Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 10.jūlijs   Vārda dienu svin: Lija, Olīvija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.


 

Kopš 2004.gada 6.marta ikvienam cēsniekam ir iespēja iepazīties ar sabiedriskajā apspriešanā nodotajiem Cēsu pilsētas teritorijas plānoju makarto grāfiskajiem materiāliem, kas izvietoti Cēsu pilsētas domes 2.stāva vestibilā. Sabiedriskās  apspriešanas ietvaros jau notikušas 2 sanāksmes, viena no tām ar pilsētas uzņēmumiem par transporta shēmu, bet otra ar pilsētas iedzīvotājiem par Cēsupilsētas kultūrvēsturiskā dabas parka izveidi.Atlikušajās sabiedriskās apspriešanas nedēļās paredzēts organizēt sekojošas sanāksmes, kurās laipni aicināti attiecīgo nozaru speciālisti:

  1. Cēsu pilsētas dome, 02.04.2004. plkst. 15.00, uzaicinātie: Gaujas Nacionālais parks, Valmieras reģionālā vides pārvalde un Sabiedrības veselības aģentūra;
  2. Cēsu pilsētas dome, 06.04.2004. plkst. 16.00, uzaicinātie: Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbinieki;
  3. Cēsu pilsētas dome, 08.04.2004. plkst. 17.00, uzaicinātie: Cēsu pilsētas uzņēmēji;

  4. Cēsu pilsētas dome, 13.04.2004. plkst. 16.00, uzaicinātie: Cēsu rajona padomes, Amatas novada, Priekuļu, Raiskuma un Vaives pagastu padomes politiķi un speciālisti;

  5. Cēsu pilsētas dome, 16.04.2004. plkst.15.00, uzaicinātie: Cēsu pilsētā dzīvojošie un strādājošie arhitekti, būvnieki un transporta speciālisti;

  6. Cēsu pilsētas dome, 15.04.2004., plkst. 16.00, uzaicinātie: valsts, reģionālo un pašvaldības iestāžu vadītāji;

  7. Cēsu pilsētas dome, 20.04.2004. plkst. 16.00, uzaicinātie: ikviens Cēsu pilsētas iedzīvotājs.

Aicinām būt aktīviem un izteikt savu viedokli elektroniski janis.rozenbergs@dome.cesis.lv;pa pastu Cēsu pilsētas dome, Raunas ielā 4, Cēsīs, LV 4100 ar norādi “Cēsu pilsētas teritorijas plānojums”, kā arī iesniegt Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā ar norādi “Cēsu pilsētas teritorijas plānojums” un sabiedriskās apspriešanas ietvaros organizētajās sanāksmēs sanāksmes protokolistam. Apmeklētājus saistībā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumupieņems katru trešdienu no plkst. 9.00-11.00 un no plkst.15.00-18.00 būvniecības,teritorijas plānojuma un nekustamā īpašuma nodaļa, kā arī attīstības plānošanas nodaļa.  
Sabiedriskā apspriešana ir pagarināta līdz 2004.gada 1.maijam!
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv