Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas ...
Pielikums Nr.1
Saistošie noteikumi Nr.3
(prot.Nr.19, § 25)
2000.gada 14.septembrī


Cēsu pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība.

 Izdoti saskaņā ar: LR Enerģētikas likumu.
LR MK Noteikumiem Nr.41 ‘’Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi’’.
Cēsu pilsētas domes 2000.gada 27.janvāra domes sēdes protokola Nr.2, § 1
‘’Par centralizētās siltumapgādes koncepciju Cēsu pilsētā’’.


1. Šie noteikumi Cēsu pilsētā attiecas uz:
1.1. Ēku, būvju vai to kompleksu (tālāk tekstā – objektu) atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lai ierīkotu lokālo siltumapgādi;
1.2. objektu pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai, likvidējot lokālo siltuma avotu;
1.3. lokālo siltuma avotu nomaiņu pret ekonomiskākiem un videi nekaitīgākiem lokālajiem siltuma avotiem, ja tehniski nav iespējams nodrošināt centralizēto siltumapgādi;
1.4. jaunu lokālo siltuma avotu izbūvi.

2. Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskā komiteja (tālāk tekstā – komiteja) izskata jautājumus par atļauju un noteikumu izsniegšanu 1.punktā minētajos gadījumos.
3. Atļauja netiek izsniegta būvniecības ierosinātājam šādos gadījumos, par ko rakstiski tiek informēts iesniedzējs:
3.1. ja lokālais siltuma avots atrodas siltumenerģijas  piegādātājam izsniegtās Energoapgādes  regulēšanas padomes licences siltumenerģijas sadalīšanas noteiktajā darbības zonā.
3.2. ja tiek traucēta citu patērētāju siltumapgāde.
3.3. ja palielinās apkārtējās vides piesārņojums.
3.4. ja pārējiem siltumenerģijas lietotājiem, kas izmanto esošo siltumapgādes sistēmu, nav iespējams nodrošināt citu siltumapgādi.
3.5. ja tiek likvidētas kopumā efektīvu kurināmā izmantošanas ciklu (koģenerācijas) lietošanas iespējas.
3.6. ja resursi tiek izmantoti neefektīvi.

4. Lai jautājumu detalizēti izskatītu komitejas sēdē, būvniecības ierosinātājam jāiesniedz Cēsu pilsētas būvvaldei adresēts iesniegums par konkrēta objekta atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lai ierīkotu lokālo siltumapgādi, lokālā siltumavota likvidāciju, rekonstrukciju vai jauna siltuma avotu izbūvi, pievienojot šādus dokumentus:
4.1. objekta atslēgšanai no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lai ierīkotu lokālo siltuma avotu, vai jauna lokālā siltuma avota izbūvi:
4.1.1. attiecīgā Cēsu pilsētas rajona licencētā siltumenerģijas piegādātāju sagatavotais un izsniegtais siltumtīklu situācijas plāns.
4.1.2. akts par siltumtīklu piederības robežas noteikšanu un shēma.
4.1.3. siltumtīklu īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments.
4.1.4. objekta atslēgšanas gadījumā no centralizētās siltumapgādes sistēmas – slēdziens par siltumtīklu tehnisko stāvokli un vērtību.
4.1.5. informācija apkārtējās vides piesārņojuma novērtēšanai (izmantotais kurināmais, katla tips un paredzētā jauda (MW), dūmeņa augstums un diametrs, katlu mājas darbības laiks stundas nedēļā un mēnešos gadā).
4.1.6. tehniski ekonomiskais pamatojums lokālā siltumavota izbūvei, norādot projekta atmaksāšanas periodu.

4.2. lokālā siltuma avota likvidācijai, izmantojot centralizēto siltumapgādi, vai lokālā siltuma avota rekonstrukcijai:
4.2.1. attiecīgā Cēsu pilsētas rajonā licencētā siltumenerģijas piegādātāja sagatavotais un izsniegtais siltumtīklu situācijas plāns.
4.2.2. slēdziens par siltumapgādes tīklu tehnisko stāvokli.
4.2.3. lokālā siltuma avota likvidācijas gadījumā – siltumenerģijas piegādātāja izsniegtie tehniskie noteikumi objekta pieslēgšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai.
4.2.4. lokālā siltuma avota rekonstrukcijas gadījumā izsniedzama informācija apkārtējās vides piesārņojuma novērtēšanai.

5. Cēsu pilsētas būvvalde saņemtos dokumentus 7.dienu laikā izskata un sagatavo jautājumu apspriešanai komitejas sēdē.
6. Būvniecības ierosinātājam 15 dienu laikā pēc komitejas sagatavoto dokumentu saņemšanas ir tiesības iesniegt pretenzijas par komitejas atzinumu Cēsu pilsētas domē.
7. Pēc komitejas atļaujas saņemšanas būvniecības ierosinātājam ir tiesības iesniegt Cēsu pilsētas būvvaldē iesniegumu, lai saņemtu atļauju lokālā siltuma avota izbūvei vai rekonstrukcijai.
8. Uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.SALMIŅAM veikt Saistošo noteikumu izpildes kontroli.

 

Domes priekšsēdētāja vietn.  K.TOMSONS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv