Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

12.08.2004 Domes sēdes lēmumi


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2004.GADA 12.AUGUSTĀ

PROTOKOLS NR.17

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu

un adreses maiņu namīpašuma Lauku ielā 7, Cēsīs, daļai

__________________________________________

Izskatot zemes gabala Lauku ielā 7, Cēsīs, īpašnieka Artura Zoss pilnvarotās personas un zemes gabala līdzīpašniekaEdgara Bērziņa iesniegumu par zemes gabala Lauku ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.1664/1-24; 26.07.2004.), ar zemes gabala īpašnieka Valda Zoss pilnvarotās personas Viestura Grāvīša rakstisku piekrišanu par minētā zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 5.augusta atzinumu Nr.85 (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Lauku ielā 7, Cēsīs (kad.Nr.4201-007-0930), divos atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 4201 007 0930 002), un minētajai ēkai piešķirt jaunu adresi Lauku iela 7A, Cēsis (kad.Nr.4201-007-0954);

  1. Zemes gabala platība 1550 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājumi – zemes gabala robežās atrodas sakaru līnijas un elektropārvades līnijas aizsargjoslas;

  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam - dzīvojamai ēkai (kadastra apzīmējums 4201 007 0930 001) un saimniecības ēkai (kadastra apzīmējums 4201 007 0930 003), saglabāt adresi Lauku iela 7, Cēsis (kad.Nr.4201-007-0930);

  1. Zemes gabala platība 5853 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājumi – zemes gabala robežās atrodas sakaru līnijas un elektropārvades līnijas aizsargjoslas;

  3. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

 4. Dzīvojamā ēkā ar jauno adresi Lauku ielā 7A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 007 0930 002), telpu grupām mainīt adreses sekojoši:

  1. dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Lauku iela 7-5, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Lauku iela 7A-1, Cēsis;

  2. dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Lauku iela 7-6, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Lauku iela 7A-2, Cēsis.

Par zemes gabalu Lauku ielā 22A un Aveņu ielā 27, Cēsīs, apvienošanu

un adreses maiņu namīpašumam Lauku ielā 22A, Cēsīs

__________________________________________

 

Izskatot nekustamo īpašumu Lauku ielā 22A un Aveņu ielā 27, Cēsīs, īpašnieka Māra Gaiļa 2004.gada 5.augusta iesniegumu par zemes gabalu Lauku ielā 22A un Aveņu ielā 27, Cēsīs, apvienošanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 5.augusta atzinumu Nr.86 (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Apvienot zemes gabalus Lauku ielā 22A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1330), un Aveņu ielā 27, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1316). Apvienotajam zemes gabalam noteikt adresi Aveņu iela 27, Cēsis (kadastra Nr.4201-007-1316).

 2. Apvienotā zemes gabala platība 2311 m², vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala robežu plānu.

 3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 4. Mainīt adresi namīpašumam Lauku ielā 22A, Cēsīs (īpašnieks Māris Gailis), piešķirot tam zemes gabalam atbilstošu adresi Aveņu iela 27, Cēsis.

Par adreses maiņu

vēsturiskajam zemes gabalam Vārnu ielā 5,7, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.152 (prot.Nr.8) “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Vārnu ielā 5,7” uz vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, Vārnu ielā 5,7, īpašuma tiesības atjaunotas Regīnai Rubenis. Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva izziņu (Par-594/5; 22.04.92.), zemes gabala Cēsīs, Vārnas ielā 5 un 7, platība ir 40300 m2. Tā kā uz vēsturiskā zemes gabala atrodas pēc 1940.gada iedalīti individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabali Vārnu ielā 5, Vārnu ielā 7, Vārnu ielā 9, Vārnu ielā 11 un Vārnu ielā 13, Cēsīs (kopējā platība 4338 m2), kuru īpašniekiem bija tiesības iegūt zemi īpašumā par maksu, vēsturiskā zemes gabala reāli iemērāmā platība ir mazāka - aptuveni 35962 m2. Iemērot zemes gabalu, precizēti arī uz tā esošie apgrūtinājumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai sagatavotu vēsturisko zemes gabalu Vārnu ielā 5 un 7, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas veikto zemes gabala uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 5.augusta atzinumu Nr.84 (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Mainīt adresi vēsturiskajam zemes gabalam Vārnu ielā 5 un 7, Cēsīs, un noteikt tam jaunu adresi Vārnu ielā 21, Cēsīs (kad.nr.4201-008-1205);

 2. Zemes gabala platība 35954 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

 3. Zemes gabala lietošanas mērķi - vienģimenes uin divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) - 24223 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve - 1106) - 11731 m2;

 4. Apgrūtinājumi zemes gabalam - uz zemes gabala atrodas garāžu kooperatīvi “Kosmoss-1”, “Kosmoss-2” un “Kosmoss-3” ar ēku adresi Vārnu iela 17, Cēsis, zemes gabalu šķērso maģistrālais kanalizācijas vads un 20 kV elektropārvades līnija (aizsargjoslas platība 1298 m2).

Par Cēsu pilsētas domes 2003.gada 14.augusta lēmuma

”Par zemes gabala Briežu ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.15, §10)

atzīšanu par spēku zaudējušu

__________________________________________

 

Izskatot nekustamā īpašuma Briežu ielā 19, Cēsīs, likumisko mantinieku Daces Liepiņas, Ievas Klētnieces, un Ingas Freivaldes, 2004.gada 6.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.1528/1-23) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 16.jūlija atzinumu Nr.83 (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 14.augusta lēmumu “Par zemes gabala Briežu ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.15, §10).

 

 

Par zemes gabala Lapsu ielā 31, Cēsīs,

lietošanas mērķi

__________________________________________

Saskaņā ar pirkuma līgumu (reģ.Nr.3110; 21.06.2000.) SIA “NELSS”, reģistrācijas Nr.000312218, juridiskā adrese Mūkusalas iela 41B, Rīga, pieder nekustamais īpašums Lapsu ielā 31, Cēsīs. 1999.gadā nododot zemes gabalu privatizācijai, tam noteikts lietošanas mērķis – rūpnieciskā izmantošana.

Izskatot SIA “NELSS” iesniegumu (reģ.Nr.1651/1-23; 23.07.2004.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Lapsu ielā 31, Cēsīs, uz kura īpašnieks vēlas realizēt komercdarbību, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 5.augusta atzinumu Nr.87 (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Zemes gabalam Lapsu ielā 31, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0137), noteikt zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 

Par zemes gabala Līgatnes ielā 18, Cēsīs,

lietošanas mērķi

__________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 1998.gada 31.augustā uz Laimoņa Pāžes vārda reģistrēts nekustamais īpašums Līgatnes ielā 18, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1998.gada 19.jūnija lēmuma Nr.170 (prot.Nr.13) “Par zemes nodošanu īpašumā par maksu Cēsīs, Līgatnes ielā 18” 1.5.punktu zemes gabalam noteikts zemes lietošanas mērķis – individuālās dzīvojamās apbūves uzturēšana. Ar Cēsu pilsētas TDP valdes 1994.gada 15.marta lēmumu Nr.99 namīpašumā ir saskaņota pārtikas preču veikala funkcija, kas arī pašreiz šajā namīpašumā tiek realizēta. Līdz ar to rodas neatbilstība starp apstiprināto zemes lietošana mērķi un zemes gabala faktisko likumīgo izmantošanu.

Ievērojot iepriekš minēto, izskatot īpašnieka iesniegtos datus par ēkas Līgatnes ielā 18, Cēsīs, daļu izmantošanas veidiem, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Valsts zemes dienesta Metodiskajiem norādījumiem ‘’Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem piekrītošo zemes platību noteikšanu’’ (apstiprināti ar LR Tieslietu ministrijas 2001.gada 27.decembra rīkojumu Nr.1-1/549), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 5.augusta atzinumu Nr.88 (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Mainīt zemes gabalam Līgatnes ielā 18, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-0926), zemes lietošanas mērķi, nosakot tam sekojošus zemes lietošanas mērķus – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 2063 m², darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801)- 229 m².

 

 

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu

ēku un būvju Leona Paegles ielā 14C, Cēsīs,

reģistrēšanai zemesgrāmatā
__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas TDP izpildkomitejas 1981.gada 18.augusta lēmumu Nr.37 (§4) Aivaram Sileniekam, piešķirts apbūves zemes gabals Leona Paegles ielā 14C, Cēsīs. Aivars Silenieks, saskaņā ar dāvinājuma līgumu (reģ.Nr.13; 12.12.1998.), dāvina mājīpašumu Leona Paegles ielā 14C, Cēsīs, Judītei Kalniņai.

Izskatot Judītes Kalniņas iesniegumu (reģ.Nr.425/1-24; 17.02.2004.), pamatojoties uz likumu “Grozījumi likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Nosacītajam zemes gabalam Leona Paegles ielā 14C, Cēsīs, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-509-0065, ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.

  2. Zemes gabala platība 668 m².

  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

  4. Pieņemt zināšanai, ka apbūves zemes gabals Leona Paegles ielā 14C, Cēsīs, atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Leona Paegles ielā 16, Cēsīs (532F), uz kuru īpašuma tiesības atjaunotas Elzai Matvejai. Ar Cēsu rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C11013501 (22.04.2002.) par Elzas Lonijas Matvejas (mirusi 2000.gada 17.februārī) likumisko mantinieci apstiprināta Lidija Ķibermane.

Par nekustamā īpašuma Lapsu ielā 28, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Lapsu ielā 28, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku 2004. gada 21. jūnija kopsapulces lēmumu, Dzīvokļu pārvaldes 2004. gada 4. augusta rakstu nr. 1-2/1069 un 2004. gada 6. augusta pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1. Ar 2004.gada 1. augustu nodot īpašniekiem nekustamo īpašumu Lapsu ielā 28, Cēsīs, kas sastāv no 3064,0 m2 liela zemesgabala un 24 dzīvokļu īpašumu mājas.

2. Līdz š.g. 13. augustam domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Lapsu ielā 28, 11.03.1997. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 295, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotai personai privatizējamai Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam Dzīvokļu pārvalde, reģ. nr. LV 49503000909.

 

Par nekustamā īpašuma Birzes ielā 3, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Birzes ielā 3, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku 2002. gada 17. janvāra kopsapulces lēmumu, Dzīvokļu pārvaldes 2004. gada 4. augusta rakstu nr. 1-2/1069 un 2004.gada 6. augusta pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1. Ar 2004.gada 1. augustu nodot īpašniekiem nekustamo īpašumu Birzes ielā 3, Cēsīs, kas sastāv no 7961,0 m2 liela zemesgabala un 55 dzīvokļu īpašumu mājas.

2. Līdz š.g. 13. augustam domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Birzes ielā 3, 17.08.1998. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr.629, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotai personai privatizējamai Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam Dzīvokļu pārvalde, reģ. nr. LV 49503000909.

 

Par nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 4, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 4, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku 2002. gada 8. oktobra kopsapulces lēmumu, Dzīvokļu pārvaldes 2004. gada 4. augusta rakstu nr. 1-2/1069 un 2004. gada 6. augusta pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Ar 2004.gada 1. augustu nodot īpašniekiem nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 4, Cēsīs, kas sastāv no 2512,0 m2 liela zemesgabala un 33 dzīvokļu īpašumu mājas.

2. Līdz š.g. 13. augustam domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 4, 20.03.1997. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 77, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotai personai privatizējamai Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam Dzīvokļu pārvalde, reģ. nr. LV 49503000909.

 

Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 31b, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Ata Kronvalda ielā 31b, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku 2001. gada 3. maija kopsapulces lēmumu, Dzīvokļu pārvaldes 2004. gada 4. augusta rakstu nr. 1-2/1069 un 2004.gada 6. augusta pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Ar 2004.gada 1. augustu nodot īpašniekiem nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 31b, Cēsīs, kas sastāv no 24 dzīvokļu īpašumu mājas, un atrodas uz citai personai piederoša zemesgabala.

2. Līdz š.g. 13. augustam domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 31b, 12.01.1999. reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma nr. 787, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotai personai privatizējamai Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam Dzīvokļu pārvalde, reģ. nr. LV 49503000909.

 

Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 44, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Lenču ielā 44, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku 2001. gada 24. marta kopsapulces lēmumu, Dzīvokļu pārvaldes 2004. gada 4. augusta rakstu nr. 1-2/1069 un 2004. gada 6. augusta pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1. Ar 2004.gada 1. augustu nodot īpašniekiem nekustamo īpašumu Lenču ielā 44, Cēsīs, kas sastāv no 1290,0 m2 liela zemesgabala un 12 dzīvokļu īpašumu mājas.

2. Līdz š.g. 13. augustam domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Lenču ielā 44, 07.01.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 784, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotai personai privatizējamai Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam Dzīvokļu pārvalde, reģ. nr. LV 49503000909.

 

Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 12a, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Dzīvokļu pārvaldes 2004. gada 4. augusta rakstu nr. 1-2/1069 un 2004. gada 6. augusta pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

1. Ar 2004.gada 1. augustu nodot īpašniekiem nekustamo īpašumu Viestura ielā 12a, Cēsīs, kas sastāv no 4704,0 m2 liela zemesgabala, uz kura atrodas citām personām piederoša 44 dzīvokļu īpašumu māja.

2. Līdz š.g. 13. augustam domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Viestura ielā 12a, 25.02.2000. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1288, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotai personai privatizējamai Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam Dzīvokļu pārvalde, reģ. nr. LV 49503000909.

 

Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekam

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, S.Bumbieres 2004. gada 6. augusta iesniegumu un 2004.gada 6. augusta pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Ar 2004.gada 1. augustu izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs, kas sastāv no 416,0 m2 liela zemesgabala un 2 īpašumu dzīvojamās mājas.

2. Līdz š.g. 13. augustam domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 19, 17.03.2003. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašniekam Sarmītei BUMBIEREI, personas kods 100762-11285.

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmuma

§4 (prot.Nr.22) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Uzvaras bulvārī 30”

atzīšanu par spēku zaudējušu

__________________________________________

Valstij piekrītošs zemes gabals Uzvaras bulvārī 30, Cēsīs, līdz tā nostiprināšanai zemesgrāmatā atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības valdījumā. Izskatot ēkas Uzvaras bulvārī 30, Cēsīs, īpašnieka Jāņa Lāča 2002.gada 29.jūlija iesniegumu, kurā lūgts nodot zemes gabalu Cēsīs, Uzvaras bulvārī 30, nomā uz 5 gadiem, pieņemts Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmums, §4 (prot.Nr.22) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Uzvaras bulvārī 30”, kurā zemes gabalam noteikts zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0901). Vēlāk zemes lietošanas mērķis mainīts atbilstoši ēkā reāli notiekošajai saimnieciskajai darbībai, nosakot to saskaņā ar Valsts zemes dienesta Metodiskajiem norādījumiem “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem piekrītošo zemes platību noteikšanu” (apstiprināti ar LR Tieslietu ministrijas 2001.gada 27.decembra rīkojumu Nr.1-1/549). Zemes lietošanas mērķi apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada29.janvāra lēmuma §25 (prot.Nr.2) un tie ir - sabiedriskas nozīmes objekti - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0901) - 1212 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 704 m2.

Tā kā zemes gabala Uzvaras bulvārī 30, Cēsīs, lietotājs Jānis Lācis atsakās parakstīt nomas līgumu, kurš sagatavots atbilstoši noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem, un zemes lietošanas mērķus nav likumīga pamata mainīt, lēmums par zemes gabala Uzvaras bulvārī 30, Cēsīs, nomu kā neizpildāms atzīstams par spēku zaudējušu.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 5.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumu §4 (prot.Nr.22) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Uzvaras bulvārī 30”;

 2. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabala Uzvaras bulvārī 30, Cēsīs, lietotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Cēsu pilsētas domes apstiprinātajiem zemes lietošanas mērķiem.

 

Par zemes nomu Apšu ielā, Cēsīs

__________________________________________

 

Izskatījusi SIA “AgMe” direktora J.Agafonova iesniegumu par zemes nomas līguma turpināšanu Cēsīs, Apšu ielā 4 (reģ.Nr.1630/1-23; 20.07.2004.), saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 5.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome,n o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar SIA “AgMe”, reģ.Nr.54103009491, jurid. adrese Apšu ielā 4, Cēsīs, par zemes gabalu Apšu ielā, Cēsīs, uz 3 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.augustu;

 2. Iznomājamā zemes gabala platība 700 m2;

 3. Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti - atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (1107);

 4. Zemes nomu noteikt 1,5 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu;

 6. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals ir daļa no Apšu ielas un reģistrējams zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

 

 

Par zemes nomu Saules ielā 15, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija lēmumu Nr.393 “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Saules ielā 15” SIA “Saulīte” nodots nomā zemes gabals Saules ielā 15, Cēsīs, 6000 m2 platībā uz 10 gadiem. Uz tā izveidota maksas autostāvvieta.

Izskatījusi SIA “Saulīte L” direktora U.Lukstiņa un SIA “Brīze M” rīkotājdirektora M.Ozoliņa kopīgu iesniegumu (reģ.Nr.1709; 02.08.2004.) par nomas līguma ar SIA “Saulīte” pārtraukšanu un zemes gabala Saules ielā 15, Cēsīs, iznomāšanu SIA “Brīze M” autostāvvietas darbības turpināšanai, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 5.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija lēmumu Nr.393 “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Saules ielā 15”;

 2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Brīze M”, reģ.Nr.410300889, jurid. adrese Nākotnes iela 6-9, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu rajons, par zemes gabalu Saules ielā 15, Cēsīs, uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.augustu;

 3. Iznomājamā zemes gabala platība 3500 m2;

 4. Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti - atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (1107);

 5. Zemes nomu noteikt 1,5 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu;

 7. Pieņemt zināšanai, ka iznomājamais zemes gabals Saules ielā 15, Cēsīs, piekrīt valstij. Tas ir daļa vēsturiskās Vilku ielas trases un daļa no vēsturiskā zemes gabala Vaives ielā 6, Ata Kronvalda ielā 37 (446 F), kurš līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja Latvijas Valstij Tieslietu ministrijas personā.

Par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes

būvniecības ierosināšanu Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs

__________________________________________

 

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0009 9447 (02.05.2003.) uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts nekustamais īpašums – zemes gabals (41182 m²) Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.decembra lēmumu (prot.Nr.24, §4) daļa no zemes gabala piešķirta BMX trases un bērnu un jauniešu atpūtas parka projektēšanai. Pārējā zemes gabala daļa, saskaņā ar izstrādāšanas stadijā esošo Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, paredzēta sabiedriskajai apbūvei.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.janvāra lēmumu (prot.Nr.2, §13) “Par projektu pieteikuma “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2005.-2009.gadam”, kā arī ar pašreizējo domes rīcībā esošo informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas, par to, ka budžeta grozījumu projektā iekļauts finansējums (Ls 49300,-) pirmsskolas izglītības iestādes projektēšanas darbiem, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes apkopoto informāciju par pirmsskolas izglītības iestādes nepieciešamību Cēsu pilsētā (pielikums Nr.8) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 5.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.16),

Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Ierosināt jaunas pirmsskolas izglītības iestādes (252 vietām) būvniecību uz zemes gabala Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, daļas (perspektīvā pirmsskolas izglītības iestādei paredzēt adresi Ata Kronvalda iela 35, Cēsis).

 2. Neizsludināt pirmsskolas izglītības iestādes uz Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, būvniecības publisko apspriešanu.

 3. Cēsu pilsētas zemes komisijai izskatīt jautājumu par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, sadalīšanu, atdalot zemes gabala daļu pirmsskolas izglītības iestādes projektēšanai un sagatavot lēmumprojektu izlemšanai domes sēdē.

 

Par Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija sēdes (protokols Nr.15,paragr. 33)

“Par kafejnīcas nomu Cēsīs, Raunas ielā 12”

lēmuma atcelšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz SIA “Cēsu Uguntiņa” iesniegumu (19.07.2004.), Cēsu Kultūras centra direktores iesniegumu (21.07.2004. Nr.1-15/69), un domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 5.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Atcelt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija sēdes (protokols Nr.15, paragr.33) “Par kafejnīcas nomu Cēsīs, Raunas ielā 12”.

 

 

 

Par kafejnīcas nomu Cēsīs, Raunas ielā 12 atbalstu

__________________________________________

Pamatojoties uz SIA “KRŪMIŅA BEĶEREJA” iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 5.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Atbalstīt nodomu telpu nomai kafejnīcas ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 12.

2. SIA “KRŪMIŅA BEĶEREJA” iesniegt kafejnīcas ierīkošanas projekta konceptuālu (skiču projekts un izmaksu tāmes) izklāstu līdz 2004.gada 4.oktobrim.

3. Nodomu protokola un Telpu nomas līguma izstrādi uzdot veikt Cēsu Kultūras centram.

 

Par maksas autostāvvietas ierīkošanu Cēsīs, Lielā Skolas ielā

__________________________________________

Noklausoties Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” kapitāla daļas turētāja pārstāvja atbildīgā darbinieka A.Suškina ziņojumu un , pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 05.08.2004. atzinumu (protokols Nr. 16), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Noteikt maksas autostāvvietas statusu Cēsīs, Lielā Skolas ielā posmā no Pils ielas līdz Mazai Skolas ielai no pirmdienas līdz sestdienai ar darba režīmu no pl. 8 oo līdz 17 oo , izmantojot biļešu maksas automātu, kas atrodas stāvlaukumā Pils ielā (shēma pielikumā );

2. Noteikt maksu par autotransporta novietošanu :

  • uz laiku līdz 15 minūtēm – Ls 0,10 , t.sk. PVN 18%,

  • uz laiku līdz vienai stundai – Ls 0,40, t.sk. PVN 18 %;

3. Noteikt , ka preču pievešanai un izkraušanai uzņēmumiem, kas atrodas šajā posmā, izsniedzamas bezmaksas caurlaides;

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā pēc ceļa zīmju uzstādīšanas.

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu I.Upmanes studijām

__________________________________________

Pamatojoties uz Ineses Upmanes 26.07.2004. iesniegumu (Nr. 1673/1-25), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.08.2004. (sēdes prot. Nr. 15) atzinumu un domes Finansu komitejas 05.08.2004. (sēdes prot. Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

1. Piešķirt līdzfinansējumu no ziedojuma līdzekļiem izglītībai Inesei Upmanei , lai nodrošinātu iespēju 5 mēnešus studēt Zviedrijas Vajxo universitātes biznesa vadības specialitātē.

2. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru Andri Mihaļovu parakstīt mācību finansēšanas līgumu ar I.Upmani .

 

 

Par Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja

finanšu pārskata uz 30.06.2004. apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 29.04.2004. lēmumu „Par Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja reorganizāciju” (sēdes protokols Nr.10, punkts Nr.23) un 18.06.2004. rīkojumu Nr.461-r „Par Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja reorganizāciju” un domes Finansu komitejas2004.gada 5.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.16) , Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

Apstiprināt Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja finanšu pārskatu uz 30.06.2004.:

  1. Bilances aktīvi – Ls 19 041

  2. Faktiskie ieņēmumi:

   1. pamatbudžets – Ls 30 450

   2. speciālais budžets – Ls 12 891

   3. ziedojumi un dāvinājumi - Ls 0

  3. Faktiskie izdevumi:

   1. pamatbudžets – Ls 31 738

   2. speciālais budžets - Ls 8 084

   3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 0

 

Par naudas balvu piešķiršanu

__________________________________________

Apliecinot mācību un radošas darbības nozīmīgumu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 14.11.2002. lēmuma (prot. Nr.27. paragr. 8) "Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmijas nolikuma" 1.2. un 2.1. p. un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.08.2004. sēdes atzinumu (prot. Nr.15) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 05.08.2004. sēdes atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu sarakstu , kuriem tiek piešķirta naudas balva.

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.11.2002. lēmumā (prot. Nr. 29, paragr. Nr.26)

"Par dokumenta paketes "Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmskolas izglītības iestādēs" apstiprināšanu"

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.08.2004. sēdes atzinumu (prot. Nr.15),Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 05.08.2004. sēdes atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 05.08.2004. sēdes atzinumu (prot. Nr.16) un Cēsu pilsētas domes Sociālās komitejas 05.08.2004. sēdes atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1. Izslēgt "Noteikumu par bērnu uzņemšanu Cēsu pilsētas vispārējās pirmskolas izglītības iestādēs" 13.1. punktu.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

 

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs

__________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes 09.07.2004. atzinumu (prot. nr. 25, punkts nr. 4), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis):

  2.1.pieprasīt būvniecības ierosinātājam z/s ‘’KLIĢENI’’, reģ. Nr. 49501007086 juridiskā adrese ‘’Kliģeni’’, Raunas pag. Cēsu raj., LR MK Noteikumu Nr. 309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

  2.2.iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

 3. Noteikt, ka z/s ‘’KLIĢENI’’ būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Par būvniecības ieceres Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs,

publiskās apspriešanas rezultātiem

__________________________________________
 

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiem Nr. 309 ‘’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’ un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistes Daigas Bernovskas ziņojumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs ( 2004.gada 8.jūlija prot. nr. 15, punkts nr. 58).

2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums )

3. Apstiprināt SIA ‘’LATĪPAŠUMS NAMI’’ ( reģ. nr. 44103032053, juridiskā adrese Raunas iela 17, Cēsis) būvniecības ieceri objektam Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs.

4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt SIA ‘’LATĪPAŠUMS NAMI’’ plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs, projektēšanas darbu uzsākšanai.

 


 

PIELIKUMS

Akts par nekustamā īpašumaLapsu ielā 28, Cēsīs, (kadastra Nr. 42010090306)nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku

pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Cēsīs 12.08.2004.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 08.02.2001. lēmumu (prot. Nr. 3 & 31), ar Cēsu pilsētas domes sēdes 10.05.2001. lēmumu (prot. nr 5,§ 43) izveidotā nekustamā īpašuma nodošanas komisija šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: A.Mihaļovs - Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Komisijas locekļi: J.Pētersons - Cēsu pilsētas zemes komisijas priekšsēdētājs;

R.Kalniņa - Cēsu pilsētas domes speciāliste dzīvokļu un

privatizācijas jautājumos;

Ģ.Beikmanis -privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības

bezpeļņas uzņēmuma dzīvokļu pārvalde priekšnieks; I.Mercs - Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un komunālās nodaļas

vadītājs

nodod Cēsu pilsētas domes īpašumā esošo nekustamo īpašumu Lapsu ielā 28, Cēsīs. Dzīvojamās mājas Lapsu ielā 28, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona privatizējamais Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums dzīvokļu pārvalde, reģ. nr. LV 49503000909, tā priekšnieka Ģirta BEIKMAŅA personā pārņem nekustamo īpašumu Lapsu ielā 28, Cēsīs, (kadastra Nr. 42010090306) pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ar 01.08.2004. 1. Nekustamā īpašuma nodošanas un pārņemšanas komisija veica nekustamā īpašuma apskati un konstatēja: 1.1.Nekustamais īpašums Lapsu ielā 28, Cēsīs, sastāv 3064,0 m2 liela gruntsgabala un 24 dzīvokļu mājas, 11.03.1997. reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma nr. 295, uz pilsētas pašvaldības vārda. 1.2. Mājas celšanas gads: 1963.

1.3. Sienu materiāls: silikātķieģeļi.

1.4. Stāvu skaits: 3.

1.5. Kopējā platība: 1064,1 m2. 1.6. Dzīvokļu īpašumu kopējā platība: 905,7 m². 1.7. Īpašumu skaits: 24, tai sk., 1.7.1. dzīvokļi:24;

1.7.2. neapdzīvojamās telpas: nav.

1.8. Privatizēto īpašumu skaits: 23, tai sk., 1.8.1. dzīvokļi: 23.

1.8.2. neapdzīvojamās telpas: nav.

1.9. Apgrūtinājumi (ķīlas līgumi, nomas līgumi, u.c.): nav. 1.10. Apkures sistēma: centrālā apkure.

1.11. Ūdensapgādes sistēma: pilsētas ūdensvads. 1.12. Kanalizācijas sistēma: ir. 1.13. Gāzes apgādes sistēma: ir. 1.14. Lifta iekārta: nav 1.15. Atkritumu vads: nav. 1.16. Ēkas apdrošināšana: nav apdrošināta.

1.17. Elektrības skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas. 1.18. Siltuma skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas. 1.19. Aukstā ūdens skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas.

1.20. Ēkas pilsētas pašvaldības bilances atlikusī vērtība: Ls 298,99.

2 Komisijai ir sekojošas piezīmes par nekustamo īpašumu Lapsu ielā 28, Cēsīs,: 2.1. Dzīvojamā māja ir dzīvošanai derīgā tehniskā stāvoklī. 2.2. Iesniegtas prasības tiesā: nav. 2.3. Dzīvokļu īpašnieku parāds uz pārņemšanas brīdi: pēc izziņas.

3. Pārsūdzības laiks un kārtība Personas, kuru intereses vai tiesības tiek aizskartas ar nekustamā īpašuma nodošanu dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā, var iesniegt prasību par savu tiesību un interešu aizstāvību Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam 7 dienu laikā pēc akta parakstīšanas par nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu.

4. Vienlaicīgi ar nekustamo īpašumu tiek nodoti šādi dokumenti:

4.1. Inventarizācijas lietas kopija.

4.2. Zemes robežplāna kopija.

4.3. Zemesgrāmatu akta kopija.

4.4. Dzīvokļu un personu reģistrācijas kartiņu kopijas.

4.5. Izziņa par privatizētajiem dzīvokļu īpašumiem.

Nekustamā īpašuma Lapsu ielā 28, Cēsīs, nodošanas un pārņemšanas akts sastādīts uz 2 lapām 3 eksemplāros.

Nodod Pārņem _______________ / A.Mihaļovs / _________________

_______________ / J.Pētersons/ /Ģ.Beikmanis/

_______________ / R.Kalniņa/ _______________ / Ģ.Beikmanis/ _______________ / I. Mercs/ Ar savu parakstu apliecinu, ka minētais nekustamais īpašums Lapsu ielā 28, Cēsīs, nav ieguldīts citās uzņēmējsabiedrībās, pārdots, ieķīlāts, dāvināts, ziedots vai kā citādi apgrūtināts. _______________/ Gints Šķenders - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs/

Z.V


PIELIKUMS

 

Akts par nekustamā īpašumaBirzes ielā 3, Cēsīs, (kadastra Nr. 42010020106)nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku

pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Cēsīs 12.08.2004.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 08.02.2001. lēmumu (prot. Nr. 3 & 31), ar Cēsu pilsētas domes sēdes 10.05.2001. lēmumu (prot. nr 5,§ 43) izveidotā nekustamā īpašuma nodošanas komisija šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: A.Mihaļovs - Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Komisijas locekļi: J.Pētersons - Cēsu pilsētas zemes komisijas priekšsēdētājs;

R.Kalniņa - Cēsu pilsētas domes speciāliste dzīvokļu un

privatizācijas jautājumos;

Ģ.Beikmanis -privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības

bezpeļņas uzņēmuma dzīvokļu pārvalde priekšnieks; I.Mercs - Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un komunālās nodaļas

vadītājs

nodod Cēsu pilsētas domes īpašumā esošo nekustamo īpašumu Birzes ielā 3, Cēsīs. Dzīvojamās mājas Birzes ielā 3, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona privatizējamais Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums dzīvokļu pārvalde, reģ. nr. LV 49503000909, tā priekšnieka Ģirta BEIKMAŅA personā pārņem nekustamo īpašumu Birzes ielā 3, Cēsīs, (kadastra Nr. 42010020106) pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ar 01.08.2004. 1. Nekustamā īpašuma nodošanas un pārņemšanas komisija veica nekustamā īpašuma apskati un konstatēja: 1.1.Nekustamais īpašums Birzes ielā 3, Cēsīs, sastāv 7961,0 m2 liela gruntsgabala un 55 dzīvokļu mājas, 17.08.1998. reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma nr. 629, uz pilsētas pašvaldības vārda. 1.2. Mājas celšanas gads: 1990.

1.3. Sienu materiāls: silikātķieģeļi.

1.4. Stāvu skaits: 4.

1.5. Kopējā platība: 4535,4 m2. 1.6. Dzīvokļu īpašumu kopējā platība: 3214,2 m². 1.7. Īpašumu skaits: 55, tai sk., 1.7.1. dzīvokļi:55;

1.7.2. neapdzīvojamās telpas: nav.

1.8. Privatizēto īpašumu skaits: 51, tai sk., 1.8.1. dzīvokļi: 51.

1.8.2. neapdzīvojamās telpas: nav.

1.9. Apgrūtinājumi (ķīlas līgumi, nomas līgumi, u.c.): nav. 1.10. Apkures sistēma: centrālā apkure.

1.11. Ūdensapgādes sistēma: pilsētas ūdensvads. 1.12. Kanalizācijas sistēma: ir. 1.13. Gāzes apgādes sistēma: ir. 1.14. Lifta iekārta: nav 1.15. Atkritumu vads: nav. 1.16. Ēkas apdrošināšana: nav apdrošināta.

1.17. Elektrības skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas. 1.18. Siltuma skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas. 1.19. Aukstā ūdens skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas.

1.20. Ēkas pilsētas pašvaldības bilances atlikusī vērtība: Ls 5640,15.

2 Komisijai ir sekojošas piezīmes par nekustamo īpašumu Birzes ielā 3, Cēsīs,: 2.1. Dzīvojamā māja ir dzīvošanai derīgā tehniskā stāvoklī. 2.2. Iesniegtas prasības tiesā: nav. 2.3. Dzīvokļu īpašnieku parāds uz pārņemšanas brīdi: pēc izziņas.

3. Pārsūdzības laiks un kārtība Personas, kuru intereses vai tiesības tiek aizskartas ar nekustamā īpašuma nodošanu dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā, var iesniegt prasību par savu tiesību un interešu aizstāvību Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam 7 dienu laikā pēc akta parakstīšanas par nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu.

4. Vienlaicīgi ar nekustamo īpašumu tiek nodoti šādi dokumenti:

4.1. Inventarizācijas lietas kopija.

4.2. Zemes robežplāna kopija.

4.3. Zemesgrāmatu akta kopija.

4.4. Dzīvokļu un personu reģistrācijas kartiņu kopijas.

4.5. Izziņa par privatizētajiem dzīvokļu īpašumiem.

Nekustamā īpašuma Birzes ielā 3, Cēsīs, nodošanas un pārņemšanas akts sastādīts uz 2 lapām 3 eksemplāros.

Nodod Pārņem _______________ / A.Mihaļovs / _________________

_______________ / J.Pētersons/ /Ģ.Beikmanis/

_______________ / R.Kalniņa/ _______________ / Ģ.Beikmanis/ _______________ / I. Mercs/ Ar savu parakstu apliecinu, ka minētais nekustamais īpašums Birzes ielā 3, Cēsīs, nav ieguldīts citās uzņēmējsabiedrībās, pārdots, ieķīlāts, dāvināts, ziedots vai kā citādi apgrūtināts. _______________/ Gints Šķenders - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs/

Z.V


PIELIKUMS

 

Akts par nekustamā īpašumaAta Kronvalda ielā 31b, Cēsīs, (kadastra nr. 42015040140)nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku

pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Cēsīs 12.08.2004.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 08.02.2001. lēmumu (prot. Nr. 3 & 31), ar Cēsu pilsētas domes sēdes 10.05.2001. lēmumu (prot. nr 5,§ 43) izveidotā nekustamā īpašuma nodošanas komisija šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: A.Mihaļovs - Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Komisijas locekļi: J.Pētersons - Cēsu pilsētas zemes komisijas priekšsēdētājs;

R.Kalniņa - Cēsu pilsētas domes speciāliste dzīvokļu un

privatizācijas jautājumos;

Ģ.Beikmanis -privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības

bezpeļņas uzņēmuma dzīvokļu pārvalde priekšnieks; I.Mercs - Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un komunālās nodaļas

vadītājs

nodod Cēsu pilsētas domes īpašumā esošo nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 31b, Cēsīs. Dzīvojamās mājas Ata Kronvalda ielā 31b, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona privatizējamais Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums dzīvokļu pārvalde, reģ. nr. LV 49503000909, tā priekšnieka Ģirta BEIKMAŅA personā pārņem nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 31b, Cēsīs, (kadastra nr. 42015040140) pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ar 01.08.2004. 1. Nekustamā īpašuma nodošanas un pārņemšanas komisija veica nekustamā īpašuma apskati un konstatēja: 1.1.Nekustamais īpašums Ata Kronvalda ielā 31b, Cēsīs, sastāv no 24 dzīvokļu īpašumu mājas, 12.01.1999. reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma nr. 787, uz pilsētas pašvaldības vārda. 1.2. Mājas celšanas gads: 1960.

1.3. Sienu materiāls: silikātķieģeļi.

1.4. Stāvu skaits: 3.

1.5. Kopējā platība: 1301,9 m2. 1.6. Dzīvokļu īpašumu kopējā platība: 906,2 m². 1.7. Īpašumu skaits: 24, tai sk., 1.7.1. dzīvokļi:24;

1.7.2. neapdzīvojamās telpas: nav.

1.8. Privatizēto īpašumu skaits: 22, tai sk., 1.8.1. dzīvokļi: 22.

1.8.2. neapdzīvojamās telpas: nav.

1.9. Apgrūtinājumi (ķīlas līgumi, nomas līgumi, u.c.): nav. 1.10. Apkures sistēma: centrālā apkure.

1.11. Ūdensapgādes sistēma: pilsētas ūdensvads. 1.12. Kanalizācijas sistēma: ir. 1.13. Gāzes apgādes sistēma: ir. 1.14. Lifta iekārta: nav 1.15. Atkritumu vads: nav. 1.16. Ēkas apdrošināšana: nav apdrošināta.

1.17. Elektrības skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas. 1.18. Siltuma skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas. 1.19. Aukstā ūdens skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas.

1.20. Ēkas pilsētas pašvaldības bilances vērtība: Ls 569,63.

2 Komisijai ir sekojošas piezīmes par nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 31b, Cēsīs,: 2.1. Dzīvojamā māja ir dzīvošanai derīgā tehniskā stāvoklī. 2.2. Iesniegtas prasības tiesā: nav. 2.3. Dzīvokļu īpašnieku parāds uz pārņemšanas brīdi: pēc izziņas.

3. Pārsūdzības laiks un kārtība Personas, kuru intereses vai tiesības tiek aizskartas ar nekustamā īpašuma nodošanu dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā, var iesniegt prasību par savu tiesību un interešu aizstāvību Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam 7 dienu laikā pēc akta parakstīšanas par nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu.

4. Vienlaicīgi ar nekustamo īpašumu tiek nodoti šādi dokumenti:

4.1. Inventarizācijas lietas kopija.

4.2. Zemes robežplāna kopija.

4.3. Zemesgrāmatu akta kopija.

4.4. Dzīvokļu un personu reģistrācijas kartiņu kopijas.

4.5. Izziņa par privatizētajiem dzīvokļu īpašumiem.

Nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 31b, Cēsīs, nodošanas un pārņemšanas akts sastādīts uz 2 lapām 3 eksemplāros.

Nodod Pārņem _______________ / A.Mihaļovs / _________________

_______________ / J.Pētersons/ /Ģ.Beikmanis/

_______________ / R.Kalniņa/ _______________ / Ģ.Beikmanis/ _______________ / I. Mercs/ Ar savu parakstu apliecinu, ka minētais nekustamais īpašums Ata Kronvalda ielā 31b, Cēsīs, nav ieguldīts citās uzņēmējsabiedrībās, pārdots, ieķīlāts, dāvināts, ziedots vai kā citādi apgrūtināts. _______________/ Gints Šķenders - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs/

Z.V.


PIELIKUMS

Akts par nekustamā īpašumaLenču ielā 44, Cēsīs, (kadastra nr. 42010020112)nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku

pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Cēsīs 12.08.2004.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 08.02.2001. lēmumu (prot. Nr. 3 & 31), ar Cēsu pilsētas domes sēdes 10.05.2001. lēmumu (prot. nr 5,§ 43) izveidotā nekustamā īpašuma nodošanas komisija šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: A.Mihaļovs - Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Komisijas locekļi: J.Pētersons - Cēsu pilsētas zemes komisijas priekšsēdētājs;

R.Kalniņa - Cēsu pilsētas domes speciāliste dzīvokļu un

privatizācijas jautājumos;

Ģ.Beikmanis -privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības

bezpeļņas uzņēmuma dzīvokļu pārvalde priekšnieks; I.Mercs - Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un komunālās nodaļas

vadītājs

nodod Cēsu pilsētas domes īpašumā esošo nekustamo īpašumu Lenču ielā 44, Cēsīs. Dzīvojamās mājas Lenču ielā 44, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona privatizējamais Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums dzīvokļu pārvalde, reģ. nr. LV 49503000909, tā priekšnieka Ģirta BEIKMAŅA personā pārņem nekustamo īpašumu Lenču ielā 44, Cēsīs, (kadastra nr. 42010020112) pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ar 01.08.2004. 1. Nekustamā īpašuma nodošanas un pārņemšanas komisija veica nekustamā īpašuma apskati un konstatēja: 1.1.Nekustamais īpašums Lenču ielā 44, Cēsīs, sastāv 1290,0 m2 liela gruntsgabala un 12 dzīvokļu īpašumu mājas, 07.01.1999. reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma nr. 784, uz pilsētas pašvaldības vārda. 1.2. Mājas celšanas gads: 1970.

1.3. Sienu materiāls: silikātķieģeļi.

1.4. Stāvu skaits: 3.

1.5. Kopējā platība: 846,2 m2. 1.6. Dzīvokļu īpašumu kopējā platība: 664,1 m². 1.7. Īpašumu skaits: 12, tai sk., 1.7.1. dzīvokļi:12;

1.7.2. neapdzīvojamās telpas: nav.

1.8. Privatizēto īpašumu skaits: 10, tai sk., 1.8.1. dzīvokļi: 10.

1.8.2. neapdzīvojamās telpas: nav.

1.9. Apgrūtinājumi (ķīlas līgumi, nomas līgumi, u.c.): nav. 1.10. Apkures sistēma: centrālā apkure.

1.11. Ūdensapgādes sistēma: pilsētas ūdensvads. 1.12. Kanalizācijas sistēma: ir. 1.13. Gāzes apgādes sistēma: ir. 1.14. Lifta iekārta: nav 1.15. Atkritumu vads: nav. 1.16. Ēkas apdrošināšana: nav apdrošināta.

1.17. Elektrības skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas. 1.18. Siltuma skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas. 1.19. Aukstā ūdens skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas.

1.20. Ēkas pilsētas pašvaldības bilances vērtība: Ls 1302,14.

2 Komisijai ir sekojošas piezīmes par nekustamo īpašumu Lenču ielā 44, Cēsīs,: 2.1. Dzīvojamā māja ir dzīvošanai derīgā tehniskā stāvoklī. 2.2. Iesniegtas prasības tiesā: nav. 2.3. Dzīvokļu īpašnieku parāds uz pārņemšanas brīdi: pēc izziņas.

3. Pārsūdzības laiks un kārtība Personas, kuru intereses vai tiesības tiek aizskartas ar nekustamā īpašuma nodošanu dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā, var iesniegt prasību par savu tiesību un interešu aizstāvību Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam 7 dienu laikā pēc akta parakstīšanas par nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu.

4. Vienlaicīgi ar nekustamo īpašumu tiek nodoti šādi dokumenti:

4.1. Inventarizācijas lietas kopija.

4.2. Zemes robežplāna kopija.

4.3. Zemesgrāmatu akta kopija.

4.4. Dzīvokļu un personu reģistrācijas kartiņu kopijas.

4.5. Izziņa par privatizētajiem dzīvokļu īpašumiem.

Nekustamā īpašuma Lenču ielā 44, Cēsīs, nodošanas un pārņemšanas akts sastādīts uz 2 lapām 3 eksemplāros.

Nodod Pārņem _______________ / A.Mihaļovs / _________________

_______________ / J.Pētersons/ /Ģ.Beikmanis/

______________ / R.Kalniņa/ ______________ / Ģ.Beikmanis/ ______________ / I. Mercs/ Ar savu parakstu apliecinu, ka minētais nekustamais īpašums Lenču ielā 44, Cēsīs, nav ieguldīts citās uzņēmējsabiedrībās, pārdots, ieķīlāts, dāvināts, ziedots vai kā citādi apgrūtināts. _______________/ Gints Šķenders - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs/

Z.V.


PIELIKUMS

Akts par nekustamā īpašumaViestura ielā 12a, Cēsīs,

(kadastra nr. 42010060843)nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku

pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Cēsīs 12.08.2004.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 08.02.2001. lēmumu (prot. Nr. 3 & 31), ar Cēsu pilsētas domes sēdes 10.05.2001. lēmumu (prot. nr 5,§ 43) izveidotā nekustamā īpašuma nodošanas komisija šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: A.Mihaļovs - Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Komisijas locekļi: J.Pētersons - Cēsu pilsētas zemes komisijas priekšsēdētājs;

R.Kalniņa - Cēsu pilsētas domes speciāliste dzīvokļu un

privatizācijas jautājumos;

Ģ.Beikmanis -privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības

bezpeļņas uzņēmuma dzīvokļu pārvalde priekšnieks; I.Mercs - Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un komunālās nodaļas

vadītājs

nodod Cēsu pilsētas domes īpašumā esošo nekustamo īpašumu Viestura ielā 12a, Cēsīs. Zemes gabala Viestura ielā 12a, Cēsīs, īpašnieku pilnvarotā persona privatizējamais Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums dzīvokļu pārvalde, reģ. nr. LV 49503000909, tā priekšnieka Ģirta BEIKMAŅA personā pārņem nekustamo īpašumu Viestura ielā 12a, Cēsīs, (kadastra nr. 42010060843) pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ar 01.08.2004. 1. Nekustamā īpašuma nodošanas un pārņemšanas komisija veica nekustamā īpašuma apskati un konstatēja: 1.1.Nekustamais īpašums Viestura ielā 12a, Cēsīs, sastāv 4704,0 m2 liela gruntsgabala, uz kura atrodas citai personai piederoša 44 dzīvokļu īpašumu māja, 25.02.2000. reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma nr. 1288, uz pilsētas pašvaldības vārda. 1.2. Īpašums sadalīts 44 īpašniekiem. 1.3. Privatizēto daļu skaits: 40.

1.4. Apgrūtinājumi (ķīlas līgumi, nomas līgumi, u.c.): nav.

2. Pārsūdzības laiks un kārtība Personas, kuru intereses vai tiesības tiek aizskartas ar nekustamā īpašuma nodošanu dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā, var iesniegt prasību par savu tiesību un interešu aizstāvību Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam 7 dienu laikā pēc akta parakstīšanas par nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu.

3. Vienlaicīgi ar nekustamo īpašumu tiek nodoti šādi dokumenti:

3.1. Zemes robežplāna kopija.

3.2. Zemesgrāmatu akta kopija.

3.3. Izziņa par privatizētām zemes gabala daļām.

Nekustamā īpašuma Viestura ielā 12a, Cēsīs, nodošanas un pārņemšanas akts sastādīts uz 2 lapām 3 eksemplāros.

Nodod Pārņem _______________ / A.Mihaļovs / _________________

_______________ / J.Pētersons/ /Ģ.Beikmanis/

______________ / R.Kalniņa/ ______________ / Ģ.Beikmanis/ ______________ / I. Mercs/

Ar savu parakstu apliecinu, ka minētais nekustamais īpašums Viestura ielā 12a, Cēsīs, nav ieguldīts citās uzņēmējsabiedrībās, pārdots, ieķīlāts, dāvināts, ziedots vai kā citādi apgrūtināts.

_______________/ Gints Šķenders - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs/

Z.V.


PIELIKUMS

 

 

Akts par nekustamā īpašumaLielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs, (kadastra nr. 42010052804)nodošanu un pārņemšanu īpašniekam

pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Cēsīs 12.08.2004.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 08.02.2001. lēmumu (prot. Nr. 3 & 31), ar Cēsu pilsētas domes sēdes 10.05.2001. lēmumu (prot. nr 5,§ 43) izveidotā nekustamā īpašuma nodošanas komisija šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: A.Mihaļovs - Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Komisijas locekļi: J.Pētersons - Cēsu pilsētas zemes komisijas priekšsēdētājs;

R.Kalniņa - Cēsu pilsētas domes speciāliste dzīvokļu un

privatizācijas jautājumos;

Ģ.Beikmanis -privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības

bezpeļņas uzņēmuma dzīvokļu pārvalde priekšnieks; I.Mercs - Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un komunālās nodaļas

vadītājs

nodod Cēsu pilsētas domes īpašumā esošo nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs. Dzīvojamās mājas Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs, īpašnieks Sarmīte BUMBIERE, pārņem nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs, (kadastra nr. 42010052804) pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ar 01.08.2004. 1. Nekustamā īpašuma nodošanas un pārņemšanas komisija veica nekustamā īpašuma apskati un konstatēja: 1.1.Nekustamais īpašums Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs, sastāv 416,0 m2 liela gruntsgabala un 2 īpašumu mājas, 17.03.2003. reģistrēts zemesgrāmatā uz pilsētas pašvaldības vārda. 1.2. Mājas celšanas gads: 1900.

1.3. Sienu materiāls: koks/mūris.

1.4. Stāvu skaits: 2.

1.5. Kopējā platība: 174,7 m2. 1.6. Dzīvokļu īpašumu kopējā platība: 78,2 m². 1.7. Īpašumu skaits: 2, tai sk., 1.7.1. dzīvokļi:1;

1.7.2. neapdzīvojamās telpas: 1.

1.8. Privatizēto īpašumu skaits: 2, tai sk., 1.8.1. dzīvokļi: 1.

1.8.2. neapdzīvojamās telpas: 1.

1.9. Apgrūtinājumi (ķīlas līgumi, nomas līgumi, u.c.): nav. 1.10. Apkures sistēma: malkas apkure.

1.11. Ūdensapgādes sistēma: nav. 1.12. Kanalizācijas sistēma: nav. 1.13. Gāzes apgādes sistēma: nav. 1.14. Lifta iekārta: nav 1.15. Atkritumu vads: nav. 1.16. Ēkas apdrošināšana: nav apdrošināta.

1.17. Elektrības skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas. 1.18. Siltuma skaitītāja stāvoklis: nav. 1.19. Aukstā ūdens skaitītāja stāvoklis: nav.

1.20. Dzīvojamā māja 100 % privatizēta.

2 Komisijai ir sekojošas piezīmes par nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs,: 2.1. Dzīvojamā māja ir dzīvošanai derīgā tehniskā stāvoklī. 2.2. Iesniegtas prasības tiesā: nav. 2.3. Dzīvokļu īpašnieku parāds uz pārņemšanas brīdi: pēc izziņas.

3. Pārsūdzības laiks un kārtība Personas, kuru intereses vai tiesības tiek aizskartas ar nekustamā īpašuma nodošanu dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā, var iesniegt prasību par savu tiesību un interešu aizstāvību Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam 7 dienu laikā pēc akta parakstīšanas par nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu.

4. Vienlaicīgi ar nekustamo īpašumu tiek nodoti šādi dokumenti:

4.1. Inventarizācijas lietas kopija.

4.2. Zemes robežplāna kopija.

4.3. Zemesgrāmatu akta kopija.

4.4. Dzīvokļu un personu reģistrācijas kartiņu kopijas.

4.5. Izziņa par privatizētajiem dzīvokļu īpašumiem.

Nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs, nodošanas un pārņemšanas akts sastādīts uz 2 lapām 3 eksemplāros.

Nodod Pārņem _______________ / A.Mihaļovs / _________________

_______________ / J.Pētersons/ /S.Bumbiere/

______________ / R.Kalniņa/ ______________ / Ģ.Beikmanis/ ______________ / I. Mercs/

Ar savu parakstu apliecinu, ka minētais nekustamais īpašums Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs, nav ieguldīts citās uzņēmējsabiedrībās, pārdots, ieķīlāts, dāvināts, ziedots vai kā citādi apgrūtināts.

_______________/ Gints Šķenders - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs/

Z.V.

 


PIELIKUMS

Publiskās apspriešanas par apbūvi Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs, rezultāti

 1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs’’ pieņemts 08.07.2004. sēdes protokols Nr. 15, punkts nr. 58.

 2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēta Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas speciāliste Daiga Bernovska.

 3. Paziņojums laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 13.07.2004., nosakot publiskās apspriešanas termiņu līdz 09.08.2004.

 4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

  1. ar ieceres informatīvo materiālu (grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā , vestibilā;

  2. Cēsu pilsētas domes mājas lapā www.cesis.lv

  3. personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642, e-pastu daiga.bernovska@dome.cesis.lv;

5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:

5.1. Cēsu pilsētas mājas lapā;

5.2. aizpildot anketu vai iesniedzot iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;

5.3. pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu;

5.4. laikrakstā ‘’Druva’’.

Rezultāti

6. Pavisam kopā saņemti 5 (pieci) viedokļi:

6.1. domes mājas lapā 1-pozitīvs;

6.2. atbildīgā sekretāra e-pastā 3- pozitīvi;

6.3.aizpildot anketas 1-pozitīvs

Secinājumi

7.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņu viedokļus par būvniecības ieceri Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs.

8. Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

9.Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs, ir 100% pozitīvs.

Rekomendācija

10. Atbalstīt būvniecības ieceri Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs.

 

 

Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:

Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā

īpašuma nodaļas speciāliste /PARAKSTS/ D.Bernovska

 

Domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv