Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 15.augusts   Vārda dienu svin: Zenta, Dzelde, Zelda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

11.12.2003 Domes sēdes lēmumi


Parzemes gabala Leona Paegles ielā 3, Cēsīs, sadalīšanu
__________________________________________

Izskatotnekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 3, Cēsīs, īpašnieku Jura Bogena unGuntas Pakalnas iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ. Nr. 2261/1-23;28.11.2003.), ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lapsu ielā 32, Cēsīs,dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētaszemes komisijas 2003.gada 5.decembra atzinumu Nr.125 (prot.nr.24), Cēsu pilsētasdome
n o l e m j:

1.Sadalīt zemes gabalu Leona Paegles ielā 3, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0119),divos atsevišķos zemes gabalos;

2.Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas šķūnīši, kurus izmanto dzīvojamāsmājas Lapsu ielā 32, Cēsīs, iedzīvotāji, piešķirt jaunu pagaiduadresi Lapsu iela 30, Cēsis (kad.nr.4201-009-0130)

 1. Zemes gabala platība 170 m2, vairāk vai mazāk, cikizrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 2. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve(0702);
 3. Pieņemt zināšanai, ka, reģistrējot zemesgrāmatā,zemes gabals Lapsu ielā 30, Cēsīs, pievienojams zemes gabalam Lapsu ielā 32,Cēsīs (kad.nr.4201-009-0120);

3.Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Leona Paeglesiela 3, Cēsis (kad.nr.4201-009-0119);

 1. Zemes gabala platība 4462 m2, vairāk vai mazāk, cikizrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņudzīvojamo māju apbūve (0601).


Par nekustamā īpašuma Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs, reģistrēšanuzemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
__________________________________________

Pamatojotiesuz likuma 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un tonostiprināšanu Zemesgrāmatās' 3.panta 2.daļu, saskaņā ar LR Videsaizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februārarakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstuNr.03-1/7392, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada5.decembra atzinumu Nr.135 (prot.nr.24), Cēsu pilsētas dome
n o l e m j:

 1. Reģistrētzemesgrāmatā nekustamo īpašumu Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs(kad.nr.4201-001-0106), kas sastāv no zemes gabala ar platību 250893 m2, vairākvai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, kā Cēsu pilsētas pašvaldībasīpašumu;
 2. Apgrūtinājumi - zemes gabala robežās atrodas poligonometrijas punktsNr.911, zemes gabalu šķērso sakaru kabelis gruntī (aizsargjoslas platība1544 m2) un piekārtais sakaru kabelis;
 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0908).

 

Parnekustamā īpašuma Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatākā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
__________________________________________

Pamatojotiesuz likuma 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un tonostiprināšanu Zemesgrāmatās' 3.panta 2.daļu, saskaņā ar LR Videsaizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februārarakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstuNr.03-1/7392, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada5.decembra atzinumu Nr.136 (prot.nr.24), Cēsu pilsētas dome
n o l e m j:

 1. Reģistrētzemesgrāmatā nekustamo īpašumu Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs(kad.nr.4201-001-0130), kas sastāv no zemes gabala ar platību 173121 m2, vairākvai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, kā Cēsu pilsētas pašvaldībasīpašumu;

 2. Apgrūtinājumi- zemes gabala robežās atrodas poligonometrijas punkts Nr.5726, zemes gabalušķērso sakaru kabelis gruntī (aizsargjoslas platība 268 m2) un elektropārvadeslīnija (aizsargjoslas platība 5424 m2);

 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0908).

 

Parnekustamā īpašuma Kanāla ielā 12, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kāCēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
__________________________________________

Ar Cēsupilsētas domes 1998.gada 9.februāra rakstu Nr.1-11/165 LR Finansu ministrijaiun LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pilsētas pašvaldībasfunkciju realizācijai kā pilsētas rekreācijas zona pieprasīts zemes gabalsKanāla ielā 10, Cēsīs, kad.nr.4201-006-0319, platība 9991 m2. Daļa nopieprasītā zemes gabala zemes reformas gaitā atzīta kā apbūvei piemērotaun ar adresi Kanāla iela 10, Cēsis, nodota kā kompensācija par mantojamāszemes iztrūkstošo platību fiziskai personai. Atlikušajai zemes gabala daļaipiešķirta jauna adrese Kanāla iela 12, Cēsis, un kadastra numurs4201-006-0331.
Pamatojoties uz likuma 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībāmun to nostiprināšanu Zemesgrāmatās' 3.panta 2.daļu, saskaņā ar LRVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februārarakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstuNr.03-1/7392, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada5.decembra atzinumu Nr.134 (prot.nr.24), Cēsu pilsētas dome
n o l e m j:

 1. Reģistrētzemesgrāmatā nekustamo īpašumu Kanāla ielā 12, Cēsīs (kad.nr.4201-006-0331),kas sastāv no zemes gabala ar platību 6216 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsiesizgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes gabals bez apgrūtinājumiem;
 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0908).

 

Parnekustamā īpašuma Zaļā ielā 14, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kāCēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
__________________________________________

Ar Cēsupilsētas domes 1998.gada 9.februāra rakstu Nr.1-11/165 LR Finansu ministrijaiun LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pilsētas pašvaldībasfunkciju realizācijai kā pilsētas rekreācijas zona pieprasīts zemes gabalsZaļā ielā 10, Cēsīs, kad.nr.4201-006-0203, platība 17318 m2. Daļa nopieprasītā zemes gabala zemes reformas gaitā atzīta kā apbūvei piemērotaun ar adresi Zaļā iela 10, Cēsis, nodota kā kompensācija par mantojamāszemes iztrūkstošo platību fiziskai personai, bet daļa zemes gabala kadastrālāsuzmērīšanas gaitā precizējot zemes gabalu robežas dabā, pievienota uz Cēsupilsētas pašvaldības vārda reģistrējamam zemes gabalam Viestura ielā 3, Cēsīs,kura platība līdz ar to palielinājusies. Atlikušajai zemes gabala daļai piešķirtajauna adrese Zaļā iela 14, Cēsis, un kadastra numurs 4201-006-0208.
Pamatojoties uz likuma 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībāmun to nostiprināšanu Zemesgrāmatās' 3.panta 2.daļu, saskaņā ar LRVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februārarakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstuNr.03-1/7392, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada5.decembra atzinumu Nr.131 (prot.nr.24), Cēsu pilsētas dome
n o l e m j:

 1. Reģistrētzemesgrāmatā nekustamo īpašumu Zaļā ielā 14, Cēsīs(kad.nr.4201-006-0208), kas sastāv no zemes gabala ar platību 5821 m2, vairākvai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētaspašvaldības īpašumu;
 2. Zemes gabals bez apgrūtinājumiem;
 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0908).

 

Parzemes gabala Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs,
piešķiršanu lietošanā
__________________________________________________________

IzskatotValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, juridiskā adrese Maskavas iela5, Rīga, 2003.gada 1.decembra iesniegumu (reģ.Nr.2340/1-24) par zemes piešķiršanulietošanā Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, jauna ugunsdzēsības depo projektēšanaiun celtniecībai, pamatojoties uz likumu ''Par zemes reformu Latvijas Republikaspilsētās'' un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 5.decembra atzinumuNr.124 (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome
n o l e m j:

 1. PiešķirtLR Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam,juridiskā adrese Maskavas iela 5, Rīga, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu AtaKronvalda ielā 52, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0808).
 2. Zemes gabala platība 11650 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemesgabalu iemērot dabā.
 3. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas transformatora punkts T-2012.
 4. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0906).
 5.  Pieņemt zināšanai, ka
  1. lietošanā nododamais zemes gabals Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, piekrītvalstij un tas atrodas uz vēsturiskajiem zemes gabaliem Ata Kronvalda ielā 44,Vilku ielā 4 (467F) un Ata Kronvalda ielā 46, Piebalgas ielā 37 (469F) Cēsīs,uz kuriem bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku zemes pieprasījumi nav saņemti.Zemes gabalu īpašnieki uz 1940.gada 21.jūliju nav zināmi;
  2. lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabala apgrūtinājumus reģistrētuValsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas tālietotājs apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklusapkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saulesielā 2, Cēsīs; ''Lattelekom SIA'' tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā13, Cēsīs; SIA Vinda, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala lietotājsnodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Parnekustamo īpašumu Gaujas ielā 40, Cēsīs
_________________________________________________

Uz Cēsupilsētas pašvaldības vārda 1997.gada 13.janvārī Cēsu rajona zemesgrāmatunodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā ir ierakstīts nekustamais īpašumsGaujas ielā 40, Cēsīs (kad.Nr.4201-006-1628), kurš sastāv no zemes gabalaar kopplatību 1327 m2 un namīpašuma, kas sastāv no vienas pamatceltnes unvienas palīgceltnes. Ar Cēsu pilsētas domes 1996.gada 12.septembra lēmumuNr.314 nekustamais īpašums Gaujas ielā 40, Cēsīs, atbilstoši likumam'Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju' nodotsprivatizācijai. Visus deviņus ēkā esošos dzīvokļus ir privatizējis PēterisIVANOVS.
Izskatot Pētera IVANOVA iesniegumu (reģ.Nr.2247/1-23; 26.11.2003.) unpamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 5.decembra atzinumuNr.126 (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Neiebilst nekustamā īpašuma Gaujas ielā 40, Cēsīs,(kad.Nr.4201-006-1628), kurš sastāv no zemes gabala ar kopplatību 1327 m² unnamīpašuma, kas sastāv no vienas pamatceltnes un vienas palīgceltnes, reģistrācijaizemesgrāmatā uz Pētera IVANOVA vārda.
 2. Lūgtslēgt Cēsu rajona zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas259.nodalījumā visus dzīvokļu īpašumu Gaujas ielā 40, Cēsīs, nodalījumus.
 3. Zemes gabalam Gaujas ielā 40, Cēsīs, noteikt zemes lietošanas mērķi -daudzdzīvokļu māju apbūve (0701).

Parnekustamā īpašuma Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

_______________________________________________

Saskaņāar likuma 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un tonostiprināšanu zemesgrāmatās' 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz LR Videsaizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februārarakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstuNr.03-1/7392 un pamatojoties uz SIA 'LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBASBIROJS' veikto zemes gabala Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumuprecizējama zemes gabala platība un apgrūtinājumi.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003. gada 10. oktobra atzinumuNr.103 (prot.nr.21) un 2003.gada 5.decembra atzinumu Nr.128 (prot.nr.24) Cēsupilsētas dome n o l e m j:

 1. Reģistrētzemesgrāmatā nekustamo īpašumu Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs,(kad.nr.4201 006 0107), kas sastāv no zemes gabala ar platību 22974m2, vairākvai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētaspašvaldības īpašumu.
 2. Apgrūtinājumi- zemes gabalu šķērso elektropārvades līnija (aizsargjoslas platība -0.1485ha) un SIA 'Vinda' piederošs maģistrālais ūdensvads(aizsargjoslas platība - 0.0004ha).
 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti ( 0908 ).
 4. Pieņemtzināšanai, ka kadastrālās uzmērīšanas gaitā precizējot zemes gabalurobežas dabā, zemes gabalam Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, platība ir samazinājusiespievienojot daļu zemes gabala blakus esošajam zemes gabalam Viestura ielā 3,Cēsīs, bet zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrējamāzemes gabala Viestura ielā 3, Cēsīs, platība palielinājusies.

Parnekustamā īpašuma Palasta ielā 27, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_______________________________________________

Saskaņāar likuma 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un tonostiprināšanu zemesgrāmatās' 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz LR Videsaizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februārarakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstuNr.03-1/7392 un pamatojoties uz SIA 'LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBASBIROJS' veikto zemes gabala Palasta ielā 27, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumuprecizējama zemes gabala platība un apgrūtinājumi.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003. gada 10. oktobra atzinumuNr.102 (prot.nr.21) un 2003.gada 5.decembra atzinumu Nr.127 (prot.nr.24) Cēsupilsētas dome n o l e m j:

 1. Reģistrētzemesgrāmatā nekustamo īpašumu Palasta ielā 27, Cēsīs,(kad.nr.4201 006 0205), kas sastāv no zemes gabala ar platību 41228m2, vairākvai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētaspašvaldības īpašumu.
 2. Apgrūtinājumi- zemes gabalu šķērso elektropārvades līnija (aizsargjoslas platība -0.0106ha).
 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti ( 0908 ).
 4. Pieņemtzināšanai, ka kadastrālās uzmērīšanas gaitā precizējot zemes gabalurobežas dabā, zemes gabalam Palasta ielā 27, Cēsīs, platība ir samazinājusiespievienojot daļu zemes gabala blakus esošajam zemes gabalam Viestura ielā 3,Cēsīs, bet zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrējamāzemes gabala Viestura ielā 3, Cēsīs, platība palielinājusies.

Parnekustamā īpašuma Viestura ielā 3, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_______________________________________________

Saskaņāar likuma 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un tonostiprināšanu zemesgrāmatās' 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz LR Videsaizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februārarakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstuNr.03-1/7392 un pamatojoties uz SIA 'LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBASBIROJS' veikto zemes gabala Viestura ielā 3, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumuprecizējama zemes gabala platība un apgrūtinājumi.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003. gada 10. oktobra atzinumuNr.107 (prot.nr.21) un 2003.gada 5.decembra atzinumu Nr.132 (prot.nr.24) Cēsupilsētas dome n o l e m j:

 1. Reģistrētzemesgrāmatā nekustamo īpašumu Viestura ielā 3, Cēsīs,(kad.nr.4201 006 2601), kas sastāv no zemes gabala ar platību 146 373m2, vairākvai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētaspašvaldības īpašumu.
 2. Apgrūtinājumi- zemes gabalu šķērso elektropārvades līnijas (aizsargjoslu platība -1.153ha) un elektrisko tīklu kabeļu līnija (aizsargjoslas platība -0.0599ha); zemes gabalā atrodas SIA 'Vinda' piederošs maģistrālaisūdensvads un lietus kanalizācijas izteces (aizsargjoslas platība gar ūdensvadu- 0.1227ha).
 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti ( 0908 ).
 4. Pieņemtzināšanai, ka kadastrālās uzmērīšanas gaitā precizējot zemes gabalurobežas dabā, zemes gabalam Viestura ielā 3, Cēsīs, platība ir palielinājusiespievienojot daļu no blakus esošajiem zemes gabaliem, bet zemesgrāmatā uz Cēsupilsētas pašvaldības vārda reģistrējamiem zemes gabaliem Mazā Lenču ielā3, Cēsīs un Palasta ielā 27, Cēsīs platība samazinājusies.

Parnekustamā īpašuma Glūdas ielā 9, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_______________________________________________

Saskaņāar likuma 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un tonostiprināšanu zemesgrāmatās' 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz LR Videsaizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februārarakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstuNr.03-1/7392 un pamatojoties uz SIA 'LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBASBIROJS' veikto zemes gabala Glūdas ielā 9, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumuprecizējama zemes gabala platība un apgrūtinājumi.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003. gada 10. oktobra atzinumuNr.108 (prot.nr.21) un 2003.gada 5.decembra atzinumu Nr.133(prot.nr.24) Cēsupilsētas dome n o l e m j:

 1. Reģistrētzemesgrāmatā nekustamo īpašumu Glūdas ielā 9, Cēsīs, (kad.nr.4201006 0701), kas sastāv no zemes gabala ar platību 25 582m2, vairāk vai mazāk,cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldībasīpašumu.
 2. Apgrūtinājumi- zemes gabalu šķērso elektropārvades līnijas (aizsargjoslu platība - 0.3193ha).
 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti ( 0908 ).

 

Parnekustamā īpašuma Aldaru ielā 9, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_______________________________________________

Saskaņāar likuma 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un tonostiprināšanu zemesgrāmatās' 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz LR Videsaizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februārarakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstuNr.03-1/7392 un pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumuizpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas veikto zemes gabalaAldaru ielā 9, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu precizējama zemes gabala platībaun apgrūtinājumi.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003. gada 10. oktobra atzinumuNr.104 (prot.nr.21) un 2003.gada 5.decembra atzinumu Nr.129(prot.nr.24) Cēsupilsētas dome n o l e m j:

 1. Reģistrētzemesgrāmatā nekustamo īpašumu Aldaru ielā 9, Cēsīs, (kad.nr.4201005 0601), kas sastāv no zemes gabala ar platību 4650m2, vairāk vai mazāk,cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldībasīpašumu.
 2. Apgrūtinājumi- zemes gabalu šķērso elektropārvades līnija.
 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti ( 0908 ).

 

Parnekustamā īpašuma Bērzaines ielā 1, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_______________________________________________

Saskaņāar likuma 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un tonostiprināšanu zemesgrāmatās' 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz LR Videsaizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februārarakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstuNr.03-1/7392 un pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumuizpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas veikto zemes gabala Bērzainesielā 1, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu precizējama zemes gabala platība unapgrūtinājumi.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003. gada 10. oktobra atzinumuNr.105 (prot.nr.21) un 2003.gada 5.decembra atzinumu Nr.130 (prot.nr.24) Cēsupilsētas dome n o l e m j:

 1. Reģistrētzemesgrāmatā nekustamo īpašumu Bērzaines ielā 1, Cēsīs,(kad.nr.4201 006 0403), kas sastāv no zemes gabala ar platību 5996m2, vairākvai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētaspašvaldības īpašumu.
 2. Apgrūtinājumi- zemes gabalu šķērso elektropārvades kabeļu līnija.
 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti ( 0908 ).

 

ParCēsu pilsētas mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
__________________________________________________

Pamatojotiesuz mākslas skolas iesniegumu , Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras unsporta komitejas (04.12.2003.,prot.Nr.23) un Finansu komitejas(04.12.2003.,prot.Nr.25 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas nolikumu, saskaņā ar pielikumuNr.1.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu 2002.gada 13.jūnija Cēsu pilsētas domes lēmumu'Par mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu' (prot. Nr.15, §11).
 3. Uzdot Cēsu pilsētas mākslas skolas direktoram Vilnim Kļaviņam, likumdošanānoteiktā kārtībā informēt Izglītības un zinātnes ministrijas izglītībasiestāžu reģistru par nolikuma apstiprināšanu.

 

Parnolikuma 'Cēsu pilsētas izglītības iestāžu pedagogu bakalaura darbuun pedagoģiskās pieredzes lasījumi'' apstiprināšanu

__________________________________________________

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu
( 20.11.2003. prot. Nr.22), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprinātnolikumu par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu pedagogu bakalaura darbu unpedagoģiskās pieredzes lasījumiem, saskaņā ar pielikumu

 

ParCēsu pilsētas domes un Cēsu rajona padomes kopīgās Cēsu pašvaldības aģentūras''Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs'' izveidošanu
__________________________________________________


Sakarā ar to, ka Cēsu rajona padome ir izteikusi vēlmi piedalīties Cēsu pašvaldībasaģentūrā ''Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs'' kā viens no dibinātājiem(2003.gada 25.novembra sēdes prot. Nr. 10, paragrāfs Nr. 10), pamatojoties uzPublisko aģentūru likuma 42.pantu, Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.novembrasēdes lēmumu ''Par Cēsu pašvaldības aģentūras ''Vidzemes Vēstures un Tūrismacentrs'' izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju''(prot. Nr. 21, paragrāfs Nr. 36) un Cēsu pilsētas domes 2003.gada 4.decembraIzglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr. 23), Cēsu pilsētasdome nolemj:

Piekrist,ka Cēsu pašvaldības aģentūra ''Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs'',turpmāk tekstā - Aģentūra, tiek izveidota kā Cēsu pilsētas domes un Cēsurajona padomes kopīgā aģentūra.

 

Pargrozījumiem 1999.gada 14.oktobra
domes lēmumā Nr.739 (prot.Nr.18)
'Par zemes gabala Cēsīs, Rīgas ielā 105, daļas nomu'
__________________________________________________

IzskatījusiI.U. 'Kalnmuiža G.M.' rakstu (reģ.Nr.2298/1-23; 25.11.2003.) parzemes nomas platībām un, pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecībaskomitejas 2003.gada 4.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.23), Cēsu pilsētasdome nolemj:

Grozītpilsētas domes 1999.gada 14.oktobra lēmuma Nr.739 (prot.Nr.18) 'Par zemesgabala Cēsīs, Rīgas ielā 105, daļas nomu' 2.punktu un izteikt to šādāredakcijā: 

'2.Iznomājamā zemes gabala kopplatība 21000 m2'.

Informācija
par vietējās nozīmes īpaši aizsargājamā objekta 'Cēsu dabas un kultūrvēsturiskāparka izveidi Cēsīs' un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamo dabasobjektu un kultūrvēsturisko objektu apstiprināšanu
_______________________________________________

 1. Informāciju pieņemt zināšanai un turpināt darbu pie šīs idejas kā pie nākotnesparka, informējot iedzīvotājus 'Cēsu Vēstīs' decembra numurā.
 2. Apspriešanai nodot kopā ar attīstības plānu.

Parizmaiņām 12.12.2002.Cēsu pilsētas domes lēmumā (prot.Nr.30, paragr.Nr.5)
'Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma 'Cēsu siltumtīklu uzņēmums'likvidāciju

__________________________________________________

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma 'Cēsu siltumtīklu uzņēmums'likvidācijas komisijas ziņojumu par to, ka starp Cēsu pilsētas domi un J.Pētersonuir izbeigtas darba tiesiskās attiecības, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecībaskomitejas 2003.gada 04.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 23), Cēsu pilsētasdome nolemj:

Izslēgtno Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma 'Cēsu siltumtīklu uzņēmums'likvidācijas komisijas sastāva J.Pētersonu.

Pargadatirgu organizēšanu BO SIA 'Cēsu tirgus'
2004.gada 1.pusgadā
___________________________________________

Saskaņāar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.388 'Noteikumi partirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās unizbraukumos' un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2003.gada4.decembra sēdes (prot.Nr.25) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt gadatirgu grafiku BO SIA 'Cēsu tirgus' 2004.gada1.pusgadam šādi:
  16. un 17.janvārī, no plkst. 8.00 līdz 16.00;
  20. un 21.februārī, no plkst. 8.00 līdz 16.00;
  19. un 20.martā, no plkst. 8.00 līdz 16.00;
  23. un 24.aprīlī, no plkst. 7.00 līdz 16.00;
  21. un 22.maijā, no plkst. 7.00 līdz 16.00;
  18. un 19.jūnijā, no plkst. 7.00 līdz 16.00.
 2. Pašvaldības nodevu par tirdzniecību gadatirgos iekasēt un pārskaitīt Cēsupilsētas domes pamatbudžetā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes saistošajiemnoteikumiem Nr.1 'Nodeva par tirdzniecību gadatirgos' (prot.Nr.1; §50; 16.01.2003.).
 3. Kontroli par pašvaldības nodevas 'Par tirdzniecību gadatirgos' pārskaitīšanuCēsu pilsētas pamatbudžetā, uzdot BO SIA 'Cēsu tirgus' direktoramMārim Bērziņam.


Par BO SIA 'Cēsu tirgus' teritorijas sakārtošanu un būvlaukumasagatavošanu
celtniecības darbu veikšanai
____________________________________________________

Lainodrošinātu Bezpeļņas organizācijas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību'Cēsu tirgus' teritorijas daļēju sakārtošanu, ugunsdrošības unsanitāri-higiēnisko apstākļu uzlabošanu un pildītu Valsts Ugunsdzēsībasun glābšanas dienesta Cēsu nodaļas Brīdinājuma Nr.8 no 15.05.2003. unValsts Pārtikas un veterinārā dienesta Cēsu pārvaldes Brīdinājuma rīkojumaNr.4200-080 no 28.12.2002. prasību ievērošanu un, pamatojoties uz Cēsu pilsētasdomes Finansu komitejas sēdes 2003.gada 4.decembra (prot.Nr.25) atzinumu, Cēsupilsētas dome nolemj:

PilnvarotBO SIA 'Cēsu tirgus' direktoru Māri Bērziņu organizēt pielikumānorādīto būvju demontāžu un tās dokumentēšanu atbilstoši LatvijasRepublikas likumdošanai.

Parlīdzfinansējumu projektā ' Reģionālā partnerība institucionālāskapacitātes celšanā inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai Vidzemē'
_____________________________________________________

Pamatojotiesuz SIA BO ' Vidzemes attīstības aģentūras' 2003.gada 21.novembra vēstuli' Par pieredzes braucienu projekta ietvaros', Cēsu pilsētas domesFinansu komitejas
( 04.12.2003., prot. Nr.25) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt 2003.gada 27.novembra Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumuNr.41-ā/k ' Par J.Bāliņa komandējumu'.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( nodaļas vadītāja A.Zerne)sagatavot attiecīgus budžeta grozījumus.

Parfinansējumu SIA ' Cēsu olimpiskais centrs'
_____________________________________________________

Pamatojotiesuz SIA ' Cēsu olimpiskā centra' rīkotājdirektora iesniegumu, Cēsupilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas ( 04.12.2003., prot.Nr.23) un Finansu komitejas ( 04.12.2003., prot.Nr.25) atzinumiem, Cēsu pilsētasdome nolemj:

 1. PiešķirtSIA ' Cēsu olimpiskais centrs' darbības nodrošināšanai ( rollerslēpošanastrases izbūvei un biatlona trases rekonstrukcijai) Ls 10 000,00 ( desmit tūkstošilati).
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vadītāja A.Zerne ) iekļaut2004.gada pašvaldības budžeta projektā finansējumu SIA ' Cēsuolimpiskajam centram'.

Parvecāku maksas noteikšanu
Cēsu pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestādē
____________________________________________________

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūra un sporta komitejas(20.11.2003., prot.Nr.22) un Finansu komitejas (20.11.2003., prot.Nr.24 un04.12.2003., prot.Nr.25) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Ar2004.gada 1.janvāri noteikt Cēsu pilsētas speciālā pirmsskolas izglītībasiestādē vecāku maksu par vienu dienu, kā starpību starp valsts piešķirtiemlīdzekļiem ēdināšanai (Ls 0,52) un faktiskiem izdevumiem.
 2. Ar2004.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes2001.gada 23.augusta lēmumu (prot.Nr.11, §23) 'Par vecāku maksas noteikšanuCēsu specializētajā pirmsskolas izglītības iestādē'

Pargrozījumiem 2003.gada 27.februāra
Cēsu pilsētas domes lēmumā 'Par maksas pakalpojumu noteikšanu''
____________________________________________________

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas(04.12.2003., prot.Nr.23) un Finansu komitejas (04.12.2003., prot.Nr.25)atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Veiktgrozījumus 2003.gada 27.februāra Cēsu pilsētas domes lēmumā 'Parmaksas pakalpojumu noteikšanu' (prot.Nr.18, §21) 5.punktā un izteikt tosekojošā redakcijā:

'5. Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolā šādu maksas pakalpojumu skolēniem:
- mūzikas instrumentu un aparatūras iegādei, remontiem un klavieru skaņošanai- Ls 2,00 mācību gadā.'

Parnekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
______________________________________________________

Pamatojotiesuz likuma 'Par nodokļiem un nodevām' 20.panta 3.punktu, 18.panta11.punktu un 26.pantu , Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejasatzinumu (04.12.2003. protokols Nr.23) un Finansu komitejas atzinumu (04.12.2003. protokols Nr.25), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas nodokļu inspektores Inesi URJĀNIun Daci MIEZĪTI pieņemt lēmumus un veikt visus pasākumus, kas saistīti arnekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu.

 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājamG.ŠĶENDERAM.

Par piedalīšanos Baltijas Kiberpilsētas projekta sagatavošanā

__________________________________________________

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (04.12.2003., prot.Nr.25), Cēsupilsētas dome nolemj:

 1. Piedalīties Baltijas Kiberpilsētas projekta sagatavošanā un pieteikumaiesniegšanā finansējuma piesaistei.
 2. Sagatavot un sniegt informāciju par Cēsu pilsētu, kas nepieciešamaprojekta pieteikuma sagatavošanai.
 3. Līdzfinansēt projekta pieteikuma sagatavošanu līdz 1350 euro apmērā,paredzot šos līdzekļus 2004.gada budžetā.
 4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītājuJ.ROZENBERGU pārstāvēt Cēsu pilsētu projekta sagatavošanas vadības grupā.

Partirdzniecības atļauju Uzvaras bulvārī 1, Cēsīs
_____________________________________________________

Pamatojotiesuz Finansu komitejas atzinumu ( 04.12.2003. protokols Nr.25 ), Cēsu pilsētasdome nolemj:

 1. Atļautierīkot Ziemassvētku tirdziņu Uzvaras bulvārī 1, Cēsīs uz asfalta laukumatirdzniecībai ar daiļamatniecības izstrādājumiem, karstvīnu, alu unkarstajām uzkodām.
  Tirdzniecība paredzēta šā gada 23.; 24.decembrī.
 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes ārējo sakarukoordinētājai I.MALCENIECEI.

Parpapildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija
Saistošajos noteikumos Nr.8 'Par nodevu tirdzniecībai publiskās
vietās Cēsu pilsētā'
__________________________________________________

Pamatojotiesuz likuma 'Par pašvaldībām' 21.panta 1.daļas 15.punktu, likuma'Par nodokļiem un nodevām' 12.pantu, Cēsu pilsētas domes Finansukomitejas atzinumu
( 04.12.2003. protokols Nr.25), Cēsu pilsētas dome nolemj:

ApstiprinātSaistošos noteikumus Nr.12 'Papildinājumi Cēsu pilsētas domes 2003.gada15.maija saistošajos noteikumos Nr.8 'Par nodevu tirdzniecībai publiskāsvietās Cēsu pilsētā'', saskaņā ar pielikumu

Pargrozījumiem 2002.gada 13.jūnija Cēsu pilsētas domes lēmumā
' Par degvielas normu noteikšanu' ( prot.Nr.15,§ 49 )
_____________________________________________________

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas
( 04.12.2003., prot.Nr.23) un Finansu komitejas ( 04.12.2003., prot.Nr.25)atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj;

Grozīt2002.gada 13.jūnija Cēsu pilsētas domes lēmumu 'Par degvielas normunoteikšanu' (prot.Nr.15,§ 49 )5.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

'5. Noteikt Cēsu pilsētas sporta skolai degvielas patēriņa limitu 335litri mēnesī
( kopsummā gada laikā nepārsniedzot 4020 litrus ), kas paredzēts izglītībasiestādes īpašumā esošajai automašīnai sporta skolas direktora undarbinieku personiskajām automašīnām darba pienākumu pildīšanai un zālespļaušanai vasaras periodā.'

ParSIA ' Cēsu olimpiskais centrs' pamatkapitāla daļām
______________________________________________________

Pamatojotiesuz SIA ' Cēsu olimpiskā centra' rīkotājdirektora iesniegumu un Cēsupilsētas domes Finansu komitejas ( 04.12.2003., prot.Nr.25) atzinumu, Cēsupilsētas dome nolemj:

NeatpirktA/S ' Valters un Rapa', SIA ' Cēsu būvnieks' un Jānim Bērziņampiederošās kapitālu daļas SIA ' Cēsu olimpiskais centrs' .

Parautoveikala statusa piešķiršanu
_____________________________________________________

IzskatījusiIK 'KRILĪNA' 01.12.2003.Nr.2350/1-25 iesniegumu un saskaņā arLatvijas Republikas Ministru Kabineta 28.05.1996. Noteikumiem Nr.188(prot.Nr.29&4) ' Kārtība, kādā lauku apvidos darbojas pārvietojamiemazumtirdzniecības punkti, kuros nav kases aparātu', Cēsu pilsētas domenolemj:

ReģistrētIK 'KRILĪNA', reģistrācijas Nr.410202229, juridiskā adrese Saulesiela 19-8, Cēsīs autoveikala statusu kravas furgonam MERCEDES BENZ 1000 ar reģistrācijasnumuru DJ 5991 pārtikas preču tirdzniecībai. Pielikumā autoveikala maršrutagrafiks.

Pargrozījumiem Cēsu pilsētas domes
27.02.2003.lēmumā 'Par Cēsu pilsētas pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas izveidošanu' (prot.Nr.4, § 2)
_________________________________________________

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas ieteikumu, Cēsupilsētas dome nolemj:

 1. Atbrīvotno komisijas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas Jāni BEIKMANI, Cēsupilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku, turpinot veikt komisijas locekļapienākumus.
 2. Apstiprināt par Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanaskomisijas priekšsēdētāju Andri MIHAĻOVU, Cēsu pilsētas domesizpilddirektoru.

CĒSUPILSĒTAS MĀKSLAS SKOLAS
NOLIKUMS

CĒSUPILSĒTAS MĀKSLAS SKOLAS NOLIKUMS

IVispārējie noteikumi 

 1. Cēsu pilsētas mākslas skola (turpmāk tekstā - Skola) ir Cēsu pilsētasdomes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālāsievirzes mākslas izglītības programmu īstenošanai.

 2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālāsizglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums.

 3. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, konts bankā. Skola lietozīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam 'Par Latvijasvalsts ģerboni'.

 4. Skolas pilns nosaukums ir Cēsu pilsētas mākslas skola un tās juridiskāadrese ir Cēsis, Palasta iela - 11.


II Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi
 

 1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenotizglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītībasprogrammās noteikto mērķu sasniegšanu.
 2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
 3. Skolas uzdevumi:
  1. Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanasun prasmes vizuāli plastiskajā mākslā;
  2. Sagatavot izglītojamos (turpmāk tekstā - audzēkņus) mākslas profesionālāsvidējās izglītības programmu apguvei;
  3. Veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanassistēmas izveidi;
  4. Racionāli izmantot izglītībai piešķirtos finansu līdzekļus;

IIIĪstenojamās izglītības programmas 

 1. Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijā licencētās profesionālāsievirzes izglītības programmas, tās saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi.
  1. Skola īsteno izglītības programmu 'Vizuāli plastiskā māksla'.
  2. Skola var īstenot interešu izglītības programmas, tās saskaņojot ar Cēsupilsētas domi.

IVIzglītības procesa organizācija 

 1. Audzēkņuuzņemšana Skolā un atskaitīšana no skolas notiek saskaņā ar Izglītībaslikumu, Profesionālās izglītības likumu, Skolas izstrādāto un Cēsu pilsētasdomē apstiprināto nolikumu par audzēkņu uzņemšanu, atskaitīšanu, zināšanuun prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajāklasē (pielik. Nr.1.).
 2. Skola organizē iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai.
 3. Izglītības process Skolā ietver profesionālās ievirzes izglītībasprogrammu īstenošanu un audzināšanas darbību.
 4. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskāsun praktiskās mācības, kuru kvalitātes uzlabošanai izveidots metodiskaisfonds (pielik. Nr.2.), kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiekīstenotas grupu nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, ārpusstundupasākumos - festivālos, izstādēs, akcijās u.c.
 5. Mācībuslodze:
  1. vienā profesionālās ievirzes izglītības programmā nedrīkst pārsniegt12 stundas nedēļā,
  2. mācību slodze vienam audzēknim dienā nedrīkst pārsniegt 4 stundas,
  3. mācību nedēļu skaits - 36 nedēļas,
  4. kopējais brīvdienu skaits mācību gadā - 4 nedēļas,
  5. mācību stundas ilgums - 40 minūtes.
 6. Audzēkņu sasniegumus (zināšanas, prasmes un iemaņas) vērtē 10 ballusistēmā.
 7. Skolas struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajāmprofesionālās ievirzes izglītības programmām.

V.Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

16.Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Cēsu pilsētas dome, saskaņojotar Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centru un Izglītības unzinātnes ministriju.


17. Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs parprofesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu.


18. Par Skolas direktoru ir tiesīga strādāt persona, kurai ir augstākā izglītībamākslas nozarē un vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba stāžs. Direktoram ikpēc trim darba gadiem jāceļ sava amata un profesionālā kvalifikācija.

 1. Direktora pienākumi:
  1. izstrādāt Skolas attīstības koncepciju;
  2. nodrošināt Skolu ar mākslas nozares pedagoga profesionālajai kvalifikācijaiatbilstošiem pedagogiem kā arī citiem darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot nodarba Skolas darbiniekus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem;
  3. piedalīties Skolas darbību reglamentējošu tiesību aktu (Skolasnolikuma, darba kārtības noteikumu, amatu aprakstu u.c.) izstrādāšanā unnodrošināt to izpildi;
  4. nodrošināt likumu un normatīvo aktu izpildi Skolā;
  5. plānot un organizēt Skolas saimniecisko un finansiālo darbību;
  6. pārstāvēt Skolas intereses valsts un sabiedriskajās organizācijās ;
  7. sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem,audzēkņiem, vecākiem (aizbildņiem), Skolas padomi u.c. Skolas pašpārvaldesinstitūciju darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai,audzēkņu karjeras iespēju izpētei un virzīšanai;
  8. nodrošināt Skolas pašpārvaldes institūciju izveidi un svarīgākosjautājumos konsultēties ar Skolas padomi, pedagoģisko padomi, uzklausīt toviedokļus un ņemt vērā ieteikumus, kas veicinātu Skolas darbības mērķuīstenošanu;
  9. vadīt Skolas pedagoģisko padomi un Skolas darbu kopumā;
  10. izpildīt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktosprofesionālās ievirzes izglītības iestādes direktora pienākumus.
  11. sniegt noteiktā kārtībā pārskatus par savu darbību.
 2. Skolas direktoram ir tiesības:
  1. pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteiktviņu pienākumus un tiesības;
  2. deleģēt pedagogiem un Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkcijuveikšanu;
  3. noteikt Skolas pedagoģisko darbinieku štata vienību skaitu, saskaņojotar Kultūras ministriju, bet Skolas saimniecisko darbinieku štata vienībuskaitu, saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi.
  4. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par Skolas intelektuālo, finansuun materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;
  5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumāparedzētajos darbības virzienos;
  6. norakstīt iestādes faktiskajos izdevumos iegādātos un iestādes kārtējovajadzību nodrošināšanai izsniegtos un izlietotos materiālus, mazvērtīgoinventāru un lietošanai nederīgos, morāli novecojušos pamatlīdzekļus, janorakstāmā pamatlīdzekļa atlikusī vērtība ir līdz Ls 500,- par komplektu(vienību) un atjaunošana nav iespējama vai ekonomiski neizdevīga (saskaņāar eksperta slēdzienu).
 3. Skolas direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītības procesaorganizāciju un norisi Skolā, saskaņā ar direktora vietnieku darba pienākumiem(pielik. Nr.3, pielik. Nr.4.).
 4. Pedagoga vispārīgie pienākumi un pedagoga tiesības izglītošanas procesāir noteiktas Izglītības likumā.
 5. Skolas pedagoga pienākumi:
  1. būt atbildīgam par audzēkņa veselību un dzīvību mācību stundās,kā arī pedagoga vadītajos un organizētajos pasākumos;
  2. veidot pozitīvu sadarbības vidi;
  3. ievērot audzēkņa vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;
  4. stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu audzēkņiem, kuriem ir grūtībasmācību vielas apguvē;
  5. izstrādāt mācību priekšmetu programmas, būt atbildīgam par savadarba metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;
  6. radoši un atbildīgi piedalīties izglītības programmu īstenošanā;
  7. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību.
  8. ievērot darba kārtības noteikumus.
 6. Skolas saimniecisko darbinieku pienākumi:
  1. ievērot darba kārtības noteikumus;
  2. saudzīgi izturēties pret Skolas materiālajām vērtībām;
  3. atbildēt par sava darba pienākumu kvalitatīvu izpildi.
 7. Pedagogiem un saimnieciskajiem darbiniekiem ir tiesības:
  1. piedalīties Skolas pašpārvaldē;
  2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu normatīvajosaktos noteiktajā kārtībā;
  3. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.;
  4. saņemt darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.
  5. uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālomēneša darba algu (amatalgu);
  6. uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;
  7. saņemt materiālo stimulu saskaņā ar materiālās stimulēšanasnolikumu (pielik.Nr.5).

VIAudzēkņu pienākumi un tiesības

 1. Audzēkņu pienākumi:
  1. mācīties, lai iegūtu profesionālās ievirzes mākslas izglītību;
  2. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā;
  3. ievērot Skolas nolikumu un darba kārtības noteikumus;
  4. cienīt Skolas tradīcijas;
  5. pēc savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu dažādos pasākumos;
  6. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles unētikas normām;
  7. attīstīt sapratni, cieņu, iecietību;
  8. veidot savas rakstura īpašības - mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidībumērķu sasniegšanā.
 2. Audzēknim ir tiesības:
  1. apgūt mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmas;
  2. izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas unuzskatus;
  3. izglītošanas procesā bez maksas izmantot Skolas telpas un mācību līdzekļus;
  4. piedalīties sabiedriskajā darbībā;
  5. piedalīties skolas pašpārvaldē;
  6. saņemt informāciju par visiem ar izglītību saistītiem jautājumiem;
  7. uz personiskās mantas aizsardzību Skolā;
  8. saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju un uzvedības novērtējumu;
  9. saņemt pedagoga palīdzību mācību satura apguvē.

VIISkolas pašpārvalde 

 1. Skolas padomei ir konsultatīvs raksturs, tās darbību reglamentē Skolaspadomes nolikums.(pielik. Nr.6)
 2. Skolas padomes sastāvu nosaka padomes nolikums.
 3. Skolā darbojas pedagoģiskā padome, kas risina ar skolas mācību unaudzināšanas darbu saistītus jautājumus. Tās darbību reglamentē Pedagoģiskāspadomes nolikums. ( pielik. Nr.7)

VIIISkolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

 1. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas un apstiprināšanaskārtību nosaka Skolas padome. Visi Skolas iekšējie reglamentējošiedokumenti jāizskata Skolas padomē.

 2. Skolas padomes lēmumi un pedagoģiskās padomes lēmumi stājas spēkā ardirektora rīkojumu.

IXFinansēšanas avoti un kārtība

 1. Skolas finansēšanas avoti:

  1. Valsts budžeta mērķdotācija saskaņā ar gadskārtējo likumu'Par valsts budžetu';
  2. Cēsu pilsētas domes budžets;
  3. papildus finansu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
  4. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
  5. sniedzot maksas pakalpojumus Cēsu pilsētas domes noteiktajā kārtībā;
  6. iekasējot mācību maksu saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Lēmumu.
  7. ieņēmumi no saimnieciskās darbības;
  8. citi ieņēmumi.


X Saimnieciskā darbība

 1. Skolas direktors, saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi, ir tiesīgs slēgt līgumusar juridiskām un fiziskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo darbuveikšanu.
 2. Skola var sniegt ārpusstundu darba vai citus maksas pakalpojumus, ja tasnetraucē profesionālā ievirzes izglītības programmu īstenošanai.
 3. Skola paralēli pamatuzdevumiem var veikt uzņēmējdarbību, kas navpretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

XIReorganizēšana un likvidēšanas kārtība 

 1. Skolu reorganizē un likvidē Cēsu pilsētas dome, saskaņojot ar Kultūrasministriju un Izglītības un zinātnes ministriju.

XIISkolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 1. Skola, pamatojoties uz Mūzikas un (vai) mākslas skolas paraugnolikums, izstrādāSkolas nolikumu. Skolas nolikumu, saskaņojot ar Kultūras ministrijas Valstskultūrizglītības centru, apstiprina Cēsu pilsētas dome.
 2. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc skolas padomes vai pedagoģiskāspadomes priekšlikuma. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Cēsu pilsētasdome.

XIIICiti jautājumi 

 1. Skolā var darboties bibliotēka saskaņā ar Izglītības un zinātnesministrijas metodiskajiem norādījumiem.
 2. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem skola kārto lietvedībuun Skolas arhīvu.
 3. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formāmSkola noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz Cēsu pilsētas domei,Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centram.
 4. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus.
 5. Ugunsdrošību Skolā ievēro atbilstoši likumam 'Par ugunsdrošību'un Ministru kabineta noteikumiem 'Ugunsdrošības noteikumi'.
 6. Darba drošību Skolā ievēro atbilstoši Darba aizsardzības likumam .

PielikumsNr.1


CĒSU PILSĒTAS MĀKSLAS SKOLAS
NOLIKUMS
PAR AUDZĒKŅU UZŅEMŠANU, ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM UNKĀRTĪBU, AUDZĒKŅU PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KURSĀ UN ATSKAITĪŠANU

 1. Audzēkņuatbilstību izglītības programmas 'Vizuāli plastiskā māksla' uzsākšanainosaka individuāli pārbaudot krāsu, proporciju, ritma izjūtu.
  1. Uzņemšanas eksāmeni notiek:
   Zīmēšanā - 2 - 3 ģeometrisku priekšmetu zīmējumi, izpildīšanaslaiks 2
   stundas. Izpilda ar zīmuli uz A-3 formāta baltas papīra lapas.
   Gleznošana - krāsainu 2 - 3 sadzīves priekšmetu klusā daba, izpildīšanas
   laiks 2 stundas. Izpilda ar akvareļa vai guaša krāsām uz A-3
   formāta baltas papīra lapas.
   Kompozīcija - monohroma kompozīcija noteikta formāta laukumā par
   uzdoto tēmu,
   - polihroma kompozīcija noteiktā laukumā par uzdoto tēmu.
  2. Darbus vērtē 10 ballu skalā. Audzēkņus atbilstoši brīvo vietuskaitam uzņem konkursa kārtībā.
  3. Uzņemtie audzēkņi un viņu vecāki iestājoties slēdz līgumu(pielikums)
 2. Skolā uzņemto audzēkņu zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu skalā, vērtēšananotiek:
  1. Darba procesā - vērojot, organizējot pārrunas un korekcijas atbilstošidotajiem mērķiem un uzdevumiem.
  2. Ņemot vērā audzēkņa pašvērtējumu, grupas vērtējumu un skolotājavērtējumu.
  3. Izvērtējot konkrētā darba rezultātu.
  4. Noslēdzot tēmu.
  5. Semestra un mācību gada beigās mācību un radošo darbu skatēs.
  6. Izvērtējot noslēguma darba idejskices, darba zīmējumus un projektus.
  7. Vērtējuma kritēriji:
   10 punktu sistēmā Vārdiskais nosaukums Skaidrojums
   10 IZCILI Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas pārsniedz mācību programmas prasības, prasme patstāvīgi, radoši un kvalitatīvi risināt un izpildīt dotos uzdevumus.
   9 TEICAMI Pilnā mērā apgūtas mācību programmas prasības, prasme radoši un kvalitatīvi izpildīt dotos uzdevumus.
   8 ĻOTI LABI Pilnā mērā apgūtas mācību programmas prasības, tomēr reizēm trūkst prasme radoši un patstāvīgi izpildīt dotos reizēm trūkst prasme radoši un patstāvīgi izpildīt dotos uzdevumus.
   7 LABI Apgūtas mācību programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami arī atsevišķi nesvarīgi trūkumi zināšanās un iemaņās.
   6 GANDRĪZ LABI Apgūtās mācību programmas prasības, taču atsevišķās nozīmīgās zināšanu un iemaņu jomās sniegums ir nepietiekoši stabils un pārliecinošs.
   5 VIDUVĒJI Pamatvilcienos apgūtās mācību programmas prasības, tomēr zināšanas un iemaņas ir nepietiekošas, lai patstāvīgi un kvalitatīvi izpildītu dotos uzdevumus.
   4 GANDRĪZ VIDUVĒJI Pamatvilcienos apgūtas mācību programmas prasības, tomēr zināšanas un iemaņas ir nepietiekošas, lai kvalitatīvi izpildītu dotos uzdevumus.
   3 VĀJI Zināšanas, prasmes un iemaņas dotajā mācību programmā apgūtas virspusēji un nepilnīgi, dotie uzdevumi nav izpildīti pilnā apjomā.
   2 ĻOTI VĀJI Apgūtas atsevišķas zināšanas, prasmes un iemaņas, trūkst izpratne par mācību programmas prasībām kopumā, izpildīti tikai atsevišķi mācību programmā paredzētie uzdevumi.
   1 NEAPMIERINOŠI Nav izpratnes par priekšmeta būtību un iemaņu tajā 
 3. Audzēkninākamajā kursā pārceļ ar pedagoģiskās padomes lēmumu:
  1. Ja audzēknis ieguvis sekmīgas atzīmes visos mācību priekšmetos.
  2. Ja audzēknis ieguvis atzīmi par mācību praksi - plenēru.
  3. Ja audzēkņa vecāki izpildījuši līgumā paredzētās saistības unsamaksājuši mācību maksu.
 4. Audzēkņusatskaita pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu:
  1. Ja netiek maksāta skolas mācību maksa 2 mēnešus;
  2. Ja audzēknis nepilda mācību uzdevumus un semestrī divos vai vairākpriekšmetos
   zemāks vērtējums par 4 ballēm;
  3. Ja audzēknis neattaisnoti kavē semestrī vairāk kā 20 nodarbības.
  4. Pēc vecāku rakstiska iesnieguma;
  5. Ja audzēknis rupji pārkāpj skolas darba kārtības noteikumus.

PielikumsNr.2

CĒSUPILSĒTAS MĀKSLAS SKOLAS
NOLIKUMS
PAR SKOLAS METODISKO FONDU

Metodiskāfonda mērķis - radīt priekšstatu audzēkņiem, pedagogiem, interesantiempar dažādu mākslas veidu iespējām radīt vizuāli priekšstatu par skolasdarbību un attīstību

Metodiskāfonda uzdevumi:

 1. Kalpot par uzskati mācību procesā;
 2. Veidot izstādes un citas ekspozīcijas skolā un ārpus tās;
 3. Veidot dāvanu fondu iestādēm, organizācijām, fiziskām un juridiskāmpersonām.

Metodiskofondu veido:

 1. Audzēkņu darbi - zīmējumi, gleznojumi, kompozīcijas plaknē, darbimateriālā, kas tiek izmantoti audzēkņu izaugsmes atspoguļošanai;
 2. Klusās dabas fonds - dažādu formu, krāsu un materiālu sadzīves priekšmeti,augļu un dārzeņu mulāžas, dažādu krāsu auduma drapērijas. Ģipša atlējumi- ģeometriskiem ķermeņiem, augu lapas maskas, galvas, uzstādījumu galdiņi,podesti, prožektori.
 3. Skolas hronika - fotogrāfijas, publikācijas, videofilmas.

Metodiskofondu glabāšana:
Zīmējumi, gleznojumi glabājas šim nolūkam paredzētos plauktos. Darbinovietoti atbilstoši izmēriem un to rašanās hronoloģijai.
Klusās dabas fonds glabājas gleznotavās un zīmētavās šim nolūkam paredzētosplauktos.
Skolas hronika glabājas skolotāju istabā.

PielikumsNr.3


DIREKTORAVIETNIEKA MĀCĪBU DARBĀ
DARBA PIENĀKUMI


 1. Sastādīt skolas mācību plānu.

 2. Atbilstoši mācību plānam veikt pedagoģisko darbinieku slodžu sadali untarifikāciju.

 3. Veidot un koriģēt stundu sarakstu, veikt aizvietoto stundu uzskaiti.

 4. Nodrošināt statistikas pārskatu un atskaišu sagatavošanu.

 5. Vadīt metodisko darbu skolā.

 6. Attīstīt pedagogu radošās potences (organizēt skolotāju pieredzes apmaiņu,izglītības, kvalifikācijas celšanas pasākumus).

 7. Organizēt skolēnu mācību plenērus un nodrošināt to kvalitatīvunorisi.

 8. Kontrolēt pedagoģisko darbinieku darba kvalitāti, metodisko darbu unreglamentējošo dokumentu izpildi.

PielikumsNr.4

DIREKTORAVIETNIEKA SAIMNIECISKĀ DARBĀ DARBA PIENĀKUMI

 1. Organizēt un vadīt saimnieciskā personāla darbu.

 2. Nodrošināt mācību procesam nepieciešamo materiālu sagādi.

 3. Rūpēties par ugunsdrošību mākslas skolā, pārraugot un turot darba kārtībāugunsdrošības inventāru.

 4. Nodrošināt sistemātisku ūdens, elektrības un siltuma apgādi skolā unšo resursu uzskaiti.

 5. Būt atbildīgam par skolas telpām un inventāru, izturēt tos darba kārtībā.

 6. Sniegt tehnisku palīdzību izstāžu iekārtošanā un plenēru organizēšanā.

PielikumsNr.5

CĒSUPILSĒTAS MĀKSLAS SKOLAS
PAR DARBINIEKU MATERIĀLĀS STIMULĒŠANU
NOLIKUMS

1.Vispārīgie noteikumi:
Darbinieku materiālajai stimulēšanai izveidota materiālās stimulēšanaskomisija.
Tās uzdevums ir vērtēt un dot savu atzinumu darbinieku materiālajā stimulēšanā.

2.Materiālāsstimulēšanas komisijas sastāvs:
- divi skolas pedagogu pārstāvji,
- direktora vietnieks saimnieciskajā darbā,
- skolas direktors
- arodkomitejas pārstāvis.
Komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju.

3.Materiālāsstimulēšanas komisija lemj par:
- 10% piemaksu sadali,
- darbinieku prēmēšanas no darba algas ekonomijas fonda,
- darbinieku prēmēšanu no arodkomitejas līdzekļiem ievērojot materiālāsstimulēšanas nosacījumus:

- paraudzēkņu sagatavošanu konkursiem,
- par rezultatīvu audzēkņu sagatavošanu turpmākām mākslas studijām,
- par aktīvu ārpusstundu darbu,
- nozīmīgās dzīves un darba jubilejās.

PielikumsNr.6

CĒSUPILSĒTAS MĀKSLAS SKOLAS
SKOLAS PADOMES NOLIKUMS

3.Skolas, vecāku un sabiedrības sadarbības nodrošināšanai saskaņā ar šonolikumu darbojas skolas padome.
Tās sastāvā ir:
1.1. skolas direktors;
1.2. divi pedagogu pārstāvji;
1.3. divi vecāku pārstāvji;
1.4. divi skolēnu pārstāvji.
2. Skolas padomi ievēl uz vienu gadu.
3. Skolas padomes funkcijas:
3.1. skolas perspektīvo darbības virzienu izstrādāšana;
3.2. priekšlikumu izstrāde Skolas budžeta un citu finansiālo līdzekļuizlietojumam;
3.3. ieteikumu pieņemšana būtisku mācību un audzināšanas jautājumu risināšanai;
3.4. palīdzība skolas saimniecisko, darbinieku materiālo un sadzīves jautājumurisināšanā.
3.5. skolas darba vērtējums mācību gada beigās;
3.6. ieteikumu izstrādāšana skolas nolikuma izmaiņām.
4. Skolas padome ievēl priekšsēdētāju un sekretāri.
5. Skolas padome ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse skolaspadomes locekļu.
6. Skolas padomes sēdes ir atklātas.

 

PielikumsNr.7

CĒSUPILSĒTAS MĀKSLAS SKOLAS
PEDAGOĢISKĀS PADOMES NOLIKUMS

1.Pedagoģiskā padome ir galvenā pedagoģisko jautājumu risinātāja.
Tās sastāvā ir:
1.1. skolas direktors;
1.2. direktora vietnieks mācību un audzināšanas darbā;
1.3. skolas pedagogi.
2. Pedagoģiskās padomes funkcijas:
2.1. skolas perspektīvās attīstības apspriešana;
2.2. pedagoģisko darbinieku darba organizācija;
2.3. mācību procesa pilnveidošana un optimizācija;
2.4. mācību darbu vērtēšanas organizēšana skatēs un plenēros.
2.5. citi jautājumi, kas saistīti ar mācību un audzināšanas procesaorganizāciju un norisi skolā.
2.6. pedagoģisko padomi sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes protokolē.
2.7. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdēpiedalās ne mazāk kā 2/3 no pedagoģiskās padomes locekļiem;
2.8. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumi stājas spēkā pēc direktoraapstiprināta rīkojuma izdošanas.
3. Pedagoģiskās padomes lietvedība:
3.1. pedagoģiskās sēdes protokolē skolas lietvede;
3.2. par pedagoģisko sēžu protokolu grāmatu un tās savlaicīgu aizpildīšanuatbild direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā.
3.3. pedagoģisko sēžu protokolus paraksta sēdes vadītājs un protokolists.Protokolu grāmata glabājas saskaņā ar skolas lietu nomenklatūru.

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
11.12.2003.,prot.Nr.23, § 20

Nolikums
Cēsu pilsētas izglītības iestāžu pedagogu
bakalaura darbu un pedagoģiskās pieredzes lasījumi

Mērķis:

 • popularizēt pozitīvu pieredzi,

 • informēt pedagogus un sabiedrību par veiktajiem pētījumiem,

 • nodrošināt apkopoto pētījumu, pieredzes un bakalaura darbu publicēšanu.

Organizatori:
Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļa

Dalībnieki:
Cēsu pilsētas izglītības iestāžu pedagogi, kuri attiecīgajā gadā:

 1. iegūst augstāko izglītību pamat- vai papildspecialitātē,
 2. apkopojuši savu pieredzi vai veikuši pētījumus mācīšanas vai audzināšanasdarbā,
 3. apkopojuši pieredzi vadības vai organizatoriskajā darbā.

Norise

 1. Sagatavošana.
  Pilsētas izglītības iestāžu pedagogi Cēsu pilsētas domes Izglītībasnodaļā iesniedz
 2. Rakstiskā materiāla izvērtēšana, sagatavojot publicēšanai
  • līdz 15martam pieteikumu bakalaura darbu lasījumiem, norādot darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu, darba vietu, kā arī tālruņa numuru saziņai;

  • līdz 1.jūnijam pieteikumu pieredzes materiālu lasījumiem, norādot darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu, darba vietu, kā arī tālruņa numuru saziņai;

  • līdz 1.jūlijam iesniedz rakstisku materiālu ( darba mērķis vai tēmas izvēles pamatojums, izvirzītās hipotēzes, īss darba apraksts, secinājumi, izmantotās literatūras saraksts. Materiālā pievienot izstrādnes, kuras rekomendē izmantošanai izglītības iestādēs).

  Līdz 10.jūlijam ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta komisija,izvērtē iesniegtos materiālus, grupē pa tēmām, sagatavo tos apkopošanaipieredzes grāmatā.
 3. Bakalauradarbu un pedagoģiskās pieredzes darbu lasījumi un grāmatas izdošana
  Augusta beigās visi dalībnieki aicināti piedalīties pedagoģiskajos lasījumospa bakalauru un pieredzes darbu tēmām.
  Iesniegtos materiālus publicē kopējā pieredzes grāmatā. Cēsu pilsētasdome patur iesniegto materiālu publicēšanas tiesības, norādot autoru.

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
11.12.2003.,prot.Nr.23, § 38

Saistošienoteikumi Nr.12

PapildinājumiCēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija
Saistošajos noteikumos Nr.8 'Par nodevu tirdzniecībai publiskās
vietās Cēsu pilsētā'

Izdotisaskaņā ar likuma
'Par pašvaldībām' 14. un 21.pantu,
likuma 'Par nodokļiem un nodevām' 12.pantu
LR MK 31.10.1995. noteikumiem Nr.322
'Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas'

 

PapildinātCēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošos noteikumus Nr.8 'Parnodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā' tabulu ar 13.,14.punktu šādā redakcijā:

 1. Tirdzniecība ar karstvīnu (Ziemassvētkos) Likme Ls par 1 tirdzniecības vietudiennaktī 10.00
 2. Tirdzniecība ar karstvīnu, bezalkoholiskiem dzērieniem (t.sk.alus) un dažādāmuzkodām kompleksā (Ziemassvētkos) 15.00
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv