Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

27.11.2003.Domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 27.novembrī (prot.Nr.22)
pieņemtie lēmumi

Par zemes gabala Atpūtas ielā 13, Cēsīs, sadalīšanu
__________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 13, Cēsīs, īpašnieka Agra Kļaviņa iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 2201/1-23; 19.11.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.novembra atzinumu Nr.114 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Atpūtas ielā 13, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1627), septiņos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar skici (pielikums Nr.1);
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam pie Cīrulīšu ielas, kurš robežojas ar zemes gabalu Cīrulīšu ielā 55, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Cīrulīšu iela 57, Cēsis (kad.nr.4201-007-1653);
  1. Zemes gabala platība 2450 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam pie Cīrulīšu ielas, kurš robežojas ar zemes gabalu Cīrulīšu ielā 57, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Cīrulīšu iela 59, Cēsis (kad.nr.4201-007-1654);
  1. Zemes gabala platība 2160 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam pie Cīrulīšu un Atpūtas ielas krustojuma piešķirt jaunu adresi Cīrulīšu iela 61, Cēsis (kad.nr.4201-007-1655);
  1. Zemes gabala platība 1935 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 5. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš atrodas aiz zemes gabala Cīrulīšu ielā 57, Cēsīs (virzienā no Cīrulīšu ielas) un patreiz nepieguļ ielām, piešķirt jaunu adresi Atpūtas iela 19, Cēsis (kad.nr.4201-007-1657);
  1. Zemes gabala platība 2680 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Pieņemt zināšanai, ka piekļūšana zemes gabalam pa privātīpašumā esošu piebraucamo ceļu;
 6. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš atrodas aiz zemes gabala Cīrulīšu ielā 59, Cēsīs (virzienā no Cīrulīšu ielas) un patreiz nepieguļ ielām, piešķirt jaunu adresi Atpūtas iela 17, Cēsis (kad.nr.4201-007-1656);
  1. Zemes gabala platība 2400 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Pieņemt zināšanai, ka piekļūšana zemes gabalam pa privātīpašumā esošu piebraucamo ceļu;
 7. Atdalītajai aptuveni 5m platajai zemes gabala joslai starp namīpašuma Atpūtas ielā 13, Cēsīs, šķūni, un zemes gabala robežu, noteikt piebraucamā ceļa statusu un piešķirt kadastra numuru 4201-007-1658;
  1. Zemes gabala platība 544 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
  3. Pieņemt zināšanai, ka pa šo piebraucamo ceļu piekļūst zemes gabaliem Atpūtas ielā 17 un Atpūtas ielā 19, Cēsīs;
 8. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Atpūtas iela 13, Cēsis (kad.nr.4201-007-1627);
  1. Zemes gabala platība 3320 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 9. Pieņemt zināšanai, ka:
  1. lai apakšzemes inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu;
  2. adrese Atpūtas iela 15, Cēsis, atstājama kā rezerves adrese iespējamas zemes gabala tālākas dalīšanas gadījumā, bet zemesgrāmatā nereģistrētam īpašumam - ēkām un zemes gabalam ar pašreizējo adresi Atpūtas iela 15, Cēsis, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā adrese maināma.

 

 

Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 44, Cēsīs, sadalīšanu
__________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Cīrulīšu ielā 44, Cēsīs, īpašnieka Agra Kļaviņa iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 2201/1-23; 19.11.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.novembra atzinumu Nr.115 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Cīrulīšu ielā 44, Cēsīs (kad.nr.4201-007-0412), septiņos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar skici (pielikums Nr.2);
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam pie Cīrulīšu ielas, kurš robežojas ar zemes gabalu Cīrulīšu ielā 22, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Cīrulīšu iela 34, Cēsis (kad.nr.4201-007-0451);
  1. Zemes gabala platība 2570 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš atrodas aiz zemes gabala Cīrulīšu ielā 34, Cēsīs (virzienā no Cīrulīšu ielas) un patreiz nepieguļ ielām, piešķirt jaunu adresi Cīrulīšu iela 36, Cēsis (kad.nr.4201-007-0452);
  1. Zemes gabala platība 2260 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Pieņemt zināšanai, ka piekļūšana zemes gabalam pa privātīpašumā esošu piebraucamo ceļu;
 4. Atdalītajai aptuveni 6m platajai zemes gabala joslai gar zemes gabala Cīrulīšu ielā 34, Cēsīs, austrumu robežu noteikt piebraucamā ceļa statusu un piešķirt kadastra numuru 4201-007-0456;
  1. Zemes gabala platība 335 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
  3. Pieņemt zināšanai, ka pa šo piebraucamo ceļu piekļūst zemes gabaliem Cīrulīšu ielā 36 un Cīrulīšu ielā 38, Cēsīs;
 5. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam pie Cīrulīšu ielas, kurš robežojas ar jaunizveidoto piebraucamo ceļu, piešķirt jaunu adresi Cīrulīšu iela 40, Cēsis (kad.nr.4201-007-0454);
  1. Zemes gabala platība 1540 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 6. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš atrodas aiz zemes gabala Cīrulīšu ielā 40, Cēsīs (virzienā no Cīrulīšu ielas) un patreiz nepieguļ ielām, piešķirt jaunu adresi Cīrulīšu iela 38, Cēsis (kad.nr.4201-007-0453);
  1. Zemes gabala platība 1745 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Pieņemt zināšanai, ka piekļūšana zemes gabalam pa privātīpašumā esošu piebraucamo ceļu;
 7. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam pie Cīrulīšu ielas, kurš robežojas ar zemes gabalu Cīrulīšu ielā 40, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Cīrulīšu iela 42, Cēsis (kad.nr.4201-007-0455);
  1. Zemes gabala platība 2190 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 8. Atlikušajam zemes gabalam pie Cīrulīšu un Atpūtas ielas krustojuma saglabāt adresi Cīrulīšu iela 44, Cēsis (kad.nr.4201-007-0412);
  1. Zemes gabala platība 1870 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 9. Pieņemt zināšanai, ka, lai apakšzemes inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

Par nekustamo īpašumu Saulrītu ielā 14, Cēsīs, sadalīšanu
__________________________________________

Izskatot zemes gabala Saulrītu ielā 14, Cēsīs, īpašnieka Jāņa Vildera iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ. Nr. 2155/1-23; 10.11.2003.) un ēkas Saulrītu ielā 14, Cēsīs, īpašnieka Mareka Meļņika, iesniegumu par ēkas sadalīšanu un jaunas adreses piešķiršanu (reģ. Nr. 2156/1-23; 10.11.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas būvvaldes 2003.gada 14.novembra atzinumu (prot.Nr.43, p.8) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.novembra atzinumu Nr.116 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Saulrītu ielā 14, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0621), divos atsevišķos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas reāli atdalāma daļa no ēkas Saulrītu ielā 14, Cēsīs, un atdalāmajai ēkas daļai piešķirt jaunu adresi Saulrītu iela 16, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 835 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, kad.nr.4201-004-0643;
  2. Zemes lietošanas mērķis – rūpniecības objekti (1001);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un ēkas daļai saglabāt adresi Saulrītu iela 14, Cēsis (kad.nr.4201-004-0621);
  1. Zemes gabala platība 8843 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 3000 m2, rūpniecības objekti (1001) – 5843 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 4. Noteikt, ka šis domes lēmums stājas spēkā pēc ēkas Saulrītu ielā 14, Cēsīs, reālas sadalīšanas divās daļās saskaņā ar būvniecības noteikumiem;
 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai apakšzemes inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs; “Cēsu būvnieks“ SIA siltumtīklos Dzintara ielā 7, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

Par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 21A un Gaujas ielā 21B, Cēsīs,
apvienošanu
__________________________________________

Izskatot nekustamo īpašumu Gaujas ielā 21A un Gaujas ielā 21B, Cēsīs, īpašnieka SIA “VINNIS”, iesniegumu par zemes gabalu apvienošanu (reģ. Nr. 2169/1-23; 21.11.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.novembra atzinumu Nr.117 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Apvienot nekustamos īpašumus Gaujas ielā 21A, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1005) un Gaujas ielā 21B, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1007), sastāvošus no zemes gabaliem un ēkām un būvēm, un piešķirt tiem adresi Gaujas iela 21B, Cēsis (kad.nr.4201-007-1007);
 2. Pieņemt zināšanai, ka apvienotajam zemes gabalam saglabājas zemes gabala Gaujas ielā 21A, Cēsīs, apgrūtinājums - zemes gabalu šķērso iebrauktuves zemes gabalos Cēsīs, Gaujas ielā 21 - privātīpašums, un Gaujas ielā 23 (Līgatnes ielā 6) - Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem.

   

  Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes
  2003.gada 15.maija lēmuma §8 (prot.Nr.10)
  __________________________________________

  Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija lēmuma §8 (prot.nr.10) “Par zemes gabala un namīpašuma Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu”, sadalīts zemes gabals un uz tā esošais kooperatīvajai sabiedrībai “Cēsu rajona patērētāju biedrība” piederošais namīpašums Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs, izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus ar adresēm Jāņa Poruka ielā 2, Jāņa Poruka ielā 2B un Jāņa Poruka ielā 4.

  Izskatot kooperatīvās sabiedrības “Cēsu rajona patērētāju biedrība”, jurid. adrese Vienības laukumā 2, Cēsīs, iesniegumu par adrešu maiņu minētajā lēmumā par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.2259/1-23; 20.11.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.novembra atzinumu Nr.118 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija lēmuma §8 (prot.nr.10) “Par zemes gabala un namīpašuma Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu” punktus 3. un 4., un izteikt tos šādā redakcijā:

 3. Atdalītajam zemes gabalam un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0112 003, 4201 004 0112 004, 4201 004 0112 006, 4201 004 0112 007, un 4201 004 0112 008 ar līdzšinējo adresi Jāņa Poruka iela 2, Cēsis (kad.nr.4201-004-0112) piešķirt jaunu adresi Jāņa Poruka iela 2C, Cēsis;

  3.1.Zemes gabala platība 4496 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  3.2.Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

 4. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0112 001 un 4201 004 0112 005, un minētajām ēkām saglabāt adresi Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0161);

4.1.Zemes gabala platība 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

4.2.Zemes lietošanas mērķis – rūpniecības objekti (1001) - 600 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 400 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu.

 

 

Par adrešu noteikšanu
nekustamajam īpašumam Dzirnavu ielā 45, Cēsīs,
un zemes piešķiršanu lietošanā
__________________________________________

Ar LR Ministru kabineta 1994.gada 15.februāra rīkojumu nr.60-r Cēsu rajona pašvaldībai nodota Valsts bērnu sanatorija “Gaujaslīči” Dzirnavu ielā 45, Cēsīs (tagad Cēsu rajona bērnu nams patversme “Gaujaslīči”).

VZD tehniskās inventarizācijas reģistrā šis īpašums pastāv ar adresi Dzirnavu iela 43/45, Cēsis, bet Cēsu pilsētas iedzīvotāju reģistrā šī namīpašuma ēkā lit.3 iedzīvotāji reģistrēti ar adresi Dzirnavu iela 43, Cēsis, dzīvokļi nr.6,7,8,10 un 11.

Izskatot Cēsu rajona padomes rakstu par zemes gabala Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā (reģ.Nr.155/1-23; 16.06.2003.), Cēsu rajona bērnu nama patversmes “Gaujaslīči” iesniegumu (reģ.Nr.2095/1-24; 31.10.2003.) un Cēsu rajona padomes iesniegumu (reģ. Nr. 256/1-23; 10.11.2003.) par vienotas adreses piešķiršanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.novembra atzinumu Nr.119 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Noteikt Cēsu rajona padomes namīpašumam (visām ēkām un būvēm), kurā atrodas Cēsu rajona bērnu nams patversme “Gaujaslīči”, adresi Dzirnavu iela 45, Cēsis;
 2. Piešķirt Cēsu rajona padomei lietošanā zemes gabalu Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, uz kura atrodas ēkas ar tādu pašu adresi;
  1. Zemes gabala platība 38000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0902);
 3. Piešķirt namīpašuma sastāvā esošajiem dzīvokļiem sekojošas adreses:
  1. Dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Dzirnavu iela 43-6, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Dzirnavu iela 45-4, Cēsis;
  2. Dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Dzirnavu iela 43-7, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Dzirnavu iela 45-1, Cēsis;
  3. Dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Dzirnavu iela 43-8, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Dzirnavu iela 45-2, Cēsis;
  4. Dzīvokļus ar līdzšinējām adresēm Dzirnavu iela 43-10 un Dzirnavu iela 43-11, Cēsīs, apvienot un piešķirt jaunu adresi Dzirnavu iela 45-3, Cēsis;
 4. Pieņemt zināšanai, ka namīpašuma Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, sastāvā esošā ēka lit.11 (garāža), atrodas uz zemes gabala Upes ielā 15, Cēsīs, uz kuru atjaunotas īpašuma tiesības likumīgajai mantiniecei.

 

 

 

Par vienotas adreses apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam Avotu ielā 44, Cēsīs
__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1997.gada 23.maija atzinumu Nr.107 (prot.nr.9) uz vēsturisko zemes gabalu Avotu ielā 44, Cēsīs, atjaunotas īpašuma tiesības likumīgajam mantiniekam Vilim Kaņepam. Uz minētā zemes gabala atrodas divi Vilim Kaņepam piederoši namīpašumi. Mājīpašums Cēsīs, Avotu ielā 44, kas sastāv no vienstāva dzīvojamās ēkas ar trīs istabām iegūts ar dāvinājuma līgumu (21.04.1961.) un mājīpašums Cēsīs, Avotu ielā 44, kas sastāv no vienas dzīvojamās mājas ar vienu istabu un vienas saimniecības ēkas iegūts ar Cēsu rajona tiesas 1994.gada 11.maija spriedumu lietā Nr.2-30/M2. Reāli šīs ēkas ir viens vienots namīpašums, bet tehniskās inventarizācijas reģistrā un Cēsu pilsētas iedzīvotāju reģistrā pastāv arī otra adrese Avotu iela 44A, Cēsis.

Lai sagatavotu nekustamo īpašumu Avotu ielā 44, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā kā vienotu nekustamo īpašumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.novembra atzinumu Nr.120 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

Noteikt, ka Vilim Kaņepam piederošais zemes gabals (kad.nr.4201-007-0410) un uz tā esošais namīpašums, sastāvošs no trīs būvēm, reģistrējams zemesgrāmatā kā vienots nekustamais īpašums ar adresi Avotu iela 44, Cēsis.

 

 

 

Par adrešu noteikšanu
vēsturiskā zemes gabala “Gaujmaļi” daļām
__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 2000.gada 3.novembra atzinumu Nr.158 (prot.nr.24) uz vēsturisko zemes gabalu “Gaujmaļi” (agrāk Cēsu apriņķa Raiskuma pagasta “Gaujmaļi”), atjaunotas īpašuma tiesības likumīgajam mantiniekam Egonam Bušam. Vēsturiskais zemes gabals dabā reāli sastāv no trīs atsevišķiem zemes gabaliem, kurus atdala Gaujas un Miglas ielas.

Lai sagatavotu šo nekustamo īpašumu reģistrēšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.novembra atzinumu Nr.121 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome n o l e m j: 

 1. Zemes gabalam Gaujas ielas pāra numuru pusē piešķirt adresi Gaujas iela 90A, Cēsis (kad.nr.4201-001-0146);
  1. Zemes gabala platība 26477 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
  3. Apgrūtinājums - zemes gabals atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā;
 2. Zemes gabalam starp Gaujas ielu, Miglas ielu, pilsētas administratīvo robežu un zemes gabalu Kvēpenes ielā 4, Cēsīs, piešķirt adresi Gaujas iela 85, Cēsis (kad.nr.4201-007-0105);
  1. Zemes gabala platība 76998 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķi - sabiedriskas nozīmes objekti (0908) - 74998 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) - 2000 m2;
  3. Apgrūtinājumi - uz zemes gabala atrodas citai personai piederošs namīpašums Gaujas ielā 83, Cēsīs; zemes gabals atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā;
 3. Zemes gabalam starp Gaujas ielu, zemes gabalu “Mētras”, pilsētas administratīvo robežu, Miglas ielu un zemes gabalu Miglas ielā 6, Cēsīs, piešķirt adresi Miglas iela 2, Cēsis (kad.nr.4201-007-0108);
  1. Zemes gabala platība 52118 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķi - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) - 30465 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, mežsaimniecība - 21653 m2;
  3. Apgrūtinājumi - zemes gabals atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā;
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai apakšzemes inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.
 5. Par vēsturiskā zemes gabala iztrūkstošo platību (10579 m2) saņemama kompensācija likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 

Par nekustamā īpašuma Vienības laukumā 2, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
__________________________________________

Kvartālā starp Raunas ielu, Vienības laukumu un Izstādes ielu Cēsīs atrodas trīs vēsturiskie zemes gabali - Raunas iela 12, Raunas iela 14 un Uzvaras bulvāris 2 (Izstādes iela 3).

Patreizējais zemes gabals Vienības laukumā 2, Cēsīs, uz kura atrodas kooperatīvajai sabiedrībai “Cēsu rajona patērētāju biedrība” piederošas ēkas un būves, aizņem vēsturisko zemes gabalu Uzvaras bulvārī 2 (Izstādes ielā 3), Cēsīs, kurš, saskaņā ar arhīva izziņu (Nr.5-JP-28716; 07.12.1998.), līdz 1940.gada 21.jūlijam bija Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums. Reģistrējot zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Raunas ielā 14, Cēsīs, uz Latvijas valsts vārda Tieslietu ministrijas personā, pašvaldība vienojās ar LR Tieslietu ministriju par piekrītošo zemes gabalu robežu grozīšanu. Saskaņā ar šo vienošanos, daļa no vēsturiskā pilsētas pašvaldības īpašuma Uzvaras bulvārī 2, Cēsīs, pārgāja Latvijas valsts īpašumā LR Tieslietu ministrijas personā, bet daļa Latvijas valsts īpašuma Raunas ielā 14, Cēsīs, pārgāja Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā. Atlikusī zemes gabala daļa (aptuveni 546 m2) piekrīt namīpašumam Raunas ielā 12, Cēsīs, kurš, pamatojoties uz LR Ministru kabineta rīkojumu Nr.316 (prot.Nr.29, § 17; 21.05.2003.), ir bez atlīdzības nodots Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.

Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 1.daļu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.novembra atzinumu Nr.122 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Vienības laukumā 2, Cēsīs (kad.nr.4201-005-1501), kas sastāv no zemes gabala ar platību 1741 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Apgrūtinājums – uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas un būves;
 3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 

 

Par nekustamā īpašuma Raunas ielā 12, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
__________________________________________

Ar LR Ministru kabineta 2003.gada 21.maija rīkojumu Nr.318 “Par valsts mantas nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā” Cēsu pilsētas pašvaldībai nodota īpašumā būve Cēsīs, Raunas ielā 12 (kultūras nams). Vienlaicīgi ar būvi reģistrējams zemes gabals, uz kura tā atrodas.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta 1.daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas veikto zemes gabala Cēsīs, Raunas ielā 12, kadastrālo uzmērījumu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.novembra atzinumu Nr.123 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Cēsīs, Raunas ielā 12 (kad.Nr.4201-006-1502), kas sastāv no zemes gabala ar platību 3058 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, un vienas būves, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Apgrūtinājumi – uz zemes gabala atrodas transformatora punkts un elektrosadales skapji, zemes gabalu šķērso elektropārvades kabeļi un siltumtrase (aizsargjoslas platība 224 m2);
 3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910).

 

Par telpu Lielā Līvu ielā 1, Cēsīs,
nomas līguma apstiprināšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 21.10.2003. sēdes atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Piešķirt nomas telpas Kultūras sabiedrībai “S.N.” – īpašniece Māra Lagzdiņa Cēsīs, Lielā Līvu ielā 1, veikala ierīkošanai.
 2. Apstiprināt nomas līgumu ar Kultūras sabiedrību “S.N.” par nomas telpām Cēsīs, Lielā Līvu ielā 1 ar kopējo platību 29,5 m2 ( nomas līgums pielikumā.

 

 

Par termiņa pagarinājumu privatizācijas projekta iesniegšanai
nekustamam īpašumam Saulrītu ielā 21, Cēsīs
__________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 17.02.1994. likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 41.panta 1.daļu, Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.oktobra sēdes lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Saulrītu ielā 21, nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 21, paragrāfs Nr. 11) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu (prot. Nr. 14, 21.11.2003.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt jaunu privatizācijas projekta iesniegšanas termiņu nekustamam īpašumam Saulrītu ielā 21, Cēsīs, - 1 mēnesi no sludinājuma laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ publicēšanas dienas.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs J.BEIKMANIS).

 

Par izmaiņām nolikumā “Par kārtību kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Cēsu pilsētas domei finansējuma saņemšanai sporta atbalstam, un kārtību, kādā veicami norēķini par saņemto finansējumu”
__________________________________________

Pamatojoties uz Sporta padomes lēmumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.11.2003., prot.Nr.22) un Finansu komitejas (20.11.2003.,prot.Nr.24) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Veikt izmaiņas nolikumā „Par kārtību kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Cēsu pilsētas domei finansējuma saņemšanai sporta atbalstam, un kārtību, kādā veicami norēķini par saņemto finansējumu”(apstiprināts ar 2003.gada 25.septembra lēmumu „Nolikums „Par kārtību kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Cēsu pilsētas domei finansējuma saņemšanai sporta atbalstam, un kārtību, kādā veicami norēķini par saņemto finansējumu””(protokols Nr.18;§24)):

  1. Izteikt punktu 2.1. šādā redakcijā: ‘’Pretendents adresē rakstisku iesniegumu Cēsu pilsētas sporta padomei (iesniedzot Cēsu pilsētas domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā vai Cēsu sporta skolā) ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. oktobrim par nākamam gadam nepieciešamo finansiālo atbalstu.’’
  2. Papildināt nolikumu ar šādiem punktiem :

‘’4.1.4. Pretendentam piešķirtais līdzfinansējums tiek ieskaitīts Pretendenta bankas kontā pēc tā piestādītā rēķina, pie nosacījuma, ka Pretendents ir oficiāli reģistrēts sporta klubs (sabiedriska organizācija). Ja Pretendents ir fiziska perona, tad līdzfinansējums tiek izmaksāts Cēsu pilsētas domes kasē pēc maksājumu dokumentu oriģinālu un norakstīšanas aktu iesniegšanas Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļā. Ja piešķirtais finansējums ir lielāks par Ls 500.00, tad tiek noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu un tā izlietojumu.’’

‘’4.1.5. Pretendents atskaitās par izlietoto līdzfinansējumu Cēsu pilsētas sporta padomes gadskārtējā sanāksmē. Pretendenta atskaite tiek ņemta vērā, pieņemot lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nākamajā periodā.’’

‘’4.1.6. Cēsu pilsētas Sporta padomei un Cēsu pilsētas domei ir tiesības apmeklēt un pārbaudīt Pretendenta rīkotos pasākumus, kuri saņem Cēsu pilsētas domes līdzfinansējumu.‘’

5. Minētie papildinājumi nolikumā stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Par maksas noteikšanu autostāvvietās Cēsīs, Uzvaras bulvārī
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 20.11.2003. atzinumu (protokols Nr. 22) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 20.11.2003. atzinumu (protokols Nr. 24), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt maksu sektorā Nr.3, Cēsīs, Uzvaras bulvārī posmā no ēkas Uzvaras bulvārī 1 līdz Dzintara ielai , pielietojot elektroniskās kontroles iekārtas, par katru novietošanas reizi:
  • uz laiku līdz 15 min. – Ls 0,10 (t.sk.PVN)
  • uz laiku līdz 30 min. – Ls 0,15 (t.sk.PVN)
  • uz laiku līdz 1 stundai – Ls 0,20 (t.sk.PVN).
 2. Līdz elektronisko kontroles iekārtu uzstādīšanai noteikt maksu Ls 0,20 (t.sk. PVN) par katru transporta līdzekļa novietošanas reizi līdz vienai stundai.
 3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 23.05.2003. sēdes lēmumu (prot. Nr.14, & 9) “Par izmaiņām Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” darbībā.
 4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2003.gada 01.decembri.

 

 

Par vecāku maksas noteikšanu
Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūra un sporta komitejas (20.11.2003., prot.Nr.22) un Finansu komitejas (20.11.2003., prot.Nr.24) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt ar 2004.gada 1.janvāri vecāku maksu par vienu dienu Ls 1.00 ēdināšanas izdevumiem

  Cēsu pilsētas1.pirmsskolas izglītības iestādē,

  Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē;

  Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē,

  Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē.

 2. Ar 2004.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2001.gada 23.augusta lēmumu (Nr.11, §22) “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”.
 3. Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu maksas apmērs var tikt mainīts atbilstoši valstī noteiktajam inflācijas līmenim.

 

 

Par papildinājumiem 2003.gada 25.septembra Cēsu pilsētas domes lēmumā (prot.Nr.18, §21)“Par grozījumiem 2003.gada 27.februāra Cēsu pilsētas domes lēmumā “Par maksas pakalpojumu noteikšanu””
__________________________________________

Pamatojoties uz Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūra un sporta komitejas (20.11.2003., prot.Nr.22) un Finansu komitejas (20.11.2003., prot.Nr.24) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Papildināt 2003.gada 25.septembra Cēsu pilsētas domes lēmumu (prot.Nr.18, §21) “Par grozījumiem 2003.gada 27.februāra Cēsu pilsētas domes lēmumā (prot.Nr.4, §19) “Par maksas pakalpojumu noteikšanu” “ ar 8.punktu:

“8. Apstiprināt ar 2003.gada 1.decembri Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā šādus maksas pakalpojumus, kas saistīti ar materiālu printēšanu no datora:

- 1 lappuse (melna izdruka) - 0,05 Ls

 • 1 lappuse (krāsainu burtu izdrukas) - 0,15 Ls
 • 1 lappuse (ļoti krāsaina attēla, diagrammu, tabulu izdruka) - 0,50 Ls . “

 

Par grozījumiem 2001.gada 23.augusta Cēsu pilsētas domes lēmumā (prot.Nr.11, §23) “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu specializētajā pirmsskolas izglītības iestādē”
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūra un sporta komitejas (20.11.2003., prot.Nr.22) un Finansu komitejas (20.11.2003., prot.Nr.24) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Ar 2004.gada 1.janvāri veikt grozījumus 2001.gada 23.augusta Cēsu pilsētas domes lēmuma (prot.Nr.11, §23) “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu specializētajā pirmsskolas izglītības iestādē” 2.2. punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“2.2. Ls 0,10 daļēji ēdināšanas sagatavošanas un sakārtošanas izdevumi.”

 

 

 

Par sporta klubu neizmantoto un ieekonomēto līdzekļu izmantošanu
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta padomes 2003.gada 5.novembra lēmumu , Cēsu pilsētas sporta skolas direktora iesniegumu un Cēsu pilsētas domes un Finansu komitejas (20.11.2003., prot.Nr.24) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Mainīt 2003.gada pašvaldības pamatbudžetā sporta klubu neizlietotā un ieekonomētā finansējuma Ls 654,60 (seši simti piecdesmit četri lati 60 santīmi)(valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120) izlietojuma mērķi:

 • saliekamās nojumes iegādei pilsētas sporta pasākumu organizēšanas nodrošināšanai – Ls 375;
 • pasākuma “Cēsu pilsētas sporta skolas laureāts 2003” organizēšanai – Ls 200;
 • pasākuma “Gada sportists” sarīkošanai – Ls 82,60.

 

 

Noteikumi Nr.5
Grozījumi Cēsu pilsētas domes
2003.gada 25.septembra noteikumos Nr.4
“ Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2003.gadam”
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 20.11.2003. Finansu komitejas (prot.Nr.24 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 25.septembra noteikumos Nr.4 “ Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2003.gadam” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.,2., 3.,4.,11. punktus šādā redakcijā :

“1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2003.gadam ieņēmumos 4 735 967 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.5,pielikums Nr.1.

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2003.gadam izdevumos 4 776 680 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.5,pielikums Nr.1.

3. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz pārskata perioda beigām 11 147 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.5,pielikums Nr.1.

4.Apstiprināt mērķdotāciju apjomu 1 369 991 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.5,pielikums Nr.1.

11.Noteikt , ka programmas 08.120 “ Sporta pasākumi” sporta klubu finansējumu var izlietot kapitāliem izdevumiem ar atsevišķu domes lēmumu.”

 

 

Par zvērināta revidenta apstiprināšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “ Dzīvokļu pārvalde” priekšnieka iesniegumu , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “ Dzīvokļu pārvalde “ 2003.gada pārskata pārbaudei zvērināto revidenti Aiju Krūtaini.

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv