Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> Domes sēde 13.06.2002.

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

Domes sēde 13.06.2002.


 

CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDE

2002.GADA 13.JŪNIJĀ

Darba kārtība.

 

Protokols Nr.15

 

1. Par bērnu konsultatīvo centru.
2.Par Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļasizveidošanu.
3. Par ilgtermiņa caurlaižu izsniegšanu iebraukšanai Cēsu vecpilsētā.
4.Par zemes nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 10.
5.Par asfalta segumu Cēsīs, Rūpniecības ielā 3a.
6.Par nelikumīgu būvniecību Cēsīs, Piebalgas ielā 95.
7.Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 09.07.1998.lēmumā Nr.344 “Parkabeļtelevīzijas tīklu izveidošanu Cēsu pilsētā”.
8. Par papildinājumiem Cēsu pilsētas Administratīvās komisijas nolikumā.
9.Par publiskās apspriešanas ierosināšanu.
10.Informācija par aptauju laukuma nosaukumiem.
11.Par mākslas skolas nolikumu.
12. Par zinību dienas atzīmēšanu.
13. Par skolēnu literāro konkursu, veltītu rakstnieka Miervalža Birzes piemiņai.
14. Par zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 91, sadalīšanu.
15. Par adreses apstiprināšanu zemes gabalam Cēsīs, Vaives ielā 21a.
16. Par adreses maiņu ēkām Cēsīs, Palmu ielā 13.
17. Par adreses maiņu būvēm Cēsīs, Cīrulīšu ielā 71.
18. Par XXX laukuma izveidošanu.
19. Par adreses maiņu, zemes gabala izveidošanu un zemes piešķiršanu lietošanāCēsīs, XXX laukumā 5.
20. Par zemes gabala nomu Cēsīs, XXX laukumā 5.
21. Par Gaujas aizsargjoslu Cēsu pilsētā.
22. Par Cēsu pilsētas domes 2001.gada 8.februāra lēmuma 7 § (prot.Nr.3) atzīšanupar spēku zaudējušu un par zemes gabala Cēsīs, Lenču ielā 4c, lietošanas mērķi.
23. Par namīpašumu Cēsīs, Raiņa ielā 10.
24. Par pilsētas dzīvokļu pieprasītāju uzskaites pārreģistrēšanu.
25.Par uzņemšanu un atteikšanu uzņemt pilsētas dzīvokļu pieprasītāju uzskaitē.
26. Par īres līguma pārrakstīšanu.
27. Par sociālā dzīvokļa Cēsīs, Vāveres ielā 14 dz.7, īres līguma termiņapagarināšanu.
28. Par dienesta dzīvokļa statusa noņemšanu.
29. Par apdzīvojamās platības piešķiršanu pārvietojamā dzīvojamā fondā Cēsīs,Caunas ielā 8.
30. Par apdzīvojamās platības piešķiršanu pārvietojamā dzīvojamā fondā Cēsīs,Saules ielā 23.
31. Par apdzīvojamās platības piešķiršanu.
32. Par dzīvojamās mājas Cēsīs, Ziedu ielā 1, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.
33. Par Vidzemes pašvaldību kopīgās iestādes Vidzemes “Sabiedrisko pakalpojumuregulators” nolikuma apstiprināšanu.
34. Par Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšnieku un vietnieku.
35. Par atlaidēm tirdzniecības nomas maksai Cēsu pilsētas tirgus pārtikas produktutirdzniecības paviljonos.
36.Par izmaiņām Cēsu pilsētas tirgus amatu vienību sarakstā.
37.Par veterinārsanitāro prasību nodrošināšanu svaigās gaļas sadalē Cēsupilsētas tirgū.
38. Par pirmpirkuma tiesībām.
39. Par pirmpirkuma tiesībām.
40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
42.Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu.
43.Par grozījumiem 05.03.2002.Noteikumos Nr.1 “Par Cēsu pilsētas domes budžetu2002.gadam” (prot.Nr.6, § 1) un Noteikumu Nr.2 apstiprināšanu.
44.Par saskaņojumu izdošanu alkoholisko dzērienu tirdzniecībai.
45.Par individuālā darba reģistrēšanu.
46.Par finansu līdzekļu piešķiršanu Cēsu pilsētas pamatskolai braucienam uzUngāriju.
47.Par veicamo darbu apstiprināšanu no Valsts kases ilgtermiņa aizdevumam  Ls 500000.
48.Par olimpiskā centra izveidi Cēsīs.
49.Par degvielas limitu noteikšanu.
50.Par medicīniskā kompresora iegādi Cēsu rajona centrālajai slimnīcai.
51.Par “Nolikuma par ziedojumu urnu lietošanu, ziedojumu pieņemšanu unizlietošanu” apstiprināšanu.
52.Par atalgojumu Cēsu pilsētas domes darbiniekiem.
53. Par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietām.
54. Par Cēsu pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
55.Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līgumu noslēgšanu privatizācijai nodotajāsmājās.
56. Par dzīvojamās mājas Cēsīs, Zirņu ielā 1, nodošanu privatizācijai.
57.Par neizīrēta dzīvokļa Cēsīs, Lenču ielā 7 dz.10, pārdošanu izsolē.
58.Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Vaļņu ielā 12a, nodošanu privatizācijai.
59.Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 18a, nodošanu privatizācijai.
60.Par pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas sastāva izmaiņām.

 

§ 1

 

Par bērnu konsultatīvā centra izveidi

Pamatojoties uz Zaigas Cīrules un AnitasZvejnieces iesniegumu (C- 739), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sportakomitejas (27.05.2002.prot.Nr.11) un Sociālo lietu komitejas (27.05.2002.prot.Nr.11)atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Neatbalstīt Anitas Zvejnieces un ZaigasCīrules iesniegto projektu Par bērnu konsultatīvā centra izveidi Cēsu pilsētaspakļautībā Rīgas ielā 12, Cēsīs .

 

§ 2

Par Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma un plānošanas jautājumustruktūrvienības likvidēšanu un Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamāīpašuma nodaļas izveidošanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes20.12.2001. lēmumu (prot. Nr. 19; & 3) ‘’Par Cēsu pilsētas struktūrasapstiprināšanu’’, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (30.05.2002.,prot. Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:


Ar 2002.gada 15.jūliju likvidēt Nekustamā īpašuma un plānošanas jautājumu struktūrvienību un šādas amata vienības:

1.1.struktūrvienības vadītājs 1 vienība

1.2.galvenais speciālists 4 vienības

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļu ar šādām amata vienībām:

2.1. nodaļas vadītājs, pilsētas galvenais arhitekts 1 vienība

2.2. nodaļas vadītāja vietnieks, pilsētas galvenais teritorijas plānotājs 1 vienība

2.3. teritorijas plānotājs 1 vienība

2.3. galvenais speciālists 2 vienības

2.4. speciālists 1 vienība

Apstiprināt Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas nolikumu .

Noteikt, ka Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas nolikums stājas spēkā ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi.

 

Uzdot Vispārējai nodaļai brīdināt darbiniekus par pārcelšanu darbā Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļā.

 

Noteikt, ka ar 2002.gada 15.jūliju būvvaldes vadītāja vietnieka, būvvaldes speciālista amati nav atalgojami.

 

Uzdot Būvvaldei (vad. I.Bumbiers) izskatīt un vajadzības gadījumā veikt nepieciešamās korekcijas spēkā esošā Būvvaldes nolikumā un ziņot par to domes sēdē.

 

§ 3


Par ilgtermiņa caurlaižu izsniegšanu iebraukšanai Cēsu vecpilsētā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2002.gada 6.jūnija atzinumu (protokols nr. 14), Cēsupilsētas dome nolemj:
Turpināt ilgtermiņa caurlaižu izsniegšanu iebraukšanai Cēsu vecpilsētā no2002.gada 1.jūlija.

 

§ 4

 

Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijaslaukumā 10

Izskatījusi Dzintara TETERA iesniegumu(reģ.Nr.T-1075; 30.05.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uzpilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 6.jūnija sēdes atzinumu(prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Dzintaru TETERI, par zemes gabalu Cēsīs, Stacijas laukumā 10 uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 14.jūniju.

2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 88 m2.

3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 10% no zemes paraugvērtības.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

§ 5

 

Par asfalta segumu Cēsīs, Rūpniecībasielā 3a

SIA “Vidzeme” 1994.gada 19.decembrīparakstīja pirkšanas - pārdošanas līgumu Nr.80, saskaņā ar kuru ieguva īpašumatiesības uz asfalta laukumu Cēsīs, Rūpniecības ielā 3a (bijusī “Lauktehnikas”teritorija), kura daļa atrodas uz Ata Kronvalda ielas posmā starp Rūpniecības ielu undzelzceļa pievadu uz “Siltumtīklu uzņēmumu”. Atjaunojot satiksmi minētajā AtaKronvalda ielas posmā, kā arī ievērojot to, ka SIA “Vidzeme” privatizēja zemesgabalu Cēsīs, Rūpniecības ielā 3a bez Ata Kronvalda ielas posma un pamatojoties uzpilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 6.jūnija atzinumu (prot.Nr.14),Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1. Pirkt asfalta segumu 1458 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā, Cēsīs, Ata Kronvalda ielas posmā starp Rūpniecības ielu un dzelzceļa pievadu uz “Siltumtīklu uzņēmumu” par Ls 450,- (četri simti piecdesmit lati).

2. Apstiprināt pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.

 

§ 6

Par nelikumīgu būvniecību Cēsīs,Piebalgas ielā 95

 

Pamatojoties uz to, ka firma‘’Elektroremonts’’ SIA nav izpildījusi Cēsu pilsētas domes 28.03.2002. lēmumu(sēdes protokola Nr.9 izraksts Nr. &28) par nelikumīgi izgāzto būvgružuaizvākšanu no gruntsgabala Cēsīs, Piebalgas ielā 95 un nav reaģējusi uz Cēsupilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera 29.05.2002. brīdinājuma vēstuli Nr.1-11/735, un Cēsu pilsētas Tautsaimniecības komitejas 06.06.2002. sēdes atzinumu(prot. Nr. 14) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei veikt organizatoriskus pasākumus Cēsu pilsētas domes 28.03.2002.lēmumā minēto darbu izpildei.

Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai veikt pasākumus, lai piedzītu no firmas ’’Elektroremonts’’ SIA darbu veikšanai izlietotos līdzekļus.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

§ 7

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes09.07.1998.lēmumā Nr.344

“Par kabeļtelevīzijas tīkluizveidošanu Cēsu pilsētā”

Pamatojoties uz 24.08.1995.Radio untelevīzijas likumu un Satiksmes ministrijas 06.07.1998.noteikumiem Nr.42 “Televīzijasun skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmu ierīkošanas atļaujasizsniegšanas noteikumi”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1998.gada 9.jūlija lēmuma Nr.344 “Par kabeļtelevīzijas tīklu izveidošanu Cēsu pilsētā” 4.punktu.

2. Noteikt, ka kabeļtelevīziju visā Cēsu pilsētas administratīvā teritorijā var ierīkot SIA “DATORSALONS VESA”, reģ.Nr.950300058, un SIA “ELEKTRONS”, reģ.Nr.950300080.

 

 

§ 8

 

Par papildinājumiem Cēsu pilsētasAdministratīvās komisijas nolikumā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Sporta,izglītības un kultūras komitejas 2002.gada 16.maijs (protok.Nr.10) atzinumu un Cēsupilsētas domes Tautsaimniecības komisijas 2002.gada 30.maija (protok.Nr.13) atzinumu,Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Papildināt Cēsu pilsētas Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts Cēsu pilsētas domes 2000.gada 25.maija sēdes (prot. Nr.12, §21)) 4.1.punktu ar šādu teikumu:

“Administratīvās komisijas pienākumsir pieaicināt Cēsu pilsētas Būvvaldes pārstāvi, ja tiek izskatītas lietas parbūvnoteikumu pārkāpšanu, un Cēsu pilsētas Bāriņtiesas pārstāvi, izskatot lietas,kuras veikušas vai kurās iesaistītas nepilngadīgas personas.”

 

 

§ 9

Publiskās apspriešanas ierosināšanapar apbūvi

Uzvaras bulvārī 22

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 06.06.2002.atzinumu (protokols Nr.14, punkts Nr.7), Cēsupilsētas dome nolemj:

1. Izsludināt publisko apspriešanu par apbūvi Cēsīs, Uzvaras bulvāri 22;

2. Uzdot būvvaldei pieprasīt Ministru kabineta noteikumu Nr.309 un Būvniecības likuma noteiktajā kārtībā būvniecības ierosinātājam sagatavot nepieciešamos materiālus publiskajai apspriešanai;

3. Nepieciešamo materiālu sagatavošanu un publiskās apspriešanas organizēšanu veic būvniecības ierosinātājs, izmaksas apmaksājot no saviem līdzekļiem

4. Būvvaldei nozīmēt atbildīgo sekretāru, kas veic Ministru Kabineta noteikumu Nr. 309 10. punktā norādītās darbības.

 

§ 10

 

Informācija par aptauju laukumanosaukumiem

 

§ 11

 

Par Cēsu pilsētas Mākslas skolasnolikuma apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības,kultūras un sporta komitejas (06.06.2002. protokols Nr.13 ) atzinumu, Cēsu pilsētasdome nolemj:

 

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.4.

 

§ 12

Par Zinību dienas atzīmēšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (06.06.2002., prot.Nr.13), Cēsupilsētas dome nolemj:

Noteikt, ka visās Cēsu pilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādēs 2002.gada 1.septembrī organizējami svinīgie pasākumi, kas veltīti Zinību dienai - jaunā 2002./2003.mācību gada sākumam.

 

§ 13

Par skolēnu literāro konkursu veltīturakstnieka Miervalža Birzes piemiņai

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (06.06.2002., prot.Nr.13), Cēsupilsētas dome nolemj:

 

1. Organizēt gadskārtējo skolēnu literāro darbu konkursu, veltītu rakstnieka Miervalža Birzes piemiņai.

2. Apstiprināt konkursa žūriju šādā sastāvā:

Ieva Radzobe - Cēsu rajona latviešu valodas MA vadītāja

Ieva Praznicāne - Cēsu pilsētas domes galvenā speciāliste kultūras jautājumos

Natālija Krama - Cēsu centrālās bibliotēkas direktore

Mairita Kaņepe - laikraksta “Druva” žurnāliste

Dace Pētersone - Cēsu 1.pamatskolas skolotāja

Vita Zirnīte - DACVĢ latviešu valodas skolotāja

3. Apstiprināt 2002.gada skolēnu literārā konkursa, veltīta rakstnieka Miervalža Birzes piemiņai nolikumu, saskaņā ar pielikumu Nr.5.

 

§ 14

Par zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā91, sadalīšanu

 Izskatot zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā91, īpašnieka Jāņa Vildera, iesniegumu (reģ. Nr. V-1058; 27.05.2002.) par zemesgabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 7.jūnijaatzinumu Nr.55 (prot.nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Piebalgas ielā 91 (kad.nr.4201-004-0621), divos zemes gabalos;

2. Atdalītajam zemes gabalam pie Piebalgas ielas saglabāt adresi Cēsīs, Piebalgas ielā 91 (kad.nr.4201-004-0621);

2.1. Zemes gabala platība 2270 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;

2.2. Apgrūtinājumi - uz zemes gabala atrodas būve kanalizācijas ūdeņu savākšanai, zemes gabala robežās atrodas sakaru kabeļu kanalizācijas aizsargjosla;

2.3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

3. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas SIA “Ungursalas” piederoša ēka, piešķirt jaunu adresi Cēsīs, Saulrītu ielā 14 (kad.nr.4201-004-0636);

3.1. Zemes gabala platība 9678 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;

3.2. Apgrūtinājumi - uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša būve un ZET transformatora punkts, zemes gabalu šķērso sakaru kabeļu kanalizācija un elektropārvades līnija;

3.3. Zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 3000 m2, rūpniecības objekti (1001) - 6678 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;

4. Ēkai ar līdzšinējo adresi Cēsīs, Piebalgas ielā 91 (kad.nr.4201-004-0621-001; īpašnieks SIA “Ungursalas”), piešķirt jaunu adresi Cēsīs, Saulrītu ielā 14.

 

§ 15

 

Par adreses apstiprināšanu zemes gabalamCēsīs, Vaives ielā 21a

 

Uz vēsturisko zemes gabalu Cēsīs,Vaives ielā 21, ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 7.jūnija atzinumu Nr.123(prot.nr.9) atjaunotas īpašuma tiesības Rasmai Januškai, Tā kā namīpašums aršādu adresi uz vēsturiskā zemes gabala pieder citai personai, kura jaunizveidoto zemesgabalu, uz kura atrodas namīpašums, saskaņā ar likumu “Par zemes reformu LatvijasRepublikas pilsētās”, ieguvusi īpašumā par maksu, atlikušajam neapbūvētajamzemes gabalam piešķirama cita adrese. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas1996.gada 7.jūnija atzinumu Nr.123 (prot.nr.9), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

Vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Vaives ielā 21, daļai, kura nostiprināma zemesgrāmatā uz likumīgās mantinieces Rasmas Januškas vārda, apstiprināt adresi Cēsīs, Vaives ielā 21a (kad.nr.4201-004-0314).

 

§ 16

Par adreses maiņu ēkām Cēsīs, Palmuielā 13

Ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada20.decembra lēmuma 49§ (prot.nr.20) nekustamajam īpašumam Cēsīs, Palmu ielā 13,kad.nr.4201-003-0310, piešķirta jauna adrese Cēsīs, Palmu ielā 13. Uz zemes gabala arminēto kadastra numuru atrodas ēkas, kuras zemesgrāmatā reģistrētas ar nepilnokadastra numuru 4201-503-0027. Izskatot AS “Cēsu alus” iesniegumu (reģ.nr.902/1-11;28.05.2002.) par adreses maiņu ēkām atbilstoši zemes gabala adresei, pamatojoties uzCēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 7.jūnija atzinumu Nr.53 (prot.nr.13), Cēsupilsētas dome n o l e m j:

Mainīt adresi AS “Cēsu alus”piederošām ēkām Cēsīs, Palmu ielā 13 (kad.apzīmējumi 4201 003 0301 001 un4201 003 0301 002), piešķirot tām adresi Cēsīs, Aldaru laukumā 1.

 

§ 17 

Par adreses maiņu būvēm Cēsīs,Cīrulīšu ielā 71

 Ar SIA “Auto Berger” (tiesībupārņēmējs SIA “Atpūtas bāze “Cīruļkalns””) 2001.gada 24. maijā noslēgtszemes nomas līgums par zemes gabalu Cēsīs, Cīrulīšu ielā 71. Tā kā minētaiszemes gabals tika izveidots nomas platības apzīmēšanai un atrodas uz zemes gabalaCēsīs, Cīrulīšu ielā 68a (kad.nr.4201-007-0205). Uz šī zemes gabala atrodas SIA“Atpūtas bāze “Cīruļkalns”” piederošas būves, kuras VZD nekustamā īpašumavalsts kadastra reģistrā reģistrētas ar adresi Cēsīs, Cīrulīšu ielā 71. Laiēkām mainītu adresi atbilstoši zemes gabala adresei, pamatojoties uz Cēsu pilsētaszemes komisijas 2002.gada 7.jūnija atzinumu Nr.54 (prot.nr.13), Cēsu pilsētas dome n ol e m j:

 

Mainīt adresi SIA “Atpūtas bāze“Cīruļkalns”” piederošām būvēm Cēsīs, Cīrulīšu ielā 71 (kad.apz.4201 007 0219 001, 4201 007 0219 051, 4201 007 0219 052, 4201 007 0219 053, 14201 007 0219054, 4201 007 0219 055), piešķirot tām adresi Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68a.

§ 18

Par Jāņa Poruka laukuma izveidošanu

Par XXX laukuma izveidošanu

 Ņemot vērā to, ka Akmens ielassākumā pie Valmieras ielas ir izveidojies paplašinājums, veidojot laukumu, kā arīto, ka Akmens ielas numerācija sākta apmēram 140 m no patreizējā ielas sākuma un naviespējams piešķirt jaunas adreses, kuras nepieciešamas esošajai un iespējamaiapbūvei, Cēsu pilsētas zemes komisija ierosina izveidot minētajā vietā laukumu.Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 7.maija atzinumu Nr.38(prot.nr.11) un Cēsu pilsētas domes 2002.gada 9.maija lēmumu, Cēsu pilsētas dome no l e m j:

 

Izveidot Cēsu pilsētā jaunu laukumu, kurš ir daļa no patreizējās Akmens ielas un robežojas ar Valmieras ielu, zemes gabalu Cēsīs, Valmieras ielā 19, Akmens ielu un zemes gabaliem Cēsīs, Valmieras ielā 17, un piešķirt tam nosaukumu XXX laukums (aptuvena platība 1685 m2, kad.nr.4201-002-0726).

 

§ 19

Par adreses maiņu, zemes gabalaizveidošanu un

zemes piešķiršanu lietošanā Cēsīs,XXX laukumā 5

Izskatot SIA “MB 93” iesniegumu parzemes gabala piešķiršanu lietošanā (reģ. Nr.662/1-11; 25.04.2002.), ņemot vērāto, ka pastāv divi zemesgrāmatā reģistrēti nekustamie īpašumi ar adresi Cēsīs,Valmieras ielā 17 (uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā reģistrēts zemesgabals un ēkas (folijas Nr.1154; 26.08.1999.) un uz SIA “MB 93” vārda reģistrētaēka (folijas Nr.436, 12.11.1997.)), lai piešķirtu lietošanā un sagatavotureģistrēšanai zemesgrāmatā zemes gabalu, uz kura atrodas SIA “MB 93” piederošāēka, objektam, kurš nerobežojas ar Valmieras ielu, maināma adrese. Pamatojoties uzCēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 7.maija atzinumu Nr.39 (prot.nr.11) un Cēsupilsētas domes 2002.gada 9.maija lēmumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

1. Mainīt adresi ēkai Cēsīs, Valmieras ielā 17 (īpašnieks SIA “MB 93”) un piešķirt tai jaunu adresi Cēsīs, XXX laukumā 5;

2. Izveidot jaunu zemes gabalu Cēsīs, XXX laukumā 5 (kad.nr.4201-002-0723), uz kura atrodas SIA “MB 93” piederoša ēka;

2.1. Zemes gabala platība 684 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2.2. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve 0801);

3. Piešķirt SIA “MB 93”, juridiskā adrese Cēsīs, Rīgas ielā 38-1, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu Cēsīs, XXX laukumā 5;

4. Pieņemt zināšanai, ka jaunizveidotais zemes gabals ir daļa no vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 27 (138F), kurš līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja Latvijas valstij Kara ministrijas personā.

 

§ 20

Par zemes gabala nomu Cēsīs, XXXlaukumā 5

Izskatījusi SIA “MB 93” iesniegumu(reģ. Nr.661/1-11; 25.04.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojotiesuz Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 2.maija sēdes atzinumu (prot.nr.11), Cēsupilsētas dome n o l e m j:

1. Noslēgt nomas līgumu ar SIA “MB 93”, reģ. Nr.950200310, juridiskā adrese Cēsīs, Rīgas ielā 38-1, par zemes gabalu Cēsīs, XXX laukumā 5 uz 10 gadiem sākot ar 2002.gada 14.jūniju.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 684 m2.

3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

4. Zemes nomu noteikt 10% no zemes paraugvērtības.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

 

§ 21

Par Gaujas aizsargjoslu Cēsu pilsētā

Saskaņā ar “Aizsagjoslu likumu”,pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 7.jūnija atzinumu Nr.57(prot.nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Noteikt, ka Gaujas aizsargjosla Cēsu pilsētas administratīvajās robežās sakrīt ar Gaujas dabas lieguma zonas robežu atbilstoši “Gaujas nacionālā parka likumam”.

 

§ 22

 

Par Cēsu pilsētas domes 2001.gada8.februāra lēmuma 7§ (prot.Nr.3)
atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala
Cēsīs, Lenču ielā 4c, lietošanas mērķi

Ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada8.februāra lēmuma 7§ (prot.Nr.3) zemes gabalam Cēsīs, Lenču ielā 4c,noteikts zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu apbūves teritorija (081204) -10% (741 m2), pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras, sporta uncitu sabiedriskas nozīmes objektu apbūve - neapgūta teritorija (090090) - 90% (6670m2).

Ievērojot patreizējo zemes gabalaizmantošanu (bērnu un jauniešu atpūtas un atrakciju laukums), pamatojoties uz LRMinistru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašumalietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Cēsu pilsētaszemes komisijas 2002.gada 7.jūnija atzinumu Nr.52 (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome no l e m j:

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2001.gada 8.februāra sēdes lēmuma 7§ (prot. Nr.3) ‘’Par zemes gabala Cēsīs, Lenču ielā 4c, lietošanas mērķi’’.

2. Zemes gabalam Cēsīs, Lenču ielā 4c (kadastra Nr.4201-005-1012) noteikt zemes lietošanas mērķi - sabiedriskas nozīmes objekti (0908).

 

§ 23

Par namīpašumu Cēsīs, Raiņa ielā 10

Izskatot LR Finansu ministrijas rakstu(reģ.Nr.72/1-11; 15.05.2002.) un pievienotos dokumentus, Cēsu pilsētas zemes unnamīpašumu denacionalizācijas komisija konstatēja:

LR Finansu ministrija 2002.gada 2.maijāir saņēmusi iesniegumu no Irinas Caunītes, dzim.1916.g., par mantas vērtībasatlīdzināšanu saistībā ar zaudēto īpašumu, kas atradās Cēsīs, Dubinskas ielā 8un 10 (tagad Raiņa ielā 10). Saskaņā ar Cēsu - Valkas zemesgrāmatu nodaļas aktu(1930.g.) namīpašums Cēsīs, Dubinskas ielā 8 (tagad Raiņa ielā 10) uz 1940.gada21.jūliju piederēja Dāvim Caunītim. Irina Caunīte ir bijušā īpašnieka meita.

Pamatojoties uz LR likuma ‘’Parnamīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā’’ 3.pantu pieteikums parnamīpašuma denacionalizāciju vai tā vērtības kompensāciju bija jāiesniedzpilsētas domei līdz 1994.gada 1.jūnijam, bet pārējie dokumenti - ne vēlāk kā līdz1996.gada 31.decembrim. Ņemot vērā to, ka likumā noteiktajā termiņā pieteikums parnamīpašuma Cēsīs, Raiņa ielā 10, denacionalizāciju Cēsu pilsētas pašvaldībānav reģistrēts, saskaņā ar likuma ‘’Par valsts un pašvaldību zemes īpašumatiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās’’ 3.panta 2.daļu un likuma‘’Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās’’ 36.pantu nekustamaisīpašums Cēsīs, Raiņa ielā 10 (agrāk Dubinskas ielā 8 un 10) reģistrētszemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (13.09.1999.; nodalījuma Nr.1188)un nodots privatizācijai ar Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.694 (23.09.1999.).

Ņemot vērā iepriekš minēto,pamatojoties uz LR likumu ‘’Par namīpašumu denacionalizāciju LatvijasRepublikā’’ un Cēsu pilsētas zemes un namīpašumu denacionalizācijas komisijas2002.gada 7.jūnija atzinumu Nr.56 (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

 

1. Irinas Caunītes pieteikumu par namīpašuma Cēsīs, Dubinskas ielā 8 un 10 (tagad Raiņa ielā 10) vērtības kompensāciju noraidīt.

2. Pieņemt zināšanai, ka Irinai Caunītei jautājumu par zaudētā namīpašuma Cēsīs, Dubinskas ielā 8 un 10 (tagad Cēsīs, Raiņa ielā 10) vērtības atlīdzināšanu ir tiesības risināt tiesas ceļā.

 

§ 33

 

Par Vidzemes pašvaldību kopīgāsiestādes
Vidzemes “Sabiedrisko pakalpojumu regulators”
nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas atzinumu (06.06.2002., prot.Nr.14), Cēsu pilsētas domenolemj:

Apstiprināt Vidzemes pašvaldību kopīgās iestādes Vidzemes “Sabiedriskopakalpojumu regulators” nolikumu, saskaņā ar pielikumu Nr.7.

 

§ 34

Par Cēsu pašvaldības policijaspriekšnieku un vietnieku

Pamatojoties uz 04.06.19991.likumu “Parpoliciju” 21.pantu un Cēsu pilsētas domes 28.02.2002.lēmumu (prot.Nr.5) “Par Cēsupašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amata vienības izveidošanu”, Cēsupilsētas dome nolemj:

1. Pārcelt un apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšnieku Daini LEIMANI par Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku ar 2002.gada 15.jūliju.

2. Apstiprināt Valdi SVIĶI, par Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšnieku ar 2002.gada 15.jūliju.

3. Lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM atbilstoši Darba likuma prasībām.

 

§ 35

 

Par atlaidēm tirdzniecības vietu nomasmaksai Cēsu pilsētas tirgus pārtikas
produktu tirdzniecības paviljonos

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas tirguspārtikas produktu tirdzniecības paviljonu nomnieku vēstuli no 01.05.2002.un Cēsupilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (prot.Nr.16, 30.05.2002.), Cēsu pilsētas domenolemj:

1. Noteikt atlaidi 20% apmērā tirdzniecības vietu nomas maksai Cēsu pilsētas tirgus pārtikas produktu tirdzniecības paviljonos.

2. Uzdot Cēsu pilsētas tirgus administratoram Mārim Bērziņam, aprēķinot tirdzniecības vietu nomas maksu pārtikas produktu tirdzniecības paviljonu tirdzniecības vietās no 01.06.2002.līdz 31.08.2002., piemērot 1.punktā noteikto atlaidi par pamatu ņemot Cēsu pilsētas domes apstiprināto “Cenrādi Cēsu pilsētas tirgus tirdzniecības vietām un pakalpojumiem” (domes sēdes prot.Nr.19, § 16; 06.12.2001.).

 

§ 36

Par izmaiņām Cēsu pilsētas tirgusamatu vienību sarakstā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas tirgus administratoraMāra Bērziņa ziņojumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (6.06.2002.,protokols Nr.17), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Ar 2002.gada 1.septembri noteiktšādas izmaiņas Cēsu pilsētas tirgus amatu vienību sarakstā:

1.1.Samazināt šādas likmes:

1.1.1.Saimnieks 0.25 likmes;

1.1.2.Kasiere-kontroliere 1 likme;

1.1.3.Mantzine 1 likme;

1.1.4.Sētnieks 1.5 likmes;

1.1.5.Sargs 0.25 likmes.

1.2.Izveidot amata vienību kasiere -mantzine (profesijas klasifikācijas kods 4121 02) 1 likme.

 

2.Uzdot Cēsu pilsētas domesizpilddirektoram Andrim Mihaļovam brīdināt Cēsu pilsētas tirgus darbiniekus parizmaiņām amatu vienību sarakstā Latvijas Republikas Darba likumā noteiktajākārtībā.

 

§ 37

Par veterinārsanitāro prasībunodrošināšanu svaigās gaļas sadalē
Cēsu pilsētas tirgū

 

Saskaņā ar Valsts Pārtikas unVeterinārā dienesta protokolu no 31.05.2002. “Par darbības apturēšanu svaigāsgaļas sadalē Cēsu pilsētas tirgū”, noklausoties Cēsu pilsētas tirgusadministratora Māra Bērziņa ziņojumu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansukomitejas atzinumu (06.06.2002., prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist svaigas gaļas sadales telpas aprīkošanai ar veterinārsanitārajām prasībām atbilstošu ūdensapgādi, kanalizāciju un aukstuma pievadīšanas iekārtu, optimālās temperatūras nodrošināšanai, saskaņā ar iekārtu un veicamo darbu tāmi (pielikums Nr.8).

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam noslēgt līgumu ar SIA “Sarma” par aukstumiekārtu piegādi un uzstādīšanu.

 

 

§ 46

Par finansu līdzekļu piešķiršanu
Cēsu pilsētas pamatskolas deju kolektīva braucienam uz Ungāriju

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesFinansu komitejas atzinumu (30.06.2002., prot. Nr. 18), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Piešķirt naudas līdzekļus Cēsupilsētas pamatskolai skolas deju kolektīva “Randiņš” (48 skolēni) braucienam uzstarptautisko deju festivālu Ungārijā.

2.Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansunodaļas vadītājai L.Leimanei sagatavot attiecīgus budžeta grozījumus.

 

 

§ 48

Par Cēsu pilsētas domes iemaksu  
Cēsu olimpiskā centra pamatkapitālā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes unCēsu rajona padomes nodomu protokolu, Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu(6,06.2002., prot. Nr.17), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Piedalīties Cēsu olimpiskā centraizveidē ar iemaksu pamatkapitālā.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansunodaļas vadītājai L.Leimanei sagatavot attiecīgus budžeta grozījumus.

 

 

§ 51

Par "Nolikuma par ziedojumu urnulietošanu,
ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu"
apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (06.06.2002., prot. Nr.13) un Finansukomitejas atzinumu (06.06.2002., prot. Nr.17), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Apstiprināt "Nolikumu parziedojumu urnu lietošanu, ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu".

2.Noteikt par ziedojumu urnuizmantošanas mērķi ziedojumu vākšanu Cēsu Livonijas ordeņa pils konservācijasdarbiem;

3.Par termiņu ziedojumu urnuizmantošanai ziedojumu vākšanai Cēsu Livonijas ordeņa pils konservācijas darbiemnoteikt 2002.gada 31.decembri, vai Cēsu pilsētas domes lēmuma par cita mērķanoteikšanu ziedojumu vākšanai ar ziedojumu urnām;

4.Noteikt par atbildīgo personuziedojumu vākšanai ar ziedojumu urnām Cēsu pilsētas domes “Cēsis 800”koordinatoru Gintu Lazdiņu.

 

 

§ 53

 

Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu
Cēsu pilsētā 8.Saeimas vēlēšanām

Pamatojoties uz likuma “Par pilsētu,rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un iecirkņu vēlēšanu komisijām” 1.panta3.daļu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izveidot pilsētas teritorijā 4vēlēšanu iecirkņus 8.Saeimas vēlēšanām:

Vēlēšanu iecirknis Nr.1, Cēsīs,Raunas ielā 12 (Kultūras centrs);

Vēlēšanu iecirknis Nr.2, Cēsīs,Jāņa Poruka ielā 8 (“Cata”);

Vēlēšanu iecirknis Nr.3, Cēsīs,Gaujas ielā 17 (1.pamatskola);

Vēlēšanu iecirknis Nr.4, Cēsīs,Leona Paegles ielā 1 (pilsētas ģimnāzija).

 

§ 58

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Vaļņuielā 12a,
nodošanu privatizācijai

Pamatojoties Latvijas Republikas17.02.1994 likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas 27.05.2002. priekšlikumu (prot.Nr. 9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Cēsīs, Vaļņu ielā 12a, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas, kadastra Nr. 4201-505-0051.

Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai ( priekšsēdētājs - J.Beikmanis).§ 59


Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 18a,
nodošanu privatizācijai.


Pamatojoties Latvijas Republikas 17.02.1994 likumu ‘’Par valsts un pašvaldībuīpašuma objektu privatizāciju’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijaskomisijas 27.05.2002. priekšlikumu (prot. Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Cēsīs, Palasta ielā 18a, kas sastāv no palīgēkas - jaunbūves, kadastra apzīmējums 4201-005-1624-002.

Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai ( priekšsēdētājs - J.Beikmanis).

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv