Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

27.03.2003. Domes sēdes lēmumi


 

Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 27.martā
(protokols Nr.7)
pieņemtie lēmumi

 

Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka apstiprināšana

________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par policiju” 21. pantu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Hardiju VENTU, par Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku .

 

Par Vienošanās apstiprināšanu ar SIA “Cēsu Vecpilsētas aptieka“
par nomas telpām Cēsīs, Rīgas ielā 7

________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003.gada 20.marta Tautsaimniecības komitejas atzinumu (prot. nr.5), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt vienošanos pie 2002.gada 1.maija noslēgtā nomas līguma, apstiprināts 2002.gada 14.martā ar Cēsu pilsētas domes lēmumu, protokols nr. 7 § 3 (vienošanās pielikumā )

 

 

Par nomas līguma apstiprināšanu
i/u “Kopa” Cēsīs, Saules ielā 23

________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 20.03.2003.sēdes atzinumu /protokols Nr.5/ , Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.03.1999. lēmumu Nr.257.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes sēdes 27.04.2000. protokola Nr.10 paragrāfu Nr.30.
 3. Piešķirt nomas telpas i/u “Kopa” –īpašnieks Andis Bariss Cēsīs, Saules ielā 23, tirdzniecības centra , sabiedriskās ēdināšanas ierīkošanai;
 4. Apstiprināt nomas līgumu ar i/u “Kopa” par nomas telpām Cēsīs, Saules ielā 23 ar kopējo platību 323,9 m2 ( nomas līgums pielikumā );
 5. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 01.aprīlim;
 6. Apstiprināt vienošanos par parādu saistību pārņemšanu pret p/u Dzīvokļu pārvalde, kā neatņemamu sastāvdaļu nomas līgumam (vienošanās pielikumā )
 7. Pirms darbības uzsākšanas izņemt Cēsu pilsētas domē telpu reģistrācijas apliecību.

 

 

 

Par nomas līguma apstiprināšanu
z/s “SANDAS” Cēsīs, Lenču ielā 6

________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 20.03.2003.sēdes atzinumu / protokols Nr.5/ , Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Piešķirt nomas telpas z/s “SANDAS” – īpašniece Lelde Pole Cēsīs, Lenču ielā 6, tūrisma inventāra nomas punkta ierīkošanai;
 2. Apstiprināt nomas līgumu ar z/s “SANDAS” par nomas telpām Cēsīs, Lenču ielā 6 ar kopējo platību 39,8 m2 ( nomas līgums pielikumā );
 3. Pirms darbības uzsākšanas izņemt Cēsu pilsētas domē telpu reģistrācijas apliecību.

 

 Par Tehniskā projekta izstrādi Cēsu tirgus kompleksam
________________________________________________

Saskaņā ar BO SIA “Cēsu tirgus” un A/S “U.Pīlēna birojs” 2002.gada 2.decembrī noslēgto Uzņēmuma līgumu Nr.077-02-P un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (20.03.2003., prot.Nr.5) sēdes akceptēto Cēsu pilsētas Tirgus kompleksa skiču projektu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Akceptēt Cēsu pilsētas tirgus kompleksa skiču projektu.
  2. Apstiprināt BO SIA “Cēsu tirgus” un A/S “U.Pīlēna birojs” līgumu par Tehniskā projekta izstrādi Cēsu tirgus kompleksam, saskaņā ar pielikumu
  3. Uzdot BO SIA “Cēsu tirgus” direktoram M.BĒRZIŅAM noslēgt vienošanos Nr.1 pie uzņēmuma līguma Nr.077-02-P par Tehniskā projekta veikšanu Cēsu tirgus kompleksam ar A/S “U.Pīlēna birojs” līdz 2003.gada 10.aprīlim.

 

 

Par atklāta konkursa ‘’Jaunas pamatskolas Cēsīs, Gaujas ielā 45
projektēšanas darbi ‘’ komisijas apstiprināšanu
________________________________________________

Pamatojoties uz likumu ‘’Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām’’ 23.pantu , Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt iepirkuma komisiju atklāta konkursa ‘’Jaunas pamatskolas Cēsīs, Gaujas ielā 45 projektēšanas darbi ‘’ organizēšanai .

 

 

Par Leona Paegles ielas posma slēgšanu satiksmei
________________________________________________

Sakarā ar Sporta kompleksa būvniecības projektu (akceptēts 28.08.2002. šifrs S Nr.80) Cēsīs, Piebalgas ielā 18 un autostāvvietu izbūvi un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003.gada 20.marta Tautsaimniecības komitejas sēdes (prot. Nr. 5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Slēgt satiksmei Leona Paegles ielu posmā no Piebalgas ielas līdz gājēju pārejai pret ieeju Cēsu pilsētas ģimnāzijā, Leona Paegles ielā 1 (125 m), laikā no 2003.gada 27.marta.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs).

 

 

Par konkursa “Labākais sētnieks Cēsīs” komisijas izveidošanu
________________________________________________

Lai Cēsis veidotu par skaistāku un sakoptāku pilsētu un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Tautsaimniecības komitejas sēdes (protokols Nr.5, 20.03.2003.) atzinumu, Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Izveidot konkursa “Labākais sētnieks Cēsīs” komisiju šādā sastāvā:

  Komisijas priekšsēdētājs - Andris MIHAĻOVS, domes izpilddirektors,

  Komisijas locekļi – Igors MERCS, domes Dzīvokļu un komunālās

  nodaļas vadītājs,

  Anita BUKEJA, domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas komunālinženiere,

  Māra BĀLIŅA, SIA “Remonts KP” direktora vietniece,

  Gaļina BEĻAVSKA, SIA “KOM-AUTO” dispečere,

  Skaidrīte BAGUCKA, Cēsu pilsētas pašvaldības BO Dzīvokļu pārvalde inženiere,

  Jānis GABRĀNS, Cēsu rajona laikraksta “Druva” korespondents,

  Hardijs VENTS, Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka

  vietnieks.

 2. Apstiprināt konkursa “Labākais sētnieks Cēsīs” nolikumu, saskaņā ar pielikumu
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs) organizēt sludinājuma ievietošanu rajona laikrakstā “Druva”.

 

 

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu
ēku un būvju Raiņa ielā 26, Cēsīs,
reģistrēšanai zemesgrāmatā
________________________________________________

Izskatījusi Jura KMINA (Nr.J-Nr.350/1-23f; 19.03.2003.) iesniegumu, pamatojoties uz “Grozījumiem likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

  1. Nosacītajam zemes gabalam Raiņa ielā 26, Cēsīs, uz kura atrodas Jurim KMINAM, piederošas ēkas un būves, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-505-0057 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.
  2. Zemes gabala platība 2281 m2.
  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – rūpniecības objektu apbūves teritorija (1002).
  4. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabalu Raiņa ielā 26, Cēsīs, pilsētas pašvaldībā bijušo zemes īpašnieku vai mantinieku zemes pieprasījumi nav reģistrēti.

 

 

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu
ēku un būvju Raiņa ielā 28, Cēsīs,
reģistrēšanai zemesgrāmatā
________________________________________________

 

Izskatījusi SIA “Latvijas neredzīgo biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmuma” iesniegumu (Nr.288/1-11; 10.02.2003.), pamatojoties uz “Grozījumiem likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

  1. Nosacītajam zemes gabalam Raiņa ielā 28, Cēsīs, uz kura atrodas SIA “LNB Cēsu MRU”, reģ.Nr.950300041, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs, piederošas ēkas un būves, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-505-0058 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.
  2. Zemes gabala platība 3758 m2.
  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – rūpniecības objektu apbūves teritorija (1002).
  4. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabalu Raiņa ielā 28, Cēsīs, pilsētas pašvaldībā bijušo zemes īpašnieku vai mantinieku zemes pieprasījumi nav reģistrēti.

 

 

 

Par grozījumiem 2003.gada 27.februāra
lēmumā “Par nekustamā īpašuma Saulrītu ielā 9, Cēsīs, sadalīšanu”
________________________________________________

Izskatot VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja zemes ierīkotājas M.Priedītes iesniegumu (Nr.549/1-23; 21.03.2003.), ievērojot to, ka kadastra numurs 4201-004-0640 piešķirts diviem dažādiem zemes gabaliem, Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

Grozīt 2003.gada 27.februāra lēmuma “Par nekustamā īpašuma Saulrītu ielā 9, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.4) 2.punktā teksta daļu “(kad.nr.4201-004-0640)” un izteikt to sekojoši:

“(kad.nr.4201-004-0642)”.

 

 

 

Par skolu Gaujas ielā 45, Cēsīs
________________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības stratēģiskās izstrādes konsultatīvās padomes 24.09.2001.sēdes lēmumu „Par izglītības attīstības projektu 2001.– 2005.gadam”(protokols Nr.7) un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.03.2003.atzinumu (protokols Nr. 6) , Cēsu pilsētas dome nolemj :

Plānojot Cēsu pilsētas izglītības tīklu, paredzēt, ka jaunceļamā skolā Gaujas ielā 45,Cēsīs, pēc skolas uzcelšanas , tiks izvietota Cēsu 2.pamatskola.

 

Par Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
________________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.03.2003.atzinumu (protokols Nr. 6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikumu, saskaņā ar pielikumu

 

Par grozījumiem un papildinājumiem
Cēsu pilsētas domes 30.01.2003. (prot.Nr.2, § 17)
lēmumā “Noteikumi par Cēsu pilsētas domes
sociālajiem pabalstiem”

________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.95 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.97 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” un Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 20.03.2003. sēdes atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

  1. Papildināt Cēsu pilsētas domes 30.01.2003. sēdes (protokols Nr.2, § 17) lēmuma “Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem” 3.1. punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:

   3.1.1. Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. (noteikumi Nr.95) noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir 15 latu mēnesī;

   3.1.2. Ja persona dzīvo viena, viņai nav palīdzētspējīgu tuvinieku un objektīvu iemeslu (veselības stāvoklis, neatbilstošs izglītības vai kvalifikācijas līmenis u.c.) dēļ viņa nevar gūt regulārus ienākumus, garantēto minimālo ienākumu līmeni noteikt Ls 21,- (divdesmit viens ) lats mēnesī.

  2. Cēsu pilsētas domes 30.01.2003. sēdes (protokols Nr.2, § 17) lēmuma “Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem” 3.2. punktu izteikt šādā redakcijā:

   3.2. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī un ja:

   3.2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs;

   3.2.2. tai nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);

   3.2.3. tai nav parādsaistību;

   3.2.4. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;

   3.2.5. attiecībā uz visiem tās apgādniekiem ir spēkā MK noteikumu Nr.97 (25.02.2003.) 19.vai 20.punkta minētie nosacījumi;

   3.2.6. tā nav noslēgusi uzturlīgumu;

   3.2.7. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

   3.2.8. tā nav izsniegusi aizdevumu.

  3. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 30.01.2003. (sēdes prot.Nr.2, § 17) lēmuma “Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem” punktā 5.1.3.3. un izteikt to šādā redakcijā:

“5.1.3.3. izziņu medikamentu iegādei ar 50% atlaidi var izsniegt 1 mēneša laika periodam, ar iespēju pagarināt vēl uz 1 mēnesi, bet ne vairāk kā 3 mēnešus gadā. Medikamenti jāiegādājas līdz 2003.gada 30.novembrim. Maksimālā pabalsta summa ne vairāk kā Ls 25,- (divdesmit pieci lati) gadā.”

 

Par Cēsu pilsētas domes
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu
________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.03.2003. protokols Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes 2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 6 976 491
  2. Faktiskie ieņēmumi:
   1. pamatbudžets – Ls 3 200 947
   2. speciālais budžets – Ls 356 600
   3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 28 702
  1. Faktiskie izdevumi:
   1. pamatbudžets – Ls 2 594 555

3.2. speciālais budžets - Ls 330 846

3.3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 15 713

 

 

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu
________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.03.2003. protokols Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības 2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 8 664 401

2.Faktiskie ieņēmumi:

   1. pamatbudžets – Ls 6 648 795
   2. speciālais budžets – Ls 388 966
   3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 66 445

3.Faktiskie izdevumi:

3.1. pamatbudžets – Ls 5 396 838

3.2. speciālais budžets - Ls 361 273

3.3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 38 451

 

 

 

Par Saistošo noteikumu Nr.3
„Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 10.10.2002. Saistošajos noteikumos

Nr.6. „Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2001. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par kārtību, kādā veicami apakšzemes komunikāciju izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojumu uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, apstādījumu un zālājus ēku un objektu celtniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā”” apstiprināšanu
________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 13.03.2003. lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes amata vienību saraksta apstiprināšanu” un 20.03.2003. Finansu komitejas (prot.Nr. 6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 3 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 10.10.2002. Saistošajos noteikumos Nr.6. „Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2001. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par kārtību, kādā veicami apakšzemes komunikāciju izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojumu uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, apstādījumu un zālājus ēku un objektu celtniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā”” saskaņā ar pielikumu

 

 

Par Saistošo noteikumu Nr. 4
„Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 18.12.1997. Saistošajos noteikumos
Nr.3. „Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu
________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 13.03.2003. lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes amata vienību saraksta apstiprināšanu” un 20.03.2003. Finansu komitejas (prot.Nr. 6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 4 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas

domes 18.12.1997. Saistošajos noteikumos Nr.3. „Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku uzturēšanas noteikumi”” saskaņā ar pielikumu

 

 

 

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2003.gadam
________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 20.03.2003. Finansu komitejas (prot.Nr.6 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2003.gadam ieņēmumos 4 366 180 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.1, (pielikums Nr.1).

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2003.gadam izdevumos 4 416 053 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.1, (pielikums Nr.1).

3. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz 01.01.2004. 8 130 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.1, (pielikums Nr.1).

4. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu 1 302 369 latu apmērā, tajā skaitā:

4.1. pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 951 410 latu apmērā;

4.2. interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 93 405 latu apmērā;

4.3. speciālajai pirmskolas izglītības iestādei bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 103 114 latu apmērā;

4.4. mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 29 959 latu apmērā;

4.4. piecgadīgo un sešgadīgo apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 44 177 latu apjomā;

4.5. tautas mākslas pašdarbības kolektīvu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 304 latu apmērā;

4.6. investīcijām Cēsu pamatskolas ( 500 skolēniem) celtniecībai 75 000 latu apjomā.

5. Apstiprināt pārējo norēķinu apjomu 64 760 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.1, (pielikums Nr.2).

 

6. Apstiprināt maksājumus no citiem budžetiem 98 000 latu apmērā, tajā skaitā;

  1. profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu daļējai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 91 538 latu apmērā;
  2. dzīvnieku patversmes uzturēšanai 3 402 latu apmērā;
  3. īslaicīgā algotā pagaidu sabiedriskā darba organizēšanai 3 060 latu apmērā.

7. Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 320 036 latu apmērā un izdevumos 337 067 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.1, (pielikums Nr.3).

 

8. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar Noteikumiem Nr.1, (pielikums Nr.4).

 

9. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji apstiprina iestāžu un nodaļu ieņēmumu un izdevumu tāmes.

 

10. Noteikt, ka programmas 08.120 “Sporta pasākumi” sporta klubu finansējums nav paredzēts kapitāliem izdevumiem.

 

 

 

Par finansējumu pasākumam “Grāmatu dienas Cēsīs””
________________________________________________

Pamatojoties uz pasākuma rīkotājas Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (19.03.2003. Nr.530/1-25j), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (20.03.2003., prot.Nr.6), un Finansu komitejas atzinumu (20.03.2003., prot. Nr.6), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt finansējumu Ls 400,00 (četri simti lati), tai skaitā Ls 330,00 (trīs simti trīsdesmit lati) Cēsu Centrālajai bibliotēkai un Ls 70,00 (septiņdesmit lati) Cēsu kultūras centram pasākuma “Grāmatu dienas Cēsīs” organizēšanai š.g. 25.un 26.aprīlī.

 

 

 

Par grozījumiem 2002.gada 10.janvāra Cēsu pilsētas domes
sēdes protokola Nr.1 &7 “Par mobilo telefonu sarunu limitu noteikšanu”
________________________________________________

Pamatojoties uz finansu resursu nepietiekamību un nepieciešamību ekonomēt Cēsu pilsētas domes budžeta līdzekļus un Finansu komitejas atzinumu ( 20.03.2003., protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 1. Grozīt 2002.gada 10.janvāra Cēsu pilsētas domes sēdes protokola Nr.1 &7 “Par mobilo telefonu sarunu limitu noteikšanu” 2.punktu , izsakot to šādā redakcijā:
 2. Ar 2003.gada 1.aprīli Cēsu pilsētas domes darbiniekiem noteikt no Cēsu pilsētas domes budžeta līdzekļiem apmaksājamo summu vienā mēnesī par mobilā telefona lietošanu, tai skaitā, abonēšanas maksa, sarunas, numura noteicējs, neietverot pievienotās vērtības nodokli:
  1. domes priekšsēdētājamLs 35,00 (trīsdesmit pieci lati);
  2. domes priekšsēdētāja vietniekamLs 25,00 (divdesmit pieci lati);
  3. domes izpilddirektoramLs 25,00 (divdesmit pieci lati);
  4. galvenajam speciālistam ārējo sakaru jautājumos

Ls 20,00 (divdesmit lati);

2.5. pārējiem domes darbiniekiem ne vairāk kā Ls15,00 (piecpadsmit lati).

 

3. Grozīt 2002.gada 10.janvāra Cēsu pilsētas domes sēdes protokola Nr.1 &7 “Par mobilo telefonu sarunu limitu noteikšanu” pielikumu , atbilstoši pievienotajam pielikumam Nr.12.

 

 

Par Iepirkuma komisijas atklātam konkursam “Par Cēsu pilsētas teritorijas kopšanas darbiem” izveidošanu
________________________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 23.pantu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Izveidot Iepirkuma komisiju atklātam konkursam “Par Cēsu pilsētas teritorijas kopšanas darbiem” šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Andris MIHAĻOVS, domes izpilddirektors,

Komisijas locekļi: Jānis BĀLIŅŠ, domes deputāts,

Igors MERCS, domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs,

Aivija ZERNE, domes Finansu nodaļas vadītāja,

Sigita ZVIRBULE, domes Juridiskās nodaļas vadītāja,

Anita BUKEJA, domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas

komunālinženiere. 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

27.03.2003., prot.Nr.7, § 10

 

 

Konkursa “Labākais sētnieks Cēsīs” nolikums

 1. Konkursu organizē un finansē Cēsu pilsētas dome – Cēsīs, Raunas ielā 4.
 2. Konkursa mērķis:
  • Paaugstināt sētnieku darba efektivitāti un stimulēt ieinteresētību centīgam darbam.
  • Noskaidrot labākos pilsētas sētniekus.
 1. Konkursa dalībnieki:
  • Privātmāju sektors.
  • Pašvaldības teritorija.
 1. Vērtēšanas laiks – līdz 2003.gada 15.maijam.
 2. Pieteikumus konkursam var iesniegt jebkura fiziska un juridiska persona, norādot sētnieka vārdu, uzvārdu (ja zināms), apkopjamā objekta adresi.
 3. Pieteikumu iesniegšanas vieta:
  • Cēsu pilsētas dome – Cēsīs, Raunas ielā 4 Iedzīvotāju apkalpošanas centrā vai pa tālr. 41-24571, 41-23455;
  • Cēsu rajona laikraksta “Druva” redakcija – Cēsīs, Gaujas ielā 8 vai pa tālr. 41- 27012.

 

 1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2003.gada 15.maijam, pl.18.00.
 2. Pieteikumus izskata un konkursa uzvarētājus nosaka konkursa komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Komisijas lēmumu apstiprina Cēsu pilsētas dome.
 3. Godalgoto vietu skaits – privātmāju sektorā 3 vietas, pašvaldības teritorijā 3 vietas. Konkursa uzvarētājiem, ņemot vērā godalgoto vietu, piešķir balvas un atzinības rakstus.

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 3

2003. gada 27. martā
Cēsīs

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 10.10.2002. Saistošajos noteikumos

Nr.6. „Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2001. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par kārtību, kādā veicami apakšzemes komunikāciju izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojumu uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, apstādījumu un zālājus ēku un objektu celtniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā”

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.un 43. pantiem

 

Aizstāt noteikumu punktos 6.3.2. un 2.4. vārdus „galvenie speciālisti” ar vārdiem „darbinieki”.

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.4

2003. gada. 27. martā
Cēsīs

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 18.12.1997. Saistošajos
Noteikumos Nr.3. „Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo
dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku uzturēšanas noteikumi”

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.un 43. pantiem

 

 

  1. Aizstāt noteikumu 1.7. punktā vārdus „komunālo jautājumu struktūrvienība” ar vārdiem „Dzīvokļu un komunālā nodaļa”.
  2. 4. punktu izteikt šādā redakcijā:

„4. Administratīvā soda uzlikšanas kārtība.

4.1. Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt un uzlikt naudas sodu ir tiesīgas šādas amatpersonas:
- Cēsu domes deputāti;
- Domes izpilddirektors;
- pašvaldības policijas un valsts policijas amatpersonas;
- domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas darbinieki;
- Cēsu pilsētas domes Būvvaldes vadītājs.”

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv