Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

26.02.2004 Domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē

2004.gada 26.februārī

Protokols Nr.5

Pieņemtie lēmumi

 

Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 22, Cēsīs, sadalīšanu

un adreses maiņu ēkai Jāņa Poruka ielā 22, Cēsīs

__________________________________________

 

Izskatot zemes gabala Jāņa Poruka ielā 22, Cēsīs, īpašnieces BO VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, adrese Miera iela 25, Rīgā, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 284/1-23; 09.02.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 20.februāra atzinumu Nr.16 (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 22, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0223), divos atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas SIA “AUTESTS” piederoša ēka, piešķirt jaunu adresi Magoņu iela 25, Cēsis (kad.nr.4201-004-0252);

  1. Zemes gabala platība 1463 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša būve - transformatora punkts;

  3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0906);

 3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Jāņa Poruka iela 22, Cēsis (kad.nr.4201-004-0223);

  1. Zemes gabala platība 4333 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0906);

 4. Mainīt adresi SIA “AUTESTS” piederošai ēkai (Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1504) ar līdzšinējo adresi Jāņa Poruka ielā 22, Cēsīs, piešķirot tai jaunizveidotajam zemes gabalam atbilstošu adresi Magoņu iela 25, Cēsis;

 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs; “Cēsu būvnieks“ SIA siltumtīklos Dzintara ielā 7, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par robežu maiņu starp zemes gabaliem

Atpūtas ielā 12 un Atpūtas ielā 12A, Cēsīs

__________________________________________

 

Izskatījusi nekustamo īpašumu Atpūtas ielā 12 un Atpūtas ielā 12A, Cēsīs, daļas īpašnieka Vitauta Rubeņa, un nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 12A, Cēsīs, daļu īpašnieku Vizmas Rubenes un Valda Rubeņa, iesniegumu par zemes robežu maiņu (reģ.Nr.551/1-23; 06.02.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 20.februāra atzinumu Nr.17 (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atļaut mainīt zemes gabalu Atpūtas ielā 12 un Atpūtas ielā 12A, Cēsīs, savstarpējo robežu;

 2. Atdalīt no zemes gabala Atpūtas ielā 12A, Cēsīs, (kad.Nr.4201-007-0344) zemes gabalu ar platību 1200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, un piešķirt tam pagaidu adresi Atpūtas iela 12B, Cēsis (kad.nr.4201-007-0354);

 3. Reģistrējot zemesgrāmatā, jaunizveidoto zemes gabalu Atpūtas ielā 12B, Cēsīs (kad.nr.4201-007-0354), pievienot nekustamajam īpašumam Atpūtas ielā 12, Cēsīs (kad.Nr.4201-007-0329);

  1. Zemes gabala platība pēc apvienošanas 19797 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

  2. Zemes lietošanas mērķi - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 10000 m2, un rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) – 9797 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;

  3. Pieņemt zināšanai, ka tiek saglabāts apgrūtinājums – piekļūšana zemes gabalam Atpūtas ielā 12A, Cēsīs, caur zemes gabalu Atpūtas ielā 12, Cēsīs;

 4. Zemes gabala Atpūtas ielā 12A, Cēsīs (kad.Nr.4201-007-0344), platība pēc sadalīšanas 2400 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  1. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

  2. Pieņemt zināšanai, ka tiek saglabāts servitūts – piekļūšana zemes gabalam Atpūtas ielā 12A, Cēsīs, caur zemes gabalu Atpūtas ielā 12, Cēsīs;

 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieki apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieki nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Zīļu ielā 4, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

 

Izskatot zemes gabala Zīļu ielā 4, Cēsīs, īpašnieces Ausmas Vilnītes, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 445/1-23; 19.02.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 20.februāra atzinumu Nr.18 (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Zīļu ielā 4, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1613), divos atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas citai personai piederoša piederoša vienģimenes dzīvojamā māja Mazā Zīļu ielā 3, piešķirt ēkai atbilstošu adresi Mazā Zīļu iela 3, Cēsis (kad.nr.4201-007-1659);

  1. Zemes gabala platība 709 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas SIA “Veselības centrs 4” piederoša ēka, saglabāt adresi Zīļu iela 4, Cēsis (kad.nr.4201-007-1613);

  1. Zemes gabala platība 4029 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;

  2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0902);

 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, zemes gabalu īpašnieks pasūta apgrūtinājumu fiksēšanu plānos.

Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam

Līgatnes ielā 16, Cēsīs

__________________________________________

 

Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 8.jūnija lēmumu Nr.284 (prot.Nr.12) uz namīpašumu Līgatnes ielā 16, Cēsīs, īpašuma tiesības atjaunotas Valdim Zoss, Artūram Zoss, un Edgaram Bērziņam, katram uz 1/3 domāto daļu. Ar 1999.gada 29.oktobra pirkuma līgumu 1/2 no minētā namīpašuma ieguvis īpašumā Edgars Pozņaks.

Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 15.marta atzinumu Nr.50 (prot.Nr.5) uz vēsturisko zemes gabalu Līgatnes ielā 16, Cēsīs, īpašuma tiesības atjaunotas Valdim Zoss, Artūram Zoss un Edgaram Bērziņam, līdzīgās domātās daļās.

20.gs. trīsdesmitajos gados tika veikta Līgatnes ielas trases iztaisnošana, kā rezultātā vēsturiskais zemes gabals Līgatnes ielā 16, Cēsīs, vairs nepiegulēja tieši pie Līgatnes ielas. Arhīva dokumentos nav ziņu par zemes gabala starp jauno un veco Līgatnes ielas trasi pievienošanu zemes gabalam Līgatnes ielā 16. Lai varētu piešķirt adreses apbūves gabaliem, kuri veidojas pie Līgatnes ielas vecās trases, tai ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada 8.februāra lēmuma 2§ (prot.Nr.3) piešķirts nosaukums Mazā Līgatnes iela.

Lai sagatavotu reģistrēšanai zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Līgatnes ielā 16, Cēsīs, zemes gabalam un uz tā esošajam denacionalizētajam namīpašumam maināma adrese atbilstoši pašreizējai pilsētbūvnieciskajai situācijai. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 20.februāra atzinumu Nr.23 (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Mainīt adresi vēsturiskajam zemes gabalam un namīpašumam Līgatnes ielā 16, Cēsīs, un piešķirt tiem jaunu adresi Mazā Līgatnes iela 10, Cēsis;

 2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā.

 

 

Par pagaidu zemes gabala

Dzintara ielā 38A, Cēsīs, izveidošanu

__________________________________________

 

Starp Dzintara ielas pāra numuru apbūves zemes gabaliem (posmā no Ielejas ielas līdz Birzes ielai) un upīti aiz tiem izveidojusies 10 līdz 20 m plata upītes krasta nogāzes josla, kura nav racionāli izmantojama ar pieeju no Ielejas ielas. Iegūstot īpašumā par maksu apbūves zemes gabalu Dzintara ielā 36, Cēsīs, zemes gabala aizmugures robeža jau ir attālināta, savietojot to ar upītes trasi. Blakus esošā apbūves zemes gabala Dzintara ielā 38, Cēsīs, īpašnieks arī ir izteicis vēlēšanos paplašināt zemes gabalu upītes virzienā. Saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantu, kurā norādīts, ka patstāvīgai apbūvei neizmantojamas zemes platības pievienojamas blakus esošajiem zemes gabaliem, iespējams nodot īpašumā par maksu zemes gabalam Dzintara ielā 38, Cēsīs, piegulošo zemes gabalu līdz upītei. Lai to veiktu, izveidojams jauns pagaidu zemes gabals, kurš pēc izpirkšanas, ierakstot zemesgrāmatā, pievienojams zemes gabalam Dzintara ielā 38, Cēsīs.

Izskatot Nikolaja Vasina iesniegumu par zemes privatizēšanu (reģ.Nr.299/1-23; 02.02.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 6.februāra atzinumu Nr.14 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Izveidot zemes gabalu Dzintara ielā 38A, Cēsīs (kad.nr.4201-002-0226);

 2. Zemes gabala platība 200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

 3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 4. Reģistrējot zemesgrāmatā, zemes gabals Dzintara ielā 38A, Cēsīs (kad.nr.4201-002-0226), pievienojams zemes gabalam Dzintara ielā 38, Cēsīs (4201-002-0213);

 5. Pieņemt zināšanai, ka:

  1. jaunizveidotais zemes gabals ir daļa no vēsturiskā zemes gabala “Pilsētnieki”, uz kuru īpašuma tiesības līdz 1940.gada 21.jūlijam bija apstiprinātas Latvijas Valstij Kara ministrijas personā;

  2. kadastra reģistrā reģistrētā zemes gabala Ielejas ielā 3, Cēsīs (kad.nr.4201-002-0217) platība līdz kadastrālajai uzmērīšanai nosakāma 1300 m2.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Caunas ielā 3A, Cēsīs

__________________________________________

 

Ar Cēsu pilsētas DDP izpildkomitejas 1973.gada 11.decembra lēmumu Nr.106 Jānim Palmbaham piešķirts zemes gabals 600 m² platībā Caunes (tagad Caunas) ielā 3A, Cēsīs, individuālajai dzīvojamai apbūvei. 1989.gadā minētais apbūves zemes gabals palielināts līdz 1200 m² (Cēsu pilsētas TDP izpildkomitejas 1989.gada 10.oktobra lēmums Nr.67, §2).

Individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabals Caunas ielā 3A, Cēsīs, atrodas uz diviem vēsturiskajiem zemes gabaliem – Caunas ielā 3 un Caunas ielā 5, Cēsīs, uz kuriem, saskaņā ar likumu ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’, īpašuma tiesības atjaunotas bijušo zemes īpašnieku likumiskajiem mantiniekiem. Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.150 (prot.nr.8) īpašuma tiesības uz zemes gabalu Caunas ielā 3, Cēsīs, atjaunotas Ritai Gailītei. Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 13.septembra atzinumu Nr.174 (prot.nr.12) īpašuma tiesības uz zemes gabalu Caunas ielā 5, Cēsīs, atjaunotas Gilelam Dineram.

Izskatot Jāņa Palmbaha 1995.gada 24.marta zemes pieprasījumu (reģ.Nr.P-286) un 2004.gada 9.februāra iesniegumu (reģ.Nr.364/1-23) par zemes gabala Caunas ielā 3A, Cēsīs, privatizāciju, ievērojot to, ka saskaņā ar LR likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 6.panta 1.punktu pieprasījums par zemes iegūšanu īpašumā pilsētas pašvaldībā bija jāiesniedz līdz 1992.gada 20.jūnijam (iesniegšanas termiņš ir nokavēts), pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumu Nr.264 “Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās” 63. punktu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 20.februāra atzinumu Nr.19 (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabala Caunas ielā 3A, Cēsīs, lietotājam Jānim Palmbaham.

  1. Pieņemt zināšanai, ka

 • pēc zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā, namīpašuma Caunas ielā 3A, Cēsīs, īpašnieks, saskaņā ar Civillikumu, stājas nomas attiecībās ar vēsturisko zemes gabalu Caunas ielā 3 un Caunas ielā 5, Cēsīs, likumiskajiem mantiniekiem;

 • namīpašumu Caunas ielā 3A, Cēsīs, iespējams reģistrēt Zemesgrāmatā ar nepilno kadastra numuru.

 • Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā.

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu

ēku un būvju Zaķu ielā 17, Cēsīs,

reģistrēšanai zemesgrāmatā
__________________________________________

 

Izskatījusi Dzintras Cipules, un Druvja Dzenžas, iesniegumu (reģ.Nr.456/1-23; 23.02.2004.), pamatojoties uz “Grozījumiem likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

  1. Nosacītajam zemes gabalam Zaķu ielā 17, Cēsīs, uz kura atrodas Dzintrai Cipulei, un Druvim Dzenžam, piederošas ēkas un būves, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-506-0026 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.

  2. Zemes gabala platība 1801 m², vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala robežu plānu.

  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

  4. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabalu Zaķu ielā 17, Cēsīs, īpašuma tiesības atjaunotas Gotfrīdam Rudzītim - uz ½ domājamo daļu no zemes gabala, Lidijai Irēnai Vecmanei un Skaidrītei Leinasarei – katrai uz ¼ domājamo daļu no zemes gabala.

Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem

__________________________________________

 

Pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu” un domes Sociālo lietu komitejas 19.02.2004. (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt “Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem” (noteikumi pielikumā ).

  2. Atzīt par spēku zaudējušu 30.01.2003.domes sēdes protokola Nr.2 § 17 “Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem” un 27.03.2003.domes sēdes protokola Nr.7, § 17 “Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 30.01.2003. (prot.Nr.2, § 17) lēmumā “Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem””.

Par zemes gabala nomu Loka ielā 5, Cēsīs

__________________________________________

 

Izskatījusi SIA “KURMIS” iesniegumu (reģ.Nr.237/1-23; 04.02.04.) par zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Loka ielā 5, Cēsīs, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 12.februāra lēmuma §14 (prot.Nr.3), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 19.februāra sēdes atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “KURMIS”, vienotais reģ.Nr.49503002806, jurid. adrese Rīgas ielā 17A, Cēsīs, par zemes gabalu Loka ielā 5, Cēsīs, uz 3 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.martu;

 2. Iznomājamā zemes gabala platība 3292 m2;

 3. Zemes gabala lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

 4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 3 % no zemes paraugvērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes gabala nomu Festivāla ielā 41, Cēsīs

__________________________________________

 

Izskatījusi automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “DZINTARS G” iesniegumu (reģ.Nr.96/1-23; 16.01.04.) par zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Festivāla ielā 41, Cēsīs, un iesniegumu (reģ.Nr.209/1-23; 02.02.04.) par iznomājamā zemes gabala platības precizēšanu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 12.februāra lēmuma §14(prot.Nr.3), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 19.februāra sēdes atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “Dzintars G”, uzņēmuma reģ.Nr.410302133, jurid. adrese Festivāla ielā 41, Cēsīs, par zemes gabalu Festivāla ielā 41, Cēsīs, līdz 2004.gada 1.jūlijam, sākot ar 2004.gada 27.februāri;

 2. Iznomājamā zemes gabala platība 17284 m2;

 3. Zemes gabala lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve - 1106);

 4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 1 % no zemes paraugvērtības;

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu;

 6. Pieņemt zināšanai, ka līdz 2004.gada 1.jūlijam tiks pieņemts jauns lēmums par zemes nomu, atbilstošs jaunizstrādātam nolikumam par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā.

Par skolēnu uzņemšanu Cēsu pilsētas ģimnāziju 7.klasēs

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.02.2004.,prot.Nr.4) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Noteikt Cēsu pilsētas ģimnāzijās 2004./2005.mācību gadā šādus 7.klašu komplektus:

  • Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzijā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;

  • Cēsu pilsētas ģimnāzijā – ne vairāk kā divi klašu komplekti.

Par kārtību piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.02.2004.prot.N.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Apstiprināt „Kārtību piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē” saskaņā ar pielikumu

  2. Apstiprināt „Līgumu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību organizēšanai ģimenē” saskaņā ar pielikumu

Par psiholoģiskās palīdzības centra izveidi

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas (19.02. 2004.prot.Nr.4) un Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.02.2004.prot.N.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Konceptuāli atbalstīt psiholoģiskās palīdzības centra izveidi ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs.

  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītājai Lolitai Kokinai veikt visas nepieciešamās darbības psiholoģiskās palīdzības centra izveidei.

Par projektu pieteikuma “Jaunas pirmsskolas izglītības

iestādes 180 vietām būvniecība Cēsīs” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2005.-2009.gadam

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.02.2004., protokols Nr.4) un Finansu komitejas (19.02.2004., protokols Nr.4) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2005.-2009.gadam projekta pieteikumu “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 180 vietām būvniecība Cēsīs”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM

Par projektu pieteikuma

“Cēsu pilsētas izglītības iestāžu (skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu) renovācija higiēnas prasību izpildes minimuma nodrošināšanai II kārta”

iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2005.-2009.gadam

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.02.2004., protokols Nr.4) un Finansu komitejas (19.02.2004., protokols Nr.4) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2005.-2009.gadam projekta pieteikumu “Cēsu pilsētas izglītības iestāžu (skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu) renovācija higiēnas prasību izpildes minimuma nodrošināšanai II kārta”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM

Par ēdināšanas maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.02.2004., prot.Nr.4) un Finansu komitejas (19.02.2004., prot.Nr.4) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Noteikt ka:

 1. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki maksu par ēdināšanas izdevumiem izglītības iestādē veic pēc mēneša vidējās ēdināšanas pašizmaksas un uzskaitītā ēdienreižu skaita.

 2. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki maksu par ēdināšanu veic pamatojoties uz noslēgto līgumu ar SIA “Mārva” (10.10.2002., Nr.10-6-0359/2002)

 3. Lēmums stājas spēkā ar 2004.gada 1.martu.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.02.2002. lēmumā

“Par Attīstības plānošanas nodaļas izveidošanu (prot. Nr.4; §75).

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 19.02.2004. Finansu komitejas (prot. Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 14.02.2002. lēmuma “Par Attīstības plānošanas nodaļas izveidošanu” :

   1. svītrot punktu 2.3. likvidējot vienu amata vienību – nodaļas vadītāja vietnieks, teritorijas plānotājs;

   2. punktu 2.4. un izteikt to šādā redakcijā : “Nodaļas vadītāja vietnieks, projektu vadītājs - 1 amata vienība”.

  2. Grozīt nodaļas nolikuma 5. punktu šādi :

   1. svītrot 2. apakšpunktu – nodaļas vadītāja vietnieks, teritorijas plānotājs;

   2. izteikt 3.apakšpunktu šādā redakcijā : “Nodaļas vadītāja vietnieks, projektu vadītājs”.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.02.2002. lēmumā

“Par Tehniskā nodrošinājuma nodaļas izveidošanu” (prot. Nr.4; §76)

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 19.02.2004. Finansu komitejas (prot. Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 14.02.2002. lēmuma “Par Tehniskā nodrošinājuma nodaļas izveidošanu” :

   1. svītrot punktu 2.2. likvidējot vienu amata vienību – Informācijas tehnoloģiju galvenais speciālists;

   2. svītrot punktu 2.3. likvidējot amata vienību Informācijas tehnoloģiju speciālists”.

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas nolikumu (Nolikums pielikumā )

Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas izveidošanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 19.02.2004. Finansu komitejas (prot. Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Ar 2004.gada 1.martu izveidot Cēsu pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju nodaļu.

  2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju nodaļā šādas amata vienības :

   2.1. Nodaļas vadītājs - 1 vienība

   2.2. Informācijas tehnoloģiju speciālists - 1 vienība

  3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Informācijas Tehnoloģiju nodaļas vadītājam Gintam GĀRŠAM līdz 2004.gada 1.aprīlim izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai nodaļas nolikumu.

Par pašvaldības īpašumā un valdījumā

esošo zemes īpašumu uzskaiti Cēsu pilsētas domes bilancē

__________________________________________

 

Pamatojoties uz LR Finanšu ministrijas 25.06.2001. instrukcijas Nr.3 „Valsts (pašvaldības) budžeta iestāžu, pašvaldību budžetu grāmatvedības uzskaites instrukcijas” grozījumiem (09.12.2003. instrukcija Nr.12), Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma saskaņošanu” (sēdes protokols Nr.9 §1), LR Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 05.01.2004. Nr.1-25/9 „Par pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajiem īpašumiem” un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (17.02.2004. protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka):

 1. Iekļaut Cēsu pilsētas domes 2003.gada pārskatā pašvaldībai piekrītošās zemes kopējā vērtībā LVL 2 631 668 un kopplatībā 3 402 914 m2 (pielikums );

 2. Pašvaldības Zemesgrāmatā reģistrētajiem un bilancē uzskaitītajiem zemes īpašumiem pēc stāvokļa uz 31.12.2003. veikt īpašuma vērtības korekciju atbilstoši 14.05.2003. LR VZD apstiprinātajai Cēsu pilsētas zemes vērtību zonu zemes bāzes vērtībai (pielikums ), nemainot bilancē uzskaitīto kopplatību un vērtību zemes īpašumiem:

 • Briežu ielā 7 (kadastra Nr.42010090110)

 • Lenču ielā 42 (kadastra Nr.42010020110)

 • Lenču ielā 42c (kadastra Nr.42010020127).

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu stāvlaukuma Uzvaras bulvārī, Cēsīs

uzturēšanas pasākumiem

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes protokolu Nr.24 § 6 (24.12.2003.) un Finansu komitejas atzinumu (19.02.2004., prot. Nr.4), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Piešķirt 2004.gadā finansējumu bezmaksas autostāvvietas Uzvaras bulvārī, Cēsīs uzturēšanai Ls 1129 (viens tūkstotis viens simts divdesmit deviņi lati) ar š.g. februāra mēnesi

 2. Uzdot Finansu nodaļas vadītājai A.Zernei piešķirtos līdzekļus ietvert budžeta grozījumos, papildinot valdības funkcijas “07.000 Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība” sadaļu “Sanitārie pasākumi” ar pasākumu bezmaksas autostāvvietas Uzvaras bulvārī uzturēšana- Ls 1129.

Par Cēsu pilsētas pašvaldības

īpašumā esošo nekustamo īpašumu novērtēšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz likumu “ Par privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību “ un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 19.02.2004., prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apmaksāt privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “ Dzīvokļu pārvalde “ novērtēšanu Ls 1023,06 (viens tūkstotis divdesmit trīs lati un 06 santīmi) t.sk. PVN 18% no domes privatizācijas fonda līdzekļiem.

 

Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.02.2004.prot.N.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

 1. Apstiprināt „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” saskaņā ar pielikumu

 2. Apstiprināt „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenotāja licences” saskaņā ar pielikumu

 3. Apstiprināt Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju” šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs - Jānis Endele - Cēsu pilsētas domes deputāts

Locekļi –

Ieva Eglīte - Cēsu pilsētas domes deputāte

Māris Šķēle - Cēsu pilsētas domes deputāts

Inga Sirmā – Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste

                Lolita Kokina – Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja

Dzintra Kozaka - Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas metodiķe

Komisijas sēdes protokolē - Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas galvenā speciāliste darbam ar bērnu uzskaiti Gita Šneidere

 

Par maksa pakalpojumu noteikšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “ Par pašvaldībām “ 21.pantu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 19.02.2004., prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Noteikt maksu par pieaugušo neformālās izglītības īstenotāja licences izsniegšanu

Ls 20,00 (divdesmit lati ), t.sk. PVN 18% par vienu licenci.

 

Par papildinājumu 2003.gada 27.novembra Cēsu pilsētas domes lēmumā “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”(Nr.22, §22)

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.02.2004., prot.Nr.4) un Finansu komitejas (19.02.2004., prot.Nr.4) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Papildināt 2003.gada 27.novembra Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”(Nr.22, §22) ar 4.punktu:

“4. Vecāku maksa par bērnu ēdināšanas izdevumiem mēnesī tiek aprēķināta pēc faktiski apmeklēto dienu skaita.”

 

Par papildinājumu 2003.gada 11.decembra Cēsu pilsētas domes lēmumā “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestādē”(Nr.23, §31)

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.02.2004., prot.Nr.4) un Finansu komitejas (19.02.2004., prot.Nr.4) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Papildināt 2003.gada 11.decembra Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestādē”(Nr.23, §31) ar 3.punktu:

“3. Vecāku maksa par bērnu ēdināšanas izdevumiem mēnesī tiek aprēķināta pēc faktiski apmeklēto dienu skaita.”

 

 

Par sabiedriskās apspriešanas ierosināšanu

Cēsu pilsētas teritoriālā plānojuma 1.redakcijai

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.34 “Vietējas pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” 27. punktu un Cēsu pilsētas teritoriālā plānojuma izstrādes darba grupas vadītāja Jāņa ROZENBERGA ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Izsludināt sabiedrisko apspriešanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijai.

  2. Uzdot teritorijas plānojuma izstrādes darba grupai sagatavot nepieciešamos materiālus sabiedriskajai apspriešanai.

  3. Iecelt par sabiedriskās apspriešanas atbildīgo sekretāru J.ROZENBERGU (Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs), kas veic Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.34 “Vietējas pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” minētos pienākumus.

  4. Iecelt par sabiedriskās apspriešanas atbildīgo protokolistu L.VĪGRANTI (Būvniecības, teritorijas plānojuma un nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīkotāja).

  5. Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2004.gada 2.marta līdz 2004.gada 6.aprīlim.


 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

26.02.2004.,prot.Nr.5, 12.p

 

 

NOTEIKUMI

par Cēsu pilsētas domes

sociālajiem pabalstiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas

Likumu “Par pašvaldībām”,

LR likumu “Par sociālo drošību”, LR likumu

“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības

likums”, LR likumu “Bērnu tiesību

aizsardzības likums”, Ministru kabineta

13.07.1999.noteikumi Nr.254 “Noteikumi par

sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības

palikušiem bērniem”, LR Ministru kabineta

04.11.2002.noteikumi Nr.502 “Kārtība, kādā novērtējami

maznodrošinātas personas ienākumi un materiālais stāvoklis”,

LR likums “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu

risināšanā”, Ministru kabineta 09.12.2003.noteikumi Nr.693

“Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu likmi un pabalsta

apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai,

Ministru kabineta 30.09.2003.noteikumi Nr.544 “Grozījumi

Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.96

“Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams

pabalsts, garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”,

Ministru kabineta 25.02.2003.noteikumi Nr.97 “Kārtība, kādā

ģimene vai atsevišķi dzīvojošā persona atzīstama par trūcīgu”

 

 

 1. Vispārīgie nosacījumi

  1. Šie noteikumi nosaka Cēsu pilsētas domes sociālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī atbilstošo lēmumu pārsūdzības kārtību.

  2. Pabalsta pieprasītājs iesniedz (pats vai ar mutiski pilnvarotas personas starpniecību) domes Sociālajā nodaļā (turpmāk SN) rakstveida pieprasījumu, ienākumus un izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju izskatīšanai Latvijas Republikas noteiktajā kārtībā.

  3. SN darbinieks pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas lemj par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu personai, kas pabalstu pieprasījusi, vai sagatavo priekšlikumus Sociālo lietu komitejai lēmuma pieņemšanai.

  4. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai piešķir un izmaksā ģimenei, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošai personai, ja tā pilda likumā “Par sociālo drošību” noteiktos līdzdarbības pienākumus un, ja nepieciešams, iesaistās rehabilitācijas pasākumos.

  5. Darbspējīgai personai, kura vēlas saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, izņemot likumā “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” noteiktajos gadījumos.

  6. Ģimenes (personas) līdzdarbības pienākumi:

   1. atļaut sociālajam darbiniekam apmeklēt tās pastāvīgo dzīves vietu, uzrādīt pieprasītos dokumentus ienākumu, īpašuma un uzkrājumu izvērtēšanai;

   2. meklēt un izmantot katru iespēju atrast darbu un palielināt pelnītspēju;

   3. ja ģimenē ir bezdarbnieks, viņa pienākums ir piedalīties nodarbinātību veicinošos pasākumos;

   4. ja kādam no ģimenes locekļiem ir atkarības problēma, viņa pienākums ir izmantot rehabilitācijas iespējas, konsultācijas ar speciālistu;

   5. ja persona, kurai ir ģimene, vai vieninieks, pamatdarbā strādā nepilnu darba dienu, tas nav iemesls, lai atteiktos no nodarbinātību veicinošiem pasākumiem.

  7. Līdzdarbības pienākumu nepildīšanas gadījumā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai ģimenei samazina par personai piešķirto daļu vai atsevišķi dzīvojošai personai nepiešķir.

  8. Pabalstu garantētās minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai samazina par bērnam paredzēto daļu, ja:

   1. ir pārtraukta vai izbeigta vecāku vara;

   2. ģimenes valsts pabalstu par bērnu valsts sociālo pabalstu likumā noteiktajā kārtībā saņem cita persona;

   3. bērns ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai nodots aprūpē audžuģimenē vai aizbildnībā un atrodas tās apgādībā.

  9. Sociālais darbinieks novērtē ģimenes (personas) materiālo situāciju, pamatojoties uz ienākumu un materiālā stāvokļa deklarācijā norādītajām ziņām, kā arī pārbaudot informācijas patiesumu:

   1. par ģimenes (personas) rīcībā esošajiem ienākumiem, ko apliecina:

    1. izziņa par ienākumiem pēdējos trīs mēnešos (tīrais ienākums);

    2. izziņa par bezdarbnieka statusu, izziņa par bezdarbnieka pabalsta lielumu un / vai darba meklētāja (bezdarbnieka) NV aģentūras apmeklējumu uzskaites lapa;

    3. uzturlīdzekļu maksājumu apmērs (dokuments, kas to apliecina), ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērnu audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz tiesas izziņa par uzturlīdzekļu piedziņu;

    4. izziņa par apgādnieka zaudējuma pensijas apmēru, ja kāds no ģimenes apgādniekiem ir miris;

    5. izziņa par ikmēneša valsts sociālo pabalstu apmēru, vecuma, invaliditātes un cita veida pensijas apmēru;

    6. izziņa par likumīgo apgādnieku ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā vai informācija par viņa sociālo statusu.

   2. Par ģimenes (personas) izdevumiem, ko apliecina:

    1. dzīvokļa īres un komunālo maksājumu rēķini;

    2. rēķini, čeki par pakalpojumiem, kas pierāda izdevumu apmēru (ārstēšanās iestāžu, protezēšanas), primārās aprūpes (ģimenes) ārstu ieteikumi par nepieciešamajiem pakalpojumiem (veidlapa Nr.027/u).

  10. Ja ģimene (persona) sniedz nepatiesas ziņas, sociālais darbinieks vai Sociālo lietu komiteja var atteikt sniegt materiālo palīdzību.

  11. Ja īrnieks faktiski nedzīvo dzīvoklī, kuru īrē vai ir tā īpašnieks, SN ģimenei (personai) mājokļa pabalstu nepiešķir.

   

   

 2. Pabalstu veidi

  1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, ir pašvaldības primārais pabalsts. Pārējie pabalsti ir izmaksājami tikai tad, ja sociālajā budžetā pabalstu izmaksai pēc punktā 2.1. minētā pabalsta nodrošināšanas ir līdzekļi.

   Pārējie iespējamie pabalsti:

  2. Mājokļa pabalsts.

  3. Pabalsts ģimenei (brīvpusdienas, ceļa izdevumi, mācību līdzekļu iegādei skolēniem, veselības aprūpei).

  4. Apbedīšanas pabalsts.

   Ja iespējama punktos 2.2. līdz 2.4. minēto pabalstu izmaksa, prioritāte pabalstu izmaksā ir ģimenēm, kurām ir nepilngadīgi bērni.

  5. Piešķirto pabalstu personai var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai .

 3. Pabalstu piešķiršanas kritēriji

  1. Garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantēta minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai nosaka un katru gadu saistībā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu pārskata Ministru kabinets.

  2. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī un ja:

   1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs;

   2. tai nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);

   3. tai nav parādsaistību;

   4. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;

   5. attiecībā uz visiem tās apgādniekiem ir spēkā nosacījumi:

3.2.5.1.ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu neņemot vērā apgādnieka esamību, ja attiecībā uz visiem tās apgādniekiem ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem –

 • apgādniekam nav citu ienākumu, izņemot valsts pabalstus un pensijas;

 • apgādnieka ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteikto minimālās darba algas apmēru uz katru apgādnieka ģimenes locekli;

3.2.5.2. ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, neņemot vērā ārpus Latvijas Republikas dzīvojošu apgādnieku esamību, ja:

 • apgādnieka vienīgai ienākums ir Latvijas Republikas vai attiecīgās valsts pensijas vai pabalsti;

 • apgādnieks ārzemēs mācās vai studē.

   1. tā nav noslēgusi uztura līgumu;

   2. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

   3. tā nav izsniegusi aizdevumu.

  1. Ja ģimenē dzīvo pensionārs vai pensionāru pāris, kuru vienīgais ienākums ir tikai pensija un kuriem nav palīdzētspējīgu taisnās līnijas radinieku, par trūcīgu atzīstama ģimene (persona), ja tās ienākumi nepārsniedz Ls 62 mēnesī katram ģimenes loceklim.

  2. Noteikt minimālo iztikas līdzekļu apmēru mēnesī ģimenē vienai personai Ls 30,- pēc normatīvo izdevumu, ievērojot punktos 4.2.1. līdz 4.2.6. minētos kritērijus, par apdzīvojamo platību un komunālo maksājumu atskaitīšanas dzīvokļos ar centralizētu siltumapgādi 2004./2005.gada apkures sezonā.

  3. Ja ģimene atzīta par trūcīgu, tai var apmaksāt bērniem pusdienas skolā un braukšanas izdevumus skolēniem, ja viņi mācās citas Cēsu rajona administratīvās teritorijas skolā.

  4. Lai saņemtu pabalstu, ģimenei (personai) ienākumi, ir jādeklarē:

   1. ik pa trim mēnešiem, ja ģimenē ir darbspējīga persona;

   2. ik pa sešiem mēnešiem , ja visi ģimenes locekļi nav darbspējīgi (pensijas un sociālo pabalstu saņēmēji);

  5. Pabalstu ģimenei (personai) var piešķirt, ja:

   1. tai nepieder īpašums, kura vērtība pārsniedz 3000,- latu, izņemot ģimenes māju vai privatizētu dzīvokli, kurā ģimene (persona) dzīvo;

   2. tai nav apgādnieku, kuri spēj dot uzturu;

   3. tā nav noslēgusi uztura līgumus.

  6. Izvērtējot apgādnieka ģimenes (personas) materiālo situāciju, par materiāli palīdzētspējīgu apgādnieku tiek uzskatīta persona, kuras ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nav mazāki par valstī noteikto minimālās algas apmēru mēnesī katram ģimenes loceklim.

 1. Mājokļa pabalsta aprēķināšana un piešķiršanas kārtība

  1. Neatkarīgi no tiesībām saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (P1), SN izskata iespēju piešķirt ģimenei (personai) mājokļa pabalstu (P2). Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp mājsaimniecības locekļu kopējo garantēto minimālo ienākumu un normatīvo mājokļa maksājuma (ne vairāk par faktiski aprēķināto maksu) summu un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem:

   P2= (X x N + K) – M, kur

   P2 – pabalsta lielums,

   X – garantētais minimālais ienākums personai,

   N – personu skaits ģimenē

   K – normatīvie izdevumi par īri un komunālajiem maksājumiem

   M – ģimenes rīcībā esošie ienākumi

   Aprēķinot mājokļa pabalstu, pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (P1), un citus pabalstus (piem., ēdināšanas, braukšanas pab.) ieskaita ģimenes rīcībā esošajos ienākumos.

  2. Mājokļa pabalsta aprēķinā normatīvie īres un komunālie pakalpojumi ir šādi:

   1. par gāzi – gāzes abonentmaksa, ja dzīvoklī ir dabas gāze, un maksa par gāzes patēriņu, bet ne vairāk kā:

    1. dzīvoklī ar gāzes plīti un regulāru siltā ūdens padevi – 6 m3 mēnesī personai;

    2. pārējos gadījumos – 9 m3 mēnesī personai;

    3. dzīvokļos ar sašķidrināto gāzi, ne vairāk kā 2m3 mēnesī vienai personai.

   2. Par elektroenerģiju:

    1. ja dzīvoklī ir stacionāra elektriskā plīts – 60 kwh mēnesī katram ģimenes loceklim,

    2. pārējos gadījumos – 30 kwh mēnesī katram ģimenes loceklim,

   3. Par dzīvojamo telpu īri un apkuri:

    1. par kopējās platības 18 m2 katram ģimenes loceklim,

    2. Par kopējo platību:

     1. ja tas ir vienistabas dzīvoklis;

     2. ja divistabu dzīvoklī dzīvo un ir pierakstīta viena vai divas personas, kura (-as) ir vecāka (-as) par 70 gadiem;

     3. ja divistabu dzīvoklī dzīvo un ir pierakstīts viens pensionārs, kuram nav palīdzētspējīgu taisnās līnijas radinieku.

    3. Ja kāda no dzīvoklī pierakstītajām personām slimo ar hroniskām slimībām un viņai ir tiesības uz izolētu platību, normatīvajai platībai pieskaita 15 m2.

   4. Par ūdeni atbilstoši īres un komunālo maksājumu rēķinā norādītajai summai atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 1,5 m3 mēnesī personai par ūdens uzsildīšanu un 2 m3 aukstā ūdens izmaksām,

   5. Par citiem pakalpojumiem – atbilstoši īres un komunālo maksājumu rēķinā uzrādītajai summai.

   6. Normatīvajos izdevumos par mājokli nav ieskaitīta maksa par telefonu un kabeļtelevīziju.

   7. Pabalsta lielums ir izmaksas par apkuri un ūdens uzsildīšanu, bet nepārsniedzot Ls 20,- mēnesī mājsaimniecībai.

   8. Pabalstu piešķir ar mēnesi, kad tas pieprasīts, ja tas izdarīts līdz mēneša 20.datumam.

   9. Mājokļa pabalstu piešķir tikai apkures sezonā (oktobris – aprīlis).

   10. Ģimene var pretendēt uz mājokļa pabalstu, ja tā starpapkures sezonā ir regulāri maksājusi un pilnā apmērā nomaksājusi maksājumu pastāvīgo (fiksēto) daļu. Ja fiksētie maksājumi nav maksāti objektīvu iemeslu dēļ, tad individuāli izvērtējot, ģimene var pretendēt uz pabalstu, bet to aprēķina no izmaksām par apkuri, atskaitot pastāvīgo (fiksēto) maksājumu daļu.

   11. Pabalsti ir netieši, t.i., līdzekļi tiek pārskaitīti namu apsaimniekotājam, kurš par piešķirtā pabalsta summu samazina ģimenei (personai) maksu par apkuri un ūdens uzsildīšanu.

   12. Pabalstu var pārtraukt pirms termiņa:

    1. ja izbeigts attiecīgais īres / apsaimniekošanas līgums,

    2. ja pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas. Šajā gadījumā izmaksāto summu var pieprasīt atmaksāt,

    3. ja privatizētais dzīvoklis ir pārdots vai izīrēts citai personai, ar kuru dzīvokļa apsaimniekotājam nav noslēgts līgums par šī dzīvokļa izīrēšanu

    4. ja netiek pildīti punkta 1.6.3. noteikumi.

   13. Par izmaiņām ģimenes ienākumos jāziņo domes SN mēneša laikā.

   14. Ja ģimene (persona) pēc savas iniciatīvas, uzlabojot savus dzīves apstākļus, palielinājusi izdevumus par dzīvokli, pabalstu piešķir iepriekšējo normatīvu apmērā, ja iepriekš bija mājokļa pabalsts. Ja pabalsts nav bijis, to nepiešķir vienu apkures sezonu.

  3. Kritēriji pabalstam kurināmā iegādei:

   1. pabalsts tiek piešķirts mājsaimniecībai;

   2. pabalsts ir vienreizējs apkures sezonā;

   3. pabalsta lielums:

    1. daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērnu) – Ls 35,-;

    2. ģimenēm ar vienu vai diviem nepilngadīgiem bērniem, kuri mācās – Ls 25,-

    3. nestrādājošiem pensionāriem, invalīdiem u.c. maznodrošinātām ģimenēm, izņemot punktos 4.3.3.1. un 4.3.3.2. minētajām – Ls 20,-;

   4. Iedzīvotājiem, kuri paši nespēj sagatavot kurināmo, pēc viņu vēlēšanās organizēt kurināmā piegādi mājās piešķirto pabalsta apmērā.

   5. Ģimenēm, kuras ir parādā par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem, pabalstu kurināmā iegādei var pārskaitīt namīpašniekam, starpību izmaksājot pabalsta pieprasītājam.

  4. Ģimenei (personai), kura dzīvo sociālajā dzīvoklī, apmaksā:

   1. divas trešdaļas īres maksas un 70% no izdevumiem par apkuri un ūdens uzsildīšanu saskaņā ar normatīviem, ja dzīvoklis ir mājā ar centralizētu siltumapgādi;

   2. īres maksu pilnībā un izsniedz vienreizēju pabalstu kurināmā iegādei, ja ģimene (persona) dzīvo mājā ar vietējo apkuri.

 2. Pārējo pabalstu piešķiršanas kārtība un apmērs

  1. Pabalsta ģimenei piešķiršanas kārtība un apmērs:

   1. Pabalsts ģimenei tiek piešķirts, lai nodrošinātu ar bērnu izglītības ieguvi un audzināšanu saistītās vajadzības, ar veselības aprūpi, rehabilitāciju u.c. saistītās vajadzības.

   2. Pabalsts ģimenei izlietojams šādām vajadzībām:

    1. mācību līdzekļu, kancelejas preču un citu ar mācībām un audzināšanu saistītu izdevumu apmaksai vai preču saņemšanai natūrā;

    2. medikamentu iegādei, līdzdalības maksājumiem veselības apdrošināšanas polišu iegādei, ārstēšanās izdevumu apmaksai,

    3. personu ārstēšanai no atkarības un rehabilitācijai;

    4. protezēšanas izdevumiem;

    5. atsevišķu situāciju atrisināšanai.

   3. Pabalstu lielums:

    1. mācību līdzekļu un citu skolas piederumu iegādei – Ls 20,-, ja bērns uzsāk mācības 1.klasē, pārējos gadījumos Ls 10,- apmērā skolas vecuma bērnam;

    2. pabalstu veselības apdrošināšanas polises iegādei var piešķirt 50% apmērā no apdrošināšanas polises vērtības, bet nepārsniedzot Ls 20,- vienai personai;

    3. izziņu medikamentu iegādei ar 50% atlaidi var izsniegt 3 mēnešu laika periodam, ar iespēju pagarināt vēl uz 3 mēnešiem, bet ne vairāk kā 6 mēnešus gadā. Medikamenti jāiegādājas līdz 2004.gada 30.novembrim. Maksimālā pabalsta summa ne vairāk kā Ls 35,- (trīsdesmit pieci lati) gadā;

    4. pabalsta apmērs ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem līdz Ls 20,- (var tikt pārskaitīts ārstniecības iestādei);

    5. pabalsts endoprotezēšanas gadījumā, ja nav slimokases līdzdalība endoprotēzes izdevumu apmaksā, 25% apmērā no endoprotēzes izmaksas, bet ne vairāk kā Ls 250,-;

    6. zobu protezēšanai – līdz 50% no izdevumiem par protēžu izgatavošanu, bet ne vairāk kā Ls 25,-;

    7. sociālajos dzīvokļos apmaksā izdevumus par ūdens skaitītāju pārbaudi saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja tāmi;

    8. pabalsts dokumentu atjaunošanai nepieciešamo izdevumu apmērā, bet nepārsniedzot Ls 15,-;

    9. pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kamēr viņi mācās vispārizglītojošās skolās, ja viņi nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju, ik mēnesi izmaksāt pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa apmērā;

    10. pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma vietas – Ls 20,-;

    11. rehabilitācija no dažāda veida atkarībām apmaksā vienu kursu gadā, nepārsniedzot Ls 100,-;

    12. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem skolas vecuma bērniem, kas ievietoti audzināšanas iestādē vai internātskolā, kabatas naudas lielums Ls 2,- mēnesī;

    13. bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe, piešķir vienreizēju pabalstu Ls 100,- apmērā vai šīs summas apmērā izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru.

  2. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs:

   1. SN piešķir apbedīšanas pabalstu gadījumos:

    5.2.1.1. ja nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu;

    5.2.1.2. ja no Sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtais pabalsts ir mazāks par minimālajiem apbedīšanas izdevumiem.

   2. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja iesniegums, dzimtsarakstu nodaļas izsniegta noteikta parauga izziņa par miršanas fakta reģistrāciju un izziņa pabalsta saņemšanai (oriģināls);

   3. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu:

    1. ja pabalsta pieprasītājs ir mirušās personas bijušais apgādnieks un viņa deklarētie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Latvijas Republikas Centrālās Statistikas pārvaldes aprēķināto viena iedzīvotāja iztikas minimuma preču un pakalpojuma groza vērtību vidēji mēnesī vienam ģimenes loceklim, iztikas līdzekļu deklarācija iesniedzama SN atbilstoši pabalsta pieprasītāja dzīves vietai;

    2. ja persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nav mirušās personas bijušais apgādnieks, apbedīšanas pabalstu bez ienākumu deklarēšanas var pārskaitīt juridiskai personai vai izmaksāt personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, pabalsts tiek piešķirts atbilstoši mirušās personas pēdējai dzīves vietai.

   4. Apbedīšanas pabalsta apmērs līdz Ls 120,- atbilstoši minimālajiem apbedīšanas izdevumiem un tas paredz sekojošus izdevumus: zārka iegādi, pakalpojumus kapos, transporta pakalpojumus un vajadzības gadījumā morga pakalpojumus. Ja no Sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtais pabalsts ir mazāks par minimālajiem apbedīšanas izdevumiem, pašvaldība var piemaksāt starpību pabalsta veidā.

 3. Sociālās nodaļas speciālistu tiesības

  1. Piešķirt materiālu palīdzību ģimenei (personai) saskaņā ar šiem Noteikumiem.

  2. Piešķirt materiālu palīdzību ģimenei (personai), ja tā neatbilst šajos Noteikumos minētajiem pabalstu saņemšanas kritērijiem, bet nokļuvusi krīzes situācijā vai tai radušās papildus grūtības (slimība, brīdinājums par prasību celšanu tiesā par dzīvokļa parādu u.c.) līdz Ls 25,- apmēram.

  3. Piešķirt pabalstu bērna ēdināšanai skolā bez ģimenes materiāla stāvokļa izvērtēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ja ir skolas vai ārsta atzinums par to, ka bērnam nepieciešama palīdzība.

  4. Piešķirt vienreizēju pabalstu ģimenēm (personām), kas nokļuvušas ārkārtējā situācijā (ugunsgrēks, plūdi u.c.).

 4. Lēmumu pārsūdzības kārtība un noteikumu izpildes kontrole

  1. Ja ģimene (persona) nav apmierināta ar tai piešķirtās sociālās palīdzības apjomu vai atteikumu palīdzēt, strīdus jautājumus izskata pilsētas domes Sociālo lietu komiteja.

  2. Šo Noteikumu izpildi kontrolē pilsētas domes Sociālo lietu komiteja.

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 


Pielikums Nr.1

Cēsu pilsētas domes sēdes

26.02.2004.,prot.Nr.5, 23.p.

 

Kārtība piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē

.

1.Vispārējie noteikumi

 

1.1. Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 21.pantu par pirmsskolas izglītības obligātumu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai un likuma „Par pašvaldībām” 2.nodaļas 15.panta 4.punktu, Cēsu pilsētas dome nosaka kārtību Cēsu pilsētas teritorijā pierakstīto un dzīvesvietu deklarējušo piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai ģimenē, ja vecāki rakstiski atsakās izmantot bērna sagatavošanu obligātai pamatizglītības apguvei valsts finansētās grupās un ja vecāki finansē un nodrošina obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas programmas pilnvērtīgu apguvi ģimenē.

1.2. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 27.novembra 7.instrukcijas 2.sadaļas 14.punktu.

 

2.Bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei ģimenē

2.1. Piecgadīgs un sešgadīgs bērns, kurš reģistrēts izglītības iestādē, kura īsteno

licencētu pirmsskolas izglītības programmu, var apgūt ģimenē šādos gadījumos:

2.1.1. bērni, kuri veselības stāvokļa dēļ noteiktu laiku (ilgāk par 1mēnesi ) nevar apmeklēt izglītības iestādi. pēc operācijām, traumu gadījumi u.c. gadījumos., ko rakstiski apliecina ģimenes ārsts;

2.1.2. bērns ar grūtībām iekļaujas bērnu kolektīvā , ko rakstiski apliecina psihologs;

2.1.3.bērnam ir hroniskas saslimšanas un slimības (noteiktas 2000.gada 13.janvāra IZM 1.instrukcijas 3.pielikumā), ko rakstiski apliecina ģimenes ārsts;

2.1.4.obligāto piecgadīgo un sešgadīgo izglītību īstenojoša iestāde bērnam ar

īpašām vajadzībām nevar nodrošināt nepieciešamos īpašos mācību apstākļus,

ko rakstiski apliecina ģimenes ārsts un pilsētas dome;

2.1.5.citi argumentēti apstākļi.

2.2.Izmantot bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei ģimenē var ierosināt vecāki (aizbildņi), pašvaldība vai izglītības iestāde, kurā bērns reģistrēts.

2.3.Vecāki un pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izvērtē radušos apstākļus un rakstiski noslēdzot līgumu ”Par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu mācību organizēšanai ģimenē” vienojas par noteikumiem bērna sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē.

2.4. Sagatavojot bērnu pamatizglītības apguvei ģimenē vecākiem /aizbildņiem jānodrošina:

2.4.1. apstākļi un mācību materiāli bērna apmācībai un pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai ,

2.4.2.pedagogu vai personu, kuras ir spējīgas nodrošināt mācību satura apguvi atbilstoši ar IZM 1998.gada 11.septembra rīkojuma Nr.475 ‘’ Pirmsskolas izglītības programma‘’ prasībām,

2.4.3. bērna zināšanu, prasmju un iemaņu analīze izglītības iestādē vienu reizi divos mēnešos ;

2.4.4.kopā ar pedagogiem pieņemto lēmumu izpildi par tālākās apmācības norisi (sistēma, saturs, metodes) vai apmācības formas mainīšanu, ja nav sasniegti vēlamie rezultāti.

3.Kārtība bērna iesaistīšanā mācību organizēšanai mājās

 

3.1. Bērna vecāki /aizbildņi Cēsu pilsētas domei raksta iesniegumu , kurā pamato nepieciešamību ģimenē sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei, pievieno ārstu un citu speciālistu (psihiatri, logopēdi, pedagogi…) slēdzienu.

3.2. Cēsu pilsētas dome 10 dienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas pilsētas domē sniedz vecākiem rakstisku atbildi, kurā atbalsta vai atsaka obligātās piecgadīgās vai sešgadīgās pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanas iespējas ģimenē, norādot, izglītības iestādi, kurā bērns piereģistrējams.

3.3. Vecāks/aizbildnis reģistrē bērnu pašvaldības norādītā izglītības iestādē.

3.4.Izglītības iestādes direktors/vadītājs slēdz līgumu ar vecākiem par izglītības iestādes līdzdalību bērna sagatavošanā ģimenē.

3.5.Pamatojoties uz pašvaldības rīkojumu, izglītības iestādes direktors/vadītājs norīko pedagogus, kuri konstatē apgūto un konsultē konkrētā bērna vecākus un/vai personu, kura māca bērnu mājās par prasībām un uzdevumiem programmas īstenošanā

3.6.Bērnu sagatavošana skolai ģimenē organizējama atbilstoši vispārējās pirmsskolas izglītības vai speciālās pirmsskolas izglītības programmai un mācību plānam. Persona, kura māca bērnu mājās, reģistrē nodarbību datumu, un laiku, mācīto vielu un nodarbību skaitu.

4. Kārtība ģimenē programmu apguvušo bērnu uzņemšanai 1.klasē

4. Bērnu, kuri apguvuši piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei ģimenē uzņemšana vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs notiek pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 27.novembra instrukciju Nr.7 „Prasības izglītojamo uzņemšanai vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs’’.

Dz.Kozaka 4121009

 

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


Pielikums Nr.2

Cēsu pilsētas domes sēdes

26.02.2004.,prot.Nr.5, 23.p.

LĪGUMS

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu mācību organizēšanai ģimenē

 

Cēsis ______.gada “___.”________

Cēsu pilsētas …pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsis, …..iela .., reģ. Nr. …., kuras vārdā, saskaņā ar Cēsu pilsētas ..pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu, rīkojās tās vadītāja ……………………(vārds, uzvārds, pers.kods), turpmāk tekstā Iestāde, no vienas puses un

……………. (bērna vārds, uzvārds, pers.kods) vecāki ((māte .......... (vārds, uzvārds, pers.kods)un/ vai tēvs ............ (vārds, uzvārds, pers.kods), vai aizbildņi/nis ………………..(vārdi, uzvārdi, pers.kodi)), turpmāk tekstā Vecāki, no otras puses,

savstarpēji vienojas un noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Iestāde apņemas:

  1. Nodrošināt Vecākus ar piecgadīgo un sešgadīgo obligātās sagatavošanas skolai izglītības programmu

  2. Uzdot pedagogiem …………( specialitāte, vārdi, uzvārdi), turpmāk tekstā Pedagogi, vienu reizi divos mēnešos iepazīties ar vecāku un/vai personas/u ,kas māca bērnu, sagatavoto bērna zināšanu, prasmju un iemaņu analīzi programmas apguvē, konsultēt par nākošajos divos mēnešos realizējamo programmas daļu vecākus un personu/nas, kuras māca bērnu.

  3. Nepieciešamības gadījumā uzaicināt personu/nas, kuras māca bērnu, piedalīties pedagoģiskās padomes sēdē, kurā analizē piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai izglītības programmas apguvi.

  4. Nodrošināt Vecākiem iespēju iepazīties ar noteikumiem, lēmumiem u.c. dokumentiem, kas saistoši Vecākiem vai personai, kura realizē piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai izglītības programmas apguvi.

  5. Uzklausīt, izvērtēt un pieņemt vai noraidīt Vecāku vai personu, kuras realizē piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai izglītības programmas apguvi, lūgumus, priekšlikumus par bērna sagatavošanu pamatizglītības apguvei ģimenē.

 1. Vecāki apņemas:

  1. Pēc Pedagogu norādījumiem radīt bērna mācībām mājās nepieciešamos apstākļus, nodrošināt bērnu ar mācību materiāliem un līdzekļiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu attiecīgā apgūstamā priekšmeta izglītības programmas prasībām.

  2. Nodrošināt bērnam 5. un 6.-gadīgo bērnu izglītības programmas realizēšanai nepieciešamās kvalifikācijas skolotāju, kurš:

   1. Savā darbā, realizējot obligātās sagatavošanas skolai izglītības programmu, ievēro pirmsskolas vecuma bērnu individuālās attīstības īpatnības, mācīšanas metodes un paņēmienus.

   2. Iekārto un regulāri aizpilda nodarbību uzskaites žurnālu, kurā norāda nodarbību datumu, veidu, tēmu, attiecīgās nodarbības programmas uzdevumus.

   3. Saglabā bērna darbus, reizi divos mēnešos veicot bērna attīstības un mācību prasmju rakstisku analīzi.

   4. Reizi divos mēnešos ar bērna darbiem un rakstisku bērna attīstības un programmas apguves analīzi iepazīstina Iestādes norīkotos Pedagogus.

   5. Apzinīgi pilda Pedagogu ieteikumus attiecībā uz bērna turpmāko apmācību un bērna attīstības veicināšanu.

  2.6. Atrodoties Iestādē pilda visus darba kārtības noteikumus, kas attiecas uz Cēsu ….pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem.

  2.7. Pilda lēmumus, noteikumus, kas saistoši piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai izglītības programmas apguves realizēšanai.

 2. Par šī Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu tiek lemts par bērna sagatavošanas pamatizglītības apguvei ģimenē pārtraukšanu.

 3. Vienpusēja atkāpšanās no šī Līguma nav iespējama

 4. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

 5. Līgums var tikt grozīts un papildināts, par ko puses noslēdz atsevišķu rakstisku vienošanos un ko apliecina ar pušu rekvizītiem un parakstiem. Visi papildinājumi pie šī Līguma ir neatņemama tā sastāvdaļa.

 6. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, puses risina atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.

 7. Līgums sastādīts trīs eksemplāros, no kuriem viens glabājas Iestādē, viens pie Vecākiem, viens- Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Iestāde Māte Tēvs

__________________________________________

z.v.

______________________ v.,uzv. ______________ v.,uzv._________________

adrese ________________ dzīvo ________________ dzīvo __________________

Reģ. Nr.___________________ pers.k.:______________ pers.k.:________________

kontakttelef.:_____________ kontakttelef.:____________ kontakttelef.:_______________

 

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

26.02.2004.,prot.Nr.5, 27.p.

CĒSU PILSĒTAS DOMES

TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA NODAĻAS

NOLIKUMS

 1. Vispārīgie noteikumi.

  1.1. Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļa (TNN) ir viena no Cēsu pilsētas domes struktūras sastāvdaļām.

  1.2. TNN ir pakļauta Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram un funkcionāli Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam un vietniekam.

  1.3. TNN savus uzdevumus veic sadarbībā ar citām domes nodaļām, kā arī ievēro Cēsu pilsētas domes nolikumu un citus normatīvos aktus.

 2. Galvenie uzdevumi.

  2.1. Nodrošināt ēku Raunas ielā 1, Cēsīs un Raunas ielā 4, turpmāk tekstā – Domes ēku, uzturēšanu kārtībā;

  2.2. Nodrošināt Cēsu pilsētas domes darbiniekiem darba vietas iekārtošanu un atbilstošus darba apstākļus;

  2.3. Organizēt Domes ēku kapitālo un tekošo remontu veikšanu, t.i., sagatavot dokumentus cenu aptauju veikšanai, sagatavot līgumu projektus, uzraudzīt remonta darbus;

  2.4. Sagatavot Domes ēku telpu nomas līgumus un kontrolēt to izpildi;

  2.5. Veikt Domes inventāra uzskaiti un pārbaudi;

  2.6. Veikt inventāra iegādi un piegādi Domes vajadzībām;

  2.7. Veikt ēku Raunas ielā 1, Cēsīs un Raunas ielā 4 inženiertīklu pārraudzīšanu, remontēšanu, nepieciešamības gadījumā organizēt šo tīklu remontu, projektēšanu u.c.kā arī, pēc nepieciešamības pārraudzīt tehnisko stāvokli Bērzaines ielā 16, Palasta ielā 11 – dzimtsarakstu nodaļā un bāriņtiesā, Rīgas ielā 23, kur izvietoti domes darbinieki, kā arī īrētajā ēkā Vaļņu ielā 12.

  2.8. Nodrošināt avārijas situāciju novērošanu Domes ēkās;

  2.9. Nodrošināt līgumu (par siltumenerģijas piegādi, telekomunikācijām, elektroenerģijas un ūdens piegādi, kanalizāciju u.c.) izpildi savas kompetences ietvaros; veikt attiecīgo skaitītāju rādījumu uzskaiti.

  2.10. Nodrošināt Domes ēku apsardzi kopā ar apsardzes firmām.

  2.11. Nodrošināt Domes ēku telpu apkopšanu.

  2.12. Veikt sētnieka darbus, t.sk., apzaļumošanu ēku Raunas ielā 1 un Raunas ielā 4, Cēsīs, pieguļošajās teritorijās;

  2.13. Sagatavot telpas dažādiem pasākumiem;

  2.14. Koordinēt telpu izmantošanu (zāles īrēšana) ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs;

  2.15. Nodrošināt izkārtņu, plākšņu, zīmogu un atslēgu u.c. izgatavošanu;

  2.16. Savākt un likvidēt makulatūru u.c. nederīgas lietas;

  2.17. Citu saimniecisko darbu veikšanu;

  2.18. Instruēt un nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu;

  2.19. Apsaimniekot sabiedrisko pirti Vaļņu ielā 29/31, organizēt tās darbu.

  2.20. Uzraudzīt atsevišķas ēkas pilsētā, kurām pagaidām nav konkrēta pielietojuma, bet ir pilsētas domes īpašums.

  2.21. Rīkoties ar saimnieciskiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem, veikt pirkumus ikdienas vajadzībām un inventāra iegādi.

 3. Tiesības.

 1. TNN darbinieku tiesības nosaka Cēsu pilsētas domes nolikums, kā arī citi normatīvie akti.

 2. TNN darbiniekiem ir tiesības:

   1. Saņemt nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu sava darba veikšanai, arī transportu.

   2. Slēgt mutiskas un rakstiskas vienošanās TNN kompetencē esošajos jautājumos.

   3. Pieprasīt no citām nodaļām nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami savu funkciju veikšanai.

   4. Piedalīties domes rīkotajās komitejās, cenu aptaujās u.t.t. TNN kompetencē esošajos jautājumos.

 1. Atbildība.

  4.1. TNN darbinieki atbild par šajā nolikumā noteikto un citu domes noteikumu, normatīvo aktu izpildi. Vadītājs un darbinieki ir atbildīgi par nodaļas un darba drošības aktu un instrukciju ievērošanu.

 2. Organizatoriskā struktūra.

TNN vada tās vadītājs. Dome nosaka darbinieku skaitu nodaļā.

TNN ir šādas amata vienības :

Vadītājs

Apkopēja – Raunas ielā 1 un Raunas ielā 4 – 3 amata vienības

Sētnieks – Raunas ielā 1 un Raunas ielā 4 – 1 amata vienība

Strādnieks – vieglās automašīnas vadītājs – 1 amata vienība

Vieglās automašīnas vadītājs – 1 amata vienība

Sabiedriskās pirts administrators - 2 amata vienības.

TNN nodaļas darbinieki strādā pēc nodaļas vadītāja izstrādātajiem amata pienākumiem, izstrādātajiem darba grafikiem un augstākstāvošās vadības norādēm.

 

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

Pielikums Nr.1

Cēsu pilsētas domes sēdes

26.02.2004.,prot.Nr.5, 35.p.

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

 

1. Vispārējie noteikumi

  1. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība izstrādāta, lai īstenotu Latvijas Republikas Izglītības likuma 46.panta un 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām(izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

  2. Šis nolikums nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto dokumentu izvērtēšanas, lēmuma par licences izsniegšanu, licences termiņa pagarināšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.

  3. Lietotie termini:

   1. Izglītības programmas licencēšana - tiesību piešķiršana juridiskai personai (izglītības iestādei) vai fiziskai personai īstenot noteiktu izglītības programmu;

   2. Mācību priekšmeta vai kursa programma - izglītības programmas sastāvdaļa, kas ietver mācību priekšmeta vai kursa mērķus un uzdevumus, saturu, satura apguves plānojumu, iegūtās izglītības vērtēšanas kritērijus un kārtību, kā arī programmas īstenošanai nepieciešamo metožu un līdzekļu uzskaitījumu;

   3. Neformālā izglītība - ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība;

   4. Pieaugušo izglītība - personu daudzveidīgs izglītošanās process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū;

   5. Pieaugušo neformālās izglītības programmas pašvaldības licences saņemšanai apjoms ir līdz 160 akadēmiskajām stundām.

   6. Interešu izglītība – personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

2. Licences saņemšanas kārtība

 

2.1. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam- juridiskajai personai pašvaldībā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

2.1.1. Pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, kontakta personas vārds un uzvārds, licencējamās programmas nosaukums;

2.1.2. Pieteikumam jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija, statūtu kopija, kur viens no minētajiem darbības veidiem ir izglītība, tai skaitā pieaugušo izglītība, nodokļu maksātāja apliecības kopija un IZM izsniegtā izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija, jānorāda vieta, kur tiks realizēta izglītības programma;

2.1.3. Licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves.

2.2. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam- fiziskai personai pašvaldībā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

2.2.1. Pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, jānorāda vieta, kur tiks realizēta izglītības programma;

2.2.2. Pieteikumam jāpievieno privātprakses( ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta, kuru izsniegusi Izglītības un zinātnes ministra apstiprināta sertifikācijas komisija, un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija

2.2.3. Licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves.

2.3. Ja rodas neskaidrības, licences izsniedzēji ir tiesīgi pieprasīt programmas īstenošanai nepieciešamā personāla CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un citus dokumentus.

2.4. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē licences pieprasītāju. Piecu darba dienu laikā pēc komisijas sēdes licences pieprasītājam tiek nosūtīts paziņojums, kurā norādīta vajadzīgā informācija vai dokumenti. Pieprasītā informācija vai nepieciešamie dokumenti ir jāiesniedz 15 darba dienu laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija netiek iesniegta, pieteikums netiek izskatīts un to nosūta atpakaļ pieprasītājam.

2.5. Komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu pieņem lēmumu par licences piešķiršanu vai sagatavo motivētu rakstisku atteikumu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

3. Ja licencēta persona (fiziska vai juridiska ), kuras uzņēmējdarbība reģistrēta Cēsu pilsētā, vēlas īstenot uzņēmējdarbību (interešu izglītību vai pieaugušo neformālās izglītības programmu) citas pašvaldības teritorijā, viņam 10 dienas iepriekš par to rakstiski jāinformē licencēšanas komisija, norādot precīzu adresi telpām, kur programmu īstenos.

 

3. Licencēšanas komisija un tās kompetence.

 

3.1. Jautājumu par licences izsniegšanu, pārreģistrāciju vai anulēšanu izskata un lēmumu pieņem Cēsu pilsētas domes licencēšanas komisija 6 cilvēku sastāvā , kuras sastāvu apstiprina ar Cēsu pilsētas dome.

3.2. Licencēšanai iesniegtos dokumentus pārbauda un reģistrē komisijas sekretārs, kurš nav komisijas loceklis, kuram sekretāra pienākumus uzdod veikt Cēsu pilsētas dome. 3.3.Licencēšanas komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs pamatojoties uz saņemtiem iesniegumiem.

3.4. Komisijas sekretārs protokolē komisijas sēdes. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi un komisijas sekretārs.

3.5. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var pieaicināt attiecīgās nozares speciālistus(ekspertus).

3.6. Komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Ja kāds no komisijas locekļiem nepiekrīt komisijas lēmumam, tad viņa viedokli fiksē komisijas sēdes protokolā.

3.7. Cēsu pilsētas domes licencēšanas komisija:

3.7.1. izskata iesniegtos pieprasījumus un tiem pievienotos dokumentus;

3.7.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

3.7.3. pieņem lēmumu par:

3.7.3.1. licences izsniegšanu uz 2 gadiem;

3.7.3.2. atteikumu izsniegt licenci;

3.7.3.3.izsniegtās licences anulēšanu;

3.7.3.4. izsniegtās licences pārreģistrāciju un/vai pagarināšanu.

3.7.4. izskata pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, pārreģistrāciju vai atteikumu ne ilgāk kā viena mēneša laikā;

3.7.5. noformē un izsniedz licences;

3.7.6. saņem un apkopo informāciju par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā;

3.7.7. ir tiesīga pārbaudīt programmas īstenošanu, par pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild programmas īstenotājs.

3.8. Cēsu pilsētas domes licencēšanas komisijair tiesīga anulēt agrāk izsniegto licenci vai pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

3.8.1. iesniegtie dokumenti neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu prasībām;

3.8.2. . ir sniegtas nepatiesas ziņas;

3.8.3. licences īpašnieka darbība neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu prasībām;

3.8.4. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;

3.8.5. programma tiek īstenota nekvalitatīvi.

3.9. par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstiski ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas. Licences anulēšanas gadījumā programmas īstenošana jāpārtrauc likumdošanā noteiktā kārtībā.

3.10. Informācija par licences anulēšanu ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas informē iestādes, kuras veic kontroles funkcijas ( valsts izglītības inspekcija un pašvaldības policija)

4. Licencēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pārreģistrāciju, ja, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas. Pārreģistrācijas vai pagarināšanas gadījumā kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem jāiesniedz arī izsniegtās licences oriģināls.

5. Sūdzību par komisijas pieņemto lēmumu iesniedz Cēsu pilsētas domē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas.

6. Par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā atbildība atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 1662 pantam „Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences) vai uzņēmējdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē) minētos nosacījumus.”

7. Licences paraugu apstiprina Cēsu pilsētas dome .

8. Licenci paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs.

9. Licences derīguma termiņu skaita no dienas , kad komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

10. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu.

 

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

Pielikums Nr.2

Cēsu pilsētas domes sēdes

26.02.2004.,prot.Nr.5, 35.p.

 

 

Cēsu pilsētas dome

 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenotāja

 

LICENCE NR.................

 

__________________________________________

(Juridiskās personas pilns nosaukums)

(reģistrācijas numurs)

ir tiesības īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu

 

__________________________________________

(Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, stundu skaits)

 

 

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 200... . gada "...". .................. sēdē No. .....,

protokola No. ..............

Licence izsniegta uz laiku līdz................

 

Licences izsniegšanas datums.......................

Licencēšanas komisijas vadītājs

__________________________________________

(Vārds, uzvārds, paraksts)

(zīmogs)

 

 

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

Cēsu pilsētas dome

 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenotāja

LICENCE NR.................

 

__________________________________________

(Vārds , uzvārds)

Personas kods

-

 

ir tiesības īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu

 

__________________________________________

(Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums)

 

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 200... . gada "...". .................. sēdē No. .....,

protokola No. ..............

Licence izsniegta uz laiku līdz................

 

Licences izsniegšanas datums.......................

Licencēšanas komisijas vadītājs

__________________________________________

(Vārds, uzvārds, paraksts)

 

(zīmogs)

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv