Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

13.03.2003. domes sēdes lēmumi


 

Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 13.martā
(prot.Nr.5)
pieņemtie lēmumi

 

Par nomas līguma pārslēgšanu ar I.Jurģēnu Saules ielā 23, Cēsīs

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejassēdes atzinumu (06.03.2003., prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Uzdot p/u “Dzīvokļu pārvalde” (priekšnieks Ģ.Beikmanis) pārslēgt nomas līgumu ar Inetu Jurģēnu Saules ielā 23, Cēsīs, ar kopējo platību 20,5 m2
  2. Nomas līguma termiņš – viens gads.

 

 

Par nomas līguma pārslēgšanu ar V.Abramovas i/u “Velar”
Saules ielā 23, Cēsīs

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejassēdes atzinumu (06.03.2003., prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Uzdot p/u “Dzīvokļu pārvalde” (priekšnieks Ģ.Beikmanis) pārslēgt nomas līgumu ar Veras Abramovas individuālo uzņēmumu “Velar” Saules ielā 23, Cēsīs, ar kopējo platību 16,6 m2
  2. Nomas līguma termiņš – viens gads.

 

 

Par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19B, Cēsīs,
turpmāko izmantošanu
_____________________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļuun mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta 2.daļu un Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (06.03.2003., prot.Nr.4), Cēsu pilsētas domenolemj:

 1. Nodot p/u “Dzīvokļu pārvalde” bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 19B, Cēsīs, tās saimniecisko funkciju nodrošināšanai.
 2. Nepārslēgt noslēgtos neapdzīvojamo telpu nomas līgumus ar esošiem nomniekiem. Cēsu p/u ”Dzīvokļu pārvalde” veikt pakāpenisku telpu atbrīvošanu un pārņemšanu.
 3. Esošo garāžu pārbūvi saskaņot ar Cēsu pilsētas būvvaldi.
 4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vad.S.Zvirbule) sagatavot attiecīgu līgumu.

 

Par nomas līguma pārslēgšanu ar reklāmas aģentūru “Kobalts”
Rīgas ielā 20, Cēsīs

_____________________________________________

 Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejassēdes atzinumu (06.03.2003., prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

  1. Uzdot p/u “Dzīvokļu pārvalde” (priekšnieks Ģ.Beikmanis) pārslēgt nomas līgumu ar reklāmas aģentūru “Kobalts” – direktors Jānis Baikovskis Rīgas ielā 20, Cēsīs, ar kopējo platību 22,0 m2
  2. Nomas līguma termiņš – viens gads.

 

Par šūnakmens monumenta Maija parkā
Lenču ielā 4B, Cēsīs, demontāžu
_____________________________________________

 Pamatojoties uz LR “ Būvniecības likuma “ 31. pantu un Cēsu pilsētasdomes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 6.marta sēdes atzinumu ( protokols nr. 4 ),Cēsu pilsētas dome nolemj :

 1. Atļaut demontēt šūnakmens monumentu Maija parka ZA stūrī Lenču ielā 4B, Cēsīs.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai organizēt šūnakmens monumenta demontāžai nepieciešamā projekta izstrādāšanu, kura sastāvā paredzēt:

2.1. demontāžas darbu tehnoloģisko aprakstu ;

2.2. drošības pasākumu risinājumu.

 

3.Demontāžas darbu projektu saskaņot ar :

3.1. LR Valsts kultūras pieminekļu inspekciju ;

3.2. Valmieras reģionālās vides pārvaldes Cēsu nodaļu;

3.3. Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālo nodaļu ;

3.4. Cēsu pilsētas būvvaldi.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālai nodaļai līdz demontāžasdarbu uzsākšanai, organizēt objekta norobežošanu.

 

 

Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 9, Cēsīs

_____________________________________________

Izskatījusi z/s “Upeslīči” iesniegumu (Nr.452; 04.03.2003.) parzemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecībaskomitejas 2003.gada 6.marta sēdes atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

  1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar z/s “Upeslīči”, reģ.Nr.950101584, juridiskā adrese “Upeslīči”, Priekuļu pagasts, Cēsu rajons par zemes gabalu Stacijas laukumā 9, Cēsīs uz 5 gadiem.
  2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 72 m2.
  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 10% no zemes paraugvērtības.
  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par SIA “Biznesa augstskola Turība” iesniegumu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sportakomitejas atzinumu (06.03.2003., prot. Nr.5), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

  1. Atbalstīt SIA “Biznesa augstskola Turība” interesi par augstskolas celtniecību Cēsīs.
  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM, Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs J.ZLAUGOTNIS), Plānošanas un attīstības nodaļai (vadītājs J.ROZENBERGS), Izglītības nodaļai (vadītāja L.KOKINA) un Cēsu Centrālajai bibliotēkai (vadītāja N.KRAMA) risināt jautājumu par augstākās izglītības mācību iestādes celtniecības pamatojumu, būvapjoma funkcionālo piepildījumu, iespējamo celtniecības vietu un Cēsu pilsētas bibliotēkas celtniecības iespējām.
  3. SIA “Biznesa augstskola Turība” veikt publisko apspriešanu par iespējamo apbūvi, Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, atbilstoši Cēsu pilsētas domes 2002.gada 13.jūnija lēmumam (prot.Nr.15, § 9) “Publiskās apspriešanas ierosināšana par apbūvi Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs”.

 

 Par zemes gabala Lauku ielā 25, Cēsīs, sadalīšanu

_____________________________________________

Izskatot zemes gabala Lauku ielā 25, Cēsīs, īpašnieces Ernas Aidespilnvarotās personas Ineses Aides, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.A-439; 28.02.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 7.martaatzinumu Nr.21 (prot.nr.7), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Lauku ielā 25, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1403), trīs atsevišķos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam pie Zemeņu ielas piešķirt jaunu adresi Zemeņu iela 8, Cēsis (kad.nr.4201-007-1435);
  1. Zemes gabala platība 1200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša jaunbūve;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atdalītajam zemes gabalam pie Lauku ielas piešķirt jaunu adresi Lauku iela 23A, Cēsis (kad.nr.4201-007-1434);
  1. Zemes gabala platība 2500 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Lauku iela 25, Cēsis (kad.nr.4201-007-1403);
  1. Zemes gabala platība 2779 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 5. Pieņemt zināšanai, ka:
  1. Pirms zemes gabalu dalījuma reģistrēšanas zemesgrāmatā, zemes īpašnieks nodrošina darbību beigušo zemes gabala apgrūtinājumu - “citām personām piederošas jaunbūves Cēsīs, Lauku ielā 23a, Lauku ielā 23b” - dzēšanu zemesgrāmatā;
  2. Lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu;
  3. Gadījumā, ja zemesgrāmatā reģistrētie inženiertīklu apgrūtinājumi ir mainījušies vai beiguši pastāvēt, zemes īpašnieks nodrošina atbilstošu grozījumu reģistrāciju zemesgrāmatā.

 

Par nomas telpu Birzes ielā 5, Cēsīs, privatizācijas
pirkuma līguma apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldībudzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvokļu privatizācijas komisijas03.03.2003. atzinumu /protokols nr. 2/ un D.Bērziņas i.u. “Āre” 29.01.2003.iesniegumu Nr. B-216, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Noslēgt pirkuma līgumu par nomas telpām Birzes ielā 5, Cēsīs,kuru kopējā platība ir 27,8 m2 ar D.Bērziņas i.u. “Āre”reģistrācijas nr. 410200572, īpašnieces Dainas BĒRZIŅAS personā.

 

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma
“Dzīvokļu pārvalde”
2002.gada pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Dzīvokļu pārvalde”2002.gada finansu pārskatu

  1. Bilances aktīvi – Ls 651 205
  2. Ieņēmumi – Ls 391 262
  3. Izdevumi – Ls 368 182
  4. Peļņa – Ls 23 080

2. Peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu Ls 652 (seši simti piecdesmit divilati) apmērā segšanai un atlikušo daļu Ls 22 428 (divdesmit divi tūkstoši četrisimti divdesmit astoņi lati) ieskaitīt pārējās rezervēs.

 

 

Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 7 832
  2. Faktiskie ieņēmumi:
   1. pamatbudžets – Ls 62 887
  3. Faktiskie izdevumi:
   1. pamatbudžets – Ls 64 137

 

 

Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 114 119
  2. Faktiskie ieņēmumi:
   1. pamatbudžets – Ls 215 707
   2. speciālais budžets – Ls 1 866
   3. ziedojumi un dāvinājumi - Ls 230
  3. Faktiskie izdevumi:
   1. pamatbudžets – Ls 139 595
   2. speciālais budžets – Ls 1 461
   3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 230

 

Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 53 267
  2. Faktiskie ieņēmumi:

   2.1.pamatbudžets – Ls 148 457

  3. Faktiskie izdevumi:

3.1.pamatbudžets – Ls 111 711

 

Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes
“Akmens ligzda” 2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes“Akmens ligzda” 2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 5 408
  2. Faktiskie ieņēmumi:

   2.1.pamatbudžets – Ls 48 459

  3. Faktiskie izdevumi:

3.1.pamatbudžets – Ls 49 278

 

 

 

Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 50 280
  2. Faktiskie ieņēmumi:

   2.1.pamatbudžets – Ls 151 298

   2.2.ziedojumi un dāvinājumi – Ls 304

  3. Faktiskie izdevumi:

3.1.pamatbudžets – Ls 116 586

3.2.ziedojumi un dāvinājumi – Ls 34

 

Par Cēsu 1.pamatskolas
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas 2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 80 054
  2. Faktiskie ieņēmumi:

   2.1. pamatbudžets – Ls 240 033

   2.2. speciālais budžets – Ls 2 501

   1. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 2 491

3. Faktiskie izdevumi:

  1. pamatbudžets – Ls 194 322
  2. speciālais budžets – Ls 2 501
  3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 1 524

 

Par Cēsu 2.pamatskolas
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas 2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 115 036
  2. Faktiskie ieņēmumi:

   2.1.pamatbudžets – Ls 222 799

   2.2.ziedojumi un dāvinājumi – Ls 3 781

  3. Faktiskie izdevumi:

3.1.pamatbudžets – Ls 151 776

3.2.ziedojumi un dāvinājumi – Ls 1 609

 

 

Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu
_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2002.gada finansupārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 52 274
  2. Faktiskie ieņēmumi:

   2.1.pamatbudžets – Ls 141 880

   2.2.ziedojumi un dāvinājumi – Ls 2 886

  3. Faktiskie izdevumi:

3.1.pamatbudžets – Ls 124 276

3.2.ziedojumi un dāvinājumi – Ls 2 886

 

Par Cēsu pilsētas pamatskolas
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas 2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 28 292
  2. Faktiskie ieņēmumi:

   2.1.pamatbudžets – Ls 246 091

   2.2.ziedojumi un dāvinājumi – Ls 3 786

  3. Faktiskie izdevumi:

3.1.pamatbudžets – Ls 254 092

3.2.ziedojumi un dāvinājumi – Ls 3 786

 

 

Par Cēsu pilsētas ģimnāzijas
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas ģimnāzijas 2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi –Ls 372 344
  2. Faktiskie ieņēmumi:

   2.1.pamatbudžets – Ls 529 177

   2.2.ziedojumi un dāvinājumi – Ls 3 684

  3. Faktiskie izdevumi:

3.1.pamatbudžets – Ls 222 270

3.2.ziedojumi un dāvinājumi – Ls 3 491

 

 

 

Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 86 704
  2. Faktiskie ieņēmumi:
   1. pamatbudžets – Ls 194 194
   2. speciālais budžets – Ls 1 377
   3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 5 733
  3. Faktiskie izdevumi:
   1. pamatbudžets – Ls 175 722
   2. speciālais budžets - Ls 2 508
   3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 4 203

 

 

Par Cēsu 2.vidusskolas
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu 2.vidusskolas 2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 88 159
  2. Faktiskie ieņēmumi:

   2.1.pamatbudžets – Ls 201 356

  3. Faktiskie izdevumi:

3.1.pamatbudžets – Ls 154 336

 

Par Cēsu vakara vidusskolas
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu
_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu vakara vidusskolas 2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 10 642
  2. Faktiskie ieņēmumi:

   2.1.pamatbudžets – Ls 78 504

  3. Faktiskie izdevumi:

3.1.pamatbudžets – Ls 84 556

 

 

 

Par Cēsu Centrālās bibliotēkas
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu centrālās bibliotēkas 2002.gada finansupārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 84 283
  2. Faktiskie ieņēmumi:

   2.1.pamatbudžets – Ls 74 289

   2.2.speciālais budžets – Ls 2 408

  3. Faktiskie izdevumi:

3.1.pamatbudžets – Ls 74 847

3.2.speciālais budžets – Ls 3

 

 

Par Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja 2002.gada finansupārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 37 670
  2. Faktiskie ieņēmumi:
   1. pamatbudžets – Ls 77 546
   2. speciālais budžets – Ls 2 001
  3. Faktiskie izdevumi:
   1. pamatbudžets – Ls 81 158
   2. speciālais budžets - Ls 2 737
   3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 34

 

 

 

Par Cēsu Kultūras Centra
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu Kultūras centra 2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 259 373
  2. Faktiskie ieņēmumi:
   1. pamatbudžets – Ls 98 363
   2. speciālais budžets – Ls 10 150
   3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 600
  1. Faktiskie izdevumi:
   1. pamatbudžets – Ls 103 347

3.2. speciālais budžets - Ls 10 150

3.3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 600

 

 

 

Par Cēsu pilsētas mākslas skolas
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas 2002.gada finansupārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 7 020
  2. Faktiskie ieņēmumi:

   2.1.pamatbudžets – Ls 39 815

  3. Faktiskie izdevumi:

3.1.pamatbudžets – Ls 40 930

 

 

 

Par Cēsu pilsētas sporta skolas
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolas 2002.gada finansu pārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 28 238
  2. Faktiskie ieņēmumi:

   2.1. pamatbudžets – Ls 152 048

   2.2. speciālais budžets – Ls 2 994

   2.3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 1 022

  3. Faktiskie izdevumi:

3.1. pamatbudžets – Ls 142 277

3.2. speciālais budžets - Ls 2 337

3.3. ziedojumi un dāvinājumi – Ls 400

 

 

 

 

Par Cēsu bērnu un jauniešu centra
2002.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.03.2003.protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra 2002.gada finansupārskatu:

  1. Bilances aktīvi – Ls 19 260
  2. Faktiskie ieņēmumi:
   1. pamatbudžets – Ls 138 041
  3. Faktiskie izdevumi:
   1. pamatbudžets – Ls 136 890

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 20.12.2001. lēmumā
“Par Cēsu pilsētas domes nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.20, &2)

_____________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 06.03.2003. Tautsaimniecībaskomitejas (prot. Nr. 4) un Finansu komitejas (prot.Nr. 5) atzinumiem, Cēsu pilsētas domenolemj:

1.Izdarīt izmaiņas Cēsu pilsētas domes nolikuma ( apstiprināts arCēsu pilsētas domes 20.12.2001. lēmumu “Par Cēsu pilsētas domes nolikumaapstiprināšanu”) (prot.Nr.20, § 2) šādus grozījumus :

1.1. nolikuma 105. punktā vārdus „kancelejas vadītāja” aizstātar vārdiem

”Administratīvās nodaļas vadītāja”,

1.2.2. pielikumā – papildināt sadaļu – Dome ir izveidojusi šādu pašvaldībasuzņēmējsabiedrību - ar 2. apakšpunktu šādā redakcijā :

” 2) Bezpeļņas organizācija SIA “Cēsu tirgus””

1.3.  3. pielikumā – Domē ir izveidotas šādas komisijas, padomes:

    1.3.1. 3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā :“ Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija” ( izveidota 27.02.2003.,

prot.Nr.4, & 2);

    1.3.2. 7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:“Dzīvokļu un

personu reģistrācijas komisija” (mainīts nosaukums 14.03.2002.,prot. Nr. 7, & 9 );

1.3.3. 15. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā :”Apstādījumu

aizsardzības komisija” (mainīts nosaukums 25.07.2002., prot.

Nr. 18, & 20),

1.3.4. izslēgt 16.apakšpunktu;

1.3.5. papildināt ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā :

“Simbolikas komisija (izveidota 14.03.2002.,prot.Nr.7,

& 31 ),

1.3.6. papildināt ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā : „Vides attīstības padome” (izveidota 14.03.2002., prot. Nr. 7, & 5).

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes struktūras apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 06.03.2003. Tautsaimniecībaskomitejas (prot. Nr. 4) un Finansu komitejas (prot. Nr. 5 ) atzinumiem, Cēsu pilsētasdome nolemj:

1.Apstiprināt Cēsu pilsētas domes struktūru, saskaņā ar pielikumu

2.Atzīt par spēku zaudējušu 20.12.2001. apstiprināto domesstruktūru (prot.Nr. 20, & 3).

 

 

Par jaunu amata vienību izveidošanu Cēsu pilsētas domes
Grāmatvedības nodaļā

_____________________________________________

Pamatojoties Cēsu pilsētas domes 06.03.2003. Finansu komitejas(prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot ar 2003. gada 1. aprīli Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļāšādas amata vienības:
1.1. Galvenā grāmatveža vietnieks – kods pēc profesiju klasifikatora 2411 01,

1.2.Izglītības iestāžu grāmatvedis – kods pēc profesiju klasifikatora 3433 01,

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes amata vienību saraksta apstiprināšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 03.06.2003. Finansu komitejas (prot. Nr.5)atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstu, saskaņā ar pielikumu

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.02.2002.
lēmumā „Par Attīstības plānošanas nodaļas
izveidošanu (prot.Nr.4, & 75)

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 03.06.2003. Finansu komitejas(prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 14.02.2002. lēmuma „Par Attīstības plānošanas nodaļas izveidošanu”:
   1. punktu 2.2. un izteikt to šādā redakcijā :”Ārējo sakaru koordinētājs - 1 vienība”,
   2. punktu 2.6. un izteikt to šādā redakcijā : „Cēsu 800 gades organizators – 1 vienība”.

2. Grozīt nodaļas nolikuma 5. punktu šādi:

2.1. 4. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā : ”Ārējo sakaru

koordinētājs”,

2.2. 5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā :” Cēsu 800 gades

organizators”.

  1. 6. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā : „Speciālists vides politikas jautājumos”.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.06.2002. lēmumā „Par Cēsu
pilsētas domes Nekustamā īpašuma un plānošanas jautājumu
struktūrvienības likvidēšanu un Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamāīpašuma nodaļas izveidošanu”
_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 06.03.2003. Finansu komitejas(prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Grozīt lēmuma 2. punkta :
   1. apakšpunktu 2.3. un izteikt to šādā redakcijā :”Plānotājs - 1 vienība”,
   2. apakšpunktu 2.4. un izteikt to šādā redakcijā :”Zemes ierīkotājs – 2 vienības”,

   1.3. apakšpunktu 2.5. un izteikt to šādā redakcijā:” Sekretāre - 1 vienība”.

  2. Grozīt nodaļas nolikuma 5. punktu šādi:

2.1. apakšpunktu 5.3. un izteikt to šādā redakcijā :” Plānotājs”,

2.2. apakšpunktu 5.4. un izteikt to šādā redakcijā : ” Divi zemes

ierīkotāji”,

2.3. apakšpunktu 5.5. un izteikt to šādā redakcijā : „Sekretāre”.

 

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.02.2002. lēmumā „Par Cēsupilsētas domes dzīvokļu jautājumu struktūrvienības likvidēšanu un Dzīvokļu unkomunālās nodaļas izveidošanu” (prot.Nr.4,&77)
_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 06.03. 2003. Finansu komitejas(prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

  1. Grozīt lēmuma 3. punkta:
   1. apakšpunktu 3.2. un izteikt to šādā redakcijā :

    ” Komunālinženieris - 1 vienība”,

   2. apakšpunktu 3.3. un izteikt to šādā redakcijā :”Tāmju

    inženieris – 1 vienība”,

   3. apakšpunktu 3.6. un izteikt to šādā redakcijā :” Paszine – 2 vienības”.
  2. Grozīt nodaļas nolikuma punkta 5.2.:
   1. otro apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā : „Tāmju inženieris”,
   2. trešo apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā :” Komunālinženieris”,
   3. sesto un septīto apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:

” Paszine”,

 


Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 12.09.2002. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domesSociālās nodaļas un bāriņtiesas nolikumu apstiprināšanu”
(prot.Nr.22, &34)
_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 06.03.2003. Finansu komitejas(prot. Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Grozīt Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas nolikuma punktu 5.5. šādi:
   1. otro apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:

    ” Sociālais darbinieks darbam ar bērniem un ģimeni – 1

    vienība,

    Sociālās palīdzības organizators – 2 vienības”.

   2. Sadaļas „Dienas aprūpes centrā ir šādas amata vienības” 2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā :”Medicīnas māsa –

    sociālais aprūpētājs – 3 vienības”.

   3. Sadaļas „Nepilngadīgo uzraudzības dienestā ir šādas

amata vienības” 2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

”Speciālists- sociālais darbinieks”.

 

 

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 12.09.2002. gada lēmumā
„Par Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas, Finansu nodaļas,
Juridiskās nodaļas un Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu apstiprināšanu”
(prot. Nr. 22, & 46)

_____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 06.03.2003. Finansu komitejas(prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Grozīt Grāmatvedības nodaļas nolikuma 5. punkta apakšpunkta 5.4.:

  1.1. sadaļu „Domes un domes struktūru centralizētā grāmatvedība” šādi :

  - galvenā grāmatveža vietnieks - 1 vienība,

  - grāmatvede - 3 vienības.

   

  1. sadaļu „Izglītības iestāžu grāmatvedība” šādi:

  - grāmatvedis - 6 vienības

  2. Grozīt Finansu nodaļas nolikuma 4.punktu šādi:

  - izņemt no šī punkta trešo rindkopu,

  - 5. rindkopā izņemt vārdus „Budžeta plānošanas un izdevumu

  kontroles daļā”,

  - 6. rindkopā izņemt vārdus „Nodokļu administrēšanas daļā” un

  vārdus „divi galvenie speciālisti” aizstāt ar vārdiem „ divi

  nodokļu inspektori”.

 2. Grozīt Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma 5.2. punkta :
  1. otro un trešo apakšpunktus un izteikt to šādā redakcijā :

” Dzimtsarakstu inspektors – 2 vienības”.

 

 

Par sportistu daļēju atbalstu uz
Pasaules skolēnu sacensībām distanču slēpošanā Austrijā
_____________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora un Cēsu pilsētas domesFinansu komitejas atzinumu (06.03.2003., prot. Nr.5), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt 2003.gada sporta pasākumu (valdības funkcijuklasifikācijas kods 08.120) budžeta projektā paredzēto finansējumu Ls 50,00(piecdesmit lati) Ievas Kalniņas un Līgas Ozoliņas dalībai Starptautiskās SkoluSporta federācijas rīkotajās Pasaules skolēnu sacensībās distanču slēpošanāAustrijas pilsētā Rantzovā no š.g. 9.-14.martam.

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes amata vienību saraksts

 

N.p.k. Amata nosaukums Amata vienību skaits Kods pēc

profesiju klasifikatora

Piezīmes

1

2

3

4

5

1.

Domes priekšsēdētājs

1

1130 02

  

2.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

1

1130 05

  

3.

Izpilddirektors

1

1130 07

  

4.

Domes revidents

1

2411 03

  
    Juridiskā nodaļa          

5.

Nodaļas vadītājs

1

1229 01

   

6.

Jurists

1

2429 02

   
    Finansu nodaļa          

7.

Nodaļas vadītāja

1

1231 03

  

8.

Ekonomists

2

2441 09

   

9.

Nodokļu inspektors

2

3442 01

   
    Grāmatvedības nodaļa            

10.

Galvenā grāmatvede

1

2411 01

    

11.

Galvenā grāmatveža vietnieks

1

2411 01

   

12.

Grāmatvede

9

3433 01

   

13.

Grāmatvede

1

4121 01

   
    Izglītības nodaļa            

14.

Nodaļas vadītāja

1

1229 02

   

15.

Izglītības metodiķe

1

2351 01

   

16.

Speciāliste darbam ar bērnu uzskaiti

1

2352 02

   
    Sociālā nodaļa            

17.

Nodaļas vadītājs

1

1229 06

   

18.

Sociālais darbinieks darbam ar bērniem un ģimeni

1

3460 04

   

19.

Sociālās palīdzības organizators

2

3460 03

   
    Tehniskā nodrošinājuma nodaļa             

20.

Nodaļas vadītājs

1

15121 08

   

21.

Apkopēja Raunas ielā 4

3

9132 02

   

22.

Apkopēja Raunas ielā 1

1

9132 02

   

23.

Vieglās automašīnas vadītājs

1

9322 01

   

24.

Strādnieks, vieglās automašīnas vadītājs

1

9313 02

   

25.

Labiekārtošanas darbu strādnieks

1

9162 01

   

26.

Sabiedriskās tualetes apkalpotājs

3

5121 01

   

27.

Administrators sabiedriskajā pirtī

2

5121 01

   

28.

Informācijas tehnoloģiju speciālists

2

3121 12

   
    Dzīvokļu un komunālā nodaļa            

29.

Nodaļas vadītājs

1

1228 01

   

30.

Komunālinženieris

1

2149 52

   

31.

Tāmju inženieris

1

3119 16

  

32.

Galvenais speciālists kapu apsaimniekošanas jautājumos

1

5121 20

  

33.

Ainavu arhitekts

1

2141 02

  

34.

Paszine

2

4222 02

  

35.

Speciālists dzīvokļu un privatizācijas jautājumos

1

3413 05

  
    Attīstības plānošanas nodaļa         

36.

Nodaļas vadītājs

1

1229 05

  

37.

Ārējo sakaru koordinētājs

1

3431 04

  

38.

Nodaļas vadītāja vietnieks, plānotājs

1

2141 04

  

39.

Projektu vadītājs

1

2414 03

  

40.

Speciālists vides politikas jautājumos

1

3439 20

  

41.

Cēsu 800 gades organizators

1

3477 02

  
    Administratīvā nodaļa           

42.

Nodaļas vadītājs

1

1231 04

  

43.

Personāla inspektors

1

2412 03

  

44.

Sekretāre

1

4115 01

  

45.

Tehniskā sekretāre

1

4115 05

  

46.

Iedzīvotāju apkalpošanas centra apmeklētāju konsultants

3

3431 08

   
   Būvniecības, teritoriālās plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa         

47.

Nodaļas vadītājs

1

1229 05

  

48.

Vadītāja vietnieks, galvenais plānotājs

1

1229 16

  

49.

Plānotājs

1

2141 04

  

50.

Zemes ierīkotājs

2

2148 11

  

51.

Sekretāre

1

4115 01

  
    Bāriņtiesa         

52.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

1

2422 08

  

53.

Bāriņtiesas sekretāre

1

3431 11

  
    Dienas aprūpes centrs          

54.

Centra vadītāja

1

3460 01

  

55.

Medicīnas māsa – sociālais aprūpētājs

3

3460 03

  
    Nepilngadīgo uzraudzības dienests           

56.

Vadītājs

1

3460 04

  

57.

Speciālists – sociālais darbinieks

1

3460 04

  
   Centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm         

58.

Sociālais darbinieks

1

3460 04

  
   Dzimtsarakstu nodaļa         

59.

Nodaļas vadītājs

1

1130 09

   

60.

Dzimtsarakstu inspektors

2

3439 17

  

61.

Apkopējs – kurinātājs

1

9132 02

  
   SIA “Cēsu tirgus”         

62.

Direktors

1

1314 05

  
    Pašvaldības policija              

63.

Priekšnieks

1

1210 14

      

64.

Priekšnieka vietnieks

1

1210 14

    

65.

Patruļnieks

6

5169 05

   
    Sporta nams             

66.

Sporta nama pārzinis

1

1319 23

   

67.

Sporta nama dežurants

2

9141 03

   

68.

Santehniķis

0.5

7136 01

   

69.

Elektriķis

0.5

7241 01

    

70.

Apkopēja

3.4

9132 02

   
     Kapu saimniecība                

71.

Kapsētu uzraugs

1

5121 20

   

72.

Kapracis – kapsētu strādnieks

6

5134 04

    
       Speciālisti un galvenie speciālisti                     

73.

Kultūras pasākumu organizators

1

3477 02

      

74.

Tūrisma organizators

1

2447 04

      

75.

Sabiedrisko attiecību speciālists

1

2419 05

     

76.

Būvinspektors

1

3151 02

       
                                     

77.

Dzīvnieku patversmes uzraugs

1

6129 08

       

78.

Strādnieks dzīvnieku patversmē

1

9211 04

        
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv