Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.


 

Cēsu pilsētas domes sēdē
2002.gada 22.augustā (prot.Nr.20)
Pieņemtie lēmumi.

 

Saistošo noteikumu Nr.3 par

Cēsu pilsētas vides aizsardzību, teritoriju labiekārtošanu

un apstādījumu kopšanu saistošo apstiprināšanu

_________________________________________________


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 15. augusta sēdes atzinumu (prot. Nr. 21), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.3 “Par Cēsu pilsētas vides aizsardzību, teritoriju labiekārtošanu un apstādījumu kopšanu” (Noteikumi pielikumā ).

 

 

 

Par zemes vērtību zonējuma aktualizāciju

_________________________________________________

 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra Noteikumiem Nr.465 ‘’Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi’’ un domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 15.augusta atzinumu (prot.Nr.21), un pilsētas zemes komisijas 2002.gada 19.augusta atzinumu Nr.74 (prot.nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Ierosināt aktualizēt Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējumu. (Pielikumā Nr.2 pilsētas zemes komisijas 2002.gada 19.augusta atzinums Nr.74. ).

 

 

Par siltumapgādi 2002./2003. gada apkures sezonā


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskās komitejas 2002.gada 15.augusta ( prot.Nr. 21 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt, ka paliek spēkā ar 2002.gada 1.maiju Cēsu pilsētas iedzīvotāju patēriņam paredzētā siltumenerģijas cena Ls 21.05 par vienu MWh , kas ir izskatīta un apstiprināta ar Cēsu pilsētas domes 200l.gada 23.februāra lēmumu ' Par p/u ' Cēsu siltumtīklu uzņēmums' pamatlīdzekļu nomu' ( protokols Nr. 4 ,§ 34, pielikums nr.2.3) , Cēsu pilsētas domes 2001.gada 26.aprīļa lēmumu 'Par Cēsu pilsētas iedzīvotāju nodrošināšanu ar karsto ūdeni 200l.g. maija-septembra mēnešos un dzīvojamo māju īpašnieku norēķiniem ar siltumražotāju' ( protokols Nr.4, § 2, punkts nr. 2); Cēsu pilsētas domes 2001.gada 23.augusta lēmumu ' Par siltumapgādi 2001./2002.gada apkures sezonā' ( protokols Nr.ll, § 29, punkts nr. 1), Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmumu 'Par siltumapgādes cenām no 2002.gada 1.maija ( protokols Nr.l4. § 2,punkts nr.1).

 2. Noteikt, ka paliek spēkā ar 2002. gada 1. maiju siltumenerģijas pastāvīgās iemaksas par pieslēgto slodzi ir 1080,59 Ls/ MW mēnesī un tarifa mainīgā daļa ir 12,43 Ls/MWh.

 3. Iestādēm, kuras nomaksājušas fiksētos maksājumus, noteikt siltumenerģijas cenu Ls 19,26 ( bez PVN ) par vienu MWh. Pārējām iestādēm -savstarpēji vienoties ar siltumražotāju, bet ne mazāk kā 19,90 LS/ MWh. (Cēsu pilsētas domes 23.08.2001.g. lēmums ' Par siltumapgādi 2001/2002.gada apkures sezonā' prot. Nr.ll , § 29, punkts nr.2.

 4. Pieņemt zināšanai, ka Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija sēdē rekomendēts visiem dzīvojamā fonda īpašniekiem un pārvaldītājiem iekasēt no iedzīvotājiem siltumenerģijas patēriņa avansa maksājumus ( Ls 0.20 ) par lietderīgās apsildāmās platības m2 mēnesī, kas maksājami no maija līdz oktobrim.

 5. Noteikt, ka sākot ar 2002.gada l.oktobri dzīvojamā fonda īpašniekiem un pārvaldītājiem norēķini ar siltumražotāju par patērēto siltumenerģiju veicami tikai pēc siltumenerģijas uzskaites mēraparatūras rādījumiem, nosakot, ka vasaras mēnešos ( maijs-septembris ) veiktie avansa maksājumi atrēķināmi no maksājumiem par faktisko siltumenerģijas patēriņu 5 apkures mēnešos: novembrī, decembrī, janvārī, februārī, martā.

 6. Dzīvojamās mājās, kurās nav siltumenerģijas uzskaites, norēķini veicami atbilstoši pielikumam Nr.3 (Cēsu pilsētas domes sēdes 23.08. 2001.,prot. Nr. 11, §29 ' Par kārtību, kādā siltumražotāji norēķinās ar dzīvojamo māju, kurās nav siltumenerģijas uzskaites, īpašniekiem un pārvaldītājiem'.

 7. Siltumenerģijas ražotājs ar karsto ūdeni patērētājus nodrošina katru dienu no plkst. 6°°- 24°°, karstā ūdens t° ne zemāka kā 42-50°C.

 8. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 28.03.2002.g. sēdē apstiprināto ' Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem' 5.2.9.1, iedzīvotājiem, kuri pretendē uz mājokļa pabalstu rekomendēt vasaras periodā 5 mēnešos ( maijs-septembris) maksāt siltumenerģijas patēriņa avansa maksājumus, jo ģimene var pretendēt uz mājokļa pabalstu apkures sezonā tikai tad, ja tā vasaras periodā ir regulāri maksājusi un pilnā apmērā nomaksājusi siltumenerģijas patēriņa avansa maksājumus.

 9. Uzdot dzīvojamā fonda īpašniekiem un pārvaldītājiem līdz katra mēneša 10.datumam rakstiski informēt Cēsu pilsētas domi par komunālo maksājumu parādniekiem, kā arī informēt dzīvokļu īpašniekus vai īrniekus par faktisko siltumenerģijas patēriņu , kas noteikts pēc siltumskaitītāja.

 10. Uzdot siltuma apgādes kontroles komisijai ( priekšsēdētājs I.Mercs) nodrošināt kontroli par noteikto siltumapgādes un karstā ūdens padeves režīmu.

 11. Noteikt, ka 2002./ 2003. gada apkures sezona uzsākama pēc Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora atsevišķa rīkojuma.

 12. Uzdot visiem dzīvojamā fonda īpašniekiem vai apsaimniekotājiem līdz 2002.gada l.oktobrim noslēgt līgumsaistības ar siltumražotājiem, paredzot soda sankcijas 0,1% apmērā no maksājumu summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

 13. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam

 

 

 

Par tirdzniecības kioska Pils parkā nomu

_________________________________________________

Pamatojoties uz 2002.gada 30.jūlija SIA „Laura” direktora A.Pūcīša iesniegumu un 2002.gada 30.jūlija Cēsu kultūras centra direktores I.Grozas un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 15.augusta sēdes (protokola Nr.21) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēkā neesošu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 09.maija sēdes lēmumu “Par kiosku Pils parkā” (prot.Nr.14).

  2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane).

 

 

 

Par dzīvojamās un saimniecības ēkas

Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 19 pārņemšanu Cēsu pilsētas

p/u ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ apsaimniekošanā


_________________________________________________

 

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Būvvaldes 2002.gada 8.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr. 23) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 15.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr. 21), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas TDP IK 13.11.90. lēmuma Nr. 73 ’’Iesniegumu izskatīšana komunālajos jautājumos’’ §13.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas p/u ‘’Dzīvokļu pārvalde’’ (priekšnieks Ģ.Beikmanis) 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pārņemt dzīvojamo un saimniecības ēku savā bilancē un gatavot dokumentāciju ēkas privatizācijai.

 

Par Attīstības centra atvēršanu

Cēsu pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestādē

_________________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas (protokols Nr. 18; 15.08.2002.) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Atvērt Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē ar šā gada 2. septembri Attīstības centru.

2.Apstiprināt Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Attīstības centra nolikumu (Nolikums pielikumā ).

 

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes

amata vienību sarakstā

_________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 25.07.2002. lēmumu “ Par ēdināšanas organizāciju Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu 1. un 5.pirmsskolas izglītības iestādē” ( prot. Nr. 18, § 37 ) un Cēsu domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.08.2002. ( prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Samazināt ar š.g. 1.oktobri Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē šādas amata vienības :

Pavārs – 2 amata vienības

Virtuves strādnieks – 0,75 amata vienības

Vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā - 0,2 amata vienības.

 

 

Par ēkas Cēsīs, Vaļņu ielā 12a

privatizācijas noteikumu apstiprināšanu

_________________________________________________

Pamatojoties uz 07.08.2002. pilsētas domes īpašuma privatizācijas komisijas atzinumu(prot. Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj :

1. Atzīt pirmpirkuma tiesības un pārdot nekustamo īpašumu – ēku Cēsīs, Vaļņu ielā 12a, kad. Nr. 4201-505-0051.

 

 

 

 

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 18, nodošanu privatizācijai

_________________________________________________

Pamatojoties uz LR 17.02.1994. likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas 08.08.2002. sēdes atzinumu /protokols Nr. 11/, Cēsu pilsētas dome nolemj :

1.Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 18, kas sastāv no 2875,0 m2 liela zemesgabala, kadastra Nr. 4201-003-0805, un būves.

2.Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai /priekšsēdētājs J.BEIKMANIS/.

 

 

 

Par nekustamo īpašumu

Cēsīs, Saules ielā 9

_________________________________________________

Pamatojoties uz pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas 2002.gada 5.aprīļa sēdes (prot. Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 19.jūlija lēmumu (prot. Nr. 9; §20) “Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Saules ielā 9, nodošanu privatizācijai” un Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.janvāra lēmumu (prot. Nr.2;§22) “Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Saules ielā 9 privatizācijas projekta apstiprināšanu”.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes Vispārējās nodaļas

nolikuma apstiprināšanu

_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 15.08.2002. atzinumu (prot. Nr.22) , Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Vispārējās nodaļas nolikumu (Nolikums pielikumā ).

 

 

 

 

 

 

Par Cēsu pilsētas Maija parka rekonstrukcijas un

labiekārtošanas projektēšanu

_________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (prot. Nr.22, no 15.08.2002.) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Maija parka rekonstrukcijas un labiekārtošanas projektēšanas darbu izmaksas .

  2. Veikt grozījumus Cēsu pilsētas domes speciālajā budžetā no dabas resursu nodokļa plānotajiem izdevumiem Maija parka dīķa tīrīšanai Ls ..... piešķirt Maija parka rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbiem.

  3. Lēmuma kontroli nodrošināt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

 

 

 

 

Par līdzekļu piešķiršanu dalībai

pasaules čempionātā rollerslēpošanā

_________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas atzinumu (15.08.2002., prot. Nr.18) un Finansu komitejas atzinumu (15.08.2002., prot. Nr.22), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.No Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā sporta pasākumiem plānotajiem nesadalītajiem līdzekļiem piešķirt Ls ..... Līgai Ozoliņai un Jānim Bērziņam, Cēsu pilsētas sporta skolas audzēkņu dalībai pasaules čempionātā rollerslēpošanā Itālijā no š.g. 27.augusta līdz 1.septembrim.

 

 

 

Par B/O SIA “Cēsu tirgus” dibināšanu

_________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002.gada 11.jūlija sēdes lēmumu (protokols nr.17, paragrāfa Nr. 14) „Par Cēsu pilsētas tirgus Cēsīs, Valmieras ielā 2, apsaimniekošanu” un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 15.augusta sēdes atzinumu (protokols nr.21) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 15.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.22), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Lai organizētu pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību un apsaimniekotu darījuma iestāžu apbūves teritoriju Cēsīs, Valmieras ielā 2, un saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par uzņēmējdarbību”, “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību”, “Par bezpeļņas organizāciju”, “Par pašvaldībām”, “Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās” un saskaņā ar Ministru kabineta 16.10.1998. noteikumiem Nr. 388 ”Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Cēsu pilsētas domes lēmumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Dibināt bezpeļņas organizāciju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus”.

 2. Noteikt bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” juridisko adresi Cēsis, Valmieras iela 2, LV-4101.

 3. Noteikt, ka bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” tiek izveidota ar mērķi organizēt pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību norobežotā teritorijā, kurā ir speciāli iekārtotas tirdzniecības vietas, un kurai saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada 6.decembra sēdes lēmumu (protokols nr.19; § 16) „Par Cēsu pilsētas pagaidu tirgus statusu un darbību” piešķirts pastāvīgā tirgus statuss.

 4. Noteikt, ka bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” daļu atsavināšanas kārtība notiek atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc attiecīga Cēsu pilsētas domes lēmuma par daļu atsavināšanu pieņemšanas, izņemot, ja par bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” daļām rodas strīds vai uzsākts parāda piedziņas process.

 5. Noteikt, ka bezpeļņas organizāciju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” dibināšanas izdevumi tiek segti no Cēsu pilsētas domes līdzekļiem.

 6. Ievēlēt Māri BĒRZIŅU par bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” direktoru.

 7. Noteikt, ka revīzijas pienākumus pilda dibinātājs – Cēsu pilsētas dome.

 8. Apstiprināt bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” statūtus (pielikums ) un pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” statūtus.

 9. Apstiprināt bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” dibinātāja deklarāciju (pielikums ) par peļņas negūšanu un pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” dibinātāja deklarāciju par peļņas negūšanu.

 10. Piešķirt bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” direktoram Mārim BĒRZIŅAM pirmā paraksta tiesības.

 11. Uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam veikt visas darbības, kas saistītas ar bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” reģistrēšanu un reģistrācijas dokumentu saņemšanu, ar tiesībām izsniegt tālāku pilnvarojumu.

 12. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.  

 

 

 

 

Par B/O SIA “Cēsu tirgus” pilnvarnieka apstiprināšanu

_________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Personāla atlases komisijas 2002.gada 19.augusta sēdes (prot. Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

1. Apstiprināt Arkādiju Suškinu B/O SIA “Cēsu tirgus” pilnvarnieka amatā.

2. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt pilnvarojuma līgumu, kas apstiprināts ar 2002.gada 08.augusta Cēsu pilsētas domes lēmumu (protokols Nr.19; §6) “Par B/O SIA “Cēsu tirgus” pilnvarnieka konkursa izsludināšanu”.

 

 

Par nekustamā īpašuma un naudas līdzekļu ieguldīšanu B/O SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitālā

_________________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (protokols nr.21) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2002.gada 15.augusta sēdes atzinumu (protokols nr.22 ), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” pamatkapitālā ieguldāmo Cēsu pilsētas domei piederošo nekustamo īpašumu sarakstu un pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt ziņojumu par mantisko ieguldījumu (pielikumu ).

 2. Ieguldīt bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” pamatkapitālā naudas līdzekļus Ls 1,12 (viens lats un 12 santīmi) apmērā.

 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vad. J.Zlaugotnis) veikt nekustamā īpašuma dokumentu sagatavošanu pārreģistrācijai zemesgrāmatā uz bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” vārda.  

 4. Noteikt, ka īpašuma pārreģistrācijas izdevumi uz bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” vārda, tiek segti no bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” līdzekļiem.

 

 

 

Par Cēsu pašvaldības laikraksta “Cēsu Ziņas” reģistrēšanu

_________________________________________________

 

 

Lai veicinātu informācijas apriti un sabiedrības informēšanu par Cēsu pašvaldībā notiekošajiem procesiem un lēmumiem, un, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par pašvaldībām”, “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 15.augusta sēdes atzinumu (protokola Nr.21) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2002.gada 15.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.22) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Dibināt un izdot Cēsu pašvaldības laikrakstu “Cēsu Ziņas”.

 2. Izdot Cēsu pašvaldības laikrakstu “Cēsu Ziņas” latviešu valodā, vienreizējā tirāžā 5000 eksemplāros, vienu reizi mēnesī, izplatīšanai Cēsīs un Cēsu rajonā.

 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību speciālistei J.Velvelei veikt darbības, kas saistītas ar Cēsu pašvaldības laikraksta “Cēsu Ziņas” publikāciju ievietošanu Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv

 4. Noteikt, ka izdevumi par Cēsu pašvaldības laikraksta “Cēsu Ziņas” reģistrēšanu, sagatavošanu, publicēšanu un izplatīšanu, tiek segti no Cēsu pilsētas domes līdzekļiem.

 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot līgumus par Cēsu pašvaldības laikraksta „Cēsu Ziņas” sagatavošanu, publicēšanu un izplatīšanu.

 6. Pilnvarot G.Šķenderu parakstīt līgumus par Cēsu pašvaldības laikraksta „Cēsu Ziņas” sagatavošanu, publicēšanu un izplatīšanu.

 7. Uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam veikt visas darbības, kas saistītas ar Cēsu pašvaldības laikraksta “Cēsu Ziņas” reģistrēšanu, ar tiesībām izsniegt tālāku pilnvarojumu.

 8. Lēmuma izpildi kontrolēt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

 

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas speciālās

pirmsskolas izglītības iestādes amata vienību sarakstā

_________________________________________________


Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.08.2002. (protokols Nr.18)) un Finansu komitejas15.08.2002. (protokols Nr.22) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē ar š.g. 23.augustu likvidēt 1 amata vienību naktsaukle .

2.Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē ar š.g. 23.augustu izveidot 1 amata vienību lietvedības pārzinis.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes

2002.gada pamatbudžeta grozījumiem

______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002.gada 15.augusta Finansu komitejas atzinumu (prot. Nr.22), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Veikt Cēsu pilsētas domes 2002.gada pamatbudžeta grozījumus atbilstoši pielikumam.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 1997.gada 27.februāra lēmuma Nr.61 (prot.Nr.5)

atzīšanu par spēku zaudējušu un par namīpašuma

Cēsīs, Rīgas ielā 59, atdošanu

_________________________________________________

 

Ar Cēsu pilsētas domes 1997.gada 27.februāra lēmumu Nr.61 (prot.Nr.5) CĒSU SVĒTĀ JĀŅA LAUKU EVANĢĒLISKI LUTERISKAJAI DRAUDZEI (juridiskā adrese Cēsīs, Lielā Skolas ielā 8) nedenacionalizēja namīpašumu Cēsīs, Rīgas ielā 59.

Izskatot Cēsu Svētā Jāņa lauku evanģēliski luteriskās draudzes iesniegumu (reģ.Nr.1185/1-11; 08.07.2002.), atkārtoti izskatot lietā esošos dokumentus, saskaņā ar LR likumu ‘’Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes un namīpašumu denacionalizācijas komisijas 2002.gada 19.augusta atzinumu Nr.75 (prot..Nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1997.gada 27.februāra lēmumu Nr.61 (prot.Nr.5) ‘’Par namīpašuma Cēsīs, Rīgas ielā 59, denacionalizāciju’’.

 2. Atdot CĒSU SVĒTĀ JĀŅA LAUKU EVANĢĒLISKI LUTERISKAJAI DRAUDZEI (juridiskā adrese Cēsīs, Lielā Skolas ielā 8) namīpašumu Cēsīs, RĪGAS ielā 59.

 3. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabalu Cēsīs, Rīgas ielā 59, īpašuma tiesības atjaunotas Cēsu Svētā Jāņa lauku evanģēliski luteriskajai draudzei (Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 7.jūnija lēmums Nr.35/13).

 4. Uzdot Cēsu pilsētas dzīvokļu pārvaldei (priekšnieks Ģ.BEIKMANIS) mēneša laukā nodot namīpašumu Cēsīs, Rīgas ielā 59, likumīgajam īpašniekam.

 

 

 

 

Par zemes ierīcības projekta – parcelācijas - apstiprināšanu

zemes gabalam Cēsīs, Jurģu ielā 2

_________________________________________________

 

Zemes ierīcības – parcelācijas projekts zemes gabalam Cēsīs, Jurģu ielā 2 (kad.nr.4201-008-0901) izstrādāts Cēsu pilsētas domes būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļā, izskatot zemes gabala īpašnieku Jura Mazapša, Egila Arvida Mazapša, un Ārijas Freimanes, iesniegumu (M-1555; 13.08.2002.), pamatojoties uz J.Ozoliņa veikto zemes gabala robežu uzmērījumu un Cēsu pilsētas digitālo kartogrāfisko materiālu.

Patreiz zemes gabals robežojas ar Jurģu ielu un Līgatnes ielu. Lai 62368 m2 lielo zemes gabalu sadalītu apbūves zemes gabalos un noteiktu tiem patstāvīgas adreses, daļai no zemes gabala piešķirams ielas statuss, nemainot īpašuma formu. Tā kā jaunizveidojamā iela ir esošās Miera ielas turpinājums, atbilstoši turpināma arī adresu numerācija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 19.augusta lēmumu Nr.47 (prot.nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļā izstrādāto zemes ierīcības – parcelācijas projektu Nr.08/8 zemes gabalam Cēsīs, Jurģu ielā 2 (kad.nr.4201-008-0901);

 2. Izveidot uz zemes gabala Cēsīs, Jurģu ielā 2, Miera ielas turpinājumu (kad.nr.4201-008-0936; aptuvena platība 4150 m2), kurš savieno esošo Miera ielu, kura patreiz beidzas pie Jurģu ielas, ar Līgatnes ielu. Ielas profila platums 9 m;

 3. Pēc ielas izveidošanas atlikušo zemes gabalu Cēsīs, Jurģu ielā 2, sadalīt divdesmit divos atsevišķos zemes gabalos ar sekojošām adresēm un platībām, kuras precizējamas zemes gabalus uzmērot dabā:

  1. Zemes gabals Cēsīs, Jurģu ielā 2 (kad.nr.4201-008-0901, platība 10288 m2), uz kura atrodas zemes īpašniekiem piederoša apbūve;

  2. Zemes gabals Cēsīs, Jurģu ielā 8 (kad.nr.4201-008-0919, platība 2045 m2);

  3. Zemes gabals Cēsīs, Jurģu ielā 10 (kad.nr.4201-008-0920, platība 2100 m2);

  4. Zemes gabals Cēsīs, Jurģu ielā 12 (kad.nr.4201-008-0921, platība 2470 m2);

  5. Zemes gabals Cēsīs, Jurģu ielā 14 (kad.nr.4201-008-0922, platība 2375 m2);

  6. Zemes gabals Cēsīs, Jurģu ielā 16 (kad.nr.4201-008-0923, platība 1795 m2);

  7. Zemes gabals Cēsīs, Līgatnes ielā 35 (kad.nr.4201-008-0915, platība 2400 m2);

  8. Zemes gabals Cēsīs, Līgatnes ielā 37 (kad.nr.4201-008-0916, platība 1960 m2);

  9. Zemes gabals Cēsīs, Līgatnes ielā 39 (kad.nr.4201-008-0917, platība 2065 m2);

  10. Zemes gabals Cēsīs, Līgatnes ielā 41 (kad.nr.4201-008-0918, platība 2590 m2);

  11. Zemes gabals Cēsīs, Miera ielā 36 (kad.nr.4201-008-0932, platība 2555 m2);

  12. Zemes gabals Cēsīs, Miera ielā 37 (kad.nr.4201-008-0924, platība 1990 m2);

  13. Zemes gabals Cēsīs, Miera ielā 38 (kad.nr.4201-008-0933, platība 2565 m2);

  14. Zemes gabals Cēsīs, Miera ielā 39 (kad.nr.4201-008-0925, platība 1775 m2);

  15. Zemes gabals Cēsīs, Miera ielā 40 (kad.nr.4201-008-0934, platība 2125 m2);

  16. Zemes gabals Cēsīs, Miera ielā 41 (kad.nr.4201-008-0926, platība 3190 m2);

  17. Zemes gabals Cēsīs, Miera ielā 42 (kad.nr.4201-008-0935, platība 2020 m2);

  18. Zemes gabals Cēsīs, Miera ielā 43 (kad.nr.4201-008-0927, platība 2475 m2);

  19. Zemes gabals Cēsīs, Miera ielā 45 (kad.nr.4201-008-0928, platība 2485 m2);

  20. Zemes gabals Cēsīs, Miera ielā 47 (kad.nr.4201-008-0929, platība 1980 m2);

  21. Zemes gabals Cēsīs, Miera ielā 49 (kad.nr.4201-008-0930, platība 2090 m2);

  22. Zemes gabals Cēsīs, Miera ielā 51 (kad.nr.4201-008-0931, platība 2870 m2);

 4. Apbūves zemes gabaliem noteikt zemes lietošanas mērķi – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601). Jaunizveidojamajam Miera ielas posmam noteikt lietošanas mērķi – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);

 5. Jaunizveidoto zemes gabalu apbūvei noteikt būvlaidi 10 m gar Līgatnes ielu, 8 m gar Jurģu ielu un 6 m gar Miera ielu;

 6. Rekomendēt Valsts zemes dienestam reģistrēt atdalītos zemes gabalus valsts kadastra reģistrā tikai veicot to faktisko atdalīšanu;

 7. Pieņemt zināšanai, ka apakšzemes inženiertīklu radītos apgrūtinājumus apzin zemes īpašnieki atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās. Pirms apbūves projektēšanas uzsākšanas veicama visa patreizējā zemes gabala Cēsīs, Jurģu ielā 2, topogrāfiskā uzmērīšana, ieskaitot inženierkomunikācijas.

 

 

 

Par zemes gabala Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 61, sadalīšanu

_________________________________________________

 

Izskatot nekustamā īpašuma Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 61, īpašnieču Ausmas Balodes, Mirdzas Koreņkovas, un Regīnas Lāces, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.B-1552/1; 12.08.2002.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 19.augusta atzinumu Nr.77 (prot.nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 61 (kad.nr.4201-009-0901), četros zemes gabalos;

 2. Atdalītajam zemes gabalam pie Purva ielas, kurš robežojas ar zemes gabalu Cēsīs, Purva ielā 6, piešķirt adresi Cēsīs, Purva ielā 8 (kad.nr.4201-009-0957);

  1. Zemes gabala platība 1380 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Atdalītajam zemes gabalam pie Purva ielas, kurš robežojas ar zemes gabalu Cēsīs, Meldru ielā 4, piešķirt adresi Cēsīs, Purva ielā 10 (kad.nr.4201-009-0958);

  1. Zemes gabala platība 1500 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 4. Atdalītajam zemes gabalam pie Mārtiņa ielas piešķirt adresi Cēsīs, Mārtiņa ielā 10 (kad.nr.4201-009-0959);

  1. Zemes gabala platība 4942 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 5. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 61 (kad.nr.4201-009-0901);

  1. Zemes gabala platība 6450 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 6. Pieņemt zināšanai, ka apakšzemes inženiertīklu radītos apgrūtinājumus apzin zemes īpašnieki atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās.

 

28 §

Par zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 56, sadalīšanu

_________________________________________________

/ J.PĒTERSONS, G.ŠĶENDERS/

Balsošanas rezultāts par iesniegto projektu: par – 10, pret – nav, atturas – nav.

Izskatot nekustamā īpašuma Cēsīs, Piebalgas ielā 56, īpašnieka Aivara Rodes, dzīv. Ģertrūdes ielā 100 dz.3, Rīgā, pilnvaroto personu Jura Holsta, dzīv. Rīgas ielā 10 dz.1, Cēsīs, un Andas Freibergas, dzīv. Piebalgas ielā 56 dz.1, Cēsīs, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.R-1304; 05.08.2002.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 19.augusta atzinumu Nr.78 (prot.nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Piebalgas ielā 56 (kad.nr.4201-009-0502), divos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam zemes gabalam pie Cēsu pilsētas administratīvās robežas piešķirt adresi Cēsīs, Piebalgas ielā 74 (kad.nr.4201-009-0529);

  1. Zemes gabala platība 10000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1107);

 3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Cēsīs, Piebalgas ielā 56 (kad.nr.4201-009-0502);

  1. Zemes gabala platība 119702 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 4. Pieņemt zināšanai, ka apakšzemes inženiertīklu radītos apgrūtinājumus apzin zemes īpašnieki atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās.

 

 

 

Par nekustamā īpašuma - Stacijas laukuma Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā

kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

_________________________________________________

 

 

Saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta 3.daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 19.augusta atzinumu Nr.80 (prot.nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes gabala, uz kura atrodas Stacijas laukums Cēsīs, (kad.nr.4201-005-1315) ar platību 5400 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

 2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101).

 

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas

sastāvā

_________________________________________________

 

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002. gada 13. jūnija lēmumu “Par Cēsu pašvaldības policijas priekšnieku un vietnieku” (prot.Nr.15,§ 34), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Izdarīt izmaiņas Cēsu pilsētas domes 28.03.2002. lēmumā “Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisiju” :

1.1.izslēdzot no komisijas sastāva Daini LEIMANI, Cēsu pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku un iekļaujot Administratīvās komisijas sastāvā Valdi SVIĶI, Cēsu pašvaldības policijas priekšnieku.

 

 

 

 

 

Pielikums

Par kārtību, kādā siltumražotāji norēķinās ar dzīvojamo māju, kurās nav siltumenerģijas uzskaites, īpašniekiem un pārvaldītājiem 2002./2003.apkures sezonā.

1. Noteikt, ka sākot ar 2002.gada 0l.oktobri norēķini par saņemto siltumenerģiju veicami tikai pēc siltumenerģijas uzskaites mēraparatūras rādījumiem ( Cēsu pilsētas domes 21.09.2000.g. lēmums, protokols Nr. 20, § l).

2. Ja dzīvojamās mājās nav siltumenerģijas uzskaites vai siltumuzskaites mēraparatūra ir bojāta, maksa par vienu apsildāmās platības m2 nosakāma līgumslēdzēju pusēm savstarpēji vienojoties, bet ne mazāk kā 0,55 Ls/m2 mēnesī apkures sezonā , un dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem , kuri veikuši fiksētos maksājumus piecos vasaras mēnešos — maksa 0,41 Ls/m2 apkures mēnesī, maksājumus veicot no 01.oktobra līdz 01.maijam.

3. Dzīvojamās mājās, kurās nav siltumenerģijas uzskaites mēraparatūru siltummezglā:

3.1 ja ir uzstādīti karstā ūdens rotācijas plūsmas mērītāji mājas ievadā un dvieļu žāvētāji pieslēgti karstā ūdens sagatavošanas sistēmai, maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu ir Ls 2,20 nosakot, ka cenā neietilpst ūdens vērtība;

3.2 ja dvieļu žāvētāji pieslēgti centrālās apkures sistēmai vai to nav, maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu ir Ls 1,38 nosakot, ka cenā neietilpst ūdens vērtība.

3.3 dzīvojamās mājās kurās nav kopējās uzskaites mēraparatūras vai tā ir bojāta, karstā ūdens cena ir Ls 0,20 no viena iedzīvotāja dienā.

 

 

Pielikums Nr.5

Cēsu pilsētas domes

15.08.2002. sēdes protokolam

Nr.20, §12

 

CĒSU PILSĒTAS DOMES

VISPĀRĒJĀS NODAĻAS NOLIKUMS

I. Vispārīgie noteikumi.

  1. Cēsu pilsētas domes Vispārējā nodaļa ir ar Cēsu pilsētas domes lēmumu izveidota nodaļa, kura savā darbā tieši pakļauta pilsētas domes administrācijai.

  2. Vispārējā nodaļai ir savs zīmogs ar Vispārējās nodaļas pilnu nosaukumu.

  3. Vispārējā nodaļa veic tai noteikto uzdevumu izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas domes Nolikumu, lēmumiem, rīkojumiem un noteikumiem un šo Nolikumu .

  4. Vispārējās nodaļas darbu vada un organizē nodaļas vadītājs.

  5. Vispārējās nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu apstiprina pilsētas dome, pēc nodaļas vadītāja priekšlikuma.

  6. Vispārējā nodaļā ietilpst Iedzīvotāju apkalpošanas centrs un tam ir sava zīmogs ar pilnu tā nosaukumu.

1.7. Nodaļu reorganizē vai likvidē ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

  1. Cēsu pilsētas domes Vispārējā nodaļai nav juridiskas personas statusa.

 

II. Galvenie uzdevumi

2.1. Organizēt un pilnveidot lietvedību Cēsu pilsētas domes nodaļās un

struktūrvienībās.

  1. Pieņemt un reģistrēt domes lēmumu projektus, kurus iesniedz Cēsu pilsētas

   domes Nolikumā minētās pastāvīgās komitejas un komisijas.

  2. Pieņemt no atbildīgajām komitejām sagatavotos lēmumu projektus kā arī lēmuma projektiem pievienotos materiālus, kas izskatāmi domes sēdē.

  3. Sagatavot domes sēžu darba kārtības projektus un iesniegt tos priekšsēdētājam apstiprināšanai.

  4. Nodrošināt domes lēmumu projektu pārrakstīšanu, kopēšanu, komplektēšanu un izsniegšanu izskatīšanai domes deputātiem.

  5. Protokolēt domes sēžu gaitu un likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā termiņā noformēt sēžu protokolus un iesniegt tos domes priekšsēdētājam parakstīšanai. Kontrolēt lēmumu izpildes gaitu un termiņus.

  6. Sagatavot nepieciešamos domes sēžu protokolu izrakstus, nosūtīt tos izpildītājiem un ieinteresētajām personām.

  7. Izstrādāt Cēsu pilētas domes lietu nomenklatūru un iesniegt to saskaņošanai Cēsu zonālajam valsts arhīvam.

  8. Organizēt Cēsu pilsētas domes lietu nomenklatūrā iekļauto pastāvīgi, ilgtermiņa un īslaicīgi glabājamo dokumentu (tai skaitā arī personālsastāva) uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un nodošanu apstrādei Cēsu zonālajā valsts arhīvā.

  9. Koordinēt un kontrolēt lietu iekārtošanu un glabāšanu domes nodaļu lietvedībā.

  10. Nodrošināt pilsētas domes arhīvā esošo dokumentu uzglabāšanu un praktisku izmantošanu.

  11. Sniegt konsultācijas un metodisko palīdzību domes deputātiem un nodaļu darbiniekiem lietvedības un arhīva jautājumos.

  12. Izstrādāt domes lietvedības instrukciju un dokumentu aprites shēmu. Iepazīstināt ar to visas domes nodaļas un strādāt saskaņā ar to.

  13. Kārtot pilsētas domes darbinieku personāllietas:

   1. sagatavot rīkojumus par darbinieku pieņemšanu darbā, atlaišanu no darba , atbilstoši Latvijas Darba likumam un koplīgumam,

   2. sagatavot parakstīšanai darba līgumus , grozījumus noslēgtajos darba līgumos atbilstoši Latvijas Darba likumam,

   3. izveidot un kārtot darbinieku personāllietas,

   1. glabāt un izsniegt darba grāmatiņas beidzoties darba attiecībām domē,

   2. sagatavot rīkojumus par darbinieku atvaļinājumiem, komandējumiem, mācībām, par papildus pienākumu uzdošanu, par darba samaksas noteikšanu un iepazīstināt ar tiem darbiniekus, attiecīgos dokumentus iesniegt domes grāmatvedības nodaļā,

   3. veikt domes darbinieku, deputātu, pieaicināto speciālistu darba laika uzskaiti saskaņā ar atbildīgo darbinieku iesniegtajiem dokumentiem un iesniegt tos domes grāmatvedības nodaļā.

2.16. Koordinēt darbinieku kvalifikācijas celšanu.

  1. Veikt domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un domes

   izpilddirektora izdoto rīkojumu noformēšanu un reģistrēšanu.

  2. Saņemt un reģistrēt visu domei iesniegto juridisko un fizisko personu

   korespondenci. Atbilstoši rezolūcijām, visu korespondenci nodot atbildīgajiem

   izpildītājiem un kontrolē izpildes termiņus.

  3. Apkalpot iedzīvotājus, sniedzot nepieciešamo informāciju.

  4. Apkopot informāciju domes informatīvajos materiālos. Gatavot informāciju par

   domi, tās nodaļām, uzņēmumiem un iestādēm.

  5. Sadarboties ar visām pilsētas domes nodaļām un struktūrvienībām nepieciešamās informācijas iegūšanai un apmaiņai.

Iedzīvotāju apkalpošanas centra galvenie uzdevumi

1.Iedzīvotāju apkalpošanas centrs (turpmāk tekstā IAC) veic šādus uzdevumus:

1.1. sniedz informatīvus pakalpojumus :

1.1.1. par domes struktūru, nodaļām un darbinieku kompetenci un pilnvarām;

1.1.2. par pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem;

1.1.3. par valsts iestādēm (atrašanās vieta, funkcijas, tālruņu numuri);

1.1.4. par nevalstiskajām organizācijām (veidi, atrašanās vieta, tālruņu numuri;

1.2.veic starpniecības pakalpojumus:

1.2.1. izstrādā un sagatavo tipveida iesniegumu formas;

1.2.2. izstrādā un sagatavo iedzīvotājiem rakstveida informāciju par tipveida jautājumu risināšanas kārtību, to secību un procedūru veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem;

1.2.3. reģistrē domes saņemto un nosūtāmo pastu domes lietvedības sistēmā un veic tā sākotnējo sadali, nosūta domes pastu katru dienu,

1.2.4. sakārto dokumentos nodošanai domes arhīvā.

1.3.veic kontroles pakalpojumus;

1.3.1. kontrolē IAC saņemto rakstisko un mutisko fizisko un juridisko personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedības virzību;

1.3.2. kontrolē iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas terminu izpildi, par to informējot administrāciju;

1.3.3. kontrolē domes administrācijas rezolūciju izpildi;

1.4. sniedz specializētos pakalpojumus:

1.4.1. veic domes autotransporta pieprasījumu reģistrāciju;

1.4.2.sadarbībā ar citiem domes dienestiem, iestādēm un uzņēmumiem organizē un veic domes informatīvo materiālu (bukletu, brošūru, informācijas lapiņu, plakātu, u.c.) sagatavošanu un izdošanu;

1.4.3. veic informācijas atjaunošanu Cēsu pilsētas mājas lapa;

1.4.4. reģistrē domes bezmaksas tālruņa zvanus.

III. Tiesības

3.1.Vispārējā nodaļa ir tiesīga:

3.1.1. Izstrādāt instrukcijas, ieteikumus un citus rekomendējošus dokumentus

Vispārējās nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

3.1.2. Pārstāvēt domi Vispārējās nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

   1. Pieprasīt no domes nodaļām, ievērot lietvedības noteikumus, kas nosaka pastāvīgi, ilgtermiņa un īslaicīgi glabājamo dokumentu lietu iekārtošanu atbilstoši apstiprinātajai domes lietu nomenklatūrai un sakārtot tās nodošanai domes arhīvā.

   2. Izdarīt attiecīgus ierakstus darba grāmatiņā, beidzoties darba attiecībām domē un to parakstīt.

   3. Pieprasīt nepieciešamo informāciju no domes darbiniekiem personas uzskaites dokumentu kārtošanai.

   4. Pieprasīt dokumentus par piedalīšanos kvalifikācijas celšanā ( apliecības, sertifikāti) .

   5. Pieprasīt no domes darbiniekiem atskaiti rakstiskā veidā par ārzemju komandējuma braucieniem.

   6. Pieprasīt izglītību apliecinošus dokumentus darbiniekiem, kuriem dome daļēji apmaksā mācību izdevumus .

   7. Ir tiesības pieprasīt darba devējam darba likumdošanas un koplīguma noteikumu ievērošanu.

   8. Pieprasīt un saņemt no darba devēja darba tehnisko nodrošinājumu ( datorus, datorprogrammas u.c.) tai uzticēto pienākumu pildīšanai.

3.1.11. Izmantot domes transportu, pildot dienesta pienākumus.

IAC darbiniekiem ir tiesības:

1.pieprasīt un saņemt no domes nodaļām IAC darbības nodrošināšanai nepieciešamo rakstisko un mutisko informāciju;

2.kontrolēt lietvedības prasību un izpildes termiņu ievērošanu domē, domes nodaļās, un norādīt domes darbiniekiem par lietvedības normu, kā arī izpildes termiņu neievērošanu;

3.nepieņemt domes nodaļu sagatavotos un domes amatpersonu parakstīšanai nodotos dokumentus, ja tie nav noformēti atbilstoši lietvedības prasībām;

4.kontrolēt vienotas (standartizētas) veidlapu formas ievērošanu un lietošanu domes nodaļās;

5.lūgt IAC apmeklētājam uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, ja tas nepieciešams domē saņemtā vai nosūtāmā dokumenta precīzai virzībai;

6.sniegt apmeklētājiem domes noteiktos maksas pakalpojumus.

7.izteikt domes administrācijai priekšlikumus un ierosinājumus jautājumos, kas skar informācijas un pakalpojumu sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem un IAC darba organizācijas attīstību;

8.pārtraukt apkalpot apmeklētājus gadījumos, ja viņi ir uzbrūkoši agresīvi, klaigā, draud un lieto necenzētus vārdus.

IAC darbiniekiem nav tiesības:

1.atteikt klientiem izziņas informācijas sniegšanu par tās kompetencē esošajiem jautājumiem;

2.nepieņemt un nereģistrēt domē saņemtos vai nosūtīšanai paredzētos dokumentus, ja tie ir noformēti atbilstoši lietvedības prasībām;

3.subjektīvi vērtēt, interpretēt vai jebkādā citā aizskarošā veidā komentēt klienta iesniegumus, jautājumus vai priekšlikumus;

4.izpaust viņu pārziņā esošo informāciju par domē saņemtajos un nosūtamajos dokumentos ietverto saturu jebkādām trešajām personām;

5.izturēties pret klientiem nepieklājīgi un agresīvi.

 

IV. Atbildība

4.Nodaļas darbinieki ir atbildīgi par :

4.1. Par domes Nolikumā, šajā nolikumā un konkrētā darbinieka amata pienākumu apraksta noteikto darba uzdevumu un pienākumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi;

4.2.Par iedzīvotāju priekšlikumu, ierosinājumu un sūdzību savlaicīgu un uzmanīgu izskatīšanu, attiecīgu lēmumu pieņemšanu nodaļas kompetencē esošajos

jautājumos.

4.3.Par uzticēto darba līdzekļu un priekšmetu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši to lietošanas un darba drošības noteikumiem.

4.4.Par, veicot darba pienākumus, iegūtās informācijas konfidencialitāti

4.5. Par Cēsu pilsētas domes darba kārtības noteikumu ievērošanu.

V. Organizatoriskā struktūra

5.1. Vispārējās nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs un nosaka nodaļas darbinieku

darba pienākumus, pārstāv nodaļu citās domes nodaļās , nodrošina

darbinieku apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo izaugsmi. 5.2. Vispārējās nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu apstiprina pilsētas dome, pēc

nodaļas vadītāja priekšlikuma.

  1. Vispārējās nodaļas sastāvā ietilpst Iedzīvotāju apkalpošanas centrs.

5.4. Nodaļu reorganizē vai likvidē ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

5.5. Nodaļā ir šādas štata vienības:

- nodaļas vadītājs - 1 vienība

 • galvenais speciālists - 1 vienība

- speciālists - 2 vienības

Iedzīvotāju apkalpošanas centrā:

- galvenais speciālists - 3 vienības

 

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv