Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

10.06.2004 Domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē

2004.gada 10.jūnijā

Protokols Nr.13

Pieņemtie lēmumi 

 

Parzemes gabala Vilku ielā 14, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

 

Izskatotzemes gabala Vilku ielā 14, Cēsīs, īpašnieka Normunda Lukstiņa, un zemesgabala Saules ielā 13A, Cēsīs, īpašnieka Ulda Lukstiņa, kopīgu iesniegumupar zemes gabala Vilku ielā 14, Cēsīs, sadalīšanu un atdalītās daļaspievienošanu zemes gabalam Saules ielā 13A, Cēsīs (reģ.Nr.1297/1-23;01.06.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 4.jūnijaatzinumu Nr.62 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Sadalīt zemes gabalu Vilku ielā 14, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0705), divos atsevišķos zemes gabalos;

   

 2. Atdalītajam zemes gabalam bez apbūves piešķirt jaunu pagaidu adresi Vilku iela 14B, Cēsis (kad.nr.4201-004-0750);

   

  1. Zemes gabala platība 3710 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

  3. Reģistrējot zemesgrāmatā, zemes gabals Vilku ielā 14B, Cēsīs, pievienojams zemes gabalam Saules ielā 13A, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0706);

   

 3. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas SIA “Saulīte” piederoša būve, saglabāt adresi Vilku iela 14, Cēsis (kad.nr.4201-004-0705);

  1. Zemes gabala platība 4001m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājums – uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša būve;

  3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910);

  4. Pieņemt zināšanai, ka piekļūšana zemes gabalam Vilku ielā 14, Cēsīs, noteikta caur zemes gabalu Vilku ielā 14A, Cēsīs;

   

 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieki apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Cēsu būvnieks“ SIA siltumtīklos Dzintara ielā 7, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieki nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Parzemes gabala Mazā Līgatnes ielā 10, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

 

Izskatotzemes gabala Mazā Līgatnes ielā 10, Cēsīs, īpašnieku Valda Zosa,pilnvarotās personas un zemes gabala līdzīpašnieka Edgara Bērziņa,iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.1245/1-23; 31.05.2004.),pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 4.jūnija atzinumuNr.63 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Sadalīt zemes gabalu Mazā Līgatnes ielā 10, Cēsīs (kad.nr.4201-007-0909), četros atsevišķos zemes gabalos;

   

 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Mazā Līgatnes ielā 4, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Mazā Līgatnes iela 6, Cēsis (kad.nr.4201-007-0954);

  1. Zemes gabala platība 5720 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes gabals bez apgrūtinājumiem;

  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

   

 3. Atdalītajai 6 m platajai zemes gabala joslai gar zemes gabala Mazā Līgatnes ielā 6, Cēsīs, dienvidrietumu robežu noteikt piebraucamā ceļa (Mazā Līgatnes iela) statusu un piešķirt kadastra numuru 4201-007-0955;

  1. zemes gabala platība 720 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (1102);

  3. Pieņemt zināšanai, ka pa šo piebraucamo ceļu piekļūst zemes gabalam Mazā Līgatnes ielā 10, Cēsīs;

   

 4. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš robežojas ar Jāzepa ielu, piešķirt jaunu adresi Jāzepa iela 7, Cēsis (kad.nr.4201-007-0956);

  1. Zemes gabala platība 10420 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājums - zemes gabala robežās atrodas 0.4 kV elektropārvades līnijas aizsargjosla (platība 210 m2);

  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

   

 5. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas namīpašums ar adresi Mazā Līgatnes iela 10, Cēsīs, saglabāt adresi Mazā Līgatnes iela 10, Cēsis (kad.nr.4201-007-0909);

  1. Zemes gabala platība 2840 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša namīpašuma Mazā Līgatnes ielā 10, Cēsīs, daļa;

  3. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

  4. Pieņemt zināšanai, ka piekļūšana zemes gabalam pa privātīpašumā esošu piebraucamo ceļu.

Pargrozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa

lēmuma15.punktā (prot.Nr.10)

“Parzemes gabala Līgatnes ielā 40, Cēsīs, sadalīšanu un adrešu maiņu”

__________________________________________

 

IzskatotVZD Vidzemes reģionālās nodaļas 2004.gada 13.maija rakstu “Par zemesgabala adreses “Līgatnes iela 82/84, Cēsis” piešķiršanu” (reģ.Nr.1162/1-23;17.05.2004.), saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiemNr.384 “Adresācijas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemeskomisijas 2004.gada 4.jūnija atzinumu Nr.64 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome no l e m j:

 

 

GrozītCēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmuma 15.punkta (prot.Nr.10)“Par zemes gabala Līgatnes ielā 40, Cēsīs, sadalīšanu un adrešu maiņu”4.punkta 6.apakšpunktu un izteikt to sekojošā redakcijā:

 

“Zemesgabalam Līgatnes ielā 42/42A, Cēsīs (kad.Nr.4201-007-1609; īpašniecesAusma Vilnīte un Aina Karlsone), piešķirt jaunu adresi Līgatnes iela 84,Cēsis

 

Parzemes gabala Līgatnes ielā 12, Cēsīs,

zemeslietošanas mērķiem

__________________________________________

 

ArCēsu pilsētas domes 2003.gada 9.oktobra lēmuma §13 (prot.Nr.19) “Par zemesgabala Līgatnes ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu” 3.2. punktu zemes gabalam Līgatnesielā 12, Cēsīs, noteikti zemes lietošanas mērķi daudzdzīvokļu māju apbūve(0701) - 18893 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabaluuzmērot dabā, satiksmes infrastruktūras objekti (1106 - transportlīdzekļugarāžu apbūve) - 1000 m2.

Izskatotzemes gabala Līgatnes ielā 12, Cēsīs, īpašnieces Ilgas Janitēnas,iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu (reģ.Nr. J-292; 05.02.2003.),ievērojot reālo situāciju dabā (daļu zemes gabala aizņem apbūveineizmantojama Vinterupītes grava, kurā saglabājama dabiskā vide), saskaņāar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašumalietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, pamatojotiesuz SIA “Latīpašums - Mērniecības birojs” veikto zemes gabala kadastrālouzmērījumu (reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā26.03.2004.) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 4.jūnija atzinumuNr.61 (prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 9.oktobra lēmuma §13 (prot.Nr19) “Par zemes gabala Līgatnes ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu” 3.2. punktu;

   

 2. Noteikt zemes gabalam Līgatnes ielā 12, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1008) zemes lietošanas mērķus - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) - 11689 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0908) - 7199 m2, satiksmes infrastruktūras objekti (1106 - transportlīdzekļu garāžu apbūve) - 1000 m2.

 

Parnepilnā kadastra numura apstiprināšanu

ēkuun būvju Vaives ielā 6, Cēsīs, reģistrēšanai Zemesgrāmatā

__________________________________________

 

Izskatotbezpeļņas organizācijas automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvāssabiedrības “CĒSU AUTO” iesniegumu par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu(1334/1-23; 03.06.2004.), pamatojoties uz “Grozījumiem likumā “Par1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanāskārtību””, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Nosacītajam zemes gabalam Vaives ielā 6, Cēsīs, uz kura atrodas bezpeļņas organizācijas automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “CĒSU AUTO”, reģ. Nr. 410303162, juridiskā adrese Vilku iela 5-14, Cēsis, piederošas ēkas un būves, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-504-0077 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā;

   

 2. Zemes gabala platība 3527 m2;

   

 3. Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (1106 - transportlīdzekļu garāžu apbūve);

   

 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Vaives ielā 6, Cēsīs, atrodas uz vēsturiskā zemes gabala 446F, atdalīta no Ruckas saimniecības, Cēsīs, Vaives ielā 6 un Kronvalda ielā 37, kurš līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja LatvijasValstij Tieslietu ministrijas personā. Uz vēsturisko zemes gabalu saņemts zemes pieprasījums no Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem, kurš ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1997.gada 4.jūlija lēmumu Nr. 170 (prot.nr.12) noraidīts.

ParCēsu pilsētas Dienas aprūpes centra

Nolikumaapstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes 13.03.2003. sēdes (prot.Nr.5, § 39) lēmumu “Par Cēsupilsētas domes struktūras apstiprināšanu” un domes Sociālo lietukomitejas 03.06.2004.,prot.Nr.11 atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1.Apstiprināt Cēsu pilsētas Dienas aprūpes centra Nolikumu, saskaņā arpielikumu

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 28.06.2001.sēdes (prot.Nr.8, § 29) lēmumu “Par Cēsu pilsētas Dienas aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu”.

ParCēsu pilsētas domes Nepilngadīgo uzraudzības dienesta

Nolikumaapstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes 28.12.2000. sēdes lēmumu (prot.Nr.28, § 14) “ParNepilngadīgo uzraudzības dienesta izveidošanu Cēsu pilsētā” un domesSociālo lietu komitejas sēdes 03.06.2004., prot.Nr.11 atzinumu, Cēsu pilsētasdome nolemj:

 

ApstiprinātCēsu pilsētas domes Nepilngadīgo uzraudzības dienesta nolikumu, saskaņā arpielikumu

 

ParCēsu pilsētas domes

Centraielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm

Nolikuma”apstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes 13.03.2003. sēdes (prot.Nr.5, § 39) lēmumu “Par Cēsupilsētas domes struktūras apstiprināšanu” un domes Sociālo lietukomitejas 03.06.2004.,prot.Nr.11 atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Centra ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm nolikumu, saskaņā ar pielikumu.

  2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 10.05.2001.sēdes (prot.Nr.5, § 33) lēmuma “Par Centra ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm izveidošanu Cēsu pilsētā” 4.punktu.

ParCēsu pilsētas domes nolikuma

“Paraprūpi mājās” apstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes 13.03.2003. sēdes (prot.Nr.5, § 39) lēmumu “Par Cēsupilsētas domes struktūras apstiprināšanu” un domes Sociālo lietukomitejas sēdes 03.06.2004.,prot.Nr.11 atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes nolikumu “Par aprūpi mājās”, saskaņā ar pielikumu

  2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.03.1999.sēdes lēmumu Nr.252 (prot.Nr.6) “Par Cēsu pilsētas domes nolikuma “Par aprūpi mājās” apstiprināšanu””.

ParCēsu pilsētas teritorijas plānojuma

1.redakcijassabiedriskās apspriešanas noslēgšanu

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (protokola numurs 12, §,03.06.2004) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu.

  2. Uzdot teritorijas plānojuma izstrādes darba grupai līdz 2004.gada jūlijam papildināt teritorijas plānojumu ar nepieciešamo informāciju un iestrādāt sabiedriskajā apspriešanā ierosinātās korekcijas.

  3. Nodot 2004.gada jūlijā teritorijas plānojuma 1.redakciju atkārtotā sabiedriskajā apspriešanā.

Parzemes gabala nomu Festivāla ielā 41, Cēsīs

__________________________________________

 

Saskaņāar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 26.febrāra lēmuma 21.punktu (prot.Nr.5)“Par zemes gabala nomu Festivāla ielā 41, Cēsīs” un Cēsu pilsētasdomes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksasaprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsētadomes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 3.jūnija sēdes atzinumu(prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome n o le m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “Dzintars G”, uzņēmuma reģ.Nr.410302133, jurid. adrese Festivāla ielā 41, Cēsīs, par zemes gabalu Festivāla ielā 41, Cēsīs, uz 3 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

   

 2. Iznomājamā zemes gabala platība 17284 m2;

   

 3. Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve - 1106);

   

 4. Zemes nomu noteikt 1,5 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

   

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Pargrozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmuma

7.punktā(prot.Nr.10) “Par zemes gabala nomu Turaidas ielā 8, Cēsīs”

__________________________________________

 

Saskaņāar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Parzemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojotiesuz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 3.jūnija sēdesatzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmuma 7.punkta (prot.Nr.10) “Par zemes gabala nomu Turaidas ielā 8, Cēsīs” 4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

  “Zemes nomu noteikt 1,5 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības”;

   

 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Pargrozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.aprīļa lēmuma

15.punktā(prot.Nr.9) “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmumā§5 “Par zemes gabala nomu Raiņa ielā 30, Cēsīs”(prot.Nr.14)”

__________________________________________

 

Saskaņāar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Parzemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojotiesuz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 3.jūnija sēdesatzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas nolemj:

 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.aprīļa lēmuma 15.punkta (prot.Nr.9) “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmumā §5 “Par zemes gabala nomu Raiņa ielā 30, Cēsīs”(prot.Nr.14)” 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

  “Grozīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmumā §5 “Par zemes gabala nomu Raiņa ielā 30, Cēsīs” (prot.Nr.14) 4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

  “Zemes nomu noteikt 1,5 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības””;

   

 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Parzemes gabala daļas nomu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs

__________________________________________

 

Saskaņāar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 11.marta lēmuma 12.punktu (prot.Nr.6) “Parzemes gabala daļas nomu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs” un Cēsu pilsētas domes2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanaskārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecībaskomitejas 2004.gada 3.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas domen o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar ILUTU ČUDORĀNI, par zemes gabala Dzirnavu ielā 11, Cēsīs, daļu saskaņā ar klāt pievienoto skici (pielikums Nr.5) uz 10 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

   

 2. Iznomājamā zemes gabala platība 1600 m2;

   

 3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

   

 4. Zemes nomu noteikt 1% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

   

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu;

   

 6. Pieņemt zināšanai, ka iznomājamais zemes gabals ir daļa no kadastra reģistrā reģistrēta zemes gabala Dzirnavu ielā 11, Cēsīs (kad.nr.4201-006-2119), kurš ierakstāms zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda kā pilsētas vēsturiskais īpašums.

Parzemes gabala nomu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs

__________________________________________

 

Izskatotzemnieku saimniecības “Kliģeni” iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu(reģ.Nr.155/1-23; 23.01.2004.), saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanaskārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecībaskomitejas 2004.gada 3.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas domen o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Kliģeni”, reģ.Nr.49501007086, jurid. adrese “Kliģeni”, Raunas pag., Cēsu raj., par zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

   

 2. Iznomājamā zemes gabala platība 9117 m2;

   

 3. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (0105);

   

 4. Zemes nomu noteikt 2 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

   

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala daļas nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs

__________________________________________

Cēsupilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Tirgoņu ielā 3, Cēsīs (zemesgrāmatasnodalījums Nr.1366; 14.01.2000.), uz kura atrodas namīpašums, kura 5/12 domājamāsdaļas pieder Romānam Turam. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanaskārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecībaskomitejas 2004.gada 3.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas domen o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar ROMĀNU TURU, par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 5/12 domājamām daļām uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

   

 2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 3919 m2;

   

 3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

   

 4. Zemes nomu noteikt 5 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

   

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs

__________________________________________

Cēsupilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs(zemesgrāmatas nodalījums Nr.1127; 17.08.1999.), uz kura atrodas citām personāmpiederošs namīpašums - astoņi privatizēti dzīvokļi, no kuriem vienspieder Andai Uzraugai. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsupilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas2004.gada 3.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome no l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar ANDU UZRAUGU, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

   

 2. Zemes gabala domājamās daļas platība 183 m2;

   

 3. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

   

 4. Zemes nomu noteikt 1 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

   

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs

__________________________________________

Cēsupilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs(zemesgrāmatas nodalījums Nr.1127; 17.08.1999.), uz kura atrodas citām personāmpiederošs namīpašums - astoņi privatizēti dzīvokļi, no kuriem divi piederAntonam Ciršam. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsupilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas2004.gada 3.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome no l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar ANTONU CIRŠU, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

   

 2. Zemes gabala domājamās daļas platība 364 m2;

   

 3. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

   

 4. Zemes nomu noteikt 1 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

   

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs

__________________________________________

Cēsupilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs(zemesgrāmatas nodalījums Nr.1127; 17.08.1999.), uz kura atrodas citām personāmpiederošs namīpašums - astoņi privatizēti dzīvokļi, no kuriem vienspieder Ilzei Pičukānei. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maijalēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtībuCēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecībaskomitejas 2004.gada 3.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas domen o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar ILZI PIČUKĀNI, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

   

 2. Zemes gabala domājamās daļas platība 183 m2;

   

 3. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

   

 4. Zemes nomu noteikt 1 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

   

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs

__________________________________________

Cēsupilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs(zemesgrāmatas nodalījums Nr.1127; 17.08.1999.), uz kura atrodas citām personāmpiederošs namīpašums - astoņi privatizēti dzīvokļi, no kuriem divi piederIvaram Strazdiņam, un tie tiek izmantoti komercdarbībai. Saskaņā ar Cēsupilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemesnomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsupilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 3.jūnija sēdes atzinumu(prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome n o le m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar IVARU STRAZDIŅU, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

   

 2. Zemes gabala domājamās daļas platība 364 m2;

   

 3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

   

 4. Zemes nomu noteikt 10 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

   

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs

__________________________________________

Cēsupilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs(zemesgrāmatas nodalījums Nr.1127; 17.08.1999.), uz kura atrodas citām personāmpiederošs namīpašums - astoņi privatizēti dzīvokļi, no kuriem vienspieder Leontijam Rutkovskim, un tas tiek izmantots komercdarbībai. Saskaņā arCēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Parzemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojotiesuz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 3.jūnija sēdesatzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome no l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar LEONTIJU RUTKOVSKI, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

   

 2. Zemes gabala domājamās daļas platība 183 m2;

   

 3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

   

 4. Zemes nomu noteikt 10 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

   

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs

__________________________________________

Cēsupilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs(zemesgrāmatas nodalījums Nr.1127; 17.08.1999.), uz kura atrodas citām personāmpiederošs namīpašums - astoņi privatizēti dzīvokļi, no kuriem vienspieder Aivaram Puidetam. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsupilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas2004.gada 3.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome no l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar AIVARU PUIDETU, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;

   

 2. Zemes gabala domājamās daļas platība 183 m2;

   

 3. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

   

 4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 1 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

   

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Pargrozījumiem Cēsu pilsētas domes nolikumā

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Latvijas Republikas Valsts kontroles Pašvaldību revīzijas departamenta2004. gada 30. aprīļa Valsts kontroles revidentu ziņojumu (revīzijas lietāNr. 5.1-2-67/2004), likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 1.daļas1.punktu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2004.gada 3.jūnija(prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Papildināt nolikumu ar 5.punktu šādā redakcijā:

   ‘’5. Cēsu pilsēta ir vienota nedalāma teritorija.’’

  2. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

   “ 40. Finansu komiteja sastāv no 6 deputātiem un to vada Domes priekšsēdētājs. Tās sastāvā ietilpst Domes priekšsēdētāja vietnieks, komiteju priekšsēdētāji un to partiju pārstāvji, kuras pārstāvētas Domē, bet nav kādā no šiem amatiem.”

  3. Papildināt nolikumu ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

   “ Tautsaimniecības komiteja sastāv no 5 deputātiem.”

    

   4. Papildināt nolikumu ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

   “ Sociālo lietu komiteja sastāv no 5 deputātiem.”

    

   5.Papildināt nolikumu ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

   “ Izglītības, kultūras un sporta komiteja sastāv no 5 deputātiem.”

    

Parvecāku maksas noteikšanu

Cēsupilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestādē jūnija mēnesī

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas(03.06.2004., prot.Nr.12)un Finansu komitejas (03.06.2004., prot.Nr.12)atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Noteiktno š.g. 01.-22.jūnijam (ieskaitot) Cēsu pilsētas speciālā pirmsskolas izglītībasiestādē vecāku maksu par ēdināšanas izdevumiem Ls 1,00 (viens lats) parvienu dienu tiem audzēkņiem, kuri apmeklē šo iestādi - Cēsu pilsētas4.pirmsskolas izglītības iestādes atvaļinājuma laikā bez pedagoģiskimedicīniskās komisijas lēmuma.

  

Pargadatirgu organizēšanu BO SIA “Cēsu tirgus”

2004.gada2.pusgadā

__________________________________________

 

Saskaņāar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.388 “Noteikumi partirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās unizbraukumos” un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2004.gada 3.jūnija sēdesatzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1.Apstiprināt gadatirgu grafiku BO SIA “Cēsu tirgus” 2004.gada 2.pusgadam:

 

9.un 10.jūlijā no plkst. 7.00 līdz 16.00;

6.un 7.augustā no plkst. 7.00 līdz 16.00;

3.un 4.septembrī no plkst. 7.00 līdz 16.00;

8.un 9.oktobrī no plkst. 7.00 līdz 16.00;

26.un 27.novembrī no plkst. 8.00 līdz 16.00;

17.un 18.decembrī no plkst. 8.00 līdz 16.00

 

2.Pašvaldības nodevu par tirdzniecību gadatirgos iekasēt un pārskaitīt Cēsupilsētas domes pamatbudžetā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Saistošajiemnoteikumiem Nr.1 “Nodeva par tirdzniecību gadatirgos” (prot.Nr.1 no16.01.2003.).

3.Kontroli par pašvaldības nodevas “Par tirdzniecību gadatirgos” pārskaitīšanuCēsu pilsētas pamatbudžetā, uzdot BO SIA “Cēsu tirgus” direktoram MārimBērziņam.

 

Papildinājumi2003.gada 24.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.24

“Par nedzīvojamo telpu nomas maksu “

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu

(03.06.2004., protokols Nr.12 ), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Papildināt2003.gada 24.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.24 “ Par nedzīvojamotelpu nomas maksu “ ar 1.5.punktu šādā redakcijā:

 

“ 1.5. sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs, kafejnīcas palīgtelpām – Ls 0.50 par 1 m2 mēnesī bez PVN” 

Par būvniecības ieceres Gaujas ielā 1/3, Cēsīs,

publiskās apspriešanas rezultātiem

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz LR MK noteikumiem Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanasnoteikumi” un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra JāņaRozenberga ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj: 

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Gaujas ielā 1/3, Cēsīs ( 2003.gada 10.aprīlis, protokola Nr. 8, §9).

 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums ).

 3. Apstiprināt SIA “Livonijas īpašumi” (reģ. Nr. 50003596471, Elizabetes iela 2-514, Rīga, LV 1010) būvniecības ieceri objektam Gaujas ielā 1/3, Cēsīs.

 4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt SIA “Livonijas īpašumi” plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Cēsīs, Gaujas ielā 1/3 projektēšanas darbu uzsākšanai.

Parbūvniecības ieceres Pļavas ielā 5, Cēsīs,

publiskāsapspriešanas rezultātiem

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiemNr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” un būvniecībaspubliskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības, teritorijas plānošanasun nekustamā īpašuma nodaļas speciālistes Daigas Bernovskas ziņojumu, Cēsupilsētas dome nolemj: 

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Pļavas ielā 5, Cēsīs

  ( 2004.gada 29.aprīļa prot. nr. 10, punkts nr. 12).

 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums ).

 3. Apstiprināt SIA “CĒSU KLĒTS” (reģ.Nr.400036211442, juridiskā adrese Lāčplēša ielā 87B, Rīga) būvniecības ieceri objektam Pļavas ielā 5, Cēsīs.

 4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt SIA ‘’CĒSU KLĒTS’’ plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Cēsīs, Pļavas ielā 5 projektēšanas darbu uzsākšanai.

Parbūvniecības ieceres Ata Kronvalda ielā 43a, Cēsīs,

publiskāsapspriešanas rezultātiem

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz LR MK noteikumiem Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanasnoteikumi”, Cēsu pilsētas dome nolemj: 

  1. Pagarināt būvniecības ieceres Ata Kronvalda ielā 43a, Cēsīs, publisko apspriešanu līdz 06.07.2004.

  2. Noteikt būvniecības publiskās apspriešanas galveno un vienīgo kritēriju (saskaņā ar MK noteikumu Nr.309; 21.panta 4.punktu) – iedzīvotāju vairākuma viedoklis.

  3. Noteikt, ka publiskās apspriešanas izteiktais viedoklis tiek uzskatīts par derīgu, ja tas apstiprināts ar personas vārdu, uzvārdu, adresi. Ja viedoklis iesniegts iesnieguma vai aizpildīts anketas veidā, tas jāapstiprina arī ar personas parakstu.

Parbūvniecības ieceres Bērzaines ielā 2a, Cēsīs,

publiskāsapspriešanas rezultātiem

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiemNr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” un būvniecībaspubliskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības, teritorijas plānošanasun nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Jāņa Zlaugotņa ziņojumu, Cēsupilsētas dome nolemj: 

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Bērzaines ielā 2a, Cēsīs ( 2004.gada 29.aprīļa prot. nr. 10, punkts nr. 13).

 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums).

 3. Apstiprināt SIA “SUPERNETTO” (reģ.Nr.LV 40003511072, juridiskā adrese Lielirbes 29, Rīga, LV-1004) būvniecības ieceri objektam Bērzaines ielā 2a, Cēsīs.

 4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt SIA “SUPERNETTO” plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Cēsīs, Bērzaines ielā 2a projektēšanas darbu uzsākšanai.

Paratsevišķu Cēsu pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušu

__________________________________________

 

Sakarāar to, ka, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 25. pantu un Cēsu pašvaldībasaģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” Nolikuma 2.5. punktu, Aģentūrassniegto publisko pakalpojumu izcenojumus apstiprina Aģentūras Padome, Cēsupilsētas dome nolemj:

Atzītpar spēku zaudējušiem ar Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēsturesun Tūrisma centrs” Padomes 04.06.2004.lēmuma „ParCēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

(protokols Nr.6, punkts 1) spēkā stāšanāsbrīdi sekojošus Cēsu pilsētas domes lēmumus:

 

1.Cēsu pilsētas domes 11.11.1999. lēmums Nr.824 „Par Cēsu Vēstures un mākslasmuzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (sēdes protokols nr.21),

 

2.Cēsu pilsētas domes 19.07.2001. lēmumus „Par papildinājumiem 1999.gada11.novembra Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.824 (sēdes protokols nr.21)„Par Cēsu Vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu”( sēdes protokols Nr. 9, §34),

 

3.Cēsu pilsētas domes 25.10.2001. lēmumus „Par papildinājumiem un grozījumiem1999.gada 11.novembra Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.824 „Par Cēsu Vēsturesun mākslas muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu” ( sēdes protokolsNr.15, §28).

 

 


Pielikums

Cēsupilsētas domes sēdes

10.06.2004.,prot.Nr.13,

 

Cēsupilsētas domes

Centraielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm

NOLIKUMS

 

 

IVispārīgie noteikumi

 

 1. Centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm (turpmāk tekstā - CENTRS) ir pilsētas domes struktūrvienība, kura nodarbojas ar brīvā laika organizēšanu ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā.

 2. CENTRS ir Sociālās nodaļas uzraudzībā.

 3. CENTRA adrese – Pils ielā 12, Cēsīs.

 4. CENTRS savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumdošanu, Cēsu pilsētas domes lēmumus un darba kārtības noteikumus.

 5. CENTRU izveido, reorganizē vai likvidē Cēsu pilsētas dome.

  IICENTRA uzdevumi

   

 6. Sadarbība ar Sociālās nodaļas speciālisti datu bāzes veidošanā par ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm.

 7. Atbalsta un palīdzības sniegšana CENTRA apmeklētājiem, viņu sociālo iemaņu veidošanai, lai sekmētu viņu sociālo integrāciju.

 8. Brīvā laika pavadīšanas organizēšana CENTRA apmeklētājiem.

 9. Sadarbība ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām darbā ar bērniem un pusaudžiem.

 10. Sadarbība ar bērnu un pusaudžu ģimenēm.

  IIICENTRA darbinieki, viņu tiesības unpienākumi

   

 11. CENTRĀ strādā sociālais darbinieks.

 12. CENTRA darbinieka pienākumi :

  1. Nodrošināt un organizēt CENTRA darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem, nolikumam un pilsētas domes darba kārtības noteikumiem;

  2. Organizēt CENTRA saimniecisko darbību, atbildēt par finansu un materiālo līdzekļu mērķtiecīgu un racionālu izmantošanu un materiālo vērtību saglabāšanu;

  3. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju par bērniem un pusaudžiem;

  4. Paaugstināt savu kvalifikāciju.

 13. CENTRA darbinieka tiesības :

  1. Iepazīties ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju un dokumentiem, kas nepieciešami pienākumu veikšanai;

  2. Saņemt informāciju no valsts un pašvaldības institūcijām, apsekot nepilngadīgos viņu dzīves un darba vietās, mācību iestādēs;

  3. Pārstāvēt CENTRU citās institūcijās, saņemot pilnvarojumu.

   

  IVCENTRA darba organizācija

   

 14. CENTRA darbinieku(us) pieņem darbā un atbrīvo domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors.

 15. CENTRA darba laiku nosaka ar domes rīkojumu.

Vasaras periodā darba laiku var pagarināt un organizēt arī sestdienās (atkarībā no apmeklētāju skaita), pieņemot darbā darbinieku šo uzdevumu veikšanai.

 

 


Pielikums

Cēsupilsētas domes sēdes

10.06.2004.,prot.Nr.13,

 

Cēsupilsētas Dienas aprūpes centra

NOLIKUMS

 

 

1.Vispārīgienoteikumi

1.1.Cēsupilsētas Dienas aprūpes centrs (turpmāk tekstā – CENTRS) ir pilsētasdomes struktūrvienība, kura nodarbojas ar veselības aprūpes un sociālāspalīdzības pakalpojumu sniegšanu sociāli vismazāk aizsargātajām iedzīvotājugrupām, lai palīdzētu šiem klientiem pārvarēt ikdienas grūtības un krīzessituācijas, kā arī palīdzētu integrēties sabiedrībā.

1.2.CENTRSdarbojas Sociālās nodaļas pārraudzībā.

1.3.CENTRAadrese – Rīgas ielā 23, Cēsīs.

1.4.CENTRAdarbību finansē no pašvaldības budžeta un piesaistītajiem līdzekļiem.

1.5.CENTRSsavā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumdošanu, Cēsu pilsētas domeslēmumus un darba kārtības noteikumus.

1.6.CENTRUizveido, reorganizē vai likvidē Cēsu pilsētas dome.

2.CENTRAuzdevumi

2.1.CENTRAgalvenais uzdevums ir nodrošināt sociāli vismazāk aizsargāto iedzīvotājugrupu aprūpi gan centrā, gan mājās dienas laikā, kas ietver veselības aprūpespakalpojumu (saskaņā ar ārsta nozīmējumu: injekcijas, pārsiešanas,asinsspiediena kontrole un cukura līmeņa noteikšana asinīs) un sociālopakalpojumu sniegšanu, konsultēšanu, izglītošanu, ja nepieciešams, pašaprūpesun slimnieku kopšanas iemaņu apmācību tuviniekiem.

2.2.Sadarbībāar Sociālo nodaļu veidot datu bāzi par vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiemun viņiem nepieciešamajiem pakalpojumiem.

2.3.Organizētinterešu grupas, radot iespēju šiem cilvēkiem regulāri tikties unnodarboties CENTRA telpās.

2.4.Organizētizglītojošus un izklaides pasākumus CENTRA apmeklētājiem un klientiem.

2.5.CENTRAun Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu rajona nodaļas sadarbība tiek noteikta arsavstarpēju vienošanos, paredzot katras puses pienākumus un tiesības.

3.CENTRAdarbinieki, viņu tiesības un pienākumi

3.1.CENTRĀstrādā CENTRA vadītājs un medmāsas – sociālās aprūpētājas.

3.2.CENTRAdarbinieku pienākumi:

3.2.1.Nodrošināt un organizēt CENTRA darbību atbilstoši LR likumiem, normatīvajiemaktiem, nolikumam, pilsētas domes lēmumiem un iekšējās kārtībasnoteikumiem;

3.2.2.Organizēt CENTRA saimniecisko darbību, atbildēt par finansu un materiālo līdzekļumērķtiecīgu un racionālu izmantošanu un materiālo vērtību saglabāšanu.

3.2.3.Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju par klientu;

3.2.4.Paaugstināt savu kvalifikāciju.

3.3.CENTRAdarbinieku tiesības :

3.3.1.Iepazīties ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju un dokumentiem, kasnepieciešami pienākumu veikšanai;

3.3.2.Saņemt informāciju no valsts, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajāmorganizācijām, lai palīdzētu klientam atrisināt viņa problēmas;

3.3.3.Pārstāvēt CENTRU citās institūcijās, saņemot pilnvarojumu.

 

4.CENTRAdarba organizācija

4.1.CENTRAdarbiniekus pieņem darbā un atbrīvo domes izpilddirektors.

4.2.CENTRAdarba laiku nosaka ar domes rīkojumu. 

 

 


Pielikums

Cēsupilsētas domes sēdes

10.06.2004.,prot.Nr.13,

 

 

Cēsu pilsētas domes

Nepilngadīgo uzraudzības dienesta nolikums.

(Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantu.)

I. Vispārīgie jautājumi.

l.Nepilngadīgo uzraudzības dienests ( NUD ) ir pašvaldības struktūrvienība,kas darbojas Cēsu pilsētas domes pārraudzībā.

2.Pamatojotiesuz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pantu " Likumpārkāpumuprofilakses darba organizācija ", NUD īsteno likumpārkāpumu profilaksesdarbu ar bērniem sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, pašvaldībassociālo dienestu, bāriņtiesu, valsts un pašvaldības policiju, sabiedriskāmorganizācijām un citām iestādēm.

II. NUD funkcijas:

l.Nepilngadīgo noziedzības profilakses darba koordinēšana pašvaldībā.

2.Atbalstaun palīdzības sniegšana nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un citiem riskagrupas bērniem.

3.Piespiedu sabiedrisko darbu programmas organizēšana un realizēšana nepilngadīgajiem.

4.Sociālāskorekcijas programmu izstrāde un uzraudzība, sadarbībā ar policiju,nepilngadīgajiem, kuri paliek sabiedrībā pirmstiesas izmeklēšanas laikā.

5.Riskanovērtēšana katram nepilngadīgajam, kurš ir dienesta uzskaitē, nosūtīšanauz programmām, kas veicinātu sociālo prasmju, iemaņu veidošanu un sekmētuviņa sociālo integrāciju.

6.Noteikumu izstrāde un uzraudzība, sadarbībā ar valsts un pašvaldībaspoliciju nepilngadīgajiem, kuri paliek sabiedrībā pirmstiesas izmeklēšanaslaikā.

7.Reintegrācijassabiedrībā plānu sagatavošana nepilngadīgajiem, kuri sodīti ar reālu brīvībasatņemšanu un gatavojas atbrīvoties.

8.Programmuizstrādāšana, lai organizētu satikšanos starp cietušo un apsūdzēto, ar mērķi- panākt vienošanos, informēt par rezultātu prokuratūru un tiesu.

9.Raksturojumu un ieteikumu iesniegšana tiesai pēc tās pieprasījuma. 10.Sadarbība ar izglītības iestādēm, darba devējiem.

11.Saturīgas brīvā laika pavadīšanas (vasaras nometnes u.c.) organizēšanadienesta uzskaitē esošajiem nepilngadīgajiem.

III. NIJD darbinieki, to tiesības un pienākumi.

l .Dienesta darbinieki ir NUD vadītājs un speciālists.

2.Dienesta darbinieku tiesības:

2.1.Iepazītiesar pilsētas pašvaldības un tās iestāžu rīcībā esošajiem dokumentiem,kas nepieciešami pienākumu veikšanai.

2.2.Saņemtinformāciju par nepilngadīgo no valsts policijas nepilngadīgo lietuinspektoriem, no izglītības audzināšanas iestādēm, darba devējiem,apsekot nepilngadīgos viņu dzīves, mācību, darba vietā, izklaides un atpūtaspasākumos.

3.Dienestadarbinieku pienākumi:

3.1.Nodrošinātun vadīt dienesta darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem un nolikumam savaskompetences robežās.

3.2.Saņemotpilnvarojumu, pārstāvēt dienestu un slēgt līgumus dienesta vārdā.

3.3.Vadīt dienesta finansu un saimniecisko darbību, lietderīgi rīkoties ardienestam nodotajiem naudas līdzekļiem un materiālajām vērtībām.

3.4.Organizētkvalifikācijas celšanu.

3.5.Sadarbībā ar dienesta vadītāju nodrošināt II.daļā iekļauto funkcijuizpildi.

3.6.ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju par bērnu, lai nekaitētubērna turpmākajai attīstībai.

IV. NUD darbības koordinēšana, vadība.

1.Dienestajuridiskos jautājumus koordinē, vada, pārrauga NUD koordinācijas komisija,kuras sastāvā ir prokuratūras, tiesas, pašvaldības institūciju (sociālaisdienests, bāriņtiesa, policija), valsts policijas NLI darbinieki.

2.Par darbību NUD vadītājs atskaitās Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejai un domei.

 

 


 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

10.06.2004.,prot.Nr.13,

 

CĒSU PILSĒTAS DOMES NOLIKUMS "PAR APRŪPI MĀJĀS"

Vispārīgie noteikumi.

l Aprūpe mājās ir sociālo pakalpojumu sistēmas sastāvdaļa, kas aptver praktisku pakalpojumu kompleksu mājās personām, kuras nevar pašas sevi aprūpēt

2. Aprūpi mājās organizē dome pie Sociālās nodaļas un Dienas
aprūpes centra.

3. Pašvaldība var slēgt darba līgumu ar fiziskām personām par noteiktu aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu.

4. Aprūpes mājās institūcijas var izveidot un aprūpi mājās var organizēt arī citas fiziskas un juridiskas personas ar pašvaldības izsniegtu licenci.

5. Trūcīgupersonu aprūpi mājās finansē pašvaldība.

6. Aprūpes mājās institūcijas savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, MK normatīvos dokumentus, Cēsu pilsētas domes lēmumus un šo Nolikumu.

Aprūpesmājās formas un veidi.

7. Aprūpemājās var būt pastāvīga vai pagaidu.

7.1. pastāvīgu aprūpi mājās piešķir personām, kuras vecuma, garīgas slimības vai fizisku traucējumu, dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem;

7.2. pagaidu aprūpi mājās, ikdienas mājas darbu veikšanai un personiskās aprūpes nodrošināšanai, personai piešķir slimošanas gadījumā vai atveseļošanās perioda laikā;

Aprūpes mājās sniegšanas nepieciešamību periodiski pārskata - pastāvīgās aprūpes gadījumā reizi gadā, pagaidu aprūpes gadījumā - reizi mēnesī.

8. Persona var saņemt minimāli nepieciešamās aprūpes mājās vai paplašinātās aprūpes mājās pakalpojumus.

 1. Minimāli nepieciešamā aprūpe mājās var aptvert:

9.1.personisko aprūpi:

9.1.1.palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā;

9.1.2.palīdzība mazgāšanās nodrošināšanā (vanna, duša, pirts):

9.1.3.palīdzība friziera pakalpojumu nodrošināšanā;

9.1.4.palīdzība apģērbties;

9.1.5.palīdzība iekļūšana gultā un izkļūšana no tās (tualetes apmeklēšanau.c.);

9. l.6. palīdzība ēdienreižu nodrošināšanā;

9.1.7.palīdzība medikamentu uzņemšanā;

9 l 8ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;

9. l.9. pastaigas, vingrinājumi vai citas aktivitātes;

9.1.10.uzraudzība;

9.2.ikdienas mājas darbus:

9.2. l.dzīvojamo telpu uzkopšana;

9.2.2.pārtikas produktu pirkšana un piegāde mājās;

9.2.3.pārējo ikdienas preču, preses, grāmatu u.c. pirkšana un piegāde mājās;

9.2.4.ēdiena pagatavošana un trauku mazgāšana;

9.2.5. veļas nodošana veļas mazgātavā vai apģērbu nodošana ķīmiskajā tīrītavā un saņemšana;

9.2.6.dzīvokļa u.c. maksājumu kārtošana,

9.2.7.malkas piegāde telpās un krāšņu kurināšana;

9.2.8.ūdens piegāde telpās;

10. Paplašināta aprūpe mājās aptver dažādus papildus pakalpojumus ( piemēram, logu mazgāšana u.c.).

11.Persona var saņemt regulāru vai specifisku gadījuma aprūpi mājās.

12.Diennakts aprūpi mājās nenodrošina.

Aprūpesmājās darba organizēšana.

13.Aprūpe mājās nepieciešamības gadījumā tiek organizēta pašvaldībasteritorijā
dzīvojošām personām.

14.Aprūpes mājās darbu organizē un vada Sociālās nodaļas speciāliste.

15. Viņaorganizē:

15.1. iedzīvotāju apsekošanu mājās, izveidojot un regulāri papildinot datu bāzi par personām, kurām nepieciešama aprūpe mājās, un personām, kuras vēlētos darboties kā aprūpētājas mājās, organizē to apmācību.

15.2. nodrošina minimāli nepieciešamo aprūpi mājās, ņemot vērā sniedzamo pakalpojumu veidu, biežumu mēnesī, ilgumu, apkalpojamās teritorijas lielumu u.c.

15.3. sadarbību ar ārstniecības iestādēm, Sarkanā Krusta organizāciju, nevalstiskām organizācijām, reliģiskām konfesijām, pašpalīdzības grupām mājas aprūpes sniegšanā, u.c.;

16. Aprūpesmājās pakalpojumus sniedz šim nolūkam speciāli apmācīti darbinieki.

17. Samaksu par aprūpētāja darbu mājās, ievērojot veiktā darba apjomu, nosaka pamatojoties uz MK noteikumiem par darba samaksu un saskaņā ar domes lēmumu.

18. Aprūpētājamājās darba grafiku saskaņo ar aprūpējamo personu.

19. Aprūpētājs iekārto "Sociālā aprūpētāja uzskaiti" (pielikums Nr. 1), kur norāda pakalpojumu veidus un to sniegšanas ilgumu katram aprūpējamam.

20. Šī nolikuma 3.punktā minētajos gadījumos par aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu tiek noslēgts trīspusējs līgums: dome- aprūpētājs- aprūpējamais.

21. Aprūpes mājās darbiniekus, saskaņojot ar Sociālās nodaļas speciālisti, apstiprina domes priekšsēdētājs.

Aprūpesmājās piešķiršanas kārtība.

22.Aprūpē mājās netiek uzņemtas personas, kuras slimo ar tuberkulozi atklātaforma un bīstamām infekcijas vai venēriskām slimībām.

23.Pieprasot aprūpi mājās, persona iesniedz sekojošus dokumentus:

23.1.iesniegums ( pielikums Nr.2.);

23.2.ārstniecības iestādes slēdziens par aprūpes mājās nepieciešamību(pielikums Nr.3.)

23.3.DEĀK izziņas kopija invalīdiem.

24. Uz iesniegto dokumentu pamata Sociālās nodaļas speciāliste apseko personas dzīves apstākļus, nosaka viņas individuālās vajadzības, sastāda "Aprūpes mājās” nepieciešamības novērtējumu" (pielikums Nr.4) un pieņem lēmumu par aprūpes mājās nepieciešamību.

25. No iesniegtajiem dokumentiem noformē aprūpējamās personas lietu, kura glabājas domes Sociālajā nodaļā un dokumentus, uz kuru pamata personai tiek noformēta aprūpes mājās piešķiršana.

26. Aprūpe mājās jāpiešķir 15 dienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas. Šī Nolikuma 7.2. punktā minēto pagaidu aprūpi mājās jāpiešķir pēc iespējas īsākā laika periodā, bet ne ilgāk kā 3 dienu laikā.

27Ar aprūpes mājās piešķiršanu saistītas pretenzijas izskata Sociālo lietukomiteja.

28. Gadījumos, kad personai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem netiek piešķirts trūcīgas personas statuss, Sociālās nodaļas speciālisti var palīdzēt organizēt aprūpētāju mājās par samaksu.

 

 


Pielikums

Cēsupilsētas domes sēdes

10.06.2004.,prot.Nr.13,

 

Publiskāsapspriešanas par apbūvi

Pļavasielā 5, Cēsīs, rezultāti

 

 

1.Domes lēmums “Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu parapbūvi Pļavas ielā 5, Cēsīs” pieņemts 29.04.2004. sēdes protokolsNr.10, § 12.

 

2.Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēta Būvniecības,teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas speciāliste DaigaBernovska.

 

3.Paziņojums rajona laikrakstā “Druva” ievietots 05.05.2004., nosakotpubliskās apspriešanas termiņu līdz 02.06.2004.

 

4.Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

4.1.ieceres informatīvo materiālu (grafiskā daļa, teksta daļa) – skičuprojektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;

4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv

4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, patelefonu 4123642, e-pastu daiga.bernovska@dome.cesis.lv

4.4.Cēsu pilsētas domes laikrakstā “Cēsu Vēstis”.

 

5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:

5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;

5.2.Aizpildot anketu vai iesniedzot iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;

5.3.pa informatīvo tālruni 4125000;

5.4.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu;

5.5.laikrakstā “Druva”.

 

Rezultāti

 

6.Pavisam kopā saņemti 6 viedokļi

6.1.domes mājas lapā 1 – pozitīvs

6.2.atbildīgā sekretāra e-pastā 2 – pozitīvi

6.3.telefoniski tel. 4125000 1 – pozitīvs

6.4.aizpildot anketas 2 – pozitīvi

 

Secinājumi

 

7.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājusun uzklausīt viņa viedokli par būvniecības ieceri Pļavas ielā 5, Cēsīs.

8.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

9. Cēsupilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Pļavasielā 5, Cēsīs, ir 100% pozitīvs.

Rekomendācija

 

10.Atbalstīt būvniecības ieceri Pļavas ielā 5, Cēsīs.

 

Publiskāsapspriešanas atbildīgais sekretārs:

Būvniecības,teritorijas plānošanas un nekustamā

īpašumanodaļas speciāliste /paraksts/ D.Bernovska

 

 

 


Pielikums

Cēsupilsētas domes sēdes

10.06.2004.,prot.Nr.13,

 

Publiskāsapspriešanas par apbūvi

Bērzainesielā 2a, Cēsīs, rezultāti 

 

1.Domes lēmums “Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu parapbūvi Bērzaines ielā 2a, Cēsīs” pieņemts 29.04.2004. sēdes protokolsNr.10, § 13.

 

2.Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēts Būvniecības,teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs JānisZlaugotnis.

 

3.Paziņojums rajona laikrakstā “Druva” ievietots 08.05.2004., nosaucotapspriešanas termiņu līdz 05.06.2004.

 

4.Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

4.1.ieceres informatīvo materiālu (grafiskā daļa, teksta daļa) – skičuprojektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;

4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv

4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, patelefonu 4123642, , e-pastu janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv

4.4.Cēsu pilsētas domes laikrakstā “Cēsu Vēstis”.

 

5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:

5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;

5.2.Aizpildot anketu vai iesniedzot iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;

5.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu;

5.4.laikrakstā “Druva”.

 

Rezultāti

 

6.Pavisam kopā saņemti 30 (27) viedokļi

6.1.domes mājas lapā 21 – viedokļi

no tiem11 – pozitīvi

4 –negatīvi

2 –nespēj izšķirties

2 –viedoklis un tā atsaukums

2 –ievietoti divas reizes

____________________________________

derīgi17

6.2.atbildīgā sekretāra e-pastā 2 viedokļi

1 –vairāk negatīvs nekā pozitīvs

1 –negatīvs

 

 

6.3.iesniegumu veidā no 11 viedokļi

fiziskāmpersonām Jāņa Skursteņa,

IevasZvirbules, Ineses Andžānes,

AndžejaNegulinera, Artas Eglītes,

EdmundaGaranča, Janas Ziedītes,

JāņaPriedes, Ināras Zandes, Jāņa Zandes,

LidijasSkripko

no tiem6 – pozitīvi

3 –pozitīvi, bet nedzīvo Cēsīs

(navzināms vai atrodas īpašumi

Cēsīs)

2 -negatīvi

Secinājumi

7.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājusun uzklausīt viņa viedokli par būvniecības ieceri Bērzaines ielā 2a, Cēsīs.

8.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

9. Cēsupilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Bērzainesielā 2a, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:

29 (17)pozitīvi 66,67% 62,96%

8 negatīvi26,66% 29,63%

2 nespējizšķirties 6,67% 7,41%

 

 

Publiskāsapspriešanas atbildīgais sekretārs:

Būvniecības,teritorijas plānošanas un nekustamā

īpašumanodaļas vadītājs /paraksts/ J.Zlaugotnis

 


Pielikums

Cēsupilsētas domes sēdes

10.06.2004.,prot.Nr.13

 

 

 

“T-MARKET”VEIKALA BŪVNIECĪBAS IECERES PUBLISKĀS

APSPRIEŠANASGALA ZIŅOJUMS

 

2003.gada10.aprīlī Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu (protokola Nr. 8, §9,10.04.2003) par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu apbūvesiecerei Gaujas ielā 1/3, Cēsīs.

 

2004.gadafebruārī tika saņemts iesniegums (Nr.354/1-23) no projektēšana biroja“Graf-X” par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu2004.gada 23.februārī.

 

Cēsupilsētas iedzīvotājiem par publiskās apspriešanas uzsākšanu tika paziņotssekojošos masu mēdijos:

 1. laikraksts “Druva”, 25.02.2004;

 2. Mairita Kaņepe, “Sākusies sabiedrības uzklausīšana”, Druva, 02.03.2004;

 3. Cēsu pilsētas domes avīze “Cēsu Vēstis”, 28.02.2004;

 4. www.cesis.lv, 23.02.2004.

 

Pilsētasiedzīvotājiem ar būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiāliembija iespējams iepazīties:

 • Cēsu pilsētas domes 2.stāva vestibilā;

 • Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv

 

Būvniecībasiecere tika atspoguļota sekojošos masu mēdijos:

 1. Radio 3, tiešās diskusijas ar būvniecības ierosinātāju un publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru par būvniecības ieceri un pašu uzņēmumu:

  1. 03.03.2004

  2. 26.05.2004

 2. Jānis Gabrāns “”T-market” pošas uz Cēsīm”, Druva, 09.03.2004

 3. www.cesis.lv

 

Cēsupilsētas iedzīvotājiem bija iespēja izteikt viedokli vairākos veidos:

 • zvanot uz domes informatīvo tālruni 4125000;

 • izteikt komentārus pilsētas mājas lapā;

 • iesniegt iesniegumus Cēsu domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā;

 • izteikt viedokli laikrakstā “Druva”

 • zvanīt un Radio 3 studiju un uzdot savu jautājumu;

 • Sūtot e-pastu uz Cēsu pilsētas domes oficiālo e-pastu.

 2004.gadamaija sākumu SIA “Livonijas īpašumi” iesniedza papildinājumus publiskāsapspriešanas materiāliem un publiskā apspriešana tika pagarināta (būvvaldeslēmums 14.05.2004) līdz 2003. gada 31. maijam. Paziņojums laikrakstā“Druva”, 25.05.2004, kā arī Jāņa Gabrāna raksts par publiskās apspriešanaspagarināšanu “Pagarina sabiedriskās apspriešanas”, 10.04.2004. 

Rezultāti

 1. Laikrakstā “DRUVA” izteikušies kopumā 7 cilvēki, no kuriem:

  * 4 atbalsta būvniecības ieceri;

  * 3 neatbalsta būvniecības ieceri

 2. Uz domes informatīvo tālruni zvanījuši kopumā 84, no kuriem:

  * Būvniecības ieceri atbalsta 37 cilvēki;

  * Vairāk atbalsta nekā neatbalsta - 3;

  * Neatbalsta – 41;

  * Vairāk neatbalsta nekā atbalsta – 3 cilvēki.

 3. Komentāri pilsētas mājas lapā un e-pasti:

  * Atbalsta – 71 cilvēks;

  * Neatbalsta – 23 cilvēki;

  * Daļēji atbalsta – 12 cilvēki.

 4. Iesniegumi Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju mājas lapā:

  * Vairāk atbalsta nekā neatbalsta – 2 cilvēki;

  * Neatbalsta – 1 cilvēks

  * Jautājumu formā – 1 cilvēks

 5. Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā iesniegtās aptaujas anketas:

  1. Pa vienai iesniegtās aptaujas anketas:

   * Atbalsta – 27 cilvēki

   * Vairāk atbalsta nekā neatbalsta – 3

   * Neatbalsta – 6

   * Vairāk neatbalsta nekā atbalsta – 3

  2. Organizēti vāktās un iesniegtās aptaujas lapiņas:

* Atbalsta – 1 cilvēks

* Vairāk atbalsta nekā neatbalsta - 2

* Neatbalsta – 96 cilvēki

* Vairāk neatbalsta nekā atbalsta – 3

* Neieskaitīti:

* 28 anketas – neapvilktas atbildes

* 84 anketas – aizpildītājs dzīvo ārpus Cēsīm

* 59 anketas – ar vienu rokrakstu pildītas vairākas anketas

 

Rezultātikopā:

 1. Atbalsta – 141

 2. Vairāk atbalsta nekā neatbalsta – 20

 3. Neatbalsta – 74

 4. Vairāk neatbalsta nekā atbalsta – 6

 

Janeņem vērā organizētās aptaujas anketas rezultātus, tad pārliecinošsvairākums atbalsta veikala būvniecības ieceri Cēsīs, Gaujas ielā 1/3

 

Jaņem vērā organizētās aptaujas anketas rezultātus, tad rezultāti rāda, kapilsētas iedzīvotāju viedoklis dalās uz pusēm:

 1. Atbalsta – 142

 2. Vairāk atbalsta nekā neatbalsta – 22

 3. Neatbalsta – 170

 4. Vairāk neatbalsta kā atbalsta – 9

Gala ziņojums

Publiskāsapspriešanas rezultāti ir neviennozīmīgi, tāpēc gala lēmums par būvniecībasieceres tālāku virzību vai apturēšanu lemjams atklātā Cēsu pilsētasdomes sēdē.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv