Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi


Par zemes gabala Cēsīs, Rīgas ielā 105, daļas nomu
______________________________________________________________

 Izskatījusi Modestas Lakotko iesniegumu (reģ.L-765; 10.04.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar Modestu Lakotko, par zemes gabala daļu Cēsīs, Rīgas ielā 105, uz 1 gadu, sākot ar 2002.gada 1.maiju.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 5000 m2 (saskaņā ar pievienoto plānu).
3. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimnieciska izmantošana (0105).
4. Zemes nomu noteikt 1,5 % apmērā no zemes paraugvērtības.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.


Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Tirgoņu ielā 2
______________________________________________________________

 Izskatījusi Annas ARTIMOVIČAS iesniegumu (reģ.Nr.A-772; 11.04.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un, pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Annu ARTIMOVIČU, par zemes gabala 2/5 domājamām daļām Cēsīs, Tirgoņu ielā 2 uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 1.maiju.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 1284 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu apbūves teritorija (1001).
4. Zemes nomu noteikt 1% apmērā no zemes paraugvērtības.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
 


Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Tirgoņu ielā 2
______________________________________________________________

 Izskatījusi SIA 'J.D.BĒRZIŅI' iesniegumu (reģ.Nr.574/1-11; 10.04.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un, pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA 'J.D.BĒRZIŅI',  par zemes gabala 2/5 domājamām daļām Cēsīs, Tirgoņu ielā 2, uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 1.maiju.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 1284 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu apbūves teritorija (1001).
4. Zemes nomu noteikt 1% apmērā no zemes paraugvērtības.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.


Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Tirgoņu ielā 5
______________________________________________________________

 Izskatījusi Annas ARTIMOVIČAS iesniegumu (reģ.Nr.A-772; 11.04.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un, pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Annu ARTIMOVIČU, par zemes gabala 24/100 domājamo daļu Cēsīs, Tirgoņu ielā 5, uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 1.maiju.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 13995 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) - 11196 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 2799 m2.
4. Zemes nomu noteikt 1% apmērā no zemes paraugvērtības darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei un 4% rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūvei.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.


Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Tirgoņu ielā 5
______________________________________________________________

 Izskatījusi SIA 'J.D.BĒRZIŅI' iesniegumu (reģ.Nr.562/1-11; 09.04.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA 'J.D.BĒRZIŅI', par zemes gabala 41/100 domājamo daļu Cēsīs, Tirgoņu ielā 5, uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 1.maiju.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 13995 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) - 11196 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 2799 m2.
4. Zemes nomu noteikt 1% apmērā no zemes paraugvērtības darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei un 4% rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūvei.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.


Par saskaņojuma izdošanu licencēm
alkoholisko dzērienu tirdzniecībai
______________________________________________________

 Saskaņā ar Latvijas Republikas 1998.gada 14.oktobra 'Alkohola aprites likuma' 82.pantu un domes Finansu komitejas atzinumu (18.04.2002., protokols     Nr. 13), Cēsu pilsētas dome nolemj :

1. Piekrist licences izsniegšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 'SOLAIJA' (reģ. Nr. 49503003680, reģ. adrese Latvijas Republika Cēsīs, Rīgas iela 25) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai bārā Cēsīs, Rīgas ielā 47/2.
2. Piekrist licences izsniegšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 'Rīgas Miesnieka Veikali' struktūrvienībai (reģ. Nr. 000339759, reģ. adrese Latvijas Republika Rīga, Republikas laukums 2, LV- 1510) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai bāzē Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 16.
3. Nepiekrist licences izsniegšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 'PLUS PUNKTS' (reģ. Nr. 40003302699, reģ. adrese Latvijas Republika LV - 1050 Rīga, Ernesta Birznieka - Upīša iela 18) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai veikalā Cēsīs, Raunas ielā 14.


                        Par kredītu ņemšanu
_______________________________________________

 Pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas atzinumu (18.04.2002.) un Finansu komitejas atzinumu (22.04.2002., prot. Nr.13), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma 'Dzīvokļu pārvalde' , pārstāvot tās apsaimniekošanā esošos dzīvojamos namus, ņemt kredītus, ja tiem nav nepieciešams pašvaldības galvojums.

2. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma 'Dzīvokļu pārvalde' priekšniekam Ģ.Beikmanim par katru saņemto aizņēmumu desmit dienu laikā informēt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļu.


Par Cēsu pilsētas projektu realizēšanu
no ilgtermiņa aizdevuma līdzekļiem
____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes ārkārtas sēdes protokola Nr. 11   izrakstu
( 22.04.2002.), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
Par ilgtermiņa aizņēmuma Ls 800 000 (astoņi simti tūkstoši lati) līdzekļiem veikt šādus Cēsu pilsētas infrastruktūras sakārtošanas darbus:

1) Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveidošana Cēsīs Maija parkā   Ls 31 171
2) Cēsu 2.pamatskolas remontam             Ls 68 000
3) Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas renovācijas II kārtas darbiem    Ls 26 989
4) Dalības maksai SIA BO ZAAO sadzīves atkritumu
poligona izveidei         Ls 35 804
5) Cēsīs Līvu laukuma rekonstrukcijai                Ls 35 000
6) Cēsu Pils parka spēka un apgaismojuma rekonstrukcijai  Ls 7 028
7) Cēsu Pils parka kāpņu   daļējam remontam    Ls 12 097
8) Cēsu pilsdrupu apsekošana un tehniskā slēdziena izstrāde  Ls 4 527
9) Cēsu pilsdrupu apsekošanai, inventarizācijai    Ls 4 049
10) Cēsu Pilsdrupu konservācijai      Ls 14 161
11) Cēsu 1.pamatskolas ēkas rekonstrukcijai    Ls 48 743
12) Cēsu 1.pirmsskolas izglītības iestādes remontam   Ls 20 553
13) Cēsu speciālās pirmsskolas iestādes apkures sistēmas maiņai  Ls 16 966
14) Cēsu 3.pirmsskolas izglītības iestādes remontam energoefektivitātes
       paaugstināšanai       Ls 20 000
15) Remontdarbiem citās pilsētas izglītības iestādēs   Ls 18 623
16) Cēsu sabiedriskās pirts būvniecībai     Ls 32 200
17) Cēsu pilsētas ielu segumu remontam      Ls 381 894
18) Cēsu 4.pirmsskolas izglītības iestādes remontam   Ls 16 440
19) Kāpņu remontam Cēsīs, Vienības laukumā    Ls 5 800

 

Par nolikuma apstiprināšanu skrējienam 'Cēsu pavasaris'
_______________________________________________________

 Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora iesniegumu un Finansu komitejas (22.04.2002., prot. Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

 Apstiprināt skrējiena 'Cēsu pavasaris' nolikumu un izdevumu tāmi saskaņā ar pielikumiem.


Par finansiālu atbalstu autosporta dalībniekiem


 Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas  (03.01.2002. prot. Nr.1.)  un Cēsu pilsētas Finansu komitejas (22.04.2002. prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 Piešķirt  autosportistu licenču iegādei Ls 268 (divi simti sešdesmit astoņi lati) no Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā sporta izdevumiem plānotajiem nesadalītajiem izdevumiem.

 

 


Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.02.2002 lēmumā §75
 'Par Plānošanas un attīstības nodaļas izveidošanu'
____________________________________________________________

 Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Jāņa Rozenberga ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 14.02.2002 lēmumu §75 un Cēsu pilsētas domes Plānošanas un attīstības nodaļas nolikumu:
1.1. izteikt patreizējo nodaļas nosaukumu Plānošanas un attīstības nodaļa jaunā redakcijā - Attīstības plānošanas nodaļa;
1.2.mainīt patreizējo nodaļas amata vienības nosaukumu 'Teritorijas
      plānotājs' uz šādu  nosaukumu -  'Nodaļas vadītāja vietnieks, plānotājs'.


Par nekustamo īpašumu
Cēsīs, Lenču ielā 6
________________________________________________

 Cēsu pilsētas dome 2001.gada 25.aprīļa rakstā Nr. 1-4/497 LR Kultūras ministrijai ir lūgusi ar LR Ministru Kabineta rīkojumu nodot Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu - Cēsu jaunās pils saimniecības ēkas Cēsīs, Lenču ielā 6, kuras atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Lenču ielā 6 (75F), kurš līdz 1940. gada 21.jūlijam piederēja Latvijas valstij kara ministrijas personā.
 Lai nodrošinātu visu Cēsu pils kompleksa sekmīgu un līdzsvarotu apsaimniekošanu (t.sk. finansu piesaisti un rekonstrukciju), Cēsu pilsētas dome nolemj :

 Neiebilst pārņemt nekustamo īpašumu Cēsīs, Lenču ielā 6, pilsētas pašvaldības īpašumā, nostiprinot to uz sava vārda Zemesgrāmatā pēc atbilstoša LR Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas.

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv