Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

12.09.2002. Domes sēdes lēmumi


 

CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2002.GADA 12.SEPTEMBRĪ
PIEŅEMTIE LĒMUMI

Protokols Nr.22

 

Par zemes gabalu
Cēsīs, Uzvara bulvārī 18

_____________________________________

Izskatījusi SIA “Salons Vidzeme”2002.gada 14.janvāra un 15.augusta (reģ. Nr. 1386/1-11) rakstus un Jāņa Ažiņa2002.gada 3.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz pilsētas būvvaldes 2002.gada 23.augustaatzinumu (prot.Nr.25), un pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 29.augustaatzinumu (prot.Nr.22), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Saglabāt zemes gabalu Cēsīs, Uzvaras bulvārī 18, kad. Nr. 4201-005-1401 (reģistrēts zemesgrāmatā 2002.gada 26.martā, nodalījuma Nr. 1000 006 3793) pilsētas pašvaldības īpašumā.
  2. Rezervēt zemes gabalu Cēsīs, Uzvaras bulvārī 18, pilsētas pašvaldības funkciju realizēšanai.
  3. Neiznomāt zemes gabalu Cēsīs, Uzvaras bulvārī 18, jaunai apbūvei.

 

 Par zemes gabala 8/30 domājamodaļu nomu
Cēsīs, Rūpniecības ielā 13

_____________________________________

Pamatojoties uz 2001.gada 22.februāralēmumu “Par pašvaldības uzņēmuma “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums”pamatlīdzekļu nomu” (prot. Nr.4;§34), saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada23.decembra lēmumu Nr. 913 “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsupilsētā” un 2000.gada 24.februārā grozījumiem tajā, un pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2002.gada 29.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.22), Cēsupilsētas dome nolemj :

  1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Cēsu būvnieks” reg. Nr. 000300193, juridiskā adrese “Katrīnkalns” Drabešu pagasts, Cēsu rajons, par zemes gabala 8/30 domājamās daļām Cēsīs, Rūpniecības ielā 13, līdz 2022.gada 14.maijam.
  2. Zemes gabala kopplatība 29565 m2.
  3. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 4% no zemes paraugvērtības.
  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.LEIMANE) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par zemes gabala daļas nomu
Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68a

_____________________________________

Izskatījusi SIA “Atpūtas bāze“Cīruļkalns”” iesniegumu (1086/1-11, 26.06.2002.) par zemes nomas maksasaprēķināšanu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas2002.gada 29.augusta atzinumu (prot. Nr.22), Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Atpūtas bāze “Cīruļkalns””, reģ. Nr. 410302432, juridiskā adrese Cēsīs, Cīrulīšu ielā 70, par zemes gabala Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68a daļu uz 6 mēnešiem sākot ar 2002.gada 12.septembri.
  2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 5000 m2 (pielikumā zemes gabala shēma).
  3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objektu teritorija (0908).
  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 3% no zemes paraugvērtības.
  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
  6. Pieņemt zināšanai, ka uz minētā zemesgabala pieļaujama pameža un krūmu izciršana bērnu kamaniņu trases bez pacēlāja iekārtošanai. Pameža un atsevišķu koku izciršana saskaņojama noteiktajā kārtībā.
  7. Jautājumu par zemes gabala izmantošanu pēc 2003. gada 12.aprīļa skatīt Tautsaimniecības komitejas sēdē 2003.gada 3.aprīlī.


Par zemes gabala nomu Cēsīs, Uzvaras bulvārī 30

_____________________________________

Izskatījusi Jāņa LĀČA iesniegumu parzemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas zemes komisijas 2002.gada19.augusta atzinumu (prot.Nr.17) un pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada29.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.22), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Jāni LĀCI, par zemes gabalu Cēsīs, Uzvaras bulvārī 30 uz 10 gadiem sākot ar 2002.gada 13.septembri.
  2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 1916 m2.
  3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objektu izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0901).
  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 10% no zemes paraugvērtības.
  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par zemes gabala nomu
Cēsīs, Niniera ielā 7

_____________________________________

Pamatojoties uz SIA “Cēsu maiznīca”iesniegumu ( 1496/1-11, 30.08.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu unpamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 5.septembra sēdesatzinumu (prot. Nr.23), Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Cēsu maiznieks” reģ. Nr. 000335213, juridiskā adrese Cēsīs, Niniera ielā 7, par zemes gabalu Cēsīs, Niniera ielā 7, uz 3 gadiem sākot ar 2002.gada 13.septembri.
  2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 5534 m2.
  3. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorija (1001).
  4. Zemes nomas maksā noteikt 4% no zemes paraugvērtības.
  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

 Par Cēsu pilsētas Videsattīstības padomes sastāva papildināšanu

_____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2002.gada 5.septembra (protokols Nr.23) atzinumu un Videsattīstības padomes priekšlikumu Cēsu pilsētas domes nolemj:

Cēsu pilsētas Vides attīstībaspadomes sastāvā iekļaut Cēsu pilsētas domes attīstības plānošanas nodaļas videsspeciālisti Intu Ādamsoni.

 

Par piedalīšanos Vidzemes plānošanasreģionā

_____________________________________

 

Pamatojoties uz Reģionālāsattīstības likumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada5.septembra (protokols Nr.23) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  • piedalīties un darboties Vidzemes plānošanas reģionā.

 

Par Cēsu 5.pirmsskolas izglītībasiestādes
“Akmens ligzda” vadītājas pienākumu izpildītāju

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas (15.augusta.2002., prot.Nr. 18) atzinumu Cēsupilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Lieni Kazaku par vadītājaspienākumu izpildītāju Cēsu 5.pirmsskolas izglītības iestādē ar š.g. 12.septembri.

 

Par Izglītības nodaļas nolikumaapstiprināšanu

_____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (29.08.2002.,prot.Nr.19), Cēsupilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Izglītības nodaļasnolikumu, saskaņā ar pielikumu

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Palastaielā 18a,
privatizācijas projekta apstiprināšanu

_____________________________________

Pamatojoties Latvijas Republikas17.02.1994 likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’,Cēsu pilsētas domes 13.06.2002. sēdes protokola Nr. 15, paragrāfu Nr. 59 ‘’Parnekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 18a, nodošanu privatizācijai’’ un23.08.2002. Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (protokolaNr. 12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 18a,kas sastāv no palīgēkas – jaunbūves, kadastra apzīmējums 4201 005 1624 002, privatizācijas projektu saskaņā ar pielikumu
  2. Apstiprināt nekustamā īpašuma cenu Ls 1300.00 (viens tūkstotis trīs simti lati). Maksāšanas līdzekļi 100% privatizācijas sertifikāti.
  3. Apstiprināt nekustamā īpašuma privatizācijas metodi – pārdošana, privatizācijas paņēmienu – pārdošana ar tūlītēju samaksu.
  4. Apstiprināt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vitālijam LOČMELIM.
  5. Noteikt, ka nekustamā īpašuma pircējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar palīgēkas – jaunbūves nodošanu privatizācijai, Ls 112.68 (viens simts divpadsmit lati un 68 santīmi) apmērā, saskaņā ar pielikumu
  6. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai ( priekšsēdētājs J.Beikmanis).

 

Par nedzīvojamās ēkas Cēsīs, Vaļņuielā 12a, privatizācijas
projekta apstiprināšanu

_____________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas17.02.1994. likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektuprivatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 13.06.2002. sēdes protokola Nr. 15,paragrāfu Nr. 58 ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Vaļņu ielā 12a, nodošanuprivatizācijai’’ un 23.08.2002. Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijaspriekšlikumu (protokols Nr. 12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Cēsīs, Vaļņu ielā 12a, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2607 002, privatizācijas projektu saskaņā ar pielikumu
 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai ( priekšsēdētājs J.Beikmanis).

  

 

Par Cēsu pilsētas domei piederošoīpašumu
privatizācijas pabeigšanu

_____________________________________

Pamatojoties uz LR 17.02.1994. likuma“Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.pantu un Cēsupilsētas īpašuma privatizācijas komisijas 23.08.2002. atzinumu /protokols Nr. 12/,Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1.Atzīt trīs Cēsu pilsētaspašvaldības īpašuma objektu privatizāciju par pabeigtu /objektu saraksts pielikumā/.

2.Uzdot Cēsu pilsētas īpašumaprivatizācijas komisijai /priekšsēdētājs J.BEIKMANIS/ sagatavot tekstu minētajājautājumā publikācijai laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Druva”.

Par dzīvokļu privatizācijas pirkumalīgumu noslēgšanu
privatizācijai nodotajās mājās

_____________________________________

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Parvalsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvokļuprivatizācijas komisijas 06.09.2002. atzinumu /protokols Nr. 8/ un iesniegtajiemdokumentiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Apstiprināt viendzīvokļa mājasprivatizācijas pirkuma līgumu Valdai ROZENBERGAI

2.Uzdot Cēsu pilsētas domesspeciālistei dzīvokļu un privatizācijas jautājumos R.Kalniņai nodrošinātprivatizācijas pirkuma līgumu noformēšanu atbilstoši likumam “Par valsts unpašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.

 

Par divu 19,8 m2 lieluneapdzīvojamo telpu Cēsīs, Piebalgas ielā 4, pārdošanu izsolē

_____________________________________

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Parvalsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvokļuprivatizācijas komisijas 06.09.2002. priekšlikumu /protokols Nr. 8/, Cēsu pilsētasdome nolemj:

1.Pārdot divas neapdzīvojamās telpas /garāžas pēcinventarizācijas plāna Nr. 1 un Nr. 2/ Cēsīs, Piebalgas ielā 4, izsolē.

2. Apstiprināt katras garāžas sākumacenu Ls 1480,- /viens tūkstotis četri simti astoņdesmit lati/, maksāšanas līdzekļi- 50% lati un 50% privatizācijas sertifikāti.

3.Apstiprināt neapdzīvojamo telpu/garāžu/ Cēsīs, Piebalgas ielā 4, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu

4.Uzdot Cēsu pilsētas domes nekustamāīpašuma izsoles komisijai /priekšsēdētājs M.ŠĶĒLE/ organizēt izsoli 2002.gada1.novembrī plkst. 10.00 un 11.00, izsludinot to laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un“Druva”.

 

Par 16,3 m2 lieluneapdzīvojamo telpu Cēsīs, Piebalgas ielā 4, pārdošanu izsolē

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Parvalsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvokļuprivatizācijas komisijas 06.09.2002. priekšlikumu /protokols Nr. 8/, Cēsu pilsētasdome nolemj:

1.Pārdot neapdzīvojamo telpu /garāžu pēcinventarizācijas plāna / Cēsīs, Piebalgas ielā 4, izsolē.

2. Apstiprināt garāžas sākuma cenu Ls1220.- /viens tūkstotis divi simti divdesmit lati/, maksāšanas līdzekļi - 50% lati un50% privatizācijas sertifikāti.

3.Apstiprināt neapdzīvojamās telpas/garāžas/ Cēsīs, Piebalgas ielā 4, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu

4.Uzdot Cēsu pilsētas domes nekustamāīpašuma izsoles komisijai /priekšsēdētājs M.ŠĶĒLE/ organizēt izsoli 2002.gada1.novembrī plkst. 12.00, izsludinot to laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un“Druva”.

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Rīgasielā 55, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo mājunodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, un 2002.gada15.augusta dzīvojamās mājas Cēsīs, Rīgas ielā 55, dzīvokļu īpašnieku sapulcesprotokolu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

 

1.Ar 2002.gada 1.oktobri izslēgt noCēsu pilsētas p/u “Dzīvokļu pārvalde” bilances 6 dzīvokļu dzīvojamo māju Cēsīs,Rīgas ielā 55.

2.Līdz š.g. 30.septembrim domesdzīvokļu un komunālai nodaļai /vadītājs I.MERCS/ sagatavot mājas nodošanas aktu/dokumenta teksts pielikumā /, un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodotapsaimniekošanā nekustamo īpašumu Cēsīs, Rīgas ielā 55, 22.12.1999. reģistrētuzemesgrāmatu nodaļā, nodalījums Nr. 1334, uz pilsētas pašvaldības vārda,dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai – Jurim Pēterim ŠMITAM

3. Apstiprināt mājas nodošanas aktaobligātu pielikumu – izziņu par īpašuma sadalīšanu Cēsīs, Rīgas ielā 55.

4. J.P.ŠMITAM pārņemt noslēgtoapsaimniekošanas līgumu saistības par pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamai mājaiCēsīs, Rīgas ielā 55, un ar 2002.gada 1. oktobri uzsākt nekustamā īpašumaapsaimniekošanu, maksājumu iekasēšanu no dzīvokļu īpašniekiem.

Par Cēsu pilsētas domes 27.05.1999.lēmuma Nr. 441 “Par dzīvojamās mājas Cēsīs, Emīla Dārziņa ielā 3, nodošanukooperatīvās sabiedrības “Dārziņkalns” apsaimniekošanā 2.punkta precizēšanu

_____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētasdzīvokļu privatizācijas komisijas 06.09.2002. priekšlikumu /protokols Nr. 8/, Cēsupilsētas dome nolemj:

 

Izteikt 27.05.1999. Cēsu pilsētas domeslēmuma Nr. 441 “Par dzīvojamās mājas Cēsīs, Emīla Dārziņa ielā 3, nodošanukooperatīvās sabiedrības “Dārziņkalns” apsaimniekošanā” 2.punktu šādāredakcijā :

“2.Līdz š.g. 30.maijam Dzīvokļupārvaldei /priekšnieks H.Millers/ sagatavot mājas nodošanas akta tekstu, tajāuzrādot komunālo pakalpojumu sniedzējus, un nodot dzīvokļu īpašnieku kooperatīvaisabiedrībai “Dārziņkalns” apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Cēsīs, EmīlaDārziņa ielā 3, kas sastāv no 3440,0 m2 liela zemesgabala un dzīvojamāsmājas.”

 

Par pilsdrupu pieejamību apmeklētājiem

_____________________________________

Pamatojoties uz būvfirmas “Onikss”veiktajiem Cēsu viduslaiku pilsdrupu nostiprināšanas darbiem un uz Cēsu pilsētasdomes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (15.08.2002.,prot.Nr.18) atzinumu, Cēsupilsētas dome nolemj:

Atļaut tūristiem apmeklēt Cēsuviduslaiku pilsdrupas saskaņā ar izstrādāto maršrutu. (pielikums ) pēc akta parobjekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas.

Par zemes gabala Cēsīs, Lenču ielā 11,sadalīšanu

_____________________________________

Izskatot akciju sabiedrības “Cēsualus” valdes priekšsēdētāja Edgara Štelmahera iesniegumu par nekustamā īpašumaCēsīs, Lenču ielā 11, sadalīšanu (28.08.2002.), pamatojoties uz Cēsu pilsētaszemes komisijas 2002.gada 30.augusta atzinumu Nr.81 (prot.nr.18), Cēsu pilsētas dome no l e m j:

 

 1. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Lenču ielā 11 (kad.nr.4201-005-1601), divos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas alus darītavas vēsturiskā ēka, piešķirt adresi Cēsīs, Lenču ielā 13 (kad.nr.4201-005-1638);
  1. Zemes gabala platība 1025 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910);
 3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Cēsīs, Lenču ielā 11 (kad.nr.4201-005-1601);
  1. Zemes gabala platība 7222 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 3620 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0910) – 3602 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos zemes gabalu apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs; Cēsu siltumtīklu uzņēmumā, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par zemes gabala Cēsīs, Niedru ielā 13,sadalīšanu

_____________________________________

Izskatot zemes gabala Cēsīs, Niedruielā 13, īpašnieka Imanta Valentīna Zēlas, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanuun pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 6.septembra atzinumu Nr.85(prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Niedru ielā 13 (kad.nr.4201-009-0939), piecos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas individuālā dzīvojamā apbūve Cēsīs, Niedru ielā 13, piešķirt adresi Cēsīs, Niedru ielā 13 (kad.nr.4201-009-0939);
  1. Zemes gabala platība 612 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas individuālā dzīvojamā apbūve Cēsīs, Niedru ielā 13, piešķirt adresi Cēsīs, Niedru ielā 15 (kad.nr.4201-009-0940);
  1. Zemes gabala platība 610 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas individuālā dzīvojamā apbūve Cēsīs, Niedru ielā 13, piešķirt adresi Cēsīs, Niedru ielā 17 (kad.nr.4201-009-0941);
  1. Zemes gabala platība 618 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 5. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas individuālā dzīvojamā apbūve Cēsīs, Niedru ielā 13, piešķirt adresi Cēsīs, Niedru ielā 19 (kad.nr.4201-009-0942);
  1. Zemes gabala platība 619 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 6. Atlikušajam zemes gabalam piešķirt adresi Cēsīs, Meža ielā 10 (kad.nr.4201-009-0938);
  1. Zemes gabala platība 2013 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
 7. Pieņemt zināšanai, ka, lai zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos zemes gabalu apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs; Cēsu siltumtīklu uzņēmumā, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Porukaielā 32, sadalīšanu

_____________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Cēsīs,Jāņa Poruka ielā 32, īpašnieka Jāņa Gaujas iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu(G-1730; 30.08.2002.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada6.septembra atzinumu Nr.86 (prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 32 (kad.nr.4201-004-0401), divos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam pie Zeltkalna ielas piešķirt adresi Cēsīs, Zeltkalna ielā 5 (kad.nr.4201-004-0416);
  1. Zemes gabala platība 10000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas namīpašums, saglabāt adresi Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 32 (kad.nr.4201-004-0401);
  1. Zemes gabala platība 7456 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 3730 m2, rūpniecības objekti (0910) – 3726 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā.
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos zemes gabalu apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs; Cēsu siltumtīklu uzņēmumā, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par zemes gabala Cēsīs, Saulrītu ielā4, sadalīšanu

_____________________________________

Izskatot zemes gabala Cēsīs, Saulrītuielā 4, īpašnieka Aigara Ambaiņa iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.A-1635; 20.08.2002.) un uz zemes gabala esošās ēkas īpašnieka SIA “FENIKS ZG”direktora Anda Ziņģa rakstu par atdalāmā zemes gabala robežām (reģ.Nr. 1535/1-11;03.09.2002.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 6.septembraatzinumu Nr.87 (prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Saulrītu ielā 4 (kad.nr.4201-004-0612), trīs zemes gabalos;
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Cēsīs, Piebalgas ielā 81,piešķirt adresi Cēsīs, Piebalgas ielā 83 (kad.nr.4201-004-0637);
  1. Zemes gabala platība 3800 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 2000 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0910) – 1800 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 3. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam pie Piebalgas ielas, kurš robežojas ar zemes gabalu Cēsīs, Saulrītu ielā 6,piešķirt adresi Cēsīs, Piebalgas ielā 85 (kad.nr.4201-004-0638);
  1. Zemes gabala platība 3133 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 1600 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0910) – 1533 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 4. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas ēka Cēsīs, Saulrītu ielā 4, saglabāt adresi Cēsīs, Saulrītu ielā 4 (kad.nr.4201-004-0612);
  1. Zemes gabala robežas iemērīt 6 m attālumā no ēkas sienas ZR un DR virzienā;
  2. Zemes gabala platība 2700 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos zemes gabalu apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs; Cēsu siltumtīklu uzņēmumā, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Cēsīs, Leona Paeglesielā 1, sadalīšanu

_____________________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārdazemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Cēsīs, Leona Paegles ielā 1(nodalījuma Nr.1000 0005 2761; 03.01.2002.) Ievērojot to, ka uz zemes gabala Cēsīs,Leona Paegles ielā 1, plānota sporta kompleksa celtniecība, kurš funkcionēsneatkarīgi no skolas ar iepriekšminēto adresi, nepieciešams būvniecībai nodotajamzemes gabalam piešķirt patstāvīgu adresi.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemeskomisijas 2002.gada 6.septembra atzinumu Nr.88 (prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome n o le m j:

 

 1. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Leona Paegles ielā 1 (kad.nr.4201-009-0101), divos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš paredzēts sporta kompleksa celtniecībai, piešķirt adresi Cēsīs, Piebalgas ielā 18 (kad.nr.4201-009-0129);
  1. Zemes gabala platība 7000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910);
 3. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas skolas ēkas, saglabāt adresi Cēsīs, Leona Paegles ielā 1 (kad.nr.4201-009-0101);
  1. Zemes gabala platība 35997 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0901);

Par jaunas ielas izveidošanu
un zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 56, sadalīšanu

_____________________________________

Lai vēsturiskā zemes gabala ”MēderiNr.1F” daļu Cēsu pilsētas administratīvajās robežās varētu pakāpeniski sadalītapbūvei piemērotos zemes gabalos ar patstāvīgām adresēm, nepieciešams izveidotjaunu ielu, nemainot īpašuma formu.

Izskatot nekustamā īpašuma Cēsīs,Piebalgas ielā 56, īpašnieka Aivara Rodes, pilnvaroto personu Jura Holsta, un AndasFreibergas, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.R-1304; 05.08.2002.),pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 30.augusta lēmumu Nr.50(prot.nr.18), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Izveidot uz zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 56 (kad.nr. 4201-009-0502) ielu un piešķirt tai nosaukumu Mēderu iela (kad.nr. 4201-009-0533; aptuvena platība 1800 m2), kura sākas no Piebalgas ielas kā patreizējais iebraucamais ceļš uz namīpašumu Cēsīs, Piebalgas ielā 56, un beidzas pie meliorācijas grāvja. Ielas profila platums 9 m;
 2. Sadalīt atlikušo zemes gabalu Cēsīs, Piebalgas ielā 56 (kad.nr.4201-009-0502), divos zemes gabalos;
 3. Atdalītajam neapbūvētam zemes gabalam jaunizveidotās Mēderu ielas labajā pusē piešķirt adresi Cēsīs, Mēderu ielā 2 (kad.nr.4201-009-0532);
  1. Zemes gabala platība 18000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam Cēsīs, Piebalgas ielā 56, piešķirt jaunu adresi Cēsīs, Mēderu ielā 1 (kad.nr.4201-009-0502);
  1. Zemes gabala platība 95902 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 75912 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, mežsaimniecība – 19990 m2;
 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos zemes gabalu apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs; Cēsu siltumtīklu uzņēmumā, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

Par zemes gabalu Cēsīs, Gaujas ielā 29un Cīrulīšu ielā 1, apvienošanu

_____________________________________

Izskatot neapbūvētu zemes gabaluCēsīs, Gaujas ielā 29 un Cīrulīšu ielā 1, īpašnieka Ulda Lukstiņa, iesniegumupar zemes gabalu apvienošanu (reģ.Nr.L-1621; 20.08.2002.), pamatojoties uz Cēsupilsētas zemes komisijas 2002.gada 30.augusta atzinumu Nr.82 (prot.nr.18), Cēsupilsētas dome n o l e m j:

 1. Apvienot zemes gabalus Cēsīs, Gaujas ielā 29 (kad.nr.4201-007-0804) un Cīrulīšu ielā 1 (kad.nr.4201-007-0801) vienā zemes gabalā, apvienotajam zemes gabalam piešķirot adresi Cēsīs, Gaujas ielā 29 (kad.nr.4201-007-0804);
 2. Zemes gabala platība 5688 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
 3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai zemes gabala apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos zemes gabalu apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs; Cēsu siltumtīklu uzņēmumā, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

 

 

Par zemes gabala Cēsīs, Leona Paeglesielā 7a, izveidošanu

_____________________________________________________________

Izskatot valsts A/S “Valsts nekustamāīpašuma aģentūra”, iesniegumu par zemes gabala Cēsīs, Leona Paegles ielāreģistrēšanu zemesgrāmatā reģ.Nr.1465/1-11; 26.08.2002.), zemes gabalamapstiprināma adrese un lietošanas mērķis.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemeskomisijas 2002.gada 30.augusta atzinumu Nr.83 (prot.nr.18), Cēsu pilsētas dome n o le m j:

 1. No vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Leona Paegles ielā 7 (490 F) īpašumā nenodotās daļas izveidot jaunu zemes gabalu un piešķirt tam adresi Cēsīs, Leona Paegles ielā 7a (kad.nr.4201-009-0121);
 2. Zemes gabala platība 3763 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabala Cēsīs, Leona Paegles (agrāk Patversmes) ielā 7 (490F) bijušais īpašnieks līdz 1940.gada 21.jūlijam nav zināms un jaunizveidotais zemes gabals Cēsīs, Leona Paegles ielā 7a, piekrīt valstij.


Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Zirņu ielā 19,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

_____________________________________

Ar 1996.gada 30.maija lēmumu Nr.197dzīvoklis Nr.5 dzīvojamā mājā Cēsīs, Zirņu ielā 19, līdz dzīvojamās mājasprivatizācijai nodots īpašumā Guntim Ruseckim, kurš to ar 1997.gada 31.janvārapirkuma - pārdevuma līgumu nodevis Agrim Loginam. Uz pārējo namīpašuma daļu arCēsu pilsētas domes 1999.gada 8.jūlija lēmumu Nr. 549 (prot.Nr.13) atjaunotasīpašuma tiesības Haraldam Hartmanim, kuram par iepriekš privatizēto dzīvoklipiešķirta kompensācija sertifikātos (Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija sēdeslēmuma § 33, prot.Nr.14). Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 9.maija lēmuma § 2,prot.Nr.13, noteikts, ka Haralda Hartmaņa īpašumā esošā dzīvojamās ēkas daļa ir19/25 domājamās daļas no ēkas.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamāīpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta 1.daļas 6.punktu un LR Valsts zemesdienesta 2002.gada 3.septembra izziņu Nr.11-11-2/2864, pamatojoties uz Cēsu pilsētaszemes komisijas 2002.gada 6.septembra atzinumu Nr.84 (prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome no l e m j:

 

Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Cēsīs, Zirņu ielā 19 (būves kad.nr.4201 008 0223 001), kas sastāv no dzīvojamās ēkas 6/25 (sešām divdesmit piektajām) domājamām daļām, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.

 

Par Cēsu pilsētas domes Sociālāsnodaļas un
bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu

_____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesSociālo lietu komitejas 29.08.2002. atzinumu (prot. Nr.18), Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas nolikumu (Nolikums pielikumā ).
  2. Apstiprināt Cēsu pilsētas bāriņtiesas nolikumu (Nolikums pielikumā ).

 

Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valstsģimnāzijas revīzijas aktu

_____________________________________

  

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesiekšējās revidentes 16.08.2002. “Aktu par revīzijas rezultātiem DraudzīgāAicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzijā” un Finansu komitejas (29.08.2002.prot.Nr.23)atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt “Aktu par revīzijas rezultātiem Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzijā”.
 2. Izvērtējot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzijas finansiālo darbību, tās grāmatvedības uzskaiti un organizāciju par revidējamo laika posmu, atzīt, ka grāmatvedības dokumenti pamatbudžetā noformēti atbilstoši likumiem un citiem normatīviem aktiem, bet netika gūts patiess un skaidrs priekšstats par speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu paredzētiem mērķiem.

 

 

 

 

Par finansiālu atbalstu Viljara Tooma grāmatai

_____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības ,kultūras un sporta komitejas (29.08.2002.prot.Nr.18) un Finansu komitejas(29.08.2002.prot.Nr.23) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt Ls 100,00 līdzfinansējumuViljara Tooma grāmatai “Vidusvidzemes biogrāfiskā vārdnīca ” no Cēsu pilsētasdomes speciālā budžeta reklāmas eksponēšanas gūtajiem ieņēmumiem.

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes22.08.2002.lēmumā
“Par Cēsu pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukcijas
darbu apstiprināšanu 2002.gadam” (prot.Nr.20, § 15)

_____________________________________

Pamatojoties uz Valsts a/s“Latvenergo” filiāles Ziemeļu elektriskie tīkli” tehniskā direktora GuntaJansona iesniegtajām precizētajām tāmēm par veicamajiem ielu apgaismošanasizdevumiem un Finansu komitejas atzinumu (29.08.2002., prot. Nr. 23), Cēsu pilsētas domenolemj:

Grozīt 2002.gada 22.augusta Cēsupilsētas domes sēdes protokola Nr.20 15& “ Par Cēsu pilsētas ielu apgaismojumarekonstrukcijas darbu apstiprināšanu 2002.gadam” šādi:

 1. Apstiprināt ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbus 2002.gadā kopsummā par Ls 63 300,60 (sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti lati 60 santīmi)..
 2. Precizēt summas punktos:

1.2.Komercuzskaišu sakārtošana T-6107 “CATA” 0,4kv tīklā ar maģistrālo tīklu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija Cēsu pilsētā Ls 4906,94.

1.4.Komercuzskaišu sakārtošana T-2174 “Vaives iela” 0,4kv tīklā ar maģistrālo tīklu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija Cēsu pilsētā Ls 3727,22.

1.5.Komercuzskaišu sakārtošana T-2154 “Autoremonts” 0,4kv tīklā ar maģistrālo tīklu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija Cēsu pilsētā Ls 9928,46

1.6.Komercuzskaišu sakārtošana T-2154 “Autoremonts” 0,4kv tīklā ar maģistrālo tīklu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija posmā Lapsu –Kronvalda iela Cēsu pilsētā Ls 3518,81.

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītājai L.Leimanei 2003.gada budžetā ielu apgaismojumam paredzēt 2002.gadā veikto darbu apmaksu par

Ls 57 017,60 (piecdesmit septiņitūkstoši septiņpadsmit lati 60 santīmi).

 

Par Cēsu pilsētas speciālā budžetalīdzekļu ieņēmumiem
un pašvaldības policijas attiecīgo izdevumu kārtības noteikšanu

_____________________________________

Pamatojoties uz 2001.gada 27.septembraCēsu pilsētas domes sēdes protokola izrakstu Nr.13, § 9 “Par sadarbības līgumaapstiprināšanu ar Bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību “Cēsu satiksmesdrošības direkcija” un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas(29.08.2002.,prot.Nr.23) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Lai nodrošinātu 2001.01.10.līguma izpildi par kontroli autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Cēsu pilsētā, ko veic Cēsu pilsētas pašvaldības policija, noteikt pašvaldības policijas izdevumus, kas ir saistīti ar līguma izpildi, apmaksāt no saņemtajām soda naudām.
  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītājai L.Leimanei veikt grozījumus Cēsu pilsētas speciālā budžeta līdzekļos.

 

Par pašvaldību savstarpējiemnorēķiniem nomaksas termiņa pagarinājumu

_____________________________________

Pamatojoties uz Amatas novada domesvēstuli (22.08.2002.Nr.1-13.5/318) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu(29.08.2002.,prot.Nr.23), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Pagarināt savstarpējo norēķinu parizglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem par 2002.gada parāda summas Ls 13397,76(trīspadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi lati un 76 santīmi) nomaksastermiņu Amatas novada domei līdz 2002.gada 15.oktobrim.

 

 

Par līdzekļu piešķiršanu “Cēsusiltumtīklu uzņēmuma”
dokumentu sakārtošanai un sagatavošanai nodošanai glabāšanai
Cēsu pilsētas domei

_____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu zonālā valstsarhīva iesniegto tāmi un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (29.08.2002.prot.Nr.23)atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Piešķirt naudas līdzekļus , saskaņā ar tāmi “Cēsu siltumtīklu uzņēmuma” dokumentu sakārtošanai un sagatavošanai nodošanai glabāšanai Cēsu pilsētas domei.
  2. Piešķirtos naudas līdzekļus apmaksāt no Cēsu pilsētas domes privatizācijas fonda līdzekļiem.

 

 

Par Cēsu pilsētas domes
Grāmatvedības nodaļas, Finansu nodaļas, Juridiskās nodaļas
un Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu apstiprināšanu

_____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesFinansu komitejas (29.08.2002.,prot.Nr.23) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas domesGrāmatvedības nodaļas, Finansu nodaļas, Juridiskās nodaļas un Dzimtsarakstu nodaļasnolikumus, saskaņā ar pielikumiem

 

Par “Cēsu pilsētas domes jauniešu domes” nolikuma apstiprināšanu

_____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas (29.08.2002.,prot.Nr.19) un Finansu komitejas(05.09.2002.,prot.Nr.24) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt “Cēsu pilsētas domesjauniešu domes” nolikumu, saskaņā ar pielikumu

 

Par ārējiem sakariem paredzētolīdzekļu izlietojuma mērķa maiņu

_____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesFinansu komitejas (05.09.2002.prot.Nr 24) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Mainīt ārējos sakaros paredzētofinansējumu Baltijas Pilsētu Savienības projektam “ Pilsētu loma ilgtspējīgasattīstības kontekstā” 2002.gada pamatbudžetā (valdības funkciju klasifikācijaskods 13.600) paredzēto līdzekļu Ls 1500,00 izlietojuma mērķi un piešķirt:

  1. Baltijas Pilsētu Savienības Transporta komisijas semināram

   “ Velo transports pilsētā” Ls 768,00

  2. Baltijas Pilsētu Savienības projektam “Pilsētu loma ilgtspējīgas attīstības kontekstā” Ls 732,00

 

Par saistošo noteikumu Nr. 4 ‘’Pargrozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija saistošajosnoteikumos Nr.6 ‘’Nodeva par papildus reklāmas un reklāmas nesēja, īslaicīgāsreklāmas un citu informatīvu materiālu eksponēšanu publiskās vietās’’ ‘’apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’21., 43.pantu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 05.09.2002. atzinumu (prot.Nr.23) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 ‘’Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.6 ‘’Nodeva par papildus reklāmas un reklāmas nesēja, īslaicīgās reklāmas un citu informatīvu materiālu eksponēšanu publiskās vietās’’ ( saistošie noteikumi pielikumā ).
  2. Apstiprināt grozījumus un papildinājumus Cēsu pilsētas domes 2001.gada 26.aprīļa instrukcijā Nr.1 ‘’Par Cēsu pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr. 6 ’’ Nodeva par papildus reklāmas un reklāmas nesēja, īslaicīgās reklāmas un citu informatīvu materiālu eksponēšanu publiskās vietās’’ nodevas diferencētās likmes piemērošanu (instrukcija pielikumā ).
  3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības policijai ( priekšnieks V.SVIĶIS) un Finansu nodaļai ( nodaļas vadītāja L.LEIMANE).

  

Par “Mācību finansēšanas līguma “ apstiprināšanu

Pamatojoties uz Sociālo lietu komitejas(05.09.2002., prot.nr.19), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sportakomitejas (05.09.2002., prot.nr.20) un Finansu komitejas (05.09.2002. prot.nr.24)atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt mācību maksu par Kristīnes Jefremovas mācībām Cēsu 2.vidusskolā 2002./2003.m.g.
  2. Apstiprināt “Mācību finansēšanas līgumu”, saskaņā ar pielikumu

 

Grozījumi Cēsu pilsētas domes 1999.gada11.novembra lēmumā Nr. 824
“Par Cēsu Vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

_____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu Vēstures unmākslas muzeja iesniegtajiem priekšlikumiem par maksas pakalpojumiem un Cēsu pilsētasdomes Finansu komitejas atzinumu (05.09.2002.,prot.Nr.24),Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes1999.gada 11.novembra lēmumā Nr.824 “Par Cēsu vēstures un mākslas muzeja maksaspakalpojumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

Izteikt 1.5. apakšpunktu šādāredakcijā:

“1.5. Ekskursija pilsdrupās

1.5.1.Pieaugušajiem Ls 0.70

1.5.2. studentiem ,pensionāriem Ls 0.50

1.5.3. skolēniem Ls 0.40

2.Grozīt 3.1. un 3.2. apakšpunktušādā redakcijā:

“3.1. Pieaugušajiem Ls 0.50

3.2. Skolēniem ,studentiem,pensionāriem Ls 0.30 “

3. Papildināt lēmumu ar 11.punktušādā redakcijā:

 

“ 11. Kopējā biļete – Cēsu viduslaiku pilsdrupu , muzeja ekspozīcijas un Lademahera torņa apmeklējumam:

11.1. Pieaugušajiem Ls 1.00

11.2. Skolēniem Ls 0.60

11.3. Studentiem ,pensionāriem Ls 0.70 “

4. Izteikt 2.1.5.apakšpunktu šādāredakcijā:

 

“2.1.5. trešdienās – LRpensionāriem un Cēsu rajona skolēniem.”

 

5. Papildināt lēmumu ar 2.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

“2.2.5. trešdienās – Cēsupilsētas pensionāriem.”

 

Par papildus finansu līdzekļupiešķiršanu
Cēsu kultūras centram

_____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas(05.09.2002.prot.Nr19.) un Finansu komitejas(05.09.2002.prot.Nr.24.) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Piešķirt Cēsu kultūras centram Ls1000,00( viens tūkstotis lati) zāles logu nomaiņai.

2.Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansunodaļas vadītājai L.Leimanei sagatavot attiecīgus budžeta grozījumus.

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada8.augusta lēmumu (prot.Nr.9, § 4)
“Par transporta kustības shēmu Cēsu vecpilsētā”

_____________________________________

Pamatojoties uz pilsētas domesTransporta kustības darba grupas 2002.gada 9.septembra sēdes atzinumu, Cēsu pilsētasdome nolemj:

Pagarināt transporta kustības shēmasCēsu vecpilsētā sabiedrisko apspriešanu līdz 2002.gada 20.septembrim.

 

 

Pielikums Nr.1

Cēsu pilsētas domes sēdes

12.09.2002.,prot.Nr.22, § 9

 

Cēsu pilsētas domes Izglītībasnodaļas nolikums.

 

I Vispārējie noteikumi.

 1. Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļa (turpmāk tekstā – izglītības nodaļa) ir Cēsu pilsētas pašvaldības pārziņā esoša institūcija, kuras galvenais uzdevums ir risināt pašvaldības kompetencē esošus izglītības jautājumus, kurus tā deleģē Izglītības nodaļai.
 2. Izglītības nodaļas darbības pamats ir Izglītības likums, Pašvaldību likums, Cēsu pilsētas domes nolikums un pašvaldības pastiprināts Izglītības nodaļas nolikums.

 

II Galvenie uzdevumi .

 1. Organizē un vada projektu izstrādes procesus, kas saistīti ar izglītības stratēģijas izstrādi pilsētā.
 2. Sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem, īsteno domes pieņemtos lēmumus izglītības jomā.
 3. Organizē metodisko darbu pilsētā un analizē izglītības procesus visās izglītības pakāpēs un veidos. Piedalās izglītības iestāžu pedagoģiskās padomes sēdēs.
 4. Sniedz metodiku palīdzību :
  1. Pirmsskolas izglītības, speciālās izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmu izstrādē.
  2. Izglītības iestādes pedagoģiskā procesa organizācijā.
  3. Izglītības iestāžu nolikumu izstrādē.
  4. Skolas pašvērtējuma veidošanā.
  5. Izglītības iestādes vadītājam gatavojoties atestācijai.
  6. Dokumentu paketes sagatavošanā izglītības iestādes reģistrācijai Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā.
 5. Veido un aktualizē izglītības informācijas bāzi pilsētā.
  1. Par pedagoģiskajiem darbiniekiem un to tālākizglītību.
  2. Par skolēnu mācību sasniegumiem.
  3. Par absolventu tālākizglītību.
  4. Par pedagoģisko darbinieku apbalvošanu.
  5. Skolēnu nodarbinātība vasarā.
 6. Apstiprina pedagoģisko darbinieku tarifikāciju mācību plānus.
 7. Sagatavot lēmuma projektus domes sēdēm savas kompetences ietvaros.
 8. Sadarbojoties ar attiecīgiem dienestiem risina jautājumus par tehniskiem uzlabojumiem izglītības sistēmā.
 9. Veic obligātā izglītības vecumu sasniegušo bērnu no 5 līdz 18 gadiem uzskaiti Cēsu pilsētā.
 10. Veic pašvaldību savstarpējo norēķinu uzskaiti par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem:
  1. Salīdzina datus ar Cēsu pilsētas izglītības iestādēm un citām pašvaldībām par bērniem, kas apmeklē Cēsu pilsētas izglītības iestādes, un citu pašvaldību izglītības iestādes, bet ir pierakstīti Cēsu pilsētā.
  2. Sagatavo noslēgšanai līgumus par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem par Cēsu pilsētas bērniem atbilstoši likumam “Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu” un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem.
  3. Sagatavo noslēgšanai līgumus ar citām pašvaldībām par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši likumam “Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu” un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem.
  4. Sagatavo dokumentu paketi, iesniegšanai Finansu ministrijai Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomei, par savstarpējo norēķinu parādniekiem.
 11. Sagatavo dokumentu paketi:
  1. Saskaņošanai ar Cēsu rajona padomes Skolu valdi un Izglītības un zinātnes ministriju:
   1. Par izglītības iestāžu dibināšanu, slēgšanu un reorganizāciju.
   2. Par izglītības iestāžu vadītāju apstiprināšanu amatā.

  11.2. Izglītības iestāžu un izglītības iestāžu vadītāju apbalvošanai..

 12. Izstrādā priekšlikumus :
  1. Izglītības iestāžu vadītāju amatalgām un domes piemaksām un iesniedz tos izskatīšanai domes komitejās.
  2. Cēsu rajona padomes Skolu valdei par valsts piešķirto līdzekļu sadali pilsētas pārziņā esošo izglītības iestāžu pedagogu algām.
  3. Sagatavo priekšlikumus izglītības iestāžu dibināšanai, slēgšanai un reorganizācijai un vada darba grupu izstrādāto priekšlikumu īstenošanai.
  4. Jaunatnes problēmu risināšanu pilsētā.
  5. Skolēnu izvietojumu pilsētas izglītības iestādēs.
  6. Audzināšanas darbības stratēģijas izstrādi pilsētā.
  7. Projektam par moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.
  8. Hansabankas prēmijas – labākajam Cēsu pilsētas skolotājam – noteikšanas procedūrai un organizē tās īstenošanu.
 13. Savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par sagatavotajiem dokumentu projektiem :
  1. Cēsu rajona padomes Skolu valdei.
  2. Izglītības un zinātnes ministrijai.
  3. Latvijas Pašvaldību savienībai.
 14. Iesaistās rajona padomes Skolu valdes rīkotajās aktivitātēs, kas saistāmas ar izglītības tīkla attīstību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros un citiem pilsētai nozīmīgiem pasākumiem.
 15. Sadarbībā ar Cēsu rajona padomes Skolu valdi piedalās :
  1. Izglītības programmu akreditācijā.
  2. Izglītības iestādes akreditācijā.
  3. Izglītības iestādes vadītāja atestācijā.
 16. Koordinē :
  1. Darbu ar tiem obligātā izglītības vecuma skolēniem, kuri neattaisnoti kavē skolu.
  2. Sporta darba organizāciju pilsētā.
  3. Interešu un profesionālās interešu izglītības programmu realizāciju.
  4. Izglītības iestāžu audzēkņu medicīnisko aprūpi.
  5. Izglītības iestāžu organizētos pasākumus skolēnu brīvdienās.
  6. Sadarbību ar visām Cēsu pilsētā izvietotām izglītības iestādēm neatkarībā no to resoru pakļautības:
   1. Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolas Cēsu filiāli.
   2. Sanatorijas internātskolu.
   3. Mūzikas koledžu.
   4. Cēsu 4 arodskolu.
   5. Cēsu rajona bērnu namu.
   6. Cēsu 2.vakara vidusskola.
 17. Pārrauga:
  1. Izglītības iestāžu reģistrācijas procesu Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā.
  2. Izglītības programmu reģistrāciju Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības programmu reģistrā.
 18. Sadarbojas ar Cēsu rajona izglītības iestāžu vadītājiem teritorijai un pilsētai kopīgu izglītības jautājumu risināšanā.
 19. Pieņemt apmeklētājus un izskatīt iesniegumus un sūdzības savas kompetences ietvaros.
 20. Sadarboties ar attiecīgiem domes dienestiem, organizējot svinīgās, oficiālās pieņemšanas, valsts svētku pasākumus pilsētas domē.
 21. Iepazīstina Izglītības iestāžu vadītājus ar jaunākajiem normatīvajiem aktie un pedagoģijas un psiholoģijas atzinumiem mācību un audzināšanas procesā.
 22. Piedalās dažādu vietēju (un starptautisku) programmu, organizāciju un fondu rīkotajos pasākumos un sniedz par tiem informāciju pārējiem nodaļas darbiniekiem, izglītības iestāžu vadītājiem un citiem interesentiem.
 23. Sagatavo izglītības iestāžu vadītāju amatu aprakstus.
 24. Izstrādā dokumentu paketi par pilsētas centralizēto ieskaites sistēmu pilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādēs un atbild par tās īstenošanu .

 

 

III Izglītības nodaļas tiesības.

 1. Izstrādāt priekšlikumus, kuri saitīti ar izglītības jautājumu risināšanu Cēsu pilsētā un ierosināt to izskatīšanu domes komisiju un komiteju sēdēs.
 2. Apstiprināt Cēsu pilsētas izglītības iestāžu tarifikāciju mācību plānus.
 3. Izteikt viedokli par nodaļas kompetencē ietilpstošajiem jautājumiem.
 4. Saņemt nepieciešamo informāciju par citām nodaļām un pašvaldības iestādēm.

 

IV Izglītības nodaļas atbildība.

 1. Izglītības nodaļas vadītājs vada nodaļas darbu, ir personīgi atbildīgs par tās darbību .
 2. Paraksta šādus sarakstes dokumentus :
  1. Paziņojumus par attiecīgo komisiju un padomju izskatītiem jautājumiem.
  2. Pieprasījumus par papildus dokumentu iesniegšanu, ja tie nepieciešami sakarā ar iesniegumu izskatīšanu.
  3. Izziņas un vēstules nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.
 3. Izglītības nodaļas vadītājs administratīvi ir pakļauts domes izpilddirektoram, bet funkcionāli – domes priekšsēdētāja vietniekam.
 4. Izglītības nodaļas vadītājam funkcionāli ir pakļauts izglītības metodiķis, galvenais speciālists darbam ar bērnu uzskaiti un sporta darba koordinators.

 

 

V Izglītības nodaļas organizatoriskāstruktūra .

 

 1. Izglītības nodaļu vada Izglītības nodaļas vadītājs.
 2. Izglītības nodaļas struktūru, darbinieku skaitu nepieciešamo funkciju veikšanai un atalgojumu nosaka Cēsu pilsētas dome.
 3. Izglītības nodaļa ir izglītības metodiķis, galvenais speciālists darbam ar bērnu uzskaiti un sporta darba koordinators.
 4. izglītības nodaļas darbinieku pienākumus, tiesības un atbildību nosaka izglītības nodaļas vadītājs, pamatojoties uz izglītības nodaļa nolikumu, amata aprakstiem un dienesta instrukcijām.

 

 

 

Pielikums Nr.10

Cēsu pilsētas domes sēdes

12.09.2002.,prot.Nr.22, § 34

 

 

CĒSU PILSĒTAS DOMES
SOCIĀLĀS NODAĻAS
NOLIKUMS

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 

  1. Cēsu pilsētas domes sociālā nodaļa ir viena no Cēsu pilsētas domes struktūrvienībām, kas izveidota saskaņā ar Cēsu pilsētas domes lēmumu un ir pakļauta Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram.
  2. Sociālā nodaļa darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un citiem Latvijas Republikā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas domes nolikumu un šo nolikumu.
  3. Sociālo nodaļu vada un tās darbu organizē nodaļas vadītājs.
  4. Sociālās nodaļas darbību finansē no pašvaldības budžeta.
  5. Sociālā nodaļa var piesaistīt speciālus līdzekļus, kas iegūti no maksas pakalpojumiem, dāvinājumiem vai ziedojumiem.
  6. Sociālās nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu, pēc nodaļas vadītāja priekšlikuma, apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 

II GALVENIE UZDEVUMI

 

2.1. Sociālā nodaļa veic šādusuzdevumus:

2.1.1. informē iedzīvotājus par Cēsupilsētas domes sniegtajiem sociālās palīdzības pakalpojumiem, to saņemšanaskārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdarbības pienākumiem sociālāspalīdzības saņemšanā, par sociālās nodaļas darba organizāciju, kā arī citiemsociālās palīdzības jautājumiem;

2.1.2. nodrošina un sniedz pašvaldībasteritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem sociālās palīdzības pakalpojumus;

2.1.3.izvērtē katras personas –palīdzības pieprasītāja materiālo un citu resursu iespējas un nepieciešamībasgadījumā uzlabo šīs personas ekonomisko un sociālo stāvokli;

2.1.4. nodrošina saņemtāsinformācijas par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmējukonfidencialitāti;

2.1.5. izveido informatīvo datu bāzipar sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju loku, sniegto pakalpojumuveidiem, institūcijām, kas var palīdzēt sociālās palīdzības sniegšanā klientam,finansu līdzekļu izlietojumu;

2.1.6. plāno un koordinē sociālāspalīdzības darbu pašvaldības teritorijā;

2.1.7. plāno nepieciešamos līdzekļussociālajai palīdzībai;

2.1.8. pēta un analizē sociāliekonomisko situāciju pašvaldības teritorijā un prognozē sociāli ekonomiskāssituācijas attīstību;

2.1.9. sadarbībā ar citāminstitūcijām sekmē labvēlīgas sociālās vides veidošanu pašvaldības teritorijā;

2.1.10. sniedz palīdzību bērniem arsociālās uzvedības problēmām, kopā ar policiju, NUD veidojot sociālās korekcijasplānus, iekārtojot bērnus speciālās izglītības vai aprūpes iestādēs. Strādā arbērniem un jauniešiem, kuri ir Nepilngadīgo lietu inspekcijas uzskaitē, atgriezušiesno Mācību un pārraudzības iestādēm, apcietinājuma;

2.1.11. sniedz palīdzību un nodrošinasociālo rehabilitāciju krīzes situācijā nonākušiem bērniem u.c. sociālineaizsargātām personām;

2.1.12. piedalās sociālās palīdzībaspakalpojumu attīstības koncepciju un mērķprogrammas izstrādē;

2.1.13. sagatavo un iesniedzizskatīšanai domē priekšlikumus par jaunu sociālās palīdzības pakalpojumu veiduieviešanu, pastāvošo pilnveidošanu, veicot sociālās palīdzības pakalpojumu tīklaizveidi un attīstību;

2.1.14. pārrauga sociālās palīdzībaspakalpojumu sniegšanu, to kvalitātes novērtēšanu atbilstoši Labklājībasministrijas noteiktajiem sociālās palīdzības pakalpojumu kvalitātes novērtēšanaskritērijiem;

2.1.15. koordinē un uzraugapašvaldības izveidoto sociālās palīdzības institūciju darbību (NUD, DAC, Centrsielu bērniem);

2.1.16. sastāda un sniedz pārskatus unatskaites atbilstoši Labklājības ministrijas noteiktajām prasībām;

2.1.17. sadarbojas sociālāspalīdzības jautājumu risināšanā ar valsts un pašvaldības institūcijām,nevalstiskām organizācijām, reliģiskām konfesijām, fiziskām un juridiskāmpersonām.

 

III TIESĪBAS

3.1. Sociālā nodaļa ir tiesīga:

3.1.1. pieprasīt un saņemtnepieciešamo informāciju un dokumentus no Cēsu pilsētas domes nodaļām unpašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, kā arī iepazīties ar to rīcībā esošajiemdokumentiem, kuri nepieciešami nodaļas uzdevumu izpildei.

3.1.2. sociālās nodaļas uzdevumuveikšanai pieprasīt un saņemt atbilstošu materiāli tehnisko nodrošinājumu;

3.1.3. pieprasīt un saņemt finansējumukvalifikācijas celšanas kursu un semināru apmeklēšanai;

3.1.4. izstrādāt instrukcijas,ieteikumus u.c. rekomendējošus dokumentus sociālās palīdzības jautājumos;

3.1.5. pārstāvēt domi jautājumos,kuri ir sociālās nodaļas kompetencē;

   1. iesniegt priekšlikumus par sociālās palīdzības jautājumiem domei, rajona padomei, Labklājības ministrijai un citām institūcijām;
   2. pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un juridiskām personām dokumentus un informāciju, kas nepieciešama dienesta pienākumu veikšanai, pārbaudīt dokumentu pareizību un patiesīgumu;
   3. citas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas domes nolikumu, koplīgumu u.c.

 

IV ATBILDĪBA

 

 1. Sociālās nodaļas darbinieki atbild par:

4.1.1. šajā nolikumā noteikto un cituCēsu pilsētas domes vadības uzdevumu savlaicīgu izpildi;

4.1.2.savu pienākumu pildīšanusaskaņā ar likumu;

4.1.3. par konfidencialitātesievērošanu;

4.1.4. citos Latvijas Republikā spēkāesošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

V ORGANIZĀTORISKĀ STRUKTŪRA

5.1. Sociālās nodaļas darbu vadanodaļas vadītāja, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba domes izpilddirektors.

  1. Atkarībā no pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju skaita un no sniedzamās sociālās palīdzības apjoma, dome nosaka nodaļas darbinieku skaitu.
  2. Nodaļas darbinieku darbība, specializācija un pienākumi tiek noteikti viņu amata aprakstos.
  3. Sociālās nodaļas sastāvā ietilpst Dienas aprūpes centrs, Nepilngadīgo uzraudzības dienests un Centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm.
  4. Nodaļā ir šādas amata vienības :
 • nodaļas vadītājs – 1 amata vienība;
 • galvenais speciālists – 3 amata vienības;

Dienas aprūpes centrā ir šādas amatavienības :

 • vadītājs – 1 amata vienība;
 • medmāsa-sociālais aprūpētājs – 3 amata vienības;

Nepilngadīgo uzraudzības dienestā iršādas amata vienības :

 • nodaļas vadītājs – 1 amata vienība;
 • speciālists – 1 amata vienība;

Centrs ielu bērniem un bērniem nosociālā riska ģimenēm :

 • sociālais darbinieks – 1 amata vienība.

 

5.6. Nodaļu reorganizē vai likvidē arCēsu pilsētas domes lēmumu.

Domes priekšsēdētāja vietnieksJ.BEIKMANIS

 

 

 

Pielikums Nr.16

Cēsu pilsētas domes sēdes

12.09.2002.,prot.Nr.22, § 46

 

CĒSU PILSĒTAS DOMES
FINANSU NODAĻAS
NOLIKUMS

 

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

Cēsu pilsētas Finansu nodaļa nodrošina:

1.1. Cēsu pilsētas domes Finansunodaļa ir domes struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar Cēsu pilsētas domeslēmumu un pakļauta Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram.

1.2. Finansu nodaļa darbojas saskaņāar likumu “Par pašvaldībām un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas domes nolikumu un šo nolikumu.

1.3. Finansu nodaļu vada un tās darbuorganizē nodaļas vadītājs.

1.4. Finansu nodaļas struktūru unskaitlisko sastāvu pēc nodaļas vadītāja priekšlikuma, apstiprina Cēsu pilsētasdome.

 

 

1. GALVENIE UZDEVUMI

 

  1. Pamatojoties uz pilsētas budžeta finansēto institūciju finansu tāmēm, izstrādāt sabalansētu pilsētas budžeta projektu saimnieciskajam gadam un iesniegt to izskatīšanai Finansu komitejai.
  2. Pilsētas domes apstiprinātā budžeta ietvaros, kontrolēt līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem un apstiprinātām budžeta tāmēm. Gadījumos, kad konstatēta nelikumīga līdzekļu izlietošana, pārtraukt attiecīgās pašvaldības institūcijas finansēšanu un informēt domes priekšsēdētāju par pārkāpumiem.
  3. Analizēt pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes gaitu un regulāri ( reizi nedēļā) informēt par to domes priekšsēdētāju un ( reizi mēnesī) domes Finansu komiteju; gatavot priekšlikumus budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā.
  4. Veikt pašvaldības vērtēto ieņēmumu analīzi, kas iekļauti finansu izlīdzināšanas fonda aprēķinā; nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, informēt Finansu ministriju par pieļautām domstarpībām.
  5. Gatavot nākamā gada budžeta ieņēmumu un izdevumu projektu, atbilstoši Valsts budžeta projektā iestrādātajām prognozēm.
  6. Piedalīties no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamo investīciju projektu izvērtēšanā.
  7. Pamatojoties uz likumiem “Par pašvaldībām”, “Nodokļiem un nodevām”, “Par nekustamā īpašuma nodokli”, izstrādāt un iesniegt izskatīšanai domes Finansu komitejai saistošos noteikumus par atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām, kā arī citus saistošos noteikumus nodokļu un nodevu jautājumos.
  8. Gatavot lēmuma projektus izskatīšanai domes Finansu komitejā par grozījumiem budžetā, par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu un atvieglojumu piešķiršanu, kā arī par citiem ar pašvaldības pamatbudžetu un speciālo budžetu saistītiem jautājumiem.
  9. Izstrādāt priekšlikumus domes darbinieku, padoto iestāžu darbinieku amatalgu un prēmiju noteikšanas kritērijiem.
  10. Nodrošināt pārskatu par budžeta izpildi savlaicīgu iesniegšanu Finansu ministrijā, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju.
  11. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajām tiesībām veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu .
  12. Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”, bezstrīdus kārtībā iekasēt no uzņēmumiem pilsētas budžetā pārskaitāmos nokavētos nodokļus.
  13. Sadarbībā ar juridisko nodaļu nodrošināt nodokļu parādu bezstrīdus piedziņu.
  14. Nodrošināt pašvaldības uzņēmumu saimnieciski finansiālās darbības analīzi, apkopojot finansiālos rādītājus un naudas plūsmu.
  15. Kopā ar pašvaldības institūciju vadītājiem izstrādāt ilgtermiņa un īstermiņa finansu plānus.
  16. Apkopot un analizēt iestāžu un pašvaldības uzņēmumu parādus par pakalpojumiem (apkure, ūdens, īres maksa).
  17. Piedalīties pašvaldības uzņēmumu reorganizācijas, privatizācijas un likvidācijas darbā.
  18. Nodrošināt saņemto iesniegumu savlaicīgu izskatīšanu, atbilžu sagatavošanu īpaši norādītajos vai likumdošanā noteiktajos termiņos.
  19. Piedalīties lēmumu projektu sagatavošanā par stratēģiskās un operatīvās funkcijas noteikšanu pašvaldībā:
 • pašvaldības ilgtermiņa stratēģisko mērķu formulēšana, lai noteiktu finansiālo stāvokli un identificētu iespējas pilnveidot esošās finansu vadības metodes un uzlabot pašvaldības finansu stāvokli;
 • esošo finansu resursu efektīva izmantošana;
 • ikdienas darbības finansēšana;
 • pašvaldības kreditēšanas politikas noteikšana.
  1. Veikt finansiāli ekonomisko analīzi:
 • pašvaldības ekonomiskā potenciāla novērtēšana (infrastruktūras analīze, kapitālieguldījumu struktūras analīze)
 • pašvaldības darbības efektivitātes rādītāju analīze (neto ieņēmumu dinamikas analīze, resursu izmantošanas analīze, resursu izmaiņas);
 • pašvaldības finansiālā stāvokļa analīze (kapitāla struktūra, ilgtermiņa kapitāla struktūra, pašu kapitāla struktūra, līdzekļu atdeve, pašu kapitāla atdeve, ieguldījumu atdeve, īstermiņa maksātspējas, finansiālās stabilitātes robežas);

1.21. Sagatavot domes Finansu komitejaifinansu pārskatu pēc horizontālās un vertikālās metodes.

 

2. FINANSU PĀRVALDES TIESĪBAS

2.1. Pieprasīt un saņemt Finansunodaļas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju no domes nodaļām,pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm.

2.2. Pieprasīt un saņemt no ValstsZemes dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta nepieciešamo informāciju Finansu funkcijuizpildes nodrošināšanai.

2.3. Pieprasīt un saņemt Finansunodaļas darba organizēšanai nepieciešamo tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu.

 

2.4. Finansu nodaļas darbiniekiem navtiesību atteikt apmeklētājiem

izziņas informācijas sniegšanu parFinansu nodaļas kompetencē

esošajiem jautājumiem, jebkādā veidākomentēt un interpretēt

apmeklētāja iesniegumu vai uzdotājautājuma saturu un būtību, kā

arī izturēties pret apmeklētājiemjebkurā citā apmeklētāju cieņu un

personību aizkarošā veidā.

2.5. Finansu nodaļas darbiniekiem navtiesību izpaust viņu pārziņā

esošo informāciju par domes saņemtajosun nosūtāmajos dokumentos

ietverto saturu jebkādām trešāmpersonām.

 

  

3. FINANSU NODAĻU DARBINIEKUATBILDĪBA

Finansu nodaļas darbinieks ir personīgiatbildīgs par:

3.1. Domes nolikumā, Finansu nodaļasnolikumā un konkrētā darbinieka amata pienākumu aprakstā noteikto darba uzdevumu unpienākumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi.

  1. Uzticēto darba līdzekļu un priekšmetu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši to lietošanas noteikumiem.
  2. Viņa profesionālo darbību reglamentējošo un nosakošo likumdošanas aktu prasību konsekventu ievērošanu un pastāvīgu sekošanu savas nozares likumdošanas aktu izmaiņām un to savlaicīgai ieviešanai savā darbā;


4. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

 

Finansu nodaļa savā darbībā ir tiešipakļauta domes izpilddirektoram.

 

Finansu nodaļas darbu vada un organizēFinansu nodaļas vadītājs.

 

Finansu nodaļas darbu nodrošina:

 

 • budžeta plānošanas un izdevumu kontroles daļa;
 • nodokļu administrēšanas daļa.

 

Finansu nodaļas darbinieki savādarbībā ir tieši pakļauti nodaļas vadītājam.

 

Finansu nodaļas Budžeta plānošanas unizdevumu kontroles daļā strādā divi darbinieki - ekonomisti. Viens plāno un veickontroli izglītības, kultūras un sporta daļas budžetā, otrs veic kontrolipašvaldības pasūtījumos, plāno un kontrolē pašvaldības dzīvokļu komunālāssaimniecības finansiālo darbību un veic pašvaldību uzņēmumu budžetasastādīšanas, tarifu pamatotības noteikšanu un saimnieciskā gada pārskatusagatavošanu izskatīšanai domes sēdē.

 

Nodokļu administrēšanas daļāstrādā divi galvenie speciālisti, kuri veic nekustamā īpašuma nodokļaadministrēšanu un citu budžeta ieņēmumu daļas nodokļu un nenodokļu daļas plānaprognozi un kontrolē izpildi.

 

Domes priekšsēdētāja vietnieksJ.BEIKMANIS

 

 

 

Pielikums Nr.17

Cēsu pilsētas domes sēdes

12.09.2002.,prot.Nr.22, § 46

 

 

Cēsu pilsētas domes
JURIDISKĀS NODAĻAS
NOLIKUMS

 

1. Vispārīgie noteikumi.

  1. Cēsu pilsētas domes Juridiskā nodaļa ir viena no Cēsu pilsētas domes struktūrvienībām, kas izveidota saskaņā ar Cēsu pilsētas domes lēmumu un pakļauta Cēsu pilsētas domes administrācijai.
  2. Juridisko jautājumu struktūrvienība darbojas saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas domes nolikumu un šo nolikumu.
  3. Juridisko nodaļu vada un tās darbu organizē nodaļas vadītājs.
  4. Juridiskās nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu, pēc nodaļas vadītāja priekšlikuma, apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 

2. Galvenie uzdevumi.

  1. Sadarbībā ar citām Cēsu pilsētas domes nodaļām nodrošināt tiesiskumu Cēsu pilsētas domes darbībā.
  2. Atbilstoši savai kompetencei pārstāvēt Cēsu pilsētas domi citās valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās, tiesā.
  3. Konsultēt Cēsu pilsētas domes deputātus, darbiniekus un pašvaldību iestāžu vadītājus juridiskajos jautājumos par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem.
  4. Nepieciešamības gadījumā piedalīties Cēsu pilsētas domes komiteju un komisiju sēdēs ar padomdevēja tiesībām.
  5. Piedalīties domes lēmumu projektu sagatavošanas un izskatīšanas procesos, nepieciešamības gadījumā, sniedzot atzinumu par to atbilstību (neatbilstību) Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  6. Savas kompetences ietvaros sagatavot normatīvo aktu projektus (lēmumus, rīkojumus, nolikumus u.c.), kuru izdošana ir Cēsu pilsētas domes kompetencē, nodrošinot to atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  7. Kontrolēt lēmumu un citu normatīvo aktu projektu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, iebildumu gadījumā – dot atzinumu.
  8. Informēt Cēsu pilsētas domes darbiniekus par izdotajiem normatīvajiem aktiem vai to grozījumiem un papildinājumiem, pēc pieprasījuma sameklēt un izsniegt nepieciešamos normatīvos aktus attiecīgā jautājuma izskatīšanai.
  9. Savākt materiālus un sagatavot pieteikumus tiesai, iesniegt tos.
  10. Sadarbībā ar Finansu nodaļu sagatavot lēmuma projektus nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīdus piedziņai, kontrolēt to izpildi.
  11. Uz pilnvaras pamata un pilnvarojuma ietvaros pārstāvēt Cēsu pilsētas domi tiesā kā prasītāju, atbildētāju vai trešo personu.
  12. Sagatavot paskaidrojumus tiesai.
  13. Izstrādāt tipveida līgumus.
  14. Izskatīt iesniegtos līgumu projektus, kā arī citus juridiskos dokumentus, sniedzot atzinumu par to atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izsakot iebildumus vai tos akceptējot.
  15. Reģistrēt visus līgumus, kuros Cēsu pilsētas dome ir viena no līgumslēdzēja pusēm.
  16. Veikt iedzīvotāju pieņemšanu, sniedzot tiem paskaidrojumus Cēsu pilsētas domes kompetencē esošajos jautājumos.
  17. Piedalīties administratīvās komisijas sēdēs.
  18. Sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegtajiem iesniegumiem, sūdzībām, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.
  19. Kontrolēt tiesas spriedumu izpildi.
  20. Veikt arī citus pienākumus pēc Cēsu pilsētas domes izpilddirektora norādījumiem.

 

 

3. Tiesības.

 

  1. Juridiskās nodaļas darbiniekiem ir šādas tiesības:
 • pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju un dokumentus no Cēsu pilsētas domes nodaļām un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, kā arī iepazīties ar to rīcībā esošajiem dokumentiem, kuri nepieciešami nodaļas uzdevumu izpildei;
 • Juridiskās nodaļas uzdevumu veikšanai pieprasīt un saņemt atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu;
 • Pieprasīt un saņemt finansējumu kvalifikācijas celšanas kursu un semināru apmeklēšanai;
 • Citas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas domes nolikumu, koplīgumu u.c.

 

4. Atbildība.

 

4.1. Juridiskās nodaļas darbinieki atbild par:

   1. šajā nolikumā noteikto un citu Cēsu pilsētas domes vadības uzdevumu savlaicīgu un pienācīgu izpildi;
   2. savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar likumu;
   3. konfidenciāla satura informāciju izpaušanu, kas kļuvusi zināma pildot darba pienākumus, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
   4. citos Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

 

5. Organizatoriskā struktūra.

  1. Juridisko nodaļu vada nodaļas vadītājs, ko pieņem darbā un atbrīvo no darba izpilddirektors.
  2. Dome nosaka darbinieku skaitu nodaļā.
  3. Nodaļā strādā divi darbinieki: nodaļas vadītājs un jurists. Katra darbinieka darbības specializācija un pienākumi tiek noteikti viņu amata aprakstos.

Juridiskā nodaļa

 • Juridiskajā nodaļā strādā divi darbinieki:
  • nodaļas vadītāja v.i. Sigita ZVIRBULE, tālr. 4123855, 9209755, e-pasta adrese: sigita@e-apollo.lv
  • juriste Inga SIRMĀ, tālr. 4123855
  • pieņemšanas laiks: trešdienās no plkst.9.00-11.00 un 16.00-18.00

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieksJ.BEIKMANIS

 

 

 

 

Pielikums Nr.18

Cēsu pilsētas domes sēdes

12.09.2002.,prot.Nr.22, § 46

 

 

 

CĒSU PILSĒTAS
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
N O L I K U M S

 

 

 1. Vispārīgie noteikumi.

   

  1. Cēsu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļu izveido ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.
  2. Cēsu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis sakrīt ar pilsētas robežām.
  3. Dzimtsarakstu nodaļai ir savs zīmogs ar valsts ģērboņa attēlu un uzrakstu “Latvijas Republikas Cēsu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa”.
  4. Dzimtsarakstu nodaļas darbību nosaka un regulē Latvijas Republikas Civillikums, Likums “Par civilstāvokļa aktiem”, Likums “Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumi Nr.142 “Laulības noslēgšanas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs”, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Instrukcija “Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju Latvijas Republikā”, Likums “Par iedzīvotāju reģistru” un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
  5. Augstāko uzraudzību pār Dzimtsarakstu nodaļu veic tieslietu ministrs. Viņam ir tiesības Civillikuma ietvaros izdot instrukcijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos, apstiprināt civilstāvokļa aktu reģistru formas un uz reģistru ierakstu pamata izsniedzamo dokumentu formas, reģistru glabāšanas kārtību un termiņus, Dzimtsarakstu nodaļas pārziņa amata zīmi.
  6. Dzimtsarakstu nodaļas tiešo uzraudzību pār normatīvo aktu ievērošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijā, kā arī Dzimtsarakstu nodaļas metodisko vadību veic Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.
  7. Savā darbā Cēsu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa ir tieši pakļauta pilsētas domes administrācijai.
  8. Dzimtsarakstu nodaļu vada nodaļas pārzinis.
  9. Dzimtsarakstu nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu apstiprina pilsētas dome pēc nodaļas pārziņa priekšlikuma.
  10. Dzimtsarakstu nodaļas pārraudzībā atrodas Dzimtsarakstu nodaļas arhīvs.
  11. Ar tieslietu ministra atļauju var reorganizēt Dzimtsarakstu nodaļu tai pievienojot pagastu vai novadu teritorijas. Par Dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirkņa grozīšanu jāizsludina oficiālā laikrakstā.

   

 2. Galvenie uzdevumi.
  1. Veicot civilstāvokļa aktu reģistrāciju stingri ievērot Likumu un Instrukciju noteikumus.
  2. Visus ierakstus reģistros, apliecībās, izziņās un pārējos lietvedības dokumentos izdarīt tikai valsts valodā.
  3. Savlaicīgi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt nodaļas nomenklatūras atjaunošanu un papildināšanu saskaņojot ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu.
  4. Pieprasīt no personām un institūcijām informāciju un dokumentus, kas nepieciešami civilstāvokļa aktu reģistrācijai.
  5. Likumā paredzētā kārtībā informēt attiecīgās valsts institūcijas par nepatiesu ziņu sniegšanu Dzimtsarakstu nodaļai, kā arī par dzimšanas un miršanas nepieteikšanu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
  6. Izsludināt laulību pieteikumus un reģistrēt laulību tikai svinīgos apstākļos.
  7. Likumā noteiktā kārtībā pieņemt laulību pieteikumus, izsludināt tos un reģistrēt laulības ar ārvalstniekiem.
  8. Izsludināt laulību pieteikumus Cēsu cietumā vai Cēsu rajona Policijas pārvaldē iepriekšējās izmeklēšanas izolatorā esošām personām. Organizēt laulību reģistrācijas minētajās iestādēs Likumā noteiktā kārtībā.
  9. Organizēt laulību pieteikumu pieņemšanu, to izsludināšanu un laulību reģistrāciju invalīdiem, kā arī akūtas saslimšanas gadījumos Likumā noteiktā kārtībā personu dzīves vietā vai Cēsu slimnīcā.
  10. Izskaidrot personām noteikumus, kas jāievēro, lai tiktu saīsināts laulības pieteikuma izsludināšanas laiks vai samazināts laulības vecums.
  11. Veikt dzimšanas reģistrāciju.
  12. Reģistrēt paternitātes atzīšanas pieteikumus un izdarīt attiecīgus papildinājumus dzimšanas reģistros.
  13. Reģistrēt leģitimācijas pieteikumus un izdarīt attiecīgus papildinājumus dzimšanas reģistros.
  14. Izsniegt bērnu vecākiem vai aizbildņiem dzimšanas apliecības un dzimšanas zīmes.
  15. Izdarīt grozījumus dzimšanas reģistros bērnu adopcijas gadījumos un izsniegt dzimšanas apliecības adoptētājiem.
  16. Reģistrēt personu miršanu un izsniegt miršanas apliecības un izziņas Likumā noteiktā kārtībā.
  17. Likumā noteiktā kārtībā noformēt dokumentu laulību, dzimšanas un miršanas reģistru atjaunošanai.
  18. Noformēt īpašos miršanas reģistrus.
  19. Izdarīt papildinājumus vai labojumus civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos, tos papildinot, anulēt vai labojot uz Dzimtsarakstu nodaļas atzinuma, ieinteresētās personas pieteikuma, tiesas sprieduma vai administratīva akta pamata.
  20. Pieņemt personu pieteikumus uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņai. Savlaicīgi un kvalitatīvi noformētus dokumentus noteiktā kārtībā iesniegt Dzimtsarakstu departamentā, izsniegt pilsoņiem piesūtītās atļaujas iekasējot valsts nodevu.
  21. Stingri ievērot civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapu uzskaiti, glabāšanas un izlietošanas noteikumus.
  22. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošināt Dzimtsarakstu nodaļas lietvedību.
  23. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrē nodaļā saņemtos dokumentus, personu un iestāžu iesniegumus, sniedz atbildes un nosūta dokumentus adresātiem ievērojot noteiktos termiņus.
  24. Instrukcijā noteiktā kārtībā papildināt Dzimtsarakstu nodaļas arhīva fondus.
  25. Informēt PID Cēsu rajona nodaļu par visiem veiktajiem papildinājumiem reģistros, norādītajos termiņos iesniegt iedzīvotāju reģistra papildināšanai pirmsuzskaites dokumentus.
  26. Likumā noteiktā kārtībā par izdarītām izmaiņām noteiktā vīriešu vecuma grupā informēt Valsts dienesta pārvaldi.
  27. Savlaicīgi noformēt un katra mēneša pirmajās dienās nodot mirušo personu pases Pasu daļā.
  28. Līdz katra mēneša 5.datumam iesniegt civilstāvokļa aktu reģistru otros eksemplārus Valsts statistikas Cēsu rajona nodaļā.
  29. Noteiktajos termiņos apkopot un iesniegt atskaites par izlietotām stingrās uzskaites apliecībām un veikto darbu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.
  30. Sadarboties ar visām pilsētas domes nodaļām un struktūrvienībām iedzīvotāju apkalpošanas uzlabošanas nolūkā.
  31. Izpildīt domes un administrācijas noteiktos uzdevumus darba uzlabošanas nolūkā.

   

 3. Tiesības.
  1. Dzimtsarakstu nodaļa ir tiesīga:

  3.1.1. Informēt pilsētas iedzīvotājus par izmaiņām normatīvajos aktos civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos.

  3.1.2. Iekasēt valsts nodevu par laulību reģistrācijas pieteikumu.

  3.1.3. Iekasēt valsts nodevu par papildinājumu un labojumu izdarīšanu reģistru ierakstos pēc pilsoņu iesnieguma.

  3.1.4. Iekasēt valsts nodevu par vārda maiņas atļauju.

  3.1.5. Iekasēt valsts nodevu par uzvārda maiņas atļauju.

  3.1.6. Iekasēt valsts nodevu par tautības ieraksta maiņas atļauju.

  3.1.7. Iekasēt pašvaldības nodevu par laulību reģistrāciju.

  3.1.8. Iekasēt pašvaldības nodevu par arhīva dokumentu sagatavošanu.

  3.1.9. Iekasēt valsts nodevu par atkārtoti izsniegtām laulības, dzimšanas, miršanas apliecībām un dzimšanas zīmēm.

  3.1.10. Izstrādāt un iesniegt domes administrācijai priekšlikumus Dzimtsarakstu nodaļas darba organizācijas, darba kvalitātes uzlabošanai.

  3.1.11. Iesniegt priekšlikumus Dzimtsarakstu departamentā.

   

 4. Atbildība.
  1. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki atbild:
  2. Par godprātīgu sava amata pienākumu pildīšanu.
  3. Par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, Cēsu pilsētas domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu.
  4. Par iedzīvotāju priekšlikumu, ierosinājumu un sūdzību kvalitatīvu izskatīšanu, attiecīgu lēmumu pieņemšanu un izpildi nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.
  5. Par darbā iegūtās informācijas konfidencialitāti.
  6. Par savas darba vietas un darba līdzekļu saglabāšanu.
  7. Par radošu, atbildīgu un ētikas normām atbilstošu attieksmi starp darbiniekiem.

   

 5. Darba organizācija.
  1. Dzimtsarakstu nodaļas darbu vada nodaļas pārzinis un nosaka darbinieku amata pienākumus, pārstāv nodaļu citās domes struktūrvienībās, veicina darbinieku apmācību.
  2. Dzimtsarakstu nodaļā ir šādas štata vienības:
 • nodaļas pārzinis;
 • nodaļas galvenais speciālists

ar nodaļas pārziņa vietnieka pienākumiem – viena vienība;

 • nodaļas speciālists – viena vienība;
 • apkopējs – kurinātājs – viena vienība.

 

  

Domes priekšsēdētāja vietnieksJ.BEIKMANIS

 

 

Pielikums Nr.19

Cēsu pilsētas domes sēdes

12.09.2002.,prot.Nr.22, § 47

N O L I K U M S

Cēsis

 

2002.gada ……………

 

 

CĒSU PILSĒTAS DOMES

JAUNIEŠU DOMES NOLIKUMS

 

1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

1.1. NOLIKUMS nosaka CĒSU PILSĒTASDOMES (turpmāk - DOME) JAUNIEŠU DOMES (turpmāk – JAUNIEŠU DOME) uzdevumus, funkcijasun organizatorisko struktūru.

1.2. JAUNIEŠU DOME darbojas DOMESPASTĀVĪGĀS KULTŪRAS, IZGLĪTĪBAS UN SPORTA KOMITEJAS (turpmāk – KOMITEJA)pārraudzībā.

1.3.JAUNIEŠU DOME savā darbā ievēroLatvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus.

 

2. JAUNIEŠU DOMES IZVEIDES NOSACĪJUMI

2.1. JAUNIEŠU DOMĒ ir 11 locekļu:

  • 2 pārstāvji no Cēsu pilsētas ģimnāzijas;
  • 2 pārstāvji no DACVĢ;
  • 2 pārstāvji no Cēsu pilsētas pamatskolas;
  • 1 pārstāvis no Cēsu 2. vidusskolas;
  • 1 pārstāvis no Cēsu vakara vidusskolas;
  • 1 pārstāvis no Cēsu 4. arodvidusskolas;
  • 1 pārstāvis no Cēsu 1. pamatskolas;
  • 1 pārstāvis no Cēsu 2.pamatskolas

(JAUNIEŠU DOMES locekļu skaits ir atbilstoši pilsētas skolu skolēnu skaitam)

JAUNIEŠU DOMES vēlēšanas notiek oktobra otrajā nedēļā un JAUNIEŠU DOMI ievēl uz 2 gadiem. JAUNIEŠU DOMĒ var tikt ievēlēti skolēni no 9. – 12.klasei. Taču, ja šo divu gadu laikā, jaunietis nomaina skolu vai vairs nevēlas darboties JAUNIEŠU DOMĒ, viņa vietu ieņem cits jaunietis, kuru no jauna ievēl attiecīgās skolas audzēkņi.

2.2. JAUNIEŠU DOMI apstiprina ar DOMESlēmumu 11 locekļu sastāvā.

 

3.JAUNIEŠU DOMES UZDEVUMI

 

3.1. JAUNIEŠU DOME izsaka ierosinājumusun priekšlikumus, kas ir saistīti ar jauniešu interešu un vajadzību īstenošanupilsētā , plāno pasākumus jauniešiem.

3.2. JAUNIEŠU DOMES uzdevumi ir veiktjauniešu interešu un vajadzību izpēti un analīzi, izstrādāt priekšlikumus šojautājumu risināšanai, iesniedzot tos DOMĒ

3.3. JAUNIEŠU DOME atbilstoši darbaplānam, kā arī ievērojot DOMES vai KOMITEJAS ierosinājumus izstrādā ar jauniešuinteresēm un vajadzībām saistītus lēmumu priekšlikumu projektus.

3.4. JAUNIEŠU DOME piedalās projektuizstrādāšanā un realizācijā, kas saistīti ar jauniešu vidū aktuāliemjautājumiem.

 

4.JAUNIEŠU DOMES DARBĪBAS REGLAMENTS

 

4.1. JAUNIEŠU DOMES darbu organizē unvada tās priekšsēdētājs.

4.2. JAUNIEŠU DOMES priekšsēdētāju,tā vietnieku un sekretāru ievēl JAUNIEŠU DOMES locekļi , atklāti balsojot arJAUNIEŠU DOMES locekļu balsu vairākumu .

4.3. JAUNIEŠU DOMES sēdes notiek neretāk kā divas reizes mēnesī ( 1. un 3. mēneša nedēļā) , kā arī var tiktsasauktas ārkārtas sēdes.

4.4. JAUNIEŠU DOME ir tiesīga pieņemtlēmumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no JAUNIEŠU DOMES locekļiem.

4.5. JAUNIEŠU DOME lēmumus pieņem arsēdē klātesošo JAUNIEŠU DOMES locekļu balsu vairākumu.

4.6. JAUNIEŠU DOMES priekšsēdētājaprombūtnes laikā darbu veic JAUNIEŠU DOMES priekšsēdētāja vietnieks.

4.7. JAUNIEŠU DOMES sēdes protokolējauniešu domes sekretārs.

4.8. JAUNIEŠU DOMES sēdes protokoluparaksta JAUNIEŠU DOMES priekšsēdētājs un sekretārs.

4.9. JAUNIEŠU DOMES darbānepieciešamības gadījumā var pieaicināt personas, kuras nav JAUNIEŠU DOMES locekļi.

4.10. JAUNIEŠU DOMES locekļi drīkstpiedalīties KOMITEJAS sēdēs.

 

5. JAUNIEŠU DOMES TIESĪBAS

 

5.1. JAUNIEŠU DOME ir tiesīga saņemtno DOMES attiecīgajām nodaļām, kā arī no pašvaldības iestādēm un uzņēmumiemvisu nepieciešamo dokumentu kopijas un paskaidrojumus par JAUNIEŠU DOMES kompetencēesošajiem jautājumiem.

5.2. JAUNIEŠU DOME ir tiesīga risinātar Cēsu pilsētas jaunatni saistītos jautājumus un virzīt tos izskatīšanai KOMITEJĀ.

5.3. JAUNIEŠU DOME ir tiesīga savuuzdevumu ietvaros izteikt priekšlikumus par pašvaldības budžeta līdzekļu sadali,nosakot prioritātes.

5.4. JAUNIEŠU DOMEI ir tiesības izteiktpriekšlikumus par pašvaldības palīglīdzekļu izmantošanu jaunatnes projektiem.

5.5. JAUNIEŠU DOME ir tiesīganepastarpināti sniegt informāciju par JAUNIEŠU DOMES darbu masu saziņas līdzekļiem.

5.6. JAUNIEŠU DOME ir tiesīga izveidotsadaļu DOMES interneta mājas lapā.

5.7. JAUNIEŠU DOME ir tiesīga iesniegtpriekšlikumus par JAUNIEŠU DOMES sastāva izmaiņām KOMITEJĀ .

 

6. JAUNIEŠU DOMES ATBILDĪBA

 

6.1. JAUNIEŠU DOMES locekļi iratbildīgi par viņiem uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi un tiesību realizāciju.

6.2.Ja JAUNIEŠU DOMES loceklis vairākkā 5 reizes gada laikā neattaisnoti neierodas uz JAUNIEŠU DOMES sēdēm, tad,pamatojoties uz kaut vai viena DOMES deputāta iesniegumu, JAUNIEŠU DOMES loceklis arDOMES lēmumu ir izslēdzams no JAUNIEŠU DOMES sastāva.

 

Domes priekšsēdētāja vietnieksJ.BEIKMANIS

 

Pielikums Nr. 1

Saistošie noteikumi Nr.6

(prot. Nr. 10, 4§)

Grozījumi izdarīti 12.10.2000. –

Saistošie noteikumi Nr. 4, prot. Nr. 22,§21

Grozījumi izdarīti 26.04.2001.

Prot. Nr. 4, §4

Grozījumi izdarīti 19.07.2001. –

Saistošie noteikumi Nr. 5, prot. Nr. 9,§45

 

Grozījumi izdarīti 12.09.2002.

Prot. Nr. 22, § 49

 

Nodeva par papildus reklāmas un reklāmasnesēja,
īslaicīgās reklāmas un citu informatīvu
materiālu eksponēšanu publiskās vietās

 

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Parpašvaldībām’’

43.panta 7.punktu un 21.panta 14.punktu, unlikuma

‘’Par nodokļiem un nodevām’’12.panta 7.punktu

 

 

 1. Nodevas objekts – likme par 1m2 reklāmas nesēja vai informatīva materiāla ar politiska rakstura tematiku laukumu mēnesī:

  1.1.nodeva par papildus reklāmas nesēja 1m2, kura platība ir no 1-3 m2, ir Ls 5,-;

  1.2. nodeva par papildus reklāmas nesēja 1m2, kura platība ir virs 3m2, ir Ls 2,- ;

  1.3. nodeva par papildus reklāmas nesēja, kura platība ir zem 1m2 tiek pielīdzināta 1m2 – Ls 5,-.

  1.4. nodeva par informatīvu materiālu ar politiska rakstura tematiku , kura laukums ir līdz 1 m2 ieskaitot , eksponēšanu ir no Ls 30.0 līdz Ls 40.-;

  1.5.nodeva par informatīvu materiālu ar politiska rakstura tematiku, kura laukums ir virs 1 m2 eksponēšanu ir Ls 20.- līdz Ls 30.-.

   

 2. Nodevas objekts – likme par 1m2 īslaicīgās reklāmas vai informatīvā materiāla ar politiska rakstura tematiku laukumu vienā diennaktī:

2.1. nodeva par īslaicīgās reklāmas 1m2 – no Ls 0.30 līdz Ls 0.50;

2.2. nodeva par īslaicīgās reklāmas , kura platība ir līdz 1m2 – no Ls 0.15 līdz Ls 0.50.

2.3.nodeva par īslaicīgu informatīvu materiālu ar politiska rakstura tematiku, kura laukums ir 1m2, eksponēšanu ir no Ls 1.30 līdz Ls 2.0;

2.4. nodeva par īslaicīgu informatīvu materiālu ar politiska rakstura tematiku, kura laukums ir līdz 1 m2, eksponēšanu ir no Ls 0.50 līdz Ls 2.0.

 1. Ja papildus reklāmas nesējs vai īslaicīgā reklāma tiek tiražēta – katra nākamā vienība tiek uzskatīta par atsevišķu objektu un tiek apmaksāta atsevišķi.
 2. Papildus reklāmas nesējiem vai īslaicīgai reklāmai ar kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta un taml. tematiku ar komercraksturu punktos 1 un 2 minētajām nodevām tiek pielietots koeficients 0,5.
 3. No nodevas atbrīvojami:
 • pilsētas pašvaldības uzņēmumi un iestādes;
 • uzņēmēji, kuri pilda pilsētas pašvaldības pasūtījumu;
 • uzņēmēji, kuri atrodas Cēsu vecpilsētas teritorijā, kuru norobežo Lenču, Palasta un Vaļņu ielas;
 • papildus reklāmas nesēji vai īslaicīgā reklāma ar kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta un tml. tematiku bez komercrakstura’’.

 

 1. Nodevas maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izvieto papildus reklāmas un reklāmas nesēju, īslaicīgās reklāmas un citus informatīvos materiālus Cēsu pilsētas publiskās vietās.
 2. Nodeva pilnā apmērā tiek iekasēta pirms papildus reklāmas un reklāmas nesēja, īslaicīgās reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanas atļaujas saņemšanas.
 3. Nodeva skaidrā naudā iemaksājama Cēsu pilsētas domes kasē vai ar pārskaitījumu bankas kontā. Par nodevas samaksu tiek izsniegta noteikta parauga kvīts.
 4. Nodevas diferencēta likme piemērojama saskaņā ar domes apstiprinātu instrukciju.
 5. Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas robežās aizliegts izvietot informatīvos materiālus ar politiska rakstura tematiku šādās vietās:

10.1. Vienības laukumā, skvērā aiz pieminekļa brīvības cīnītājiem līdz Valmieras ielas 1 gruntsgabalam un tiem pieguļošajās teritorijās 30.0 m attālumā no ielu braucamās daļas ārējās malas;

10.2.kapsētu teritorijās un tām pieguļošajās teritorijās 50.0m attālumā no kapsētas robežas;

10.3.pašvaldības iestāžu telpās, teritorijās un tām pieguļošajās teritorijās 30.0 m no iestādes teritorijas robežas;

10.4.veselības aizsardzības iestāžu telpās, teritorijās un tām pieguļošajās teritorijās 30.0 m no iestādes teritorijas robežas.’’

Domes priekšsēdētāja vietnieksJ.BEIKMANIS

 

Pielikums Nr.21

Cēsu pilsētas domes 26.04.2001.

sēdes prot. Nr.4, § 4.

Grozījumi izdarīti

Cēsu pilsētas domes sēdē 12.09.2002.

prot. Nr.22, § 49

 

Instrukcija Nr.1

Par Cēsu pilsētas domes Saistošajosnoteikumos

Nr.6 ‘’Nodeva par papildus reklāmasnesēja, īslaicīgās reklāmas

un citu informatīvu materiālueksponēšanu publiskās vietās’’

nodevas diferencētās likmespiemērošanu.

2.Nodevas objekts – likme par 1m2īslaicīgās reklāmas vai informatīva materiāla ar politiska rakstura tematiku laukumu1 diennaktī:

 

2.1.nodeva par īslaicīgās reklāmas 1m2 un lielāku laukumu pirmajā un otrajā dienā Ls 0.50 , trešajā un turpmākajās dienās Ls 0.40;

2.2.nodeva par īslaicīgās reklāmas laukumu no 0,5 m2 – 0,99 m2 pirmajā dienā Ls 0.50, otrajā dienā Ls 0.40, trešajā un turpmākajās dienās Ls 0.30;

 

2.3.nodeva par īslaicīgās reklāmas laukumu no 0,062 m2 – 0,5 m2 pirmajā dienā Ls 0.40, otrajā dienā Ls 0.35, trešajā dienā un turpmākajās dienās Ls 0.25;

 

2.4.nodeva par īslaicīgās reklāmas laukumu līdz 0,062 m2 pirmajā dienā Ls 0.35, otrajā dienā Ls 0.25, trešajā un turpmākajās dienās Ls 0.20 (0,062m2 – A 4);

 

2.5.patstāvīgiem klientiem (līguma slēdzējiem vismaz uz termiņu līdz 3 mēnešiem) izcenojumi samazināmi par 25 %;

2.6. nodeva par īslaicīgā informatīvā materiāla ar politiska rakstura tematiku 1m2 un lielāku laukumu zonā A pirmajā un otrajā dienā Ls 2.0, trešajā un turpmākajās dienās Ls 1.80;

 

2.7. nodeva par īslaicīgā informatīvā materiāla ar politiska rakstura tematiku laukumu no 0.5 m2 – 0.99m2 zonā A pirmajā dienā Ls 2.0 , otrajā dienā Ls 1.80, trešajā un turpmākajās dienās Ls 1.50;

2.8. nodeva par īslaicīgā informatīvā materiāla ar politiska rakstura tematiku laukumu no 0.062m2 –0.5m2 zonā A pirmajā dienā Ls 1.80, otrajā dienā Ls 1.50, trešajā un turpmākajās Ls 1.30;

2.9. nodeva par īslaicīgā informatīvā materiāla ar politiska rakstura tematiku laukumu līdz 0.062m2 zonā A pirmajā dienā Ls 1.30, otrajā dienā Ls 1.10, trešajā un turpmākajās dienās Ls 0.90 ( 0.062m2 A4);

2.10. nodeva par īslaicīgā informatīvā materiāla ar politiska rakstura tematiku laukumu 1m2 un lielāku laukumu zonā B pirmajā un otrajā dienā Ls 1.50 , trešajā un turpmākajās dienās Ls 1.30;

2.11. nodeva par īslaicīgā informatīvā materiāla ar politiska tematiku laukumu 0.5m2 – 0.99m2 laukumu zonā B pirmajā dienā Ls 1.5, otrajā dienā Ls 1.30 , trešajā un turpmākajās dienās Ls 1.10;

 

2.12. nodeva par īslaicīgā informatīvā materiāla ar politisku tematiku laukumu 0.062m2 - 0.5m2 laukumu zonā B pirmajā dienā Ls 1.10, otrajā dienā Ls 0.90 , trešajā un turpmākajās dienās Ls 0.70;

2.13.nodeva par īslaicīgā informatīvā materiāla ar politiska rakstura tematiku laukumu 0.062m2 laukumu zonā B pirmajā dienā Ls 0.70, otrajā dienā Ls 0.60 , trešajā un turpmākajās dienās Ls 0.50 ( 0.062m2 A4);

2.14.Zona A:

  • maģistrālās ielas un tām pieguļošā teritorija 30.0 m no braucamās daļas malas uz abām ielas pusēm – Gaujas, Rīgas , Piebalgas, Jāņa Poruka, Valmieras, Dzelzceļa ielās;
  • pilsētas centrālā daļa, kuru ierobežo Lenču, Palasta, Vaļņu, Piebalgas, Lapsu, Jāņa Poruka, Valmieras, Niniera ielas un bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma Lenču ielā 4c Z robeža;

Teritorija 30.0 m attālumā no iepriekš minēto norobežojošo ielu braucamās daļas ārējās malas.

2.15.Zona B – visa pārējā pilsētasteritorija.

Domes priekšsēdētāja vietnieksJ.BEIKMANIS

 

Pielikums Nr. 20

Saistošie noteikumi Nr. 4

(protokols Nr. 22, & Nr.49)

 

 

 

 

Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsupilsētas domes 1999.gada 13.maija

saistošajos noteikumos Nr.6

‘’Nodeva par papildus reklāmas unreklāmas nesēja, īslaicīgās reklāmas un citu informatīvu materiālu eksponēšanupubliskās vietās’’

 

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Parpašvaldībām’’

14.pantu un likuma

‘’Par nodokļiem un nodevām’’12.pantu

 

 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija saistošos noteikumus Nr. 6 ‘’Nodeva par papildus reklāmas un reklāmas nesēja, īslaicīgās reklāmas un citu informatīvu materiālu eksponēšanu publiskās vietās’’ 1. un 2.punktus šādās redakcijās:

  ‘’1.Nodevas objekts – likme par 1m2 reklāmas nesēja vai informatīvā materiāla ar politiska rakstura tematiku laukumu mēnesī.

  2. Nodevas objekts – likme par 1m2 īslaicīgās reklāmas vai informatīvā materiāla ar politiska rakstura tematiku laukumu 1 diennaktī.’’

   

 2. Papildināt Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija saistošo noteikumu Nr. 6 ‘’Nodeva par papildus reklāmas un reklāmas nesēja, īslaicīgās reklāmas un citu informatīvu materiālu eksponēšanu publiskās vietās’’ 1.punktu ar 1.4 un 1.5.apakšpunktiem un 2.punktu ar 2.3 un 2.4. apakšpunktiem un 10.punktu šādām redakcijām:

 

‘’1.4. nodeva par informatīvu materiālu ar politikas tematiku , kura laukums ir līdz 1 m2 ieskaitot , eksponēšanu ir no Ls 30.- līdz Ls 40.-;

1.5.nodeva par informatīvu materiālu ar politikas tematiku, kura laukums ir virs 1 m2 eksponēšanu ir Ls 20.- līdz Ls 30.-‘’.

‘’2.3.nodeva par īslaicīgu informatīvu materiālu ar politisku tematiku, kura laukums ir 1 m2, eksponēšanu ir no Ls 1.30 līdz Ls 2.0;

2.4. nodeva par īslaicīgu informatīvu materiālu ar politisku tematiku, kura laukums ir līdz 1 m2, eksponēšanu ir no Ls 0.50 līdz Ls 2.0; ‘’

‘’10.Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas robežās aizliegts izvietot informatīvos materiālus ar politiska rakstura saturu šādās vietās:

10.1. Vienības laukumā, skvērā aiz pieminekļa brīvības cīnītājiem līdz Valmieras ielas 1 gruntsgabalam un tiem pieguļošajās teritorijās 30.0 m attālumā no ielu braucamās daļas ārējās malas;

10.2.kapsētu teritorijās un tām pieguļošajās teritorijās 50.0m attālumā no kapsētas robežas;

10.3.pašvaldības iestāžu telpās, teritorijās un tām pieguļošajās teritorijās 30.0 m no iestādes teritorijas robežas;

10.4.veselības aizsardzības iestāžu telpās, teritorijās un tām pieguļošajās teritorijās 30.0 m no iestādes teritorijas robežas.’’

 

Domes priekšsēdētāja vietnieksJ.BEIKMANIS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv