Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 20.septembris   Vārda dienu svin: Guntra, Ginters, Marianna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

10.04.2003. Domes sēdes lēmumi


 

CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2003.GADA 10.APRĪLĪ
(Protokols Nr.8)
PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

Saistošo noteikumu Nr. 5
'Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā'
apstiprināšana
_______________________________________________

Pamatojoties uz likuma 'Par pašvaldībām' 21.panta 1.daļas 16.apakšpunktu un 43.pantu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.04.2003. atzinumu (protokols Nr. 6) un Finansu komitejas 03.04.2003. atzinumu (protokols Nr. 7 ) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes saistošos noteikumus Nr. 5 ‘’Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā’’, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
  2. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 1996.gada 26.janvāra saistošos noteikumus ‘’Par suņu un kaķu turēšanu Cēsu pilsētā’’.

 

Saistošo noteikumu Nr. 6 ‘’Nodeva par suņu un kaķu turēšanu’’
apstiprināšana
_______________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 1.daļas 15.apakšpunktu, 02.02.1995. likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 12.pantu, Ministru kabineta 31.10.1995. noteikumiem Nr. 322 ‘’Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas’’, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.04.2003. atzinumu (protokols Nr. 6) un Finansu komitejas 03.04.2003. atzinumu (protokols Nr. 7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes saistošos noteikumus Nr. 6 ‘’Nodeva par suņu un kaķu turēšanu’’, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
  2. Noteikt, ka suņu un kaķu turēšanas nodeva iekasējama, sākot ar 2004.gada 1.janvāri.

 

   

 

Par maksas pakalpjumu apstiprināšanu
_______________________________________________

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 1.daļas 14.apakšpunktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.04.2003. atzinumu (protokols Nr. 6) un Finansu komitejas 03.04.2003. atzinumu (protokols Nr. 7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt maksu par suņu reģistrāciju Ls 2,- (divi lati, t.sk. PVN) par vienu suni.
 2. Noteikt, ka līdzekļi, kas iegūti par suņu reģistrāciju, izlietojami suņu žetonu iegādei.

 

Par grozījumiem 1999.gada 11.novembra Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumam Nr.828 (sēdes protokols Nr.21) “Par limita noteikšanu mobilo telefona sarunu apmaksai no pilsētas budžeta līdzekļiem finansētajās iestādēs”
_______________________________________________

Pamatojoties uz apstiprināto Cēsu pilsētas pašvaldības 2003.gada budžetu un Finansu komitejas atzinumu ( 03.04.2003., prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grozīt 1999.gada 11.novembra Cēsu pilsētas domes sēdes lēmuma Nr.828 (sēdes protokols Nr.21) “Par limita noteikšanu mobilo telefona sarunu apmaksai no pilsētas budžeta līdzekļiem finansētajās iestādēs” 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

 1. Noteikt ar 2003.gada 1.aprīli apmaksājamo summu vienā mēnesī par mobilā telefona lietošanu, tai skaitā, abonēšanas maksa, sarunas, numura noteicējs, neietverot pievienotās vērtības nodokli , no Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem finansētajās iestādēs.

1.1. iestāžu vadītājiem Ls 15 ( piecpadsmit lati);

1.2. iestāžu darbiniekiem Ls 15 (piecpadsmit lati)

 

 

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Gaujas ielā 1/3, Cēsīs
_______________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.panta 1.punkta 1. un 3.apakšpunktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.04.2003. sēdes atzinumu (prot.Nr.6, punkts Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Gaujas ielā 1/3, Cēsīs.
  2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (vadītājs I.BUMBIERS):
   1. pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA “Livonijas īpašumi” reģ.Nr.50003596471, juridiskā adrese Elizabetes ielā 2-514, Rīgā, LV 1010, LR MK Noteikumu Nr. 309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;
   2. iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.
  3. Noteikt, ka SIA “Livonijas īpašumi” būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

 

 

Par nomas līguma apstiprināšanu
ar SIA “Datoru Tehnoloģijas Centrs”
Rīgas ielā 7, Cēsīs
_______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskās komitejas 03.04.2003.sēdes atzinumu / protokols Nr.6/ , Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes sēdes 14.09.2000.(prot.Nr.19) paragrāfu Nr.69 un Cēsu pilsētas domes sēdes 26.10.2000.(protokols Nr.23) paragrāfu Nr.44.
 2. Piešķirt nomas telpas SIA “Datoru Tehnoloģijas Centrs” – direktors Sergejs Stecenko Rīgas ielā 7, Cēsīs, datoru centra ierīkošanai.
 3. Apstiprināt nomas līgumu ar SIA “Datoru Tehnoloģijas Centrs” par nomas telpām Rīgas ielā 7, Cēsīs, ar kopējo platību 145,3 m2 ( nomas līgums pielikumā Nr.3 ).
 4. Noteikt nomas līguma termiņu uz desmit gadiem.
 5. Apstiprināt vienošanos par telpu pārņemšanu no SIA “B.O.S.S.”, kā neatņemamu sastāvdaļu nomas līgumam ( vienošanās pielikumā Nr.4 ).
 6. Pirms darbības uzsākšanas izņemt Cēsu pilsētas domē telpu reģistrācijas apliecību.

 

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Vinda”
pārveidošanas uzsākšanu
_______________________________________________

Lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” paredzēto pastāvīgo funkciju izpildi un veicinātu Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Vinda” efektīvu turpmāko darbību, kā arī saskaņā ar LR spēkā esošajiem komercdarbības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003.gada 03.aprīļa Tautsaimniecības komitejas sēdes (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Vinda” direktoram V.ĀDAMSONAM līdz 2003.gada 20.jūnijam sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Cēsu pilsētas domē dokumentus, kas nepieciešami Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Vinda” pārveidošanai par SIA.
  2. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Vinda” direktoram V.ĀDAMSONAM veikt inventarizāciju uzņēmumā pēc stāvokļa uz 2003.gada 01.aprīli un līdz 2003.gada 05.maijam Cēsu pilsētas domē iesniegt inventarizācijas saraksta kopsavilkumu.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 42, Cēsīs, sadalīšanu
un adreses maiņu namīpašumam
_______________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 42, Cēsīs, īpašnieces Marikas Petrikalnes - Ivbules, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. P-513; 11.03.2003.), ņemot vērā to, ka Jāņa Poruka ielas pāra numuru pusē no Zeltkalna ielas līdz pilsētas robežai 700m garā posmā ir tikai sešas vēsturiskās adreses, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 4.aprīļa atzinumu Nr.26 (prot.nr.9), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 42, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0406), divos atsevišķos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam pie pilsētas administratīvās robežas piešķirt jaunu adresi Jāņa Poruka iela 56, Cēsis (kad.nr.4201-004-0418);
  1. Zemes gabala platība 18983 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso sakaru kabeļi gruntī; zemes gabala robežās atrodas 0.4 kV elektropārvades līnijas aizsargjosla (platība nosakāma kadastrāli uzmērot);
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam ar līdzšinējo adresi Jāņa Poruka ielā 42, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Jāņa Poruka iela 54, Cēsis (kad.nr.4201-004-0406);
  1. Zemes gabala platība 4550 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso sakaru kabeļi gruntī; zemes gabala robežās atrodas 0.4 kV elektropārvades līnija (aizsargjoslas platība 142 m2) un 0.4 kV elektropārvades līnijas aizsargjosla (platība nosakāma kadastrāli uzmērot);
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 

 

Par zemes gabala Piebalgas ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu
un adreses maiņu namīpašumam
_______________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 7, Cēsīs, īpašnieču Sanitas Čimokas, Elitas Glindes, Tatjanas Biezās, un Sarmītes Dreijaltes, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 611/1-24/f; 27.03.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 4.aprīļa atzinumu Nr.27 (prot.nr.9), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Piebalgas ielā 7, Cēsīs (kad.nr.4201-005-2404), divos atsevišķos zemes gabalos;
 2. Zemes gabalam, kurš robežojas ar Piebalgas ielu, saglabāt adresi Piebalgas iela 7, Cēsis (kad.nr.4201-005-2404);
  1. Zemes gabala platība 810 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso ūdensvads un ielas apgaismojuma līnija ar kabeli;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  4. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabala atrodas nenoskaidrotas piederības saimniecības ēka;
 3. Pārējam zemes gabalam, kurš atrodas pie Krišjāņa Valdemāra ielas un namīpašumam uz tā (vienai dzīvojamai ēkai un vienai palīgceltnei) ar līdzšinējo adresi Piebalgas iela 7, Cēsis, piešķirt jaunu adresi Krišjāņa Valdemāra iela 19, Cēsis (kad.nr.4201-005-2410);
  1. Zemes gabala platība 1499 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - zemes gabala robežās atrodas elektrosadales skapis un sakaru kabeļi gruntī; zemes gabalu šķērso apgaismojuma līnija ar kabeli un elektropārvades kabeļi;
  3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701).

 

 

Par zemes gabala Palejas ielā 22 (Miera ielā 18), Cēsīs, sadalīšanu
_______________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Palejas ielā 22 (Miera ielā 18), Cēsīs, īpašnieces Annas Cakulas pilnvarotās personas Ata Krūzes, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 678/1-23/f; 03.04.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 4.aprīļa atzinumu Nr.28 (prot.nr.9), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Palejas ielā 22 (Miera ielā 18), Cēsīs (kad.nr.4201-008-1003), divos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Mednieku ielā 11A, Cēsīs, piešķirt pagaidu adresi Mednieku iela 11B, Cēsis (kad.nr.4201-008-1031);
  1. Zemes gabala platība 1200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Nostiprinot zemesgrāmatā, zemes gabals Mednieku ielā 11B, Cēsīs, pievienojams zemes gabalam Mednieku ielā 11A, Cēsīs (kad.nr.4201-008-1014, īpašnieks Māris Krūze);
 3. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas namīpašums, saglabāt adresi Palejas iela 22 (Miera iela 18), Cēsis (kad.nr.4201-008-1003);
  1. Zemes gabala platība 20269 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķi – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) – 15947 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 3500 m2, rūpniecības objekti (1001) – 822 m2;
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos zemes gabalu apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Valmieras laukumā 10, Cēsīs; SIA “Cēsu būvnieks” siltumtīklos, Dzintara ielā 7, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

  

 

Par robežu maiņu zemes gabaliem Robežu ielā 4 un Robežu ielā 4A, Cēsīs
_______________________________________________

Izskatot zemes gabalu Robežu ielā 4 un Robežu ielā 4A, Cēsīs, īpašnieka kokapstrādes uzņēmuma “Vēris” SIA, jurid. adrese Maskavas ielā 116, Rīgā, komercdirektora R.Valdmaņa iesniegumu par zemes gabalu savstarpējo robežu koriģēšanu (reģ.Nr. 606/1-23/j; 28.03.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 4.aprīļa atzinumu Nr.29 (prot.nr.9), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Robežu ielā 4, Cēsīs (kad.nr.4201-003-0104), divos zemes gabalos;
  1. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabaliem Robežu ielā 2A, Robežu ielā 2 un Robežu ielā 4A, Cēsīs, piešķirt pagaidu adresi Robežu iela 4B, Cēsis (kad.nr.4201-003-0174); platība 2300 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Robežu iela 4, Cēsis; platība 43736 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 2. Sadalīt zemes gabalu Robežu ielā 4A, Cēsīs (kad.nr.4201-003-0148), divos zemes gabalos;
  1. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabaliem Robežu ielā 4 un Ata Kronvalda ielā 5, Cēsīs, piešķirt pagaidu adresi Robežu iela 4C, Cēsis (kad.nr.4201-003-0175); platība 2345 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Robežu iela 4A, Cēsis; platība 5700 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 3. Reģistrējot zemesgrāmatā, zemes gabals Robežu ielā 4B, Cēsīs (kad.nr.4201-003-0174), pievienojams zemes gabalam Robežu ielā 4A, Cēsīs (kad.nr.4201-003-0148);
  1. Zemes gabala kopējā platība 8000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – rūpniecības objekti (1001);
  3. Servitūts - piekļūšana zemes gabalam Robežu ielā 4A, Cēsīs, caur zemes gabalu Robežu ielā 4, Cēsīs;
  4. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabala atrodas ēka, kas reģistrēta zemesgrāmatā kā sastāvdaļa no ēku un būvju īpašuma Robežu ielā 4, Cēsīs (kad.nr.4201-503-0104);
 4. Reģistrējot zemesgrāmatā, zemes gabals Robežu ielā 4C, Cēsīs (kad.nr.4201-003-0175), pievienojams zemes gabalam Robežu ielā 4, Cēsīs (kad.nr.4201-003-0104);
  1. Zemes gabala kopējā platība 46081 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – rūpniecības objekti (1001);
  3. Apgrūtinājums - piekļūšana zemes gabalam Robežu ielā 4A, Cēsīs, caur zemes gabalu Robežu ielā 4, Cēsīs;
 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženiertīklu radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos zemes gabalu apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs; SIA “Cēsu būvnieks” siltumtīklos Dzintara ielā 7, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 26.septembra
sēdes protokolā Nr.24 § 10 “Par nolikuma “Noteikumi pedagogu tālākizglītībai apstiprināšanu””
_______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes 03.04.2003. (prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grozīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 26.septembra sēdes protokola Nr.24 § 10 “Par nolikuma “Noteikumi pedagogu tālākizglītībai apstiprināšanu”” pielikuma 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

“Noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu pilsētas domes finansētajās izglītības iestādēs strādājošie pedagoģiskie darbinieki saņem mācību maksas kompensāciju”.

 

 

Par transporta kustības shēmu Cēsu vecpilsētā
_______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Transporta kustības darba grupas 2002.gada 3.decembra sēdes (prot. nr.3), Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 19.decembra sēdes (prot. nr. 31, punkts nr.9) un Transporta kustības darba grupas 2003.gada 7.aprīļa sēdes (prot. Nr.6) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 8.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr. 19 § 4) ‘’Par transporta kustības shēmu Cēsu vecpilsētā’’.
 2. Apstiprināt LPSR Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā 1988.gada 29.decembra apstiprinātās ‘’Cēsu pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas reģenerācijas projekts’’ sadaļas III 2. ‘’Transports un plānojuma struktūra’’ korekcijas ( turpmāk tekstā – Transporta kustības shēma vecpilsētā) saskaņā ar pielikumu
 3. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldes vadītājam I.Bumbieram iesniegt Transporta kustības shēmu Cēsu vecpilsētā saskaņošanai LR KM VKPAI .
 4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālai nodaļai nodrošināt Transporta kustības shēmā Cēsu vecpilsētā norādīto ceļa satiksmes zīmju uzstādīšanu līdz 2003.gada 30.jūnijam
 5. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšniekam V.Sviķim, savas kompetences ietvaros, nodrošināt Transporta kustības shēmā Cēsu vecpilsētā minēto pasākumu ievērošanas kontroli.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

 

 

Par izmaiņām pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles
komisijas sastāvā
_______________________________________________

Pamatojoties uz Aleksandra Bimbiruļa 26.03.2003.iesniegumu un Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles komisijas 10.04.2003. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grozīt Cēsu pilsētas domes 10.05.2001.lēmumu (prot.Nr.5, § 38) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles komisiju” un atbrīvot Aleksandru Bimbiruli no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, atstājot komisiju 6 cilvēku sastāvā.

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv