Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

27.05.2004 Domes sēdes lēmumi


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2004.GADA 27.MAIJĀ

PROTOKOLS NR.12

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

Par zemes gabala Andreja Pumpura ielā 7, Cēsīs,

sadalīšanu

__________________________________________

 

Izskatot zemes gabala Andreja Pumpura ielā 7, Cēsīs, īpašnieces Andas Sīkules, iesniegumu par zemes gabala Andreja Pumpura ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.1013/1-23; 27.04.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 21.maija atzinumu Nr.54 (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Sadalīt zemes gabalu Andreja Pumpura ielā 7, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-1208), divos atsevišķos zemes gabalos:

 2. Zemes gabalam, uz kura atrodas citai personai piederošs namīpašums, saglabāt adresi Andreja Pumpura iela 7, Cēsis (kad.Nr.4201-003-1208);

  1. Zemes gabala platība 1930 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Apgrūtinājumi – uz zemes gabala atrodas citai personai piederošs namīpašums Andreja Pumpura ielā 7A, Cēsīs; uz robežas ar Andreja Pumpura ielu atrodas elektropārvades, sakaru un ielas apgaismojuma līnijas;

  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Zemes gabalam bez apbūves piešķirt adresi Andreja Pumpura iela 7A, Cēsis (kad.Nr.4201-003-1219);

  1. Zemes gabala platība 1724 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Apgrūtinājumi – uz robežas ar Andreja Pumpura ielu atrodas elektropārvades, sakaru un ielas apgaismojuma līnijas;

  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 4. Mainīt adresi namīpašumam Andreja Pumpura ielā 7A, Cēsīs (īpašniece Ilga Paeglīte), piešķirot tam zemes gabalam atbilstošu adresi Andreja Pumpura iela 7, Cēsis.

Par zemes gabala

Valmieras ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

 

Izskatot zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, īpašnieces BO SIA “Cēsu tirgus”, juridiskā adrese Valmieras iela 2, Cēsis, iesniegumu par divu zemes gabalu atdalīšanu no tai īpašumā esošā zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs (reģ.Nr.915/1-23; 20.04.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 20.maija atzinuma (prot.Nr.11) 2.punktu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 21.maija atzinumu Nr.55 (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atdalīt no zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1101), divus apbūvētus zemes gabalus:

 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas Svetlanai Kārkliņai piederoša ēka ar adresi Uzvaras bulvāris 1B, Cēsis, piešķirt adresi Uzvaras bulvāris 1B, Cēsis (kad.Nr.4201-005-1108);

  1. Zemes gabala platība 76 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala robežu plānu;

  2. Apgrūtinājums – uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša ēka;

  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

 3. Atdalītajam zemes gabalam, kurš atrodas blakus zemes gabalam Valmieras ielā 2A, Cēsīs, un uz kura atrodas SIA “AS Tigra” piederošas ēkas daļa, piešķirt jaunu pagaidu adresi Valmieras iela 2B, Cēsis (kad.Nr.4201-005-1109);

  1. Zemes gabala platība 21 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala robežu plānu;

  2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas daļa;

  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

  4. Pieņemt zināšanai, ka, zemes gabals Valmieras ielā 2B, Cēsīs, atdalīts uz tā esošās ēkas daļas uzturēšanai un pēc atsavināšanas, reģistrējot īpašumu zemesgrāmatā, pievienojams zemes gabalam Valmieras ielā 2A, Cēsīs (kad.nr.4201-005-1102);

 4. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Valmieras iela 2, Cēsis (kad.Nr.4201-005-1101);

  1. Zemes gabala platība 11957 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala robežu plānu;

  2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas ēkas;

  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 5. Pieņemt zināšanai, ka inženierkomunikāciju radīto apgrūtinājumu apjoms nosakāms saskaņā ar kadastrāli uzmērītiem sadalīto zemes gabalu robežu plāniem.

Par jaunu adresu piešķiršanu

__________________________________________

 

Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 26.janvāra atzinumu Nr.9 (prot.Nr.2) Gunāram Klezbergam, atjaunotas īpašuma tiesības uz vēsturisko zemes gabalu “Vāverītes” (tagad Dzirnavu ielā 41, Cēsīs). Gaujas upes labajā krastā atrodas vēsturiskā zemes gabala “Vāverītes” starpgabals, kuru šķērso Pārgaujas iela, sadalot to divos atsevišķos zemes gabalos.

Lai sagatavotu zemes īpašumus reģistrēšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 21.maija atzinumu Nr.58 (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Piešķirt vēsturiskā zemes gabala “Vāverītes” starpgabalam, kas atrodas Gaujas upes labajā krastā un kuru šķērso Pārgaujas iela sekojošas adreses:

  1. Zemes gabalam Pārgaujas ielas pāra numuru pusē piešķirt jaunu adresi Pārgaujas iela 2, Cēsis (kad.Nr.4201-001-0121);

   1. Zemes gabala platība 83200 m², vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā;

   2. Uz zemes gabala atrodas ēkas un būves, kuru piederība nav noskaidrota;

   3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908) un mežsaimniecība (0201);

  2. Zemes gabalam Pārgaujas ielas nepāra numuru pusē piešķirt jaunu adresi Pārgaujas iela 3, Cēsis (kad.Nr.4201-001-0120);

   1. Zemes gabala platība 14100 m², vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā;

   2. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0908) un mežsaimniecība (0201).

 2. Pēc zemes gabalu Pārgaujas ielā 2 un Pārgaujas ielā 3, Cēsīs, kadastrālās uzmērīšanas, Cēsu pilsētas zemes komisijai pieņemt lēmumu par minēto zemes gabalu precīzajām platībām, zemes lietošanas mērķiem piekrītošajām platībām un zemes gabalu apgrūtinājumiem, saskaņā ar zemes gabalu robežu plāniem.

Par zemes gabala Vaives ielā 6, Cēsīs,

piešķiršanu lietošanā

__________________________________________

 

Izskatījusi bezpeļņas organizācijas automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “CĒSU AUTO”, juridiskā adrese Cēsu rajons, Cēsis, Vilku iela 5 – 14, valdes priekšsēdētāja Andreja Rjabkova iesniegumu un lietā esošos dokumentus, pamatojoties uz likumu ”Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”un Cēsu pilsētas zemes komisija atzinumu Nr.59(prot.nr.10) Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Piešķirt bezpeļņas organizācijas automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “CĒSU AUTO”, juridiskā adrese Cēsu rajons. Cēsis, Vilku iela 5 – 14, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu Vaives ielā 6, Cēsīs, kadastra nr.4201 004 0714.

 2. Zemes gabala platība 3527m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā.

 3. Zemes gabala lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve – 1106).

 4. Pieņemt zināšanai, ka lietošanā nododamais zemes gabals Vaives ielā 6, Cēsīs aizņem daļu no vēsturiskā zemes gabala nr.446F, atdalīts no Ruckas saimniecības Ata Kronvalda ielā 37; Vaives ielā 6, Cēsīs, uz kuru īpašuma tiesības līdz 1940.gada 21.jūlijam bija apstiprinātas Latvijas Valstij Kara ministrijas personā.

Par privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma

‘’Dzīvokļu pārvalde’’ privatizāciju

__________________________________________

 

Pamatojoties uz 1994.gada 17.februāra likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 2004.gada 15.janvāra lēmumu ‘’Par Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ nodošanu privatizācijai’’ (protokols Nr. 1, paragrāfs Nr. 4), 2004.gada 29.aprīļa lēmumu ‘’Par privatizējamā Cēsu pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ privatizācijas projekta apstiprināšanu’’ (protokols Nr. 10, punkts 21), SIA ‘’Eiroeksperts Rīga’’ privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ 2004.gada 27.aprīļa novērtējumu AB 000153, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2004.gada 19.maija protokolu Nr. 10, Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 20.maija atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ pamatkapitālu Ls 33 800,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti lati), kas tiek sadalīts 33 800 (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti) daļās, vienas daļas nominālvērtība ir Ls 1,00 (viens lats).

 2. Apstiprināt privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ slēguma bilanci, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

 3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ sākuma bilanci, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

 4. Apstiprināt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ nododamā nekustamā īpašuma sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr. 3.

 5. Pārdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ 33 800 (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti) kapitāla daļas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’CDzP’’, par kopējo cenu Ls 75 000,00 (septiņdesmit pieci tūkstoši lati).

 6. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ kapitāla daļu pirkuma līgumu, saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

 7. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai divu mēnešu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas sasaukt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ dalībnieku sapulci.

 8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par VAS „Latvijas dzelzceļš” objektu pārņemšanu

__________________________________________

 

Ar Cēsu pilsētas domes 2003. gada 29. maija lēmumu, §3, protokols Nr. 11, nolemts neiebilst pārņemt savā īpašumā nekustamo īpašumu Stacijas laukumā 5, Cēsīs, kurš sastāv no dzelzceļa stacijas un zemes gabala, uz kura tā atrodas.

Pamatojoties uz valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” 2003. gada 14. novembra vēstuli Nr. DV – 7/1286 (reģ. Nr. 2252;19.11.2003.), kurā norādīti papildus pārņemamie VAS „Latvijas dzelzceļš” objekti un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004. gada 15. aprīļa atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003. gada 29. maija lēmumu „Par nekustamo īpašumu Stacijas laukumā 5, Cēsīs” (protokols Nr.11, 3.p.).

 2. Pārņemt bez atlīdzības Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” piederošos Cēsu dzelzceļa stacijas objektus:

2.1. ēkas un būves ar zemes gabaliem uz kuriem tie atrodas: stacijas ēku ar nojumi, perona ateju, ūdenstorni un civilās aizsardzības kravas platformu (saskaņā ar pielikumā Nr. 5 pievienoto priekšlikumu);

2.2. ar minētajiem objektiem saistītus inženierkomunikāciju objektus: 0.04 kV zemsprieguma kabeļlīniju, tai skaitā barošanas kabelis – elektrokabelis starp KS – 056 un SP – 6, ievada sadales skapis SP - 6, sadales skapis SP – 7.

3. Līdz attiecīga LR MK rīkojuma saņemšanai par šo objektu nodošanu pašvaldības īpašumā, piekrist minētos objektus pārņemt pašvaldības valdījumā un apsaimniekošanā.

 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A. Mihaļovam.

Par zemes nomas maksas

aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā

__________________________________________

 

Saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 4.pantu un Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 20.maija atzinumu (prot.Nr.11) un Finansu komitejas 2004.gada 20.maija atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 1999.gada 23.decembra lēmumu Nr.913 (prot.Nr.24) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” un Cēsu pilsētas domes 2000.gada 24.februāra lēmuma § 39 (prot.Nr.4) “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 1999.gada 23.decembra lēmumā Nr.91 “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā””.

 2. Apstiprināt Nolikumu par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā, saskaņā ar pielikumu Nr.6.

 3. Uzdot Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vad.J.Zlaugotnis) sagatavot lēmuma projektus domes sēdei atbilstoši Nolikumā noteiktajai kārtībai.

 4. Uzdot Finansu nodaļai (vad.A.Zerne) sagatavot zemes nomas līgumus atbilstoši domes lēmumiem.

 5. Nolikums par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā stājas spēkā ar 2004.gada 1.jūliju.

Par centralizētu pašvaldības iestāžu telpu uzkopšanu

__________________________________________

 

Lai turpinātu pāreju uz centralizētu pašvaldības iestāžu telpu uzkopšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 20.maija Finansu komitejas (protokols Nr. 11) un 2004.gada 20.maija Tautsaimniecības komitejas (protokols Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt, ka centralizēta telpu uzkopšana ar 2004.gada 20.augustu tiek uzsākta Cēsu 1.pamatskolā (Cēsis, Gaujas iela 17), Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā (Cēsis, Raunas iela 7), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā (Cēsis, Pūces iela 2).

 2. Uzdot šī lēmuma 1.punktā minēto Cēsu pilsētas pašvaldības iestāžu vadītājiem brīdināt apkopējas un kurinātājus par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 2004.gada 20.augustu.

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

Par atsevišķu pašvaldības iestāžu apsardzi

__________________________________________

 

Lai izglītības iestādēs nošķirtu saimniecisko darbu no pedagoģiskā darba, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 20.maija Finansu komitejas (protokols Nr.11) un 2004.gada 20.maija Tautsaimniecības komitejas (protokols Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt, ka ar 2004.gada 20.augustu Cēsu 2.pamatskolā (Cēsis, Bērzaines iela 4) un Cēsu 2.vidusskolā (Cēsis, Valmieras iela 19) tiek ierīkota telpu tehniskā apsardze un ugunsdrošības signalizācija.

 2. Uzdot šī lēmuma 1.punktā minēto Cēsu pilsētas pašvaldības iestāžu vadītājiem brīdināt sargus par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 2004.gada 20.augustu.

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetu” 22.pantu, atklātā konkursa “Pamatskolas Gaujas ielā 45, Cēsīs būvniecības darbi”(iepirkuma identifikācijas Nr.Cēsu pilsētas dome 2004/06) rezultātiem (07.05.2004. piedāvājuma vērtēšanas protokols) un Finansu komitejas (20.05.2004., prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt ilgtermiņa saistības jaunas pamatskolas Gaujas ielā 45, Cēsīs celtniecībai Ls 2 827 847,04 (divi miljoni astoņi simti divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi lati 04 santīmi), t.sk. būvniecība – Ls 2 799 848,55, būvuzraudzība – Ls 27 998,49, autoruzraudzība – Ls 27 998,49.

 2. Noteikt, ka iepriekš minētās saistības finansējamas no Cēsu pilsētas domes pamatbudžeta 20% apmērā un valsts investīcijas 80% apmērā.

 

Par piedalīšanos projektā

Eiropas Savienības Phare 2002 programmai

„Phare atbalsts projektu sagatavošanai”

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas lēmumu (20.05.2004.prot.Nr.11) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Piedalīties kā partnerim projektā “Senatne mūsdienās: izpētes veikšana un pamatojuma izstrāde Cesvaines pils, Cēsu pils kompleksa un Jelgavas kultūrvēstures objektu turpmākajai attīstībai un tūrisma produkta izveidei” iesniegšanai Eiropas Savienības Phare 2002 programmai „Phare atbalsts projektu sagatavošanai”.

 2. Cēsu pašvaldības aģentūrai “Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” piedalīties kā partnerim projektā “Senatne mūsdienās: izpētes veikšana un pamatojuma izstrāde Cesvaines pils, Cēsu pils kompleksa un Jelgavas kultūrvēstures objektu turpmākajai attīstībai un tūrisma produkta izveidei” iesniegšanai Eiropas Savienības Phare 2002 programmai „Phare atbalsts projektu sagatavošanai”.

 3. Paredzēt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) līdzfinansējumu EUR 7350 apmērā projekta realizācijai 2004. un 2005.gada budžetā.

 4. Paredzēt Cēsu pašvaldības aģentūras “Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” budžetā (vadītājs M.MALCENIEKS) līdzfinansējumu EUR 3150 apmērā projekta realizācijai 2004. un 2005.gada budžetā.

Par projektu pieteikumu iesniegšanu

Eiropas Savienības Phare 2002 programmai

„Phare atbalsts projektu sagatavošanai”

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas lēmumu (20.05.2004.prot.Nr.11) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Iesniegt projekta pieteikumu “Cēsu pilsētas siltumapgādes modernizācijas projektēšana” Eiropas Savienības Phare 2002 programmai „Phare atbalsts projektu sagatavošanai”.

 2. Paredzēt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) līdzfinansējumu 12% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 2004.un 2005.gada budžetā.

Par piedalīšanos projektā

Eiropas Savienības Phare 2002 programmai

„Phare atbalsts projektu sagatavošanai”

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas lēmumu ( 20.05.2004.prot.Nr.11) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Piedalīties kā partneris projektā “Cēsu pilsētas transporta apvedceļa un trešā loka rekonstrukcijas un izbūves izpēte un projektēšana” iesniegšanai Eiropas Savienības Phare 2002 programmai „Phare atbalsts projektu sagatavošanai”.

 2. Paredzēt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) līdzfinansējumu 6% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām2004.un 2005.gada budžetā.

Par nolikuma

“Par audzēkņu maksas noteikšanu Cēsu pilsētas sporta skolā” apstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora iesniegumu ( Nr.1166/1-25 no 17.05.04) domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.05.2004.prot.Nr 11) un Finansu komitejas (20.05.2004.prot.Nr .11 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2002.gada 14.novembra (prot.Nr.27, § 4) Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par “Nolikuma par audzēkņu maksas noteikšanu Cēsu pilsētas sporta skolā” apstiprināšanu”.

2. Apstiprināt nolikumu „Par audzēkņu maksas noteikšanu Cēsu pilsētas sporta skolā, saskaņā ar pielikumu

 

Par finansiālu atbalstu senioru kora “Ābele”

dalībai Starptautiskajā 7.koru festivālā Itālijā

__________________________________________

 

Pamatojoties uz senioru kora “Ābele” diriģentes L.Priedītes iesniegumu (18.05.2004., Nr.1150/1-15) Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.05.2004., prot.Nr.11) un Finansu komitejas (20.05.2004., prot.Nr.11) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt finansējumu no kultūras pasākumiem plānotiem nesadalītiem līdzekļiem (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.250) senioru kora “Ābele” dalībai Starptautiskajā 7.koru festivālā Alta Pustera ielejā Itālijā š.g. 23.-27.jūnijā.

 

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Jāņa Poruka laukumā 5, Cēsīs

__________________________________________

 

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes 21.05.2004. atzinumu (prot. nr. 19, punkts nr. 8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Jāņa Poruka laukumā 5, Cēsīs.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis):

  2.1.pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA ‘’MB –93’’, juridiskā adrese Rīgas iela 38-1, Cēsis LR MK Noteikumu Nr. 309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

  2.2.iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

 3. Noteikt, ka SIA ‘’MB –93’’ būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.


 

Pielikums

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

SARAKSTS

 

Nekustamais īpašums Piebalgas ielā 19B, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 4201-004-0819, 2457 kv.m. platībā un namīpašuma – divām palīgceltnēm.

 


 

Pielikums

 

PIRKUMA LĪGUMS

 

Cēsīs 2004.gada ‘’__’’______

 

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, Cēsīs, Raunas ielā 4, (turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, kurš darbojas saskaņā ar Cēsu pilsētas domes nolikumu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’CDzP’’,(turpmāk tekstā – PIRCĒJS), kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas tās rīkotājdirektors Ģirts BEIKMANIS, no otras puses,

pamatojoties uz 1994.gada 17.februāra likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 2004.gada 15.janvāra lēmumu ‘’Par Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ nodošanu privatizācijai’’ (protokols Nr. 1, paragrāfs Nr. 4), 2004.gada 29.aprīļa lēmumu ‘’Par privatizējamā Cēsu pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ privatizācijas projekta apstiprināšanu’’ (protokols Nr. 10, punkts 21), 2004.gada 27.maija lēmumu ‘’Par privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ privatizāciju’’ (protokols Nr. 12, punkts Nr.5),

noslēdz šo Pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1.Līguma priekšmets

  1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ (pārveidotais Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums ‘’Dzīvokļu pārvalde’’, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1992.gada 20.janvārī ar Nr. 950300090) 33 800 (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti) kapitāla daļas, kas ir 100% no tās pamatkapitāla, turpmāk tekstā – kapitāla daļas.

  2. PIRCĒJS ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ visu to saistību un pienākumu pārņēmējs, kas atspoguļots sākuma bilancē (apstiprināta ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmumu ‘’Par privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ privatizāciju’’ (protokols Nr. 12, punkts Nr. 5), kā arī to saistību pārņēmējs, kas līguma slēgšanas brīdī kaut kādu iemeslu dēļ nav zināmas.

  3. PIRCĒJA reorganizācijas un likvidācijas gadījumā, Līgumā noteiktie pienākumi, tiesības un saistības, pāriet PIRCĒJA tiesību un saistību pārņēmējam.

  4. PIRCĒJS ir iepazinies ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ saimniecisko un finansiālo stāvokli, saistībām un mantu, viņam pret to nav nekādu pretenziju.

  5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ mantas sastāvā (pamatkapitāla) ietilpst nekustamais īpašums Piebalgas ielā 19b, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 4201-004-0819, 2457 kv.m. platībā un namīpašuma – divām palīgceltnēm, un reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 2000.gada 20.decembrī, nodalījuma Nr. 1825, žurnāla Nr. 5636 uz PIRCĒJA vārda. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas zemes gabala robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.

  6. PĀRDEVĒJS garantē, ka kapitāla daļas nav atsavinātas, nav ieķīlātas un par tām nav tiesas strīdu. PĀRDEVĒJAM nav ziņu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ maksātnespēju vai bankrota procesu.

  7. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam ir attiecīgās pilnvaras, kas dod tiesības privatizēt kapitāla daļas.

  8. Īpašuma tiesības uz kapitāla daļām (t.sk., pamatkapitālā ietilpstošo nekustamo īpašumu (1.5.p.)) PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma parakstīšanas brīdi.

2.Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmumu ‘’Par privatizējamā Cēsu pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ privatizācijas projekta apstiprināšanu’’ (protokols Nr. 10, punkts Nr. 21) kapitāla daļu pārdošanas cena ir Ls 75 000,00 (septiņdesmit pieci tūkstoši lati). Maksāšanas līdzekļi – 65% no pārdošanas cenas lati, t.i., 48 750,00 (četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit lati), un 35% no pārdošanas cenas privatizācijas sertifikāti, t.i., 937,50 (deviņi simti trīsdesmit septiņi un 5/10) sertifikāti.

  2. PIRCĒJS apņemas Līguma 2.1.punktā pirkuma maksu samaksāt šādā kārtībā:

   1. līdz 2004.gada 1.jūlijam PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM Ls 19 500,00 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti lati) un 937,50 (deviņi simti trīsdesmit septiņi un 5/10) privatizācijas sertifikātus;

   2. līdz 2004.gada 1.septembrim – Ls 7312,50 (septiņi tūkstoši trīs simti divpadsmit lati un 50 santīmi);

   3. līdz 2004.gada 1.decembrim – Ls 7312,50 (septiņi tūkstoši trīs simti divpadsmit lati un 50 santīmi);

   4. līdz 2005.gada 1.martam – Ls 7312,50 (septiņi tūkstoši trīs simti divpadsmit lati un 50 santīmi);

   5. līdz 2005.gada 1.jūnijam – Ls 7312,50 (septiņi tūkstoši trīs simti divpadsmit lati un 50 santīmi).

  3. PIRCĒJAM ir tiesības samaksāt pirkuma maksu pirms Līgumā noteiktajiem termiņiem.

  4. Puses kapitāla daļu cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.

  5. Par Līgumā noteikto maksājumu nokavējumu PIRCĒJAM jāmaksā līgumsods 0,5% no Līguma kopējās pārdošanas cenas par katru nokavēto dienu, ja puses nav vienojušās par termiņu izmaiņām.

 1. Pušu saistības

  1. PIRCĒJS apņemas:

   1. viena mēneša laikā no Līguma noslēgšanas sagatavot un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ reģistrēšanai komercreģistrā;

   2. pildīt privatizācijas projektu (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmumu ‘’Par privatizējamā Cēsu pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ privatizācijas projekta apstiprināšanu’’ (protokols Nr. 10, punkts 21),

   3. viena gada laikā pēc Līguma noslēgšanas saglabāt esošo darba vietu skaitu, kā arī pildīt uz Līguma noslēgšanas brīdi spēkā esošo darba koplīgumu;

   4. savlaicīgi un pienācīgi pildīt pārņemtās saistības un pienākumus;

   5. trīs gadu laikā no Līguma noslēgšanas investēt papildus līdzekļus sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ attīstībā;

   6. noslēgt ar Cēsu pilsētas domi telpu Gaujas ielā 7, Cēsīs nomas līgumu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 11.marta lēmumu, protokols Nr. 6, punkts Nr. 19;

   7. sniegt kvalitatīvus nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pakalpojumus Cēsu pilsētas iedzīvotājiem;

   8. savā darbībā ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

  2. Līdz Līgumā noteiktās pirkuma maksas pilnas samaksas PIRCĒJAM nav tiesības kapitāla daļas ieķīlāt vai atsavināt bez PĀRDEVĒJA rakstiskas piekrišanas.

  3. PĀRDEVĒJS apņemas nodot PIRCĒJAM nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 19b, Cēsīs ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

  4. Lai nodrošinātu Līguma izpildi, PĀRDEVĒJAM ir tiesības līdz visu Līgumā noteikto PIRCĒJA saistību pilnīgai izpildei veikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ saimnieciskā un finansiālā stāvokļa pārbaudi. Ja pārbaude veikta tādēļ, ka PIRCĒJS neievēro Līguma noteikumus, tad pārbaudes izdevumus sedz PIRCĒJS.

  5. PĀRDEVĒJAM trīs gadus no Līguma noslēgšanas brīža ir pirmpirkuma tiesības atbilstoši likumā ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ un Civillikumā noteiktajā kārtībā.

  6. PĀRDEVĒJAM trīs gadus no Līguma noslēgšanas ir atpakaļpirkuma tiesības likumā ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ un Civillikumā noteiktajā kārtībā, ja PIRCĒJS nepilda privatizācijas projektu (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmumu ‘’Par privatizējamā Cēsu pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ privatizācijas projekta apstiprināšanu’’ (protokols Nr. 10, punkts 21). Atpakaļpirkuma cena ir vienlīdzīga ar Līgumā noteikto pirkuma maksu (2.1.p.), ņemot vērā PIRCĒJA veiktos ieguldījumus.

 1. Nobeiguma noteikumi

  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu dzīvokļu pārvalde’’ reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

  2. Puses apliecina, ka viņām ir zināmas sekas, kādas saskaņā ar Civillikumu 2070.pantu iestājas, ja PIRCĒJS pārkāpj savu pienākumu maksāt PĀRDEVĒJAM pielīgtajā kārtībā un termiņā.

  3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

  4. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  5. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu institūcijās.

  6. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, divi - PIRCĒJAM. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (Ģ.BEIKMANIS)

 


Pielikums

 

Nolikums

par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību

Cēsu pilsētā

 1. Zemes nomas līgumus slēdz par zemes gabaliem, kuri šobrīd atrodas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā, un tos iznomā fiziskai vai juridiskai personai.

 2. Zemes nomniekiem, kuri vēlas pagarināt zemes nomas līgumus, kuri beigušies pēc 2004.gada 1.janvāra, vai kuriem nomas līgumi noslēgti no jauna pēc 2004.gada 1.janvāra, nomas līgumi ar 2004.gada 1.jūliju noslēdzami saskaņā ar šo Nolikumu.

 3. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas nomāt Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu zemes gabalu, iesniedz Cēsu pilsētas domē iesniegumu, kurā norādīts zemes nomas mērķis un platība, kādu vēlas nomāt, juridiskās personas- reģistrācijas apliecības kopiju, ja uz iznomājamā zemes gabala atrodas būves, to īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus.

 4. Lēmuma projektu par zemes gabala nodošanu nomā sagatavo Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa un par to atzinumu pieņem Tautsaimniecības komiteja.

 5. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļa sagatavo zemes nomas līgumus, tos noslēdz un veic kontroli par nomas maksājumiem.

 6. Zemes nomu aprēķina ievērojot:

  1. Zemes lietošanas mērķi atbilstoši LR MK 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība” apstiprinātajam klasifikatoram.

Neapbūvētiem zemes gabaliem kā īslaicīgs zemes lietošanas mērķis nomas līgumos noteiktais zemes lietošanas mērķis var neatbilst ar citiem domes lēmumiem noteiktajam pastāvīgajam zemes gabala lietošanas mērķim un pilsētas teritorijas plānojumam.

Apbūvētiem zemes gabaliem ar vairākiem izmantošanas veidiem zemes lietošanas mērķus nosaka sekojoši:

  1. ja vienam īpašniekam piederošai ēkai vai ēkas daļām ir dažādi izmantošanas veidi, zemes lietošanas mērķus nosaka saskaņā ar Valsts zemes dienesta Metodiskajiem norādījumiem ‘’Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem piekrītošo zemes platību noteikšanu’’ (apstiprināti ar LR Tieslietu ministrijas 2001.gada 27.decembra rīkojumu Nr.1-1/549);

  2. ja dažādi izmantošanas veidi ir atsevišķu īpašnieku īpašumā esošajām ēkas daļām, tad zemes lietošanas mērķus nosaka atbilstoši īpašuma daļām;

  1. Valsts zemes dienesta apstiprināto zemes vērtību zonējumu karti un Cēsu pilsētas zemes vērtību zonu zemes bāzes vērtības (rīkojums Nr.218; 14.05.2003.).

 1. Zemes nomas maksa tiek noteikta:

  7.1. lauksaimniecības teritorijām (01) – 2% no zemes bāzes vērtības;

  7.2. ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes teritorijām (04) – 4% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

  7.3. vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorijām (06) – 1% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

  7.4. daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijām (07):

  7.4.1. vienstāva un divstāvu (0701) – 1% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

  7.4.2. trīs līdz piecu stāvu (0702) – 3% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

  7.5. Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūves teritorijām (08):

  7.5.1. zemes vērtību zonās Nr.1., 2. un 3. – 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

  7.5.2. zemes vērtību zonās Nr.4. un 5. – 5% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

  7.6. Sabiedriskas nozīmes objektu teritorijām (09):

  7.6.1. ja iznomājamā platība ir 1 – 1000 m², 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

  7.6.2. ja iznomājamā platība ir 1001-3000 m², 7% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtību

  7.6.3. ja iznomājamā platība ir lielāka par 3000 m², 3% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

  7.7. Rūpniecības objektu teritorijām (10) – 4% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

  7.8. Satiksmes infrastruktūras objekti (11) – 1,5% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

  7.9. Gadījumos, kas neatbilst iepriekšējos 7.punkta apakšpunktos minētajiem nosacījumiem, zemes nomas maksas lielumu nosaka Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komiteja darba kārtībā.

 2. Zemes nomai noteiktie procenti var tikt samazināti uz noteiktu laiku, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

  8.1. līgumā noteiktajos termiņos un apjomos ir veikta zemes nomas maksa;

  8.2. konkrētā objektā ir radītas jaunas darba vietas;

  8.3. zemes izmantošana atbilst nomas līgumā noteiktajam zemes izmantošanas mērķim;

  8.4. tiek izpildītas Cēsu pilsētas Būvvaldes, plānošanas un arhitektūras uzdevumā izvirzītās prasības un ievēroti izpildes termiņi.

 3. Papildus zemes nomas maksai nomnieks maksā arī zemes nodokli par iznomāto zemes platību atbilstoši Valsts zemes dienesta aprēķinātajai zemes kadastrālajai vērtībai un konkrētajā brīdī spēkā esošajam likumam par nekustamā īpašuma nodokļa apjomu.

 4. Priekšlikumus, kuri neatbilst nevienam Nolikuma punktam un strīdus jautājumus par nomas maksas apjomu pirms Tautsaimniecības komitejas izskata ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija.


Pielikums

 

NOLIKUMS PAR AUDZĒKŅU MAKSU CĒSU PILSĒTAS SPORTA SKOLĀ.

 

 1. Vispārīgie noteikumi.

  1. Audzēkņu maksa Cēsu pilsētas sporta skolā tie noteikta ar atsevišķu dibinātāja lēmumu.

  2. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā veicama audzēkņu maksas iekasēšana un audzēkņu atbrīvošana no maksas.

 2. Audzēkņu maksas noteikšanas kārtība.

  1. Audzēkņu maksa tiek noteikta par deviņiem mēnešiem mācību gadā (atkarībā no tā, kuros mēnešos treneris izmanto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).

  2. Audzēkņu maksa jāmaksā visiem sporta skolas audzēkņiem, izņemot šī nolikuma punktā 3.2. minētajā gadījumā.

  3. Ja sporta skolas audzēknis vienlaicīgi apgūst vairāk kā 1(vienu) sporta izglītības programmu, audzēkņu maksa jāmaksā par vienu programmu.

  4. Ja audzēknis attaisnoti nav apmeklējis nodarbības ( ārsta zīme u.c. attaisnojošs iemesls) un kavējuma periods ir ilgāks par septiņām dienām mēnesī, tad par attiecīgo laika periodu audzēkņu maksa nav jāmaksā, proporcionāli:

   1. kavējot 1nedēļu mēnesī, jāmaksā – 75% no maksas ko noteicis dibinātājs;

   2. kavējot 2nedēļas mēnesī, jāmaksā – 50% no maksas ko noteicis dibinātājs;

   3. kavējot 3 nedēļas mēnesī, jāmaksā – 25% no maksas ko noteicis dibinātājs.

 3. Atbrīvošana no audzēkņu maksas.

  1. Cēsu pilsētas sporta skolas pedagoģiskā padome var lemt par audzēkņu atbrīvošanu no maksas, pamatojoties uz:

   1. Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajiem izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstiem attiecīgajam mācību gadam.

   2. 2003. gada 25. februāra LR MK noteikumiem Nr.97 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” to ģimeņu bērniem , kuru vecāku ( apgādnieku) pēdējo 3 mēnešu ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 50% no attiecīgajā kalendārajā gadā LR MK apstiprinātās minimālās algas uz vienu ģimenes locekli (2004.g.-40,00Ls). Minētie dati jāapliecina ar Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas izsniegtu izziņu. (izziņas saņemšanai nepieciešams iesniegt darba devēja izziņu par pēdējo 3 mēnešu ienākumiem vai Valsts nodarbinātības dienesta izziņu par bezdarbnieka statusu).

   3. Trenera iesniegumu.

  2. No audzēkņu maksas ir atbrīvoti tie sporta skolas audzēkņi, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Cēsu rajona pagastos, novados, pie nosacījuma, ja Cēsu rajona padome saglabā līdzfinansējumu sporta skolas budžetā.

  3. Komplektējot jaunu pirmā gada mācību treniņa grupu (MT1) grupu, audzēkņu maksa par pirmo apmācības mēnesi nav jāmaksā.

 4. Maksas iekasēšana.

  1. Audzēkņu maksu jāiemaksā par pašreizējo mēnesi:

   1. trenerim vai skolas kasē - ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10. datumam,

   2. sporta skolas norēķinu kontā (skat. -“rekvizīti”)- ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. datumam, norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu, sporta veidu, mēnesi , par kuru veikts maksājums.

   3. Sporta skolas norēķinu konta rekvizīti:

   Cēsu pilsētas sporta skola, RN 90001609336,

   Konts LV92UNLA0004014130070 A/s “Latvijas Unibanka”, bankas kods UNLALV2X.

  2. Maksājuma uzdevuma vai interneta bankas maksājumu uzdevuma kopija jāiesniedz trenerim vai skolas kasierei.

  3. Veicot audzēkņu maksu atbilstoši 4.1.1.punktam, audzēknis parakstās sarakstā (ailē: ”Paraksts par naudas iemaksāšanu un kvīts saņemšanu”), pretī saņemot stingrās uzskaites darījuma kvīti.

  4. Audzēkņu maksu var iemaksāt avansā par periodu no viena līdz deviņiem mēnešiem.

  5. Maksu iekasēšana tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem LR likumdošanas aktiem.

  6. Iekasēto līdzekļu izlietošana notiek saskaņā ar Cēsu pilsētas domes apstiprināto plānoto izdevumu un ieņēmumu tāmi, skolas nolikumu un skolas attīstības koncepciju.

 5. Citi jautājumi.

  1. Audzēkņu vecāki tiek iepazīstināti ar šo Nolikumu, audzēknim iestājoties sporta skolā, vienlaicīgi ar iesnieguma iesniegšanu.

  2. Par iepazīšanos ar šo nolikumu ar apņemšanos to ievērot viens no vecākiem apliecina ar parakstu.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv