Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”
 SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Apstiprināti

ar Cēsu novada domes 03.09.2009.

sēdes lēmumu nr. 207 (prot.Nr. 8)
 

grozījumi izdarīti ar

Cēsu novada 05.11.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 19

Cēsu novada 17.12.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 27


 

Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr. 7

„Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”
 

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām”

14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,

likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu,
 

 1. Nodevas objekts ir tikai Cēsu novada pašvaldības vai tās iestāžu un struktūrvienību izstrādātie oficiālie dokumenti un apliecinātas to kopijas. Citu dokumentu kopēšana ir maksas pakalpojums par ko aprēķina maksu atbilstoši Cēsu novada domes lēmumam par maksas pakalpojumiem.

 2. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus vai to kopijas.

 3. Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta saņemšanas.

 4. Dokumentu vai dokumenta kopiju izsniedz personai, kas samaksājusi pašvaldības nodevu un uzrāda bankas maksājuma uzdevuma vai kvīts oriģinālu.

 5. No pašvaldības nodevas maksāšanas atbrīvojamas:

  1. valsts pārvaldes institūcijas;

  2. personas, par kurām lēmums pieņemts (lēmumā norādīts vārds, uzvārds);

  3. pirmās un otrās grupas invalīdi;

  4. personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām;

  5. bērni, ja izziņa nepieciešama iesniegšanai izglītības iestādē.

 1. Pašvaldības nodeva nav jāmaksā, ja dokumenta atkārtota izsniegšana vai apstiprināta kopija jāizsniedz iestādes pieļauto kļūdu dēļ.

 2. Nodeva iemaksājama Cēsu novada pašvaldības vai Vaives pagasta pārvaldes kasē, pretī tiek izsniegta kvīts, vai ar bankas pārskaitījumu.

 3. Nodeva tiek ieskaitīta Cēsu novada pašvaldības budžetā atbilstoši tās iestādes rekvizītiem, kas dokumentu vai dokumenta kopiju izsniedz.

 4. Pašvaldības nodevas objekti un nodevas likme:


 

Nr. p.k.

Nodevas objekts

Nodevas likme

1.

Cēsu pilsētas domes vai Vaives pagasta padomes sēžu protokolu izraksti, Cēsu novada domes lēmumi vai sēžu protokolu izraksti

Bezmaksas

2.

Apliecinās konsolidēto Cēsu novada saistošo noteikumu, nolikumu, noteikumu, kārtību, instrukciju kopijas

1 Ls par eksemplāru

3.

Dokumenti, ko izsniedz atkārtoti

1 Ls par eksemplāru

4.

Raksturojumi, rekomendācijas

1 Ls par eksemplāru

5.

Izziņas

 

5.1.

par deklarēto dzīvesvietu

0,50 Ls par eksemplāru

5.2.

par personām, kuras pieprasītajā adresē deklarējušas dzīvesvietu

0,50 Ls par eksemplāru

5.3.

no arhīva

3 Ls par eksemplāru

5.4.

par nodokļu nomaksu

0,50 Ls par eksemplāru

6.

Pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu apliecinātas kopijas

1 Ls par eksemplāru

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada Saistošajiem noteikumiem Nr. 19 (Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr. 352)

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada Saistošajiem noteikumiem Nr. 27 (Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumu Nr. 511)

9.1 Atbilstoši Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumiem Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” iestāde var izsniegt šādu dokumentu kopijas:

9.11. ja šī dokumenta autors ir attiecīgā iestāde.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada Saistošajiem noteikumiem Nr. 19 (Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr. 352)

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada Saistošajiem noteikumiem Nr. 27 (Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumu Nr. 511)


 

10. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 24.02.2000. Saistošie noteikumi Nr. 1 „Nodeva par Cēsu pilsētas domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” un Vaives pagasta padomes 11.05.2005. Saistošie noteikumi Nr.3 „Nodeva par pagasta padomes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem”.


 


 

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ J.Rozenbergs


 

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ

11.02.2010.,Cēsīs


 


 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv