Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.jūlijs   Vārda dienu svin: Uldis, Ulvis, Sandis, Sandijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 8.SEPTEMBRĪ

PROTOKOLS NR.21
PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu

_______________

Izskatot nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 2, Cēsīs, īpašnieces LILITAS IGAUNES, iesniegumu (reģ.Nr.1640/1-23; 30.08.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 6.septembra atzinumu Nr.102 (prot.nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Sadalīt zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 2, Cēsīs (kad.nr.4201-003-0121), divās atsevišķās daļās;
 2. Atdalītajai neapbūvētajai zemes gabala daļai, uz kuras paredzēta kafejnīcas būvniecība, piešķirt jaunu adresi Ata Kronvalda iela 2B Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2452 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes gabals bez apgrūtinājumiem;
  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
  4. Būvniecības ierobežojums – Ata Kronvalda ielas perspektīvā trase, saskaņā ar akceptēto ielas projektu (L-98; 19.08.2005.);
 3. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Ata Kronvalda iela 2, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 6454 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – zemes gabalu šķērso dzelzceļa pievads;
  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par adreses maiņu zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs, un  Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmuma 4.punkta (prot.Nr.20)
“Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā  kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu” atzīšanu par spēku zaudējušu

_______________

Zemes gabals ar vēsturisko adresi Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā iekļauts kā pašvaldības funkcijām nepieciešamais zemes gabals uzņēmējdarbības atbalstam. Ņemot vērā to, ka Jāņa Poruka ielas pāra numuru pusē no Zeltkalna ielas līdz pilsētas robežai 700m garā posmā ir tikai sešas vēsturiskās adreses, ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 10.aprīļa lēmuma §12 (prot.nr.8) vēsturiskajam namīpašumam un zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 42, Cēsīs, mainīta adrese uz Jāņa Poruka ielu 54, Cēsīs. Ievērojot iespējamo lielo vēsturisko zemes gabalu dalīšanu mazākos zemes gabalos, arī vēsturiskajam zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs, maināma adrese.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 6.septembra atzinumu Nr.103 (prot.nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Mainīt adresi vēsturiskajam zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs (kad.Nr.4201 004 0405), piešķirot tam jaunu adresi Jāņa Poruka iela 52, Cēsis;
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmuma 4.punktu (prot.Nr.20) “Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu”;
 3. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals reģistrējams zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums.

Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Pamatojoties uz likuma “Par valsts pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA “Mērnieks MMR” veikto zemes gabala Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005 - 2017.” un Cēsu pilsētas domes 08.09.2005.lēmumu (prot.Nr.21), ar kuru vēsturiskajam zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs, noteikta jauna adrese Jāņa Poruka iela 52, Cēsis un Cēsu pilsētas zemes komisijas 06.09. 2005.gada atzinumu Nr.103(prot.nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, (kadastra Nr.4201 004 0405), kas sastāv no zemes gabala ar platību 2.1549 ha (21549m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
  2. Zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) 10775m2; rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūve(1001) 10774m2;
  3. Apgrūtinājumi – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV – 0.0165ha.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 1995.gada 31.augusta lēmumā Nr.396 (prot.Nr.18)
“Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Bērzaines ielā 20a (agrāk “Trifolia”)”

________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 31.augusta lēmumu Nr.396 (prot.Nr.18) “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Bērzaines ielā 20a (agrāk “Trifolia”)” uz vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, Bērzaines ielā “Trifolia” atjaunotas īpašuma tiesības Līgai Trucei, zemes gabala platību nosakot saskaņā ar vēsturisko plānu 6012 m2 un piešķirot zemes gabalam adresi Bērzaines iela 20A. Zemes gabalu uzmērot dabā atbilstoši Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 5.augusta lēmumam Nr.32 (prot.nr.15) “Par vēsturisko zemes gabalu Bērzaines ielā 20A, Cēsīs”, precizēta tā platība un apgrūtinājumi.

Pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas izgatavoto zemes robežu plānu (reģistrēts Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistrā 02.09.2005.) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 6.septembra atzinumu Nr.104 (prot.nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Izdarīt sekojošus grozījumus Cēsu pilsētas domes 1995.gada 31.augusta lēmumā Nr.396 (prot.Nr.18) “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Bērzaines ielā 20a (agrāk “Trifolia”)”:
  1. 1.punkta otro teikumu aizstāt ar tekstu “Zemes gabala platība 4549 m2
  2. 3.punktā izņemt pirmo teikumu;
  3. 6.punktu aizstāt ar tekstu “Zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā.”;
 2. Pieņemt zināšanai, ka par zemes gabala iztrūkstošo daļu 1463 m2 platībā saņemama kompensācija līdzvērtīga zemes gabala veidā Cēsu pilsētā.

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu ēku un būvju Zaķu ielā 12C, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā

______________________

Izskatījusi Jāņa Runča pilnvarotās personas Ineses Abikas, iesniegumu (reģ.Nr.1693/1-23; 06.04.2005.), pamatojoties uz “Grozījumiem likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Nosacītajam zemes gabalam Zaķu ielā 12C, Cēsīs, uz kura atrodas Jānim Runcim, piederošs namīpašums, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-506-0039 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.
  2. Zemes gabala platība 600 m².
  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  4. Pieņemt zināšanai, ka apbūves zemes gabals Zaķu ielā 12C, Cēsīs, atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Zaķu ielā 12a, Cēsīs (187F), daļas. Uz zemes gabalu Zaķu ielā 12a, Cēsīs, īpašuma tiesības ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 13.decembra atzinumu Nr.243 (prot.nr.16) atjaunotas Gotfrīdam Rudzītim, Lidijai-Irēnai Vecmanei un Skaidrītei Leinasarei.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.02.2004. lēmumā “Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu”

(prot. Nr. 5, punkts Nr.35)

__________________________

Pamatojoties uz J.Endeles 09.08.2005. iesniegumu (reģ. Nr. 1514) un Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (protokols Nr. 15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Grozīt Cēsu pilsētas domes 26.02.2004. lēmuma “Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu” (prot. Nr. 5, punkts Nr.35) 3.punktu:

 1. izslēdzot no Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas sastāva J.Endeli;
 2. apstiprinot par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas priekšsēdētāju J.Beikmani.

 

Par 10.02.2005. Saistošo noteikumu nr. 2 “Par Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

_____________________

Pamatojoties uz LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 22.07.2005. atzinumu (reģ. nr. 153/1-248), Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 18.08.2005. un Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 30.08.2005. (protokols nr. 11) ieteikumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušiem:
   1. ar Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. lēmumu (protokols nr. 3) apstiprinātos Saistošos noteikumus nr. 2 “Par Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”;

1.2. ar Cēsu pilsētas domes 14.10.2004. lēmumu (protokols nr. 22 punkts 15) apstiprināto instrukciju “Par dzīvojamās mājas, kurā vismaz viens ir pilsētas pašvaldībai piederošs neprivatizēts dzīvoklis, apsaimniekotāja rīcību, ja spēkā stājies tiesas spriedums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu”.

2. Līdz jaunu saistošo noteikumu izstrādāšanai un apstiprināšanai vadīties pēc LR 16.02.1993. likuma “Par dzīvojamo telpu īri” un LR 06.12.2001. likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” normām.

Par nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 6, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

___________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 6, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Aldas IĻĶENAS 2005. gada 2. septembra iesniegumu un 2005. gada 6. septembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. septembri nodot nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 6, Cēsīs, kas sastāv no 1353,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 009 0316, un 44 dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums nr. 4201 009 0316 - 001, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Leona Paegles ielā 6, Cēsīs, 21.03.1997. reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 306 uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotai personai Aldai IĻĶENAI.

Par nekustamā īpašuma Loka ielā 3, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

__________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Loka ielā 3, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Viestura STRŪKAS 2005. gada 1. septembra iesniegumu un 2005.gada 6. septembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. septembri nodot nekustamo īpašumu Loka ielā 3, Cēsīs, kas sastāv no 8478,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 002 0409, un 60 dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums nr. 4201 002 0409 - 001, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Izslēgt nekustamo īpašumu Loka ielā 3, Cēsīs, no Cēsu pilsētas domes bilances.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Loka ielā 3, Cēsīs, 18.08.1998. reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 630 uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotai personai Viesturam STRŪKAM

Par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 21, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

_________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Piebalgas ielā 21, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Santas JANKOVSKAS 2005. gada 24. augusta iesniegumu un 2005.gada 6. septembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. septembri nodot nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 21, Cēsīs, kas sastāv no 2486,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 004 0802, 8 dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums nr. 4201 004 0802 - 001, un divām palīgceltnēm, kadastra apzīmējumi nr. 4201 004 0802 – 002 un 4201 004 0802 – 003, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Izslēgt nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 21, Cēsīs, no Cēsu pilsētas domes bilances.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Piebalgas ielā 21, Cēsīs, 20.12.2000. reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1703 uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotai personai Santai JANKOVSKAI.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 18, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

_______________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Raiņa ielā 18, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Andreja TETERA 2005. gada 26. augusta iesniegumu un 2005.gada 6. septembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. septembri nodot nekustamo īpašumu Raiņa ielā 18, Cēsīs, kas sastāv no 2037,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 008 0430, un 24 dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums nr. 4201 008 0430 - 001, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Raiņa ielā 18, Cēsīs, 16.02.1999. reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 854 uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotai personai Andrejam TETERIM

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 20, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

___________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Raiņa ielā 20, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Rūtas BUNDZENIECES 2005. gada 2. septembra iesniegumu un 2005.gada 6. septembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. septembri nodot nekustamo īpašumu Raiņa ielā 20, Cēsīs, kas sastāv no 24 dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums nr. 4201 508 0001 - 001, uz citai personai piederoša zemes gabala, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Raiņa ielā 20, Cēsīs, 15.02.1999. reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 853 uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotai personai Rūtai BUNDZENIECEI

Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs,  izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos un pirkuma līgumā

__________________________

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Vidzemes Investīciju Projekts’’, reģ. Nr. 44103029335, 2005.gada 18.augustā saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 1642/1-23), pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005.gada 24.augusta priekšlikumu (prot. Nr. 24), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Grozīt ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmumu (protokols Nr. 3, 10. punkts) apstiprināto nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu 2.10.punktā minēto tehniskā projekta iesniegšanas termiņu, nosakot, ka nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, rekonstrukcijas tehniskais projekts iesniedzams Cēsu pilsētas būvvaldei akceptēšanai 10 (desmit) mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītājs S.Zvirbule) sagatavot attiecīgus grozījumus nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, pirkuma līgumā.

Par Cēsu rajona, Priekuļu pagasta Jāņmuižas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldībai

________________________

Izskatot Cēsu pilsētas SIA ‘’VINDA’’, reģ. Nr. 49503000754, 2005.gada 30.augusta iesniegumu Nr. 01-04/277, ņemot vērā Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Jāņmuižas profesionālās vidusskolas 2005.gada 8.februāra iesniegumu Nr. 1-11/15 (reģ. Cēsu pilsētas domē 2005.gada 11.februārī Nr. 242/1-24), pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 17.punktu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību’’ 35.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 1.septembra atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Piekrist, ka Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija nodod bez atlīdzības Cēsu pilsētas pašvaldībai īpašumā Jāņmuižas Profesionālās vidusskolas lietošanā esošos Cēsu rajona Priekuļu pagasta Jāņmuižas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas:
   • Cēsu rajona Priekuļu pagasta Jāņmuižā, Gravas ielā 7:

Ūdenstornis, kadastra apzīmējums 42720020165051;
Ūdens atdzelžotava, kadastra apzīmējums 42720020165001.

    • Cēsu rajona Priekuļu pagasta Jāņmuižā, Meža prospektā 8 bioloģiskās attīrīšanas ietaises:

Attīrīšanas stacija, kadastra apzīmējums 42720020063025;
Aerotanks, kadastra apzīmējums 42720020063051;
Nosēddīķis, kadastra apzīmējums 42720020063052;
Nosēddīķis, kadastra apzīmējums 42720020063053;
Nosēddīķis, kadastra apzīmējums 42720020063054;
Noliktava, kadastra apzīmējums 42720020063028.

    • Jāņmuižas ciemata ūdensvadu tīklus 4965 m;
    • Jāņmuižas ciemata kanalizācijas tīklus 4996 m.
   1. Pēc iepriekš minēto Cēsu rajona Priekuļu pagasta Jāņmuižas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas iegūšanas īpašumā, ieguldīt tās Cēsu pilsētas SIA ‘’VINDA’’ pamatkapitālā, lai nodrošinātu Cēsu rajona Priekuļu pagasta Jāņmuižas iedzīvotājiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

  Par zemes nomas līguma izbeigšanu Festivāla ielā 41, Cēsīs

  _____________________

  Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 26.februāra lēmuma (prot.Nr.5) 21.punktu “Par zemes gabala nomu Festivāla ielā 41, Cēsīs”, noslēgts zemes nomas līgums, kurš pagarināts ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma 11.punktu (prot.Nr.13) “Par zemes gabala nomu Festivāla ielā 41, Cēsīs” uz 3 gadiem, ar automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “DZINTARS G”, uzņēmuma reģ.Nr.410302133, jurid. adrese Festivāla iela 41, Cēsis, par zemes gabalu Festivāla ielā 41, Cēsīs.

  Zemes gabals Festivāla ielā 41, Cēsīs, 2005.gada 26.augustā ierakstīts zemesgrāmatā kā Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijas īpašums (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0018 4590), līdz ar to pārtraucams Cēsu pilsētas pašvaldības nomas līgums ar GĪKS “Dzintars G”.

  Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 1.septembra atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  Atzīt par spēku zaudējušu ar 2005.gada 1.septembri Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma (prot.Nr.13) 11.punktu “Par zemes gabala nomu Festivāla ielā 41, Cēsīs”.

  Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

  ________________

  Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā, kurš stājies spēkā 2005.gada 14.jūnijā, Inženierkomunikāciju infrastruktūras sadaļā kā viena no siltumsistēmas tehniskās pilnveidošanas perspektīvām ir minēta katlu mājas Birzes ielā 31 rekonstrukcija, izbūvējot koksnes biomasas – dabas gāzes koģenerācijas staciju. Cēsu pilsētas domē saņemts Sabiedriskās organizācijas „Zaļā zeme” iesniegums izslēgt no teritorijas plānojuma ar biomasu kurināmu katlumāju Birzes ielā 31.

  Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Uzsākt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi Inženierkomunikāciju infrastruktūras sadaļā.
  2. Apstiprināt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos Ditu TRAPENCIERI.

  Par darba uzdevuma apstiprināšanu
  Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu

  __________________________

  Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 31.punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar pielikumu ;
  2. Organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2005.gada 19.septembri.

  Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

  ________________

  Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā, kurš stājies spēkā 2005.gada 14.jūnijā, zemes gabali Lāču ielā 10, Lāču ielā 12 un Lāču iela 25, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonā “sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”. Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 1.septembra sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.15) par teritorijas plānojuma grozījumu procedūras uzsākšanu, mainot minēto zemes gabalu lietošanas veidu uz “ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”, kā arī likvidējot daļu Lāču ielas.

  Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Uzsākt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi teritorijas daļai, saskaņā ar klāt pievienoto skici
  2. Apstiprināt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos Ditu TRAPENCIERI.

  Par darba uzdevuma apstiprināšanu
  Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu

  __________________________

  Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 31.punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar pielikumu ;
  2. Organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2005.gada 19. septembri.

  Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

  ________________

  Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā, kurš stājies spēkā 2005.gada 14.jūnijā, zemes gabala daļa Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonā „dabas pamatne”. Cēsu pilsētas domē saņemts zemes gabala, nomnieka SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” Jura Žagara personā iesniegums (reģ.Nr.1083/1-23; 3.06.2005.) par teritorijas plānojuma grozījumu procedūras uzsākšanu, mainot minētā zemes gabala lietošanas veidu uz “dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisku objektu apbūve”.

  Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu, , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Uzsākt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi teritorijas daļai, saskaņā ar klāt pievienoto skici ;
  2. Apstiprināt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos Ditu TRAPENCIERI.

  Par darba uzdevuma apstiprināšanu
  Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu

  __________________________

  Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 31.punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar pielikumu ;
  2. Organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2005.gada 19. septembri.

  Par atslēgšanos no centralizētās siltumapgādes sistēmas

  _________________________

  Pamatojoties uz Gaujas ielas 56, Cēsīs dzīvokļu īpašnieku sabiedrības 29.08.2005. iesniegumu (reģ.Nr. 1632/1-24), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 01.09.2005. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  Konceptuāli piekrist, ka dzīvokļu īpašnieku sabiedrība Gaujas ielā 56, Cēsīs ar 2006./ 2007. gada apkuras sezonu atslēdzas no kopējās centralizētās apkures sistēmas Cēsu pilsētā, ja izpildīti Cēsu pilsētas domes 19.09.2000. Saistošo noteikumu Nr. 3 „Cēsu pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanās no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas un jauna siltuma avota izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība” nosacījumi.

  Par siltumapgādi Cēsu pilsētā


  Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka A.Mihaļova ierosinājumu un Tautsaimniecības komitejas 2005. gada 18. augusta atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – 1 (D.Vasmanis), atturas - nav, nolemj:

  1. Lai samazinātu siltuma tarifus Cēsu pilsētas iedzīvotājiem, veikt šādus pasākumus:
  1.1. samazināt nekustamā īpašuma nodokli par 90% šādiem siltumražošanas objektiem:
  1.1.1. katlu māja Beverīnas ielā 11, Cēsīs;
  1.1.2. katlu māja Bērzaines ielā 38, Cēsīs;
  1.1.3. katlu māja Leona Paegles ielā 4B, Cēsīs;
  1.1.4. katlu māja Mazā Zīļu ielā 8/10, Cēsīs;
  1.1.5. noliktavas ēka Rūpniecības ielā 13, Cēsīs;
  1.1.6. mazuta sūkņa ēka Rūpniecības ielā 13, Cēsīs;
  1.1.7. piebūve katlu mājai Rūpniecības ielā 13, Cēsīs;
  1.1.8. katlu māja Rūpniecības ielā 13, Cēsīs;
  1.1.9. kurināmā noliktava Birzes ielā 31, Cēsīs;
  1.1.10. šķidrā kurināmā noliktava Bērzaines ielā 38,Cēsīs;
  1.2.ņemt aktīvu dalību ERAF finansējuma piesaistīšanā siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai Cēsu pilsētā;
  1.3.vērsties valdībā ar lūgumu par koģenerācijas stacijas kredīta Ls 1061835,- ( viens miljons sešdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit pieci lati) dzēšanu.
  2. Uzdot lēmuma kontroli Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

  Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.aprīļa lēmumā ‘’Par nedzīvojamo telpu nomas maksu’’

  __________________________

  Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 1.daļas 14.punktu un 2005.gada 1.septembra Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr. 15) un Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  Papildināt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.aprīļa lēmuma ‘’Par nedzīvojamo telpu nomas maksu’’ (protokols Nr. 9, paragrāfs Nr. 24) 1.punktu ar šādu 1.7.apakšpunktu:

  ‘’1.7. par telpām ražošanas vajadzībām – Ls 0,10 par 1 m2 mēnesī bez PVN .’’

  Par nekustamā īpašuma Lāču ielā 10 un Lāču ielā 12, Cēsīs nomu

  ___________________________

  Izskatot SIA ‘’Vinnis’’, reģ. Nr. 44103012729, 2005.gada 1.septembra iesniegumu (reģ. Nr. 1740/1-23), pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta 1.daļas 2.punktu, 15.panta 1.daļas 10.punktu un 77.pantu, Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.aprīļa lēmumu ‘’Par nedzīvojamo telpu nomas maksu’’ (protokols Nr. 9, paragrāfs Nr. 24), Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija Nolikumu par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā (apstiprināts 2004.gada 27.maijā, protokols Nr. 12, punkts Nr. 7), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 1.septembra atzinumu (protokols Nr. 15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Nodot nomā SIA ‘’Vinnis’’, reģ. Nr. 44103012729, nekustamos īpašumus kā vienotu nedalītu objektu Lāču ielā 10, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 5536 m2 platībā un nedzīvojamās ēkas, un Lāču ielā 12, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 3964 m2 platībā un nedzīvojamās ēkas, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
  2. Noteikt nekustamam īpašumam šādu nomas maksu:
   1. par telpām – Ls 0,10 Ls par 1 m2 mēnesī bez PVN;
   2. par zemi – 4% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības (zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti 1001).
  3. Noteikt nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – ražošanas un komercdarbības vajadzībām.
  4. Noteikt nekustamā īpašuma nomas termiņu - 25 gadi.
  5. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nomniekam līdz brīdim, kamēr nekustamā īpašumā Lāču ielā 10, Cēsīs tiek uzsākti kapitāla rakstura remonta darbi, jāslēdz apakšnomas līgums ar Cēsu pilsētas sporta skolu, nosakot, ka tā sedz tikai maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem.
  6. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanas brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 2005.gada 26.maija lēmums ‘’Par zemes nomas Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs’’ (protokols Nr. 13, punkts 19), kā arī starp Cēsu pilsētas domi un SIA ‘’Vinnis’’ 2005.gada 1.jūlijā noslēgtais nomas priekšlīgums par zemes gabalu Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs.
  7. Apstiprināt nekustamā īpašuma nomas līgumu

  Par rakstnieka Miervalža Birzes piemiņai  veltīta skolēnu literārā konkursa nolikuma apstiprināšanu

  ________

  Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (01.09.2005. prot. Nr.16 ) un Finansu komitejas (01.09.2005. prot. Nr.15 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Organizēt gadskārtējo skolēnu literāro konkursu veltītu Miervalža Birzes piemiņai.

  2. Apstiprināt skolēnu literāro darbu konkursa veltīta rakstnieka Miervalža Birzes piemiņai nolikumu saskaņā ar pielikumu

  Par akciju sabiedrības “Cēsu alus” akcijām

  __________________________

  Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” H sadaļu, Komerclikumu, pamatojoties uz 21.04.2005. akcionāra AS “A.Le.Coq Group”(Reģ. Nr. 10034247, adrese Tahtevere 56/62, 50050 Tartu, Eesti) paziņojumu par akciju atpirkšanu par cenu Ls 10,00 (desmit lati) par vienu akciju un, ievērojot Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 01.09.2005. atzinumu (protokols Nr. 15), un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 01.09.2005. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Pārdot Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošās 312 a/s “Cēsu alus” vārda balsstiesīgās akcijas.
  2. Noteikt, ka vienas akciju sabiedrības “Cēsu alus” vārda balsstiesīgās akcijas cena ir atbilstoša neatkarīga sertificēta vērtētāja vērtējumam, bet ne mazāk par Ls 10,00 (desmit lati).
  3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt akciju pirkuma- pārdevuma līgumu.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

  Par dzīvokļa Kungu ielā 1 – 4, Cēsīs, remonta izdevumiem

  ___________________________

  Saskaņā ar LR 06.12.2001. likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 8. punktu, 27. pantu par pašvaldības palīdzību maznodrošinātām personām, remontējot dzīvojamās telpas, Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumu (protokols nr. 13 punkts 10) par dzīvojamās platības Kungu ielā 1 – 4, Cēsīs, izīrēšanu Sergejam IVANOVAM, kurš palicis bez vecāku gādības, audzināts bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 01.09.2005. atzinumu (protokols nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Organizēt logu rāmju maiņas un plīts virsmas remonta darbus saskaņā ar izstrādāto tāmi dzīvoklī Kungu ielā 1 – 4, Cēsīs.

  2. Domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt tāmes apjomā remontam nepieciešamos līdzekļus no pilsētas budžeta līdzekļiem.

  3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

  Par finansējumu Cēsu kultūras centra sezonas sākuma pasākumam

  ___________________________

  Pamatojoties uz Cēsu kultūras centra direktores I.Grozas iesniegumu (Nr.1-15/75, 29.08.2005.) Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (01.09.2005., prot.Nr.16) un Finansu komitejas (01.09.2005., prot.Nr.16) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Atļaut Cēsu kultūras centram piešķirto un neizlietoto finansējumu Līgo svētkiem - Ls 185,00 un Lieldienām – Ls 6,88 novirzīt Cēsu kultūras centra sezonas atklāšanas pasākumu organizēšanai.
  2. Uzdot kontroli par lēmumu izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

  DARBA UZDEVUMS

  Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai.

   

  1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums: sabiedriskās organizācijas „Zaļā zeme” valdes locekles Astras Reines iesniegums un Cēsu pilsētas domes 2005.gada 30.jūnija lēmuma 5.punkts (prot.Nr.15) “Par teritorija plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
  2. Teritorijas plānojuma grozījumu objekts: teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma sadaļā „Siltumavoti”.
  3. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:
   1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā izskatīt iespēju, pamatojoties uz grozījumiem Siltumapgādes koncepcijā (2004-2009), pieņemts ar Cēsu pilsētas domes 2005. gada jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.18; 8.punkts), no Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma sadaļas „Siltumavoti” svītrot 4. punktu „Rekonstruēt katlu māju Birzes ielā 31, izbūvējot koksnes biomasas-dabas gāzes koģenerācijas staciju” un 3. punktā svītrot teikumu „pēc gāzes katlu mājas ar koģenerācijas staciju izbūves Birzes ielā 31, iespējama katlu mājas Turaidas ielā 7 likvidācija”;
   2. Pieprasīt un ievērot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:
   • Valmieras reģionālā vides pārvalde;
   • Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
   • VAS “Latvijas valsts ceļi”;
   • VA “Sabiedrības veselības aģentūra”;
   • Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa;
   • VAS “Latvenergo” filiāle Ziemeļu elektriskie tīkli;
   • AS “Latvijas gāze”.
   • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
   • Cēsu rajona padome;
   • Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome;
   • Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde;
   • Valsts meža dienesta Cēsu virsmežniecība;
   • VAS “Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecība;
   • SIA “Lattelekom”;
   • Cēsu pilsētas SIA “Vinda”;
   1. Informēt par teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu blakus esošo nekustamo

  Īpašumu īpašniekus.

  1. Izejas materiāli:
  • no 2005.gada 14.jūnija spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums;
  1. Izstrādāšanas nosacījumi - teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
  2. Izstrādes laika grafiks:
   • paziņojuma par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu sniegšana laikrakstos “Druva “ un “Latvijas Vēstnesis”, blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana – līdz 2005.gada 19.septembrim;
   • sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem, sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu un institūciju nosacījumu saņemšana – no 2005.gada 19.septembra līdz 2005.gada 31.oktobrim;
   • sabiedriskās apspriešanas otrā posma (ilgums sešas nedēļas) uzsākšanas laiku, vietu un apspriešanas pasākumus noteikt domes lēmumā par sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanu.

  DARBA UZDEVUMS

  Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai.

   

  1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums: Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 1.septembra sēdes lēmums (protokols Nr.15) un Cēsu pilsētas domes 2005.gada 30.jūnija lēmuma 5.punkts (prot.Nr.15) “Par teritorija plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
  2. Teritorijas plānojuma grozījumu robežas: teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami Cēsu pilsētas teritorijas daļai, kura ietver zemes gabalu Lāču ielā 10 (Kadastra Nr. 42010040623), Lāču ielā 12 (Kadastra Nr. 42010040639), Lāču ielā 25 (Kadastra Nr. 42010040616) un Lāču ielas daļas (kadastra Nr. 42010040640; 42010040644) , Cēsīs.
  3. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:
   1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā izskatīt iespēju zemes gabalu Lāču ielā10, Lāču ielā 12, Lāču ielā 25 un Lāču ielu, Cēsīs, iekļaut zemes lietošanas veidu zonā “ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”, likvidēt daļu Lāču ielas, saglabājot Lāču ielas posmu, kas perspektīvā savienotu Saulrītu ielu ar ceļu zemes gabalā „Vecozoli” Priekuļu pagastā.
   2. Pieprasīt un ievērot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:
   • Valmieras reģionālā vides pārvalde;
   • Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
   • VAS “Latvijas valsts ceļi”;
   • VA “Sabiedrības veselības aģentūra”;
   • Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa;
   • VAS “Latvenergo” filiāle Ziemeļu elektriskie tīkli;
   • AS “Latvijas gāze”.
   • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
   • Cēsu rajona padome;
   • Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome;
   • Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde;
   • Valsts meža dienesta Cēsu virsmežniecība;
   • VAS “Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecība;
   • SIA “Lattelekom”;
   • Cēsu pilsētas SIA “Vinda”;
   1. Informēt par teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu blakus esošo nekustamo

  īpašumu īpašniekus.

   1. Izejas materiāli:
  • no 2005.gada 14.jūnija spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums;
  • Cēsu pilsētas topogrāfiskā karte LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga noteiktību 1:2000;
  • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabalu robežām.
   1. Izstrādāšanas nosacījumi - teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
   2. Izstrādes laika grafiks:
   • paziņojuma par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu sniegšana laikrakstos “Druva “ un “Latvijas Vēstnesis”, blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana – līdz 2005.gada 19.septembrim;
   • sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem, sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu un institūciju nosacījumu saņemšana – no 2005.gada 19.septembra līdz 2005.gada 31.oktobrim;
   • sabiedriskās apspriešanas otrā posma (ilgums sešas nedēļas) uzsākšanas laiku, vietu un apspriešanas pasākumus noteikt domes lēmumā par sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanu.

  DARBA UZDEVUMS

  Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai.

   

  1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums: zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomnieka SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” īpašnieka Jura Žagara iesniegumu un Cēsu pilsētas domes 2005.gada….. lēmuma……….. “Par teritorija plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
  2. Teritorijas plānojuma grozījumu robežas (objekts): teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami Cēsu pilsētas teritorijas daļai, kura ietver daļu no zemes gabala Cīrulīšu 68A, Cēsīs
  3. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:
   1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā izskatīt iespēju daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, iekļaut zemes lietošanas veidu zonā “dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisku objektu apbūve”;
   2. Izstrādāt detalizētus apbūves noteikumus;
   3. Pieprasīt un ievērot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:
   • Valmieras reģionālā vides pārvalde;
   • Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
   • VAS “Latvijas valsts ceļi”;
   • VA “Sabiedrības veselības aģentūra”;
   • Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa;
   • VAS “Latvenergo” filiāle Ziemeļu elektriskie tīkli;
   • AS “Latvijas gāze”.
   • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
   • Cēsu rajona padome;
   • Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome;
   • Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde;
   • Valsts meža dienesta Cēsu virsmežniecība;
   • VAS “Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecība;
   • Gaujas Nacionālais parks;
   • SIA “Lattelekom”;
   • Cēsu pilsētas SIA “Vinda”;
   1. Informēt par teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekus.
  1. Izejas materiāli:
  • no 2005.gada 14.jūnija spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums;
  • Cēsu pilsētas topogrāfiskā karte LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga noteiktību 1:2000;
  • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabalu robežām.
  1. Izstrādāšanas nosacījumi - teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
  2. Izstrādes laika grafiks:
   • paziņojuma par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu sniegšana laikrakstos “Druva “ un “Latvijas Vēstnesis”, blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana – līdz 2005.gada 19.septembrim;
   • sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem, sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu un institūciju nosacījumu saņemšana – no 2005.gada 19.septembra līdz 2005.gada 31. oktobrim;
   • sabiedriskās apspriešanas otrā posma (ilgums sešas nedēļas) uzsākšanas laiku, vietu un apspriešanas pasākumus noteikt domes lēmumā par sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanu.

  Skolēnu literārā konkursa veltīta Miervalža Birzes piemiņai

  NOLIKUMS

KONKURSA
RĪKOTĀJS:
Cēsu pilsētas dome
Cēsu rajona centrālā bibliotēka
Cēsu rajona latviešu valodas Metodiskā apvienība
Laikraksts “Druva”

KONKURSA

DALĪBNIEKI:
pamatskolu 3.-4. klašu skolēni,
pamatskolu 5.-6. klašu skolēni,
pamatskolu 7.-9. klašu skolēni,
ģimnāziju, vidusskolu 10.-12. klašu skolēni.

TEMATI:

  Pasakām

  Miniatūrām

  Pa burvju kāpnēm Ērģeļu klintīs.

  Varavīksne par pilsētu.

  Kā līgatnieši pie bagātības tika.

  Gaisma manas skolas logos.

  Lielvēders un Lielgalvis Cēsīs.

  Aiz mūra sienas.

  Pasaka par Gaujas plostnieku.

  No baznīcas torņa veroties.

  Saruna ar pilsētas viesi.

  Raunas pils apburtais zobens.

  „Nekas vēl nav bijis, viss vēl būs.”(I.Ziedonis)

  Trīs vendi iet pasaulē laimi meklēt.

  Turot plaukstā laimes monētu.

  Burtnieku brīvgrāmata.

  Tornis debesīs – lūgšana...

  Piebalgas baltais jātnieks.

  Gabaliņš pilsētas sienas.

  Straupes jumpravas spogulis.

  Uzzied svētki.

  Sprīdītis Cēsīs.

  „No tūkstoš muļķībām celts mans nams”(K.Skujenieks)

  Kalēju alas lielais sikspārnis.

  Dzīve aiz vecpilsētas loga

  Vaives dzirnavu rūķis.

  Laimas portāls – www. vēlēšanās.lv

  Kā Alaukts saaukstējās.

  KONKURSA

  NORISE: konkurss notiks 2 kārtās:
  1.kārta norit skolās līdz 2005.gada 10.oktobrim
  2.kārta no katras klašu grupas skola iesūta ne vairāk kā 5 autoru darbus, kurus izvērtē Cēsu pilsētas domes apstiprināta žūrija.
  Konkursu dalībniekiem jāiesniedz literārs darbs - 3. – 9. klašu skolēni pasaku un 10. – 12. klašu skolēni miniatūru (nepārsniedzot vienu A4 lpp.) Iesniegtajam darbam jābūt datordrukā
  un klāt pievienotai disketei ar darba datorversiju.
  Skolēniem jāizvēlas pseidonīms, ar kuru paraksta darbu. Pseidonīms jāuzrāda arī uz klāt pievienotās aploksnes, kurā ievietota informācija par autoru – pilns vārds, uzvārds, mācību iestāde un klase.

  IESŪTĪŠANAS

  TERMIŅŠ: 2005. gada 17.oktobris

  ADRESE: Cēsu pilsētas dome
  Raunas iela 4
  Cēsis, LV-4101

  DARBU NOVĒRTĒŠANA
  UN APBALVOJUMI:

  Darbus vērtēs Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja apstiprināta žūrija. Rezultāti tiks paziņoti līdz 2005.gada 18.novembrim. Konkursa uzvarētājiem paredzētas vērtīgas balvas. Interesantāko darbu fragmenti tiks izmantoti Latvijas valsts 86.gadadienas svinīgajā pasākumā, arī publicēti 2007.gada kalendārā “Bērni Cēsīm”.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv