Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 11.jūlijs   Vārda dienu svin: Leonora, Svens
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

24.12.2002. Domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē
2002.gada 24.decembrī (prot.Nr.31)
pieņemtie lēmumi

 

Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Zīļu ielā 8/10

___________________________________________________________

Zemes gabala Cēsīs, Zīļu ielā 8/10 īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 19.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.31), Cēsu pilsētas dome nolemj: 

  1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Veselības centrs 4”, reģ.Nr.000318823, juridiskā adrese Rīga, Krišjāņa Barona ielā 117 par zemes gabala Cēsīs, Zīļu ielā 8/10 daļu uz 10 gadiem, sākot ar 2003.gada 10.janvāri.
  2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 1200 m2.
  3. Zemes lietošanas mērķis – rūpniecības objektu apbūves teritorija (1002).
  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 4% no zemes paraugvērtības.
  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītājas p.i. A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

  

 

Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Zīļu ielā 8/10

___________________________________________________________

 

Zemes gabala Cēsīs, Zīļu ielā 8/10 īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 19.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.31), Cēsu pilsētas dome nolemj: 

  1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Arti DORILU, par zemes gabala Cēsīs, Zīļu ielā 8/10 daļu uz 10 gadiem, sākot ar 2003.gada 10.janvāri.
  2.   Iznomājamā zemes gabala kopplatība 500 m2.
  3. Zemes lietošanas mērķis – rūpniecības objektu apbūves teritorija (1002).
  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 4% no zemes paraugvērtības.
  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītājas p.i. A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

 

Par zemes gabala Cēsīs, Kaļķu ielā 16
lietošanas mērķi

___________________________________________________________

Cēsu pilsētas dome 2001.gada 19.jūlijā pieņēma lēmumu “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Kaļķu ielā 16” (prot.Nr.9, § 14), saskaņā ar kuru paredzēja iznomāt zemes gabalu Cēsīs, Kaļķu ielā 16, zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu apbūves teritorija (081203), uz pieciem gadiem SIA “Alianse 2”. Nomnieks apņēmās realizēt Kaļķu ielas (posmā no Lapsu ielas līdz Apšu ielai) rekonstrukciju, paredzot iesegt ielu ar cieto segumu.

Izskatot SIA “Alianse 2” iesniegumu, 2001.gada 13.septembrī Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu “Par izmaiņām lēmumā “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Kaļķu ielā 16”” (prot.Nr.12, § 1), nosakot zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu apbūves teritorija (081203) – 2000 m2, pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras, sporta u.c. sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorija (091216) – 7000 m2.

2001.gada 27.septembrī Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.07.2001.lēmumā “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Kaļķu ielā 16”” (prot.Nr.13, § 6), paredzot zemes nomas līgumu noslēgt uz divdesmit pieciem gadiem, kā arī, paredzot nomnieka ieguldījumu Kaļķu ielas seguma uzlabošanā, zemes nomas maksu par zemes gabalu Cēsīs, Kaļķu ielā 16, iekasēt sākot no 2002.gada 1.augusta.

Pamatojoties uz SIA “Alianse 2” (Nr.90, 19.02.2002.) un SIA “Megarons” (Nr.24, 19.02.2002.) iesniegumiem par zemes nomas līguma pārslēgšanu, Cēsu pilsētas dome 2002.gada 28.februārī pieņēma lēmumu “Par zemes nomu Cēsīs, Kaļķu ielā 16” (prot.Nr.5, § 7), saskaņā ar kuru jaunais nomnieks – SIA “Megarons” saglabāja visus iepriekšējā nomnieka pienākumus, tiesības un saistības.

Izvērtējot nomnieka SIA “Megarons” reālo ieguldījumu pilsētas transporta infrastruktūras (Kaļķu ielas) rekonstrukcijā, pamatojoties uz 2002.gada 19.decembra pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (prot.Nr.31) un pilsētas zemes komisijas 2002.gada 20.decembra sēdes (prot.Nr.26) atzinumu Nr.107, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt zemes gabala Cēsīs, Kaļķu ielā 16 lietošanas mērķi – darījumu iestāžu apbūves teritorija (081203) – 2000 m2, pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras, sporta u.c. sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorija (091216) – 7000 m2, par neatbilstošu zemes gabala turpmākajai izmantošanai.
  2. Noteikt zemes gabalam Cēsīs, Kaļķu ielā 16 zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801), atbilstoši LR Ministru kabineta rīkojumam Nr.344 (31.07.2001.) “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”.
  3. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabala Cēsīs, Kaļķu ielā 16, platība kadastrāli uzmērot noteikta 8672 m2.
  4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītājas p.i. A.Zerne) sagatavot grozījumus esošajā zemes nomas līgumā.

 

 

Par zemes nomas parāda dzēšanu Cēsīs, Palasta ielā 24

___________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu Kultūras centra direktores I.GROZAS 2002.gada 13.decembra iesniegumu Nr. 2238/1-11, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 19.decembra atzinumu ( prot. Nr. 31) Cēsu pilsētas dome nolemj:

Dzēst Bērziņas I/U ‘’ZEM OZOLA’’ zemes nomas parādu par zemes gabala nomu Cēsīs, Palasta ielā 24.

 

 

Par nodomu protokola apstiprināšanu starp SIA ‘’Vērdiņš PR’’ un Cēsu Kultūras centru Cēsīs, Raunas ielā 12

___________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu Kultūras centra direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 19.decembra sēdes (protokols nr. 31) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 Apstiprināt nodomu protokolu starp SIA ‘’Vērdiņš PR’’ un Cēsu Kultūras centru saskaņā ar pielikumu

 

 

 

Par darba uzdevuma apstiprināšanu
Cēsu pilsētas teritorijas plāna izstrādei

 ___________________________________________________________

 

Pamatojoties uz LR Ministru Kabineta 2000. gada 09. decembra noteikumiem Nr. 423 '' Noteikumi par teritoriju plānojumiem '', Cēsu pilsētas domes 2002.gada 19.decembra Tautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr. 31), Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu pilsētas teritorijas plāna izstrādei saskaņā ar pielikumu

 

 

 

 

 

 

Par valsts investīciju programmā 2004-2008
iesniedzamo projektu saraksta apstiprināšanu
___________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002.gada 19.decembra Tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr.31), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 • Apstiprināt valsts investīciju programmā 2004-2008 iesniedzamo projektu sarakstu, saskaņā ar pielikumu
 • Gatavot projektu pieteikumus iesniegšanai valsts investīciju programmai 2004-2008.

 

 

 

Par papildinājumiem 2002.gada 10.oktobra Cēsu pilsētas domes lēmumā
“Par līgumu ar SIA “Mārva” apstiprināšanu” (prot. nr. 25, §. nr. 1)

___________________________________________________________

 Saskaņā ar 2002.gada 10.oktobra Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par līgumu ar SIA “Mārva” apstiprināšanu” (prot.nr. 25, § nr. 1) noslēgta vienošanās (Nr. 10-6-0359/2002) par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un nomas līgums (Nr. 10-6-0291/2002) par telpām Cēsīs, Valmieras ielā 19. Pamatojoties uz noslēgtajiem pirkuma līgumiem (Nr. 10-6-0151/2002; 10-6-0352/2002; 10-6-0163/2002; 10-6-0164/2002; 10-6-0165/2002) par tehnoloģisko iekārtu iegādi Cēsu 2.vidusskolas ēdināšanas blokam un nepieciešamību precizēt vienošanās (Nr. 10-6-0359/2002) par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu atsevišķus punktus un

pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 19.decembra sēdes (protokols nr. 31) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Papildināt 2002.gada 10.oktobra Cēsu pilsētas domes lēmumu (protokols nr. 25, paragrāfs nr. 1) “Par līgumu ar SIA “Mārva” apstiprināšanu” ar sekojošo:
  1. apstiprināt papildus vienošanās projektu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Cēsu pilsētas izglītības iestādēm, saskaņā ar pielikumu
  2. apstiprināt tehnoloģisko iekārtu nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu
 1. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt iepriekšminētos līgumus.

 

 

 

 

 Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 18,
pirkuma līguma apstiprināšanu

___________________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 17.02.1994. likumu ‘’Par valsts un pašvaldības īpašuma objektu privatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 2002.gada 22.augusta sēdes protokola Nr. 20 paragrāfu Nr. 9 ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 18, nodošanu privatizācijai’’, Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.oktobra sēdes protokola Nr. 26 paragrāfu Nr. 8 ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 18, privatizācijas projekta apstiprināšanu’’, Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.novembra sēdes protokola Nr. 29 paragrāfu Nr. 15 ‘’Par zemesgabala Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 18, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (20.12.2002, protokols Nr. 17), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 18 (astoņpadsmit), Cēsīs, kas sastāv no zemesgabala 2875 kv.m. (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci kvadrātmetri) platībā, kadastra Nr. 4201 003 0805, un būves – angāra, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’KRĀČUPE’’.
 2. Apstiprināt pirkuma līgumu saskaņā ar pielikumu
 3. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumam ‘’ Dzīvokļu pārvalde’’ (priekšnieks Ģ.BEIKMANIS) nodot nekustamo īpašumu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’KRĀČUPE’’ ar pieņemšanas – nodošanas aktu 20 dienu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.
 4. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs J.Beikmanis).

 

  

Par cenrāža apstiprināšanu
BO SIA “Cēsu tirgus” pakalpojumiem

___________________________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas tirgus administratora Māra Bērziņa ziņojumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (sēdes prot.Nr.32, 19.12.2002.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt “Cenrādi BO SIA “Cēsu tirgus” pakalpojumiem”, saskaņā ar pielikumu
  2. Noteikt, ka “Cenrādis BO SIA “Cēsu tirgus” pakalpojumiem” tiek pielietots nodevu iekasēšanai gadatirgos.

 

 

 

 

Par gadatirgu organizēšanu
BO SIA “Cēsu tirgus” 2003.gadā

___________________________________________________________

 

Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.388 “Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (sēdes prot.Nr.32, 19.12.2002.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atļaut organizēt ikmēneša gadatirgus Cēsu tirgū 2003.gadā pēc šāda grafika:
   • 17., 18.janvārī
   • 14., 15.februārī
   • 14., 15.martā
   • 11., 12.aprīlī
   • 23., 24. maijā
   • 20., 21.jūnijā
  1. Nodevu par tirdzniecības vietu izmantošanu iekasēt saskaņā ar Cēsu pilsētas domes apstiprināto “Cenrādi tirgus pakalpojumiem”.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot BO SIA “Cēsu tirgus” direktoram M.Bērziņam.

   

  Par sabiedriskās pirts apsaimniekošanu Cēsīs, Vaļņu ielā 29/ 31

  ___________________________________________________________

  Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu ( 2002.gada 19.februārī, protokols Nr.32), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1.Uzsākt sabiedriskās pirts darbību Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31 ar 2003.gada janvāri un apstiprināt nolikumu. ( Nolikums pielikumā ).

  2.Apstiprināt šādu sabiedriskās pirts pagaidu darba laiku :

  Pirmdien - brīvs

  Otrdien - brīvs

  Trešdien - no plkst.10.00 līdz 19.00 vīrieši

  Ceturtdien - no plkst. 13.00 līdz 22.00 sievietes

  Piektdien - no plkst. 10.00 līdz 19.00 vīrieši

  Sestdien - no plkst. 13.00 līdz 22.00 sievietes

  Svētdien - no plkst. 10.00 līdz 14.00 sievietes

  no plkst. 15.00 līdz 19.00 vīrieši

  3.Izveidot ar 2003.gada janvāri divas amata vienības – pirts apkalpotājs.

  4.Uzdot domes Administratīvās nodaļas vadītājai Ilzei Ķieģelei noslēgt darba līgumus un līgumus par pilnu materiālo atbildību ar pirts apkalpotājiem.

  5. Apstiprināt sabiedriskās pirts maksas pakalpojumus (ja apmeklējums nepārsniedz 1st.un 30 min):

   • Pieaugušajiem, skolēniem un studentiem – Ls 1,00 ( t.sk. PVN 18%)
   • Invalīdiem( uzrādot attiecīgo apliecību), maznodrošinātiem iedzīvotājiem (uzrādot Cēsu pilsētas sociālās nodaļas izdotu talonu), pensionāriem un bērniem līdz 7 gadu vecumam - Ls 0.50 ( t.sk. PVN 18%)

( Instrukcija par skaidras naudas iekasēšanas un norēķināšanās kārtību pielikumā )

6.Uzdot Cēsu pilsētas domes Tehniskās nodrošinājuma nodaļas vadītājam Jurim Cīrulim nodrošināt sabiedriskās pirts darbības uzsākšanu, veikt tās darbības kontroli un izstrādāt iekšējās kārtības noteikumus.

7. Uzdot domes Finansu nodaļas vadītājas p.i. Aivijai Zernei paredzēt 2003.gada domes pamatbudžetā finansējumu sabiedriskās pirts izdevumu segšanai.

 

 

Par saistību pārfinansēšanu

___________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 19.12.2002., prot.Nr.32) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Lūgt LR Finansu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomei izskatīt jautājumu par Cēsu pilsētas domes ilgtermiņa kredīta saistību ar aizņēmēju SIA “Cēsu būvnieks” kā aizņēmēju no a/s ”Latvijas Unibanka” pārkreditēšanu uz Valsts kasi kā aizņēmēju Cēsu pilsētas dome, lai veiktu aizņēmuma atmaksu ar izdevīgākiem aizdevuma nosacījumiem un nodrošinātu Valsts kases kontroli pār pašvaldības kredītsaistībām.

 

 

 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Cēsu pilsētas sporta skolai

___________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta padomes priekšsēdētāja iesniegumu un Finansu komitejas ( 19.12.2002., prot.Nr.32 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt Ls 213,00 ( divi simti trīspadsmit lati ) pasākuma “ Cēsu pilsētas sporta skolas laureāta” sagatavošanai no Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā apstiprinātā finansējuma sporta pasākumu ( valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120 ) nesadalītajiem līdzekļiem sporta klubu atbalstam.

 

 

 

Par grozījumu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 26.septembra lēmumā
“Par izmaiņām Cēsu pilsētas mākslas skolas
un Cēsu bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstos”

___________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (19.12.2002.prot.Nr.32) atzinumu , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 26.septembra lēmumā “ Par izmaiņām Cēsu pilsētas mākslas skolas un Cēsu bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstos” ”( prot.Nr24, &22) šādu grozījumu:

1.Izslēgt no 1.punkta vārdus “ līdz 31.decembrim”

 

 

Par grozījumu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 26.septembra lēmumā
”Par Cēsu pilsētas sporta skolas amata vienību saraksta apstiprināšanu”

___________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 19.12.2002.prot.Nr.32) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 26.septembra lēmumā “Par Cēsu pilsētas sporta skolas amata vienību saraksta apstiprināšanu”( prot.Nr24, &22) šādu grozījumu:

Svītrot no 2.punkta vārdus “ līdz 31.decembrim”.

 

 

Par grozījumu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumā
“ Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas
pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem”

___________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (19.12.2002.prot.Nr.32) atzinumu , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumā “Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas pirmskolas iestāžu vadītājiem”( prot.Nr22, &36) šādu grozījumu:

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“ Piemaksas izmaksāt no Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā attiecīgajam gadam iestādes budžetā apstiprinātā algu fonda līdzekļiem “.

 

 

 

 

Informācija “Par pašvaldības uzņēmuma “Vinda”
2003.gada budžetu”

___________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (19.12.2002., prot.Nr.32) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Informāciju pieņemt zināšanai (p/u “Vinda” budžeta projekts 2003.gadam pielikumā).

 

 

 

Pielikums

 

 

Darba uzdevums Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam

Pilsētas teritorijas plāna mērķis :

Nodrošināt kvalitatīvu pilsētas vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, stabilu un sakārtotu pilsētas vēsturisko centru un kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstītas infrastruktūras, biznesa un tūrisma saistošas vides izveidošanu, kā arī racionālu dabas un cilvēku resursu izmantošanu.

Pilsētas teritorijas plāna izstrādes uzdevumi.

 

 1. Teritorijas plānā noteikt :

 

1.1. dzīvojamo rajonu, rūpniecisko, darījumu un atpūtas zonu struktūru, attīstības virzienus;

1.2. meža teritorijas;

1.3. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un funkcionālās zonas;

1.4. īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās terotorijas, objektus un nekustamo kultūras pieminekļu izvietojumu pilsētā;

1.5. atpūtai un tūrismam nozīmīgus objektus atbilstoši LR likumam '' Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātņu objektiem un nacionālām sporta bāzēm;

1.6. rekreatīvas teritorijas / īslaicīgas un ilglaicīgas / Gaujas piekrastes zonā, dabas parki, to noslodzi;

1.7. kapsētas, dzīvnieku kapsētas un nolietotās tehnikas kapsētas;

1.8. pazemes ūdeņu aizsardzības teritorijas;

1.9. atdalāmās teritorijas un objektus saskaņā ar likumu par aizsargjoslām;

1.10. detālplānu izstrādāšanai paredzētās teritorijas

1.11. pilsētas transporta plūsmas risinājumu;

1.12. pilsētas nozīmes transporta un inženierkomunikāciju trases un teritorijas;

1.13. priekšlikumi ekoloģisko konfliktsituāciju risināšanai - esošo ražošanas gaisa piesārņojumu un tā ietekme uz gaisa baseinu un potenciāli bīstamās saimnieciskās darbības, teritorijas riska analīze pastāvīgiem objektiem / naftas glabātuves, saldētavas /;

1.14. sadzīves, rūpniecisko un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas programmu;

1.15. objektus un teritorijas saskaņā ar ekoloģisko uzdevumu;

1.16.teritorijas ar paaugstinātu ugunsbīstamību, sprādzienbīstamus un citus riska objektus, civilās aizsardzības un valsts aizsardzības objektus;

 

2. Pieprasīt un ievērot nosacījumus pilsētas plānojuma izstrādei no šādām institūcijām :

 

2.1. Valmieras reģionālās vides pārvaldes / ekoloģisko uzdevumu /;

2.2. sabiedrības veselības aģentūras / higēnisko uzdevumu /;

2.3. pārtikas un veterinārā dienesta Cēsu pārvaldei;

2.4. A/S ''Latvijas Dzelzceļš'' infrastruktūras pārvaldei;

2.5. Latvijas autoceļu direkcijas Cēsu nodaļas;

2.6. A/S '''Latvijas gāze'' Cēsu iecirkņa;

2.7. SIA '' Cēsu būvnieks'' / siltumtīklu stratēģija /;

2.8. Z E T Cēsu iecirkņa;

2.9. Gaujas nacionālā parka administrācijas / zonējuma prasības attiecībā uz pilsētas teritoriju/;

2.10. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Cēsu rajona nodaļas;

2.11.p/u ‘’Vinda’’.

 

3.Realizēt teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas programmu :

3.1.       paziņojuma sniegšana 2003. gada janvārī Cēsu rajona laikrakstā ''Druva'' un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā '' Latvijas Vēstnesis '' par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un sabiedrības viedokļa uzklausīšanu;

3.2. sabiedrības viedokļa uzklausīšana par pilsētas teritorijas plānojumu no 2003. gada 25. janvāra līdz 2003. gada 25. martam;

3.3. pilsētas domes lēmuma pieņemšana 2003. gada maija mēnesī par teritorijas plānojuma apstiprināšanu 1. redakcijā un tā sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu;

3.4. paziņojuma sniegšana 2003. gada maijā Cēsu rajona laikrakstā '' Druva''; un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā '' Latvija Vēstnesis'' par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu;

3.5. sabiedrības viedokļa uzklausīšana par pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakciju līdz 2003. jūlija mēnesim;

3.6. pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas pārskata sagatavošana, rezultātu apstiprināšana - 2003. gada augusts.

 

 

Pielikums

 

 

NOLIKUMS
par Cēsu sabiedriskās pirts
darbinieku pienākumiem un darba grafiku

Galvenie uzdevumi

Cēsu sabiedriskajā pirtī Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31 strādā 2 darbinieki. Katra darbinieka pamatuzdevums ir:

  1. Veikt pirts kasiera pienākumus.
  2. Veikt pirts un apmeklētāju apkalpotāja un apkopēja pienākumus.
  3. Uzturēt kārtībā ēkas daļu un iekārtas.
  4. Veikt inventāra un apkopes līdzekļu sagādes pienākumus pēc nepieciešamības pirts ekspluatācijas laikā.
  5. Veikt ūdens patēriņa un elektroenerģijas patēriņa uzskaiti.

Darbinieka pienākumi.

  1. Katru dienu uzsākot darbu pārbaudīt pirts iekārtu darbu, inventāra kārtību un esamību. Uzsildīt lāvas telpu.
  2. Sakārtot un uzpildīt viesus papīra, ziepju un citus automātus, pārliecināties vai pirts atbilst higiēnas prasībām.
  3. Savlaicīgi ziņot piegādātājam par ūdens, apsildes elektroenerģijas trūkumiem, kā arī rūpēties par savlaicīgu sīkā inventāra atjaunošanu un iegādi.
  4. Rūpēties par inventāra, iekārtu u.t.t. savlaicīgu remontu.
  5. Ziņot augstākstāvošiem darbiniekiem domē par avārijām, ja nepieciešams, izsaukt avārijas dienestus patstāvīgi . Nekārtību gadījumā izsaukt pašvaldības policiju vai valsts policiju.
  6. Ugunsgrēka gadījumā izsaukt ugunsdzēsības dienestu telefoniski un ziņot domes atbildīgajām amatpersonām.
  7. Veicot pirtnieka pienākumus palīdzēt nespējīgākiem cilvēkiem, invalīdiem iekļūt pirtī un nomazgāties.
  8. Regulāri ieslēgt un izslēgt nepieciešamos elektro agregātus, ventilatorus, ūdens krānus u.t.t., lai nodrošinātu pirts normālu darbību.
  9. Veicot kasiera pienākumus, regulāri atskaitīties par ieņēmumiem un izdevumiem un izpildīt visas domes Finansu nodaļas prasības.
  10. Apkalpot klientus pieklājīgi. Paskaidrot klientiem pirts darbības principus un palīdzēt nomazgāties.
  11. Beidzot darbu apkopt telpas un ieslēgt signalizācijas iekārtu, pirms tam atslēdzot pirts lāvas apsildes iekārtu un vēlreiz pārliecināties par kārtību pirtī.

Tiesības.

Pirts darbinieku tiesības nosaka Cēsu pilsētas domes nolikums. Pirts darbinieka tiesības ir:

  1. Saņemt nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu sava darba veikšanai.
  2. Saņemt nepieciešamo palīdzību no citām domes nodaļām un pašvaldības policijas savu un darba jautājumu risināšanai.

Atbildība.

Pirts darbinieki atbild par šajā nolikumā noteikto. Atbild par darba drošības aktu un instrukciju ievērošanu.

Organizatoriskā struktūra.

Pirts darbinieki strādā pēc Cēsu pilsētas domes izstrādāta darba grafika, domes administrācijas un Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja norādēm. Vienā maiņā strādā abi darbinieki astoņas stundas, vienu stundu izmantojot pusdienas laikam savstarpēji mainoties.

 

 

Pielikums

 

INSTRUKCIJA

Par skaidras naudas iekasēšanas un norēķināšanās kārtību

Pamatojoties uz to, ka sabiedriskā pirtī skaidras naudas iekasēšana notiek ārpus domes galvenās kases, noteikt šādu kārtību:

  1. Sabiedriskā pirtī skaidras naudas iekasēšana notiek bez kases aparāta.
  2. Darījumu apliecinošs dokuments ( tipogrāfiski iespiesta biļešu grāmata) reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālā iestādē ( biļešu un grāmatas paraugs pielikumā Nr.1), ir grāmatvedības ieņēmuma attaisnojuma dokuments.
  3. Sabiedriskās pirts apkalpotāji Cēsu pilsētas domes kasē, pēc reģistrācijas stingrās uzskaites veidlapu reģistrācijas žurnālā, kuru veic domes centralizētas grāmatvedības speciālists ( veidlapu paraugs pielikumā Nr.2), pret parakstu saņem tipogrāfiski iespiestas biļešu grāmatas, ne vairāk kā divas.
  4. Uz izsniegtās biļešu kvīts pasakņa pirts apkalpotājs veic atzīmi par biļetes realizācijas datumu
  5. Sabiedriskās pirts apkalpotājs veic norēķinu domes kasē nākošajā darba dienā līdz plkst.12.00.
  6. Cēsu pilsētas domes grāmatvedības nodaļas galvenais speciālists izraksta kases ieņēmumu orderi ( paraugs pielikumā Nr.3 ), pēc kura domes grāmatvedības speciālists pieņem skaidru naudu domes kasē un izsniedz sabiedriskās pirts apkalpotājam kases ieņēmumu ordera kvīti, kurā uzrādīti realizēto biļešu numuri no…līdz…

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv