Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

22.07.2004 Domes sēdes lēmumi


 

Cēsu pilsētas domes sēdē

2004.gada 22.jūlijā

protokols Nr.16

pieņemtie lēmumi

 

 

Par jaunas ielas izveidošanu

un zemes gabala Vaives ielā 18/20, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Lai vēsturisko zemes gabalu Vaives ielā 18/20, Cēsīs, ar kopējo platību 17524 m² varētu sadalīt apbūvei piemērotos zemes gabalos ar patstāvīgām adresēm, daļai no zemes gabala piešķirams ielas statuss, nemainot īpašuma formu.

Izskatot zemes gabala Vaives ielā 18/20, Cēsīs, īpašnieces Daces Zariņas, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.1550/1-23; 08.07.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 16.jūlija atzinumu Nr.78 (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Izveidot uz zemes gabala Vaives ielā 18/20, Cēsīs (kad.Nr.4201-004-0506) ielu un piešķirt tai nosaukumu Mazā Vaives iela (kad.Nr.4201-004-0547), kura sākas no Vaives ielas aiz namīpašuma Vaives ielā 20, Cēsīs, gar zemes gabala Vaives ielā 18/20, Cēsīs, austrumu robežu dienvidu virzienā (gar nekustamā īpašuma Vaives ielā 20A, Cēsīs, robežu), pagriežas austrumu virzienā (gar nekustamā īpašuma Vaives ielā 20A, Cēsīs, robežu) un beidzas pie ūdenstorņa pārplūdes kanalizācijas vada;

  1. Ielas profila platums 9.0 m;

  2. Zemes gabala platība 935 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  3. Apgrūtinājums – pa Mazo Vaives ielu piekļūšana jaunizveidotajiem zemes gabaliem Mazā Vaives ielā 2, Mazā Vaives ielā 4 un Mazā Vaives ielā 6, Cēsīs, kā arī zemes gabaliem, kuri varētu izveidoties, turpmāk sadalot jaunizveidotos zemes gabalus;

  4. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);

  5. Zeme zem Mazās Vaives ielas nemaina īpašuma formu un reģistrējama zemesgrāmatā uz īpašnieces Daces Zariņas vārda;

2. Sadalīt atlikušo zemes gabalu Vaives ielā 18/20, Cēsīs (kad.Nr.4201-004-0506) piecos atsevišķos zemes gabalos;

3. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kura rietumos robežojas ar apbūves zemes gabalu Vaives ielā 16, Cēsīs, piešķirt adresi Vaives iela 18, Cēsis (kad.Nr.4201-004-0543);

3.1. Zemes gabala platība 5995 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

3.2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

4. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas namīpašums ar adresi Vaives iela 20, Cēsis, saglabāt adresi Vaives iela 20, Cēsis (kad.Nr.4201-004-0506);

4.1. Zemes gabala platība 1204 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

4.2. Apgrūtinājums – uz zemes gabala atrodas citai personai piederošs namīpašums Vaives ielā 20, Cēsīs;

4.3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

5. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kura ziemeļu robeža ir apbūves zemes gabals Vaives ielā 20, Cēsīs, un dienvidu robeža Priekuļu pagasta teritorija, piešķirt adresi Mazā Vaives iela 2, Cēsis (kad.Nr.4201-004-0544);

  1. Zemes gabala platība 3208 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Servitūts – piekļūšana zemes gabalam Mazā Vaives ielā 2, Cēsīs, pa Mazo Vaives ielu (kad.Nr.4201-004-0547);

  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

6. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam (uz austrumiem aiz jaunizveidotā zemes gabala Mazā Vaives ielā 2, Cēsīs), kura ziemeļu robeža ir jaunizveidotā Mazā Vaives iela un dienvidu robeža Priekuļu pagasta teritorija, piešķirt adresi Mazā Vaives iela 4, Cēsis (kad.Nr.4201-004-0545);

  1. Zemes gabala platība 3326 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Servitūts - piekļūšana zemes gabalam Mazā Vaives ielā 4, Cēsīs, pa Mazo Vaives ielu (kad.Nr.4201-004-0547);

  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

7. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam (uz austrumiem aiz jaunizveidotā zemes gabala Mazā Vaives ielā 4, Cēsīs), kura ziemeļu robeža ir zemes gabali Vaives ielā 20B un Vaives ielā 22, Cēsīs, un dienvidu robeža Priekuļu pagasta teritorija, piešķirt adresi Mazā Vaives iela 6, Cēsis (kad.Nr.4201-004-0546);

  1. Zemes gabala platība 2856 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Servitūts - piekļūšana zemes gabalam Mazā Vaives ielā 6, Cēsīs, pa Mazo Vaives ielu (kad.Nr.4201-004-0547);

  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

8. Pieņemt zināšanai, ka:

8.1. rakstot notariāli apstiprinātu nostiprinājuma lūgumu zemes gabala dalījuma reģistrēšanai zemesgrāmatā, tajā, saskaņā ar zemes gabala Vaives ielā 18/20, Cēsīs, īpašnieces Daces Zariņas parakstītu apliecinājumu Cēsu pilsētas zemes komisijai (16.07.2004.), iekļaujami nosacījumi par piekļūšanu atdalītajiem zemes gabaliem Mazā Vaives ielā 2, Mazā Vaives ielā 4 un Mazā Vaives ielā 6, Cēsīs;

8.2. lai inženierkomunikāciju radīto apgrūtinājumu apjomu reģistrētu VZD kadastra reģistrā, zemes gabalu īpašnieks pasūta inženierkomunikāciju kadastrālo uzmērīšanu iemērot jaunizveidotos zemes gabalus dabā.

 

 

Par adresu piešķiršanu vēsturiskā zemes gabala

Tālavas ielā 3, Cēsīs, daļām

__________________________________________

 

Ar Cēsu pilsētas TDP 20.sasaukuma 27.sesijas 1993.gada 30.marta lēmumu (punkts 1.13.) Valijai (Vilijai) Evertei atjaunotas īpašuma tiesības uz vēsturisko zemes gabalu Tālavas ielā 3, Cēsīs. Ar Cēsu rajona tiesas spriedumu lietā Nr.C 11131202 (08.04.2004.) par Vilijas Valentīnas Evertes (mirusi 2001.gada 7.novembrī) mantinieku uz viņas atstāto mantojumu - tiesībām turpināt atjaunot īpašuma tiesības uz zemi Tālavas ielā 3, Cēsīs, atzīts Artis Eglītis.

Ievērojot reālo pilsētbūvniecisko situāciju Cēsīs, Tālavas –Viestura- Krasta ielu rajonā, ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 28.oktobra lēmumu Nr.776 (prot.Nr.19) izveidotas ielas, kuras ietver vēsturiskās Tālavas ielas daļas. Esošais ceļš, kurš savieno Krasta ielu ar Viestura ielu (pie slēpju bāzes) un šķērso vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, Tālavas ielā 3, izveidots kā iela un piešķirts nosaukums Tālavas iela. Bijušās Tālavas ielas posms starp jaunizveidotajām Tālavas un Turaidas ielām atjaunots kā iela un piešķirts nosaukums Koku iela.

Lai zemes īpašumu Tālavas ielā 3, Cēsīs, sagatavotu reģistrēšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 16.jūlija atzinumu Nr.79 (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas domen o l e m j:

 1. Noteikt, ka vēsturiskais zems gabals Tālavas ielā 3, Cēsīs, kuru šķērso jaunizveidotā Tālavas iela, sastāv no trīs atsevišķiem zems gabaliem ar adresēm;

  1. Zemes gabalam, uz kura atrodas namīpašums ar adresi Tālavas iela 3, Cēsis, saglabāt adresi Tālavas iela 3, Cēsis (kad.Nr.4201-006-1004);

  2. Zemes gabalam, kas atrodas Tālavas ielas pāra numuru pusē (aiz Liepu ielas), piešķirt jaunu adresi Tālavas iela 2, Cēsis (kad.Nr.4201-006-1005);

  3. Zemes gabalam Tālavas ielas pāra numuru pusē, kas atrodas starp Koku ielu un Liepu ielu, piešķirt jaunu adresi Koku iela 2, Cēsis (kad.Nr.4201-006-2508).

 2. Pēc zemes gabalu Tālavas ielā 3, Tālavas ielā 2 un Koku ielā 2, Cēsīs, kadastrālās uzmērīšanas, Cēsu pilsētas zemes komisijai pieņemt lēmumu par minēto zemes gabalu precīzajām platībām, zemes lietošanas mērķiem piekrītošajām platībām, zemes gabalu apgrūtinājumiem un servitūtu, atbilstoši zemes gabalu robežu plāniem.

Par zemes gabala Beverīnas ielā 12, Cēsīs,

lietošanas mērķi

__________________________________________

 

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0008 5359 (26.05.2004.) uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ART LOG”, reģistrācijas Nr.44103025920, juridiskā adrese Rūpniecības iela 9, Cēsis, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Beverīnas ielā 12, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 2000.gada 14.janvāra lēmuma Nr.11 (prot.Nr.2) ‘’Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Beverīnas ielā 12’’ 5.punktu zemes gabalam noteikts zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūve - neapgūta teritorija (060090) - 75%, pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras, sporta un citu sabiedriskas nozīmes objektu apbūves, izbūves teritorija (091203) - 25%.

Izskatot SIA “ART LOG” iesniegumu (reģ.Nr.1607/1-23; 16.07.2004.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Beverīnas ielā 12, Cēsīs, uz kura īpašnieks vēlas realizēt mazstāvu daudzdzīvokļu apbūvi, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 16.jūlija atzinumu Nr.80 (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas zemes komisijas 2000.gada 14.janvāra lēmuma Nr.11 (prot.Nr.2) ‘’Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Beverīnas ielā 12’’ 5.punktu.

 2. Zemes gabalam Beverīnas ielā 12, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-0804), noteikt zemes lietošanas mērķi – daudzdzīvokļu apbūve (vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu apbūve -0701).

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Beverīnas ielā 12, Cēsīs

__________________________________________

 

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes 09.07.2004. sēdes atzinumu (prot. Nr. 25, punkts Nr.7), Tautsaimniecības komitejas 15.07.2004. sēdes atzinumu (prot.Nr.15) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Beverīnas ielā 12, Cēsīs.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. V.Krastiņš):

  2.1.pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA ‘’ART LOG’’, reģ. Nr. 44103025920, juridiskā adrese Rūpniecības iela 9, Cēsis, LR MK Noteikumu Nr. 309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

  2.2.iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

 3. Noteikt, ka SIA ‘’ART LOG’’ būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

 

Par būvniecības publiskās apspriešanas neierosināšanu
jaunbūvei Lapsu ielā 31, Cēsīs

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 15.07.2004. sēdes atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Neizsludināt būvniecības publisko apspriešanu būvmateriālu veikala jaunbūvei SIA ‘’NELSS’’ piederošajā nekustamajā īpašumā Lapsu ielā 31, Cēsīs.

 

 

Par telpu nomu Cēsu 2.vidusskolā

__________________________________________

 

Izskatot Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas 2004.gada 2.jūlija iesniegumu (reģ. Nr. 1508/1-24), un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 15.jūlija atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Nodot Starptautiskai praktiskās psiholoģijas augstskolai nomā telpas Cēsu 2.vidusskolā Valmieras ielā 19, Cēsīs.

 2. Pilnvarot Cēsu 2.vidusskolu (direktore I.Semjonova) parakstīt telpu nomas līgumu.

Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs

__________________________________________

Izskatījusi Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” 2004.gada 12.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.1579/1-23) par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 15.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas domen o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2001.gada 19.jūlija lēmumu (prot.Nr.9, §48) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Vaļņu ielā 3”.

 2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka”, reģ.Nr.000313243, juridiskā adrese Doma laukums 4, Rīga, par zemes gabalu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs, uz 15 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.augustu.

 3. Iznomājamā zemes gabala platība 100 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā.

 4. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 5. Zemes nomu noteikt 10 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

 6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Noteikumi Nr.3

Grozījumi Cēsu pilsētas 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.2

“Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2004.gadam”

__________________________________________

 

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem

un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 15.07.2004. Finansu komitejas (prot.Nr.15 ) atzinumu , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.2 “ Par Cēsu pilsētas 2004.gada budžetu “ šādus grozījumus:

 1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

  “Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2004.gadam izdevumos 6 683 190 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.3 pielikums Nr.1.”

 2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

  “ Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 430 962 latu apmērā un izdevumos 548 843 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.3 pielikums Nr.3.”

 3. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar Noteikumu Nr.3 pielikumu Nr.4.”

 

Par atklāta konkursa ‘’Projektēšanas darbi Cēsu 1.pamatskolas Cēsīs, Gaujas ielā 17 un Gaujas ielā 26 ēku renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai’’

iepirkuma komisijas apstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz likumu ‘’Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām’’ 23.pantu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt iepirkuma komisiju atklāta konkursa ‘’Projektēšanas darbi Cēsu 1.pamatskolas Cēsīs, Gaujas ielā 17 un Gaujas ielā 26 ēku renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai’’ organizēšanai sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs - Andris MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors,

Komisijas priekšsēdētaja vietnieks -Jānis BEIKMANIS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, domes deputāts,

Komisijas locekļi:

-Māris ŠĶĒLE, Cēsu pilsētas domes deputāts,

-Jānis ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs,

-Aivija ZERNE, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītāja;

-Viesturs KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas būvinspektors,

-Anna BŪRE, Cēsu 1.pamatskolas direktore,

-Lolita KOKINA, Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja.

Komisijas sekretāre:

Daiga BERNOVSKA, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre.

 

Par atklāta konkursa ‘’ Projektēšanas darbi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 37 ’’

iepirkuma komisijas apstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz likumu ‘’Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām’’ 23.pantu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt iepirkuma komisiju atklāta konkursa ‘’Projektēšanas darbi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 37’’ organizēšanai sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs - Andris MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors,

Komisijas priekšsēdētaja vietnieks – Māris ŠĶĒLE, Cēsu pilsētas domes deputāts,

Komisijas locekļi:

- pārstāvis no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas,

- Jānis BEIKMANIS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, domes deputāts

- Jānis ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs,

-Aivija ZERNE, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītāja,

-Viesturs KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas būvinspektors,

-Lolita KOKINA, Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja,

- Mārīte VIRSKULE, Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja.

Komisijas sekretāre:

Daiga BERNOVSKA, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv