Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

29.05.2003. Domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 29.maijā (prot.Nr.11)
pieņemtie lēmumi  

Par zemes nomu Pils laukumā, Cēsīs
____________________________________________

Izskatot SIA "Aktīvā tūrismacentra EŽI" iesniegumu (592/1-24j; 17.03.2003.) un pamatojoties uz Cēsu pilsētasdomes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 22.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.9), Cēsupilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsupilsētas domes 2002.gada 28.marta lēmumu "Par zemes nomu Cēsīs, Pils laukumā"(prot.Nr.9, § 7).

 

Par zemes gabala nomu Līgatnes, Pēteraun Lauku ielu rajonā Cēsīs
____________________________________________

Izskatot Latvijas Neredzīgo biedrībasCēsu teritoriālās organizācijas rakstu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2003.gada 22.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.9), Cēsupilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsupilsētas domes 2000.gada 11.maija sēdes lēmumu "Par zemes nomu Cēsīs, Līgatnes,Pētera un Lauku ielu rajonā".

 

Par nekustamo īpašumu Stacijas laukumā5, Cēsīs
____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2003.gada 22.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.9), Cēsupilsētas dome nolemj:

  1. Neiebilst pārņemt savā īpašumā nekustamo īpašumu Stacijas laukumā 5, Cēsīs, kurš sastāv no Cēsu dzelzceļa stacijas ēkas un zemes gabala uz kura tā atrodas, pēc atbilstoša Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas.
  2. Pieņemt zināšanai, ka nekustamais īpašums Stacijas laukumā 5, Cēsīs atrodas A/S "Latvijas dzelzceļš" valdījumā.

 

Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A,Cēsīs, daļas nomu
____________________________________________

Izskatījusi SIA "Cīruļkalns -atpūtas bāze" iesniegumu (01.04.2003., reģ.Nr.624/1-24j) par zemes nomu,pamatojoties uz pilsētas Vides attīstības padomes 2003.gada 20.februāra sēdesatzinumu (prot.Nr.2) un pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 22.maijasēdes atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas domes nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes lēmumu "Par SIA "Atpūtas bāze "Cīruļkalns"" zemes nomas termiņiem" (prot.Nr.19, § 27; 06.12.2001.).
  2. Zemes gabala Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68A iznomājamai daļai noteikt pagaidu adresi Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68A/2, kuru izmanto tikai šī nomas līguma darbības ietvaros, kā arī ar to saistītajos pasākumos. Ar adresi Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68A/2, ir apzīmēti divi atsevišķi zemes gabali (skatīt plānā pielikums ).
  3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA "Cīruļkalns-atpūtas bāze", reģ.Nr.410302432, juridiskā adrese "Žagarkalns" Drabešu pagasts, Cēsu rajons, par zemes gabala daļu Cīrulīšu ielā 68A/2, Cēsīs, uz 50 (piecdesmit) gadiem, sākot ar 2003.gada 30.maiju ar apbūves tiesībām.
  4. SIA "Cīruļkalns-atpūtas bāze" nodrošina teritorijas sabiedrisko pieejamību.
  5. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 36950 m2, kura sastāv no diviem zemes gabaliem.
  6. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objektu teritorijas (0908).
  7. Zemes nomas aprēķinā noteikt 3% no zemes paraugvērtības teritorijai A, ar kopējo platību 17078 m2.
  8. Zemes nomas maksu par teritoriju B, ar kopējo platību 19872 m2, neiekasēt.
  9. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par visu izmantojamo teritoriju.
  10. Piebraucamos ceļus B teritorijām SIA "Cīruļkalns-atpūtas bāze" izbūvē par saviem līdzekļiem.
  11. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
  12. Pieņemt zināšanai, ka pēc zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, detālplānojuma izstrādes, iznomāto zemes gabalu adrese var mainīties.

 

Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 6,Cēsīs
____________________________________________

Izskatījusi Ņinas Družiņinasiesniegumu Nr.712/1-24f; 09.04.2003. par zemes nomas maksas aprēķināšanu unpamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 22.maija sēdesatzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ņ.Družiņinas IU, reģ.Nr.410201175, par zemes gabalu Stacijas laukumā 6, Cēsīs uz 1 gadu sākot ar 2003.gada 30.maiju.
  2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 184 m2.
  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 10% no zemes paraugvērtības.
  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad.A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par zemes gabalu EdvardaTreimaņa-Zvārguļa ielā 1, Cēsīs
____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2003.gada 22.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.9), Cēsupilsētas dome nolemj:

  1. Neiebilst pārņemt savā īpašumā zemes gabalu Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0608).
  2. Pieņemt zināšanai, ka:
   1. Īpašuma tiesības uz zemes gabalu ir nostiprinātas zemesgrāmatā uz Latvijas Valsts LR Finanšu ministrijas vārda, nodokļu maksātāja kods 90000014724;
   2. Zemes gabals rezervēts satiksmes infrastruktūras objektu celtniecībai – Valmieras ielas krustojumam ar dzelzceļu Rīga-Lugaži divos līmeņos.

 

 

Par zemes gabalu robežu grozīšanu
____________________________________________

Izskatījusi SIA "A Telpa"rakstu (Nr.815/1-24; 25.04.2003.) par zemes gabalu robežu grozīšanu, pamatojoties uzpilsētas zemes komisijas 2003.gada 7.maija atzinumu (prot.Nr.10) un pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2003.gada 22.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.9), Cēsupilsētas dome nolemj:

  1. Piekrist zemes gabalu Piebalgas ielā 20, Cēsīs, īpašnieks SIA "Mārsnēnu koks" un Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība, iekšējo robežu maiņai, atbilstoši pievienotajam plānam (sk.pielikumā ).
  2. Apstiprināt maiņas līgumu, saskaņā ar pielikumu.
  3. Pieņemt zināšanai, ka lēmums stājas spēkā tikai pēc īpašuma tiesību uz zemes gabalu Piebalgas ielā 20, Cēsīs reģistrāciju zemesgrāmatā uz SIA "A Telpa", reģ.Nr.410302667, juridiskā adrese Piebalgas ielā 20, Cēsīs, vārda.
  4. Visus izdevumus, kas saistīti ar zemes gabala robežu uzmērīšanu, jaunu plānu izgatavošanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, apmaksu veic SIA "A Telpa".

 

Par ēkas Cēsīs, Gaujas ielā 8/10daļas (piebūves) nojaukšanu
____________________________________________

Pamatojoties uz LR ‘’Būvniecībaslikuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas būvvaldes 16.05.2003. sēdes atzinumu (prot. Nr.16, punkts Nr.2),Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 22.05.2003. sēdesatzinumu (prot. Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atļaut Jānim BĒRZIŅAM nojaukt īpašumā esošās sabiedriski dzīvojamās ēkas Gaujas ielā 8/10, Cēsīs, daļu (piebūvi) līdz 2003. gada 7.jūlijam.
 2. Ēkas daļas (piebūves) nojaukšanai izstrādāt nojaukšanas darba projektu, kura sastāvā paredzēt:

  2.1.piebūves fotofiksāciju;

  2.2.nojaukšanas darbu tehnoloģisko aprakstu;

  2.3.drošības pasākumu risinājumu.

 3. Nojaukšanas darbu projektu saskaņot ar :

  3.1.LR KM Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Cēsu rajona galveno inspektori D.Ķibildu;

  3.2.Valmieras reģionālās vides pārvaldes Cēsu nodaļas vadītāju G.Ģeidu;

  3.3.Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītāju I.Mercu;

  3.4.Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja vietnieku J.Zlaugotni

 4. Par nojaukšanas darbu uzsākšanai veikt drošības pasākumus – norobežot teritoriju, izvietot brīdinājuma zīmes.

 

 Par izmaiņām neapdzīvojamotelpu nomas līgumā
ar SIA "Datoru Tehnoloģijas Centrs" Cēsīs, Rīgas ielā 7
____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2003.gada 22.maija sēdes atzinumu / protokols Nr.9/ , Cēsupilsētas dome nolemj:

 1. Izmainīt ar 10.04.2003. Cēsu pilsētas domes protokola Nr.8 § 10 apstiprinātā nomas līguma ar SIA "Datoru tehnoloģijas centrs":
  1. punktu 4.3. un izteikt šādā redakcijā: "Iznomātājs veic vai organizē namīpašumā kapitālo remontu, piesaistot, pēc vienošanās, Nomnieka līdzekļus tajā. Iznomātājs kompensē Nomniekam ieguldītos līdzekļus, attiecīgi samazinot Nomnieka ikmēneša nomas maksu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. sēdes protokolu Nr.9 § 25 Instrukciju "Par kārtību, kādā telpu nomniekam tiek atlīdzināti izdevumi, veicot remontdarbus pašvaldības nedzīvojamās telpās". Saistībā ar kapitālā remonta darbiem Iznomātājs var apturēt, bet ne pārtraukt Nomnieka darbību nomātajās telpās, par to rakstiski brīdinot Nomnieku savlaicīgi – 2 mēnešus iepriekš pirms remonta (pārbūves, rekonstrukcijas ) darbu uzsākšanas. Ja remonta darbu dēļ Nomnieka darbība nomātajās telpās tiks apturēta, tad par šo remonta darba periodu nomas maksa no Nomnieka netiks pieprasīta";
  2. punktu 5.7. un izteikt šādā redakcijā: " Nomas maksas indeksācija tiek veikta reizi gadā, saskaņā ar statistikas cenu publikācijām, kurās norādīts inflācijas koeficents, brīdinot par to Nomnieku rakstveidā vienu mēnesi iepriekš";
  3. punktu 6.6. izslēgt ;
 2. Apstiprināt vienošanos (pielikums ) par nomas maksas samazināšanu, kas ir neatņemama sastāvdaļa 10.04.2003. apstiprinātam nomas līgumam (pielikums).

 

 

Par grozījumiem Saistošajos noteikumosNr.7
"Par kārtību, kādā veicami apakšzemes komunikāciju izbūves ,remontu unavāriju likvidēšanas , sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi,aizņemot brauktuves, ietves, apstādījumus un zālājus ēku un objektu celtniecības unremontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā"
____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 22.05.2003. atzinumu (protokols Nr.9) , Cēsu pilsētas domenolemj:

 1. Apstiprināt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.7 "Par kārtību, kādā veicami apakšzemes komunikāciju izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas , sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, apstādījumus un zālājus ēku un objektu celtniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā".
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes protokola Nr.15 &23 (25.10.2001.) pielikumu .

 

 

Par zemes gabala Vaives ielā 39, Cēsīs,sadalīšanu
____________________________________________

Izskatot zemes gabala Vaives ielā 39,Cēsīs, īpašnieka Agra Bites iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.962/1-23; 22.05.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 23.maijaatzinumu Nr.37 (prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Vaives ielā 39, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0412), divos atsevišķos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Vaives ielā 45, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Vaives iela 41, Cēsis (kad.nr.4201-004-0419);
  1. Zemes gabala platība 6382 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam pie Ābolu ielas saglabāt adresi Vaives iela 39, Cēsis (kad.nr.4201-004-0412);
  1. Zemes gabala platība 6381 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; "Lattelekom SIA" tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU "Vinda", Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 Par nekustamā īpašuma Palastaielā 24, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
____________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai līdz1940.gada 21.jūlijam piederēja nekustamais īpašums - zemesgabals nr.88F, atdalīts noCēsu pilsmuižas, Cēsu pilsētā, Palasta ielā 24 un Lenču ielā 7 (Latvijas Valstsvēstures arhīva izziņa Nr.5-JP-466; 05.02.1998.). Pamatojoties uz likuma "Parvalsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatās"3.panta 1.daļu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 23.maija atzinumu Nr.43(prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Palasta ielā 24, Cēsīs, (kad.nr.4201-005-1605), kas sastāv no zemes gabala ar platību 57350 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso ūdensvads un kanalizācijas vads;
 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0908).

 

Par nekustamā īpašuma Cīrulīšu ielā63, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
____________________________________________

Pamatojoties uz likuma "Par valstsun pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatās"3.panta 2.daļu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstībasministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada17.augusta rakstu Nr.03-1/7392, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada23.maija atzinumu Nr.44 (prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j: 

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, (kad.nr.4201-007-1626), kas sastāv no zemes gabala ar platību 21165 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso gāzes vads; zemes gabala robežās atrodas elektropārvades kabelis un elektropārvades līnija; uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša būve;
 3. Zemes lietošanas mērķis - inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201).

 

Par nekustamā īpašuma Krūmiņu ielā8, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
____________________________________________

Pamatojoties uz likuma "Par valstsun pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatās"3.panta 2.daļu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstībasministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada17.augusta rakstu Nr.03-1/7392, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada23.maija atzinumu Nr.45 (prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j: 

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, (kad.nr.4201-008-1025), kas sastāv no zemes gabala ar platību 191671 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso gāzes vads, elektropārvades līnijas; uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas būves; uz robežas ar Amatas novadu atrodas ceļš, kura lietošanas tiesības piešķirtas nekustamajam īpašumam ar kad.nr. 4246 002 0320;
 3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (1601).

 

Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 15,Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
____________________________________________

Pamatojoties uz likuma "Par valstsun pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatās"3.panta 2.daļu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstībasministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada17.augusta rakstu Nr.03-1/7392, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada23.maija atzinumu Nr.46 (prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j: 

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Lenču ielā 15, Cēsīs, (kad.nr.4201-006-0206), kas sastāv no zemes gabala ar platību 22138 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, un vienas ēkas - kapličas, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes gabals bez apgrūtinājumiem;
 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0909).

 

 Par Cēsu pilsētas domes2000.gada 14.decembra lēmuma (prot.Nr.27, 7§)
2.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala
Lielā Skolas ielā 5, Cēsīs, lietošanas mērķi
____________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada14.decembra lēmumu (prot.Nr.27, 7§, punkts 2.) zemes gabalam Cēsīs, Lielā Skolasielā 5, noteikts zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves teritorija(071102).

Nekustamais īpašums Lielā Skolas ielā5, Cēsīs, 2002.gada 12.septembrī reģistrēts zemesgrāmatā uz SIA ‘’A.ŠMITAFOTO’’ vārda. Ievērojot to, ka uz minētā zemes gabala plānota apbūve un zemeslietošanas mērķis atšķiras no esošā, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanasun sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas2003.gada 23.maija atzinumu Nr.42 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2000.gada 14.decembra lēmuma (prot.Nr.27, 7§) ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Lielā Skolas ielā 5, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda’’ 2.punktu.
 2. Zemes gabalam Lielā Skolas ielā 5, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-2112), noteikt zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 97 m², vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 96 m².

 

Par Cēsu pilsētas domes 1999.gada11.februāra lēmuma Nr.83 (prot.Nr.3)
atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala
Celtnieku ielā 28, Cēsīs, daļas piešķiršanu lietošanā
____________________________________________

Saskaņā ar Cēsu rajona tiesasspriedumu lietā Nr.C11059401 (07.06.2001.) Viktors Veršinskis, apstiprināts kālikumiskais mantinieks uz Antoņinas Veršinskas (mirusi 2000.gada 16.maijā) atstātomantojumu – ½ mājīpašuma Celtnieku ielā 28, Cēsīs. Pamatojoties uz LR likumu"Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ un Cēsu pilsētas zemeskomisijas 2003.gada 23.maija atzinumu Nr.40 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l em j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1999.gada 11.februāra lēmumu Nr.83 (prot.Nr.3) ‘’Par zemes gabala Cēsīs, Celtnieku ielā 28, piešķiršanu lietošanā’’.
 2. Piešķirt Viktoram Veršinskim, pastāvīgā lietošanā zemes gabala Celtnieku ielā 28, Cēsīs, ½ domājamo daļu.
 3. Visa zemes gabala platība 600 m2 , vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā.
 4. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
 5. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Celtnieku ielā 28, Cēsīs, atrodas uz vēsturiskā zemes gabala ‘’Pilsētnieki’’, uz kuru īpašuma tiesības līdz 1940.gada 21.jūlijam bija apstiprinātas Latvijas Valstij Kara ministrijas personā. Cēsu pilsētas zemes komisijā bijušo zemes īpašnieku vai mantinieku zemes pieprasījumi uz minēto zemes gabalu nav reģistrēti.

 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Leona Paegles ielā 27A un Leona Paegles ielā 27B, Cēsīs
____________________________________________

2003.gada 19.maijā Cēsu pilsētaszemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000100832 ierakstīts nekustamais īpašums - zemesgabals Leona Paegles ielā 25, Cēsīs (kadastra Nr.4201-009-0506), līdzīgāsdomājamās daļās uz Jāņa APIŅA, un Harija IKŠEĻA, vārda, Uz minētā zemes gabalaatrodas citām personām piederoši garāžu kooperatīvi ‘’Meliorators-2’’(adrese Leona Paegles ielā 27A, Cēsīs) un ‘’Saulrīti’’ (adrese Leona Paeglesielā 27B, Cēsīs).

Saskaņā ar LR Ministru kabinetanoteikumiem Nr.264 "Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās",pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 23.maija atzinumu Nr.41(prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j: 

 1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības apbūves zemes gabalu lietotājiem:
  1. garāžu kooperatīvam ‘’Meliorators-2’’, Leona Paegles ielā 27A, Cēsīs;

1.2. garāžu kooperatīvam‘’Saulrīti’’, Leona Paegles ielā 27B, Cēsīs.

 1. Pieņemt zināšanai, ka ēku un būvju īpašnieki, saskaņā ar Civillikumu, stājas nomas attiecībās ar zemes īpašniekiem.

 

 

Par izglītības programmuapstiprināšanu
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
____________________________________________

Pamatojoties uz Draudzīgā AicinājumaCēsu Valsts ģimnāzijas direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības,kultūras un sporta komitejas atzinumu (22.05.2003.prot.Nr.10), Cēsu pilsētas domenolemj:

Apstiprināt šādas izglītībasprogrammas, kuras tiek īstenotas Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā:

  1. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas akadēmisko programmu (pielikums).
  2. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmas komerczinību programmu (pielikums ).
  3. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas komunikāciju un sabiedrisko attiecību programmu (pielikums ).

 

 

Par grozījumiem 2001.gada 19.jūlijaCēsu pilsētas domes sēdes protokola Nr.9 41& "Par papildus izdevumuapstiprināšanu sporta zāles
Pūces ielā 2a būvniecībā"
____________________________________________

Pamatojoties uz "Aktu par papildusnepieciešamajiem darbiem sporta zālei Pūces ielā 2a" (10.07.2001.), "Salīdzināšanasizziņu par kredītlīgumu Nr. CE 00804, Nr. CE 01151 procentu maksas samaksu"(09.08.2002.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar būvdarbu, skaņas iekārtu, sporta informatīvā tablo, sporta zāles grīdas un sporta inventāra Nodošanas – pieņemšanas aktiem (akti - pielikumā), sporta namam "Cēsis" papildus ir izlietoti līdzekļi Ls 29985,57 (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit pieci lati 57sant.), ko ieguldījusi Firma "Cēsu būvnieks" SIA.
 2. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar 2002.gada 9.augustā parakstīto "Salīdzināšanas izziņu par kredītlīgumu Nr. CE 00804 un Nr. CE 01151 procentu maksas samaksu" (akts- pielikumā) Firma "Cēsu būvnieks" par laika periodu no 27.12.2000.līdz 20.06.2001. ir samaksājusi kredītlīguma procentu summu Ls 18076,85 (astoņpadsmit tūkstoši septiņdesmit seši lati 85 sant.) un par to nav piestādījusi rēķinu Cēsu pilsētas domei.
 3. Noteikt , ka par papildus veiktajiem darbiem sporta nama "Cēsis" celtniecībai un iekārtošanai kopsummā par Ls 48 062,42 (četrdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit divi lati 42 sant.) Cēsu pilsētas domei ir jāveic maksājumi Firmai "Cēsu būvnieks" SIA šādos termiņos:
  1. Līdz 2004.gada 15.aprīlim Ls 18076,85
  2. Līdz 2004.gada 15.jūlijam Ls 9996,00
  3. Līdz 2004.gada 15. oktobrim Ls 9996,00
  4. Līdz 2004.gada 20.decembrim Ls 9993,57
 4. Uzdot domes Grāmatvedības nodaļai (vadītāja A.Bičuka) līdz 2003.gada 10.jūnijam uzņemt grāmatvedības uzskaitē Nodošanas – pieņemšanas aktos un rēķinu kopijās uzskaitītos veiktos ieguldījumus un uzskaitīto papildus iegādāto inventāru (Nodošanas – pieņemšanas akti – pielikumā).

 

Par Saistošo noteikumu Nr. 9
"Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.02.2000. Saistošo noteikumu Nr.1 "Nodevapar Cēsu pilsētas domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopijusaņemšanu"" apstiprināšanu
____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesFinansu komitejas atzinumu (22.05.2003., prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.9"Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.02.2000. Saistošo noteikumu Nr.1 "Nodevapar Cēsu pilsētas domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopijusaņemšanu"" (pielikums ).

 

 

Par Saistošo noteikumu Nr.10
"Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.05.2000. Saistošo noteikumu Nr.2
"Par sabiedrisko kārtību Cēsu pilsētā"" apstiprināšanu
____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības , kultūras un sporta komitejas (22.05.2003., prot Nr.10), Tautsaimniecībaskomitejas (22.05.2003., prot. Nr.9) un domes Finansu komitejas (22.05.2003., prot. Nr.10)atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.10"Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.05.2000. Saistošo noteikumu Nr.2 "Parsabiedrisko kārtību Cēsu pilsētā"" (pielikums ).

 

Par Cēsu pilsētas domes 1998.gada 23.aprīļa sēdes lēmuma
" Par fizisku vai juridisku personu izdevumu kompensācijas kārtības Nolikuma" atzīšanu par spēku zaudējušu
____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas (22.05.2003., prot.Nr.9) un Finansu komitejas (22.05.2003.,prot.Nr.10) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1998.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu Nr.211 ( prot.Nr.9) "Par fizisku vai juridisku personu izdevumu kompensācijas kārtības Nolikumu".
  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Andim Mihaļovam organizēt noteikumu izstrādāšanu " Par Cēsu pilsētas virszemes vai apakšzemes komunikācijas izbūves kārtību Cēsu pilsētā" līdz š.g. 31.decembrim.

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
29.05.2003., prot.Nr.11, § 35 

 

Saistošie noteikumi Nr. 9
"Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.02.2000. Saistošo noteikumu Nr.1 "Nodevapar Cēsu pilsētas domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopijusaņemšanu" "
____________________________________________

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21 pantu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu

Grozīt Cēsu pilsētas domes 24.02.2000.Saistošo noteikumu Nr.1 "Nodeva par Cēsu pilsētas domes izstrādāto oficiālodokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu" 4.punktu, izsakot to šādāredakcijā: 

" 4. No nodevas atbrīvojami:

4.1. pilsētas pašvaldības uzņēmumi un iestādes, uzņēmēji, kuri pilda pilsētas pašvaldības pasūtījumu;

4.2. skolēni, izziņas saņemšanai, par to, ka persona nav strādājusi algotu darbu;

4.3. personas no maznodrošinātajām ģimenēm, ja izziņa par dzīves vietu vai ģimenes sastāvu nepieciešama sociālās palīdzības vai bērna bezmaksas ēdināšanas noformēšanai izglītības iestādēs."

 

 

 

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
29.05.2003., prot.Nr.11, § 38

Saistošie noteikumi Nr.10
"Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.05.2000. Saistošajos noteikumos Nr.2"Par sabiedrisko kārtību Cēsu pilsētā"
____________________________________________

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21. un 43.pantu 

Papildināt saistošo noteikumu punktu 7.ar apakšpunktu 7.5.1., izsakot to šādā redakcijā:

"7.5.1. braukšana ar motorollerulīdz 50 m3, velosipēdu pa pilsētas parkiem, skvēriem, ietvēm, bērnu rotaļlaukumiem".

Grozīt saistošo noteikumu punktu 7.7.,izsakot to šādā redakcijā:

"7.7. Par alus lietošanusabiedriskās vietās, izņemot Cēsu pilsētas domes atļautajos pasākumos, kā arīalkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu (t.sk.alus) lietošanu dzīvojamo ēkukoplietošanas telpās un sabiedriskajā transportā,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudassodu līdz Ls 5,-

Par tām pašām darbībām, ja tāsizdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas - uzlieknaudas sodu no Ls 5,- līdz Ls 15,-.

Atrašanās sabiedriskajās vietās,dzīvojamo ēku koplietošanas telpās un sabiedriskajā transportā ar atvērtu alus vaialkohola pudeli uzskatāma par tā lietošanu."

Papildināt saistošo noteikumu punktu 7.ar apakšpunktiem 7.28. un 7.29., izsakot tos šādā redakcijā:

"7.28. alkoholisko dzērienu, alusun tabakas izstrādājumu iegādāšanās un nodošana personām, kuras jaunākas par 18gadiem";

"7.29.sēdēšana sabiedriskāsvietās uz soliņu atzveltnēm un stāvēšanu uz soliem un gulēšana uz tiem".

Grozīt saistošo noteikumu punktu 9.izsakot to šādā redakcijā:

"9. Par šo noteikumu 7.1.-7.6.,7.8.-7.14., 7.27.-7.29. un 8.punktos noteiktajiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiemtiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods no Ls 5,- līdz Ls 25,-, bet ja tieizdarīti atkārtoti gada laikā – no Ls 25,- līdz Ls 50,-".

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv