Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

08.07.2004 Domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē

2004.gada 8.jūlijā (protokols Nr.15)

pieņemtie lēmumi

 

Par zemes gabala Gaujas ielā 5, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Izskatot zemes gabala Gaujas ielā 5, Cēsīs, īpašnieces Annas Muhkas un zemes gabala Gaujas ielā 1/3, Cēsīs, īpašnieces SIA “Livonijas īpašumi”, reģ.Nr.50003596471, jurid. adrese Elizabetes ielā 2-514, Rīgā, pilnvarotās personas Raita Kalniņa iesniegumu par zemes gabala Gaujas ielā 5, Cēsīs, sadalīšanu un atdalītās daļas pievienošanu zemes gabalam Gaujas ielā 1/3, Cēsīs (reģ.Nr.1404/1-23; 16.06.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 18.jūnija atzinumu Nr.68 (prot.nr.12), Cēsu pilsētas domen o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Gaujas ielā 5, Cēsīs (kad.nr.4201-008-0119), divos atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas daļa no bijušās SPK galdniecības teritorijas, piešķirt jaunu pagaidu adresi Gaujas iela 3A, Cēsis (kad.nr.4201-008-0130);

  1. Zemes gabala platība 664 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 332 m2, rūpniecības objekti (1001) - 332 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;

  3. Reģistrējot zemesgrāmatā, zemes gabals Gaujas ielā 3A, Cēsīs, pievienojams zemes gabalam Gaujas ielā 1/3, Cēsīs (kad.nr.4201-008-0101);

 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Gaujas iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-008-0119);

  1. Zemes gabala platība 3021m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājums - zemes gabalu šķērso piekārtais sakaru kabelis;

  3. Zemes lietošanas mērķi - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) - 1511 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0910) 1510 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā.

Par zemes gabala sadalīšanu Dārzniecības ielā 7, Cēsīs

__________________________________________

Izskatot zemes gabala Dārzniecības ielā 7, Cēsīs, īpašnieka Raita Vaicekovska iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.1218/1-23; 26.05.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 18.jūnija atzinumu Nr.66 (prot.nr.12), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Dārzniecības ielā 7, Cēsīs (kad.nr.4201-005-3402), divos atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam zemes gabalam bez apbūves piešķirt jaunu adresi Dārzniecības iela 7A, Cēsis (kad.nr.4201-005-3420), zemes gabala platība 3540 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  1. Servitūts - piekļūšana zemes gabalam Dārzniecības ielā 7A, Cēsīs, caur zemes gabalu Dārzniecības ielā 7 (piebraucamais ceļš uzrādāms zemes gabala plānā, platums 4,5 m);

  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Atlikušajam zemes gabalam un uz tā esošajam namīpašumam saglabāt adresi Dārzniecības iela 7, Cēsis (kad.nr.4201-005-3402);

  1. Zemes gabala platība 3143 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso piebraucamais ceļš uz zemes gabalu Dārzniecības ielā 7A, Cēsīs, ūdensvads, kanalizācijas vads un sakaru kabelis;

  3. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

 4. Pieņemt zināšanai, ka:

  1. rakstot notariāli apstiprinātu nostiprinājuma lūgumu zemes gabala dalījuma reģistrēšanai zemesgrāmatā, tajā, saskaņā ar zemes gabala īpašnieka Raita Vaicekovska parakstītu apliecinājumu Cēsu pilsētas zemes komisijai (18.06.2004.), iekļaujami nosacījumi par piekļūšanu atdalītajam zemes gabalam;

  2. lai inženierkomunikāciju radīto apgrūtinājumu apjomu reģistrētu VZD kadastra reģistrā, zemes gabalu īpašnieks pasūta inženierkomunikāciju kadastrālo uzmērīšanu iemērot atdalītos zemes gabalus dabā.

Par zemes gabala Mazā Līgatnes ielā 10, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Izskatot zemes gabala Mazā Līgatnes ielā 10, Cēsīs, īpašnieku Valda Zosa un Artura Zosa pilnvarotās personas un zemes gabala līdzīpašnieka Edgara Bērziņa iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.1245/1-23; 31.05.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 4.jūnija atzinumu Nr.63 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Mazā Līgatnes ielā 10, Cēsīs (kad.nr.4201-007-0909), četros atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Mazā Līgatnes ielā 4, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Mazā Līgatnes iela 6, Cēsis (kad.nr.4201-007-0954);

  1. Zemes gabala platība 5720 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes gabals bez apgrūtinājumiem;

  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš robežojas ar Jāzepa ielu, piešķirt jaunu adresi Jāzepa iela 7, Cēsis (kad.nr.4201-007-0956);

  1. Zemes gabala platība 10420 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājums - zemes gabala robežās atrodas 0.4 kV elektropārvades līnijas aizsargjosla (platība 210 m2);

  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 4. Atdalītajai 6 m platajai zemes gabala joslai gar zemes gabala Mazā Līgatnes ielā 6, Cēsīs, dienvidrietumu robežu noteikt piebraucamā ceļa (Mazā Līgatnes iela) statusu un piešķirt kadastra numuru 4201-007-0955;

  1. Zemes gabala platība 720 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājums - pa šo piebraucamo ceļu piekļūst zemes gabalam Mazā Līgatnes ielā 10, Cēsīs, kā arī zemes gabaliem, kuri varētu izveidoties, turpmāk sadalot jaunizveidotos zemes gabalus Mazā Līgatnes ielā 6 un Jāzepa ielā 7, Cēsīs;

  3. Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (1102);

 5. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas namīpašums ar adresi Mazā Līgatnes iela 10, Cēsīs, saglabāt adresi Mazā Līgatnes iela 10, Cēsis (kad.nr.4201-007-0909);

  1. Zemes gabala platība 2840 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša namīpašuma Mazā Līgatnes ielā 10, Cēsīs, daļa;

  3. Servitūts - piekļūšana zemes gabalam Mazā Līgatnes ielā 10, Cēsīs, pa piebraucamo ceļu (Mazā Līgatnes iela, kad.nr.4201-007-0955);

  4. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

 6. Pieņemt zināšanai, ka, rakstot notariāli apstiprinātu nostiprinājuma lūgumu zemes gabala dalījuma reģistrēšanai zemesgrāmatā, tajā, saskaņā ar zemes gabala īpašnieka un līdzīpašnieku pilnvarotās personas Edgara Bērziņa parakstītu apliecinājumu Cēsu pilsētas zemes komisijai (02.07.2004.), iekļaujami apgrūtinājumi un servitūti par piekļūšanu zemes gabaliem.

Par zemes gabala Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs,

lietošanas mērķi

__________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.728 (19.11.1998.) uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts nekustamais īpašums – neapbūvēts zemes gabals Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 1998.gada 27.maija lēmuma Nr.304 (prot.Nr.11) ‘’Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 25, sadalīšanu un adreses maiņu” 3.punkta 3.2. apakšpunktu zemes gabalam Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs, noteikts zemes lietošanas mērķis – individuālā dzīvojamā apbūve.

2004.gada 29.jūnijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA “BEĀTUS” īpašnieka Ulda Kvanta iesniegums par zemes gabala Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs, nomu. Minētā zemes gabala daļa nepieciešama SIA “BEĀTUS” uzņēmējdarbības paplašināšanai - esošās maizes ceptuves, kura atrodas uz zemes gabala Jāņa Poruka ielā 23, Cēsīs, rekonstrukcijai atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Izskatot Ulda Kvanta iesniegumu (reģ.Nr.1476/1-23; 29.06.2004.), saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 1.jūlija atzinumu (prot.Nr.14) par zemes nomu ar SIA “BEĀTUS”, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 2.jūlija atzinumu Nr.77 (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1998.gada 27.maija lēmuma Nr.304 (prot.Nr.11) ‘’Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 25, sadalīšanu un adreses maiņu” 3.punkta 3.2. apakšpunktu.

 2. Zemes gabalam Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-1109), noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpniecības objekti (rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve - 1001).

Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas

nolikuma apstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz 27.04.2004. dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas un 20.05.2004. Sociālo lietu komitejas ieteikumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu

 2. Atzīt par spēkā neesošu :

2.1. Cēsu pilsētas domes 15.05.1997. lēmumu nr. 72 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļu sabiedriskās komisijas nolikuma apstiprināšanu”;

2.2. 14.02.2002. Cēsu pilsētas domes sēdes protokola Nr. 4, & 34 “Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 15.05.1997. lēmumā Nr. 72 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļu sabiedriskās komisijas nolikuma apstiprināšanu””;

2.3. 14.03.2002. Cēsu pilsētas domes sēdes protokola Nr. 7, & 9 “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 10.05.2001. lēmumā (prot. Nr. 5,& 41) “Par dzīvokļu sabiedrisko komisiju””

 

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 9, Cēsīs,

izsoles rezultātu apstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2004. gada 8. aprīļa lēmumu ''Par nekustamā īpašuma Saules ielā 9, Cēsīs, atsavināšanu'' (prot. nr. 9, punkts nr. 11), Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2004. gada 28. maija sēdes protokolu nr. 11 un 2004. gada 9. jūnija sēdes protokolu nr. 13, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Saules ielā 9, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 1807,0 kv.m. (viens tūkstotis astoņi simti septiņi kvadrātmetri) platībā, kadastra nr. 4201-004-0709, un pamatceltnes - noliktavas, izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījis SIA ''VINNIS'', vienotais reģ. nr. 44103012729, par Ls 8300,00 (astoņi tūkstoši trīs simti lati), t.sk., zemes gabalam - Ls 3550,00 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit lati) un pamatceltnei – noliktavai Ls 4750,00 (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit lati).

 2. Apstiprināt pirkuma līguma projektu

 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs J.ZLAUGOTNIS) nodot nekustamo īpašumu SIA ''VINNIS'' ar pieņemšanas – nodošanas aktu 10 dienu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

Par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Cēsu dzīvokļu pārvalde'' kapitāla daļu pirkuma līgumā

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu (30.06.2004., prot. Nr. 14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Grozīt 2004.gada 7.jūnija pirkuma līguma (reģ. Nr. 2-10-03/2004) 2.2.1.punktā noteikto termiņu, nosakot to 2004.gada 1.augusts.

  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot attiecīgu vienošanos pie 2004.gada 7.jūnija pirkuma līgums (reģ. Nr. 2-10-03/2004).

  3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (vadītājs A.MIHAĻOVS).

Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāna 2003./2004. – 2005./2006.gadam apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.06.2004.prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plānu 2003./2004. – 2005./2006.gadam

 

Par Cēsu pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāna 2004. – 2006.gadam apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.06.2004.prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt Cēsu pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plānu 2004. – 2006.gadam

 

Par K.Jansona pieminekļa “Kentaurs” pārvietošanu

__________________________________________

Pamatojoties uz to, ka piemineklis atrodas uz privātīpašnieku zemes un līdz ar to apgrūtināta tā uzturēšana un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (01.07.2004.,prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Pārvietot K.Jansona pieminekli “Kentaurs” uz Maija parku.

 

Par zemes gabala nomu Vaives ielā 6, Cēsīs

__________________________________________

Izskatot bezpeļņas organizācijas automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “CĒSU AUTO” iesniegumu (reģ.Nr.1335/1-23; 03.06.2004.) par zemes nomu Vaives ielā 6, Cēsīs, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “CĒSU AUTO”, reģ.Nr.410303162, jurid. adrese Vilku ielā 5-14, Cēsīs, par zemes gabalu Vaives ielā 6, Cēsīs, uz 3 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

 2. Iznomājamā zemes gabala platība 3527 m2;

 3. Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve - 1106);

 4. Zemes nomu noteikt 1,5 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes nomu Rožu laukumā, Cēsīs

__________________________________________

Izskatot SIA “Solaija” iesniegumu (reģ.Nr.1368/1-23; 08.06.2004.) par zemes nomu Rožu laukumā, Cēsīs, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Solaija”, uzņēmuma reģ.Nr.950300368, jurid. adrese Rīgas ielā 25, Cēsīs, par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, daļu, saskaņā ar klāt pievienoto skici līdz 2004.gada 1.oktobrim, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

 2. Iznomājamās zemes gabala daļas platība 84 m2;

 3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

 4. Zemes nomu noteikt 10 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu;

 6. Paredzēt nomas līgumā pirmtiesības uz zemes gabala nomu 2005.gadā, ja netiks konstatēti akcīzes preču tirdzniecības noteikumu pārkāpumi, kā arī pārkāpumi tirdzniecības vietas kārtības uzturēšanā.

Par zemes nomas līguma pārtraukšanu

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1996.gada 26.septembra lēmumu Nr.342 (prot.Nr.17) “Par zemes nomu Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 37” z/s “Kliģeni” nodots nomā zemes gabals Jāņa Poruka ielā 37, Cēsīs, uz desmit gadiem. Ar Cēsu pilsētas domes 1997.gada 24.aprīļa lēmumu Nr43 (prot.Nr.4) “Par adresu maiņu” objektiem Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 37, noteikta jauna adrese Cēsīs, Ābolu ielā 12. Zemes gabals Ābolu ielā 12, Cēsīs, uz kuru ir noslēgts nomas līgums, saskaņā ar zemesgrāmatu apliecību pieder zemnieku saimniecībai “Kliģeni” (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1030, 06.06.2003.).

Izskatot zemnieku saimniecības “Kliģeni” iesniegumu (reģ.Nr.1355/1-25; 07.06.2004.) par nomas maksas aprēķināšanas pārtraukšanu sakarā ar zemes gabala Ābolu ielā 12, Cēsīs, privatizāciju, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Pārtraukt nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Kliģeni”, reģ.Nr.49501007086, jurid. adrese “Kliģeni”, Raunas pag., Cēsu raj., par zemes gabalu Ābolu ielā 12, Cēsīs, sākot ar 2004.gada 1.jūliju.

Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs

__________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1131; 19.08.1999.), uz kura atrodas citām personām piederošs namīpašums - privatizētas likvidējamā SIA “Cēsu SCO” mehāniskās darbnīcas, no kurām daļa pieder Ilzei Rutkovskai. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar ILZI RUTKOVSKU par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

 2. Zemes gabala domājamās daļas platība 219 m2;

 3. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001);

 4. Zemes nomu noteikt 4 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs

__________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1131; 19.08.1999.), uz kura atrodas citām personām piederošs namīpašums - privatizētas likvidējamā SIA “Cēsu SCO” mehāniskās darbnīcas, no kurām daļa pieder Ivaram Strazdiņam. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar IVARU STRAZDIŅU par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

 2. Zemes gabala domājamās daļas platība 110 m2;

 3. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001);

 4. Zemes nomu noteikt 4 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs

__________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1131; 19.08.1999.), uz kura atrodas citām personām piederošs namīpašums - privatizētas likvidējamā SIA “Cēsu SCO” mehāniskās darbnīcas, no kurām daļa pieder Aldim Grinbergam. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar ALDI GRINBERGU par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

 2. Zemes gabala domājamās daļas platība 328 m2;

 3. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001);

 4. Zemes nomu noteikt 4 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs

__________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1131; 19.08.1999.), uz kura atrodas citām personām piederošs namīpašums - privatizētas likvidējamā SIA “Cēsu SCO” mehāniskās darbnīcas, no kurām daļa pieder Guntim Kalniņam. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar GUNTI KALNIŅU par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

 2. Zemes gabala domājamās daļas platība 492 m2;

 3. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001);

 4. Zemes nomu noteikt 4 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs

__________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1131; 19.08.1999.), uz kura atrodas citām personām piederošs namīpašums - privatizētas likvidējamā SIA “Cēsu SCO” mehāniskās darbnīcas, no kurām daļa pieder Edmundam Raudzēnam. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar EDMUNDU RAUDZĒNU par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

 2. Zemes gabala domājamās daļas platība 492 m2;

 3. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001);

 4. Zemes nomu noteikt 4 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs

__________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1131; 19.08.1999.), uz kura atrodas citām personām piederošs namīpašums - privatizētas likvidējamā SIA “Cēsu SCO” mehāniskās darbnīcas, no kurām daļa pieder Raulam Birzietim. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar RAULU BIRZIETI par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

 2. Zemes gabala domājamās daļas platība 219 m2;

 3. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001);

 4. Zemes nomu noteikt 4 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala Dzirnavu ielā 6, Cēsīs, daļas nomu

__________________________________________

Izskatot Antona Noveiko iesniegumu (reģ.Nr.1253/1-23; 31.05.2004.) par zemes nomu Dzirnavu ielā 6, Cēsīs, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar ANTONU NOVEIKO par zemes gabala Dzirnavu ielā 6, Cēsīs, daļu, saskaņā ar klāt pievienoto skici uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

 2. Iznomājamās zemes gabala daļas platība 1200 m2;

 3. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (0105);

 4. Zemes nomu noteikt 2 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļas nomu

__________________________________________

Izskatot Modestas Lakotko iesniegumu (reģ.Nr.420/1-25; 17.02.2004.) par zemes nomu Rīgas ielā 105, Cēsīs, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar MODESTU LAKOTKO par zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļu, saskaņā ar klāt pievienoto skici līdz 2005.gada 31.decembrim, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

 2. Iznomājamās zemes gabala daļas platība 5000 m2;

 3. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (0105);

 4. Zemes nomu noteikt 2 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļas nomu

__________________________________________

Izskatot Ēvalda Alkšņa iesniegumu (reģ.Nr.227/1-23; 22.01.2004.) par zemes nomu Rīgas ielā 105, Cēsīs, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar ĒVALDU ALKSNI par zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļu, saskaņā ar klāt pievienoto skici līdz 2005.gada 31.decembrim, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

 2. Iznomājamās zemes gabala daļas platība 14000 m2;

 3. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (0105);

 4. Zemes nomu noteikt 2 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par telpu nomu ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs

__________________________________________

Izskatot Cēsu pilsētas Māras Verneres i/u direktores Māras Verneres 2004.gada 9.jūnija iesniegumu (1380/1-23), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.aprīļa lēmumu ''Par nedzīvojamo elpu nomas maksu'' (protokols Nr. 9, paragrāfs Nr. 24) un Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt telpu Rīgas ielā 23, Cēsīs nomas līgumu ar Cēsu pilsētas Māras Verneres i/u.

 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

Par kafejnīcas nomu Cēsīs, Raunas ielā 12

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.decembra sēdē (protok.Nr.31, paragr.Nr.5) apstiprināto nodomu protokolu starp Cēsu Kultūras centru un SIA “Vērdiņš PR”, Cēsu pilsētas domes 2004.gada 25.marta sēdes lēmumu (protok.Nr.7, paragr.Nr.6) “Par saistību pārjaunošanu”, un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes (protokols Nr. 13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt telpu un zemes nomas līgumus ar SIA “Cēsu Uguntiņa” (Reģ. Nr. 44103030635, Valmiera, Cēsu iela 11).

 2. Pilnvarot Cēsu Kultūras centra direktoru parakstīt telpu Cēsīs, Raunas ielā 12 nomas līgumu.

 3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt zemesgabala Cēsīs, Raunas ielā 12 daļas nomas līgumu.

 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas Kultūras centram.

Par saistošo noteikumu Nr. 9

“Grozījumi 15.05.2003. Saistošajos noteikumos Nr. 7

“Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”

apstiprināšanu

__________________________________________

Ņemot vērā, ka spēku zaudējuši “Alkohola aprites likums” un 19.02.2002.MK noteikumi Nr.63 “Alus aprites un uzraudzības kārtība, kā arī MK 17.06.2003.noteikumi Nr.330 “Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi”, ievērojot LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2004.gada 16.jūnija norādījumus par Cēsu pilsētas domes 15.05.2003. Saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada “1.”jūlija Tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr. 14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas domes 15.05.2003. Saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” (saskaņā ar pielikumu ).

 

Par kafejnīcas nomu

sporta kompleksā Piebalgas ielā 18, Cēsīs

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Konkursa komisijas telpu nomai sporta kompleksā Piebalgas ielā 18, Cēsīs, 2004.gada 2.jūnija sēdes lēmumam (prot. Nr. 10) un Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 1.jūlija atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Nodot nomā kafejnīcas telpas sporta kompleksā Piebalgas ielā 18, Cēsīs, SIA ''BEĀTUS'', vienotais reģ. Nr.49502002230, saskaņā ar neapdzīvojamo telpu nomas līgumu .

 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

Par atklāta konkursa

“Ielu kopšanas un uzturēšanas darbi Cēsu pilsētā”

komisijas apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz likuma ‘’Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām’’ 23.pantu. Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 742 ‘’Iepirkumu komisijas darbības noteikumi un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 1.jūlija atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot atklāta konkursa ‘’Ielu kopšanas un uzturēšanas darbi Cēsu pilsētā’’ komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs – Andris MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors;

Komisijas locekļi – Jānis BĀLIŅŠ, Cēsu pilsētas domes deputāts;

  • Igors MERCS, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs;

  • Gunars GRUNDMANIS, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas tāmju inženieris;

  • Aivija ZERNE, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītāja;

  • Andris KAZĀKS, BO VAS “Latvijas autoceļu direkcija” Cēsu nodaļas vadītājs;

Komisijas sekretāre – Sigita ZVIRBULE, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja.

 

Par zemes gabala nomu Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs

__________________________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Zemesgrāmatā ir reģistrēts zemes īpašums - neapbūvēts zemes gabals Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs, (nodalījuma Nr.728;19.11.1998.).

Izskatījusi Ulda Kvanta iesniegumus par viņam piederošā uzņēmuma SIA “BEĀTUS” maizes ceptuves paplašināšanu un zemes nomu Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs (reģ.Nr.1319/1-23; 07.06.2004. un reģ.Nr.1476/1-23; 29.06.2004.), saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 1.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu pilsētas domen o l e m j:

  1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “BEĀTUS”, reģ.Nr.950200223, juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 23, Cēsis, par zemes gabala Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs, nomu ar apbūves tiesībām uz 15 gadiem, sākot ar 2004.gada 10. jūliju;

  2. Iznomājamā zemes gabala platība 1335m2;

  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – rūpniecības objekti ( 1001 - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve );

  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 4 % no zemes kadastrālās vērtības gadā;

  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu;

Par būvniecības publiskās apspriešanas neierosināšanu

apbūves rekonstrukcijai Jāņa Poruka ielā 23, Cēsīs

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 01.07.2004. sēdes atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Neizsludināt būvniecības publisko apspriešanu Ulda Kvanta piederošā uzņēmuma SIA”BEĀTUS”, reģ.Nr.950200223 juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 23, Cēsīs , maiznīcas “SOLO” rekonstrukcijai Jāņa Poruka ielā 23, Cēsīs.

 

Par audzēkņu maksas noteikšanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu Mākslas skolas direktora iesniegumu (Nr.1302/1 – 25 no 01.06.2004.), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.06.2004.prot.Nr.13) un Finansu komitejas (16.06.2004.prot.Nr. 13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2000.gada 14.decembra lēmumu „Par audzēkņu maksas noteikšanu Cēsu pilsētas domes budžeta finansētajām ārpusskolas izglītības iestādēm” (Prot. Nr.12, &51).

  2. Ar 2004.gada 1.jūliju noteikt keramikas, stikla apstrādes, šūšanas – modelēšanas, kokapstrādes, ādas apstrādes nodaļās audzēkņu maksu Ls 1.00 (viens lats) nedēļā (par katru nostrādāto mācību nedēļu).

  3. Ar 2004.gada 1.jūliju noteikt sagatavošanas klases audzēkņu maksu Ls 5.00 (pieci lati ) mēnesī.

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 11.04.2000. lēmumā “Par Cēsu pilsētas domes grāmatvedības organizācijas nolikumu”

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (16.06.2004. protokols Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Grozīt Cēsu pilsētas domes 11.04.2000. lēmuma “Par Cēsu pilsētas domes grāmatvedības organizācijas nolikumu” (sēdes protokols Nr.9 §10) pielikumu Nr.2 un izteikt šādā redakcijā:

„Pamatlīdzekļu kategorijas nolietojuma normu noteikšanai.

Nr.
p.k.

Pamatlīdzekļu kategorija

Lietderīgās lietošanas laiks (gados)

Nolietojuma norma (procenti gadā)

Pamatlīdzekļu un tiem pielīdzināto
objektu veids

1

2

3

4

5

 1.

 1

 20

 5

 Ēkas, būves (ieskaitot autoceļus ar asfaltbetona un melnā maisījuma segumu) un ilggadīgie stādījumi

 2.

 2

 10

 10

 Dzelzceļa ritošais sastāvs un tehnoloģiskās iekārtas, jūras un upju flotes transportlīdzekļi un tehnoloģiskās iekārtas, flotes un ostu tehnoloģiskās iekārtas, enerģētiskās iekārtas, autoceļi (ar grantsšķembu un uzlabotās grunts segumu), ielas, autoceļu un ielu aprīkojums

 3.

 3

 2,85

 35

 Skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, datori (ieskaitot neatdalāmās datorprogrammmas) un drukas ierīces, informācijas sistēmas, datu uzkrāšanas iekārtas, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums

 4.

 4

 5

 20

 Pārējie pamatlīdzekļi, izņemot 5.kategorijas pamatlīdzekļus

 5.

 5

 13,3

 7,5

 Naftas izpētes un ieguves platformas un to funkcionēšanai nepieciešamās iekārtas"

Pašvaldības budžeta iestāžu valdījumā un īpašumā esošajiem pamatlīdzekļiem sākotnējo vērtību vai pārvērtēšanā iegūto vērtības pieaugumu samazina noteiktajā pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laikā vienmērīgi pa pārskata periodiem reizi trijos mēnešos.”

 

Par finansējumu

PHARE projektiem “ Ancient Times in the Baltic Sea Region” un

“Museums for Society”

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes “ Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma nolikumu” un Finansu komitejas 2004.gada 16.jūnija sēdes ( protokols Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt no pilsētas privatizācijas fonda līdzekļiem PHARE projektam ( līgums Nr.LE 01.07/GS/0010)” Ancient Times in the Baltic Sea Region “ pēcapmaksas finansējuma daļu līdz EUR 21 373.54 , nosakot, ka finansējums atgriežams šajā fondā divu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas un projekta izdevumu apstiprināšanas.

Piešķirt no pilsētas privatizācijas fonda līdzekļiem PHARE projektam ( līgums Nr.LE 01.01.01/1-4/3)” Museums for Society “ pēcapmaksas finansējuma daļu līdz EUR 17 153.00 , nosakot, ka finansējums atgriežams šajā fondā divu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas un projekta izdevumu apstiprināšanas.

Lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai ( nodaļas vadītāja A.Bičuka ).

 

Par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas

bezpeļņas organizācijā SIA “Cēsu tirgus”

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes iekšējās revidentes 28.06.2004. “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas bezpeļņas organizācijai SIA “Cēsu tirgus”, un Finansu komitejas atzinumu (01.07.2004., prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas bezpeļņas organizācijā SIA “Cēsu tirgus”, (turpmāk – Sabiedrība).

 2. Atzīt, ka Cēsu pilsētas bezpeļņas organizācijai SIA “Cēsu tirgus”, finansiālā darbība un grāmatvedības uzskaite par revidējamo periodu kopumā atbilst LR likumiem un normatīvajiem aktiem.

 3. Cēsu pilsētas bezpeļņas organizācijai SIA “Cēsu tirgus”, administrācijai:

3.1. Lai pilnveidotu grāmatvedības uzskaiti sabiedrībā, pilnveidot un papildināt “BO SIA “Cēsu tirgus” Grāmatvedības vispārējo Nolikumu” saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 2.panta prasībām un MK noteikumiem nr.585 “Par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”,

3.2. Izsniedzot skaidru naudu, kases operāciju uzskaitē precīzi ievērot MK noteikumus nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”, lai izsniegtie skaidras naudas avansi saimnieciskiem darījumiem būtu pamatoti noteiktiem mērķiem un nepārsniegtu pieprasīto summu;

3.3. Precīzi ievērot noteikumus par pievienotās vērtības nodokļu uzskaiti un deklarācijas aizpildīšanas kārtību;

3.4. Veicot inventarizācijas uzņēmumā, stingri ievērot MK noteikumu Nr.585 p.48. prasības un inventarizācijas veikt, nosakot uzņēmuma īpašuma vai lietojuma objektu apjomu dabā un salīdzināt ar debitoriem un kreditoriem prasījumu un saistību summas.

 

Par Cēsu pilsētas bezpeļņas organizācijā

SIA “Cēsu tirgus”

2003. gada pārskata apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (01.07.2004. protokols Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas BO SIA “Cēsu tirgus” 2003. gada

   finansu pārskatu .

   1. Bilances aktīvi - LVL 230 672

   2. Ieņēmumi - LVL 148 745

   3. Izdevumi - LVL 124 445

   4. Peļņa - LVL 24 300

 

Par Cēsu pilsētas

Sabiedrības ar ierobežoto atbildību “VINDA”

2003. gada pārskata apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (01.07.2004. protokols Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas SIA “VINDA” 2003. gada finansu pārskatu .

 

1.1. Bilances aktīvi - LVL 2 881 200

1.2. Ieņēmumi - LVL 837 871

1.3. Izdevumi - LVL 814 208

1.4. Peļņa - LVL 23 663

 

 

Par pašvaldību publiskās aģentūras

„Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”

budžeta iekļaušanu pašvaldības budžetā un finanšu pārskatos

__________________________________________

Pamatojoties uz pašvaldību publiskās aģentūras „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators” priekšsēdētāja G.Bērziņa 28.05.2004. Nr.01-11/58 iesniegumu, likumiem „Par pašvaldībām”, „Par budžeta un finansu vadību”, „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (01.07.2004. protokols Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

1. Sākot ar 2004.gadu iekļaut pašvaldību publiskās aģentūras „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”

  1. budžetu Cēsu pilsētas domes budžetā;

  2. finanšu datus Cēsu pilsētas pašvaldības finanšu pārskatos.

 1. Pirms 1.punktā minēto datu iekļaušanas pašvaldības datos un publiskās aģentūras „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators” izmantoto grāmatvedības uzskaites principu izvērtēšanai un to atbilstībai normatīvajiem aktiem, uzdot domes iekšējai revidentei B.KUPLAI ar 14.07.2004. veikt finansiālās un saimnieciskās darbības revīziju par laika posmu no 01.01.2004. līdz 30.06.2004.

 2. Noteikt, ka aģentūras budžeta izpilde un grāmatvedības uzskaite piemērojama pašvaldībā noteiktajiem uzskaites principiem, kārtībai un finanšu atskaišu un pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņiem.

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

Par finansējuma palielināšanu SIA “KOM-AUTO” ielu uzturēšanai

__________________________________________

Pamatojoties uz SIA “KOM-AUTO” rīkotājdirektora J.Grūbes iesniegumu, 2001.gada 20.septembra noslēgtā līguma 5.3.punktu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (03.06.2004., prot.Nr.12 un 01.07.2004., prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Piešķirt papildus finansējumu SIA “KOM-AUTO” ielu uzkopšanas izdevumiem laika posmā no 2004.gada 1.maija līdz 31.oktobrim.

 2. Uzdot domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) piešķirtos līdzekļus ietvert budžeta grozījumos , papildinot valdības funkciju “07.000.-Dzīvokļu un komunālā saimniecība” sadaļu “Ielu uzturēšana un remonts”.

Par finansējuma piešķiršanu

Pasaules kausa sacensību rollerslēpošanā organizēšanai

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu, Cēsu pilsētas Sporta padomes lēmumu (29.06.2004.) , Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (01.07.2004., prot.Nr.14) un Finansu komitejas (01.07.2004., prot.Nr.14) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt no sporta pasākumiem plānotiem nesadalītiem līdzekļiem finansējumu Pasaules kausa sacensību rollerslēpošanā organizēšanai Cēsīs š.g. 23.-25.jūlijā (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120).

 

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu

par apbūvi Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs

__________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes 02.07.2004. atzinumu (prot. Nr.24; punkts Nr.2), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs;

 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J. Zlaugotnis):

   1. pieprasīt būvniecības ierosinātājam komercsabiedrībai “LATĪPAŠUMS NAMI” SIA reģ.Nr.44103032053, juridiskā adrese Raunas iela 17, Cēsīs, LR MK Noteikumu Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

   2. iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības;

 3. Noteikt , ka komercsabiedrība “LATĪPAŠUMS NAMI” SIA būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Gala ziņojums par publisko apspriešanu Ata Kronvalda ielā 43a

__________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiem Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” un būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja J.ZLAUGOTŅA ziņojumu , Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Ata Kronvalda ielā 43a, Cēsīs ( 2004.gada 25.marta prot. nr. 7, punkts nr. 25 un 2004.gada 10.jūnija prot.Nr.13, punkts Nr.34).

 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums ).

 3. Neapstiprināt Valentīnas ZINOVSKAS būvniecības ieceri objektam Ata Kronvalda ielā 43a, Cēsīs.


 

PIELIKUMS

CĒSU PILSĒTAS DOMES

DZĪVOKĻU UN PERSONU REĢISTRĀCIJAS KOMISIJAS

N O L I K U M S

  1. Vispārējie noteikumi

  1. Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas darbā var tikt iesaistīts jebkurš Cēsu pilsētas iedzīvotājs, kurš pārzin ar dzīvokļu tiesībām saistītās likumu normas, izņemot dzīvokļu un komunālās nodaļas darbiniekus, kuri ziņo jautājumus komisijā.

  2. Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju un tās skaitlisko sastāvu apstiprina, kā arī izmaiņas tajā izdara ar pilsētas domes lēmumu.

  3. Uzrakstot iesniegumu un nododot dienesta apliecību, komisijas loceklim ir tiesības atteikties no darba komisijā.

  4. Dzīvokļu un komunālās nodaļas darbinieki sagatavo izskatāmos jautājumus un par šiem jautājumu ziņo komisijā.

  5. Pamatojoties uz dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas ieteikumiem, dzīvokļu un komunālās nodaļas darbinieki sagatavo lēmuma projektu jautājumu izskatīšanai domes sēdē.

 

  1. Komisijas galvenie uzdevumi

Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisija:

  1. izskata jautājumus par personu (ģimeņu)

a) uzņemšanu pilsētas dzīvokļu pieprasītāju uzskaitē;

b) uzņemšanu sociālo istabu vai sociālo dzīvokļu pieprasītāju uzskaitē,

c) iekļaušanu pārvietojamā dzīvojamā fonda pieprasītāju kontrolsarakstā

2.1.1 risina jautājumus, kas saistīti ar personu ievietošanos un dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldības izīrētajās dzīvojamās platībās gadījumos, kad nepieciešama izīrētāja (pašvaldības) piekrišana;

   1. izskata pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu (dzīvokļi, sociālie dzīvokļi, pārvietojamais dzīvojamais fonds, pagaidu dzīvojamais fonds) izīrēšanas iespējas;

   2. izskata fizisku un juridisku personu iesniegumus par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu un pieņem lēmumu par ziņu anulēšanu Dzīvesvietas deklarēšanas likumā paredzētajos gadījumos;

   3. izskata iesniegumus par dzīvokļu atbildīgo īrnieku maiņu;

   4. skata jautājumus par pašvaldībai piederošo dzīvokļu maiņu.

 

3.Komisijas locekļu pienākumi

  1. Piedalīties visās dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas sēdēs.

   3.2 Iepazīties ar visām dzīvokļu un dzīvesvietas deklarēšanas likumdošanas izmaiņām, apmeklējot seminārus un mācoties individuāli.

  2. Izskatīt komisijas sēdēs pilsētas iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības, ierosinājumus pēc dzīvokļu un komunālās nodaļas darbinieku vai iesnieguma autora ierosinājuma.

3.4 Pēc iepriekš saskaņotas darba kārtības uzklausīt pilsētā dzīvojošu un jautājuma izskatīšanā ieinteresētu iedzīvotāju, ja viņš to vēlas.

3.5 Izteikt savu viedokli visos sēdē izskatāmajos jautājumos, pamatojot to ar spēkā esošo likumdošanu.

 

  1. Komisijas locekļu tiesības

   4.1 Ieteikt uzaicināt vai neuzaicināt uz sēdi jebkuru pilsētā dzīvojošu jautājuma izskatīšanā ieinteresētu iedzīvotāju, kā arī personu, par kuru saņemts iesniegums anulēt viņa deklarēto dzīvesvietu.

   4.2 Izteikt viedokli jebkura darba kārtības jautājuma apspriešanā.

   4.3 Uzaicināt jautājuma izskatīšanā piedalīties domes juristu.

   4.4 Ieteikt izdarīt izmaiņas domes apstiprinātajos dzīvokļu un dzīvesvietas deklarēšanas jautājumu nolikumos un instrukcijās.

   4.5 Izteikt personīgo viedokli jebkura dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas kompetencē esoša dokumenta projekta apspriešanā.

   4.6 Saņemt par savu darbu atlīdzību saskaņā ar domes apstiprinātajiem samaksas kritērijiem.

  2. Komisijas sēdes

    

   5.1 Komisijas sēdes notiek katra mēneša pirmajā otrdienā.

   5.2 Pēc dzīvokļu un komunālās nodaļas darbinieku ierosinājuma var tikt sasauktas ārkārtas sēdes.

   5.3 Par komisijas sēdes gaitu komisijas locekle (-is) raksta protokolu. To paraksta sēdes vadītājs, protokolists un komisijas locekļi. Protokola numerācija sākas no gada sākuma un beidzas gada beigās.

   5.4 Komisijas sēdes var notikt, ja tajās piedalās vairāk kā puse no apstiprinātajiem komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Līdzīga balsojuma gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

  3. Pārējie noteikumi

6.1 Pēc domes ieteikuma vai pamatojoties uz papildus saņemtu informāciju, izskatītais jautājums var tikt novirzīts dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijai atkārtotai izskatīšanai.

6.2 Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas sēdes protokoli glabājas Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālajā nodaļā vienu gadu pēc kārtējā deputātu sasaukuma termiņa izbeigšanās, pēc tam tie nododami pastāvīgā glabāšanā domes arhīvā.

 


 

Pielikums

 

Saistošie noteikumi Nr. 9

 

“Grozījumi 15.05.2003. Saistošajos noteikumos Nr. 7

“Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”

Izdoti saskaņā ar likumu

“Par pašvaldībām”

21.16. un 43.3.pantu

 

 

Grozīt Cēsu pilsētas domes 15.05.2003. saistošo noteikumu Nr.7 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” 4.16. punktu(iekļauts ar Cēsu pilsētas domes 08.04.2004. Saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Papildinājumi Cēsu pilsētas domes 15.05.2003. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā””), izsakot to šādā redakcijā:

“4.16. Tirgotāja pienākums savā darbības laikā ievērot Alkoholisko dzērienu aprites likumu un 01.04.2004. MK noteikumus Nr.232 “Akcīzes preču aprites kārtība”, u.c. normatīvos aktus, kas regulē tirdzniecību.”

 


 

Pielikums

 

Publiskās apspriešanas par apbūvi

Ata Kronvalda ielā 43a Cēsīs, rezultāti

 

1. Domes lēmums “Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Ata Kronvalda ielā 43a, Cēsīs” pieņemts 25.03.2004. sēdes protokols Nr.7, § 25; “Par būvniecības ieceres Ata Kronvalda ielā 43a, Cēsīs publiskās apspriešanas rezultātiem” pieņemts 10.06.2004. sēdes prot.Nr.13, § 34.

2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēta Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas speciāliste Daiga Bernovska.

3. Paziņojums rajona laikrakstā “Druva” ievietots 14.05.2004., nosaucot apspriešanas termiņu līdz 09.06.2004. 25.05.2004.laikrakstā “Druva” ievietots paziņojuma precizējums; paziņojums par apspriešanas pagarināšanu līdz 06.07.2004.laikrakstā “Druva” ievietots 19.06.2004.

4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

4.1. ieceres informatīvo materiālu (grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, 2.stāvā, vestibilā;

4.2. Cēsu domes mājas lapāwww.cesis.lv

4.3. personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642, e-pastudaiga.bernovska@dome.cesis.lv

4.4. Cēsu pilsētas domes laikrakstā “Cēsu Vēstis”.

5. Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:

5.1. Cēsu pilsētas mājas lapā;

5.2. Aizpildot anketu vai iesniedzot iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;

5.3. pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu;

5.4. laikrakstā “Druva”.

6. Publiskajā apspriešanā izteiktais viedoklis tiek uzskatīts par derīgu, ja tas apstiprināts ar personas vārdu, uzvārdu, adresi. Ja viedoklis iesniegts iesnieguma vai aizpildītas anketas veidā, tas jāapstiprina arī ar personas parakstu.

Pirmās apspriešanas līdz 09.06.2004. rezultāti

 

7. Pavisam kopā saņemti 57 viedokļi

 

7.1. domes mājas lapā pavisam 37 viedokļi

no tiem 8 pozitīvi

22 negatīvi

2 ievietoti divas reizes

2 grafiskas zīmes

3 pārdomas bez viedokļa

_____________________________

derīgi 30 viedokļi

7.2. atbildīgā sekretāra

e-pastā 1 pozitīvs

 

 

7.3. iesniegums

A.Grīnbergs, D.Britāla 2 negatīvi

7.4. anketas pavisam 22 viedokļi

no tiem 20 pozitīvi

2 negatīvi

 

7.5. notariāli apstiprināti

apliecinājumi Ata Kronvalda iela 45 2 pozitīvi

Briežu iela 17

 

8. Otrajā apspriešanā līdz 06.07.2004. kopā saņemti 13 viedokļi

8.1. domes mājas lapā – pavisam 9 viedokļi

Visi viedokļi nederīgi, jo nav izpildīti nosacījumi

8.2. atbildīgā sekretāra e-pastā - nav

8.3. iesniegumi 3 negatīvi

Uģis Lejietis, Aleksandrs un Inita Bimbiruļi, Daile Britāle – atkārtoti iereģistrējuši vienu un to pašu iesniegumu

___________________________________

derīgi 2 negatīvi

8.4. anketas - 1 negatīva derīga

Dace Mizone

Secinājumi

9. Pa abām apspriešanas kārtām kopā saņemti 28 derīgi (ar vārdu, uzvārdu, adresi un parakstu) viedokļi, no tiem 7 negatīvi un 21 pozitīvs viedoklis.

9.1. domes mājas lapā - 1 negatīvs

Baiba Drone

9.2. atbildīgā sekretāra e-pastā - 1 pozitīvs

Jānis Butāns

9.3. iesniegumi 5 negatīvi

Aldis Grinbergs, Daile Britāle,

Uģis Lejietis, Aleksandrs un Inita

Bimbiruļi, Lidija Mamedova

9.4. anketas - 18 viedokļi

Māris Bērziņš, Māra Smiltiņa,

Salmiņa, A.Vītola, Zaļaiskalns,

Maija Liepiņa, Apsīte, Turiņš,

Marģers Millers, O.Šibalovs,

Egons Sproģis, A.Zvaigzne,

A.Alhimova, Māris Ķēniņš,

S.Samsone, Dainis Leimanis,

Lācis, Dace Mizone

no tiem - 17 pozitīvi

1 negatīvs

9.5. notariāli apstiprināti - 3 pozitīvi

Bruno Volkovs, Inese Viļčevska,

Rimma Rudzīte

 

10. Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par būvniecības ieceri Ata Kronvalda ielā 43a, Cēsīs.

11. Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

 

 

12. Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Ata Kronvalda ielā 43a, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:

21 pozitīvi 75 %

7 negatīvi 25 %

 

Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:

Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā

īpašuma nodaļas speciāliste /paraksts/ D.Bernovska

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv