Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 3.jūlijs   Vārda dienu svin: Benita, Everita, Verita, Sulamīte
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  - Aktualitātes
  - Paveiktais
  - Mēnešraksts
  - Fotogalerija
  - Lielākie projekti
  - Stratēģija 2009-2010
  - Kontakti
  - Par mums
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku klubs> Mēnešraksts> Cēsinieku kluba mēnešraksts No. 1 (1) (2003.gada decembris)


Cēsinieku kluba mēnešraksts No. 1 (1) (2003.gada decembris)


ASF “Cēsinieku klubs” elektronisks Interneta izdevums

Priecīgus Ziemassvētkus

2003. gada 23.decembrī

No. 1 (1)

Rolands Tjarve

ASF “Cēsinieku klubs” prezidents

Esiet sveicināti „Cēsinieku kluba mēnešraksta” lasītāji. Man ir patiess prieks sveikt Jūs Ziemassvētkos ar Kluba elektroniskā ikmēneša izdevuma starpniecību.

Šis gads „Cēsinieku klubam” pagāja saspringtā, bet panākumiem bagātā darbā mūsu pilsētas – Cēsu labā. Gada laikā mums izdevies vēl vairāk palielināt Cēsu pilsētas domes un cēsinieku uzticību sev kā stabilam partnerim, ko pierāda vairāki realizētie kopdarbības projekti.

Īpaši vērts atzīmēt uzsākto sadarbību ar Cēsu jauniešiem – gan organizējot kluba biedru lekcijas skolās, gan palīdzot kluba jaunatnes sekcijas veidošanā. Tāpat gandarījumu sniedz uzsāktais Cēsu sv. Jāņa baznīcas fasādes atjaunošanas projekts.

Šajā numurā

Priecīgus Ziemassvētkus 1

Vēlamies iesaistīt kopējās aktivitātēs bijušos cēsiniekus 1

“Cēsinieku klubs” Cēsu baznīcai 3

“Cēsinieku klubam” būs jaunatnes sekcija 5

Aktuāli 6

Apzināmies, ka uzsāktie projekti uzliek mums nopietnu atbildību, tomēr ceru, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies sasniegt nospraustos mērķus, lai padarītu Cēsis par modernu, latvisku, sakoptu pilsētu, kādai vajadzētu būt pilsētai Eiropā.

Pateicos par līdzšinējo sadarbību Kluba biedriem, cēsiniekiem, atbalstītājiem un partneriem. Novēlu Jums visiem klusus, mierīgus Ziemassvētkus un sniegotu, prieka pilnu Jauno gadu. Ļoti ceru, ka „Cēsinieku kluba mēnešraksts” būs kopā ar mums ne vien nākamajā, bet vēl ilgus gadus.

Vēlamies iesaistīt kopējās aktivitātēs bijušos cēsiniekus

Anda Kalniņa

ASF “Cēsinieku klubs” izpilddirektore

 

Atklātais sabiedriskais fonds „Cēsinieku klubs” (Klubs) darbojas nu jau otro gadu. Klubs vieno bijušos, esošos cēsiniekus, savas dzimtās pilsētas patriotus, kas tādu vai citu iemeslu dēļ nedzīvo vairs Cēsīs, bet labprāt vēlas palīdzēt savai dzimtajai pilsētai. Mūsu mērķi ir piedalīties Cēsu pilsētas attīstības plānu apspriešanā, sagatavoties Cēsu pilsētas 800-tās gadadienas svinībām, veicināt ekonomiskos, kultūras un izglītības

sakarus starp Cēsīm un citām pilsētām, uzturēt saikni starp Cēsīm un bijušajiem cēsiniekiem.

Turpinot jau 2002.gadā iesākto, Klubs arī šogad paveicis ne mazums, lai popularizētu Cēsu pilsētas vārdu saistībā ar tās gaidāmo 800-gades jubileju. Šī gada 26.aprīlī tika organizēta Kluba un Cēsu domes pārstāvju darba grupas sanāksme, lai izstrādātu Cēsu 800-gades stratēģijas programmu. Sadarbībā ar domes darbiniekiem uzsākts aktīvs

 


darbs pie jubilejas pasākumu atbalstītāju piesaistes.
Neskatoties uz to, ka jubilejas kulminācijas pasākumi plānoti tikai pēc pāris gadiem, domes darbinieki strādā pie pasākumu kalendāra, kas saistībā ar jubileju notika ne tikai šogad, bet notiks arī 2004. un 2005.gadā. Tie ir daudzi kultūras u.c. veida pasākumi, kuriem sekojam līdzi ar patiesu interesi un gandarījumu, labprāt tajos arī piedalāmies. Šī gada beigās Cēsu Fotogrāfu biedrība rīkoja plenēru 'Cēsu vecpilsēta', kur kā žūrijas loceklis piedalījās Kluba biedrs Ritums Ivanovs un Kluba vārdā pasniedza balvu fotogrāfam Intam Melderim.
Viens no Kluba mērķiem ir apzināt un iesaistīt kopējās aktivitātēs bijušos cēsiniekus: gan tos, kas dzīvo Latvijā, gan ārpus Latvijas. Lai realizētu savus nodomus, šogad apzinājām un informējām par iespējām līdzdarboties ne tikai bijušos cēsiniekus, kas dzīvo Austrālijā, ASV, Kanādā (Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība, Latviešu nacionālo Apvienība Kanādā, Amerikas Latviešu apvienība, Latviešu Apvienība Austrālijā un Daugavas Vanagi), bet arī Rīgā studējošos cēsiniekus. Iepriekš minētajā sakarā šī gada nogalē kopā ir sanākusi neliela domubiedru grupa- Rīgā studējošie cēsinieki, kas Kluba ietvaros ir uzsākuši savu darbību, ar mērķi vienot, informēt un iesaistīt studentus līdzdarboties dažādās aktivitātēs.

“Gada laikā ir izdevies īstenot ne tikai iecerētos darbus, bet arī daudzas iepriekš neplānotas lietas”

Papildus pagājušajā gadā īstenotajiem darbiem, 2003.gadā Klubs bija ieplānojis realizēt divas jaunas ieceres. Pirmkārt, organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus, Kluba biedriem braucot uz Cēsu skolām un organizēt dažādus seminārus, nodarbības, lekcijas par tēmām, ko pārzina Kluba biedri, tādējādi dodot ierosmi jaunajiem cēsiniekiem. Otrkārt, izveidot finansu līdzekļu fondu, kur piesaistītie līdzekļi tiks izlietoti vienam konkrētam mērķim, kas būtu saistīts

“Klubs piesaistīs līdzekļus un veltīs savu laiku Cēsu sv. Jāņa baznīcai, lai līdz Cēsu 800 gadu jubilejai spētu izremontēt un nokrāsot baznīcas fasādi”
ar gatavošanos Cēsu 800-gades svinībām, bet savā būtībā ir paliekoša vērtība arī pēc svētkiem.
Gada laikā ir izdevies īstenot ne tikai iecerētos darbus, bet arī daudzas iepriekš neplānotas lietas. Saistībā ar pirmo ieceri- sadarboties ar Cēsu skolām, Klubs gada sākumā 'Draudzīgā Aicinājuma dienā' dāvināja astoņām Cēsu pilsētas skolām grāmatas, par ko īpašu pateicību izsakām Kluba biedram Uldim Klausam. Gada laikā Cēsu skolas apmeklēja Kluba biedri Ritums Ivanovs (organizēja meistarklasi Cēsu Mākslas skolā) un Druvis Mūrmanis (tikšanās ar Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu pilsētas ģimnāzijas skolu audzēkņiem). Īpašu paldies Klubs vēlas pateikt Kluba biedram Kasparam Ivanovam par palīdzību medikamentu iegādē kādai Cēsu skolas audzēknei.
Uzsākta arī otras ieceres īstenošana. Izvēloties kādu objektu Cēsu pilsētā, kam tiktu pievērsta īpaša Kluba vērība, nolēmām, ka piesaistīsim līdzekļus un veltīsim savu laiku Cēsu sv.Jāņa baznīcai, lai līdz Cēsu 800 gadu jubilejai spētu izremontēt un nokrāsot baznīcas fasādi. Patlaban strādājam, plānojot šī darba virzienus un iespējas. Mēs aicinām iedzīvotājus un organizācijas atbalstīt šo ieceri. Tuvākajā laikā šim mērķim tiks atvērts īpašs konts. Laikraksts 'Druva' ir laipni piekritis būt par šī projekta informatīvo atbalstītāju.

“Cēsinieku klubs” Cēsu baznīcai

 

Artis Eglītis

ASF “Cēsinieku kluba biedrs

2003. gada pavasarī “Cēsinieku kluba” sanāksmē tika spriests par to, ka nepieciešams izvēlēties kādu centrālo objektu Cēsīs, kam pievērst īpašu uzmanību. Tas saistīts ar tuvojošos Cēsu 800 gadu jubileju, kad pilsētā netrūkst rūpju un darbu, lai to sakārtotu un uzpostu. Paredzams, ka pilsētu apmeklēs daudz tūristu un pilsētas viesu. Kluba vēlme bija sniegt Cēsīm, tās iedzīvotājiem un vadībai, palīdzību.

Kluba aktivitātes ir saistītas ar dažāda veida palīdzību pilsētai. Tās saistās ar palīdzību dažādu organizatorisku jautājumu risināšanā, lektoru piesaisti un līdzīgi. Tāpēc šāds centrālais objekts ir īpaši svarīgs Kluba biedriem pašiem, jo saliedē un piesaista kādam lielam kopīgam mērķim.

“Cēsu sv. Jāņa baznīca ir ievērojams valsts mēroga arhitektūras piemineklis, tās torņa un ēkas siluets nesaraujami saistīts ar pilsētas tēlu”

Starp vairākiem piedāvātiem projektiem Kluba biedri balsojot izvēlējās atbalstīt Cēsu sv. Jāņa fasādes remontu līdz Cēsu 800 gadu jubilejas svinībām.

Cēsu sv. Jāņa baznīca ir ievērojams valsts mēroga arhitektūras piemineklis, tās torņa un ēkas siluets nesaraujami saistīts ar pilsētas tēlu. Cēsu baznīca daudzu gadsimtu gaitā spēlējusi lielu lomu pilsētas izaugsmē un attīstībā. Baznīca celta 1287. gadā,

AICINĀM Arī Jūs ziedot Cēsu Sv. Jāņa baznīcas fasādes atjaunošanai !!!

 

Ieskaiti savu ziedojumu šim nolūkam paredzētajā kontā:

Saņēmējs: ASF „Cēsinieku klubs”

Reģ. Nr: 000806423

Banka: A/S „Hansabanka”

Konta nr. 551006219218

Ziedojuma mērķis: Cēsu sv. Jāņa baznīcas fasādes atjaunošanai

 

ASF “Cēsinieku klubs” Pateicas par atbalstu:

 


vairākkārt degusi un nopostīta, patreizējo izskatu ieguvusi pēc pārbūves 1853. gadā. Ēkas fasāde kosmētiski remontēta 1976-81. gados, tomēr jau toreiz bija nepieciešamība pēc pamatīgāka, visaptveroša remonta, lai atjaunotu bojātos apmetuma fragmentus, tiktu aizsargātas ēkas sienas un krāsojums turētos ilgāk. Patreizējo ēkas fasādes bēdīgo stāvokli katrs cēsinieks var novērtēt, aplūkojot torņa un ēkas ārsienas.

Cēsu sv. Jāņa baznīca –

augstākā Cēsu celtne.

Runā, ka slieksnis pie

Cēsu baznīcas ieejas

esot vienā augstumā

ar Rīgas

Pēterbaznīcas torņa gaili.

Foto no: http://depts.washin

gton.edu/baltic/encou

nters/Marita/cesis.html

 

Ir īpaši svarīgi sakārtot šo ēku, kas noteikti būs pilsētas viesu apskates objekts Cēsu 800 gadu svinību laikā. Ir zināms, ka draudzes un LELB rīcībā nav naudas šī darba veikšanai. Tādi nav paredzēti arī Cēsu pilsētas plānos.

Klubs cer savākt nepieciešamos līdzekļus un sakārtot dievnama fasādi, balstoties uz ziedojumiem un organizāciju un privātpersonu atbalstu. Patlaban mēs strādājam pie ēkas tehniskā stāvokļa noskaidrošanas un prognozēm par iespējamo darba apjomu. Izpēti veic profesionālu arhitektu grupa.

Jau izveidots speciāls konts naudas ieskaitīšanai tieši šim konkrētajam, fasādes remonta, mērķim. Naudu šeit var ieskaitīt gan organizācijas, gan iemaksāt privātpersonas – Cēsu viesi un iedzīvotāji.

“Ir īpaši svarīgi sakārtot šo ēku, kas noteikti būs pilsētas viesu apskates objekts Cēsu 800 gadu svinību laikā”

Paredzēts, ka vislielāko ieguldījumu Klubs sniegs tieši informējot un organizējot, kā arī iesaistot šī darba veikšanā dažādas sabiedrības grupas. Lūgsim palīdzēt esošos Cēsu iedzīvotājus, uzņēmējus, kam šeit ir firmas un to filiāles.

Ceram, ka šo projektu varēs atbalstīt arī bijušie cēsinieki, - Latvijā un visā pasaulē. Esam plānojuši par šo savu aktivitāti ziņot pasaules latviešu laikrakstos un citos ziņu avotos.

Visi novēlējumi dievnama fasādes remontam tiks reģistrēti un paliks glabājoties īpašā sarakstā. Mēs aicinām katru, kam dārga Cēsu pilsēta un tās ievērojamais piemineklis – Cēsu Svētā Jāņa baznīca, savu iespēju robežās ziedot līdzekļus un padomu šim mērķim!


'Cēsinieku klubam' būs jaunatnes sekcija

Gints Lazdiņš

ASF “Cēsinieku klubs” biedrs

 

Šī gada vasarā divas jaunietes no Cēsīm nāca ar iniciatīvu par „Cēsinieku kluba” jaunatnes sekcijas izveidi. Par nodomiem un iecerēm ar Zelmu Tonni un Kristīni Plauku sarunājās „Cēsinieku kluba mēnešraksta” redaktors Gints Lazdiņš.

Kas Jūs pamudināja uz ieceri veidot „Cēsinieku kluba” jaunatnes sekciju?

Zelma: Patiesībā ideja par jauniešu sekcijas izveidi pieder „Cēsinieku klubam”. Tā kā biju pazīstama ar kluba izpilddirektori Andu Kalniņu, tad uzzinādama, ka esmu no Cēsīm, viņa man piedāvāja piedalīties, palīdzēt organizēt un izveidot jauniešu sekciju. Piedāvājumu, protams, pieņēmu, jo uzskatu, ka tā ir iespēja gūt pieredzi, pulcināt kopā jauniešus no Cēsīm, kā arī darboties.

Kristīne: Līdzīga sekcija darbojas arī pie Liepājas pārstāvniecības Rīgā un ar ko tad cēsinieki ir sliktāki par liepājniekiem?

Vai var apgalvot, ka cēsinieki ir savas pilsētas patrioti?

Zelma: Domāju, ka jā. Man bija iespēja piedalīties „Cēsinieku kluba” sapulcēs un redzot to, ar kādu entuziasmu un apņēmību palīdzēt savai pilsētai, darbojas Kluba biedri, es droši varu apgalvot, ka vismaz viena daļa cēsinieku ir savas pilsētas patrioti. Šobrīd gan grūti vēl ir spriest par jauniešu patriotisma jūtām, bet ņemot vērā interesi, kas tiek izrādīta par jauniešu sekcijas veidošanos, gribētos teikt, ka jauniešiem arī piemīt šīs jūtas.

Kristīne: Ja dzīvojot ārpus Cēsīm viņi nemēģina slēpt to, ka nāk no “Vidzemes pērles”, tad jau laikam kaut kāda patriotisma deva tam visam arī piemīt… Un, ja vēl cēsinieki nebaidās stāties pretī valmieriešiem, apgalvojot, ka Cēsis ir Vidzemes

skaistākā pilsēta, tad liekas, ka arī to var dēvēt par savas pilsētas patriotismu.

Kādus jauniešus Jūs labprāt vēlētos redzēt klubiņā?

Kristīne: Aktīvus, atraktīvus un idejām pārpilnus. Tādus, kuri prot ne tikai ņemt, bet arī dot.

Kas būtu šīs sekcijas galvenie uzdevumi? Ko ceriet panākt?

Zelma: Sekcijas galvenie uzdevumi ir apzināt un piesaistīt jauniešus, kuri ir no Cēsīm, bet šobrīd studē Rīgā. Primārais uzdevums, ir nodrošināt jauniešus ar informāciju, par klubiņa izveidošanos. Tuvākajā laikā tiks izveidota, datu bāze, kurā būs iespējams atrast informāciju par katru klubiņa biedru. Nākotnē vēlētos sasniegt to, lai jaunieši nāktu ar savām idejām, tās realizētu, iegūtu pieredzi vai arī vienkārši sajustos piederīgi savai pilsētai, lai mēs, klubiņš, spētu radīt viņos sajūtu, ka viņi nav vieni, ka viņiem ir vieta, kur satikties, cilvēki, kuri ir no viņu dzimtās puses.

Vai jaunatne Cēsīs ir aktīva? Kā varētu palīdzēt Cēsu jauniešiem realizēt viņu idejas un plānus?

Zelma: Šobrīd, manuprāt, ne tik lielā mērā, kā gribētos. Jaunieši nav ieinteresēti darboties, jo līdz šim nav saņēmuši pietiekamu atbalstu savu ideju realizēšanas iespējām. Jaunieši ir pasīvi, idejas, viņiem protams ir, taču neviens negrib vai nevar uzņemties tās realizēt. Pilsētas domē darbojas jauniešu sekcija un tas patiesi priecē, ka tomēr ir jaunieši, kuri grib darboties.

Kā Jums šķiet, ko Cēsu jaunieši Rīgā varētu gūt no darbības klubā? Ko viņi varētu dot klubam?

Zelma: Pirmkārt, tā būtu iespēja satikties, izteikt


 AKTUĀLI

uzsāk projektu Cēsu sv. Jāņa baznīcas fasādes atjaunošanai

Trešdien, 24.decembrī, plkst. 12.00, Cēsīs, viesnīcas 'Cēsis' telpās ASF „Cēsinieku klubs” un A/s „Hansabanka” pārstāvji informēs par uzsākto Cēsu sv. Jāņa baznīcas fasādes atjaunošanas projektu. Tas ir projekts, kuru pilnībā plānots pabeigt līdz Cēsu astoņsimtgadei 2006.gadā. Projekta ietvaros Klubs plānojis piesaistīt nepieciešamo finansējumu un nodrošināt tā tehnisko realizāciju.

Pirmie, kas atsaukušies Kluba aicinājumam ziedot līdzekļus baznīcas atjaunošanai, ir A/s „Hansabanka”, kura šim mērķim bez maksas atvērusi īpašu ziedojuma kontu un tajā jau ieskaitījusi 1000 latu. A/s „Hansabanka” valdes loceklis Druvis Mūrmanis uzsver, ka tādējādi banka vēlas palīdzēt atjaunot kultūras pieminekli, kurš jau vairākus gadsimtus priecējis pilsētniekus un Cēsu viesus un noteikti būs viens no centrālajiem apskates objektiem arī Cēsu 800 gadu svinību laikā. Projektu informatīvi atbalstīt apņēmies Cēsu rajona laikraksts „Druva”.

 

ASF “Cēsinieku klubs”

Ģertrūdes iela 100 – 34, Rīga, LV- 1009

 

Anda Kalniņa, izpilddirekore

E-pasts: anda.kalnina@one.lv

 

Gints Lazdiņš, mēnešraksta redaktors

E-pasts: lazdinsh@tvnet.lv

savus viedokļus, aktīvi līdzdarboties. Otrkārt, tā būs iespēja iegūt informāciju, gan par pilsētu, gan par dažādām aktuālām un ne tik aktuālām tēmām. Kā nākamo gribētu minēt iespēju iegūt labas rekomendācijas darba devējam, ja jaunietis meklē darbu, tomēr svarīgi, lai viņš aktīvi piedalītos Kluba pilnveidošanā un darbībā. Protams, ne mazāk svarīga ir pieredze, ko gūst ikviens jaunietis iesaistoties un līdzdarbojoties. Manuprāt, lielākais ieguldījums, ko jaunieši varētu dot, ir arvien jaunas idejas, kuras mēs visi kopā mēģinātu realizēt.

Pastāstiet par sevi.

Zelma: Man ir 21 gads. Esmu beigusi Cēsu pilsētas ģimnāziju. Šobrīd jau trešo gadu studēju Latvijas Universitātē, socioloģijas bakalaura programmā. Draugi mani raksturo kā uzņēmīgu un mērķtiecīgu cilvēku. Ja vēlos, ko sasniegt, tad to noteikti izdarīšu. Svarīgi, lai apkārt būtu darboties un rosīties griboši cilvēki ar jaunām idejām.

Kristīne: Esmu 22 gadus jauna. Šobrīd studēju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, bet pirms tam mācījos Cēsu pilsētas ģimnāzijā. Šobrīd strādāju Latvijas Attīstības aģentūras Eiropas informācijas centrā.

Ko Jūs gribētu novēlēt Cēsu jauniešiem un pašai pilsētai Ziemassvētkos?

Kristīne: Neskatoties uz ārā valdošajiem klimatiskajiem apstākļiem, novēlu nezaudēt Ziemassvētku siltuma sajūtu!

Zelma: Jauniešiem gribētu novēlēt, nebaidīties izteikt savas idejas un ieceres!!! Pilsētai novēlu vēl cītīgāk uzklausīt savus iedzīvotājus, jo viņiem ir Jums, kas sakāms. Jaunajā gadā novēlu turpināt iesākto ar lielāku sparu, apņēmību, lai pietiek spēka izturēt, lai ikviens un katrs ar lepnumu ikdienu varētu teikt, esmu dzimis, audzis, dzīvojis laimīgā un skaistā pilsētā. Lai izdodas iecerētais!

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv