Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

10.10.2002 Domes sēdes lēmumi


CĒSU PILSĒTAS DOMES
SĒDĒ 2002.GADA 10.OKTOBRĪ
PROTOKOLS NR.25
PIEŅEMTIE LĒMUMI.

Par līgumu ar SIA “Mārva” apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskās komitejas 2002.gada 03.oktobrasēdes (protokols Nr.25) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nomas līguma projektu par telpām Cēsīs, Valmieras ielā 19, saskaņā ar pielikumu .
 2. Pilnvarot Cēsu 2.vidusskolas direktori I.Semjonovu parakstīt nomas līgumu par telpām Cēsīs, Valmieras ielā 19.
 3. Apstiprināt līguma projektu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar pielikumu
 4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt nomas līgumu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

 

Par Cēsu vecpilsētas transporta shēmas sabiedriskās apspriešanas

termiņa pagarināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Transporta komisijas (protokols Nr.2, 01.10.2002.),Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 3.oktobra sēdes atzinumu(protokols Nr. 25), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atkārtoti izsludināt Cēsu vecpilsētas transporta shēmassabiedrisko apspriešanu no 2002.gada 11.oktobra līdz 11.novembrim.

 

Par saistošo noteikumu Nr. 4

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.03.2002.

saistošajos noteikumos Nr. 1

‘’Par Cēsu pilsētas pašvaldības simboliku’’ apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.pantu un43.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.10.2002.atzinumu(protokols Nr. 25), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 ‘’Par grozījumiem Cēsupilsētas domes 14.03.2002. saistošajos noteikumos Nr. 1 ‘’Par Cēsu pilsētaspašvaldības simboliku’’, saskaņā ar pielikumu

 

 

 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 5
‘’Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2000.gada 25.maija
saistošajos noteikumos Nr.2
‘’Par sabiedrisko kārtību’’ apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.pantu un43.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.10.2002.atzinumu(protokols Nr. 25), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 ‘’Par grozījumiem Cēsupilsētas domes 2000.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.2 ‘’Par sabiedriskokārtību’’, saskaņā ar pielikumu

 

 

 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 6
‘’Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes
2001.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7
‘’Par kārtību, kādā veicami apakšzemes komunikāciju izbūves, remontu unavāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemotbrauktuves, ietves, apstādījumu un zālājus ēku un objektu celtniecības unremontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā’’ apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.pantu un43.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.10.2002.atzinumu(protokols Nr. 25), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 ‘’Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 ‘’Par kārtību, kādā veicami apakšzemes komunikāciju izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, apstādījumu un zālājus ēku un objektu celtniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā’’ saskaņā ar pielikumu
 2. Apstiprināt atļaujas veidlapu saskaņā ar pielikumu
 3. Apstiprināt Vienošanās par ielu seguma atjaunošanu veidlapu saskaņā ar pielikumu

 

 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 7

‘’Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 8.novembra

saistošajos noteikumos Nr. 8

‘’Cēsu pilsētas kapsētu uzturēšanas noteikumi’’apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.pantu un43.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.10.2002.atzinumu(protokols Nr. 25), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 ‘’Par grozījumiem Cēsupilsētas domes 2001.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr. 8 ‘’Cēsu pilsētaskapsētu uzturēšanas noteikumi’’, saskaņā ar pielikumu

 

Par Cēsu pilsētas tirgus darba laiku

2002./2003. gada rudens - ziemas sezonā

_____________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas(03.10.2002., prot. Nr.25) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt šādu Cēsu pilsētas tirgus darba laiku 2002./2003. gada rudens – ziemas sezonā, no 16.10.2002. līdz 15.04.2003.:
   1. tirgus paviljonos

    katru dienu no plkst. 8.00 – 16.00

    brīvdienas – pirmdiena, svētdiena

   2. tirgus atklātajā teritorijā

katru dienu no plkst. 8.00 – 16.00

brīvdiena – svētdiena

 

“Vienošanās par sporta izglītību” apstiprināšana

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasaiesniegumu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas (03.10.2002., prot. Nr.22)atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt Vienošanos par sporta izglītību saskaņā ar pielikumu

 

Par nolikuma “Mēneša sportists” apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejasatzinumu (03.10.2002., prot. Nr. 22) Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt nolikumu “Mēneša sportists”, saskaņā ar pielikumu

 

 

 

Par Latvijas Republikas proklamēšanas 84.gadadienas

sarīkojuma Cēsīs, 18.novembrī, rīcības komitejas apstiprināšanu

_____________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sportakomitejas (03.10.2002., prot. Nr.22) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt 18.novembra svētku rīcības komiteju šādā sastāvā :

GINTS ŠĶENDERS – Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs

IEVA PRAZNICĀNE – Cēsu pilsētas domes galvenā speciāliste kultūras jautājumos

ILZE ĶIEĢELE – Cēsu pilsētas domes Vispārējās nodaļasvadītāja

JANA VELVELE – Cēsu pilsētas domes sabiedrisko attiecībuspeciāliste

LOLITA KOKINA – Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļasvadītāja

IMANTS BUMBIERS – Cēsu pilsētas būvvaldes vadītājs

IJA GROZA – Cēsu kultūras centra direktore

 

Par zemes gabala Valmieras ielā 20, Cēsīs, sadalīšanu

_____________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 20, īpašniecesLeonīdas Ķeņģes pilnvarotās personas Jura Ķeņģa, iesniegumu par zemes gabalasadalīšanu (reģ.Nr.Ķ-2026; 01.10.2002.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemeskomisijas 2002.gada 4.oktobra atzinumu Nr.95 (prot.nr.21), Cēsu pilsētas dome n o l em j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Valmieras ielā 20, Cēsīs, (kad.nr.4201-003-0125), divos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas SIA “Kalna Rauduvītes” piederoša ēka Valmieras ielā 20A, Cēsīs, piešķirt adresi Valmieras iela 20A, Cēsis, Cēsu raj. (kad.nr.4201-003-0172);
  1. Zemes gabala platība 4964 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Apgrūtinājums – uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša ēka;
  3. Zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 2482 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0903) - 2482 m2;
 3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Valmieras iela 20, Cēsis, Cēsu raj. (kad.nr.4201-003-0125);
  1. Zemes gabala platība 2798 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženiertīklu radītos apgrūtinājumus zemes gabaliem reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks iespējamos apgrūtinājumus apzin atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs; Cēsu siltumtīklu uzņēmumā, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Briežu ielā 7, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldībasīpašumu

_____________________________________________

Cēsu pilsētas specializētā pirmsskolas izglītības iestādeBriežu ielā 7, Cēsīs, atrodas uz trīs vēsturiskajiem zemes gabaliem – Briežuielā 7, Briežu ielā 9 un Vāveres ielā 4, Cēsīs. Uz zemes gabaliem Briežu ielā 7un Briežu ielā 9 atjaunotas īpašuma tiesības, savukārt no īpašniekiem zemiatpirkusi Cēsu rajona padome. Uz zemes gabalu Vāveres ielā 4 bijušo īpašnieku vai tomantinieku zemes pieprasījumi nav saņemti, un tas reģistrējams zemesgrāmatā uz Cēsupilsētas pašvaldības vārda vienlaicīgi ar pašvaldības īpašumā esošajāmpirmsskolas izglītības iestādes ēkām un būvēm.

Ar Cēsu rajona padomes 1997.gada 30.janvāra lēmumu Nr.4 “Par Cēsuspecializētā bērnudārza Briežu ielā 7, Cēsīs nodošanu Cēsu pilsētas domesīpašumā” un tam sekojošo vienošanos par īpašuma nodošanu pēc stāvokļa uz1997.gada 1.janvāri, Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā nonākušas ēkas un būvesBriežu ielā 7, Cēsīs, kā arī zemes gabals Briežu ielā 7, Cēsīs, uz kura atrodasdaļa no pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas. Ar 2002.gada 1.oktobrīsastādītu aktu Cēsu pašvaldības īpašumā nodots zemes gabals Briežu ielā 9,Cēsīs, uz kura arī atrodas daļa no minētās pirmsskolas izglītības iestādes.

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašumatiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un likuma “Parnekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.pantu, pamatojoties uz VZDVidzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības untopogrāfijas daļas veikto zemes gabalu uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas2002.gada 4.oktobra atzinumu Nr.98 (prot.nr.21), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu iepriekš zemesgrāmatā reģistrētu zemes gabalu Briežu ielā 7, Cēsīs, platība 4620 m2, kad.Nr.4201-009-0110;
 2. Reģistrēt zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu iepriekš zemesgrāmatā reģistrētu zemes gabalu Briežu ielā 9, Cēsīs, platība 4028 m2, kad.Nr.4201-009-0108, pievienojot to iepriekšminētajam zemes gabalam Briežu ielā 7, Cēsīs;
 3. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Vāveres ielā 4, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar platību 5231 m2, kad.Nr.4201-009-0107, uz kura atrodas daļa no Cēsu specializētā pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 4. Pievienot zemes gabalu Vāveres ielā 4, Cēsīs, zemes gabalam Briežu ielā 7, Cēsīs (kad.Nr.4201-009-0110);
 5. Apgrūtinājumi apvienotajam zemes gabalam Briežu ielā 7, Cēsīs – uz zemes gabala atrodas transformatora punkts; zemes gabalu šķērso 0.4 kV elektropārvades līnija (aizsargjoslas platība 412 m2) un sakaru gaisvadu liņija (aizsargjoslas platība 100 m2); zemes gabala robežās atrodas elektropārvades kabeļi un sakaru kabelis gruntī;
 6. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0901);
 7. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Briežu ielā 7, Cēsīs, kas sastāv no astoņām ēkām un būvēm, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.

 

Par apgrūtinājumiem zemes gabalam

Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs

_____________________________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrētsnekustamais īpašums - zemes gabals Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs,kad.Nr.4201-003-0165 (nodalījums Nr.1000 0007 8775; 16.09.2002.).

Lai reģistrētu zemesgrāmatā apgrūtinājumus minētajam zemesgabalam, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 4.oktobra atzinumuNr.96 (prot.nr.21), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

Noteikt zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs,apgrūtinājumu – uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas būves – sliežuceļi.

 

 

 

Par apgrūtinājumiem zemes gabalam

Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs

_____________________________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrētsnekustamais īpašums - zemes gabals Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (nodalījumsNr.1000 0004 6299; 23.08.2002.).

Lai reģistrētu zemesgrāmatā apgrūtinājumus minētajam zemesgabalam, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 4.oktobra atzinumuNr.97 (prot.nr.21), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Noteikt zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs,apgrūtinājumu – uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša būve – sliežuceļš.

 

 

 

Par zemes gabala Leona Paegles ielā 5, Cēsīs

lietošanas mērķi

_____________________________________________

Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1995.gada 15.decembra lēmumu Nr.214(prot. Nr.16) zemes gabalam Leona Paegles ielā 5, Cēsīs, noteikts zemes lietošanasmērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamās un rūpnieciskās apbūves uzturēšana,individuālā dzīvojamā apbūve.

Zemes gabals Leona Paegles ielā 5, Cēsīs, 2002.gada 14.maijāreģistrēts zemesgrāmatā uz Aivara Rubeņa, personas kods 071160-10684, vārda.Izskatot SIA ‘’Areko’’ (īpašnieks Aivars Rubenis) 2002.gada 13.augustaiesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu, ievērojot to, ka Cēsu pilsētasteritorijas plānojums ir izstrādāšanas stadijā, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Nemainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Leona Paeglesielā 5, Cēsīs, līdz pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanai.

 

Par nekustamo īpašumu

Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 2

_____________________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un pilsētasdomes Izglītības, kultūras un sporta komitejas rīcībā esošajiem materiāliem paraugstākās izglītības nodrošināšanu Cēsīs, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst pārņemt nekustamo īpašumu Cēsīs, Lielā Katrīnasielā 2, kurš sastāv no zemes gabala un divām ēkām uz tā, pilsētas pašvaldībasīpašumā, nostiprinot to uz sava vārda zemesgrāmatā pēc atbilstoša LR Ministrukabineta rīkojuma pieņemšanas.

2. Nekustamais īpašums Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 2 rezervētsaugstākās izglītības iestāžu apbūves uzturēšanai. Zemes lietošanas mērķis –izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0901).

 

Par zemes gabalu Cēsīs, Turaidas ielā 7

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2002.gada03.oktobra sēdes (protokols nr. 26) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Pirkt nekustamo īpašumu Cēsīs, Turaidas ielā 7, kadastra Nr. 4201 006 0875, kas sastāv no zemesgabala, ar kopējo platību 4535kv.m., turpmāk tekstā – zemesgabals.
  2. Apstiprināt zemes gabala cenu Ls 5000,00 (pieci tūkstoši lati) vērtībā, kas maksājama no pilsētas privatizācijas fonda līdzekļiem ar atlikto maksājumu līdz 2003.gada 20.novembrim.
  3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt pirkuma līgumu.

 

Par bezcerīgo parādu norakstīšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas iestādes vadītājasiesniegumu un Finansu komitejas (3.10.2002.prot.Nr. 26) atzinumu, Cēsu pilsētas domenolemj :

  1. Norakstīt uz Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes izdevumiem bezcerīgos debitoru parādus par summu Ls 127.22 (viens simts divdesmit septiņi lati un 22 santīmi) - nenomaksātās vecāku maksas par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē, kuri radušies laika periodā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 30.decembrim par sekojošiem bērniem .....................

 

Par nolikuma “ Projekts. 2.Latvijas bērnu forums” apstiprināšanu

_____________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības , kultūras unsporta komitejas (03.10.2002. prot.Nr.22) un Finansu komitejas (03.10.2002. prot.Nr.26)atzinumiem , Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Apstiprināt nolikumu “ Projekts. 2.Latvijas bērnu forums”,saskaņā ar pielikumu

2.Paredzēt 2003.gada budžetā Ls 150,00 (viens simts piecdesmit lati)labāko projektu autoru apbalvošanai.

 

 

Par 2002.gada Mārtiņa dienas tirgus organizēšanu

_____________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas(03.10.2002., prot. Nr.25) atzinumu un domes Finansu komitejas (03.10.2002.,prot.Nr.26)atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

  1. Organizēt “Mārtiņa dienas tirgu” Cēsu pilsētas tirgus teritorijā, nosakot:
   1. tirgus norises laiks – 2002.gada 9.novembrī no plkst. 8.00 līdz 16.00;
   2. pašvaldības nodeva par tirdzniecības vietu izmantošanu, saskaņā ar tirgus cenrādi, iemaksājami tirgus kasē.

 

Par Ziemassvētku noformēšanas nodrošinājumu Cēsu pilsētā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu(03.10.2002., protokols Nr.26), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Lai nodrošinātu Cēsu pilsētas Ziemassvētku noformējumuapstiprināt šādus izdevumus:

1.1. Ziemassvētku gaismas vītņu iegādi par summu Ls 4533,80,-(četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs lati, 80 santīmi),

1.2.elektrovītņu montāžas darbus par summu Ls 2331,18,- (divitūkstoši trīs simts trīsdesmit viens lats, 18 santīmi).

 

2. Uzdot pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule)sagatavot šādus līgumus:

2.1. ar firmu “ADAM” par Ziemassvētku gaismas vītņu iegādi aratlikto maksājumu līdz 2005.gadam 31.martam, ar piemērojamo pēcapmaksas procentu likmi6% gadā pēc grafika:

2.1.1. pirmā iemaksa līdz 2003.g.31.martam, Ls 1511,26 (vienstūkstotis pieci simti vienpadsmit lati, 26 santīmi) un 6% maksājums Ls 102,76,- (vienssimts divi lati, 76 santīmi)

2.1.2. otrā iemaksa līdz 2004.g.31.martam, Ls 1511,16 (vienstūkstotis pieci simti vienpadsmit lati, 27 santīmi) un 6% maksājums 142,13 (viens simtsčetrdesmit divi lati, 13 santīmi)

2.1.3. trešā iemaksa līdz 2005.g.31.martam, ., Ls 1511,38(viens tūkstotis pieci simti vienpadsmit lati, 38 santīmi) un 6% maksājums Ls 49,92(četrdesmit deviņi lati, 92 santīmi),

  1. ar SIA “ELEKTRO –AG” par montāža darbu veikšanu.

3. Uzdot pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane)iekļaut

3.1. pirmo iemaksu 2003.gada budžeta izdevumos Ls1614,02-(viens tūkstotis seši simti četrpadsmit lati, 02 santīmi)

3.2. otro iemaksu 2004.gada Ls 1653,29,- (viens tūkstotis sešisimts piecdesmit trīs lati, 29 santīmi)

3.3. trešo iemaksu 2005.gada Ls 1561,30,- (viens tūkstotispieci simti sešdesmit viens lats, 30 santīmi),

 

3.4. 2002.gada budžeta grozījumos izdevumus par summu Ls 2331,18,-(divi tūkstoši trīs simts trīsdesmit viens lats, 18 santīmi) gaismas vītņumontāžas darbu veikšanai un sadalīt šādi:

 • gaismas vītņu montāžas darbus par summu Ls 1331,18,- (viens tūkstotis trīs simts trīsdesmit viens lats, 18 santīmi) segt no pilsētas speciālajā budžeta, reklāmas eksponēšanas līdzekļiem,
 • gaismas vītņu montāžas darbus par summu Ls 1000,- (viens tūkstotis latu) segt no pamatbudžeta līdzekļiem (07.000.Dzīvokļu komunālās saimniecības, vides aizsardzības līdzekļiem).

 

Par kodoskopa aparāta iegādi Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktores IevasEglītes (27.09.2002. Nr.1691/1-11) iesniegumu Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas(03.10.2002., protokols Nr.26) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atļaut Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai iegādāties kodoskopa aparātu par Ls 227,- (divi simti divdesmit septiņi lati) apmēra, mācību procesa nodrošināšanai no skolas budžeta līdzekļiem.
  2. Uzdot pilsētas domes Finansu daļai (vadītāja L.Leimane) veikt 2002.gada pamatbudžeta grozījumus.

 

Par finansiālu atbalstu invalīdu sportistiem

 

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības , kultūras unsporta komitejas (03.10.2002. prot.Nr.22) un Finansu komitejas (03.10.2002. prot.Nr.26)atzinumiem , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt Ls 39,80 ( trīsdesmit deviņi lati un 80 santīmi)invalīdu sportistu dalībai sporta sacensībās Ozolniekos un Valmierā no Cēsupilsētas domes pamatbudžetā apstiprinātā finansējuma sporta pasākumu (valdībasfunkciju klasifikācijas kods 08.120) nesadalītajiem līdzekļiem. Līdzekļuspārskaitīt Cēsu pilsētas sporta skolai.

 

Par pārjaunojuma līgumu apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002.gada 25.jūlija sēdesprotokola Nr.18, & 25 “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsusiltumtīklu uzņēmums” saimnieciskās darbības apturēšanu” un Cēsu pilsētasdomes Finansu komitejas atzinumu(03.10. 2002.g., protokols Nr.26), Cēsu pilsētas domenolemj:

 1. Apstiprināt 2002.gada 26.augusta pārjaunojuma līgumu ar z/s “Āži” (pielikums ).
 2. Apstiprināt 2002.gada 28.augusta pārjaunojuma līgumu ar SIA “Vidzemes drošības serviss” (pielikums ).
 3. Uzdot pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede Agita Bičuka) izdevumus apmaksāt no privatizācijas fonda līdzekļiem.
 4. Uzdot pilsētas domes Finansu nodaļai ( vadītāja Ludmila Leimane) veikt grozījumus speciālajā budžetā.

 

 

Par pašvaldības dzīvojamo māju nodošanu no bilances uz bilanci

_____________________________________________

Pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo mājuprivatizāciju”, Civillikumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (03.10.2002.protokols Nr.26) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

 

  1. Izslēgt no Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Dzīvokļu pārvalde” bilances pamatlīdzekļu sastāva privatizēto dzīvokļu daļu pēc stāvokļa uz 2002.gada 30.septembri.
  2. P/u “Dzīvokļu pārvalde” (priekšnieks Ģ.Beikmanis) līdz 2002.gada 25.oktobrim nodot Cēsu pilsētas domei no bilances uz bilanci dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pēc stāvokļa uz 2002.gada 30.septembri, norādot dzīvojamo māju adreses, dzīvokļu numurus, platības, kopīpašuma domājamās daļas, atlikušo bilances vērtību.
  3. Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam līdz 2002.gada 31.oktobrim nodot p/u “Dzīvokļu pārvalde” (priekšnieks Ģ.Beikmanis) dzīvojamo māju neprivatizēto daļu apsaimniekošanā un pilnvarot noslēgt apsaimniekošanas līgumu.
  4. Dzīvokļu un komunālo jautājumu nodaļai (vadītājs I.Mercs) katra ceturkšņa pēdējā darba dienā iesniegt Grāmatvedības nodaļā (galvenā grāmatvede A.Bičuka) informāciju par privatizēto dzīvokļu daļu to izslēgšanai no bilances.

 

 

 

Informācija par biznesa inkubatora izveidošanu

Cēsīs, Bērzaines ielā 16

_____________________________________________

 

Dome nolemj informāciju pieņemt zināšanai un konceptuāliatbalstīt biznesa inkubatora izveidošanu Cēsīs, Bērzaines ielā 16. (Projektaapraksts pielikumā ).
Pielikums

Cēsu pilsētas dome

 

2002.gada 10.oktobrī Cēsīs

 

Saistošie noteikumi Nr.4

(protokols Nr. 25, paragrāfs Nr. 3)

 

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.03.2002 saistošajosnoteikumos

Nr. 1 ‘’Par Cēsu pilsētas pašvaldības simboliku’’

 

Izdoti saskaņā ar

likumu ‘’Par pašvaldībām’’

21.un 43.pantu

 1. Grozīt 10.2.punktu, izsakot to šādā jaunā redakcijā:

‘’10.2. Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt ir tiesības:

10.2.1. Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonām,

10.2.2. Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijas locekļiem,

10.2.3. Cēsu pilsētas būvvaldes vadītājam un tā vietniekam’’

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas dome

 

2002.gada 10.oktobrī Cēsīs

Saistošie noteikumi Nr.5

 

(protokols Nr. 25, paragrāfs Nr.4)

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2000.gada 25.maija saistošajosnoteikumos Nr.2 ‘’Par sabiedrisko kārtību’’

Izdoti saskaņā ar likuma

‘’Par pašvaldībām’’ 21. un

43.pantiem

 

 1. Grozīt 4.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

  ‘’4. Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt ir tiesīgas šādas amatpersonas:

  4.1. Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas;

  4.2. Valsts policijas amatpersonas’’

 2. Izslēgt 5.punktu.

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas dome

2002.gada 10.oktobrī Cēsīs

Saistošie noteikumi Nr.6

 

(protokols Nr. 25, paragrāfs Nr.5)

 

Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 ‘’Par kārtību, kādā veicami apakšzemeskomunikāciju izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidunožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, apstādījumu unzālājus ēku un objektu celtniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsupilsētā’’

 

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’

21.pantu un 43.pantu

 

 1. Aizstāt 1.1., 2.1., 3.4., 3.16., 3.18., 4.2., 5.3., punktos un apakšpunktos vārdus ‘’komunālo jautājumu struktūrvienība’’ ar vārdiem ‘’Dzīvokļu un komunālā nodaļa’’ attiecīgajā locījumā.
 2. Grozīt 6.3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

  ‘’6.3. Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt ir tiesīgas šādas amatpersonas:

  6.3.1. Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas,

  6.3.2. Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālā nodaļas vadītājs un galvenie speciālisti,

  6.3.3. Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītājs un vadītāja vietnieks’’

 3. Papildināt ar 2.4.punktu šādā redakcijā:

‘’2.4. Šo noteikumu 2.1.punktā minēto atļauju paraksta un izsniedz, kā arī vienošanos par ielu seguma atjaunošanu paraksta Dzīvokļu un komunālās nodaļas galvenie speciālisti.’’

 

 

 

 

 

Pielikums

 

 

CĒSU PILSĒTAS DOME

A T Ļ A U J A Nr. ______

Izsniegta2002.gada ' ' ___________________________

pamatojoties uz _______________ izsniegto būvatļauju Nr.______, kas derīga līdz 200__ gada __________________

1.Rakšanas darbu veikšanai _____________

2.Sastatņu uzstādīšanai _______________________

3.Celtniecības nožogojuma uzstādīšanai  __________________

___________________

4.Ielu elementu aizņemšanai _____________________

Sakarā ar ________________________

Īpašie noteikumi ____________________

Atjaunotā seguma garantijas laiks ___________________ mēneši.

Darbu veikšanas termiņš:

sākums – 2002.gada ' '_____________________

beigas - 2002.gada ' ' _________________

Maksa : kvīts Nr. ___________

 

 

 

 

 

PIRMAIS PAGARINĀJUMS:

Sākums: 2002.gada _______________

Beigas : 2002.gada ___________

Maksa : ____________

 

OTRAIS PAGARINĀJUMS:

Sākums: 2002.gada _______________

Beigas : 2002.gada ________________

Maksa : ________________

 

TREŠAIS PAGARINĀJUMS:

Sākums: 2002.gada _______________

Beigas : 2002.gada ________________

Maksa : ________________

 

 

ATBILDĪGĀ PERSONA: _____________ Tālr.____________

 
S a ņ ē m a: ______________

Vārds, uzvārds

_____________

paraksts

I z s n i e d z a : _______

Z.v.

 

 

1.Izpildot apakšzemes komunikāciju izbūvi,remontu,veicot avārijunovēršanu,uzstādot sastatnes un pagaidu nožogojumu,aizņemotbrauktuves,ietves,apstādījumus un zālājus ēku un objektu celtniecības un remontdarbuveikšanas laikā Cēsīs,ievērot Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.284.

2.Neiesākt darbus,pirms nav izsniegta atļauja.Atļaujai darbu veikšanas laikājāatrodas objektā.

3.Darbu veikšanas laikā ievērot Satiksmes ministrijas 15.12.1997.gada noteikumusNr.40 'Noteikumi par darba vietu aprīkojumu uz LR ceļiem un ielām.'

4.Tranšeju aizbēršanu izpildīt saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem-lai izslēgtuseguma nosēšanos.

5.Pēc darbu pabeigšanas savest kārtībā darba vietu.

6.Par Saistošo noteikumu Nr. 2 pārkāpšanu Cēsu pilsētā paredzētaadministratīvā atbildība.

 

PAREDZĒTO DARBU VEIKŠANA SASKAŅOTA AR:

1.ZET (Saules iela 2)  _________________

 

_________________________

2.SIA 'LATTELEKOM' (Raunas iela 13) _________________

 

_________________

3. A/S 'Latvijas gāze' Cēsu iecirknis un SIA “Propāns” ,

(Krišjāņa Valdemāra iela 6)  _____________

____________________

4. Pašvaldības uzņēmums 'VINDA'(Baznīcas laukums1)_____________________

 

__________

6. Cēsu siltumtīklu uzņēmums (Rūpniecības iela 13) ____________________

 

_____________

7. PAS 'C A T A' (Jāņa Poruka iela 8) _________________

________________

8. BO VAS 'Latvijas autoceļu direkcija' Cēsu nodaļa (Valmieras17) __________________

_______________

9. CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJA (Jāņa Poruka iela 24)

_____________________

10. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu rajona filiāle (parpoligono- metrijas punktu atrašanās vietu, Maija iela 1, 14.kabinets) _______________________________

11. Līgums par ceļa seguma atjaunošanu , Nr. ____ '______'______________________  firma ___________________________

12. Zemes īpašnieks __________________________

13. BŪVVALDE (Raunas iela 4,307.,308.,309.kabineti) ___________________________

14. Valmieras reģionālās vides pārvaldes Cēsu daļa  ________________________

15. Ziemeļvidzemes reģionālā Valsts darba inspekcija_____________________

16. CITAS IEINTERESĒTĀS ORGANIZĀCIJAS ___________________________________

___________/p>

_________________

 

 

 

 

 

Pielikums

VIENOŠANĀS

par ielu seguma atjaunošanu

 

Cēsis 2002.gada __.”______________

 

Cēsu pilsētas dome, Raunas iela 4, Cēsis, Reģ. Nr.90000031048, turpmāk tekstā Dome, kuras vārdā, saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.___ ‘’Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 25.oktobrasaistošajos noteikumos Nr. 7 ‘’Par kārtību, kādā veicami apakšzemeskomunikāciju izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidunožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, apstādījumu unzālājus ēku un objektu celtniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsupilsētā’’ 2.4.punktu rīkojas Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālāsnodaļas galvenais speciālists ______________________________, no vienaspuses un

 

____________________(fiziskām personām – vārds, uzvārds; juridiskām personām – nosaukums)

 

________________________

(fiziskām personām – personas kods; juridiskām personām -reģistrācijas Nr.)

________________________,

(fiziskām personām – dzīvesvieta; juridiskām personām –juridiskā adrese)

turpmāk tekstā - Izpildītājs,

______________________,

(juridiskām personām – pārstāvja vai pilnvarotās personas amats,vārds, uzvārds)

no otras puses,

 

pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 200__.gada“___.”______________ izsniegto rakšanas atļauju Nr. ______,

savstarpēji vienojas par sekojošo:

 

  1. Izpildītājs no savas puses apņemas pēc rakšanas darbu veikšanas _____ dienu laikā par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem atbilstoši Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 7 (25.10.2001., prot.Nr.15) un spēkā esošo celtniecības normu un tehnisko noteikumu prasībām, atjaunot ielu segumu Cēsīs,_______________________ ielā, posmā no ____________________ līdz ______________________, garantējot seguma kvalitāti 36 mēneši.
  2. Izpildītāja pienākums ir rakstiski brīdināt Domi par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc šīs Vienošanās noslēgšanas, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, un, kuru dēļ nepieciešams pagarināt šīs Vienošanās 1.punktā noteikto darbu izpildes termiņu, iesniedzot priekšlikumus par Vienošanās grozīšanu.
  3. Ja Izpildītājs neveic šīs Vienošanās 1.punktā noteiktos darbus norādītajā termiņā un nav iesniegusi vai Dome nav akceptējusi Izpildītāja priekšlikumu pagarināt ielu seguma atjaunošanas darbu izpildes termiņu, tās pienākums ir samaksāt Domei līgumsodu Ls 100,00 (viens simts lati) apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no to saistību izpildes, kuras Izpildītājs ar šo Vienošanos speciāli uzņēmusies.
  4. Ja Izpildītājs nav izpildījusi savas ar šo Vienošanos uzņemtās saistības, Darbu izpildi organizē Dome, bet Izpildītājs sedz visus izdevumus, kas Domei ar to veikšanu radušies.
  5. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
  6. Šī Vienošanās var tikt grozīta un papildināta pusēm savstarpēji vienojoties, ko puses apstiprina ar saviem parakstiem un rekvizītiem, pievienojot šai Vienošanās kā tās neatņemamu sastāvdaļu. Papildus vienošanās, kas nav rakstiskā formā un ar pušu parakstiem apliecinātas, nav spēkā.
  7. Vienpusēja atkāpšanās no šī Līguma nav pieļaujama.
  8. Visus strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šīs Vienošanās izpildi, puses risina pārrunu ceļā, gadījumā, ja puses nevar panākt vienošanos, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
  9. Vienošanās sastādīta un parakstīta trīs eksemplāros, no kuriem divi izsniegti Domei, viens – Izpildītājam. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

 

Cēsu pilsētas dome _________________________

Cēsis, Raunas iela 4 adrese:_______________________

Reģ. Nr. 90000031048 p.k./reģ. Nr. _____________________

A/s LUB Cēsu filiāle banka: ______________________

UNLALV2X004 bankas kods: _________________

04-013130835 konta Nr. ____________________

 

 

___________________ z.v. ____________________ z.v.

 

Pielikums

Cēsu pilsētas dome

2002.gada 10.oktobrī Cēsīs

 

Saistošie noteikumi Nr. 7

(protokols Nr. 25, paragrāfs Nr. 6)

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 8.novembra saistošajosnoteikumos Nr. 8 ‘’Cēsu pilsētas kapsētu uzturēšanas noteikumi’’

 

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’

21.pantu un 43.pantu

 

  1. Aizstāt 1.1.punktā pēdējā rindkopā iekļautos vārdus ‘’Cēsu pilsētas domes komunālo jautājumu struktūrvienība’’ ar vārdiem ‘’Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālā nodaļa’’.
  2. Aizstāt 1.6.punktā vārdus ‘’Domes Nekustamā īpašuma pārvaldes un plānošanas jautājumu struktūrvienība’’ ar vārdiem ‘’Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa’’.
  3. Aizstāt 4.2.punkta 4.2.8.apakšpunktā vārdus ‘’Cēsu pilsētas domes Komunālo jautājumu struktūrvienība’’ ar vārdiem “Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālā nodaļa’’.
  4. Aizstāt 7.3.punktā vārdus ‘’Komunālā dienesta amatpersonu’’ ar vārdiem ‘’Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas darbinieku’’.

 

 

 

Pielikums

 

Projekts. 2. Latvijas bērnu forums

Nolikums

Mērķi:

  • veicināt bērnu līdzdalību sabiedrības dzīvē un lēmumu pieņemšanā;
  • veidot bērnu dialogu ar atbildīgajām pašvaldību institūcijām bērniem piemērotas vides veidošanai;
  • izstrādāt pašvaldības rīcības plānu bērniem piemērotas vides veidošanai.

 

Organizatori:

Projekta 1. kārtu organizē Cēsu pilsētas skolās Cēsu pilsētas dome sadarbībāar Cēsu bērnu un jauniešu centru;

Projekta 2. kārtu organizē Cēsu rajona padome;

Projekta 3. un 4. kārtu organizē Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs.

 

Dalībnieki:

Visi Cēsu pilsētas bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Iesaistot bērnu pašvaldības un valstij svarīgu lēmumu pieņemšanā, tiks veidotabērnu un sabiedrības izpratne par bērnu līdzdalības nepieciešamību.

Tādējādi par projekta ieguvējiem uzskatāma visa Latvijas sabiedrība.

Norise

1.kārta 2002. g oktobris-` Skolu un pašvaldību posms.

2003. g.16. janvāris Bērni izstrādā projektus, kurus apspriež klasēs, labākos projektus apspriež skolās, veiksmīgākie tiek iesniegti izskatīšanai Cēsu bērnu un jauniešu centrā līdz 2003. gada 16. janvārim.

2. kārta 2003. gada 10.februāris – marts Rajona posms.

Pašvaldības labākos darbus (1 – 2) iesniedz rajona posma organizatoriem. Organizē diskusijas par Nacionālā plāna „Bērniem piemērota Latvija” izvirzītajām prioritātēm.

 

3. kārta 2003. gada 24.– 30. marts Reģionālais forums

4. kārta 2003. gada 4. – 5. maijs 2. Latvijas bērnu forums Rīgā

Vērtēšana

Konkursā tiek iesniegti un vērtēti individuālie un kolektīvie darbi.

Konkursam iesniegtos darbus vērtē:

1. kārtā Skolas izveidotā vērtēšanas komisija.

 

Cēsu pilsētas posmam izvirzītos projektus vērtē:

Cēsu pilsētas domes speciāli veidotā projektu konkursa komisija:

Komisijas vadītājs:

Cēsu pilsētas domes pastāvīgās kultūras, izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs D. Vasmanis.

Locekļi:

Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja L. Kokina

Cēsu bērnu un jauniešu centra metodiķe darbā ar jaunatni A. Bāliņa – Diega

Cēsu pilsētas domes Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja I. Suija

Cēsu pilsētas ģimnāzijas audzēknis A.Dzalbs

Notiek iesniegto projektu aizstāvēšana un publiska apspriešana. Labākos projektu apbalvošana Cēsu pilsētas domes sēdē 2003. gada 30. janvārī

2. kārtā Rajona posmam iesniegtos darbus izvērtē Cēsu rajona padomes izveidota komisija

3., 4. kārtā Projekti tiek izstrādāti publiskai apspriešanai reģionālā un valsts līmenī.

 

 


Projekta apraksts

Izsniegti 24. septembrī Cēsu pilsētas skolu direktoriem un 26. septembrī Cēsurajona skolēnu pašpārvalžu vadītājiem

 

 

Informācija

Antra Bāliņa – Diega 4121898

Inese Zībere 4122235

 

 

Pielikums

 

Vienošanās

par sporta izglītību

 

Cēsis 2002.gada “___.”________________

Cēsu pilsētas Sporta skola, Cēsis, Lapsu iela 17, Reģ. Nr._________________, turpmāk tekstā Sporta skola, kura vārdā, saskaņā ar nolikumu,rīkojas tās direktors Mārtiņš Niklass, no vienas puses un________________________,personas kods: ___________________, adrese____________________________________________________, kura vārdā rīkojas viņa vecākivai aizbildņi (māte ___________________________, personas kods:_________________________ adrese: ______________________ _____________________________,tēvs ________________________ personas kods: _________________________ adrese:______________________ _____________________________), no otras puses

savstarpēji vienojas par sekojošo:

 1. Sporta skola no savas puses apņemas nodrošināt:
  1. kvalitatīvu sporta izglītību,
  2. mācību - treniņu bezmaksas nodarbības,
  3. iespēju regulāri piedalīties valsts mēroga sacensībās, atbilstoši savai sagatavotības pakāpei;
  4. nodrošināt transporta apmaksu un dalības maksu valsts mēroga sacensības.
 1. Sporta skolai ir tiesības veikt darbības, kas popularizē Sporta skolas un tās audzēkņu vārdu valsts un starptautiskā mērogā.
 2. Audzēknis (aizbildņi) apņemas:
  1. ievērot Sporta skolas nolikumā un Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumos paredzētos audzēkņu tiesības un pienākumus;
  2. mērķtiecīgi paaugstināt savu sportisko meistarību;
  3. godprātīgi attieksies pret Sporta skolu;
  4. piedalīties sacensībās;
  5. veicināt un popularizēt Sporta skolas vārdu valsts un starptautiskā mērogā.
 3. Mainot piederību uz citu sporta izglītības iestādi, sporta klubu, Olimpisko centru, bez Sporta skolas piekrišanas, audzēkņa aizbildņiem ir jākompensē Sporta skolai izdevumi, kas radušies nodrošinot audzēkņa dalību sacensībās, par laika posmu no šīs Vienošanās noslēgšanas dienas.
 4. Šīs Vienošanās 4.punkts nav spēkā gadījumā, ja:
  1. audzēknis apvieno sporta izglītību Sporta skolā un citā sporta izglītības iestādē, sporta klubā vai Olimpiskajā centrā vai
  2. Sporta skola dod audzēknim rekomendācijas vēstuli sportiskās izglītības turpināšanai citā sporta izglītības iestādē, sporta klubā, Olimpiskajā centrā.
 5. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
 6. Šī Vienošanās var tikt grozīta un papildināta pusēm savstarpēji vienojoties, ko puses apstiprina ar saviem parakstiem, pievienojot šai Vienošanās kā tās neatņemamu sastāvdaļu. Papildus vienošanās, kas nav rakstiskā formā un ar pušu parakstiem apliecinātas, nav spēkā.
 7. Vienpusēja atkāpšanās no šī Līguma nav pieļaujama.
 8. Visus strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šīs Vienošanās izpildi, puses risina pārrunu ceļā, gadījumā, ja puses nevar panākt vienošanos, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
 9. Vienošanās sastādīta un parakstīta trīs eksemplāros, no kuriem viens izsniegts Sporta skolai, pārējie divi – Aizbildņiem. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

Cēsu pilsētas Sporta skola Māte Tēvs

___________________ ______________ ___________________

___________________ _______________ ____________________

____________________ _______________ ____________________

_____________________ z.v. _______________ __________________

 

 

 

Pielikums

“Mēneša sportista”

nosaukuma piešķiršanas nolikums

 

 

1. “Mēneša sportista” (turpmāk – MS) nosaukuma izveidesmērķi ir:

1.1. veicināt Cēsu pilsētas un rajona sportistu atpazīstamību, popularitāti;

1.2. popularizēt sportu sabiedrībā;

1.3. paaugstināt visu vecumu indivīdu motivāciju nodarboties ar sportu.

2. MS nosaukuma kandidātus apkopo un izvērtē Cēsu pilsētassporta padome.

3. MS nosaukuma kandidātu pieteikumus var iesniegt jebkurš Cēsupilsētas un rajona iedzīvotājs, valsts, pašvaldības vai nevalstiska organizācijalīdz kārtējā mēneša pēdējai trešdienai. Pieteikumi iesniedzami Cēsu pilsētasdomes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Cēsu pilsētas sporta skolas kastītē) vaiarī pa e–pastu sporta_skola@apollo.lv.Kandidāta vārdam jāpievieno motivēts pieteikums, kādēļ būtu jāpiešķir MSnosaukums.

 

 1. MS nosaukumu piešķir tam kandidātam, kurš pēc apspriešanas un balsošanas iegūst lielāko sporta padomes locekļu balsu skaitu.
 2. Ja 2 mēnešus pēc kārtas tiek iesniegta viena un tā paša sportista uzvārds, tad padome ir tiesīga par mēneša sportistu nominēt to sportistu, kam pēdējā mēnesī ir augstākie sportiskie rezultāti.
 3. Informācija par aizvadītā MS nosaukumu tiek publicēta Cēsu rajona laikrakstā “Druva” nākamā mēneša 1.piektdienā.
 4. Visi aizvadītā gada MS nosaukuma ieguvēji tiek apbalvoti ar Cēsu pilsētas domes un Cēsu rajona padomes suvenīriem.
 5. Katru gadu janvārī jebkuram Cēsu pilsētas un rajona iedzīvotājam iespējams balsot par “Gada sportista” nosaukumu, izvērtējot aizvadīto 12 mēnešu MS nosaukuma ieguvējus. Balsošanu var veikt zvanot laikraksta “Druva” redakcijai vai arī elektroniski internetā, par ko tiks paziņots atsevišķi.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv