Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.


Cēsu pilsētas domes sēdē
2002.gada 11.jūlijā (prot.Nr.17)
pieņemtie lēmumi

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Leona Paegles ielā 2c,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_____________________________________________________________

 Cēsu pilsētas pašvaldībai līdz 1940.gada 21.jūlijam ir piederējis zemesgabals nr.493F Cēsu pilsētā, Kaļķu ielā 2, Patversmes (tagad Leona Paegles) ielā 2, Vāveres ielā 10. Uz minētā zemes gabala daļas, kuras patreizējā adrese ir Cēsīs, Leona Paegles ielā 2c, atrodas pašvaldības uzņēmuma 'Vinda' būves. Saskaņā ar likuma 'Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās' 36.panta 2.punktu un likuma 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās' 3.panta 1.daļu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 5.jūlija atzinumu Nr.68 (prot.nr.15), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu  Cēsīs, Leona Paegles ielā 2c (kad.nr.4201-009-0318), kas sastāv no zemes gabala ar platību 13500 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, un būvēm - sūkņu stacijas, diviem 180 m3 pazemes baseiniem un diviem 1000 m3 pazemes baseiniem, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes lietošanas mērķis - inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201).

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Vaives ielā 20b,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_____________________________________________________________

 Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma 'Vinda' bilancē atrodas ēka - ūdenstornis - Cēsīs, Vaives ielā 20b. Saskaņā ar likuma 'Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās' 36.panta 2.punktu un likuma 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās' 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz firmas 'LATīpašums' mērniecības biroja veikto zemes gabala uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 5.jūlija atzinumu Nr.69 (prot.nr.15), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu  Cēsīs, Vaives ielā 20b (kad.nr.4201-004-0522), kas sastāv no zemes gabala ar platību 1362 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, un būves - ūdenstorņa, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
2. Apgrūtinājumi - zemes gabala robežās atrodas sakaru kabelis gruntī, elektropārvades līnija un citai personai piederošs ūdensvads;
3. Zemes lietošanas mērķis - inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201).


Par Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija lēmuma Nr.389 (prot.Nr.10)
atzīšanu par spēku zaudējušu
_____________________________________________________________

 Ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija lēmumu Nr.389 (prot.Nr.10)  'Par zemes gabalu Cēsīs, Upes ielā 19a un Upes ielā 20, apvienošanu' nolemts apvienot pirkšanas ceļā iegūtos zemes gabalus Cēsīs, Upes ielā 19a un Upes ielā 20, uz kuriem atrodas daļa no ūdens ņemšanas vietas 'Gaujmala' Cēsīs, Upes ielā 21, teritorijas, bet  nav veikta atbilstoša reģistrācija zemesgrāmatā. Tā kā pašvaldībai piekrītošais zemes gabals, uz kura atrodas pārējā ūdens ņemšanas vietas teritorija, sagatavots reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda un reģistrējams kā pamatgabals ar adresi Cēsīs, Upes ielā 21, kuram pievienojami pirkšanas ceļā iegūtie zemes gabali, lēmums par pirkto zemes gabalu apvienošanu atzīstams par spēku zaudējušu.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 5.jūlija atzinumu Nr.70 (prot.nr.15), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija lēmumu Nr.389 (prot.Nr.10)  'Par zemes gabalu Cēsīs, Upes ielā 19a un Upes ielā 20, apvienošanu'.


Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Upes ielā 21,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_____________________________________________________________

 Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma 'Vinda' bilancē atrodas būves  - ūdens sūknētavas kioski - Cēsīs, Upes ielā 21, kuri atrodas uz zemesgrāmatā nereģistrēta, pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Cēsīs, Upes ielā 21, kā arī uz pirkšanas ceļā iegūtiem zemes gabaliem Cēsīs, Upes ielā 19a un Upes ielā 20. Saskaņā ar likuma 'Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās' 36.panta 2.punktu un likuma 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās' 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 5.jūlija atzinumu Nr.70 (prot.nr.15), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu  Cēsīs, Upes ielā 21 (kad.nr.4201-001-0115), kas sastāv no zemes gabala ar platību 120000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
2. Pēc zemes gabala Cēsīs, Upes ielā 21, reģistrēšanas zemesgrāmatā, pievienot tam zemes gabalu Cēsīs, Upes ielā 19a (atdalītu no zemes gabala Cēsīs, Upes ielā 19) un zemes gabalu Cēsīs, Upes ielā 20 (atdalītu no zemes gabala Cēsīs, Dzirnavu ielā  51/53);
2.1. Apgrūtinājumi (pēc zemes gabalu apvienošanas) - zemes gabala robežās atrodas elektropārvades līnija un transformatora punkts;
2.2. Zemes lietošanas mērķis - inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);
3. Uz apvienotā zemes gabala Cēsīs, Upes ielā 21, reģistrēt zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu četras būves.

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 9.maija lēmuma  8§ (prot. Nr.13)   ''Par zemes gabala  Cēsīs,  Uzvaras bulvārī  40,  piešķiršanu lietošanā''
      ____________________________________________________________________

       Izskatot  SIA ''OGUS'' (juridiskā adrese Cēsīs, Dzintara ielā 6) iesniegumu, pamatojoties uz valsts A/S ''Latvijas Dzelzceļš'' valdes 2002.gada 22.maija lēmumu Nr.2/34 un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 5.jūlija atzinumu Nr.67 (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome  n o l e m j:
 
       Grozīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 9.maija lēmuma 8§ (prot. Nr.13)   ''Par zemes gabala  Cēsīs,  Uzvaras bulvārī  40,  piešķiršanu lietošanā''  2.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:

       '' 2.  Zemes gabala platība 4508 m².'' 

 

Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora apstiprināšanu


Pamatojoties uz konkursa komisijas, uz vakanto Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora vietu, Cēsu pilsētas domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas (4.07.2002. prot.Nr.15) un Finansu komitejas (4.07.2002.prot.Nr.19) atzinumiem , Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
Apstiprināt Daci Eglīti par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktori ar 2002.gada 1.augustu

 

Par pasākumu 'Ziedošās slēpes'
_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Producentu grupas 'Virus Art' direktora iesniegumu, Izglītības , kultūras un sporta komitejas (04.07.2002. prot.Nr. 15) un Finansu komitejas (04.07.2002.prot.Nr.19) atzinumiem , Cēsu pilsētas dome nolemj:

 Akceptēt pasākuma ' Ziedošās slēpes' rīkošanu š.g. 10.augustā Cēsīs Vienības laukumā no plkst.10 00 līdz 20 00 , nodrošinot policijas atbalstu pasākuma laikā.

 

Par finansējumu renesanses mūzikas koncertam
Zinību dienā 1.septembrī Izstāžu namā
____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības , kultūras un sporta komitejas 2002.gada 04.jūlija (prot.Nr. 15) un Finansu komitejas 2002.gada 04.jūlija(prot.Nr.19) atzinumiem , Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Atbalstīt renesanses mūzikas koncertu, kas notiks š.g. 1.septembrī Zinību dienā Izstāžu namā.

 

Par kultūras pasākuma līdzekļu pārdali
____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības , kultūras un sporta komitejas  (04.07.2002.prot.Nr.15) un Finansu komitejas (04.07.2002. prot.Nr 19) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Mainīt kultūras pasākuma ' Jaunā gada sagaidīšana' 2002.gada pamatbudžetā (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.250) paredzēto līdzekļu  izlietojuma mērķi un piešķirt:
1.1.Starptautiskajam deju festivālam 'Sudmaliņas'  
1.2.Pasākumam Jaunā gada sagaidīšana   
2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas  budžeta plānošanas un izdevumu daļas ekonomistei Aivijai Zernei sagatavot atskaiti par naudas izlietojumu.


 

Par individuālā  darba  reģistrāciju
__________________________________________________________________

Izskatījusi  personu  iesniegumus un saskaņā  ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 21.04.1993. lēmuma Nr. 220 apstiprināto  kārtību ' Kārtība, kādā  pašvaldību  institūcijās  tiek reģistrēti individuālā darba veicēji', Cēsu pilsētas dome  nolemj:

1.Reģistrēt  individuālā darba veicēja  Alekseja  Makarenoka  darbības veidu -apģērbu  konstruēšana, modelēšana, šūšana  laika periodā  no  11.07.2002. līdz 31.12.2002., izsniedzot  reģistrācijas  apliecību vai patentu.
Individuālā darba veikšanas vieta - Cēsīs
2.Reģistrēt individuālā darba veicējas Sarmītes Bumbieres  darbības veidu -arhitektūras projektēšana  laika periodā no  11.07.2002. līdz 31.012.2002.,izsniedzot reģistrācijas apliecību vai patentu.
Individuālā darba veikšanas vieta - Cēsīs
3.Reģistrēt  individuālā darba veicējas  Svetlanas Šteinas, darbības  veidu- frizieres pakalpojumi laika periodā no 11.07.2002.-31.12.2002., izsniedzot  reģistrācijas apliecību vai patentu.
 Individuālā darba veikšanas vieta - Cēsīs

 

Par ēkas būvniecības stadijā Cēsīs, Kovārņu ielā 26/28 nojaukšanu
_____________________________________________________________________

Noklausījusies Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera ziņojumu un pamatojoties uz LR ''Būvniecības likuma'' 31.pantu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Intam JANSONAM  nojaukt piederošo ēku būvniecības stadijā Cēsīs, Kovārņu ielā 26/28 līdz 16.09.2002.
2. Ēkas būvniecības stadijā nojaukšanai izstrādāt nojaukšanas darbu projektu, kura sastāvā paredzēt:
2.1. nojaukšanas darbu tehnoloģisko aprakstu;
2.2.drošības pasākumu risinājumu.
3. Nojaukšanas darbu projektu saskaņo ar :
3.1.Valmieras reģionālās vides pārvaldes Cēsu nodaļas vadītāju G.Ģeidu;
3.2.Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālo nodaļu;
3.3.Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja vietnieku J.Zlaugotni.
4. Līdz nojaukšanas darbu uzsākšanai veikt drošības pasākumus - norobežot teritoriju un izlikt brīdinājuma zīmes.

 

Par nomas līguma projekta par telpu nomu
Cēsīs, Leona Paegles ielā 1,apstiprināšanu
________________________________________________________________

 Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 05.07.2002. atzinumu (protokols Nr. 17), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Nomas līguma projektu par telpu nomu Cēsīs, Leona Paegles ielā 1, saskaņā ar pielikumu

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv