Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 18.septembris   Vārda dienu svin: Liesma, Elita, Alita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā


Apstiprināts
Cēsu pilsētas domes sēdē
2001.gada 23.augustā
protokols Nr. 11


§ 29

Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
__________________________________________________________


 Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskās komitejas (16.08.2001.,prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt iedzīvotāju patēriņam paredzēto siltumenerģijas cenu Ls 21,05 par vienu MWh (Cēsu pilsētas domes 22.02.2001.g. lēmums, protokols Nr.4, § 34, pielikums Nr.2.3 un Cēsu pilsētas domes 26.04.2001.g.lēmums, protokols Nr.4, § 2, punkts 2). Dzīvojamās mājās, kurās nav siltumenerģijas uzskaites, norēķini veicami atbilstoši pielikumam Nr.13 “Par kārtību, kādā siltumražotāji norēķinās ar dzīvojamo māju, kurās nav siltumenerģijas uzskaites, īpašniekiem un pārvaldītājiem”.
2. Iestādēm, kuras nomaksājušas fiksētos maksājumus, apstiprināt siltumenerģijas cenu Ls 19,26 par vienu MWh. Pārējām iestādēm – savstarpēji vienojoties ar siltumražotāju, bet ne mazāk kā 19,90 Ls/MWh.
3. Izdarot norēķinus ar siltumenerģijas ražotājiem pēc divtarifu sistēmas, sākot ar 2001.gada 1.oktobri, noteikt izmaksu mainīgo daļu Ls 12,43 par vienu MWh un pastāvīgo izmaksu daļu  Ls 1080,59 par MWh mēnesī.
4. Pieņemt zināšanai, ka Cēsu pilsētas domes 2001.gada 26.aprīļa sēdē apstiprinātā pastāvīgā (fiksētā) siltumenerģijas tarifa daļa iedzīvotājiem ir Ls 0,20 par vienu lietderīgās platības m2.
5. Siltumenerģijas ražotājs ar karsto ūdeni patērētājus nodrošina katru dienu no plkst. 6.00 – 24.00, karstā ūdens to 42-50 oC.
6. Dzīvojamā fonda  īpašniekiem un pārvaldītājiem norēķini ar siltumražotāju par patērēto siltumenerģiju veicami pēc siltummērītāju lasījumiem, nosakot, ka vasaras mēnešos (maijs-septembris)  veiktie fiksētie maksājumi (0,20 Ls/m2 mēnesī) uzskatāmi par avansa iemaksām 5 apkures mēnešiem: novembrim, decembrim, janvārim, februārim, martam.
7. Uzdot siltuma apgādes kontroles komisijai (priekšsēdētājs I.MERCS) nodrošināt kontroli par noteikto siltumapgādes un karstā ūdens padeves režīmu.
8. Uzdot dzīvojamā fonda īpašniekiem un pārvaldītājiem līdz katra mēneša 10.datumam rakstiski informēt Cēsu pilsētas domi par komunālo maksājumu parādniekiem, kā arī informēt dzīvokļu īpašniekus  vai īrniekus par faktisko siltumenerģijas patēriņu, kas noteikts pēc siltumskaitītāja.
9. Noteikt, ka 2001./2002.gada apkures sezona uzsākama pēc Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojuma.
10. Uzdot visiem dzīvojamā fonda īpašniekiem vai apsaimniekotājiem līdz 2001.gada 1.oktobrim noslēgt līgumsaistības ar siltumražotājiem, paredzot soda sankcijas 0,1% apmērā no maksājumu summas par katru nokavēto maksājumu dienu.
11. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
23.08.2001., prot.Nr.11, § 29
Par kārtību, kādā siltumražotāji norēķinās ar dzīvojamo māju, kurās nav siltumenerģijas uzskaites, īpašniekiem un pārvaldītājiem 2001. - 2002. apkures sezonā
1. Noteikt, ka sākot ar 2001.gada 01.oktobri norēķini par saņemto siltumenerģiju veicami tikai pēc siltumenerģijas uzskaites mēraparatūras rādījumiem (Cēsu pilsētas domes 21.09.2000.g.lēmums,protokolsNr.20, § 1).
2. Ja dzīvojamās mājās nav siltumenerģijas uzskaites vai siltumuzskaites mēraparatūra ir bojāta, maksa par vienu apsildāmās platības m2 nosakāma līgumslēdzēju pusēm savstarpēji vienojoties, bet ne mazāk kā 0,55 Ls/m2 mēnesī apkures sezonā, un dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem, kuri veikuši fiksētos maksājumus piecos vasaras mēnešos - maksa 0,41 Ls/m2 apkures mēnesī, maksājumus veicot no 01.oktobra līdz 01.maijam.
3. Dzīvojamās mājās , kurās nav siltumenerģijas uzskaites mēraparatūru siltummezglā:
3.1. ja ir uzstādīti karstā ūdens rotācijas plūsmas mērītāji mājas ievadā un dvieļu  žāvētāji pieslēgti karstā ūdens sagatavošanas sistēmai, maksa par 1 m3 karstā ūdens sagatavošanu ir Ls  2,20 nosakot, ka cenā neietilpst ūdens vērtība;
3.2. ja dvieļu žāvētāji  pieslēgti centrālās apkures sistēmai, maksa par 1 m3 karstā ūdens sagatavošanu ir Ls 1,38 nosakot, ka cenā neietilpst ūdens vērtība;
3.3. dzīvojamās mājās, kurās nav kopējās uzskaites mēraparatūras, karstā ūdens cena ir Ls 0,20 no viena iedzīvotāja dienā.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv