Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 3.jūlijs   Vārda dienu svin: Benita, Everita, Verita, Sulamīte
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

26.08.2004 Domes sēdes lēmumi


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2004.GADA 26.AUGUSTĀ

Protokols Nr.18

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

Par adreses maiņu

vēsturiskajam zemes gabalam Vārnu ielā 5,7, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.152 (prot.Nr.8) “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Vārnu ielā 5,7” uz vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, Vārnu ielā 5,7, īpašuma tiesības atjaunotas Regīnai Rubenis. Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva izziņu (Par-594/5; 22.04.92.), zemes gabala Cēsīs, Vārnas ielā 5 un 7, platība ir 40300 m2. Tā kā uz vēsturiskā zemes gabala atrodas pēc 1940.gada iedalīti individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabali Vārnu ielā 5, Vārnu ielā 7, Vārnu ielā 9, Vārnu ielā 11 un Vārnu ielā 13, Cēsīs (kopējā platība 4338 m2), kuru īpašniekiem bija tiesības iegūt zemi īpašumā par maksu, vēsturiskā zemes gabala reāli iemērāmā platība ir mazāka - aptuveni 35962 m2. Iemērot zemes gabalu, precizēti arī uz tā esošie apgrūtinājumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai sagatavotu vēsturisko zemes gabalu Vārnu ielā 5 un 7, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas veikto zemes gabala uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 20.augusta atzinumu Nr.90 (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Mainīt adresi vēsturiskajam zemes gabalam Vārnu ielā 5 un 7, Cēsīs, un noteikt tam jaunu adresi Vārnu ielā 17, Cēsīs (kad.nr.4201-008-1205);

 2. Zemes gabala platība 35954 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

 3. Zemes gabala lietošanas mērķi - vienģimenes uin divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) - 24223 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve - 1106) - 11731 m2;

 4. Apgrūtinājumi zemes gabalam - uz zemes gabala atrodas garāžu kooperatīvi “Kosmoss-1”, “Kosmoss-2”, “Kosmoss-3” un “Kosmoss-4” ar ēku adresi Vārnu iela 17, Cēsis, zemes gabalu šķērso maģistrālais kanalizācijas vads un 20 kV elektropārvades līnija (aizsargjoslas platība 1298 m2).

Par zemes gabala Briežu ielā 21, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Izskatot zemes gabala Briežu ielā 21, Cēsīs, īpašnieces Liesmas Lasmanes iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 1835/1-23; 17.08.2004.) un 2004.gada 5.augustā zemes gabala Piebalgas ielā 54, Cēsīs, īpašnieku Gunāra Kārļa Grabja, Rasmas Vijas Rozītes un Regīnas Vandas Šleseres pilnvarotās personas Ilzes Krastas parakstīto priekšlīgumu par servitūta ceļa izveidošanu piekļūšanai pie atdalāmā zemes gabala caur zemes gabalu Piebalgas ielā 54, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 20.augusta atzinumu Nr.89 (prot.nr.16), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Briežu ielā 21, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0510), divos atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš nerobežojas ar ielām, piešķirt jaunu adresi Piebalgas iela 52A, Cēsis (kad.nr.4201-009-0542);

  1. Zemes gabala platība 5700 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Servitūts - piekļūšana zemes gabalam Piebalgas ielā 52A, Cēsīs, caur zemes gabalu Piebalgas ielā 54, Cēsīs;

  3. Apgrūtinājums - zemes gabalu šķērso gāzes vads;

  4. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Atlikušajam zemes gabalam un jaunbūvei uz tā saglabāt adresi Briežu iela 21, Cēsis (kad.nr.4201-009-0510);

  1. Zemes gabala platība 8916 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso gāzes vads un sakaru līnija;

  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Par nekustamā īpašuma

Gaujas ielā 38 (Zaķu ielā 1), Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________


Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.432 (11.11.1997.) uz Līgoņa Bleikša vārda reģistrēts nekustamais īpašums – zemes gabals Gaujas ielā 38, Cēsīs, 3588 m² platībā, namīpašums ar adresi Gaujas ielā 38, Cēsīs, kas sastāv no vienas pamatceltnes un trīs palīgceltnēm, un namīpašums ar adresi Zaķu ielā 1, Cēsīs, kas sastāv no vienas pamatceltnes un vienas palīgceltnes.

Izskatot nekustamā īpašuma Gaujas ielā 38 (Zaķu ielā 1), Cēsīs, īpašnieka Līgoņa Bleikša pilnvarotās personas Ligitas Elksnes, iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 20.augusta atzinumu Nr.90 (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome,n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Gaujas ielā 38 (Zaķu ielā 1), Cēsīs (kad.Nr.4201-006-1501), divos atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas dzīvojamā ēka un palīgceltne ar adresi Zaķu ielā 1, Cēsīs, piešķirt adresi Zaķu iela 1, Cēsis (kad.Nr.4201-006-1517);

  1. Zemes gabala platība 1950 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājumi – uz zemes gabala atrodas elektrosadales skapis, zemes gabala robežās atrodas elektropārvades kabeļi;

  3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

 3. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas dzīvojamā ēka un trīs palīgceltnes ar adresi Gaujas ielā 38, Cēsīs, saglabāt adresi Gaujas iela 38, Cēsis (kad.Nr.4201-006-1501);

  1. Zemes gabala platība 1638 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājumi – uz zemes gabala atrodas elektrosadales skapis, zemes gabala robežās atrodas elektropārvades kabeļi;

  3. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701).

 

Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs,

lietošanas mērķi

__________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0008 5364 (23.11.2002.) uz Agra Kļaviņa, vārda ierakstīts nekustamais īpašums - zemes gabals un ēka Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 2001.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.40 (prot.Nr.10) ‘’Par zemes nodošanu īpašumā par maksu Cēsīs, Cīrulīšu ielā 49” 1.5. punktu zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorija (061101).

Izskatot nekustamā īpašuma Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, īpašnieka Agra Kļaviņa iesniegumu (reģ.Nr.1831/1-23; 17.08.2004.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, no vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves uz komercdarbību, ievērojot to, ka uz minētā zemes gabala plānota viesu mājas būvniecība un zemes lietošanas mērķis atšķiras no esošā, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 20.augusta atzinumu Nr.93 (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Zemes gabalam Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1629), noteikt zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu

ēku un būvju Rīta ielā 13, Cēsīs,

reģistrēšanai zemesgrāmatā
__________________________________________

Izskatījusi Daiņa Jāņa Kreitūža, iesniegumu (reģ.Nr.1820/1-23; 16.08.2004.), pamatojoties uz “Grozījumiem likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

  1. Nosacītajam zemes gabalam Rīta ielā 13, Cēsīs, uz kura atrodas Dainim Jānim Kreitūzim, piederoša ēka, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-509-0050 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.

  2. Zemes gabala platība 742 m².

  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

  4. Pieņemt zināšanai, ka apbūves zemes gabals Rīta ielā 13, Cēsīs, atrodas uz zemes gabala Leona Paegles ielā 16B, Cēsīs, kas ir daļa no vēsturiskā zemes gabala Leona Paegles ielā 18, Cēsīs (532F). Zemes gabala īpašnieks Imants Valentīns Zēla.

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu

par apbūvi Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs

__________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes 2004.gada 13.augusta atzinumu Nr.31 (prot.Nr.30) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 19.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i.Viesturs KRASTIŅŠ):

  1. pieprasīt būvniecības ierosinātājam Valentīnai ZINOVSKAI LR MK Noteikumu Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskajai apspriešanai;

  2. iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK Noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

 3. Noteikt, ka Valentīna ZINOVSKA būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu

par apbūvi Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 33, Cēsīs

__________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes 2004.gada 13.augusta atzinumu Nr.32 (prot.Nr.30) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 19.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 33, Cēsīs.

2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i.Viesturs KRASTIŅŠ):

2.1. pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA “M.K.”, reģ.nr.44102016189, juridiskā adrese Vāveres ielā 1A, Cēsīs, LR MK Noteikumu Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskajai apspriešanai;

2.2. iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK Noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

3. Noteikt, ka SIA “M.K.” būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

 

Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs

__________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1131; 19.08.1999.), uz kura atrodas citām personām piederošs namīpašums - privatizētas likvidējamā SIA “Cēsu SCO” mehāniskās darbnīcas, no kurām 35/100 domājamās daļas pieder Gunāram Voldemāram Birzietim (zemesgrāmatu nodalījums Nr.1860, lēmuma datums 14.06.2004.). Izskatot Gunāra Birzieša iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu (reģ.Nr.1807/1-23; 12.08.2004.), saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 19.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.17),

Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar GUNĀRU VOLDEMĀRU BIRZIETI par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.septembri;

 2. Zemes gabala domājamās daļas platība 1346 m2;

 3. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001);

 4. Zemes nomu noteikt 4 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par zemes gabala nomu Rūpniecības ielā 8, Cēsīs

__________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldības valdījumā, saskaņā ar likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, atrodas valstij piekrītošs zemes gabals Rūpniecības ielā 8, Cēsīs. Uz tā atrodas Ažiņa komercfirmai “Markets” piederošas būves - betonēti un asfaltēti laukumi un žogs.

Izskatot Ažiņa komercfirmas “Markets” iesniegumu (reģ.Nr.1680/1-23; 28.07.2004.) par nomas līguma noslēgšanu uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām par zemes gabalu Rūpniecības ielā 8, Cēsīs, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 19.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 11.aprīļa sēdes lēmuma §23 (prot.Nr.10) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Rūpniecības ielā 8” ar 2004.gada 31.augustu;

 2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Cēsu pilsētas Ažiņa komercfirmu “Markets”, uzņēmuma reģ.Nr.49502001606, jurid. adrese Rūpniecības ielā 8A, Cēsīs, par zemes gabalu Rūpniecības ielā 8, Cēsīs, uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām, sākot ar 2004.gada 1.septembri;

 3. Iznomājamā zemes gabala platība 6798 m2;

 4. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1002 - noliktavu apbūve);

 5. Zemes nomu noteikt 4 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.februāra lēmuma §9 (prot.Nr.4) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Raiņa ielā 26” atzīšanu par spēku zaudējušu

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.februāra lēmuma §9 (prot.Nr.4) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Raiņa ielā 26” Jurim Kminam nodots nomā uz 3 gadiem zemes gabals Raiņa ielā 26, Cēsīs, uz kura atradās viņam piederoša ēka.

Minētā ēka uz pirkuma līgumu pamata pašreiz nostiprināta zemesgrāmatā uz Jāņa Bormaņa vārda (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0010 8506; 19.06.2004.). Izskatot Jāņa Bormaņa pilnvarotās personas Vinetas Ošeckas iesniegumus par zemes nomu (reģ.Nr.1464/1-23; 28.06.2004. un Nr.1707/1-23; 02.08.2004.), ievērojot to, ka zemes gabals ir valstij piekrītošs un drīzumā paredzēta tā reģistrācija zemesgrāmatā uz valsts vārda, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 19.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.februāra lēmuma §9 (prot.Nr.4) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Raiņa ielā 26”.

 

 

Par zemes gabala daļas nomas pārtraukšanu Rīgas ielā 105, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmuma 30.punktu (prot.Nr.15) “Par zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļas nomu” zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļa nodota nomā Modestai Lakotko līdz 2005. gada 31 decembrim.

Izskatot Modestas Lakotko iesniegumu par zemes nomas līguma pārtraukšanu no 2005.gada 1.janvāra (reģ.Nr.1703/1-23; 30.07.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 19.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Pārtraukt zemes nomas līgumu ar MODESTU LAKOTKO, par zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļu, sākot ar 2005.gada 1.janvāri.

 

Par zemes gabalu Raiņa ielā 30, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmuma §5 (prot. Nr.14) noslēgts zemes nomas līgums par zemes gabalu Raiņa ielā 30, Cēsīs, ar garāžu kooperatīvo sabiedrību “AUTOMBILISTS”. Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.novembra lēmuma §28 (prot.Nr.27) zemes gabals Raiņa ielā 30, Cēsīs, piešķirts lietošanā garāžu kooperatīvajai sabiedrībai “AUTOMBILISTS”.

Sakarā ar to, ka likvidēta garāžu kooperatīvā sabiedrība “AUTOMBILISTS”, reģ.Nr.410301078, juridiskā adrese Raiņa ielā 30, Cēsīs, un tās saistību pārņēmēja ir automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “STACIJAS AUTOMOBILISTS”, reģ.Nr.410303189, juridiskā adrese Maija ielā 4-22, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 5.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Cēsu pilsētas domes līdzšinējos lēmumus par zemes gabalu Raiņa ielā 30, Cēsīs, kuri attiecās uz garāžu kooperatīvo sabiedrību “AUTOMBILISTS”, uzskatīt par attiecināmiem uz garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “STACIJAS AUTOMOBILISTS”, reģ.Nr. 410303189, juridiskā adrese Maija ielā 4-22, Cēsīs.

 

Par izmaiņām maksas autostāvvietās Cēsīs, Raunas ielā

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 19.08.2004. atzinumu (protokols Nr. 17) , Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Atcelt maksas autostāvvietu statusu sestdienās visām rezervētajām autostāvvietām , t.sk. ar uzņēmumiem noslēgto līgumu par autostāvvietu izmantošanu (24 vietas) , LUB Cēsu filiālei (10 vietas), Cēsu pilsētas domei (14 vietas) .

 2. Lēmums stājas spēkā ar 2004.gada 01.septembri.

Par izmaiņām Cēsu 1.pamatskolas amata vienību sarakstā

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmumu “Par centralizētu pašvaldības iestāžu telpu uzkopšanu” (Nr.12, §8), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.08.2004., prot.Nr.16) un Finansu komitejas (19.08.2004., prot.Nr.17) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Ar 2004.gada 20.augustu likvidēt Cēsu 1.pamatskolā apkopējas amata vienību .

 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

Par izmaiņām Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas amata vienību sarakstā

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmumu “Par centralizētu pašvaldības iestāžu telpu uzkopšanu” (Nr.12, §8), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.08.2004., prot.Nr.16) un Finansu komitejas (19.08.2004., prot.Nr.17) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Ar 2004.gada 20.augustu likvidēt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā apkopējas amata vienību .

 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

 

Par izmaiņām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas

amata vienību sarakstā

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmumu “Par centralizētu pašvaldības iestāžu telpu uzkopšanu” (Nr.12, §8), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.08.2004., prot.Nr.16) un Finansu komitejas (19.08.2004., prot.Nr.17) atzinumiem,

Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Ar 2004.gada 20.augustu likvidēt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā apkopējas amata vienību .

 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

 

Par izmaiņām Cēsu 2.pamatskolas amata vienību sarakstā

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmumu “Par atsevišķu pašvaldības iestāžu apsardzi” (Nr.12, §9), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.08.2004., prot.Nr.16) un Finansu komitejas (19.08.2004., prot.Nr.17) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Ar 2004.gada 3.septembri likvidēt Cēsu 2.pamatskolā sarga amata vienību.

 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

Par izmaiņām Cēsu 2.vidusskolas amata vienību sarakstā

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmumu “Par atsevišķu pašvaldības iestāžu apsardzi” (Nr.12, §9), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.08.2004., prot.Nr.16) un Finansu komitejas (19.08.2004., prot.Nr.17) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Ar 2004.gada 3.septembri likvidēt Cēsu 2.vidusskolā sarga amata vienību .

 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas

izglītības iestādes amata vienību sarakstā

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas M.Rozenbergas iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.08.2004., prot.Nr.16) un Finansu komitejas (19.08.2004., prot.Nr.17) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

 1. Ar 2004.gada 1.septembri likvidēt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē veļas mazgātājas amata vienību .

 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas amata vienību sarakstā

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.08.2004., prot.Nr.16) un Finansu komitejas (19.08.2004., prot.Nr.17) atzinumiem,

Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Ar 2004.gada 1.septembri likvidēt Cēsu pilsētas sporta skolā zāles pārziņa amata vienību.

 2. Izveidot ar 2004.gada 1.septembri darba aizsardzības speciālista amata vienību .

 3. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

Par naudas balvas piešķiršanu

__________________________________________

Apliecinot mācību un radošas darbības nozīmīgumu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 14.11.2002. lēmuma (prot. Nr.27. paragr. 8) "Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmijas nolikuma" 1.2. un 2.1. p. un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.08.2004. sēdes atzinumu (prot. Nr.16) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 19.08.2004. sēdes atzinumu (prot. Nr.17), Cēsu pilsētas dome,n o l e m j:

Piešķirt naudas balvu Cēsu pilsētas 1. pamatskolas skolniecei Kristīnei Muižniecei.

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 29.01.2004. sēdes (prot.Nr.2, &39) “Par Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” saistību pārņemšanu

__________________________________________

Noklausoties Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka J.Beikmaņa un kapitāldaļu turētāja pārstāvja atbildīgā darbinieka A.Suškina ziņojumu un , pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 19.08.2004. atzinumu (prot. Nr.17), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai(vadītāja S.Zvirbule) sagatavot attiecīgu atcēlējlīgumu 2004.gada 25.februāra līgumam “ Par parāda atmaksas kārtību “ ar Cēsu pilsētas pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” .

 2. Uzdot Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” direktoram J.Kamšam veikt divu biļešu maksas automātu iegādi, ievērojot iepirkuma procedūru.

 3. Uzdot Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” direktoram iesniegt2004.gada 2. septembra Tautsaimniecības komitejā uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstības un optimizācijas plānu.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumā “Par komercķīlas reģistrēšanu” (protokols Nr.21, paragrāfs Nr.30)

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2004.gada 19.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr. 17), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Apstiprināt vienošanās protokolu pie 31.10.2003. Komercķīlas līguma starp LR Finanšu ministriju un Cēsu pilsētas domi.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv