Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

25.09.2003. Domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 25.septembrī (prot.Nr.18)
pieņemtie lēmumi

Par zemes gabala nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs
________________________________________

Izskatījusi SIA “AB.G.PERSSON” iesniegumu (Nr.1703/1-23; 09.09.2003.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 18.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “AB.G.PERSSON”, reģ.Nr.44103008329, juridiskā adrese Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 142/300 domājamām daļām uz 5 gadiem, sākot ar 2003.gada 1.oktobri.
  2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 3919 m2.
  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 1% no zemes paraugvērtības.
  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

 

Par grozījumiem 2002.gada 14.februāra domes lēmumā
“Par zemes gabala nomu Cēsīs, Tirgoņu ielā 3”
________________________________________

Izskatījusi SIA “Lauku apgāde” iesniegumu (Nr.1704/1-23; 09.09.2003.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 18.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Grozīt 2002.gada 14.februāra domes lēmuma “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Tirgoņu ielā 3” (prot.Nr.4, § 12) 1.punktu, nosakot, ka zemes nomas līgums slēdzams par zemes gabala Cēsīs, Tirgoņu ielā 3 59/300 domājamām daļām.
  2. Grozījumi zemes nomas līgumā stājas spēkā 2003.gada 1.oktobrī.
  3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par pilnvarojumu sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus
________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.panta 3. daļu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 18.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr. 17), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Pilnvarot Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas paszini Gaļinu SUHANOVU, un paszini Zaigu BĒRZIŅU, sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.panta 2.daļā un 190.10 pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

 

Par zemes gabala Mēderu ielā 1, Cēsīs, sadalīšanu
________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Mēderu ielā 1, Cēsīs, īpašnieka Aivara Rodes pilnvarotās personas Andas Freibergas, iesniegumu par meža platības precizēšanu (reģ.Nr. 1459/1-24; 20.08.2003.), un īpašnieka Aivara Rodes, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.1579/1-24; 05.09.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 5.septembra atzinumu Nr.79 (prot.nr.18) un 2003.gada 18.septembra atzinumu Nr.84 (prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Mēderu ielā 1, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0502), divās atsevišķās daļās;
2. Atdalītajam zemes gabalam bez apbūves piešķirt adresi Mēderu iela 4, Cēsis (kad.nr.4201-009-0536);
    2.1. Zemes gabala platība 79300 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
    2.2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) - 53320 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, mežsaimniecība (0201) - 25980 m2;
    2.3. Pieņemt zināšanai, ka piekļūšana zemes gabalam Mēderu ielā 4, Cēsīs, pa privātā īpašumā esošo Mēderu ielu;

3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Mēderu iela 1, Cēsis (kad.nr.4201-009-0502);
    3.1. Zemes gabala platība 17901 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
    3.2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par zemes gabala Saules ielā 22, Cēsīs, sadalīšanu
________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Saules ielā 22, Cēsīs, īpašnieka Alda Baloža, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.1519/1-23; 28.08.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 5.septembra atzinumu Nr.80 (prot.nr.18) un 2003.gada 18.septembra atzinumu Nr.85 (prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Saules ielā 22, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0517), divās atsevišķās daļās;
2. Atdalītajam zemes gabalam bez apbūves piešķirt adresi Saules iela 22A, Cēsis (kad.nr.4201-004-0542);
   2.1. Zemes gabala platība 1500 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
   2.2. Servitūts - piekļūšana zemes gabalam Saules ielā 22A, Cēsīs, caur zemes gabalu Saules ielā 22, Cēsīs;
   2.3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Saules iela 22, Cēsis (kad.nr.4201-005-0517);
   3.1. Zemes gabala platība 8587 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
   3.2. Apgrūtinājums - piekļūšana zemes gabalam Saules ielā 22A, Cēsīs, caur zemes gabalu Saules ielā 22, Cēsīs;
   3.3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par zemes gabala Piebalgas ielā 54, Cēsīs, sadalīšanu
________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 54, Cēsīs, īpašnieku Gunāra Grabja, Regīnas Šleseres un Rasmas Rozītes pilnvarotās personas Ilzes Krastas, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.1700/1-23; 11.09.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 18.septembra atzinumu Nr.86 (prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Piebalgas ielā 54, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0501), divās atsevišķās daļās;
2. Atdalītajam zemes gabalam bez apbūves piešķirt jaunu adresi Piebalgas iela 50, Cēsis (kad.nr.4201-009-0537);
   2.1. Zemes gabala platība 4900 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
   2.2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Piebalgas iela 54, Cēsis (kad.nr.4201-009-0501);
   3.1. Zemes gabala platība 119525 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
   3.2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas;
   3.3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 110055m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) – 6287m2, rūpniecības objekti (1001) – 3183m2;
   3.4. Pieņemt zināšanai, ka zemes īpašniekiem pieder ēkas ar kadastra apzīmējumiem 4201 009 0501 001 un 4201 009 0501 002;

4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

 

Par zemes gabala Miera ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu
________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Miera ielā 19, Cēsīs, īpašnieka akciju sabiedrības “RUKS” Cēsu gaļas kombināta valdes priekšsēdētāja Jāņa Bāliņa iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu (reģ.Nr.1753/1-23; 16.09.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 18.septembra atzinumu Nr.87 (prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

1. Sadalīt nekustamo īpašumu Miera ielā 19, Cēsīs (kad.nr.4201-008-1006), divās atsevišķās daļās;
2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas transformatora apakšstacija (kad.apz.4201 008 1006 004) un minētajai ēkai piešķirt jaunu adresi Miera iela 21, Cēsis (kad.nr.4201-008-1033);
   2.1. Zemes gabala platība 102 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
   2.2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);

3. Atlikušajam zemes gabalam un ēkām saglabāt adresi Miera iela 19, Cēsis (kad.nr.4201-008-1006);
   3.1. Zemes gabala platība 29609 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
   3.2. Zemes lietošanas mērķis – rūpniecības objekti (1001);

4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada 22.augusta lēmuma (prot.Nr.20, 30§) 3.punkta un 2002.gada 12.septembra lēmuma (prot.Nr.22, 4§) 3.punkta atzīšanu par spēku zaudējušiem un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 30, Cēsīs, lietošanas mērķi
________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0006 4322 (17.07.2002.) uz Jāņa Lāča, vārda ierakstīts nekustamais īpašums – ēka Uzvaras bulvārī 30, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 22.augusta lēmuma (prot.Nr.20, 30§) ‘’Par zemes gabala Cēsīs, Uzvaras bulvārī 30, piešķiršanu lietošanā’’ 3.punktu un 2002.gada 12.septembra lēmuma (prot.Nr.22, 4§) ‘’Par zemes gabala nomu Cēsīs, Uzvaras bulvārī 30’’ 3.punktu zemes gabalam Uzvaras bulvārī 30 noteikts zemes lietošanas mērķis- sabiedriskas nozīmes objektu - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0901).

Izskatot nekustamā īpašuma – ēkas Uzvaras bulvārī 30, Cēsīs, īpašnieka iesniegumu (reģ.Nr.1737/1-23; 15.09.2003.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Uzvaras bulvārī 30, Cēsīs, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 18.septembra atzinumu Nr.88 (prot.Nr.19), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 22.augusta lēmuma (prot.Nr.20, 30§) ‘’Par zemes gabala Cēsīs, Uzvaras bulvārī 30, piešķiršanu lietošanā’’ 3.punktu un 2002.gada 12.septembra lēmuma (prot.Nr.22, 4§) ‘’Par zemes gabala nomu Cēsīs, Uzvaras bulvārī 30’’ 3.punktu.
 2. Zemes gabalam Uzvaras bulvārī 30, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0406), noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus: sabiedriskas nozīmes objektu - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0901) - 1437 m², darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 479 m ².
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā.

 

 

Par nekustamā īpašuma Briežu ielā 7, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
________________________________________

Pamatojoties uz 2002.gada 28.novembra aktu “Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes siltumapgādes rekonstrukcijas Briežu ielā 7, Cēsīs, pieņemšanu ekspluatācijai”, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta 1.daļu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 18. septembra atzinumu Nr.91 (prot. nr.19), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Briežu ielā 7, Cēsīs, kas sastāv no vienas būves (būves kadastra apzīmējums 42010090110009), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
  2. Lūgt zemesgrāmatu nodaļu minēto būvi pievienot zemesgrāmatā reģistrētajam nekustamajam īpašumam Briežu ielā 7,Cēsīs (kad. Nr.4201-009-0110; nodalījums Nr.154).

 

 

 

 

Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”
struktūras projekta apstiprināšanu
________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003.gada 18.septembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas (protokols .Nr 17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes publiskās aģentūras “Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” struktūras projektu, saskaņā ar pielikumu.
  2. Uzdot projekta “Baltijas apmeklētāju centrs” vadītājam M.Malceniekam līdz 2003.gada 16.oktobrim izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Cēsu pilsētas domē Cēsu pašvaldības aģentūras “Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” nolikumu un nodaļu nolikumus, saskaņā ar apstiprināto “Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” struktūras projektu.
  3. Pieņemt zināšanai, ka Tūrisma un informācijas centrs ir Cēsu rajona padomes struktūrvienība.

 

Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 28.11.2002. lēmumā (prot.Nr.29, paragr.Nr.26) „Par dokumentu paketes “Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu”
________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003.gada “18.”septembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas (protokols Nr. 17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izteikt Noteikumu bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs šādus punktus šādā redakcijā :

   1.1. “3. Pieprasījuma uzskaiti par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē veido Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļā.”
   1.2. “4. Dokumentu noformēšanu veic Izglītības nodaļas darbinieki.”
   1.3. “5. Vecāku (aizbildņu) iesniegumu (Pielikums Nr.5) ar pieprasījumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē, kārto hronoloģiskā secībā pēc iesniegumu saņemšanas datuma pa bērnu dzimšanas gadiem un uzglabā Izglītības nodaļā 7 gadus.”
   1.4. “6. Vecāki, stājoties uzskaitē bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas domē iesniedz (..):
                 6.1. iesniegumu (pielikums Nr.5).”

   1.5. “7.Cēsu pilsētas dome, 10 darba dienu laikā pēc vecāku iesnieguma reģistrēšanas, vecākiem nosūta rakstisku informāciju par bērna uzņemšanu rindā un sniedz informāciju atbilstoši šo noteikumu 11. un 12.punktam.”
   1.6. “8. Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs izveido komisiju bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē.”
   1.7. “14. Cēsu pilsētas dome, 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē, par to informē vecākus, norādot, kādi dokumenti jāiesniedz iestājoties pirmsskolas izglītības iestādē. ”
   1.8. “16. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, dokumentu iesniedzēja klātbūtnē, reģistrē pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņa lietu un pievieno tai vecāku (vai aizbildņa) iesniegtos šo Noteikumu 15.punktā minētos dokumentus.”
   1.9. “20. Katram bērnam, pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, tiek iekārtota personas lieta, kurā ir pievienoti šo Noteikumu 15.punktā minētie un citi dokumenti, kurus iesniedz vecāki pēc savas iniciatīvas vai, kurus pieprasa pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs, pamatojot to iesniegšanas nepieciešamību.”
   1.10.“22. Ja vecāki vēlas pārtraukt bērna, kurš apmeklē obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas pamatizglītības programmu, izglītošanu pirmsskolas izglītības iestādē, 5 dienas iepriekš pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam tiek iesniegts rakstveida iesniegums par pirmsskolas izglītības iestādes maiņu, norādot to pirmsskolas izglītības iestādi, kuru bērns turpmāk apmeklēs. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs rakstiski informē Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļu par izmaiņām audzēkņu sastāvā.”.

2. Papildināt Noteikumus par bērnu uzņemšanu Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs šādā redakcijā:
   2.1. “15.4. Bērna dzimšanas apliecības kopija.”
   2.2. “23. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs, saņemot apstiprinājumu par bērna uzņemšanu citā pirmsskolas izglītības iestādē, ierakstītā vēstulē nosūta šai pirmsskolas izglītības iestādei iekārtoto bērna personas lietu.”

3. Uzdot Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem līdz 2003.gada 10. oktobrim nodot ar aktu Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļai uzskaiti par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē pēc stāvokļa uz 2003.gada 01.oktobri.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļai (vad.L.Kokina) .

 

 

Par Latvijas Republikas proklamēšanas 85.gadadienas sarīkojumu Cēsīs rīcības komitejas apstiprināšanu
________________________________________

Pamatojoties un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (18.09.2003. prot. 17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt 18.novembra svētku rīcības komiteju šādā sastāvā:

Gints Šķenders - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs

Ieva Praznicāne - Cēsu pilsētas domes kultūras organizatore

Jana Velvele - Cēsu pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Lolita Kokina - Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja

Ilze Ķieģele - Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja

Jānis Zlaugotnis - Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Ija Groza - Cēsu kultūras centra direktore

Mārtiņš Niklass - Cēsu sporta skolas direktors

 

 

Par papildus locekļu iekļaušanu Cēsu viduslaiku pils padomes sastāvā
________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu Vēstures un mākslas muzeja direktora iesniegumu (12.08.2003. Nr.1-13/99) un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (18.09.2003. prot. Nr. 17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Papildināt Cēsu viduslaiku pils padomes (apstiprināta 24.07.2003. prot.Nr.14, §22) sastāvu ar šādiem locekļiem:

Andris Šnē – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arheoloģijas centra vadītājs.

Jānis Zilgalvis – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arhitektūras un mākslas daļas vadītājs.

 

 

Par līgumu ar SIA “Tīrības nams”
________________________________________

Saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta starp Cēsu pilsētas domi un SIA “Tīrības nams” (Reģ. Nr. 44103011649, adrese Cēsis, Rīgas iela 52, direktors G.Sabulis) un, lai uzsāktu pašvaldības iestāžu vienotu telpu uzkopšanu, atbilstoši Cēsu pilsētas domes 2003.gada 04.septembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas (protok.Nr.17) atzinumam un Cēsu pilsētas domes 2003.gada 04.septembra Finansu komitejas (protok.Nr.18) atzinumam, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Pilnvarot Cēsu pilsētas pamatskolas direktoru M.Šķēli un Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktori G.Bērziņu (par telpām Cēsīs, L.Paegles ielā 1) un Cēsu pilsētas mākslas skolas direktoru V.Kļaviņu (par telpām Cēsīs, Palasta ielā 11) parakstīt līgumus par telpu ikdienas uzkopšanu ar SIA “Tīrības nams”, nosakot līguma termiņu no 2003.gada 01.oktobra līdz 2003.gada 31.decembrim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

 

Par grozījumiem 2003.gada 27.februāra Cēsu pilsētas domes lēmumā
“Par maksas pakalpojumu noteikšanu” (prot.Nr.4, § 19)
________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu vispārizglītojošo skolu direktoru iesniegumiem, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (18.09.2003., prot.Nr.17) un Finansu komitejas (18.09.2003., prot.Nr.19) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Papildināt 2003.gada 27.februāra Cēsu pilsētas domes lēmumu (prot.Nr.4, §19) “Par maksas pakalpojumu noteikšanu” ar 5., 6.un 7.punktiem:

“5. Apstiprināt ar 2003.gada 1.septembri Cēsu 1.pamatskolā šādus maksas pakalpojumus skolēniem:

 • Mūzikas instrumentu un aparatūras iegādei , remontiem un klavieru skaņošanai - Ls 2,00 mācību gadā.
 • Saimniecības izdevumiem (šķidro ziepju, roku dvieļu, tualetes papīra iegādei) skolēniem no 5.-9.klasei – Ls 1,00 mācību gadā.

  6. Apstiprināt ar 2003.gada 1.septembri Cēsu pilsētas pamatskolā šādu maksas pakalpojumu skolēniem:

 • Vācu valodas apmācība (papildus fakultatīvām nodarbībām) 5.klasē – Ls 1,00 mēnesī.

  7.Noteikt telpu nomas maksu par vienu telpu ne mazāk kā:

 • Ls 2.50- par vienu stundu.
 • Ls 19.00- par vienu mēnesi. ”

 

 

Par grozījumiem 2002.gada 13.jūnija Cēsu pilsētas domes lēmumā
“Par degvielas normu noteikšanu” (prot.Nr.15, § 49)
________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (18.09.2003., prot.Nr.19) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grozīt 2002.gada 13.jūnija Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par degvielas normu noteikšanu” (prot.Nr.15, § 49) 10.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

“10. Palielināt degvielas patēriņa limitu, pilnvarot:

10.1. izpilddirektoru pēc rakstiska motivēta lūguma uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk par diviem mēnešiem, Cēsu pilsētas domes darbiniekiem un Cēsu pilsētas domes padotībā esošo iestāžu vadītājiem.

10.2. Cēsu pilsētas domes padotībā esošo iestāžu vadītājus, īpašos gadījumos, uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk par diviem mēnešiem, iestādes darbiniekiem personiskās automašīnas izmantošanai darba vajadzībām, iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru.”

 

 

 

 

Noteikumi Nr.4
Grozījumi Cēsu pilsētas domes
2003.gada 26.jūnija noteikumos Nr.3
“ Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2003.gadam”
________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 18.09.2003. Finansu komitejas (prot.Nr.19 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 26.jūnija noteikumos Nr.3 “ Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2003.gadam” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.,2., 3.,4.,5., 6.,8.,9. punktus šādā redakcijā :

“1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2003.gadam ieņēmumos 4 518 815 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.4, pielikums Nr.1.

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2003.gadam izdevumos 4 559 528 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.4, pielikums Nr.1.

3. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz pārskata perioda beigām 11 147 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.4,pielikums Nr.1.

4.Apstiprināt mērķdotāciju apjomu 1 344 991 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.4, pielikums Nr.1.

5. Apstiprināt pārējo norēķinu apjomu 65 260 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.4 pielikums Nr.2.

6. Apstiprināt maksājumus no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām 117 575 latu apmērā.

 1. Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 478 322 latu apmērā un izdevumos 492 119 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.4, pielikums Nr.3.
 2. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar Noteikumu Nr.4 pielikumu Nr.4 ”

 

 

 

Nolikuma par kārtību kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Cēsu pilsētas domei finansējuma saņemšanai sporta atbalstam, un kārtību, kādā veicami norēķini par saņemto finansējumu apstiprināšana
________________________________________

Pamatojoties uz Sporta padomes lēmumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (18.09.2003.,prot.Nr.17) un Finansu komitejas (18.09.2003.,prot.Nr.19) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Nolikumu par kārtību kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Cēsu pilsētas domei finansējuma saņemšanai sporta atbalstam, un kārtību, kādā veicami norēķini par saņemto finansējumu, saskaņā ar pielikumu.

 

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
25.09.2003.,prot.Nr.18, § 10

 

Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs

Struktūras apraksts

VVTC sastāvā plānotas 7 nodaļas:

 • Muzejs - krājumi, arhīvs, bibliotēka (5 amata vienības). Nodaļas darbinieki:
  • Vadītājs (arī krājumu galvenais glabātājs)
  • Galvenais speciālists krājumu izpētes jautājumos
  • Speciālists, atbildīgais par ekspozīciju un izstādēm
  • Speciālists, atbildīgais par bibliotēku un arhīvu
  • Speciālists krājumu saglabāšanas jautājumos

Pie tuvākās iespējas klāt nāks vēl viena amata vienība, kas darbosies krājumu uzskaites jautājumos, šo pienākumu sākotnēji veiks vadītājs

Muzeja darbu ar sabiedrību un skolām veiks speciālists no sabiedriskās nodaļas

 • Administratīvā nodaļa (3 amata vienības) – nodarbojas ar organizācijas administrēšanu, finansu pārvaldi, darbinieku pārvaldi u.c. Nodaļas darbinieki:
  • biroja un personāla daļas vadītājs
  • finansists ar jurista zināšanām
  • iestādes grāmatvedis
 • Sabiedriskā nodaļa (3 amata vienības) – nodarbojas ar organizācijas mārketinga aktivitātēm, pasākumu organizēšanu, klientu piesaisti centram, projektu gatavošanu un realizēšanu, sadarbība ar skolām un sabiedriskās attiecības. Nodaļas darbinieki:
  • Sabiedrisko attiecību, projektu, starptautisko sakaru speciālists
  • Mārketinga, klientu piesaistes, pasākumu organizators
  • Skolu speciālists, pasākumu organizators
 • Saimnieciskā nodaļa (17 amata vienības): – visi ar saimnieciskām un tehniskām lietām saistīti jautājumi, parku un bērnu laukuma apsaimniekošanas jautājumi, kurinātāji, sargi, apkopēji utt. Nodaļas darbinieki:
  • Vadītājs, sagādnieks, parku, bērnu laukuma uzraugs
  • Kasieri
  • Kurinātāji
  • Sargi
  • Sabiedriskās WC darbinieki

Pēc līgumu noslēgšanas ar servisa pakalpojumu firmām par apsardzi, apkuri, telpu tīrīšanu saimnieciskā nodaļa samazināsies līdz 9 amata vienībām.

 • Pilsdrupas. (2 amata vienības). Nodaļas darbinieki:
  • speciālists par pilsdrupām un viduslaiku jomā,
  • pilsdrupu uzraugs
 • Izstāžu nams (1 štata vieta)
  • Vadītājs, izstāžu un pasākumu organizētājs
 • Tūrisma informācijas centrs (2 amata vienības) – pirmā vieta, kurā iegriežas VAC apmeklētāji, darbojas līdzīgi kā līdz šim, kā arī tirgo ieejas biļetes un visu kompleksu.
 • Viduslaiku pilsētiņa – šī nodaļas sāks darboties tad, kad reāli būs šāds objekts un funkcija

 

Citi VAC darbi un pienākumi

Pastāvīgi līgumi ar:

 • Apsardzes firmu
 • Telpu uzkopšanas firmu
 • Teritorijas uzkopšanas firmu
 • Datoru firmu
 • Elktroremonta firmu
 • Amatniekiem, kas darbojas viduslaiku pilsētiņā

 

Konkrētu dabu veikšanas līgumi ar:

 • Māksliniekiem
 • Sezonas gidiem

Muzeja gidu pienākumus ziemas sezonas laikā veic arī muzeja nodaļu speciālisti

Par pastāvīgo ekspozīciju atbildīgi muzeja (krājumu) nodaļas speciālisti

Nākotnē zāļu uzraugi nebūs nepieciešami, jo jauno ekspozīcija tiks apsargāta ar apsardzes sistēmu.

 

Ieteicamais izvietojums

Visi ar administrāciju saistītie darbinieki atrodas Baznīcas laukumā 1, bijušajās „Vindas” telpās

Krājumu darbinieki atrodas jaunajās krājumu telpās, kamēr tās nav, tikmēr Baznīcas laukumā 1 un Jaunajā pilī. Muzeja bibliotēka un arhīvs atrodas tur kur krājumi.

Esošajā muzeja telpās atradīsies patstāvīgā ekspozīcija, reprezentācijas telpas, telpas izstādēm un tualetes apmeklētājiem.

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ J.BEIKMANIS

 

 

 

Pielikums Nr.5
Cēsu pilsētas domes sēdes
25.09.2003.,prot.Nr.18, § 11

IESNIEGUMS –UZSKAITES KARTĪTE
par uzņemšanu rindā bērna ievietošanai pirmsskolas izglītības iestādē

Bērna vārds, uzvārds_________________________________________________________

Personas kods ______________________________________________________________

Vecāku dzīves vietas adrese___________________________________________________

Mātes vai aizbildņa vārds, uzvārds______________________________________________

Personas kods_______________ ________________

Darba vieta___________________

Tālrunis________________________

Tēva vai aizbildņa vārds, uzvārds_______________________________________________

Personas kods ______________ _________________

Darba vieta_________________________________

Tālrunis___________________________________

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds__________________________________

Tālrunis_________________________________

Vēlamā pirmsskolas izglītības iestāde un pamatojums ________________________ _________________________________________

________________________________________

Vēlamais laiks (gads) bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē _________________

 

Piezīmes (informācija, kuru vēl vēlaties sniegt) ___________________________________

___________________________________

 

Kartītes aizpildītāja vārds, uzvārds, ______________________________________________

paraksts_______________________________________

Kartītes aizpildīšanas datums __________________________________________________

 

(aizpilda Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas darbinieki)

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Rindas virzība
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

 

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
25.09.2003.,prot.Nr.18, § 24

Nolikums

par kārtību kādā tiek iesniegti, izskatīti pieteikumi Cēsu pilsētas domei finansējuma saņemšanai sporta atbalstam, un kārtību kādā veicami norēķini par saņemto finansējumu

1. Vispārīgie noteikumi

   1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek iesniegti, izskatīti pieteikumi Cēsu pilsētas domei finansējuma saņemšanai sporta atbalstam, un kārtību kādā veicami norēķini par saņemto finansējumu.

   1.2. Pieprasījumus uz Cēsu pilsētas domes budžeta līdzekļiem sporta atbalstam var iesniegt Cēsu pilsētas sporta klubi un Cēsu pilsētas iedzīvotāji (turpmāk tekstā „Pretendenti”).

2. Kārtība kādā tiek iesniegts pieprasījums finansējuma saņemšanai.

   2.1. Pretendents adresē rakstisku iesniegumu Cēsu pilsētas domei vai Cēsu pilsētas sporta padomei ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15. decembrim par nākošajā gadā nepieciešamo finansiālo atbalstu.

   2.2. Iesniegumā norāda:

      2.2.1. Informāciju par Pretendentu (kluba rekvizītus vai pers. pases datus);
      2.2.2. Ja Pretendents lūdz finansējumu paša rīkotājiem pasākumiem (sacensībām, festivāliem un tml.):

  • pasākuma mērķi
  • plānotā pasākuma vietu, laiku, mērogu,
  • aptuveno dalībnieku mērķauditoriju,
  • kopējo pasākuma ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu,
  • citi līdzfinansējuma avoti.

      2.2.3. Ja Pretendents lūdz finansējumu dalībai pasākumos, kuros piedalās Pretendents vai tā pārstāvji:

  • informāciju par pasākumu (nosaukums, laiks, vieta utt.);
  • kopējo ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nokļūšanai un dalībai pasākumā;
  • citi līdzfinansējuma avoti.

3. Domes līdzfinansējums var tikt izlietots:

   3.1. Pretendenta rīkotajos pasākumos:

      3.1.1. sacensību godalgoto vietu balvu iegādei ( izņemot naudas balvas),
      3.1.2. sacensību reklāmas apmaksai,
      3.1.3. kancelejas preču iegādei,
      3.1.4. citiem sacensību organizēšanas izdevumiem.

   3.2. Pasākumos, kuros piedalās pretendenti vai viņu pārstāvji:

      3.2.1. sacensību dalības maksas apmaksai,
      3.2.2. transporta pakalpojumu apmaksai,
      3.2.3. komandējuma izdevumu apmaksai.

    4. Kārtība kādā tiek izskatīti pieprasījumi un piešķirts līdzfinansējums.

      4.1.1. Cēsu pilsētas dome pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu sporta atbalstam vadoties no Cēsu pilsētas sporta padomes atzinuma.

         4.1.1.1. Cēsu pilsētas sporta padome izskatot pieteikumu ņem vērā šādus kritērijus:

   • pretendenta līdzšinējās darbības izvērtējumu;
   • nodarbināto cilvēku skaitu Cēsu pilsētā attiecīgajā sporta veidā;
   • sporta veida tradīcijas;
   • pretendentu sportisko rezultātu līmeni;
   • citus līdzfinansējuma avotus, apmēru;
   • pieejamos pilsētas domes budžeta līdzekļus
   • un citus unikālus kritērijus, kas varētu kļūt zināmi izskatot pieteikumu.

 

      4.1.2. Gadījumos, kad Pretendents objektīvu iemeslu dēļ ( piem. - iepriekš nav bijis zināms valsts izlases dalībnieku sastāvs starptautiskās sacensībās un c. gad.) nav iesniedzis pieprasījumu nolikuma punktā 2.1. minētajā kārtībā, Sporta padome var rekomendēt atbalstīt pieprasījumu, ja pilsētas domes budžetā tam ir nepieciešamie līdzekļi (līdz. ekonomija)
      4.1.3. Norēķināšanās kārtība par saņemto un izlietoto Cēsu pilsētas domes līdzfinansējumu:

     4.2. Pretendenta rīkotajos pasākumos:

         4.2.1. pasākuma nolikums,
         4.2.2. attaisnojuma dokumentu oriģināli,
         4.2.3. norakstīšanas akti,
         4.2.4. sacensību protokola izraksts,
         4.2.5. pasākuma ieņēmumu un izdevumu tāme.

      4.3. Pasākumos, kuros piedalās pretendenti vai viņu pārstāvji:
         4.3.1 attaisnojuma dokumentu oriģināli,
         4.3.2 akts,
         4.3.3 ieņēmumu un izdevumu tāme.

Domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ J.BEIKMANIS

 
Cēsu pilsētas pašvaldības aģentūra “Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs” - struktūra
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv