Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.


Apstiprināts
Cēsu pilsētas domes sēdē
2001.gada 26.aprīļa
protokols Nr.4

§ 1

Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
_________________________________________________________
Lai veiktu siltumtīklu un katlu māju profilaktisko remontu vasaras periodā, nodrošinot to tehnisko gatavību apkures sezonai, un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskās komitejas 2001.gada 19.aprīļa (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

1. Noteikt, ka ar 2001.gada 1.maiju siltumenerģijas pastāvīgās iemaksas par pieslēgto slodzi ir 1256,73 Ls/ Gcal/h mēnesī ( vai 1080,59 Ls/MW mēnesī) un tarifa mainīgā daļa ir 14,46Ls/ Gcal (vai 12,43 Ls/MWh).
2. Apstiprināt pastāvīgo (fiksēto) siltumenerģijas tarifu iedzīvotājiem par lietderīgās apsildāmās platības m2 – Ls 0,20 mēnesī, kas maksājami no 2001.gada 1.maija līdz 2001.gada 1.oktobrim.
3. Uzdot namīpašniekiem un namu pārvaldītājiem iekasēt pastāvīgos (fiksētos) maksājumus no iedzīvotājiem, sākot ar 2001.gada 1.maiju.
4. Noteikt, ka pastāvīgie (fiksētie) maksājumi ir obligāti visiem dzīvojamo māju īrniekiem un citiem siltumenerģijas patērētājiem, kuri siltumenerģiju saņem centralizēti.
5. Apmaksāt siltumenerģijas pastāvīgās (fiksētās) iemaksas Cēsu pilsētas domes finansētajām iestādēm, t.sk. domes ēku siltumapgādei. Šim nolūkam paredzēt līdzekļus Ls 3154,39 saskaņā ar pielikumu Nr.1.
6. Pārējām budžeta iestādēm maksājumi par siltumenerģiju apmaksājami saskaņā ar pielikumu Nr.2.
7. Līdz 2001.gada 10.maijam namīpašniekiem un namu pārvaldītājiem noslēgt līgumattiecības ar siltumražotājiem par patērēto (fiksēto) maksājumu apmaksas kārtību .
8. Cēsu pilsētas domes ekonomisko jautājumu struktūrvienībai (vadītāja G.JANŠEVICA) nodrošināt kontroli par siltumenerģijas fiksēto maksājumu iekasēšanu no Cēsu pilsētas domes budžeta finansētajām iestādēm, kā arī veikt regulāru analīzi par pastāvīgo maksājumu iekasēšanu.
9. Pieņemt zināšanai Cēsu pilsētas domes 21.09.2000. lēmumu (prot.Nr.20, § 1) ar kuru noteikts, ka sākot ar 2001.gada 1.oktobri norēķini par saņemto siltumenerģiju veicami tikai pēc siltumenerģijas uzskaites mēraparātu rādījumiem.
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Andrim MIHAĻOVAM.Pielikums Nr.1
Cēsu pilsētas domes sēdes
26.04.2001., prot.Nr.4, § 1

Siltumenerģijas pastāvīgo (fiksēto) maksājumu sadalījums mēnesī Cēsu pilsētas domes pārziņā esošajās budžeta iestādēs.

Patērētāji 
Pieslēgtā slodze    Summa mēnesī                
Gcal/stundā
(lati) 1. Cēsu pilsētas dome 0,15
188,512. Namīpašums Raunas ielā Nr.1 0,07
87,973.Cēsu Pastariņa skola 0,25
314,184.Cēsu 2.vidusskola 0,27
339,325.Cēsu pilsētas ģimnāzija 0,536
673,616.Cēsu 3.bērnudārzs 0,176
221,187.Cēsu pilsētas 4.Pirmsskolas 	0,187	        
235,01izglītības iestāde8.DACV ģimnāzija
0,41 515,269.Cēsu Kultūras centrs
0,231 290,3010.Cēsu pilsētas sporta skola
0,23 289,05 KOPĀ :2,51 3154,39Pielikums Nr.2
Cēsu pilsētas domes sēdes
26.04.2001., prot.Nr.4, § 1


Siltumenerģijas pastāvīgo (fiksēto) maksājumu sadalījums mēnesī budžeta iestādēm.

Patērētāji             
Pieslēgtā slodze
Summa mēnesī
Gcal/stundā
(lati)1.Cēsu rajona Centrālā slimnīca 1,1393
1431,792.Valmieras Vides Veselības centrs 0,074
93,003.Cēsu tuberkulozes slimnīca 0,113
142,014.Cēsu pilsētas pansionāts 0,29
364,455.Cēsu 4. arodvidusskola 0,28
351,88 KOPĀ : 1,8963
2383,13
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv