Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 20.septembris   Vārda dienu svin: Guntra, Ginters, Marianna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

11.09.2003. Domes sēdes lēmumi


 Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 11.septembrī
(protokols Nr.17)
pieņemtie lēmumi

Informācija par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 23, Cēsīs,
privatizācijas projektu izpildi

________________________________________

Noklausījusies Cēsu pilsētas īpašumu atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja J.Beikmaņa informāciju, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Lēmumu nepieņemt.
  2. Uzdot pilsētas īpašumu atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs J.Beikmanis) gatavot oficiālu pieprasījumu SIA “KSM” par privatizācijas projekta izpildi.

 

Par zemes gabala nomu Rīgas ielā 2, Cēsīs
________________________________________

Izskatījusi Aivara ZVIRBUĻA iesniegumu (Nr.1476/1-23; 22.08.2003.) un SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” iesniegumu (Nr.1636/1-23; 26.08.2003.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 4.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija lēmumu (prot.Nr.10, § 2) “Par zemes gabala nomu Rīgas ielā 2, Cēsīs”.
  2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Apgāds Zvaigzne ABC”, reģ.Nr.40003154167, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra ielā 6, Rīga, par zemes gabalu Rīgas ielā 2, Cēsīs, līdz 2013.gada 31.decembrim, sākot ar 2003.gada 1.septembri.
  3. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 700 m2.
  4. Zemes gabala lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
  5. Zemes nomas aprēķinā noteikt 10% no zemes paraugvērtības.
  6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
  7. Uzdot Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs J.Zlaugotnis) organizēt sarunu ar SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” par iespējamo ēkas rekonstrukciju līdz 2006.gadam.

 

Par ielas nosaukuma piešķiršanu
________________________________________

Cēsu pilsētā, gar pilsētas administratīvo robežu ar Amatas novadu, atrodas ceļš, kuram nav piešķirts ielas statuss un nosaukums. Pie tā pilsētas teritorijā pieguļ zemes gabali, uz kuriem ir atjaunotas īpašuma tiesības likumīgajiem mantiniekiem, un kuriem līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā piešķiramas atbilstoši izvietojumam noteiktas adreses. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 5.septembra atzinumu Nr.78 (prot.nr.18), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Dabā esošam, pilsētas administratīvajai robežai piegulošam ceļam Cēsīs no Rīgas ielas uz Amatas novada “Eglājiem”, līdz šķērsojumam ar pilsētas administratīvo robežu, noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu Agras iela (kad.nr.4201-008-1309);

Ielas profila platums - 15 m.

 

Par zemes gabala Rūpniecības ielā 12A, Cēsīs, lietošanas mērķi
________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.293 (15.12.1998.) uz Leontija Rutkovska, vārda ierakstīts nekustamais īpašums Rūpniecības ielā 12a, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 1997.gada 23.janvāra lēmumu Nr.11 (prot.Nr.2) zemes gabalam Rūpniecības ielā 12a, Cēsīs, noteikts zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskā izmantošana un komercdarbība.

Ievērojot to, ka uz minētā zemes gabala atrodas celtniecības materiālu vairumtirdzniecības bāze un veikals, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 5.septembra atzinumu Nr.81 (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Zemes gabalam Rūpniecības ielā 12A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0406), noteikt zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 

 

Par zemes gabala Glūdas ielā 6, Cēsīs, lietošanas mērķi
________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.363 (24.02.2000.) uz Arta Sināta vārda ierakstīts nekustamais īpašums Cēsīs, Glūdas ielā 6. Zemes gabala līdzšinējais lietošanas mērķis – sabiedriskās apbūves uzturēšana.

Izskatot nekustamā īpašuma Glūdas ielā 6, Cēsīs, īpašnieka Arta Sināta iesniegumu (reģ.Nr.1559/1-24; 03.09.2003.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Glūdas ielā 6, Cēsīs, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 5.septembra atzinumu Nr.82 (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Zemes gabalam Glūdas ielā 6, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-0323), noteikt zemes lietošanas mērķi - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 

Par zemes gabala Pļavas ielā 8, Cēsīs, lietošanas mērķi
________________________________________

Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 26.aprīļa atzinumu Nr.69 (prot.Nr.6) Dagnijai Dronei atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes gabalu Cēsīs, Pļavas ielā 8. Zemes gabala līdzšinējais lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorija (061101) - 80%, pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras, sporta un citu sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorija (091203) - 20%.

Izskatot Dagnijas Drones, iesniegumu (reģ.Nr.1523/1-24; 28.08.2003.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Pļavas ielā 8, Cēsīs, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 5.septembra atzinumu Nr.83 (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Zemes gabalam Pļavas ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-2505), noteikt zemes lietošanas mērķi - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701).

 

Par “Cēsu dienu Rīgā” darba grupas izveidi
________________________________________

Pamatojoties uz izstrādāto Cēsu 800 gades pasākumu plānu, nepieciešamību plānot un reklamēt Cēsu 800 gades pasākumus, Izglītības, kultūras un sporta komitejas (04.09.03., prot. Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot darba grupu, pasākuma “Cēsu dienas Rīgā”, kas paredzēts 2004. gada maijā, šādā sastāvā:

Jānis Beikmanis, darba grupas vadītājs

Ieva Malceniece, darba grupas koordinatore

Darba grupas locekļi :
Ieva Praznicāne
Mārtiņš Malcenieks
Jana Velvele
Inese Suija
Ija Groza
Lolita Kokina

2. Uzdot darba grupai sagatavot priekšlikumus pasākuma norisei un pasākuma tāmi līdz 2003. gada 31. oktobrim.

 

 

Par nomas telpu Rīgas ielā 20, Cēsīs, pārdošanu izsolē
________________________________________

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvokļu privatizācijas komisijas 05.09.2003. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Pārdot nomas telpas Rīgas ielā 20, Cēsīs, kuru kopējā platība ir 23,8 m2 izsolē.

2. Apstiprināt nomas telpu sākuma cenu Ls 2009.33 (divi tūkstoši deviņi lati un 33 santīmi) un noteikt maksāšanas līdzekļus 50% latos un 50 % privatizācijas sertifikātos.

3. Apstiprināt nomas telpu Rīgas ielā 20, Cēsīs, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu .

4. Pieņemt zināšanai, ka 20.05.2003.noslēgts nomas līgums par šīm telpām uz vienu gadu ar reklāmas aģentūru “Kobalts”.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes nekustamā īpašuma izsoles komisijai (priekšsēdētājs M.ŠĶĒLE) organizēt atklātu izsoli 24.10.2003. plkst. 10.00, izsludinot to laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Druva”.

 

Par nomas telpu Raunas ielā 11, Cēsīs, pārdošanu izsolē
________________________________________

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvokļu privatizācijas komisijas 05.09.2003. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Pārdot nomas telpas ar platību 27,3 m2 Raunas ielā 11, Cēsīs, izsolē.

2. Apstiprināt objekta sākuma cenu Ls 2269.17 (divi tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi lati un 17 santīmi).

3. Noteikt objekta maksāšanas līdzekļus 50 % latos un 50 % privatizācijas sertifikātos.

4. Apstiprināt objekta Raunas ielā 11, Cēsīs, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

5. Pieņemt zināšanai, ka 08.07.1999.noslēgts nomas līgums par šīm telpām ar i/u darba veicēju Liliju Grazdiņu uz laiku līdz 08.07.2005.

6. Uzdot Cēsu pilsētas domes nekustamā īpašuma izsoles komisijai (priekšsēdētājs M.ŠĶĒLE) organizēt atklātu izsoli 24.10.2003. plkst. 12.00, izsludinot to laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Druva”.

 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Cēsu pilsētas Dienas aprūpes centrā
________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas atzinumu (04.09.2003., prot. Nr. 17) un domes Finansu komitejas (04.09.2003., prot. Nr.18) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

1. Piekrist, ka Dienas aprūpes centrā sniedz punktā 2.1. minētos maksas pakalpojumus darba spējīgā vecumā esošām personām, kuras neatbilst trūcīgās personas statusam un pensionāriem, kuriem nav palīdzētspējīgu taisnās līnijas radinieku, ja viņu mēneša ienākumi pārsniedz Ls 70,- (septiņdesmit lati) mēnesī katram ģimenes loceklim.

2. Apstiprināt pakalpojumu cenas :
2.1. medicīniskās manipulācijas:
2.1.1. intramuskulārās injekcijas veikšana viena reize    Ls 0,25
gadījumos, kad injekcijām jāizmanto vairākas šļirces, izmaksām jāpieskaita šļirces vērtību Ls 0,03 par katru;
2.1.2. intravenozās injekcijas veikšana, viena reize        Ls 0,45
Ja injekcijām jāizmanto vairākas šļirces, izmaksām jāpieskaita šļirces vērtība Ls 0,06 par katru.
2.1.3. intravenozās sistēmas pievienošana, viena reize Ls 1,20
2.1.4. cukura līmeņa noteikšana asinīs Ls 0,40
2.1.5. holesterīna līmeņa noteikšana asinīs Ls 0,80
2.2. Inventāra īre :
2.2.1. pretizgulējumu matracis mēnesī Ls 2,00
3. Pakalpojumu cenā iekļauts pievienotās vērības nodoklis 18% apmērā.

 

Par grozījumiem 2003.gada izglītības pasākumiem paredzētajā budžetā
________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (04.09.2003., prot.Nr.16) atzinumu un Finansu komitejas (04.09.2003.,prot.Nr.18) atzinumu Cēsu pilsētas dome nolemj:

Mainīt pašvaldības pamatbudžetā paredzētā finansējumu Ls 2000 (divi tūkstoši lati) vasaras nometnēm pilsētas bērniem (valdības funkciju klasifikācijas kods 04.423) izlietojuma mērķi un piešķirt:

 • nometnēm pilsētas bērniem Ls 1520,- (valdības funkciju klasifikācijas kods 04.423);
 • eseju kalendāra izdošanai Ls 480,- ( valdības funkciju klasifikācijas kods 04.600)

 

Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
________________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un Cēsu pilsētas Finansu komitejas (04.09.2003., prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu pilsētas speciālai pirmsskolas izglītības iestādei ar SIA “Kompānija VITRUM” (2003.gada 27.jūnija Darbuzņēmēja līgums Nr.27/1-06-03) par kopējo summu Ls 19 473,86 (deviņpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs lati 86 santīmi), t.sk., avansa maksājums Ls 1500,00, ikmēneša maksājums Ls 485,78 (37 mēneši), finansējuma avots – valsts mērķdotācija.

 

Par 2003.gada 24.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmuma (prot.Nr.9, §19) “Par pedagoģiskās korekcijas klases atvēršanu un nolikuma apstiprināšanu” apturēšanu
________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (04.09.2003., prot.Nr.16) atzinumu un Finansu komitejas (04.09.2003., prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apturēt 2003.gada 24.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumu (prot.Nr.9, §19) “Par pedagoģiskās korekcijas klases atvēršanu un nolikuma apstiprināšanu” līdz finansu jautājumu atrisināšanai.

 

 

Par telpu nomu Raunas ielā 3, Cēsīs
________________________________________

Baiba Skuja kā iznomātājs un Cēsu pilsētas dome kā nomnieks 1996.gada 16.oktobrī noslēdza Nomas līgumu par ēkas Raunas ielā 3, Cēsīs (bijusī adrese Raunas iela 7, Cēsīs), kopējā platība 218 kv.m., nomu, turpmāk tekstā – Nomas līgums, līdz 2003.gada 1.septembrim, bet 2001.gada 1.februārī un 2002.gada 22.februārī - papildinājumus Nomas līgumam, kuros noteikta ēkas Raunas ielā 3, Cēsīs īpašnieka (tagadējais īpašnieks – Jānis SKUJA), adreses un nomas maksas maiņa. Sakarā ar to, ka telpas ēkā Raunas ielā 3, Cēsīs, ir nepieciešamas mācību procesa nodrošināšanai Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai un šim nolūkam tuvākajā apkārtnē nav citu piemērotu telpu, noklausoties Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta ŠĶENDERA ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Pagarināt nomas tiesiskās attiecības starp Jāni SKUJU kā iznomātāju un Cēsu pilsētas domi kā nomnieku par ēku Raunas ielā 3, Cēsīs, līdz 2004.gada 1.septembrim.
 2. Apstiprināt Vienošanos par ēkas Raunas ielā 3, Cēsīs, nomu, saskaņā ar pielikumu.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktorei I.Eglītei meklēt risinājumu skolas nodrošinājumam ar telpām nākošajā mācību gadā.

 

 

Par domes priekšsēdētāja G.ŠĶENDERA atvaļinājumu
________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta ŠĶENDERA iesniegumu un Latvijas Republikas Darba likuma 149.panta 2.daļu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM ikgadējā atvaļinājuma daļu - 2 kalendārās nedēļas no 2003.gada 22.septembra līdz 5.oktobrim .

 

 

 

Pielikums
Apstiprināti

ar Cēsu pilsētas dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 05.09.2003. lēmumu
(protokols Nr. 11)

 

Nomas telpu Rīgas ielā 20, Cēsīs,
izsoles noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota izsole nomas telpām Rīgas ielā 20, Cēsīs, pircēja noteikšanai saskaņā ar 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un 05.03.1996. MK noteikumiem Nr. 40 “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu”.

2.Izsole notiek 24.10.2003. plkst.10.00 Raunas ielā 4, Cēsīs.

3.Izsoles veids – mutiska izsole.

4.Izsoles objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā Ls 50,-

5.Izsoli organizē Cēsu pilsētas nekustamā īpašuma izsoles komisija (turpmāk tekstā – komisija).

 

IZSOLES OBJEKTA RAKSTUROJUMS

6.Izsoles objekta (turpmāk tekstā – objekts) adrese – Rīgas ielā 20, Cēsīs, identifikācijas numurs – 42010052106-602.

7. Objekts – nomas telpas ar kopējo platību 23,8 m2, atrodas 1910.gadā ekspluatācijā nodotā 14 dzīvokļu mājā. Objekta koplietošanas telpu domājamā daļa sastāda 238/13011. Dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala platība ir 421,0 m2 . Zemes īpašnieks – Cēsu pilsētas pašvaldība.

8. Nekustamais īpašums, kas sastāv no 14 dzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 1999. gada 24. februārī, nodalījuma nr. 56, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

9. Objekta izmantošana līdz privatizācijai – 20.05.2003. noslēgts nomas līgums uz vienu gadu ar reklāmas aģentūru “KOBALTS”, kura nosacījumi ir saistoši objekta īpašniekam.

10.Objekta sākuma cena Ls 2009,33 (divi tūkstoši deviņi lati un 33 santīmi), maksāšanas līdzekļi 50 % lati un 50 % privatizācijas sertifikāti.

11.Izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa fiziskām personām Ls 10,- , juridiskām personām Ls 25,-, nodrošinājuma nauda 10% no objekta sākuma cenas, t.i., Ls 200,93 (divi simti lati un 93 santīmi).

 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

12.Reģistrēties un izsolē piedalīties var personas bez ierobežojuma.

13.Pretendentu reģistrēšanās Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā no dienas, kad sludinājums publicēts laikrakstā līdz 23.10.2003. plkst. 14.00.

14.Pirms reģistrēšanās pretendentam jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē vai jāpārskaita a/s UNIBANKAS Cēsu nodaļā kontā Nr. 04000146201 reģistrēšanās un nodrošinājuma nauda.

15.Lai reģistrētos, izsoles dalībniekam jāiesniedz šādi dokumenti:

15.1. fiziskām personām jāuzrāda pase, izziņa par deklarēto dzīves vietu un kvītis par samaksātu reģistrācijas un nodrošinājuma naudu;

15.2. juridiskām personām jāiesniedz:

15.2.1. reģistrācijas apliecības kopija;

15.2.2. uzņēmuma statūtu kopija,

15.2.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija,

15.2.4.VID un pašvaldības izziņas par samaksātiem nodokļiem,

15.2.5. apliecinājums, ka persona ir tiesīga piedalīties izsolē (pilnvara, rīkojums, izziņa u.c.),

15.2.6.jāuzrāda kvīts par samaksātu reģistrācijas un drošības naudu.

16. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta noteikta parauga reģistrācijas apliecība.

 

IZSOLES PROCESS

 

17.Objekta izsole var notikt arī tad, ja noteiktajā termiņā ir reģistrējies tikai viens pretendents. Ja noteiktajā laikā nav reģistrējies neviens dalībnieks, izsole nenotiek.

18.Izsole sākas ar pārdodamā objekta īsu raksturojumu, sākuma cenas, izsoles soļa – summas – noteikšanu, par kādu sākotnējā cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

19.Izsole uzskatāma par notikušu, ja izsolē piedalās vismaz viens dalībnieks, un viņš pārsolījis sākotnējo cenu vismaz par vienu izsoles soli.

20.Par nosolītāju tiek paziņots tas izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu pēc izsoles vadītāja trīskārtējas cenas nosaukšanas un fiksēšanas ar āmura piesitienu.

21.Izsoles dalībniekiem ar saviem parakstiem izsoles protokolā jāapliecina tajā izsoles procesa un cenas atbilstība nosolītajai cenai.

22.Izsoles reģistrācijas nauda netiek dalībniekam atmaksāta.

23.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda triju darba dienu laikā no izsoles dienas. Nosolītājam tā tiek ieskaitīta norēķinos par nekustamo īpašumu.

NORĒĶINS PAR IZSOLĒ IEGŪTO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU UN PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANU

24. Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles jāsamaksā visa nosolītā cena par objektu.

25. Pēc šo noteikumu 24.punktā noteikto maksājumu veikšanas divu nedēļu laikā Cēsu pilsētas domes sēdē tiek apstiprināti izsoles rezultāti un parakstīts pirkuma līgums.

26. Ja nosolītāji noteiktajā termiņā nav veikuši 24. punktā noteiktos maksājumus, izsoles rezultāti attiecībā pret nosolītājiem ar izsoles komisijas lēmumu tiek anulēti un pirkuma līgums tiek slēgts ar izsoles dalībnieku, kurš otrais ir piedāvājis augstāko cenu. Samaksātā drošības nauda šajā gadījumā pirmajam nosolītājam netiek atmaksāta.

 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

27.Jautājumos, kas netiek atrunāti šajos noteikumos, jāvadās pēc 21.06.1995. likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.

28. Izsolē pārdodamo nomas telpu apskate noteikta, iepriekš vienojoties pa tālruni 4122209 vai objekta privatizācijas sludinājumā norādītā laikā.

 

Domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

Pielikums
Apstiprināti
ar Cēsu pilsētas dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 05.09.2003. lēmumu
(protokols Nr. 11)

 

Nomas telpu Raunas ielā 11, Cēsīs,
izsoles noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota izsole nomas telpām Raunas ielā 11, Cēsīs, pircēja noteikšanai saskaņā ar 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un 05.03.1996. MK noteikumiem Nr. 40 “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu”.

2.Izsole notiek 24.10.2003. plkst.12.00 Raunas ielā 4, Cēsīs.

3.Izsoles veids – mutiska izsole.

4.Izsoles objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā Ls 50,-

5.Izsoli organizē Cēsu pilsētas nekustamā īpašuma izsoles komisija (turpmāk tekstā – komisija).

IZSOLES OBJEKTA RAKSTUROJUMS

 

6.Izsoles objekta (turpmāk tekstā – objekts) adrese – Raunas ielā 11, Cēsīs, identifikācijas numurs – 42010052311-601.

7. Objekts – nomas telpas ar kopējo platību 27,3 m2, atrodas 1936.gadā ekspluatācijā nodotā 8 dzīvokļu mājā. Objekta koplietošanas telpu domājamā daļa sastāda 273/6616. Dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala platība ir 1132,0 m2 . Zemes īpašnieks – Cēsu pilsētas pašvaldība.

8. Nekustamais īpašums, kas sastāv no 8 dzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 2000. gada 13. oktobrī, nodalījuma nr. 1728, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

9. Objekta izmantošana līdz privatizācijai – 08.07.1999. noslēgts nomas līgums ar individuālā darba veicēju Lilliju GRAZDIŅU uz laiku līdz 08.07.2005., kura noteikumi saistoši telpu īpašniekam.

10. Objekta sākuma cena Ls 2269,17 (divi tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi lati un 17 santīmi), maksāšanas līdzekļi 50 % lati un 50 % privatizācijas sertifikāti.

11.Izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa fiziskām personām Ls 10,- , juridiskām personām Ls 25,-, nodrošinājuma nauda 10% no objekta sākuma cenas, t.i., Ls 226,92 (divi simti divdesmit seši lati un 92 santīmi).

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

12.Reģistrēties un izsolē piedalīties var personas bez ierobežojuma.

13.Pretendentu reģistrēšanās Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā no dienas, kad sludinājums publicēts laikrakstā līdz 23.10.2003. plkst. 14.00.

14.Pirms reģistrēšanās pretendentam jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē vai jāpārskaita a/s UNIBANKAS Cēsu nodaļā kontā Nr. 04000146201 reģistrēšanās un nodrošinājuma nauda.

15.Lai reģistrētos, izsoles dalībniekam jāiesniedz šādi dokumenti:

15.1. fiziskām personām jāuzrāda pase, izziņa par deklarēto dzīves vietu un kvītis par samaksātu reģistrācijas un nodrošinājuma naudu;

15.2. juridiskām personām jāiesniedz:

15.2.1. reģistrācijas apliecības kopija;

15.2.2. uzņēmuma statūtu kopija,

15.2.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija,

15.2.4.VID un pašvaldības izziņas par samaksātiem nodokļiem,

15.2.5. apliecinājums, ka persona ir tiesīga piedalīties izsolē (pilnvara, rīkojums, izziņa u.c.),

15.2.6.jāuzrāda kvīts par samaksātu reģistrācijas un drošības naudu.

16. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta noteikta parauga reģistrācijas apliecība.

IZSOLES PROCESS

17.Objekta izsole var notikt arī tad, ja noteiktajā termiņā ir reģistrējies tikai viens pretendents. Ja noteiktajā laikā nav reģistrējies neviens dalībnieks, izsole nenotiek.

18.Izsole sākas ar pārdodamā objekta īsu raksturojumu, sākuma cenas, izsoles soļa – summas – noteikšanu, par kādu sākotnējā cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

19.Izsole uzskatāma par notikušu, ja izsolē piedalās vismaz viens dalībnieks, un viņš pārsolījis sākotnējo cenu vismaz par vienu izsoles soli.

20.Par nosolītāju tiek paziņots tas izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu pēc izsoles vadītāja trīskārtējas cenas nosaukšanas un fiksēšanas ar āmura piesitienu.

21.Izsoles dalībniekiem ar saviem parakstiem izsoles protokolā jāapliecina tajā izsoles procesa un cenas atbilstība nosolītajai cenai.

22.Izsoles reģistrācijas nauda netiek dalībniekam atmaksāta.

23.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda triju darba dienu laikā no izsoles dienas. Nosolītājam tā tiek ieskaitīta norēķinos par nekustamo īpašumu.

NORĒĶINS PAR IZSOLĒ IEGŪTO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU UN PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANU

24. Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles jāsamaksā visa nosolītā cena par objektu.

25. Pēc šo noteikumu 24.punktā noteikto maksājumu veikšanas divu nedēļu laikā Cēsu pilsētas domes sēdē tiek apstiprināti izsoles rezultāti un parakstīts pirkuma līgums.

26. Ja nosolītāji noteiktajā termiņā nav veikuši 24. punktā noteiktos maksājumus, izsoles rezultāti attiecībā pret nosolītājiem ar izsoles komisijas lēmumu tiek anulēti un pirkuma līgums tiek slēgts ar izsoles dalībnieku, kurš otrais ir piedāvājis augstāko cenu. Samaksātā drošības nauda šajā gadījumā pirmajam nosolītājam netiek atmaksāta.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

27.Jautājumos, kas netiek atrunāti šajos noteikumos, jāvadās pēc 21.06.1995. likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.

28. Izsolē pārdodamo nomas telpu apskate noteikta, iepriekš vienojoties pa tālruni 4122209 vai objekta privatizācijas sludinājumā noteiktā laikā.

Domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv