Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

14.08.2003. Domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 14.augustā (protokols Nr.15)
pieņemtie lēmumi

 

Par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas
pašvaldības uzņēmumā “Vinda”
____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes iekšējās revidentes 06.06.2003. “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumā “Vinda”, un Finansu komitejas (31.07.2003., prot. Nr. 15) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Apstiprināt “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumā “Vinda” (turpmāk – Uzņēmums)
  2. Atzīt, ka Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Vinda” finansiālā darbība un grāmatvedības uzskaite par revidējamo periodu kopumā atbilst LR likumiem un normatīvajiem aktiem.
  3. Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Vinda” administrācijai :
   1. pilnveidot grāmatvedības uzskaiti uzņēmumā, papildināt nolikumu “Par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti un norakstīšanu” un “Vispārējo nolikumu par uzņēmuma grāmatvedību”, saskaņā ar MK noteikumiem “Par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu”;
   2. stingri ievērot, pie pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā un pamatlīdzekļu norakstīšanas, likuma “Par grāmatvedību” un MK “Noteikumus par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju:
   3. izsniedzot skaidru naudu, kases operāciju uzskaitē, precīzi ievērot MK noteikumus “Par kases operāciju uzskaiti”, sekot, lai izsniegtie skaidras naudas avansi tiktu regulāri iesniegti grāmatvedībā un veikti norēķini par skaidro naudu;
   4. veicot inventarizācijas uzņēmumā, stingri ievērot MK noteikumu Nr 243, p.42. prasības, nosakot uzņēmuma īpašuma vai lietojuma objektu apjomu dabā, salīdzināt ar debitoru un kreditoru prasībām un parādu summām;
   5. pilnveidot un papildināt Darba koplīgumu, pamatojoties uz Darba likuma 17.- 22. panta prasībām, paredzot labākus darba apstākļus un nodrošinot sociālās garantijas p/u “Vinda” darbiniekiem un direktoram, atbilstoši likumdošanai.

 

Par nekustamā īpašuma Akmens ielā 5, Cēsīs, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, 2003.gada 8. jūlija dzīvojamās mājas Akmens ielā 5, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku sapulces protokolu un Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma Dzīvokļu pārvalde 2003. gada 22. jūlija vēstuli nr. 1-2/1845, Cēsu pilsētas dome

n o l e m j :

1.Ar 2003.gada 1. septembri izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances 32 dzīvokļu dzīvojamo māju Akmens ielā 5, Cēsīs.

2.Līdz š.g. 31. augustam domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot mājas nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Akmens ielā 5, Cēsīs, 04.12.1998. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 747, uz pilsētas pašvaldības vārda, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai – Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam Dzīvokļu pārvaldei, reģ. nr. 49503000909.

3. Apstiprināt mājas nodošanas akta obligātu pielikumu – izziņu par īpašuma sadalīšanu Akmens ielā 5, Cēsīs.

 

Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 31, Cēsīs, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, 2003.gada 17. jūlija dzīvojamās mājas Ata Kronvalda ielā 31, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku sapulces protokolu un Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma Dzīvokļu pārvalde 2003. gada 22. jūlija vēstuli nr. 1-2/1845, Cēsu pilsētas dome

n o l e m j :

1.Ar 2003.gada 1. septembri izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances 24 dzīvokļu dzīvojamo māju Ata Kronvalda ielā 31, Cēsīs.

2.Līdz š.g. 31. augustam domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot mājas nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 31, Cēsīs, reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā pilsētas pašvaldības vārda, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai – Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam Dzīvokļu pārvaldei, reģ. nr. 49503000909.

3. Apstiprināt mājas nodošanas akta obligātu pielikumu – izziņu par īpašuma sadalīšanu Ata Kronvalda ielā 31, Cēsīs.

 

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 38, Cēsīs, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, 2003.gada 16. jūlija dzīvojamās mājas Rīgas ielā 38, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku sapulces protokolu un Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma Dzīvokļu pārvalde 2003. gada 22. jūlija vēstuli nr. 1-2/1845, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1.Ar 2003.gada 1. septembri izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances 8 dzīvokļu dzīvojamo māju Rīgas ielā 38, Cēsīs.

2.Līdz š.g. 31. augustam domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot mājas nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Rīgas ielā 38, Cēsīs, 11.02.2000. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1414, uz pilsētas pašvaldības vārda, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai – Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam Dzīvokļu pārvaldei, reģ. nr. 49503000909.

3. Apstiprināt mājas nodošanas akta obligātu pielikumu – izziņu par īpašuma sadalīšanu Rīgas ielā 38, Cēsīs.

 

 

Par zemes gabala Jāņa ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu
____________________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Jāņa ielā 2, Cēsīs, īpašnieces Vijas Liepiņas, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 1357/1-23; 07.08.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 8.jūlija atzinumu Nr.68 (prot.nr.16), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Jāņa ielā 2, Cēsīs (kad.nr.4201-006-0608), divās atsevišķās daļās;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Jāņa ielā 4, Cēsīs, piešķirt adresi Jāņa iela 2A, Cēsis (kad.nr.4201-006-0620);
  1. Zemes gabala platība 1008 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Jāņa iela 2, Cēsis (kad.nr.4201-006-0608);
  1. Zemes gabala platība 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par zemes gabala Briežu ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu
____________________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Briežu ielā 19, Cēsīs, īpašnieču Diānas Rutas Plūmes, iesniegumu (reģ.Nr. 1183/1-23; 08.07.2003.) un Ingas Freivaldes, iesniegumu (reģ.Nr.1184/1-23; 08.07.2003.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 8.jūlija atzinumu Nr.67 (prot.nr.16), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Briežu ielā 19, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0509), divās atsevišķās daļās;
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Piebalgas ielā 44, Cēsīs, piešķirt adresi Bebru iela 20, Cēsis (kad.nr.4201-009-0535);
  1. Zemes gabala platība 5000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Lietošanas aprobežojumi - izstrādājot zemes gabala apbūves un apsaimniekošanas plānus, ievērot perspektīvē iespējamo Bebru ielas turpinājumu gar robežu ar zemes gabalu Piebalgas ielā 44, Cēsīs (ielas profila platums 9m, būvlaide 6m);
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Briežu iela 19, Cēsis (kad.nr.4201-009-0509);
  1. Zemes gabala platība 4290 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša namīpašuma daļa;
  3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);
 4. Pieņemt zināšanai, ka:
  1. Lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu;
  2. Lēmums stājas spēkā pēc Ingai Freivaldei piederošās nekustamā īpašuma daļas nostiprināšanas zemesgrāmatā.

 

Par zemes gabala Raunas ielā 14, Cēsīs, sadalīšanu
____________________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Raunas ielā 14, Cēsīs, īpašnieces LR Tieslietu ministrijas iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 172/1-23; 22.07.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 8.jūlija atzinumu Nr.69 (prot.nr.16), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Raunas ielā 14, Cēsīs (kad.nr.4201-005-1503), divās atsevišķās daļās;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas SIA “Zāles” piederoša ēka Vienības laukumā 2A, Cēsīs, piešķirt ēkai atbilstošu adresi Vienības laukums 2A, Cēsis (kad.nr.4201-005-1505);
  1. Zemes gabala platība 490 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 245 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0902) - 245 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 3. Atlikušajam zemes gabalam un ēkām uz tā saglabāt adresi Raunas iela 14, Cēsis (kad.nr.4201-005-1503);
  1. Zemes gabala platība 2016 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša ēka;
  3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 90 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0903) - 1926 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs; “Cēsu būvnieks“ SIA siltumtīklos Dzintara ielā 7, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu
ēku un būvju Zaķu ielā 11, Cēsīs,
reģistrēšanai zemesgrāmatā
____________________________________________________

Izskatījusi Andra Vētras, iesniegumu (reģ.Nr.1356/1-23; 07.08.2003.), pamatojoties uz “Grozījumiem likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Nosacītajam zemes gabalam Zaķu ielā 11, Cēsīs, uz kura atrodas Andrim Vētram, piederoša ēku un būvju daļa, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-506-0025 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.
  2. Zemes gabala platība 2443 m2.
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  4. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabalu Zaķu ielā 11, Cēsīs, īpašuma tiesības ir atjaunotas Alisei Freimanei.

 

Par zemes gabala nomu Cēsīs, Valmieras ielā 14
____________________________________________________

Izskatījusi Svetlanas GLUŠENKOVAS iesniegumu ( Nr. 1285/1-23 , 25.07.2003.) par zemes gabala nomu suņu apmācības laukuma izveidošanai un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr. 14, 31.07.2003.), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar S.GLUŠENKOVU, par zemes gabalu Cēsīs, Valmieras ielā 14, uz 5 gadiem, sākot ar 2003.gada 8.augustu.
 2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 3100 m2
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101).
 4. Maksu par zemes nomu noteikt Ls 1 (viens) mēnesī.
 5. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par visu iznomāto teritoriju.
 6. Nomnieks par saviem līdzekļiem labiekārto teritoriju līdz 2003.gada 31.decembrim.
 7. Ievērojot nomnieka ieguldījumu teritorijas sakopšanā, nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli iekasēt, sākot no 2004.gada 1.janvāra.
 8. Pieprasīt pilsētas būvvaldē plānošanas – arhitektūras nosacījumus teritorijas labiekārtošanai.
 9. Nomnieka pienākums ir uzturēt kārtībā iznomāto zemes gabalu.

10. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

 

Par telpu nomu Cēsīs, Pils laukumā 1
____________________________________________________

Pamatojoties uz SIA “Cēsu ceļojuma aģentūra Dzelde” iesniegumu un Cēsu pilsētas domes 2003.gada 31.jūlija Tautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar SIA “Cēsu ceļojuma aģentūra Dzelde” (Cēsu raj., Priekuļi, Raiņa iela 9-27, Reģ. Nr. 44103018473) telpu Cēsīs, Pils laukumā - 1 2.stāvā nomas līgumu uz 5 gadiem no līguma noslēgšanas dienas.

2.Telpu lietošanas mērķis- tūrisma uzņēmējdarbības veikšana.

3.Nomas maksu noteikt- Ls 4,00 un PVN par kvadrātmetru mēnesī, t.i., par 18,2 kvadrātmetriem- Ls 85.90 mēnesī, paredzot iespēju nomas maksu koriģēt.

4.Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot līgumu.

  1. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt telpu Cēsīs, Pils laukumā 1 nomas līgumu ar SIA “Cēsu ceļojuma aģentūra Dzelde”.

 

Par atslēgšanos no centralizētās siltumapgādes Cēsu pilsētā
____________________________________________________

Pamatojoties uz SIA “Cel tik” iesniegumiem (16.06.2003., 09.07.2003. un 29.07.2003.) un uzklausot SIA “Cel tik” direktora J.Gruntmaņa paskaidrojumus Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejā 2003.gada 17.jūlijā (protokols Nr.13) un 2003.gada 31.jūlijā (protokols Nr.14), saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.1.pantu, ievērojot “Enerģētikas likuma” 53.pantu un atbilstoši 2000.gada 14.septembra Cēsu pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Cēsu pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanās no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība” 3.punktam, 2000.gada 28.decembra Cēsu pilsētas domes lēmumam “Par centralizētās siltumapgādes koncepciju Cēsu pilsētā” (protokols nr.28, paragrāfs Nr. 1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot darba grupu atslēgšanās no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtības izstrādāšanai šādā sastāvā:

  Darba grupas vadītājs:

  Jānis Bāliņš- Cēsu pilsētas domes deputāts, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs;

  Darba grupas locekļi:

  Andris Mihaļovs- Cēsu pilsētas domes izpilddirektors

  Viesturs Krastiņš - Cēsu pilsētas Būvvaldes loceklis

  Igors Mercs- Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs

  Jānis Rozenbergs- Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs

  Cēsu pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Dzīvokļu pārvalde” pilnvarotais pārstāvis

  SIA “Cēsu būvnieks” pilnvarotais pārstāvis

 2. Uzdot darba grupai pārskatīt Cēsu pilsētā spēkā esošos domes lēmumus par atslēgšanos no centralizētās siltumapgādes, lokālo siltumavotu izveidošanu un siltumapgādes stratēģiju, nepieciešamības gadījumā, līdz 2004.gada 01.martam sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Cēsu pilsētas domē:
  1. izmaiņas Cēsu pilsētas domes lēmumos par atslēgšanos no centralizētās siltumapgādes, lokālo siltumavotu izveidošanu un siltumapgādes stratēģiju;
  2. nolikumu, kas nosaka kārtību, kādā var atslēgties no centralizētās siltumapgādes.
 1. Līdz 2004.gada 01.martam noraidīt visus priekšlikumus par alternatīvās apkures izveidošanu, atslēdzoties no Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas.
 2. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

 

 

 

 

Par atbalstu skautu nometnei
____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu 15.skautu vienības priekšnieka Gunarda Bērziņa iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (31.07.2003., prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt finansējumu Ls 50,00 ( piecdesmit lati ) skautu nometnes atbalstam no pārējiem interešu izglītības pasākumiem plānotā finansējuma (valdības funkciju klasifikācijas kods 04.423).

 

Par finansiālu atbalstu Cēsu 8.mūzikas festivāla organizēšanai
____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu vēstures un mākslas muzeja direktora iesniegumu, Cēsu pilsētas Izglītības, sporta un kultūras komitejas (07.08.2003., prot.Nr.14) un Finansu komitejas (07.08.2003., prot.Nr.16) atzinumiem Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt Cēsu vēstures un mākslas muzejam finansējumu Ls 170 (viens simts septiņdesmit lati) no Vidzemes kamerorķestra darbībai paredzētiem līdzekļiem (valdības funkc.klasif.kods 08.250) Cēsu 8.mūzikas festivāla organizēšanai š.g. 8.-10.augustam.

 

 

Par tirdzniecības atļauju Pils parkā

____________________________________________________

Pamatojoties uz Finansu komitejas ( 07.08.2003.prot.Nr 16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atļaut ierīkot vienu tirdzniecības vietu SIA “Anšpēteri” reģ. Nr. 40101006632, juridiskā adrese Allažu pagasts, Rīgas rajons, Cēsu Pils parkā pie Kārļu kalna uz flīzētā laukuma tirdzniecībai ar alu, bezalkoholiskiem dzērieniem un karstajām uzkodām. Tirdzniecība paredzēta šā gada 22. augustā koncerta laikā.

 

 

Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2003.gada 07.augusta sēdes (prot. Nr. 16 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. grozīt Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija sēdes lēmumu “ Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem” (Prot. Nr. 8, § 13) 1.1.1. un 1.2.punktus, izsakot šādā redakcijā:
   1. ar rezervētu transporta līdzekļu novietošanas vietu – abonenta maksu Ls 14,- mēnesī vai Ls 140,- gadā par vienu vietu. Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” direktoram, saskaņojot ar kapitāldaļu turētāju pārstāvi, ir tiesības noteikt atlaides līdz 50%.
  1. “C” zonas maksas autostāvvietās bez rezervētas transporta līdzekļa novietošanas vietas ar kasiera-kontroliera apkalpošanu uz laiku līdz 2 stundām – Ls 0,20 par katru transporta līdzekļa novietošanas reizi un Ls 0,50 par stāvēšanas laiku virs 2 stundām.

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv