Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi


Šajā materiālā:
Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem
Par "Cēsu Pils parka estrādes un tai pieguļošā Pils parka teritorijas izmantošanu kultūras sarīkojumu organizēšanai" līguma projekta apstiprināšanu
Par Cēsu pilsētas svētku rīcības komitejas apstiprināšanu
Par Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Par tirdzniecības organizēšanu Cēsu pilsētas tirgū 2002.gada pavasara - vasaras sezonā
Par izmaiņām nomas līgumos
Par zemes gabala nomu Cēsīs, Pils laukumā
Par zemes gabala nomu Cēsīs, Krūmiņu ielā 5
Par iestāšanos Eiropas Vēsturisko pilsētu un reģionu asociācijā
Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas amatu vienību sarakstā
Par Cēsu pilsētas domes 2001.gada finansu pārskata apstiprināšanu
Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2001.gada finansu pārskata apstiprināšanu
Par zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 10, sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 18a, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Vaļņu ielā 12a, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
Par Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.marta lēmuma 1§ (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu
Par Cēsu pilsētas domes 2000.gada 10.februāra sēdes lēmuma  8§ (prot. Nr.3)   ''Par zemes gabala Cēsīs, Amatas ielā 6, Rīta ielā 12 un Lejas ielā 3, lietošanas mērķiem'' atzīšanu par spēku zaudējušu un  jauna lēmuma pieņemšanu 
Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisiju
Par   Cēsu pilsētas TDP valdes 16.11.1993. lēmuma Nr.369  atzīšanu par spēku zaudējušu
Par   Cēsu pilsētas domes 14.08.1997. lēmuma Nr.173 § 2  atzīšanu par spēku zaudējušu
Par nelikumīgu būvniecību Cēsīs, Piebalgas ielā 95

 

 

Protokols Nr.9

2002.gada 28.martā


Noteikumi par Cēsu pilsētas domes
sociālajiem pabalstiem

___________________________________________________________


Pamatojoties uz likumu 'Par sociālo palīdzību', Ministru kabineta noteikumiem Nr.75 'Noteikumi par trūcīgo ģimeņu sociālās palīdzības pabalstu un trūcīgo ģimeņu materiālā stāvokļa novērtēšanu' un domes sociālo lietu komitejas 21.03.2002. (prot. Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :
1. Apstiprināt Noteikumus par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem (noteikumi pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu 22.02.2001. domes sēdes protokola Nr.4, §13 'Par noteikumu 'Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem' apstiprināšanu'.


Par 'Cēsu Pils parka estrādes un tai pieguļošā Pils parka teritorijas izmantošanu kultūras sarīkojumu organizēšanai' līguma projekta apstiprināšanu
__________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.03.2002. (prot.Nr.7) un Tautsaimniecības komitejas 21.03.2002. (prot.Nr.8) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:


1. Apstiprināt līgumu 'Cēsu Pils parka estrādes un tai pieguļošā Pils parka teritorijas izmantošanu kultūras sarīkojumu organizēšanai'.
2. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Andri MIHAĻOVU parakstīt līgumu 'Cēsu Pils parka estrādes un tai pieguļošā Pils parka teritorijas kultūras sarīkojumu organizēšanai'.


Par Cēsu pilsētas svētku rīcības komitejas apstiprināšanu
______________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (21.03.2002., prot. Nr.7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt 2002.gada Pilsētas svētku rīcības komiteju šādā sastāvā:
Rīcības komitejas priekšsēdētājs:
JĀNIS BEIKMANIS - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
Rīcības komitejas locekļi:
IEVA PRAZNICĀNE - Cēsu pilsētas domes galvenā speciāliste kultūras jautājumos
IEVA MALCENIECE - Cēsu pilsētas domes Plānošanas un attīstības nodaļas galvenā speciāliste ārējo sakaru jautājumos
JANA VELVELE - Cēsu pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste
IJA GROZA - Cēsu kultūras centra direktore
JURIS FELDMANIS - Cēsu teātra režisors
AIVIJA ZERNE - Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas ekonomiste
- Cēsu pilsētas domes ainavu arhitekts
IGORS MERCS - Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs


Par Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
_____________________________________________________________________

Saskaņā ar 2001.gada 22.decembra LR likumu 'Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā' un, pamatojoties uz 2002.gada 2.marta pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas ieteikumiem /protokols Nr.3/, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Apstiprināt nolikumu 'Par Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana' saskaņā ar pielikumu .
2. Nolikuma noteikumus attiecināt uz gadījumiem, kuri fiksēti sākot ar 2002.gada 1.aprīli.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem
3.1. 23.12.1993. Cēsu pilsētas TDP lēmumu 'Par kārtību, kādā reģistrējamas personas /ģimenes/ dzīvokļa jautājumu risināšanai Cēsu pilsētā';
3.2. 24.11.1994.Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.154 /protokols Nr.13/ 'Par prokurora protestu noteikumiem 'Kārtība, kādā reģistrējamas personas /ģimenes/ dzīvokļa jautājumu risināšanai Cēsu pilsētā' un Cēsu pilsētas valdes 1994.gada 12.aprīļa lēmumam Nr138';
3.3. 22.02.1996. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.51 'Par papildus noteikumiem brīvo dzīvokļu piešķiršanas kārtībā Cēsu pilsētas pārziņā esošajā dzīvojamā fondā';
3.4. 10.04.1997. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.2 /protokols Nr.3/ 'Par izmaiņām 1993.gada 23.decembra Cēsu pilsētas TDP lēmumā 'Par kārtību, kādā reģistrējamas personas /ģimenes/ dzīvokļa jautājumu risināšanai Cēsu pilsētā';
3.5. 15.05.1997. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.85 'Par izmaiņām Cēsu pilsētas TDP 1993.gada 23.decembra lēmumā 'Par kārtību, kādā reģistrējamas personas /ģimenes/ dzīvokļa jautājumu risināšanai Cēsu pilsētā';
3.6. 12.03.1998. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.156 'Par izmaiņām Cēsu pilsētas TDP 20.sasaukuma 34.sesijas 1993.gada 23.decembra lēmuma 'Par kārtību, kādā reģistrējamas personas /ģimenes/ dzīvokļa jautājumu risināšanai Cēsu pilsētā'.


Par tirdzniecības organizēšanu Cēsu pilsētas tirgū
2002.gada pavasara - vasaras sezonā

______________________________________________________


Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.388 'Par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos' un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas ( prot. Nr.8, 21.03.2002.) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :
1. Noteikt sezonas (16.04.2002.-15.10.2002. ) darba laiku :
1.1. Cēsu pilsētas tirgus paviljonos - katru dienu no 8.00 - 16.00
brīvdienas - pirmdiena, svētdiena;
1.2. Cēsu pilsētas tirgus atklātajā teritorijā un nojumēs (D sektors pēc tirgus plāna, plāns pielikumā ) - katru dienu no 7.00 - 16.00
brīvdiena - svētdiena;
2. Noteikt darba samaksu tirgus kasierēm pēc stundu tarifa likmes par faktiski nostrādātajām stundām.
3. Izveidot 75 papildus tirdzniecības vietas sezonas tirdzniecībai ar dēstiem un citu lauksaimniecības produkciju (pielikums ).
4. Organizēt gadatirgus Cēsu pilsētas tirgus teritorijā, pēc sekojoša grafika :
19. un 20.aprīlī
24. un 25.maijā
22. un 23.jūnijā
19. un 20.jūlijā
29., 30. un 31. augustā
20. un 21. septembrī
18. un 19. oktobrī
23. un 24. decembrī.
5. Nodevu, par tirdzniecības vietu nomu gadatirgos, iekasēt Cēsu pilsētas tirgus kasierēm pēc Cēsu pilsētas domes apstiprinātā cenrāža.
6. Uzdot tirgus administratoram Mārim BĒRZIŅAM organizēt lēmuma izpildi.

Par izmaiņām nomas līgumos
___________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (protokols Nr.8, 21.03.2002.) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :
1. Uzdot Cēsu pilsētas tirgus administratoram Mārim BĒRZIŅAM :
1.1. svītrot no Cēsu pilsētas tirgus BK sektora kiosku nomas līgumiem, kas apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes sēdes protokolu Nr. 3 no 10.05.2001., punktu 4.3. '''Nomnieks' atsevišķi maksā par elektroenerģijas patēriņu, saskaņā ar pakalpojumu sniedzēju likmēm un 'Iznomātāja' piestādīto rēķinu''.
1.2. paziņot BK sektora kiosku nomniekiem par izmaiņām nomas līgumos.


Par zemes gabala nomu Cēsīs, Pils laukumā
_____________________________________________________

Izskatījusi SIA 'Aktīvā tūrisma centra EŽI' iesniegumu (reģ.Nr.423/1-11; 12.03.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimnieciskās komitejas 2002.gada 21.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar SIA 'Aktīvā tūrisma centru EŽI', reģ.Nr.410302124, juridiskā adrese Valmiera, Beātes iela 25 dz.8 par zemes gabalu Cēsīs, Pils laukumā uz 1 gadu sākot ar 2002.gada 15.aprīli.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 50 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu apbūves teritorija (0801).
4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 10% no zemes paraugvērtības.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.


Par zemes gabala nomu Cēsīs, Krūmiņu ielā 5
_____________________________________________________

Izskatījusi A/S 'RUKS' iesniegumu (reģ.Nr.466/1-11; 20.03.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 21.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar A/S'RUKS', reģ.Nr.950300484, juridiskā adrese Cēsīs, Miera ielā 13, par zemes gabalu Cēsīs, Krūmiņu ielā 5, uz 5 gadiem sākot ar 2002.gada 1.aprīli.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 2822 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objektu apbūves teritorija (1001).
4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 5% no zemes paraugvērtības.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.


Par iestāšanos Eiropas Vēsturisko pilsētu un reģionu asociācijā
__________________________________________________________________

Pamatojoties uz Eiropas Vēsturisko pilsētu un reģionu asociācijas ielūgumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas atzinumu (21.03.2002., prot. Nr.7) un domes Finansu komitejas atzinumu (21.03.2002., prot. Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Iestāties Eiropas Vēsturisko pilsētu un reģionu asociācijā.
2. Veikt biedra naudas iemaksu € 75 apmērā gadā.

Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas amatu vienību sarakstā
_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (21.03.2002.,protokols Nr 11),Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Cēsu pilsētas sporta skolā ar 2002.gada 20.martu likvidēt:
- 2 amata vienības - kurinātājs;
- 0.25 amata vienības - apkopējs.

2. Cēsu pilsētas sporta skolā ar 2002.gada 21.martu izveidot:
- 2 amata vienības - labiekārtošanas darbu strādnieks (19.kvalifikācijas kategorija );
- 0.25 amata vienības - sētnieks( 24.kvalifikācijas kategorija).

Par Cēsu pilsētas domes
2001.gada finansu pārskata apstiprināšanu
___________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (21.03.2002. protokols Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes 2001.gada finansu pārskatu (Cēsu pilsētas domes bilance uz 31.12.2001.):
1. Bilances aktīvi - Ls 5 870 879
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - Ls 2 174 428
2.2. speciālais budžets - Ls 339 492
2.3. ziedojumi un dāvinājumi - Ls 17 494
3. Faktiskie izdevumi:
1.1. pamatbudžets - Ls 1 441 052
3.2. speciālais budžets - Ls 336 907
3.3. ziedojumi un dāvinājumi - Ls 8 183


Par Cēsu pilsētas pašvaldības
2001.gada finansu pārskata apstiprināšanu
___________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (21.03.2002. protokols Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības 2001.gada finansu pārskatu ( Cēsu pilsētas pašvaldības bilance uz 31.12.2001.; Zvērināta revidenta ziņojums; Valsts Kontroles atzinums):
4. Bilances aktīvi - Ls 7 092 234
5. Faktiskie ieņēmumi:
2.4. pamatbudžets - Ls 3 964 777
2.5. speciālais budžets - Ls 386 594
2.6. ziedojumi un dāvinājumi - Ls 43 458
6. Faktiskie izdevumi:
1.2. pamatbudžets - Ls 3 208 064
3.2. speciālais budžets - Ls 382 273
3.3. ziedojumi un dāvinājumi - Ls 27 864

Par zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 10, sadalīšanu
_____________________________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Cēsīs, Piebalgas ielā 10, īpašnieka Jāņa Voldemāra Melbārža, dzīv. Piebalgas ielā 10, Cēsīs, iesniegumu (reģ. Nr. 494/1-11; 28.03.2002.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 21.marta atzinumu Nr.24 (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Piebalgas ielā 10 (kad.nr.4201-005-3406), divos zemes gabalos;

2. Atdalītajam zemes gabalam, kuram nav tiešas piekļūšanas no ielas, noteikt pagaidu adresi Cēsīs, Piebalgas ielā 14a (kad.nr.4201-005-3419);

2.1. Zemes gabala platība 9473 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
2.2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorija (0601);
2.3. Reģistrējot zemesgrāmatā, zemes gabals pievienojams nekustamajam īpašumam Cēsīs, Piebalgas ielā 14 (kad.nr.4201-005-3408);
2.4. Pieņemt zināšanai, ka daļa zemes gabala, saskaņā ar pilsētas attīstības plānu, paredzēta ielas izbūvei;

3. Atlikušajam zemes gabalam pie Piebalgas ielas saglabāt adresi Cēsīs, Piebalgas ielā 10 (kad.nr.4201-005-3406);
3.1. Zemes gabala platība 6490 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
3.2. Apgrūtinājums - zemes gabalu šķērso 0.2 kv elektropārvades līnija (aizsargjoslas platība 198 m2);
3.3. Servitūts - piekļūšana garāžām Cēsīs, Piebalgas ielā 10, caur zemes gabalu Cēsīs, Piebalgas ielā 8a;
3.4. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorija (0601).

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 18a,
reģistrēšanu zemesgrāmatā
kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu


Saskaņā ar likuma 'Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās' 36.panta 7.daļu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas būvvaldes būvinspektora izziņu Nr.176-nb par jaunbūves piederību un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 21.marta atzinumu Nr.27 (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Cēsīs, Palasta ielā 18a (kad.Nr.42015050050), kas sastāv no vienas saimniecības ēkas jaunbūves (šķūnis - garāža), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Minētā jaunbūve atrodas uz zemesgrāmatā reģistrēta zemes gabala Cēsīs, Palasta ielā 18 (kad.nr.4201-005-1624; īpašnieks Vitālijs Ločmelis).

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Vaļņu ielā 12a,
reģistrēšanu zemesgrāmatā
kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Saskaņā ar likuma 'Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās' 36.panta 2.daļu, pamatojoties uz 2002.gada 20.marta administratīvās ēkas Cēsīs, Vaļņu ielā 12a, ekspluatācijā pieņemšanas aktu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 21.marta atzinumu Nr.29 (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Cēsīs, Vaļņu ielā 12a (kad.Nr.42015050051), kas sastāv no vienas administratīvās ēkas, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Minētā ēka atrodas uz zemesgrāmatā reģistrēta zemes gabala Cēsīs, Vaļņu ielā 12 (kad.nr.4201-005-2607; īpašnieks Pāvils Meluškāns).


Par Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.marta lēmuma
1§ (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu


Ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.marta lēmuma 1§ 'Par zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 95, sadalīšanu un adreses maiņu ēkām' (prot.Nr.7), tika sadalīts firmai 'ELEKTROREMONTS' SIA piederošs nekustamais īpašums Cēsīs, Piebalgas ielā 95. Ar 2000.gada 19.oktobra pirkuma līgumu ir veikts darījums ar nesadalītu iepriekšminēto nekustamo īpašumu, pārdodot domājamo daļu no tā, kas reģistrēts Zemesgrāmatā (02.02.2001.), un dalījums atzīstams par spēkā neesošu. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 21.marta atzinumu Nr.30 (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.marta lēmuma 1§ (prot.Nr.7) 'Par zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 95, sadalīšanu un adreses maiņu ēkām.'


Par Cēsu pilsētas domes 2000.gada 10.februāra sēdes lēmuma 8§ (prot. Nr.3)
''Par zemes gabala Cēsīs, Amatas ielā 6, Rīta ielā 12 un Lejas ielā 3,
lietošanas mērķiem'' atzīšanu par spēku zaudējušu un
jauna lēmuma pieņemšanu

Ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 10.februāra lēmumu (prot.Nr.3, 8§), izskatot individuālā darba veicēju iesniegumus, zemes gabaliem Cēsīs, Amatas ielā 6, Rīta ielā 12 un Lejas ielā 3, noteikts zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorija (061101) - 50%, papildmērķis - rūpniecības objektu apbūves teritorija (vispārīgas ražošanas uzņēmumu apbūve (101202)) - 50%.
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ''Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība'', pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 21.marta atzinumu Nr.25 (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:


1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2000.gada 10.februāra sēdes lēmuma 8§ (prot. Nr.3) ''Par zemes gabala Cēsīs, Amatas ielā 6, Rīta ielā 12 un Lejas ielā 3, lietošanas mērķiem''.

2. Individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabaliem Cēsīs, Amatas ielā 6, Rīta ielā 12 un Lejas ielā 3, noteikt zemes lietošanas mērķi - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).


Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisiju

Lai nodrošinātu administratīvās atbildības piemērošanu Cēsu pilsētā un, pamatojoties uz Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes lēmumus:
1.1. 10.04.1997. lēmumu Nr.22 (prot.Nr.3) 'Par administratīvās komisijas izveidošanu'.
1.2. 11.02.1999.lēmumu Nr.109 (prot.Nr.3) 'Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 10.04.1997.lēmumā Nr.22 'Par administratīvās komisijas izveidošanu'.
1.3. 09.09.1999.lēmumu Nr.668 (prot.Nr.15) 'Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā'.
2. Izveidot Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisiju šādā sastāvā:
1. Jēkabs BLAUS, p/u 'Cēsu Siltumtīklu uzņēmums' tehniskais direktors,
2. Sigita ZVIRBULE, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja,
3. Inga SIRMĀ, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste,
4. Dainis LEIMANIS, Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks,
5. Valdis SUHANOVS, Cēsu rajona Policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, Kārtības policijas priekšnieks.


Par Cēsu pilsētas TDP valdes 16.11.1993.
lēmuma Nr.369 atzīšanu par spēku zaudējušu


Noklausījusies Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas vadītāja G.ŠĶENDERA ziņojumu , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas TDP valdes 16.11.1993. lēmumu Nr. 369 ''Par atļauju atvērt kiosku - veikalu Cēsīs, Valmieras ielā 17'' sakarā ar Mārtiņa Bulmeistera i/u ''M&B'' juridiskā statusa maiņu.

Par Cēsu pilsētas domes 14.08.1997.
lēmuma Nr.173 § 2 atzīšanu par spēku zaudējušu


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieku komitejas 21.03.2002.sēdes atzinumu (prot. Nr.8 , punkts Nr.9) , Cēsu pilsētas dome nolemj:


Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 14.08.1997. lēmumu Nr.173 §2 ''Par veikala Cēsīs, Leona Paegles ielā 4 nomnieku maiņu '' sakarā ar SIA ''LOTA - 2'' darbības izbeigšanos minētajās telpās.


Par nelikumīgu būvniecību Cēsīs, Piebalgas ielā 95


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas būvinspektora Jāņa Medņa ziņojumu un 2002.gada 19.martā sastādīto protokolu par administratīvo pārkāpumu Nr.30-02, Cēsu pilsētas dome nolemj:


Uzdot firmai 'Elektroremonts' SIA (prezidente Ingūna Ķeņģe, direktors Aldis Ķeņģis) līdz 2002.gada 20.maijam aizvākt no firmai piederošā zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 95 ar kadastra Nr.4201-004-0615 tur nelikumīgi izgāztos būvgružus un atjaunot novadgrāvi līdz zemes gabala robežai ar Vaives pagasta zemes gabalu 'Purteteri-Muita', kadastra Nr.4290-003-0087.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv