darba organizāciju, jāpārbauda:

vai pareizi un atbilstoši operatīvajai situācijai izvietoti patruļdienesta norīkojumi;

vai patruļdienesta ir atbilstoši ekipēts un tam ir radio sakari ar Pašvaldības policijas operatīvo dežurantu, kā arī ar pārējām Pašvaldības vai Valsts policijas patruļām;

vai patruļdienesta norīkojumi atrodas savā maršrutā un pilda dienesta pienākumus, viņu ārējais izskats un ierindas stāja;

kā Pašvaldības policisti pārzina situāciju maršrutā un cik labi zina savus pienākumus un tiesības, kā arī meklēšanā izsludināto personu un transportlīdzekļu pazīmes.

19.Aizliegts pārbaudīt Pašvaldības policista darbu, mēģinot atņemt ieroci, inscenējot likumpārkāpumus vai ar citām metodēm, kuras var izraisīt nelaimes gadījumus vai citas nevēlamas sekas.

20.Atklājot trūkumus patruļdienesta organizēšanā un pildīšanā, pārbaudītājam tūlīt jāveic pasākumi to novēršanā un jāinformē par to Pašvaldības policijas operatīvais dežurants, kuram savukārt par to jāziņo Pašvaldības policijas priekšniekam.

Par rupjiem dienesta pildīšanas pārkāpumiem patruļdienesta policistus, ar Pašvaldības policijas priekšnieka rīkojumu, var atsaukt no maršruta vai posteņa.

21.Par pārbaudes rezultātiem pārbaudītājs izdara ierakstu Pašvaldības policijas dežūržurnālā, norādot konkrētos trūkumus, izteiktās piezīmes un veiktos pasākumus trūkumu novēršanai.

 

Pielikums

Speciālo amatu pakāpju piešķiršanas kārtība

Speciālās amata pakāpes tiek piešķirtas tikai patruļdienesta Pašvaldības policistiem.

Patruļdienestā pieņemtajiem Pašvaldības policijas darbiniekiem amata pakāpes piešķir Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs.

Pieņemot patruļdienestā un ieceļot amatā, Pašvaldības policijas darbiniekiem tiek piešķirtas šādas speciālās amata pakāpes:

kārtībnieks – līdz ar iecelšanu patruļnieka amatā (pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas);

jaunākais inspektors – pēc 2 gadu nostrādāšanas kārtībnieka amata pakāpē;

inspektors – pēc 3 gadu nostrādāšanas jaunākā inspektora amata pakāpē;

vecākais inspektors – pēc 4 gadu nostrādāšanas inspektora amata pakāpē.

* Kārtējā speciālā amata pakāpe tiek piešķirta ja darbinieks ir pozitīvi attestēts un ja gada laikā pirms pakāpes piešķiršanas viņš nav disciplināri sodīts, vai šis sods pirms noteiktā termiņa ir noņemts.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv