Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 20.septembris   Vārda dienu svin: Guntra, Ginters, Marianna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

30.01.2003. Domes sēdes lēmumi


 

Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 30.janvārī (prot.Nr.2)
pieņemtie lēmumi

 

Par zemes gabala Piebalgas ielā 54, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 54, Cēsīs, īpašnieku Gunāra Grabja, Rasmas Rozītes un Regīnas Šleseres pilnvarotās personas Ilzes Krastas, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (G-134; 17.01.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 24.janvāra atzinumu Nr.8 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Piebalgas ielā 54, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0501), divos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam bez apbūves piešķirt jaunu adresi Piebalgas iela 64, Cēsis (kad.nr.4201-009-0534);
  1. Zemes gabala platība 25400 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – uz zemes gabala atrodas privatizētā Cēsu MCVU kanalizācijas attīrīšanas iekārtas;
  3. Zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 17000 m2; vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 8400 m2;
 3. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas namīpašums, saglabāt adresi Piebalgas iela 54, Cēsis (kad.nr.4201-009-0501);
  1. Zemes gabala platība 124481 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas un būves;
  3. Zemes lietošanas mērķi – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 115011 m2, daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) – 6287 m2, rūpniecības objekti (1001) – 3183 m2;
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs; Cēsu Siltumtīklu uzņēmumā, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

Par adreses maiņu saimniecības ēkai Dzirnavu ielā 33, Cēsīs

__________________________________________

Izskatot namīpašuma Dzirnavu ielā 33, Cēsīs, īpašnieces Tamāras Grizānes, un īpašnieka Jura Jansona pilnvarotās personas Kristiana Jansona, iesniegumu (G-65; 09.01.2003.) par adreses maiņu saimniecības ēkai, kura atrodas uz Andrejam Jansonam piederoša zemes gabala Krasta ielā 14, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 24.janvāra atzinumu Nr.9 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Mainīt adresi namīpašuma Dzirnavu ielā 33, Cēsīs, saimniecības ēkai (darbnīcai), kadastra apzīmējums 4201 001 0108 001, kura izvietota atsevišķi no pārējā namīpašuma un atrodas uz zemes gabala Krasta ielā 14, Cēsīs (kad.nr.4201-001-0154), piešķirot zemes gabalam atbilstošu adresi Krasta iela 14, Cēsīs.

 

 

Par nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 69, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

__________________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr.03-1/7392, ievērojot to, ka ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra lēmuma §17 (prot.Nr.12) zemes gabalam Cēsīs, Līgatnes ielā 43 (kad.nr.4210-007-1501) mainīta adrese, piešķirot jaunu adresi Cēsīs, Līgatnes ielā 69, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 24.janvāra atzinumu Nr.6 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome n o l e m j: 

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Līgatnes ielā 69, Cēsīs, (kad.nr.4201-007-1501), kas sastāv no zemes gabala ar platību 25236 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso 20 kV gaisvadu elektropārvades līnijas un sakaru kabeļi gruntī; zemes gabala robežās atrodas sakaru sadales skapis;
 3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
__________________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr.03-1/7392, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 24.janvāra atzinumu Nr.7 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, (kad.nr.4201-004-0722), kas sastāv no zemes gabala ar platību 41170 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso augstsprieguma elektropārvades kabeļi, sakaru kabeļu kanalizācija un sakaru kabelis gruntī, gāzes vadi;
 3. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0702).

 

 

 

Par būvvaldes nolikuma apstiprināšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes protokola izrakstu Nr.15, 13.06.2002. un domes būvvaldes sēdes 10.01.2003. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.97; 11.02.1999. “Par būvvaldes nolikuma apstiprināšanu”.
  2. Apstiprināt būvvaldes nolikumu, saskaņā ar pielikumu

 

 

Par projekta koncepcijas pieteikuma iesniegšanu
Valsts investīciju programmai 2004.-2006.gadam

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (04.10.2001., prot.Nr.13) un Finansu komitejas (04.10.2001., prot.Nr.15) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā projekta koncepcijas pieteikumu “Jaunas skolas celtniecība Cēsīs”, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 20% apmērā.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

 

 

Par projekta koncepcijas pieteikuma iesniegšanu
Valsts investīciju programmai 2004.-2005.gadam

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas izstrādātā projekta pieteikumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā projekta koncepcijas pieteikumu “ Par sporta kompleksa celtniecību Cēsīs”, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 20% apmērā.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

 

 

 

Par projekta koncepcijas pieteikuma iesniegšanu
Valsts investīciju programmai 2004.-2005.gadam

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas iesniegto projekta pieteikumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā projekta koncepcijas pieteikumu “ Specializētā bērnudārza Briežu ielā 7, Cēsīs, renovācija”, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 20% apmērā.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

 

 

Par projekta koncepcijas pieteikuma iesniegšanu
Valsts investīciju programmai 2004.-2005.gadam

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas izstrādāto investīciju projekta pieteikumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā projekta koncepcijas pieteikumu “ Cēsu pilsētas 1.pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Gaujas ielā 17”, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 20% apmērā.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

 

 

Par sadarbību ar sabiedrisko organizāciju Cēsu rajona
patērētāju interešu aizstāvības klubu ‘’Aizstāvis’’

__________________________________________

 

Pamatojoties uz 1992.gada 15.decembra likuma ‘’Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām’’ 20.panta 2.daļu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 23.janvāra atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt Sadarbības līgumu ar sabiedrisko organizāciju Cēsu rajona patērētāju interešu aizstāvības klubs ‘’Aizstāvis’’, reģ. Nr. 000805096.
  2. Apstiprināt Sadarbības līgumu saskaņā ar pielikumu
  3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu ŠĶENDERU parakstīt iepriekš minēto Sadarbības līgumu.

 

 

 

 

Par BO SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem
__________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” 35. pantu “Pamatkapitāla (statūtu fonda) palielināšanas kārtība” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu ( 2003.g.23.01., protokols Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt BO SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikums ).

 

 

 

Par BO SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla palielināšanu
__________________________________________

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, BO SIA “Cēsu tirgus” 3.6. punkta, 3.6.4. apakšpunktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (2003.23.01., protokols Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Palielināt BO SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitālu izdarot papildu daļu ieguldījumus ieguldot BO SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitālā Cēsu pilsētas domei piederošo
  • kustamo īpašumu pēc stāvokļa uz 31.12.2002. par summu Ls 41044, 78 ( četrdesmit viens tūkstotis četrdesmit četri lati septiņdesmit astoņi santīmi) (pielikums )
  • naudas līdzekļus Ls 5,22 (pieci lati divdesmit divi santīmi)
  1. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt ziņojumu

  par mantisko ieguldījumu (pielikums ).

   

   

   

   

  Par BO SIA “Cēsu tirgus” statūtu grozījumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” 35. pantu “Pamatkapitāla (statūtu fonda) palielināšanas kārtība”, Bezpeļņas organizācijas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” Statūtiem punktu 3.6. un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (2003.g.23.01., protokols Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt izmaiņas Bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” Statūtu 3.1. un 3.2. punktā, saskaņā ar pielikumu
  2. Uzdot Bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” direktoram Mārim Bērziņam reģistrēt Statūtu izmaiņas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

   

   

   

  Noteikumi par Cēsu pilsētas domes
  sociālajiem pabalstiem

  __________________________________________

Pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par trūcīgo ģimeņu sociālās palīdzības pabalstu un trūcīgo ģimeņu materiālā stāvokļa novērtēšanu” un domes Sociālo lietu komitejas 23.01.2003. (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome nolemj:

   1. Apstiprināt “Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem” (noteikumi pielikumā ).
   2. Atzīt par spēku zaudējušu 28.03.2002. domes sēdes protokola Nr.9, § 1 “Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem” un 28.11.2002. domes sēdes protokola Nr.29, § 8 “Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 28.03.2002.lēmuma (prot.Nr.9, § 1) “Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem”.

  Par atsevišķa zemes gabala Lielā Katrīnas ielā 24, Cēsīs,
  nodošanu privatizācijai

  __________________________________________

Pamatojoties uz to, ka uz Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Lielā Katrīnas ielā 24, Cēsīs, atrodas diviem īpašniekiem piederoša dzīvojamā māja, un saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatā” 3. panta 2. daļu un 1998. gada 20. oktobra grozījumiem likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatā”, ar 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un Cēsu pilsētas dzīvokļu privatizācijas komisijas 27.01.2003. atzinumu /protokols nr. 1/ , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Nodot privatizācijai zemes gabalu Lielā Katrīnas ielā 24, Cēsīs, ar kopējo platību 430 m2, kadastra Nr. 4201 005 1616, dzīvojamās mājas īpašniekiem Baibai METĀLAI, un Dzintaram BERGINAM

   

   

  Par nomas telpu Leona Paegles ielā 4, Cēsīs, privatizācijas
  maksājumu grafika termiņu izmaiņām

  __________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvokļu privatizācijas komisijas 27.01.2003. atzinumu /protokols nr. 1/ un 06.01.2003. Ineses JANOVSKAS iesniegumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Pagarināt nomas telpu Leona Paegles ielā 4, Cēsīs, privatizācijas maksājumu termiņu līdz 2004. gada 31. decembrim, Inesei JANOVSKAI maksājumus veicot katru mēnesi vienādās summās proporcionāli nesamaksātajai summai.

   

  Par nekustamā īpašuma Vilku ielā 2, Cēsīs,
  nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
  __________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, un 2003.gada 27. janvāra Gaļinas BEĻAVSKAS un Zenona GUŠČAS iesniegumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

  1.Ar 2003.gada 1. februāri izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances 2 dzīvokļu dzīvojamo māju Vilku ielā 2, Cēsīs:

  1.1.dzīvojamās mājas sākotnējā vērtība Ls 4182,- /četri tūkstoši viens simts astoņdesmit divi lati/;

  1.2.nolietojums Ls 4182,- / četri tūkstoši viens simts astoņdesmit divi lati /.

  2. Līdz š.g. 31. janvārim domes dzīvokļu un komunālai nodaļai /vadītājs I.MERCS/ sagatavot mājas nodošanas aktu /dokumenta teksts pielikumā /, un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Vilku ielā 2, Cēsīs, 18.09.2000. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums Nr. 1682, uz pilsētas pašvaldības vārda, dzīvokļu īpašniekiem Gaļinai BEĻAVSKAI, un Zenonam GUŠČAM,

  3. Īpašniekiem pārņemt noslēgto apsaimniekošanas līgumu saistības par pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamai mājai Vilku ielā 2, Cēsīs, un ar 2003.gada 1. februāri uzsākt nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

   

   

  Par trim neiznomātām neapdzīvojamām telpām
  Piebalgas ielā 4, Cēsīs

  __________________________________________

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas domes 12.09.2002. sēdes protokola nr. 22 paragrāfu 14 “Par divu 19,8 m2 lielu neapdzīvojamo telpu Cēsīs, Piebalgas ielā 4, pārdošanu izsolē” un paragrāfu 15 “Par 16,3 m2 lielu neapdzīvojamo telpu Cēsīs, Piebalgas ielā 4, pārdošanu izsolē”, 28.11.2002. protokola nr. 29 paragrāfu 12 “Par neapdzīvojamo telpu izsoļu atzīšanu par nenotikušām”, Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles komisijas 10.01.2003. sēdes protokolu nr. 1 un 27.01.2003. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēdes protokolu nr.1, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Atzīt triju neiznomātu neapdzīvojamo telpu Piebalgas ielā 4, Cēsīs, atkārtotas izsoles 10.01.2003. par nenotikušām, jo noteiktajā laikā tām nav reģistrējusies neviena persona.

2. Uzdot p/u Dzīvokļu pārvaldei (priekšnieks Ģ.BEIKMANIS) iznomāt trīs neapdzīvojamās telpas Piebalgas ielā 4, Cēsīs, iestrādājot nomas līgumā īpašnieka tiesības, iznomātājam mēnesi iepriekš brīdinot nomnieku, pārdot garāžas par brīvu cenu.

   

   

  Cēsu pilsētas bērnu un jauniešu 2003.gada vasaras nometņu
  organizēšanas nolikums
  __________________________________________

   

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (9.01.2003.,prot.Nr. 1 ) un Finansu komitejas (23.01.2003.,prot.Nr. 2 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt nolikumu Cēsu pilsētas bērnu un jauniešu 2003.gada vasaras nometņu organizēšanai, saskaņā ar pielikumu

   

   

  Par p/u “Dzīvokļu pārvalde” rēķina apmaksu

  __________________________________________

Pamatojoties uz p/u “Dzīvokļu pārvalde” priekšnieka Ģ.Beikmaņa iesniegumu un Finansu komitejas atzinumu (23.01.2003.,prot. Nr.2), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apmaksāt p/u “Dzīvokļu pārvalde” rēķinu Ls 319.34 (trīs simti deviņpadsmit lati 34 santīmi) par 2002.gadā veiktajiem darbiem ēkai Leona Paegles ielā 8a:
   1. Skursteņa augšējās pakāpes nojaukšanaLs 230.53;
   2. lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu tīrīšana Ls 88.81.

  2. Uzdot domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt Cēsu pilsētas domes budžeta sadaļā 07.130 “Dzīvokļu saimniecība” Ls 319.34.

   

   

  Par Cēsu pilsētas pašvaldības policijas
  darba organizāciju
  __________________________________________

Lai pilnveidotu un uzlabotu pašvaldības policijas darbu sabiedriskās kārtības uzturēšanā Cēsu pilsētas teritorijā, nodrošinātu 24 stundu nepārtrauktu darbu, kā arī, lai sakārtotu darbinieku apmaksas sistēmu, pietuvinot to Iekšlietu Ministrijas darbinieku apmaksas sistēmai un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 23.01.2003. Finansu komitejas atzinumu (protokols Nr. 2), Cēsu pilsētas dome nolemj:

                1. Likvidēt ar 2003. gada 1. aprīli amata vienības –

    - jaunākais inspektors - 1 vienība

    - inspektors - 2 vienības

    - vecākais inspektors - 3 vienības

                  Šos nosaukumus pielietot kā amata pakāpes pie ieņemamā amata pašvaldības policijā.

                2. Apstiprināt ar 2003. gada 1. aprīli šādas amata vienības-

                        - patruļnieks - 6 vienības

                3. Brīdināt pašvaldības policijas darbiniekus par būtiskām izmaiņām darba līgumos.

                4. Apstiprināt darba samaksas nolikumu pašvaldības policijā

    

    

    

   Par Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

   __________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (23.01.2003., prot.Nr.2) un Finansu komitejas atzinumu (23.01.2003., prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumu, saskaņā ar pielikumu

    

    

   Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu
   apstiprināšanu 2003.gadam

   __________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (23.01.2003., prot.Nr.2), un Finansu komitejas atzinumu (23.01.2003., prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome nolemj:

   1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.janvāra lēmumu (prot.Nr.2, § 7) “Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem”.
   2. Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus, saskaņā ar pielikumu

    

    

    

   Par finansējumu II Starptautiskajam klavesīnmūzikas festivālam

   __________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu Vēstures un mākslas muzeja direktora p.i. D.Tabūnes iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (23.01.2003., prot.Nr.2), un Finansu komitejas atzinumu (23.01.2003., prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt 2003.gada kultūras pasākumu budžetā finansējumu Ls 200,- (divi simti lati) II Starptautiskā klavesīnmūzikas festivāla organizēšanai, kurš notiks 14., 15.februārī Cēsu Izstāžu namā.

    

    

    

   Par Cēsu Vēstures un mākslas muzeja sadarbības līgumu ar lietišķās
   mākslas koordinatori Dagniju Kupči

   __________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu Vēstures un mākslas muzeja direktora p.i. D.Tabūnes iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (23.01.2003., prot.Nr.2), un Finansu komitejas atzinumu (23.01.2003., prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome nolemj:

   1. Noslēgt sadarbības līgumu ar lietišķās mākslas koordinatori Dagniju Kupči, saskaņā ar pielikumu
   2. Pilnvarot Cēsu Vēstures un mākslas muzeja direktora p.i. D.Tabūni noslēgt sadarbības līgumu.

    

    

   Par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas ģimnāzijā

   __________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes iekšējās revidentes 17.01.2003. “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas ģimnāzijā” un Finansu komitejas (23.01.2003., prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

   1. Apstiprināt “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas ģimnāzijā”, saskaņā ar pielikumu
   2. Izvērtējot Cēsu pilsētas ģimnāzijas finansiālo darbību, tās grāmatvedības uzskaiti un organizāciju par revidējamo laika posmu, atzīt, ka grāmatvedības dokumenti pamatbudžetā noformēti atbilstoši likumiem un citiem normatīviem aktiem, un tika gūts patiess un skaidrs priekšstats par budžeta līdzekļu ekonomisku izlietojumu paredzētiem mērķiem.

    

    

    

   Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada pamatbudžeta grozījumiem
   __________________________________________

Pamatojoties uz 2002.gada 28.novembra Cēsu pilsētas domes sēdes protokolu Nr.29&3 “ Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada pamatbudžeta grozījumiem”

( Noteikumi Nr.5) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grozīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada pamatbudžetu atbilstoši Noteikumiem Nr.6 . ( Pielikums ).

    

    

   Par grozījumu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 10.oktobra
   lēmumā “ Par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu direktoru ( vadītāju )
   amatalgām un piemaksām” ( no mērķdotācijas)

   __________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu rajona padomes 10.01.2003. rīkojumu Nr.15 “ Par piemaksu pie amatalgas” un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas

( 23.01.2003.,prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 10.oktobra lēmumā “Par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu direktoru ( vadītāju ) amatalgām un piemaksām” ( no mērķdotācijas) šādu grozījumu:

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“ Minētais lēmums ir spēkā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 1.martam”.

    

    

   Par papildinājumu pie 1996.gada 16.oktobra nomas līguma
   __________________________________________

Pamatojoties uz namīpašnieka Cēsīs, Raunas ielā 3 Jāņa Skujas iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 23.01.2003.,prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt papildinājumus Cēsu pilsētas domes 1996.gada 16.oktobrī noslēgtajam nomas līgumam ar Jāni Skuju, namīpašuma Cēsīs, Raunas ielā 3 īpašnieku.

    

    

    

   Par materiālu, inventāra un iekārtu norakstīšanu

   __________________________________________

    

Pamatojoties uz Firmas “Cēsu Būvnieks” SIA 14.01.2003. iesniegumu Nr.01/03-028 un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (23.01.2003. protokols Nr.02) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

1. Atļaut Firmai “Cēsu Būvnieks” SIA norakstīt aktā Nr.1 minētos siltumtīklu materiālus, inventāru un iekārtas par kopējo summu LVL 5776.78 (pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši lati, 78 santīmi) sakarā ar neatbilstību normatīvo aktu prasībām un nav pielietojami siltumenerģijas ražošanai un uzskaitei (norakstīšanas akts Nr.1 – pielikumā .

2. Atbilstoši norakstīšanas aktam realizēt materiālus, inventāru un iekārtas.

    

    

   Par Vidzemes apmeklētāju centru

   __________________________________________

Noklausoties Cēsu Tūrisma informācijas centra vadītāja Mārtiņa MALCENIEKA informāciju (informācija pielikumā), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Cēsu pilsētas dome pilnvaro Mārtiņu Malcenieku, Tūrisma informācijas centra vadītāju, izstrādāt Vidzemes apmeklētāju centra izveidošanas koncepciju.

    

    

   Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.03.2002.gada lēmumā
   “Par Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijas apstiprināšanu”

   __________________________________________

Pamatojoties uz to, ka Cēsu astoņsimtgades koordinators Gints LAZDIŅŠ ir pārtraucis darba attiecības ar Cēsu pilsētas domi, Cēsu pilsētas dome nolemj:

    1. No simbolikas komisijas sastāva izslēgt Gintu LAZDIŅU;
    2. Simbolikas komisijā iekļaut Janu VELVELI, Cēsu pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciālisti.

    

    

    

   Par projekta pieteikuma iesniegšanu
   Valsts investīciju programmai 2004.-2005.gadam

   __________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu (24.12.2002., protokola izraksts Nr.31, §7) “Par valsts investīciju programmā 2004.-2008. iesniedzamo projektu saraksta apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

   1. Iesniegt Latvijas Republikas Kultūras ministrijā projekta pieteikumu “Cēsu viduslaiku pilsdrupu kompleksa glābšanas programma”.
   2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

    

   Par projekta pieteikuma iesniegšanu
   Valsts investīciju programmai 2004.-2005.gadam

   __________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu (24.12.2002., protokola izraksts Nr.31, §7) “Par valsts investīciju programmā 2004.-2008. iesniedzamo projektu saraksta apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

   1. Iesniegt Latvijas Republikas Labklājības ministrijā projekta pieteikumu “Cēsu pilsētas sociālo pakalpojumu centrs”.
   2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

    

    

   Par projekta pieteikuma iesniegšanu
   Valsts investīciju programmai 2004.-2005.gadam

   __________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu (24.12.2002., protokola izraksts Nr.31, §7) “Par valsts investīciju programmā 2004.-2008. iesniedzamo projektu saraksta apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

   1. Iesniegt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā projekta pieteikumu “Cēsu 800-gades parka izveide”.
   2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

    

    

   Par projekta pieteikuma iesniegšanu
   Valsts investīciju programmai 2004.-2005.gadam

   __________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu (24.12.2002., protokola izraksts Nr.31, §7) “Par valsts investīciju programmā 2004.-2008. iesniedzamo projektu saraksta apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 • Iesniegt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā projekta pieteikumu “Cēsu pilsētas centralizētā notekūdens kolektora paplašināšana”.
 • Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

   

   

   

  Par projekta pieteikuma iesniegšanu
  Valsts investīciju programmai 2004.-2005.gadam

  __________________________________________

  Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu (24.12.2002., protokola izraksts Nr.31, §7) “Par valsts investīciju programmā 2004.-2008. iesniedzamo projektu saraksta apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Iesniegt Latvijas Republikas Kultūras ministrijā projekta pieteikumu “Cēsu kultūras centra renovācijas I kārta”.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

   

   

   

  Par projekta pieteikuma iesniegšanu
  Valsts investīciju programmai 2004.-2005.gadam

  __________________________________________

  Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu (24.12.2002., protokola izraksts Nr.31, §7) “Par valsts investīciju programmā 2004.-2008. iesniedzamo projektu saraksta apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Iesniegt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā projekta pieteikumu “Ata Kronvalda ielas Cēsīs daļas izbūve”.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

   

   

   

  Par projekta pieteikuma iesniegšanu
  Valsts investīciju programmai 2004.-2005.gadam

  __________________________________________

  Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu (24.12.2002., protokola izraksts Nr.31, §7) “Par valsts investīciju programmā 2004.-2008. iesniedzamo projektu saraksta apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Iesniegt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā projekta pieteikumu “Raiņa ielas posma celtniecība Cēsīs”.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

   

   

   

  Par mehāniskās darbnīcas un šķūņa ēku Pils laukumā 15, Cēsīs,
  nojaukšanu

  __________________________________________

  Pamatojoties uz LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas būvvaldes 17.01.2003. sēdes atzinumu (prot. Nr. 2, punkts Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atļaut SIA ‘’Vidzemes boulinga centrs’’ (reģ. adrese Jāņa Poruka iela 47, Cēsīs) nojaukt īpašumā esošās mehāniskās darbnīcas ( kadastra Nr. 42010051602003) un šķūņa ( kadastra Nr. 42010051602004) ēkas Cēsīs, Pils laukumā 15 līdz 2003. gada 30.aprīlim.
  2. Mehāniskās darbnīcas un šķūņa ēku nojaukšanai izstrādāt nojaukšanas darba projektu, kura sastāvā paredzēt:

   2.1.objektu fotofiksāciju;

   2.2.nojaukšanas darbu tehnoloģisko aprakstu;

   2.3.drošības pasākumu risinājumu.

  3. Nojaukšanas darbu projektu saskaņot ar :

   3.1.LR KM Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;

   3.2.Valmieras reģionālās vides pārvaldes Cēsu nodaļas vadītāju G.Ģeidu;

   3.3.Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītāju I.Mercu;

   3.4.Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja vietnieku J.Zlaugotni

  4. Par nojaukšanas darbu uzsākšanu savlaicīgi, rakstiski, informēt dzīvojamās mājas Lenču ielā 9A, Cēsīs, pilnvaroto personu D.Blicavu

   

   

   

  Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu

  domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM

  ___________________________________

  Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta ŠĶENDERA 30.01.2003. iesniegumu un uz Latvijas Darba likuma 149.panta 2.daļu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM neizmantoto ikgadējā atvaļinājuma daļu – 2 kalendārās nedēļas ar 2003.gada 3.februāri līdz 2003.gada 16.februārim .

   

   

   

   

   

   

  Pielikums

Būvvaldes nolikums

   

  1. Vispārīgie noteikumi:

   1. Cēsu pilsētas būvvalde (turpmāk – būvvalde) ir Cēsu pilsētas domes institūcija, kas domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības, plānošanas un pilsētas vizuālā noformējuma jomā un ir pakļauta Cēsu pilsētas domei.
   2. Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā atbilstoši tās attīstības plānam, teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem.
   3. Būvvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldības uzņēmumiem darbojas saskaņā ar Būvlikuma, Vispārīgo un vietējo būvnoteikumu Teritoriālplānošanas noteikumiem, Latvijas Būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībām.
   4. Būvvaldei ir savs apaļais zīmogs ar būvvaldes pilnu nosaukumu. Būvvalde nav juridiska persona.
   5. Būvvaldei ir sava uzskaite un būvvaldes rīkojumu, lēmumu un atbilžu arhīvs.
   6. Būvvaldes juridiskā adrese ir Cēsīs, Raunas ielā 4.
  1. Būvvaldes funkcijas, tiesības un atbildība:
   1. būvvalde (savas kompetences ietvaros) veic šādas vides veidošanas, attīstības, kontroles un administrēšanas funkcijas:
    1. pārzina un kontrolē pilsētas administratīvās teritorijas robežās būvniecības procesu saskaņā ar teritoriālplānošanas, sociālām, ekonomiskām, vides aizsardzības, pieminekļu aizsardzības un būvnormatīvu prasībām.
    2. piedalās attīstības plāna izstrādāšanā.
    3. noteiktajā kārtībā izskata ar būvniecību saistītos iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā tos izskatot domē.
    4. izskata un izvērtē esošos teritoriālplānojumus, piedalās saistošo apbūves noteikumu un vides vizuālās noformēšanas noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu.
    5. atbilstoši domes lēmumam piedalās saistošā teritoriālplānojuma (ģenerālplāna, detālplānojuma) apbūves noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izskatīšanā.
   2. Būvvalde pārrauga būvniecības procesu pilsētas teritorijā:
    1. pilsētas teritorijā kontrolē veicamo būvdarbu atbilstību likumu un citu normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām (kontrolē būvatļauju termiņu ievērošanu un nepieļauj nelikumīgu būvniecību),
    2. objektos, kur tas nepieciešams pieprasa būvuzraudzību, autoruzraudzību saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 159. un 161.punktu noteiktajām prasībām:

  Būvuzraudzību, ja:

   • būvniecība tiek veikta par valsts vai pašvaldības līdzekļiem;
   • ēkas vai būves paredzamais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni saskaņā ar ekspertīzes atzinumu saistīti ar paaugstinātu risku;

  Autoruzraudzību:

   • visām būvēm pilsētas ģenerālplānā noteiktajā centra daļā un vēsturiskajās daļās;
   • sabiedriskajām ēkām un būvēm;
   • restaurējamām un rekonstruējamām būvēm;
   • specializētajām būvēm, ja to pieprasa attiecīgā ministrija;
   • dzīvojamām ēkām (izņemot ģimenes mājas);
   • rūpnieciskām būvēm, kuru autoruzraudzību pieprasa reģionālā vides pārvalde vai ja būvvalde to uzskata par nepieciešamu.
   1. Administrē vides veidošanas un attīstības procesu pilsētā:
   2. izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par būvniecību, par jaunu funkciju ieviešanu pašvaldības un privātās ēkās;
   3. izskata būvniecības pieteikumus – uzskaites kartes, kā arī sniedz rakstiskus atzinumus vai motivētus atteikumus par būvniecības iecerēm un analizē būvniecības pieteikumus;
   4. izskata un akceptē iesniegtos būvprojektus, tos reģistrējot un nosakot būvniecības termiņu;
   5. izsniedz un reģistrē būvatļaujas.
   6. Būvvaldei savas kompetences ietvaros ir tiesības:
  1. pieprasīt un saņemt attiecīgo informāciju no teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām (bez maksas vai saskaņā ar līgumu);
  2. noteikt būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sarakstu, būvprojekta stadiju skaitu, kā arī būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību un pieprasīt grafiskā un cita ekspozīcijas materiāla izstrādi, ja paredzēta būvobjekta publiskā apspriešana, kā arī pirms būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildus dokumentus va
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv