Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

14.10.2004 Domes sēdes lēmumi


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2004.GADA 14.OKTOBRĪ

PROTOKOLS Nr.22

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

Par zemes gabala

Ķiršu ielā 8, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1220 (27.09.2004.) uz Andra Treiliņa, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Ķiršu ielā 8, Cēsīs – zemes gabals 3736 m² platībā, un namīpašums, kas sastāv no dzīvojamās mājas un palīgēkas.

Izskatot nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 8, Cēsīs, īpašnieka Andra Treiliņa iesniegumu (reģ.Nr.2277/1-23; 29.09.2004.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 1.oktobra atzinumu Nr.108 (prot.Nr.19), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Ķiršu ielā 8, Cēsīs (kad.Nr.4201-008-0318), divos atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam pie Ķiršu ielas piešķirt jaunu adresi Ķiršu iela 8A, Cēsis (kad.Nr.4201-008-0332);

  1. Zemes gabala platība 1600 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājums – zemes šķērso piebraucamais ceļš uz nekustamo īpašumu Ķiršu ielā 8, Cēsīs (piebraucamais ceļš uzrādāms zemes gabala plānā, platums 4,5 m);

  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam uz tā saglabāt adresi Ķiršu iela 8, Cēsis (kad.Nr.4201-008-0318);

  1. Zemes gabala platība 2136 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Servitūts – piekļūšana nekustamajam īpašumam Ķiršu ielā 8, Cēsīs, caur zemes gabalu Ķiršu ielā 8A, Cēsīs;

  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 4. Pieņemt zināšanai, ka:

  1. rakstot notariāli apstiprinātu nostiprinājuma lūgumu zemes gabala dalījuma reģistrēšanai zemesgrāmatā, tajā, saskaņā ar zemes gabala īpašnieka Andra Treiliņa parakstītu apliecinājumu Cēsu pilsētas zemes komisijai (01.10.2004.), iekļaujami nosacījumi par piekļūšanu atdalītajam zemes gabalam;

  2. lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs; AS “Latvijas Gāze”, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par nekustamā īpašuma

Lenču ielā 9, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0007 5818 (12.11.2002.) uz firmas “Cēsu būvnieks” SIA, reģ.Nr.40003001934, jurid. adrese “Katrīnkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj., vārda reģistrēts nekustamais īpašums Lenču ielā 9, Cēsīs – zemes gabals 158 m² platībā, un namīpašums, kas sastāv no vienas ēkas.

Izskatot nekustamā īpašuma Lenču ielā 9, Cēsīs, īpašnieces firmas “Cēsu būvnieks” SIA pilnvarotās personas Valentīna Lazdāna iesniegumu (reģ.Nr.1955/1-23; 13.09.2004.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 1.oktobra atzinumu Nr.107 (prot.Nr.19), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu Lenču ielā 9, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1636), divās atsevišķās daļās;

 2. Atdalītajam zemes gabalam pie Lenču ielas un reāli atdalāmai ēkas daļai - slēgtajam transformatora punktam SL.TP-2042, piešķirt jaunu adresi Lenču iela 9B, Cēsis (kad.Nr.4201-005-1640);

  1. Zemes gabala platība 50 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);

 3. Atlikušajam zemes gabalam un reāli atdalāmai ēkas daļai - veikalam, saglabāt adresi Lenču iela 9, Cēsis (kad.Nr.4201-005-1636);

  1. Zemes gabala platība 108 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve 0801);

 4. Sadalot ēku Lenču ielā 9, Cēsīs, reālās daļās, veicama tās pārbūve saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem ugunsdrošības nodrošināšanai;

 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par nekustamā īpašuma

Rīgas ielā 23, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums - zemes gabals ar platību 1377 m2 un namīpašums, kas sastāv no vienas pamatceltnes un divām palīgceltnēm (nodalījums Nr.493; 1902.1998.).

Cēsu pilsētas domē saņemti divi iesniegumi ar priekšlikumu privatizēt avārijas stāvoklī esošās palīgēkas, lai veiktu to rekonstrukciju. Tā kā ēkas un zemi zem tām racionālāk privatizēt un apsaimniekot kā atsevišķu, no pamatēkas ar tai piekrītošo zemes gabalu nodalītu īpašumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 5.marta un 1.oktobra atzinumiem Nr.26 (prot.nr.5) un Nr.111 (prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu Rīgas ielā 23, Cēsīs (kad.nr.4201-005-2610), divos atsevišķos nekustamajos īpašumos;

 2. Atdalītajam zemes gabalam un ēkām ar lit nr.3 un 4 (saskaņā ar ēku un būvju reģistra tehnisko pasi, arhīva Nr.696) piešķirt jaunu adresi Vaļņu iela 18, Cēsis (kad.nr.4201-005-2623);

  1. Zemes gabala platība 700 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes gabals atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības un arheoloģijas pieminekļa Cēsu pilsētas vēsturiskā centra un senpilsētas teritorijā;

  3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0902) - 350 m2, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) - 350 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

 3. Atlikušajam zemes gabalam un pamatēkai uz tā saglabāt adresi Rīgas iela 23, Cēsis (kad.nr.4201-005-2610);

  1. Zemes gabala platība 677 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes gabals atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības un arheoloģijas pieminekļa Cēsu pilsētas vēsturiskā centra un senpilsētas teritorijā;

  3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 440 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, sabiedriskas nozīmes objekti (0902) - 169 m2, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) - 68 m2;

 4. Pieņemt zināšanai, ka inženierkomunikāciju radīto apgrūtinājumu sastāvs un apjoms nosakāms pēc zemes gabalu uzmērīšanas dabā.

 

Par zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, sadalīšanu

un jaunas ielas izveidošanu

__________________________________________

Izskatot zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, īpašnieka PĒTERA EGLĪŠA, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 2262/1-23; 27.09.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 1.oktobra atzinumu Nr.110 (prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Dzirnavu ielā 58, Cēsīs (kad.nr.4201-001-0103, platība 71157 m2), divdesmit vienā atsevišķā zemes gabalā, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.1);

 2. Vienam no zemes gabaliem noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu Čiekuru iela, kad.nr.4201-001-0185;

  1. Ielas profila platums 10 m;

  2. Būvlaides attālums 6 m no ielas sarkanās līnijas;

  3. Ielas platība 5800 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  4. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);

 3. Atdalītajiem zemes gabaliem pie jaunizveidotās Čiekuru ielas piešķirt sekojošas adreses, kadastra numurus un noteikt platības, kuras precizējamas, zemes gabalus iemērot dabā:

  1. Čiekuru iela 1, Cēsis, kad.nr.4201-001-0169, platība 2600 m2;

  2. Čiekuru iela 2, Cēsis, kad.nr.4201-001-0167, platība 3100 m2;

  3. Čiekuru iela 3, Cēsis, kad.nr.4201-001-0170, platība 3200 m2;

  4. Čiekuru iela 4, Cēsis, kad.nr.4201-001-0168, platība 2900 m2;

  5. Čiekuru iela 5, Cēsis, kad.nr.4201-001-0171, platība 3000 m2;

  6. Čiekuru iela 7, Cēsis, kad.nr.4201-001-0172, platība 2800 m2;

  7. Čiekuru iela 9, Cēsis, kad.nr.4201-001-0173, platība 2600 m2;

  8. Čiekuru iela 11, Cēsis, kad.nr.4201-001-0176, platība 2300 m2;

  9. Čiekuru iela 12, Cēsis, kad.nr.4201-001-0174, platība 4000 m2;

  10. Čiekuru iela 13, Cēsis, kad.nr.4201-001-0177, platība 3100 m2;

  11. Čiekuru iela 14, Cēsis, kad.nr.4201-001-0175, platība 5000 m2;

  12. Čiekuru iela 15, Cēsis, kad.nr.4201-001-0178, platība 2600 m2;

  13. Čiekuru iela 16, Cēsis, kad.nr.4201-001-0184, platība 2900 m2;

  14. Čiekuru iela 17, Cēsis, kad.nr.4201-001-0179, platība 3800 m2;

  15. Čiekuru iela 18, Cēsis, kad.nr.4201-001-0183, platība 4600 m2;

  16. Čiekuru iela 20, Cēsis, kad.nr.4201-001-0182, platība 5000 m2;

  17. Čiekuru iela 22, Cēsis, kad.nr.4201-001-0181, platība 4400 m2;

 4. Atdalītajiem zemes gabaliem pie esošās Dzirnavu ielas piešķirt sekojošas adreses, kadastra numurus un noteikt platības, kuras precizējamas, zemes gabalus iemērot dabā:

  1. Dzirnavu iela 60, Cēsis, kad.nr.4201-001-0166, platība 3000 m2;

  2. Dzirnavu iela 62, Cēsis, kad.nr.4201-001-0180, platība 3400 m2;

 5. Zemes lietošanas mērķis 3. un 4. punktā minētajiem jaunizveidotajiem zemes gabaliem – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601), izņemot platības, kuras, iemērot zemes gabalus dabā, tiks klasificētas kā meža zeme (0201);

 6. Atlikušajam zemes gabalam pie Dzirnavu ielas, kurš paredzēts būvēm kanalizācijas ūdeņu savākšanas nodrošināšanai, saglabāt adresi Dzirnavu iela 58, Cēsis, kad.nr.4201-001-0103;

  1. Zemes gabala platība 1057 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes gabalam saglabājas apgrūtinājums – piekļūšana zemes gabalam Dzirnavu ielā 56, Cēsīs;

  3. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);

 7. Zemes gabalam Čiekuru ielā 12, Cēsīs, noteikt apbūves ierobežojumu - neapbūvējamu joslu 16 m platumā gar zemes gabala dienvidu robežu, kura paredzēta iespējamai jaunas ielas trasei (ielas platums 10 m, būvlaides attālums 6 m no ielas sarkanās līnijas);

 8. Zemes gabaliem Čiekuru ielā 1, Čiekuru ielā 2, Čiekuru ielā 17, Dzirnavu ielā 60 un Dzirnavu ielā 62, Cēsīs, noteikt apgrūtinājumu – 6 m platu joslu inženierkomunikāciju izbūvei starp Dzirnavu ielas sarkano līniju un būvlaidi;

 9. Pieņemt zināšanai, ka:

  1. Piekļūšana zemes gabaliem pie Čiekuru ielas pa privātīpašumā esošu ielu;

  2. Atsavinot Čiekuru ielai piegulošos zemes gabalus, līdz ar tiem atsavināma zemes gabala Čiekuru iela (kad.nr.4201-001-0185) domājamā daļa, kas vienāda ar attiecību starp apbūves zemes gabala platību un visu ielai piegulošo apbūves zemes gabalu kopplatību;

  3. lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu

un jaunas ielas izveidošanu

__________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Lenču ielā 19, Cēsīs, īpašnieku SIA “AIMOS”, jurid. adrese Lenču ielā 19, Cēsīs, SIA “ELEKTRONS”, jurid. adrese Lenču ielā 19, Cēsīs un Skujenes pagasta zemnieku saimniecības “LIEPKALNI” iesniegumu, saskaņotu ar nekustamā īpašuma daļas tiesisko valdītāju Rīgas SIA ražošanas komercfirmu “VAS”, par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 2027/1-23; 23.09.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 1.oktobra atzinumu Nr.109 (prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Lenču ielā 19, Cēsīs (kad.nr.4201-006-0102), astoņpadsmit atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.2);

 2. Vienam no zemes gabaliem noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu Ainavu iela, kad.nr. 4201-006-0130;

  1. Ielas profila platums 7,5 m;

  2. Būvlaides attālums 6 m no ielas sarkanās līnijas;

  3. Ielas platība 3405 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

 3. Atdalītajam zemes gabalam pie Lenču ielas un ēkai uz tā ar līdzšinējo adresi Lenču iela 19, Cēsis, kad.apz.42010060102007, piešķirt jaunu adresi Lenču iela 19A, Cēsis (kad.nr.4201-006-0123);

  1. Zemes gabala platība 4210 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas objekti (1001);

 4. Atdalītajam zemes gabalam Ainavu ielas kreisajā pusē un ēkai uz tā ar līdzšinējo adresi Lenču iela 19, Cēsis, kad.apz.42010060102002, piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 1, Cēsis (kad.nr.4201-006-0114);

  1. Zemes gabala platība 3051 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas objekti (1001);

 5. Atdalītajam neapbūvētam zemes gabalam Ainavu ielas labajā pusē piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 4, Cēsis (kad.nr.4201-006-0124);

  1. Zemes gabala platība 1846 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 6. Atdalītajam zemes gabalam Ainavu ielas kreisajā pusē un ēkai uz tā ar līdzšinējo adresi Lenču iela 19, Cēsis, kad.apz.42010060102003, piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-006-0115);

  1. Zemes gabala platība 2700 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas objekti (1001);

 7. Atdalītajam zemes gabalam Ainavu ielas labajā pusē un ēkai uz tā ar līdzšinējo adresi Lenču iela 19, Cēsis, kad.apz.42010060102004, piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 6, Cēsis (kad.nr.4201-006-0125);

  1. Zemes gabala platība 3019 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 8. Atdalītajam neapbūvētam zemes gabalam Ainavu ielas kreisajā pusē piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 9, Cēsis (kad.nr.4201-006-0116);

  1. Zemes gabala platība 1927 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 9. Atdalītajam neapbūvētam zemes gabalam Ainavu ielas labajā pusē piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 10, Cēsis (kad.nr.4201-006-0126);

  1. Zemes gabala platība 1635 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 10. Atdalītajam neapbūvētam zemes gabalam Ainavu ielas kreisajā pusē piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 11, Cēsis (kad.nr.4201-006-0117);

  1. Zemes gabala platība 5205 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 11. Atdalītajam neapbūvētam zemes gabalam Ainavu ielas labajā pusē piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 12, Cēsis (kad.nr.4201-006-0127);

  1. Zemes gabala platība 1546 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 12. Atdalītajam neapbūvētam zemes gabalam Ainavu ielas labajā pusē piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 14, Cēsis (kad.nr.4201-006-0128);

  1. Zemes gabala platība 1423 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 13. Atdalītajam neapbūvētam zemes gabalam Ainavu ielas kreisajā pusē piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 15, Cēsis (kad.nr.4201-006-0118);

  1. Zemes gabala platība 2932 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 14. Atdalītajam zemes gabalam Ainavu ielas labajā pusē un ēkai uz tā ar līdzšinējo adresi Lenču iela 19, Cēsis, kad.apz.42010060102005, piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 16, Cēsis (kad.nr.4201-006-0129);

  1. Zemes gabala platība 1825 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 15. Atdalītajam neapbūvētam zemes gabalam Ainavu ielas kreisajā pusē piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 17, Cēsis (kad.nr.4201-006-0119);

  1. Zemes gabala platība 3548 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 16. Atdalītajam neapbūvētam zemes gabalam Ainavu ielas kreisajā pusē piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 21, Cēsis (kad.nr.4201-006-0120);

  1. Zemes gabala platība 2336 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 17. Atdalītajam neapbūvētam zemes gabalam Ainavu ielas kreisajā pusē piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 23, Cēsis (kad.nr.4201-006-0121);

  1. Zemes gabala platība 1508 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 18. Atdalītajam zemes gabalam Ainavu ielas kreisajā pusē un ēkai uz tā ar līdzšinējo adresi Lenču iela 19, Cēsis, kad.apz.42010060102006, piešķirt jaunu adresi Ainavu iela 25, Cēsis (kad.nr.4201-006-0122);

  1. Zemes gabala platība 1569 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 19. Atlikušajam zemes gabalam pie Lenču ielas un ēkai uz tā (kad.apz.42010060102001), saglabāt adresi Lenču iela 19, Cēsis (kad.nr.4201-006-0102);

  1. Zemes gabala platība 6048 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura objektu apbūve (0801);

 20. Pieņemt zināšanai, ka:

  1. Piekļūšana zemes gabaliem pie Ainavu ielas vai papildus piekļūšana zemes gabaliem pie Lenču ielas pa privātīpašumā esošu ielu;

  2. Savstarpēji pārdalot īpašuma tiesības vai atsavinot zemes gabalus, līdz ar tiem iedalāma vai atsavināma zemes gabala Ainavu iela (kad.nr.4201-006-0130) domājamā daļa, kas vienāda ar attiecību starp apbūves zemes gabala platību un visu apbūves zemes gabalu kopplatību;

  3. Ēku būvniecība zemes gabalos Ainavu ielā 11, Ainavu ielā 15, Ainavu ielā 17 un Ainavu ielā 21, Cēsīs, pieļaujama tikai augšējā terasē;

  4. Esošās ražošanas ēkas zemes gabalos Ainavu ielā 6, Ainavu ielā 16 un Ainavu ielā 25, Cēsīs, demontējamas vai rekonstruējamas saskaņā ar zemes lietošanas mērķi;

  5. Lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pasūtāma to fiksēšana zemes gabalu plānos zemes gabalus iemērot dabā;

  6. Zemes gabalu īpašnieki ir informēti par iespējamu sabiedriskās estrādes būvniecību upītes gravā, blakus esošajā zemes gabalā.

 

Par zemes gabalu, uz kuriem atrodas

VAS “Latvenergo” objekti, lietošanas mērķi

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.septembra lēmumu (prot.Nr.19, 1.punkts) “Par adrešu piešķiršanu VAS “Latvenergo” objektiem” VAS “Latvenergo” filiālei Ziemeļu elektriskie tīkli, juridiskā adrese Raiņa ielā 14, Valmierā, piešķirti pastāvīga lietošanā zemes gabali Cēsu pilsētā slēgto transformatora punktu uzturēšanai.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem zemes gabalu Loka ielā 2, Turaidas ielā 1, Leona Paegles ielā 4C un Vāveres ielā 16A, Cēsīs, uz kuriem atrodas slēgtie transformatora punkti, zemes lietošanas mērķis ir rūpnieciskā apbūve. Atbilstoši LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ minētajiem zemes gabaliem piekrīt zemes lietošanas mērķis - inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201).

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 1.oktobra atzinumu Nr.112 (prot.Nr.19), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Noteikt zemes gabaliem Loka ielā 2, Cēsīs (kadastra Nr.4201-002-0405), Turaidas ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-0853), Leona Paegles ielā 4C, Cēsīs (kadastra Nr.4201-009-0307) un Vāveres ielā 16A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-009-0310), zemes lietošanas mērķi - inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201).

Par Instrukcijas “Par dzīvojamās mājas, kurā vismaz viens ir pilsētas pašvaldībai piederošs neprivatizēts dzīvoklis, apsaimniekotāja rīcību, ja spēkā stājies tiesas spriedums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu” apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 2004. gada 28. septembra priekšlikumiem (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Apstiprināt instrukciju par dzīvojamās mājas, kurā vismaz viens ir pilsētas pašvaldībai piederošs neprivatizēts dzīvoklis, apsaimniekotāja rīcību, ja spēkā stājies tiesas spriedums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu (instrukcija pielikumā Nr.3).

2. Pilnvarot pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju (komisijas priekšsēdētājs J.Gruntmanis) izpildīt instrukcijā noteiktās darbības.

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

 

Par zemes gabala Tirgoņu ielā 8, Cēsīs, atsavināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4. un 37.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem ‘’Noteikumi par maksāšanas līdzekļu attiecību un maksāšanas kārtību, privatizējot vai atsavinot valsts un pašvaldību zemi pilsētās un lauku apvidos’’ un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu (29.09.2004. Nr. 19), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atsavināt zemes gabalu Tirgoņu ielā 8, Cēsīs, kadastra Nr. 4201-003-0141, platība 3203 kv.m., turpmāk tekstā – zemes gabals, SIA ‘’Zelta vārpa’’, reģ. Nr. 49503003661, kā uz zemes gabala esošo ēku īpašniecei.

 2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.

 3. Noteikt zemes gabala cenu Ls 5000,00 (pieci tūkstoši lati), maksāšanas līdzekļi 100% lati.

 4. Noteikt, ka SIA ‘’Zelta vārpa’’ zemes gabala pirkuma maksa jāsamaksā šādā kārtībā:

  1. līdz 2004.gada 31.oktobrim - Ls 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati);

  2. līdz 2004.gada 30.novembrim - Ls 1250,00 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit lati);

  3. līdz 2004.gada 31.decembrim – Ls 1250,00 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit lati).

 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU parakstīt zemes gabala pirkuma līgumu pēc lēmuma 4.1.punkta izpildes.

 

Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Priekuļu ielā 14 - 7, Cēsīs,

pārdošanu atkārtotā izsolē

__________________________________________

Sakarā ar to, ka divi izsoles dalībnieki, kuri ir piedāvājuši augstākās dzīvokļa Priekuļu ielā 14 – 7, Cēsīs, pirkšanas cenas, nav izpildījuši izsoles noteikumus un no dzīvokļa īpašuma atteikušies, un, pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 05.10.2004. priekšlikumu (protokols nr. ), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Pārdot neizīrētu remontējamu divistabu dzīvokli Priekuļu ielā 14 - 7, Cēsīs, atkārtotā izsolē, negrozot ar Cēsu pilsētas domes 11.03.2004. lēmumu (protokols nr. 6) apstiprinātos izsoles noteikumus.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes nekustamā īpašuma izsoles komisijai (priekšsēdētājs M.ŠĶĒLE) organizēt atklātu izsoli 17.11.2004. plkst. 13.00, izsludinot to laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Druva”.

3. Noteikt izsoles dalībnieku reģistrēšanās laiku no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” dienas līdz 16.11.2004. plkst. 14.00.

 

Par nekustamā īpašuma Maija ielā 4, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Maija ielā 4, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu, Dzīvokļu pārvaldes 2004. gada 8. septembra rakstu nr. 1-2/1194 un 2004.gada 5. oktobra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Ar 2004.gada 1. oktobri nodot nekustamo īpašumuMaija ielā 4, Cēsīs, kadastra apzīmējums nr. 42015050010, kas sastāv no 22 dzīvokļu īpašumu mājas, kura atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala.

2. Līdz š.g. 18. oktobrim domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā Nr.4), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Maija ielā 4, Cēsīs, 27.08.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1149, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotai personai privatizējamai Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam dzīvokļu pārvalde, reģ. nr. LV 49503000909.

 

 

Par nekustamā īpašuma Zirņu ielā 2, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Zirņu ielā 2, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu, Dzīvokļu pārvaldes 2004. gada 8. septembra rakstu nr. 1-2/1194 un 2004.gada 5. oktobra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Ar 2004.gada 1. oktobri nodot nekustamo īpašumuZirņu ielā 2, Cēsīs, kas sastāv no 13 dzīvokļu īpašumu mājas un 2096,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010080301).

2. Līdz š.g. 18. oktobrim domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā Nr.5), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Zirņu ielā 2, Cēsīs, 28.12.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1342, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotai personai privatizējamai Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam dzīvokļu pārvalde, reģ. nr. LV 49503000909.

 

Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieka Ulda Kvanta 2004. gada 4. oktobra iesniegumu un 2004.gada 5. oktobra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1. Ar 2004.gada 1. oktobri nodot nekustamo īpašumuJāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, , kas sastāv no 4 dzīvokļu īpašumu mājas un 1667,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010031105).

2. Līdz š.g. 18. oktobrim domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā Nr.6), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, 21.05.1998. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 563, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašniekam Uldim KVANTAM.

 

Par Cēsu 2.pamatskolas attīstības programmas apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 2.pamatskolas direktora iesniegumu , Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (30.09.2004.prot.Nr.19 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas attīstības programmu 2005. – 2009.gadam saskaņā ar pielikumu

 

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikumā

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora iesniegumu(2015/1-25 no 22.09.04), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (30.09.2004.prot.Nr.19) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Izdarīt izmaiņas Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikumā izsakot punktu 8.2. šādā redakcijā „Skola var īstenot interešu izglītības programmas, neformālās izglītības programmas pieaugušajiem, tās saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi.”

 

Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem

__________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.212 „Par „Vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu izglītības procesa organizācijai nepieciešamo dokumentu saturu, uzbūvi, to nodrošināšanas prasībām un uzskaites kārtības apstiprināšanu”” (12.05.2003). Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (30.09.2004.,prot.Nr.20) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt Cēsu pilsētas izglītības iestādēs 2005./2006.m.g. mācību gadā šādu skaitu 10.klašu komplektu:

   - Cēsu pilsētas ģimnāzija – četri klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 30 skolēniem katrā;

   - Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – trīs klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 28 skolēniem katrā;

   - Cēsu pilsētas 2.vidusskolā - trīs klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 28 skolēniem katrā.

  2. Noteikt Cēsu pilsētas ģimnāzijās 2005./2006.m.g. mācību gadā šādu skaitu 7.klašu komplektu:

- Cēsu pilsētas ģimnāzija – divi klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 28 skolēniem katrā;

- Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 28 skolēniem katrā.

 

Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmumā

(prot. Nr. 16, paragr.Nr. 6) “Par telpu nomu Cēsu 2.vidusskolā”

__________________________________________

Pamatojoties uz Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas (Reģ. Nr. 000301127) 2004.gada 28.septembra iesniegumu (Reģ. Nr. 2072/1-25) par papildus telpu ierādīšanu, un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 30.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr. 20), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Nodot Starptautiskai praktiskās psiholoģijas augstskolai nomā papildus telpas Cēsu 2.vidusskolā Valmieras ielā 19, Cēsīs.

 2. Pilnvarot Cēsu 2.vidusskolu (direktore I.Semjonova) parakstīt papildus vienošanos pie 2004.gada augustā parakstītā telpu nomas līguma, saskaņā ar pielikumu

 

Par zemes gabala nomas izbeigšanu Līgatnes ielā 14, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmuma §6 (prot.Nr.14) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Līgatnes ielā 14” Zigrīdai Robertai nodots nomā uz 3 gadiem zemes gabals Līgatnes ielā 14, Cēsīs.

Izskatot Zigrīdas Robertas, iesniegumu par zemes gabala nomas anulēšanu (reģ.Nr.2187/1-23; 16.09.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 30.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.20), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 

Atzīt par spēku zaudējušu ar 2004.gada 1.oktobri Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmuma §6 (prot.Nr.14) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Līgatnes ielā 14”.

 

Par ēkas Gaujas ielā 10a, Cēsīs, nomu

__________________________________________

Izskatot SIA ‘’Cel tik’’, reģ. Nr. 44103014842, un SIA ‘’CDzP’’, reģ. Nr. 44103029458, 2004.gada 27.augusta iesniegumus, un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 7.oktobra atzinumu (protokols Nr. 21), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Izbeigt 2001.gada 31.augusta nomas līgumu par ražošanas bāzi Gaujas ielā 10a, Cēsīs, kas noslēgts starp privatizējamo Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ kā iznomātāju un SIA ‘’Cel tik’’ kā nomnieku, ar 2004.gada 30.novembri.

 2. Uzdot privatizējamajam Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ (priekšnieks Ģ.BEIKMANIS) sagatavot un noslēgt attiecīgu 2001.gada 31.augusta nomas līguma par ražošanas bāzi Gaujas ielā 10a, Cēsīs, atcēlēja līgumu.

 3. Noslēgt ēkas Gaujas ielā 10a, Cēsīs, nomas līgumu ar SIA ‘’CDzP’’, reģ. Nr. 44103029458, no 2004.gada 1.decembra.

 4. Noteikt nomas maksu – Ls 0,25 par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN.

 5. Noteikt nomas līguma termiņu – 2014.gada 30.novembris.

 6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.ZVIRBULE) sagatavot ēkas Gaujas ielā 10a, Cēsīs, nomas līgumu.

 7. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu ŠĶENDERU parakstīt ēkas Gaujas ielā 10a, Cēsīs, nomas līgumu.

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 23.septembra lēmuma ‘’Par vienošanās apstiprināšanu’’ (protokols Nr. 21, punkts Nr. 2) pielikumā

__________________________________________

Izskatot sabiedriskās organizācijas ‘’Latvijas multiplās sklerozes asociācija’’ struktūrvienības ‘’Cēsu rajona nodaļa’’(Reģ. Nr. 000800666) 2004.gada 4.oktobra iesniegumu un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 7.oktobra atzinumu (prot. Nr. 21), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grozīt ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 23.septembra lēmumu ‘’Par vienošanās apstiprināšanu’’ (protokols Nr. 21, punkts Nr. 21) apstiprinātās vienošanās 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

‘’1. Dome piekrīt un CRIB neiebilst, ka LMSA par saviem un citu personu piesaistītajiem finansu vai materiāltehniskajiem līdzekļiem (ziedojumi, Ornajē Nīderlandes sadarbības fonda līdzekļi u.c.) veic jumta stāva izbūvi Ēkā, saskaņā ar Cēsu pilsētas būvvaldes apstiprinātu būvprojektu, kas sadalīts pa kārtām, ja pirms rekonstrukcijas darbu veikšanas LMSA pierāda, ka iegūtais finansējums ir atbilstošs būvprojekta 1.kārtas (jumta konstrukciju izbūve, kas garantē visas ēkas normālu ekspluatāciju un vizuālo izskatu) realizācijas izmaksām.’’

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 11.10.2001.lēmumā

“Lai top skaistāka mūsu pilsēta” komisijas sastāvā

__________________________________________

Pamatojoties uz to, ka Imants BUMBIERS ir pārtraucis darba attiecības ar Cēsu pilsētas domi, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izslēgt no komisijas sastāva I.BUMBIERU.

 

 

“Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanu”

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” direktora M. Bērziņa ziņojumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 30.09.2004. sēdes atzinumu (protokols Nr.20 ), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Samazināt Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitālu no LVL193 410,- (viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši četri simts desmit lati 00 santīmi) uz LVL 167 970,- (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit lati 00 santīmi).

 2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus (pielikums ).

 3. Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” Statūtu 5. un 6.punktā (pielikums ).

 4. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” (direktors M.Bērziņš) reģistrēt grozījumus statūtos LR Uzņēmumu reģistrā.

Par tālākizglītības programmas “Dabas materiālu izmantošana pirmsskolas, sākumskolas un ārpusskolas pulciņa darbā” dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centram

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (30.09.2004.prot.Nr.19) un Finansu komitejas (30.09.2004.prot.Nr.20) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj :

 1. Apstiprināt tālākizglītības programmas “Dabas materiālu izmantošana pirmsskolas, sākumskolas un ārpusskolas pulciņa darbā” dalības maksu vienam dalībniekam Ls 30,00 par 36 stundu kursu programmu.

 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

Par pieaugušo mākslas studijas dalības maksu Cēsu pilsētas mākslas skolā

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas mākslas skolas direktora V.Kļaviņa iesniegumu Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (30.09.2004.prot.Nr.19) un Finansu komitejas (30.09.2004.prot.Nr.20) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj :

 1. Apstiprināt dalības maksu par vienu nodarbību (divas astronomiskās stundas) Ls 2,00 (divi lati) Cēsu pilsētas mākslas skolas pieaugušo mākslas studijā.

 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

Par “Saulrītu” sporta nama Cēsīs, Lāču ielā 10, apsaimniekošanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora 29.09.2004. iesniegumu Nr. 1-10/245 Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (07.10.2004.prot. Nr. 20), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (07.10.2004. prot. Nr. 21) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (07.10.2004. prot. Nr. 21) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Pēc jaunā sporta kompleksa Leona Paegles ielā1 nodošanas ekspluatācijā turpināt „Saulrītu” sporta nama ekspluatāciju, lai nodrošinātu Cēsu pilsētas sporta skolas un Cēsu pilsētas sporta klubu organizēto treniņu nodarbību un sacensību organizāciju.

  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs J.ZLAUGOTNIS) veikt „Saulrītu” sporta nama tehnisko apsekošanu un sastādīt pasākumu plānu ēkas sakārtošanai atbilstoši sporta būves tehniskajām un higiēniskajām prasībām.

“Par BO SIA “Cēsu tirgus” pārveidošanu”

__________________________________________

Saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma, “Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma” un likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” prasībām, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 30.09.2004. sēdes atzinumu (protokols Nr.20) un 07.10.2004. sēdes atzinumu (protokols Nr.21), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Pārveidot Bezpeļņas organizāciju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” par Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus”, turpmāk tekstā Sabiedrība.

 2. Noteikt, ka Sabiedrībā, saskaņā ar Komerclikuma prasībām, tiek izveidota izpildinstitūcija – Valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

 3. Par valdes locekļiem uz 1 gadu ievēlēt:

  1. Māri BĒRZIŅU,

  2. Ludmilu LEIMANI,

  3. Māri ŠĶĒLI,

 4. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitālu Ls 193 410 (viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti desmit lati un 00 santīmi) .

 5. Saskaņā ar BO SIA “Cēsu tirgus” statūtu 5.5. punktu rezerves fonda līdzekļus Ls 24 300,- (divdesmit četri tūkstoši trīs simts lati 00 santīmi) ieskaitīt pārveidotās Sabiedrības speciālajā rezervē.

 6. Par Sabiedrības revidentu iecelt Veru Vinogradovu,

 7. Apstiprināt Sabiedrības dalībnieku reģistru (pielikums ).

 8. Apstiprināt Sabiedrības statūtus (pielikums ).

 9. Pilnvarot Māri BĒRZIŅU, Sabiedrības vārdā iesniegt pieteikumu un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, Sabiedrības reģistrēšanai Komercreģistrā.

“Par Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” pamatkapitāla palielināšanu”

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” atbildīgā darbinieka A.Suškina ziņojumu, Cēsu pilsētas domes 15.01.2004.sēdes lēmumu (prot.Nr.1, § 20) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 07.10.2004. sēdes atzinumu (prot. Nr. 21), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Palielināt Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” pamatkapitālu no Ls 11 875,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci lati) uz Ls 16 875,00 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci lati).

 2. Apstiprināt Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikums ).

 3. Apstiprināt grozījumus Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” statūtu 5.1.punktā (pielikums ).

 4. Uzdot Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” (direktors J.Kamšs) reģistrēt grozījumus statūtos LR Uzņēmumu reģistrā.

“Par Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” pārveidošanu”

__________________________________________

Saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma, “Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma” un likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” prasībām, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2004.gada 07.oktobra atzinumu (prot. Nr. 21 ), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Pārveidot Cēsu pašvaldības bezpeļņas organizāciju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas” par Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas”, turpmāk tekstā “Sabiedrība”.

 2. Noteikt, ka Sabiedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no viena Valdes locekļa.

 3. Par Valdes locekli uz 1 gadu ievēlēt Jāni KAMŠU, kas pārstāv Sabiedrību bez ierobežojumiem.

 4. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitālu Ls 16 875,00 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci lati 00 santīmi).

 5. Par Sabiedrības revidentu iecelt Dianu Strekeļevu,

 6. Apstiprināt Sabiedrības dalībnieku reģistru (pielikums ).

 7. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas” statūtus (pielikums ).

 8. Pilnvarot Anitu Bukeju, Sabiedrības vārdā iesniegt pieteikumu un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, Sabiedrības reģistrēšanai Komercreģistrā.

Par domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta ŠĶENDERA iesniegumu un Latvijas Republikas Darba likuma 149.panta 2.daļu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM ikgadējā atvaļinājuma daļu – 2 kalendārās nedēļas no 2004.gada 25.oktobra līdz 2004.gada 7.novembrim

  2. Priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veiks domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis BEIKMANIS saskaņā ar domes nolikumu.

Par projekta pieteikuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras izveidošana Cēsīs” iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2005.-2009.gadam

__________________________________________

Pamatojoties uz nepieciešamību uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, palielināt pakalpojumu piedāvājumu, izvietot sociālās palīdzības un pakalpojumu sniedzējus vienotā kompleksā – Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūrā, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2005.-2009.gadam projekta pieteikumu “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras izveidošana Cēsīs”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmumā

“Par privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Dzīvokļu pārvalde”

privatizāciju”

__________________________________________

Pamatojoties uz Komerclikuma spēkā stāšanās likuma 25.4.pantu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Papildināt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmumu “Par privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Dzīvokļu pārvalde” privatizāciju” (protokols Nr.12, punkts Nr.5) ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

   “Privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Dzīvokļu pārvalde” uzkrāto rezerves fondu Ls 279 491,00 apmērā ieskaitīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu dzīvokļu pārvalde” speciālajā rezervē”.

  2. Apstiprināt precizēto sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu dzīvokļu pārvalde” sākuma bilanci, saskaņā ar pielikumu Nr.18.

Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumu “Cēsu siltumtīklu uzņēmums”

__________________________________________

Noklausoties Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” likvidācijas komisijas priekšsēdētāja A.Mihaļova ziņojumu, ievērojot komerclikuma spēkā stāšanās likumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atcelt Cēsu pilsētas domes 12.12.2002. sēdes lēmumu “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” likvidāciju” (prot.Nr.30, p.5).

 2. Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” (Reģ. Nr. 000300784), turpmāk tekstā Sabiedrība, direktora pienākumu izpildītāju iecelt Andri Mihaļovu.

 3. Uzdot Sabiedrības direktora p.i. A.Mihaļovam sagatavot un iesniegt Cēsu pilsētas domē apstiprināšanai dokumentus, kas nepieciešami Sabiedrības pārveidošanai un reģistrēšanai Komercreģistrā.

 4. Uzdot Sabiedrības direktora p.i. A.Mihaļovam veikt inventarizāciju uzņēmumā pēc stāvokļa uz 2004.gada 07.oktobri.

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumu “Cēsu siltumtīklu uzņēmums”

__________________________________________

Saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma, Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu un Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” likvidācijas komisijas ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Lai pārveidotu Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumu “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” par kapitālsabiedrību, kura firma būs Cēsu pašvaldības SIA “Cēsu siltumtīklu uzņēmums”, uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” direktora p.i. A.Mihaļovam:

  1. līdz 20.10.2004. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Cēsu pilsētas domē dokumentus, kas nepieciešami Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pārveidošanai par kapitālsabiedrību (slēguma bilance, sākuma bilance, statūti u.c. dokumenti).

  2. līdz 20.10.2004. iesniegt Cēsu pilsētas domē inventarizācijas saraksta kopsavilkumu pēc stāvokļa uz 2004.gada 07.oktobri.

  3. publicēt sludinājumu par pārveidošanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Cēsu rajona laikrakstā “Druva”.

 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


Pielikums

 

INSTRUKCIJA

par dzīvojamās mājas, kurā vismaz viens ir pilsētas pašvaldībai piederošs neprivatizēts dzīvoklis, apsaimniekotāja rīcību, ja spēkā stājies tiesas spriedums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.Instrukcija nosaka vispārējo kārtību, kādā tiek risināti jautājumi gadījumos, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu Cēsu pilsētas domei piederošā dzīvojamā fondā.

1.2. Vienošanās - rakstiski noslēgts līgumspar tiesas sprieduma izpildīšanas kārtību jautājumos par pilsētas pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.

1.3. Vienošanos sagatavo parakstīšanai Cēsu pilsētas domes pilnvarots dzīvojamās mājas apsaimniekotājs ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas, un tās

saistības abām pusēm ir jāpilda pilnā apmērā un savlaicīgi.

2. VIENOŠANĀS NOSLĒGŠANA

2.1. Ja personai pēc sprieduma par īres līguma izbeigšanu spēkā stāšanās nav iespējams pārvietoties uz citu dzīvojamo platību un tā labprātīgi apņemas samaksāt parādu un tiesas izdevumus, tad iespējams noslēgt vienošanos par sprieduma izpildīšanas kārtību

2.2. Katru atsevišķu un konkrētu gadījumu apspriež pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisija un pieņem lēmumu

2.3. Vienošanos, pamatojoties uz pilsētas pašvaldības un dzīvojamās mājas apsaimniekotāja parakstīto nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu, sagatavo un paraksta no vienas puses dzīvojamās mājas apsaimniekotājs un no otras puses dzīvokļa atbildīgais īrnieks, ar kuru ir izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums, un pilngadīgie dzīvoklī reģistrētie viņa ģimenes locekļi.

2.4. Ja īrnieks un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi nevienojas un nepiekrīt parakstīt vienošanos, tad nekavējoties ir izpildāms spēkā stājies tiesas spriedums.

3.VIENOŠANĀS TERMIŅI UN SATURS

3.1. Vienošanos noslēdz ne ilgāk kā uz diviem gadiem:

3.1.1. ar termiņu uz vienu gadu, ja pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir samaksājuši dzīvokļa īres un pakalpojumu maksas parādu, tiesāšanās izdevumus pilnā apmērā;

3.1.2. ar termiņu līdz diviem gadiem, ja pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav samaksājuši dzīvokļa īres un pakalpojumu maksas, un tiesāšanās izdevumus pilnā apmērā, un ir parakstījuši vienošanās grafiku par parāda samaksāšanu.

3.2. Ja tiesas sprieduma stāšanās spēkā brīdī dzīvokļa atbildīgais īrnieks ir samaksājis īres un pakalpojumu maksas parādu, kā arī tiesāšanās izdevumus, tad

3.2.1.noslēdzama vienošanās par to, ka gada laikā īrnieks apņemas izīrētājam regulāri veikt maksājumus katru mēnesi;

3.2.2.pēc vienošanās termiņa izbeigšanās, pamatojoties uz atbildīgā īrnieka rakstisku ierosinājumu un pilsētas domes lēmumu, ar dzīvokļa atbildīgo īrnieku var tikt noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres līgums.

3.3. Ja tiesas sprieduma stāšanās spēkā brīdī dzīvokļa atbildīgais īrnieks nav samaksājis īres un pakalpojumu maksas parādu, kā arī tiesāšanās izdevumus, vai to ir veicis daļēji, tad

3.3.1. noslēdzama vienošanās par tiesas spriedumā fiksētās konkrētās summas samaksu noteiktos termiņos (datums, mēnesis), kuros vienu gadu, paralēli veicot kārtējos īres un pakalpojumu maksājumus, īrnieks izīrētājam apņemas regulāri veikt maksājumus katru mēnesi;

3.3.2. pēc vienošanās termiņa izbeigšanās, pamatojoties uz atbildīgā īrnieka rakstisku ierosinājumu un pilsētas domes lēmumu, ar dzīvokļa atbildīgo īrnieku var tikt noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres līgums;

3.4. Cēsu pilsētas pašvaldība instrukcijas punktu 3.2. un 3.3. apakšpunktos noteiktajos gadījumos dzīvokļus nenodot vispārējai privatizācijai.

3.5. Ja pēc vienošanās parakstīšanas dzīvokļa atbildīgais īrnieks kaut vienu mēnesi noteiktajā laikā nesamaksā dokumentā paredzētos maksājumus, izīrētājam ir tiesības pēc vienošanās termiņa izbeigšanās, pamatojoties uz pilsētas pašvaldības lēmumu, iesniegt tiesu izpildītājam prasību izpildīt tiesas spriedumu par personas (ģimenes) izlikšanu no dzīvokļa.

3.6. Parakstītās vienošanās saistību daļējas izpildes gadījumā, pamatojoties uz domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas lēmumu, mājas apsaimniekotājam ir tiesības nepiemērot instrukcijas punktā 3.5. noteiktās sankcijas, bet vienu reizi pagarināt vienošanās termiņu vēl uz vienu gadu.

3.7. Vienošanās spēks neattiecas uz trešajām personām. Tas izbeidzas līdz ar jauna dzīvojamās telpas īres līguma parakstīšanu vai tā neizpildīšanas gadījumā - ar personas (ģimenes) izlikšanu no dzīvokļa.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv