Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ 2005.GADA 14.APRĪLĪ (PROT.NR.9)
PIEŅEMTIE LĒMUMI
Par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 16,
Gaujas ielā 18 un Gaujas ielā 20 apvienošanu
___________________________________________________

Izskatot nekustamo īpašumu – zemes gabalu un būvju Gaujas ielā 16 un Gaujas ielā 18, Cēsīs, kā arī katlu mājas Gaujas ielā 20, Cēsīs, īpašnieka A/S “PRESES NAMS” iesniegumus Nr.328/05; 16.03.2005. (reģ.Nr.531/1-23; 18.03.2005) un Nr.398/05; 30.03.2005. par minēto nekustamo īpašumu apvienošanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 1.aprīļa atzinumu Nr.46 (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Apvienot nekustamos īpašumus Gaujas ielā 16, Cēsīs (zemes gabals ar kad.Nr.4201-006-0521, ēka ar kad.apz. 4201-006-0521-001), Gaujas ielā 18, Cēsīs (zemes gabals ar kad.Nr.4201-006-0520, ēkas ar kad.apz. 4201-006-0520-001 un 4201-006-0520-002) un Gaujas ielā 20, Cēsīs (ēka ar kad.apz. 4201-006-0529-001) un piešķirt apvienotajam nekustamajam īpašumam jaunu adresi Gaujas iela 16/18, Cēsis (zemes kad.Nr. 4201-006-0521).

Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs,  sadalīšanu un jaunu ielu izveidošanu

_________________________________________________________

Izskatot zemes gabala Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, īpašnieka INTA JANSONA iesniegumu (03.02.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 1.aprīļa atzinumu Nr.47 (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-0213), divdesmit četrās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici.
 2. Atdalītajai 10 m platai joslai, kas savieno Jāņa Poruka ielu ar Priekuļu ielu, noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu Pīlādžu iela (kad.Nr.4201-003-0222);
  1. Atdalītā zemes gabala platība 2715 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – caur šo zemes gabalu piekļūšana zemes gabaliem Pīlādžu ielā 4, Pīlādžu ielā 6, Pīlādžu ielā 8, Pīlādžu ielā 10, Cēsīs, zemes gabaliem, kuri veidosies, sadalot zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 73, Cēsīs, un Kastaņu ielai (kad.nr.4201- 003- 0223);
  3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
  4. Pieņemt zināšanai, ka, atsavinot zemes gabalus Pīlādžu ielā 4, Pīlādžu ielā 6, Pīlādžu ielā 8, Pīlādžu ielā 10, Cēsīs, un zemes gabalus, kuri veidosies, sadalot zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 73, Cēsīs, līdz ar tiem atsavināma zemes gabala Pīlādžu iela domājamā daļa;
 3. Atdalītajai 10 m platai joslai, kas savieno Pīlādžu ielu ar Priekuļu ielu, noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu Kastaņu iela (kad.Nr.4201-003-0223);
  1. Atdalītā zemes gabala platība 2925 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – caur šo zemes gabalu piekļūšana zemes gabaliem Kastaņu ielā 1, Kastaņu ielā 2, Kastaņu ielā 3, Kastaņu ielā 4, Kastaņu ielā 5, Kastaņu ielā 6, Kastaņu ielā 7, Kastaņu ielā 8, Kastaņu ielā 10, Kastaņu ielā 12 un Kastaņu ielā 14, Cēsīs;
  3. Servitūts – piekļūšana Kastaņu ielai no Jāņa Poruka ielas caur Pīlādžu ielu (kad.Nr.4201-003-0222);
  4. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
  5. Pieņemt zināšanai, ka, atsavinot zemes gabalus Kastaņu ielā 1, Kastaņu ielā 2, Kastaņu ielā 3, Kastaņu ielā 4, Kastaņu ielā 5, Kastaņu ielā 6, Kastaņu ielā 7, Kastaņu ielā 8, Kastaņu ielā 10, Kastaņu ielā 12 un Kastaņu ielā 14, Cēsīs, līdz ar tiem atsavināma zemes gabala Kastaņu iela domājamā daļa;
 4. Atdalītajiem apbūves zemes gabaliem apstiprināt sekojošas adreses un platības, kuras precizējamas zemes gabalus uzmērot dabā:
  1. Pīlādžu iela 4, Cēsis (kad.nr.4201-003-0224), platība 1832 m2;
  2. Pīlādžu iela 6, Cēsis (kad.nr.4201-003-0225), platība 1707 m2;
  3. Pīlādžu iela 8, Cēsis (kad.nr.4201-003-0226), platība 1808 m2;
  4. Pīlādžu iela 10, Cēsis (kad.nr.4201-003-0227), platība 2013 m2;
  5. Kastaņu iela 1, Cēsis (kad.nr.4201-003-0228), platība 1723 m2;
  6. Kastaņu iela 2, Cēsis (kad.nr.4201-003-0229), platība 2248 m2;
  7. Kastaņu iela 3, Cēsis (kad.nr.4201-003-0230), platība 1732 m2;
  8. Kastaņu iela 4, Cēsis (kad.nr.4201-003-0231), platība 2110 m2;
  9. Kastaņu iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-003-0232), platība 1954 m2;
  10. Kastaņu iela 6, Cēsis (kad.nr.4201-003-0233), platība 1503 m2;
  11. Kastaņu iela 7, Cēsis (kad.nr.4201-003-0234), platība 2179 m2;
  12. Kastaņu iela 8, Cēsis (kad.nr.4201-003-0235), platība 1505 m2;
  13. Kastaņu iela 10, Cēsis (kad.nr.4201-003-0236), platība 1505 m2;
  14. Kastaņu iela 12, Cēsis (kad.nr.4201-003-0237), platība 1619 m2;
  15. Kastaņu iela 14, Cēsis (kad.nr.4201-003-0238), platība 2114 m2;
  16. Priekuļu iela 50, Cēsis (kad.nr.4201-003-0239), platība 2311 m2;
  17. Priekuļu iela 52, Cēsis (kad.nr.4201-003-0240), platība 2244 m2;
  18. Priekuļu iela 54, Cēsis (kad.nr.4201-003-0241), platība 2297 m2;
  19. Priekuļu iela 56, Cēsis (kad.nr.4201-003-0242), platība 2344 m2;
  20. Priekuļu iela 58, Cēsis (kad.nr.4201-003-0243), platība 2580 m2;
  21. Jāņa Poruka iela 73, Cēsis (kad.nr.4201-003-0244), platība 14105 m2;
 5. Zemes lietošanas mērķis 4.1. līdz 4.20. punktā minētajiem zemes gabaliem – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601), 4.21.punktā minētajam zemes gabalam – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);
 6. Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-0213);
  1. Zemes gabala platība 3470 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citām personām piederošs namīpašums Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs;
  3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve (0701);
 7. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 1999.gada 23.decembra lēmumā Nr.889 (prot.Nr.24) “Par Cēsu pilsētas domes 1999.gada 22.aprīļa sēdes lēmuma Nr.336 (prot.nr.9) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vēsturiskajiem Latvijas valsts Izglītības ministrijas zemes gabaliem Cēsīs, uz kuriem atrodas Cēsu sanatorijas meža skolas teritorija un privatizējamās dzīvojamās mājas, ielas nosaukuma piešķiršanu un adresu maiņu” atzīšanu par spēku zaudējušu un jauna lēmuma pieņemšanu”

__________________________________________

Lai sagatavotu reģistrācijai VZD nekustamā īpašuma kadastra reģistrā kadastrāli uzmērītus zemes gabalus Bērzaines ielā 34, Dārtas ielā 1, Jēkaba ielā 3 un Jēkaba ielā 11, Cēsīs, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, pamatojoties uz SIA “LATĪPAŠUMS – MĒRNIECIBAS BIROJS” veiktajiem zemes gabalu kadastrālajiem uzmērījumiem un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 1.aprīļa atzinumu Nr.45 (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
Grozīt Cēsu pilsētas domes 1999.gada 23.decembra lēmumā Nr.889 (prot.Nr.24) “Par Cēsu pilsētas domes 1999.gada 22.aprīļa sēdes lēmuma Nr.336 (prot.nr.9) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vēsturiskajiem Latvijas valsts Izglītības ministrijas zemes gabaliem Cēsīs, uz kuriem atrodas Cēsu sanatorijas meža skolas teritorija un privatizējamās dzīvojamās mājas, ielas nosaukuma piešķiršanu un adresu maiņu” atzīšanu par spēku zaudējušu un jauna lēmuma pieņemšanu” punktus 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5., izsakot tos sekojošā redakcijā:
“4.2. Zemes gabals un Cēsu sanatorijas internātskolas ēkas, kurām saglabājas iepriekšējā adrese Cēsīs, Bērzaines ielā 34 (kad.Nr.4201-006-2001; platība 210831 m2), kurš ietver daļas no vēsturiskajiem zemes gabaliem 552F un 580F;
Zemes lietošanas mērķi – sabiedriskas nozīmes objekti (0901) – 123524 m2, mežsaimniecība (0201) – 87307 m2;
4.3. Zemes gabals un Cēsu sanatorijas internātskolas ēkas (lit.Nr.2,6,7,9,10,23 tehniskajā pasē) Cēsīs, Dārtas ielā 1 (kad.Nr.4201-006-2008; platība 14814 m2), kurš ir daļa no vēsturiskā zemes gabala 552Fa;
Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0901);
4.4. Neapbūvēts zemes gabals Cēsīs, Jēkaba ielā 3 (kad.Nr. 4201-006-2123; platība 10495 m2), kurš ir daļa no vēsturiskā zemes gabala 552Fc;
Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0901);
4.5.Neapbūvēts zemes gabals Cēsīs, Jēkaba ielā 11 (kad.Nr.4201-006-2124; platība 45328 m2), kurš ietver daļas no vēsturiskajiem zemes gabaliem552Fc un 580F;
Zemes lietošanas mērķi – sabiedriskas nozīmes objekti (0901) – 21814 m2, mežsaimniecība (0201) – 23514 m2;”.

 

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu

ēku un būvju Caunas ielā 3A, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā

________________________________________________________________

Izskatījusi Jāņa Palmbaha, iesniegumu (reģ.Nr.677/1-23; 06.04.2005.), pamatojoties uz “Grozījumiem likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

  1. Nosacītajam zemes gabalam Caunas ielā 3A, Cēsīs, uz kura atrodas Jānim Palmbaham, piederoša ēka, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-509-0075 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.
  2. Zemes gabala platība 1195 m².
  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  4. Pieņemt zināšanai, ka apbūves zemes gabals Caunas ielā 3A, Cēsīs, atrodas uz vēsturisko zemes gabalu Caunas ielā 3 (496F) un Caunas ielā 5 (495F), Cēsīs, daļām. Uz zemes gabalu Caunas ielā 3A, Cēsīs, kas ir daļa no vēsturiskā zemes gabala Caunas ielā 3, Cēsīs, un uz kura atrodas arī namīpašums ar adresi Caunas ielā 3A, Cēsīs, īpašuma tiesības atjaunotas Ritai Gailītei. Uz zemes gabalu Caunas ielā 5, Cēsīs, īpašuma tiesības atjaunotas Gilelam Dineram.

Par būvniecības ieceres par bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūvi publiskās apspriešanas rezultātiem

_______________________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiem Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotājs Z.JĒKABSONES ziņojumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 

 1. Noslēgt ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma 35.punktu (prot.Nr.4) ierosināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri par bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs (sadalīta ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra lēmuma 4.punktu, prot.Nr.22, divdesmit vienā atsevišķā zemes gabalā), apbūvi .
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus .
 3. Apstiprināt būvniecības ieceri par bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs (sadalīta ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra lēmuma 4.punktu, prot.Nr.22, divdesmit vienā atsevišķā zemes gabalā), apbūvi.

Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 31a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Ata Kronvalda ielā 31a, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Uģa KUZMINA 2005. gada 11. aprīļa iesniegumu un 2005. gada 13. aprīļa pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 3), Cēsu pilsētas dome, nolemj :

1. Ar 2005.gada 1. maiju nodot nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 31a, Cēsīs, kas sastāv no 18 dzīvokļu īpašumu mājas, un atrodas uz citai personai piederoša zemesgabala, dzīvokļu īpašniekiem.

2. Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu , un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 31a, Cēsīs, 18.01.1999. reģistrētu zemesgrāmatā, nodalījuma nr. 798, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotai personai Uģim KUZMINAM

Par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 8, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

___________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Piebalgas ielā 8, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Ņinas MIROČŅIKAS 2005. gada 10. aprīļa iesniegumu un 2005.gada 13. aprīļa pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 3), Cēsu pilsētas dome, nolemj :

1. Ar 2005.gada 1. maiju nodot nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 8, Cēsīs, kas sastāv no 11 dzīvokļu īpašumu mājas (kadastra apzīmējums nr. 42015050005-001), divām palīgceltnēm (kadastra apzīmējums nr. 42015050005-002 un 42015050005-003), un kas atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala, dzīvokļu īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu , un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 8, Cēsīs, 29.04.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 975, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotai personai Ņinai MIROČŅIKAI

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 19, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Saules ielā 19, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Guntara FREIBERGA 2005. gada 6. aprīļa iesniegumu un 2005.gada 13. aprīļa Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 3), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Ar 2005.gada 1. maiju nekustamo īpašumu Saules ielā 19, Cēsīs, kas sastāv no 22 dzīvokļu īpašumu vienas mājas (kadastra apzīmējums nr. 42010040720-001), 2141,0 m2 liela zemes gabala, nodot dzīvokļu īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu , un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Saules ielā 19, Cēsīs, 26.05.1998. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 570, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotajai personai Guntaram FREIBERGAM

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.02.2004. lēmumā

“Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”

(protokols Nr.5, punkts Nr. 35)

_______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 07.04.2005. Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Izteikt Cēsu pilsētas domes 26.02.2004. lēmuma “Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” (protokols Nr. 5, punkts Nr.35) punktu Nr.3. šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju” šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Jānis Endele – Draudzīgā Aicinājuma fonda priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Lolita Kokina – Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja
Locekļi:
Gunta Bērziņa – Cēsu pilsētas domes deputāte
Māris Šķēle – Cēsu pilsētas domes deputāts
Inga Sirmā – Cēsu pilsētas domes juridiskās nodaļas juriste
Dzintra Kozaka – Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas metodiķe

Komisijas sēdes protokolē:
Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas galvenā speciāliste darbam ar bērnu uzskaiti Gita Šneidere

Par grozījumiem
Cēsu pilsētas domes 24.07.2003. lēmumā (prot.nr.14 ,& 20)
„Par Cēsu 800gades sagaidīšanas Rīcības komitejas sastāvu”

____________________________________

Pamatojoties uz to, ka Jānis Beikmanis ir pārtraucis darba attiecības ar Cēsu pilsētas domi un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas ( 03.02.2005. prot.nr. 3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 24.07.2003.lēmuma (prot.Nr.14, § 20) 4.punktu.
2.Atbrīvot JĀNI BEIKMANI no Rīcības komitejas vadītāja pienākumiem .
2.Uz pilnvaru laiku domes priekšsēdētāja vietnieku ANDRI MIHAĻOVU pilnvarot vadīt Rīcības komitejas darbu.

Par apgabaltiesu un rajonu tiesu piesēdētāju vēlēšanām

___________________________________________________________

Pamatojoties uz 25.11.2004. likumu „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu”, „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” 2. panta otro daļu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
Rīkot Cēsu rajona tiesas un Vidzemes apgabaltiesas piesēdētāju vēlēšanas līdz 2005. gada 31. maijam.

Par Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.02.2005.atzinumu Nr.29 (prot.Nr.3) “Par zemes gabala Lāču ielā 2, Cēsīs, lietošanas mērķi”

_____________________________________________________

2005.gada 9.martā saņemts Edvīna Vasera iesniegums (reģ.Nr.502/1-23) par Cēsu pilsētas domes zemes komisijas 2005.gada 18.februāra atzinumu Nr.29 “Par zemes gabala Lāču ielā 2, Cēsīs lietošanas mērķi”.
Iesniegumā norādīts, ka Edvīns Vasers 2005.gada 8.februārī vērsies Cēsu pilsētas domē ar iesniegumu, reģ.Nr. 308-1-23, kurā lūdzis neapbūvētam zemes gabalam mainīt zemes lietošanas mērķi no mazstāvu dzīvojamās apbūves uz sabiedrisko un komercapbūvi ar nolūku minētajā zemes gabalā īstenot infrastruktūras objekta, kas sastāvētu no degvielas uzpildes stacijas, veikala un automazgātuves, izbūvi. Iesniegums izskatīts Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 18.februāra sēdē un pieņemts atzinums nemainīt zemes lietošanas mērķi un informēt par iesniegumu Tautsaimniecības komiteju.

Edvīns Vasers minēto Zemes komisijas atzinumu apstrīd kā nepamatotu un prettiesisku un lūdz Cēsu pilsētas domei to atcelt un mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Lāču ielā 2, Cēsīs, uz zemes lietošanas mērķi, kas atļautu DUS, automazgātuves un veikala būvniecību.

Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas sēdē 2005.gada 31.martā tika izvērtēts Edvīna Vasera iesniegumā izteiktais viedoklis par to, ka:

 1. Atsauce uz 1998.gada 9.oktobra Cēsu pilsētas zemes komisijas lēmumu Nr.287, ar kuru zemes gabalam Lāču ielā 2, Cēsīs noteikta individuālā dzīvojamā apbūve nav saistoša un ir maināma izstrādājot teritorijas plānojumu – teritorijas plānojumā noteiktais zemes izmantošanas veids automātiski nemaina zemes lietošanas mērķi. Zemes lietošanas mērķi konkrētam zemes gabalam maina ar atsevišķu domes lēmumu, izskatot zemes gabala īpašnieka motivētu iesniegumu (LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumu Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība” 30.punkts);
 2. Atsauce uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam nav saistoša, jo tas nav pieņemts un apstiprināts, tam nav likumīga spēka un uz to nevar atsaukties - uz Cēsu pilsētas zemes komisijas atzinuma Nr.29 pieņemšanas brīdi (18.02.2005.) Cēsu pilsētas teritorijas plānojums Cēsu pilsētas domē vēl nebija apstiprināts, bet tā galīgā redakcija bija nodota sabiedriskajai apspriešanai. Zemes lietošanas mērķa maiņa uz komercdarbību, pamatojot to ar konkrētu objekta – DUS celtniecību, neatbilstu sabiedriskajai apspriešanai nodotajam plānojuma variantam, līdz ar to sabiedrībai nav bijusi iespēja paust savu viedokli šajā jautājumā;
 3. Neskaidra ir atsauce uz jau minēto teritorijas plānojuma 2005.-2017.galīgo redakciju, ka minētā zemes gabala izmantošanas veids ir mazstāvu dzīvojamā apbūve, uz daļas no kura kura pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība, paredzēta joslā gar Ata Kronvalda ielu. Tā kā man piederošais zemes gabals robežojas ar Ata Kronvalda ielu, nav konkrēti norādīts, cik liela ir šī zemes gabala daļa un cik plata ir šī josla - teritorijas plānojuma plānotās (atļautās ) izmantošanas kartē kā zona “mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība” apzīmēta aptuveni 50 m plata josla gar Ata Kronvalda ielu, nepieciešamības gadījumā joslas robežu zemes gabalā varētu precizēt izstrādājot detālplānojumu (LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 6.punkts);
 4. Atsauce uz to, ka apkārtējos zemes gabalos šajā kvartālā (starp Lāču un Piebalgas ielām) jau ir esošā mazstāvu dzīvojamā apbūve un tā ir jāsaglabā, nav izvērtēta mana zemes gabala ģeometriskā konfigurācija un atrašanās vieta ... – var apstiprināt iesniegumā uzskaitītos faktus par zemes gabala konfigurāciju, robežu ar ielām garumiem, robežas ar individuālo dzīvojamo apbūvi īpatsvaru, iespējamām pilsētas plānošanas iecerēm pagājušā gadsimta 60-tajos gados un 1972.gadā, daļēji piekrītot pēdējam argumentam - kad šādas ģeometriskas formas zemes gabalam abās pusēs ir intensīva satiksme, praktiski nav iespējams realizēt mazstāvu dzīvojamo ēku būvniecības plānu – blakus esošajām dzīvojamām ēkām varētu uzbūvēt vēl vienu vai divas dzīvojamās ēkas, pārējo zemes gabala platību atvēlot zaļajai zonai pie mājām vai izmantojot komercapbūvei atbilstoši teritorijas plānojumā atļautajiem zemes izmantošanas veidiem;
 5. Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā Ata Kronvalda ielu ir paredzēts izbūvēt kā trešā loka apvedceļu pilsētas centram. Tātad perspektīvā Ata Kronvalda un Piebalgas ielu krustojums veidos divu maģistrālu ielu krustpunktu. Tā kā šādu ielu krustojumam ir jānodrošina droša un ērta transporta plūsma, pieļauju, ka krustojuma izbūvei būs jāpiesaista papildus zemes platības... Pie šādiem apstākļiem veidojas pretruna, ka intensīvam ielu krustojumam tiek tuvināta mazstāvu individuālā apbūve un tai pašā laikā pilsētas teritorijas robežās ne uz Piebalgas ielas, ne uz Ata Kronvalda ielas nav neviena infrastruktūras objekta – iespējams, ka krustojuma izbūvei būs nepieciešamas daļas no blakus esošajiem zemes gabaliem, bet tas neizslēdz iespējamu dzīvojamo māju zaļās zonas atrašanos blakus krustojumam. Teritorijas plānojums neizslēdz infrastruktūras (apkalpes) objektu atrašanos zemes gabalā Lāču ielā 2, Cēsīs, bet neparedz iespēju šajā vietā būvēt konkrēti degvielas uzpildes staciju;
 6. Izbūvējot manis minēto infrastruktūras objektu zemes gabalā Lāču ielā 2, samazināsies transporta kustība Piebalgas un Lapsu ...ielās virzienā uz centru ... – šo apgalvojumu nevar ne apstiprināt, ne noliegt, jo nav veikta transporta plūsmas izpēte, ievērtējot kustības galamērķi (pieņemot, ka transportlīdzekļu kustības mērķis ir DUS);
 7. Sniedzot atzinumu Cēsu pilsētas domes zemes komisija nav izvērtējusi guvumu, ko sniegtu pilsētai šāds infrastruktūras objekts ... sakārtota vieta ... veikals ... nodokļu maksājumi par nekustamo īpašumu ...iespēja izmantot STATOIL degvielu norēķinu kartes – no šādiem aspektiem Cēsu pilsētas zemes komisijā jautājums nav aplūkots;
 8. Atsakot infrastruktūras objekta būvniecības iespēju, Cēsu pilsētas dome nerēķinās ar esošo situāciju un mākslīgi rada šķēršļus uzņēmējdarbības attīstībai. Tai pašā laikā ir redzams, ka Cēsu pilsētas teritorijas plānojums nav pilnvērtīgs un ir pretrunā teritorijas plānojuma pamatprincipiem – netiek atteikta infrastruktūras objekta būvniecība vispār, bet konkrēti DUS būvniecība šajā vietā. Iesniegumā izteikts subjektīvs viedoklis, ka teritorijas plānojums nav pilnvērtīgs, bet nav norādīti teritorijas plānošanas pamatprincipi, ar kuriem ir pretrunā Cēsu pilsētas teritorijas plānojums. Iesniegumā tiek uzsvērts teritorijas plānošanas uzdevums – radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai, neņemot vērā teritorijas plānošanas principus – ilgtspējības principu (kvalitatīvas vides nodrošināšana), interešu saskaņotības principu, atklātības principu (“Teritorijas plānošanas likums” , 3. un 4.pants). Bez tam teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, notiekot teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskajai apspriešanai, no Edvīna Vasera nav saņemti iesniegumi ar teritorijas plānojuma kritiku vai priekšlikumiem.

Ir saņemts blakus esošā nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 41, Cēsīs, īpašnieces Rudītes Klāvas rakstisks iesniegums (reģ.Nr. 1-25/337; 14.02.2005.) ar iebildumiem pret degvielas uzpildes stacijas būvniecību zemes gabalā Lāču ielā 2, Cēsīs, un lūdz saglabāt zemes lietošanas mērķus kvartālā starp Piebalgas, Ata Kronvalda, Lāču un Saules ielām atbilstoši publiskajai apspriešanai nodotajā teritorijas plānojuma variantā paredzētajiem, kas nepieļauj degvielas uzpildes stacijas būvniecību šajā kvartālā. Šis viedoklis pamatots ar to, ka DUS būvniecība pasliktinās dzīves apstākļus apkārtējā dzīvojamā rajonā.

Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 31.marta sēdē piedalās arī Lāču ielai 2, Cēsīs, blakus esošā īpašuma Lāču ielā 3, Cēsīs, iedzīvotāji un zemes gabala Lāču ielā 1, Cēsīs, īpašnieki Vija Zaharko un Jānis Zaharko un Nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 41, Cēsīs, īpašnieces Rudītes Klāvas pārstāvis Henrihs Jaunzemis. Norāda, ka, plānojot DUS būvniecību, nav apzināts blakus esošo īpašumu īpašnieku un iedzīvotāju viedoklis, kategoriski iebilst pret DUS būvniecību šajā vietā, jo tas samazinātu satiksmes drošību krustojumā, rastos ugunsnedrošs un sprādzienbīstams objekts tiešā viņu īpašumu tuvumā.

Jautājums par DUS būvniecību skatīts Cēsu pilsētas Vides attīstības padomes 2005.gada 24.marta sēdē. Izteikti iebildumi par augstu gruntsūdens līmeni šajā zemes gabalā, par atrašanos pārāk tuvu esošajai DUS. Vides attīstības padome nolēmusi noraidīt zemes lietošanas mērķa maiņu (ar mērķi DUS būvniecība) zemes gabalam Lāču ielā 2, Cēsīs.

Izskatot iepriekš minētos argumentus, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumu Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība” 25.4.punktu, ievērojot to, ka Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.gada 10.martā ir apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē un pašreiz atrodas saskaņošanas procesā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, ņemot vērā apkārtējo māju iedzīvotāju rakstiski un Tautsaimniecības komitejā pausto negatīvo attieksmi pret degvielas uzpildes stacijas būvniecību Lāču ielā 2, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 31.marta atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

 1. Neatcelt Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.02.2005. atzinumu Nr.29 (prot.Nr.3) “Par zemes gabala Lāču ielā 2, Cēsīs, lietošanas mērķi”.
 2. Pieņemt zināšanai, ka pēc Cēsu teritorijas plānojuma akceptēšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, ierosināt teritorijas plānojuma grozījumu procedūras uzsākšanu.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu Jāņa Poruka ielā 2C, Cēsīs

______________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmuma (prot.Nr.10) 6.punktu “Par zemes gabala nomu Jāņa Poruka ielā 2C, Cēsīs”, noslēgts zemes nomas līgums ar K/S “CĒSU RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA”, jurid. adrese Vienības laukumā 2, Cēsīs, par zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 2C, Cēsīs, uz 3 gadiem.
Zemes gabals Jāņa Poruka ielā 2C, Cēsīs, 2005.gada 2.martā ierakstīts zemesgrāmatā kā Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijas īpašums, līdz ar to pārtraucams Cēsu pilsētas pašvaldības nomas līgums ar K/S “Cēsu rajona patērētāju biedrība” .
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 31.marta atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
Atzīt par spēku zaudējušu ar 2005.gada 1.aprīli Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmuma (prot.Nr.10) 6.punktu “Par zemes gabala nomu Jāņa Poruka ielā 2C, Cēsīs”.

Par zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļas zemes nomas līguma izbeigšanu

_______________________________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.aprīļa lēmuma (prot.Nr.9) 16.punktu “Par zemes gabala daļas nomu Rīgas ielā 105, Cēsīs”, noslēgts zemes nomas līgums ar MIRUSU BITI, par zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļas nomu uz 10 gadiem.
Izskatot Mirusa Bites iesniegumu (reģ.Nr.477/1-23; 03.03.2005.) par atsacīšanos no zemes gabala nomas, ņemot vērā to, ka Cēsu pilsētas domes Apstādījumu aizsardzības komisija nav devusi atļauju izmantot zemes gabalu iecerētajam mērķim – Jaungada eglīšu audzēšanai un ciršanai, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 31.marta atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
Atzīt par spēku zaudējušu ar 2005.gada 1.janvāri Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.marta lēmuma (prot.Nr.9) 16.punktu “Par zemes gabala daļas nomu Rīgas ielā 105, Cēsīs” .

Par zemes nomas līguma izbeigšanu Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs

______________________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmuma (prot.Nr.10) 4.punktu “Par zemes gabala nomu Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs”, noslēgts zemes nomas līgums ar SIA “ĀMA”, jurid. adrese Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs, par zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs, uz 3 gadiem.
Zemes gabals Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs, 2005.gada 7.janvārī ierakstīts zemesgrāmatā kā Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijas īpašums, līdz ar to pārtraucams Cēsu pilsētas pašvaldības nomas līgums ar SIA “ĀMA” .
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 31.marta atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
Atzīt par spēku zaudējušu ar 2005.gada 1.aprīli Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmuma (prot.Nr.10) 4.punktu “Par zemes gabala nomu Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs” .

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Uzvaras bulvārī 1A, Cēsīs

______________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes 18.02.2005. atzinumu Nr.24 (prot. Nr. 7) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 31.03.2005. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Uzvaras bulvārī 1A, Cēsīs.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis):

  2.1.pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA “FREKO”, reģ.Nr. LV40003091957, jurid. adrese Juglas iela 53-66, Rīga, LR MK Noteikumu Nr. 309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

  2.2.iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

 3. Noteikt, ka SIA “FREKO” būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu Lenču ielā 42A, Cēsīs

_______________________________________________________________ 

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmuma §4 (prot.Nr.14) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Lenču ielā 42a”, noslēgts zemes nomas līgums ar garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “PUBULIŅI”, jurid. adrese Lenču ielā 42A, Cēsīs, par zemes gabalu Lenču ielā 42A, Cēsīs, uz 5 gadiem.
Zemes gabals Lenču ielā 42A, Cēsīs, 2005.gada 1.aprīlī ierakstīts zemesgrāmatā kā Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijas īpašums, līdz ar to pārtraucams Cēsu pilsētas pašvaldības nomas līgums ar garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “Pubuliņi”.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 7.aprīļa atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
Atzīt par spēku zaudējušu ar 2005.gada 15.aprīli Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmuma §4 (prot.Nr.14) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Lenču ielā 42a” .

Par grozījumiem telpu nomas līgumā ar SIA”M&I Plus”

____________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu
( 07.04.2005, protokols Nr. 7), Cēsu pilsētas dome, nolemj:
1. Veikt grozījumus telpu nomas līgumā starp Cēsu Kultūras centru un SIA „M & I Plus” Cēsīs Raunas ielā 12, noslēgtu 2005.gada 20.janvārī , izsakot 1.1., 1.2 un 5.1. punktu šādā redakcijā:

  1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā par maksu ēkā Cēsīs, Raunas ielā12 ar kopējo platību 144,8 kv.m., (turpmāk tekstā Telpas) un konkrēti:

   Telpa Nr. 19 – 6,9 kv.m.;
   Telpa Nr. 20 – 7,6 kv.m;
   Telpa Nr. 21 – 19 kv.m;
   Telpa Nr. 22 – 14,5 kv.m;
   Telpa Nr. 23 – 12,3 kv.m;
   Telpa Nr. 24 – 8,4 kv.m.;
   Telpa Nr. 22 – 14,5 kv.m.;
   Telpa Nr. 25– 34,5 kv.m;
   Telpa Nr. 32 – 12,7 kv.m;
   Telpa Nr. 33 – 7,4 kv.m;
   Telpa Nr. 28 – 2,0 kv.m.;
   Telpa Nr. 29 – 1,4 kv.m;
   Telpa Nr. 30 – 1,5 kv.m;
   Telpa Nr. 31 – 2,1 kv.m.

  2. Telpu platība sastāda 3,84 % no ēkas kopējās platības.

1.3. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 2,50 (divi lati 50 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas sastāda Ls 362,00 (trīs simti sešdesmit divi lati.) + PVN 18% Ls 65,16 (sešdesmit pieci lati 16 sant.) pavisam kopā Ls 427,16 (četri simti divdesmit septiņi lati 16 sant.), t.sk., PVN 18%, mēnesī.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza).

Par sabiedriskas nozīmes , visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas – reģistrācijas komisiju

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 61.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (07.04.2005.,prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt sabiedriskas nozīmes , visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas komisiju šādā sastāvā:

  Komisijas priekšsēdētājs: Andris MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
  Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jānis ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, nekustamā īpašuma un teritorijas plānošanas nodaļas vadītājs;
  Komisijas sekretāre: Daiga BERNOVSKA, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, nekustamā īpašuma un teritorijas plānošanas nodaļas sekretāre;
  Komisijas locekļi:
  Jānis ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors;
  Viesturs KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas būvinspektors;

 2. Atzīt par spēku zaudējušiem:
  1. Cēsu pilsētas domes 10.05.2001. lēmumu ‘’Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisiju.’’

 

2.2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 12.02.2004. lēmumu ‘’Par grozījumiem sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisijas sastāvā ( apstiprināta ar 10.05.2001., prot. Nr. 5,§ 40).’’

2.3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 28.03.2004. lēmumu ‘’Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 10.05.2001. lēmumā ‘’ Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisiju’’

Par Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas pirkuma līguma apstiprināšanu

____________________________________

Pamatojoties uz likumu ‘’Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām’’, Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumu ‘’Par Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu pārdošanu’’ (protokols Nr. 26, 11.punkts), 2004.gada 23.decembra lēmumu ‘’Par grozījumiem Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas izsoles noteikumos’’ (protokols Nr. 27, 12.punkts), 2005.gada 13.janvāra lēmumu ‘’Par papildinājumiem Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas izsoles noteikumos’’ (protokols Nr. 1, 46.punkts), 2005.gada 10.februāra lēmumu ‘’Par grozījumiem Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas izsoles noteikumos’’ (protokols Nr. 3, 27.punkts); 2005.gada 10.marta lēmumu ‘’Par Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (protokols Nr. 5, 15.punkts), Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sēdes 2005.gada 16.marta protokola Nr. 9, 1.punktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (07.04.2005.,prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’, reģ. Nr. 4000300784, kapitāla daļu atsavināšanas pirkuma līgumu un galvojuma līgumu.
 2. Kontroli par minēto līgumu izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

Par akciju sabiedrības ‘’Cēsu alus’’ kapitāla daļu turētāja pārstāvi

___________________________________________________

Pamatojoties uz likumu ‘’Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām’’, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 31.marta atzinumu (protokols Nr. 6) un Finansu komitejas 31.03.2005. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Iecelt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Andri MIHAĻOVU par akciju sabiedrības ‘’Cēsu alus’’, reģ. Nr. 40003030721, Cēsu pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi neparedzot atlīdzību par šo pienākumu veikšanu.

Par Cēsu pilsētas Sporta padomes nolikumu

______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta padomes 29.03.2005. sēdes lēmumu un padomes priekšsēdētāja Mārtiņa Niklasa 01.04.2005. iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (07.04.2005. prot. Nr. 7 ), un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (07.04.2005. prot. Nr. 7 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002. gada 14. februāra (prot. Nr. 4, § 54) lēmumu – „Par Cēsu pilsētas sporta padomes nolikuma apstiprināšanu”.
  2. Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta padomes nolikumu, saskaņā ar pielikumu

Par finansiālu atbalstu kora „Vidzeme” dalībai Latvijas dziesmu un deju dienās Slovākijā

__________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (07.04.2005., prot.Nr.7) un Finansu komitejas (07.04.2005.prot.Nr.7) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

  1. Atbalstīt kora „Vidzeme” dalību Latvijas dziesmu un deju dienās Slovākijā , piešķirot finansējumu Ls 100,00 (viens simts lati) no kultūras pasākuma – Ziemeļvalstu dziesmu svētkiem plānotā finansējuma (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.250).
  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot attiecīgus budžeta grozījumus.

Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu

___________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (07.04.2005., prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu pilsētas speciālai pirmsskolas izglītības iestādei ar SIA „Kompānija VITRUM” (2005.gada 4.janvāra Darbuzņēmēja līgums Nr.04-01-05) par kopējo summu Ls 24 259,90 (divdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi lati 90 santīmi) – ikmēneša maksājums 495,10 (49 mēneši), finansējuma avots – valsts mērķdotācija.

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Lapsu ielā 25, Cēsīs

_______________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes 08.04.2005. atzinumu Nr... (prot. Nr. 14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Lapsu ielā 25, Cēsīs.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis):

  2.1.pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA ’’AILE’’, reģ. Nr. 44103004312, juridiskā adrese Mellužu iela 1, Rīga, LR MK Noteikumu Nr. 309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

  2.2.iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

 3. Noteikt, ka SIA ‘’AILE’’ būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Par nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 2d, Cēsīs,

izsoles rezultātu apstiprināšanu

__________________________________________________

Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2005.gada 13.janvāra lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 2d, Cēsīs, atsavināšanu’’ (protokols Nr. 1, punkts 8), Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sēdes 2005.gada 11.marta protokolu Nr. 8 un 2005.gada 13.aprīļa protokolu Nr. 11, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 2d, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 4713.kv.m.platībā ar kadastra Nr. 4201-009-0322, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 2005.gada 11.marta izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’CEL TIK’’, reģ. Nr. 44103014842, par Ls 14 500,00 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti latiem).

2. Apstiprināt pirkuma līgumu .

3.Kontroli par nekustamā īpašuma pirkuma līguma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

Par Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.marta lēmumu ‘’Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos’’ (protokols Nr. 7, punkts 2)

______________________________________

Cēsu pilsētas domē 2005.gada 8.aprīlī (reģ. Nr. 645/1-23) ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Vidzemes Investīciju Projekts’’, turpmāk tekstā – VIP, iesniegums ‘’Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoli’’, kurā izteikts lūgums Cēsu pilsētas domei atcelt 2005.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr. 7, punkts 2), kā arī noteikt jaunu nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles datumu, paredzot, ka visi izsolei iesniegtie dokumenti ir derīgi.

VIP iesniegumā min, ka Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.marta lēmums ir prettiesisks un VIP tiesību aizskarošs šādu iemeslu dēļ: 1) Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2005.gada 23.marta sēdē (protokols Nr. 10) ir pieļāvusi nepareizu Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likumā noteikto tiesību normu interpretāciju. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 11.panta pirmā daļa nosaka, ka sludinājumi par valsts un pašvaldību nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ un vismaz vienā attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Savukārt, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 13.panta pirmā daļa nosaka, ka izsoles termiņu nedrīkst noteikt īsāku par sešām nedēļām no pirmā sludinājuma publicēšanas dienas. Konkrētajā gadījumā pirmais sludinājums tika publicēts laikrakstā ‘’Druva’’ 2005.gada 18.februārī, bet izsoles norises datums tika noteikts 2005.gada 1.aprīlis, tādējādi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 13.panta pirmās daļas noteikumi tika atbilstoši izpildīti; 2) Cēsu pilsētas dome, pieņemot 2005.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr. 7, punkts 2) ir pieļāvusi vairāku būtisku Administratīvā procesa likumā noteikto administratīvā procesa principu pārkāpumu – personas tiesību ievērošanas princips, tiesiskuma princips, tiesiskās paļāvības princips, likuma atrunas princips. Šajā lēmumā nav minēts administratīvā akta pamatojums, norādot lietderības apsvērumus, nav norādīta neviena tiesību norma, ar kuru pamatots pieņemtais lēmums; 3) Lēmums aizskar VIP likumīgās intereses un nodara nozīmīgus materiālos zaudējumus.

Cēsu pilsētas dome 2005.gada 10.februārī pieņēma lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu’’, nosakot, ka pretendentu atlases dokumenti jāiesniedz līdz 2005.gada 22.marta plkst. 17.00 un izsole notiek 2005.gada 1.aprīlī plkst. 10.00. Minētie termiņi noteikti, ņemot vērā Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 11.panta 1.daļas un 13.panta prasības. Sludinājums vietējā laikrakstā ‘’Druva’’ ir publicēts 2005.gada 18.februārī, bet laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ – 2005.gada 1.martā. 2005.gada 22.martā Cēsu pilsētas dome saņēma iesniegumu no vienas personas, kura bija saņēmusi izsoles noteikumus, ar lūgumu pagarināt pretendentu atlases dokumentu iesniegšanas termiņu, jo termiņā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ dienas līdz dokumentu iesniegšanas dienai nav iespējams izstrādāt tāda objekta projektu. Šo iesniegumu izskatīja Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijā 2005.gada 23.martā un, atzīstot iesniegumā minētos argumentus par pamatotiem, nolēma izteikt priekšlikumu Cēsu pilsētas domei pagarināt nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, dokumentu iesniegšanas termiņu un izsoles datumu. Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisija uzskatīja, ka noteicošais ir sludinājums laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’, jo tas ir oficiāls laikraksts un pieejams plašam personu lokam, tādējādi nodrošinot brīvu konkurenci un pašvaldības līdzekļu efektīvu izmantošanu. Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likums neaizliedz izdarīt grozījumus izsoles noteikumos un pagarināt izsoles termiņu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Cēsu pilsētas dome 2005.gada 24.martā pieņēma lēmumu ‘’Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos’’ (protokols Nr. 7, punkts 2).

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 1.panta 3.daļu administratīvais akts ir uz āru vērsts tiesību akts, ko iestāde izdod publisko tiesību jomā attiecībā uz individuāli noteiktu personu vai personām, nodibinot, grozot, konstatējot vai izbeidzot konkrētas tiesiskās attiecības vai konstatējot faktisko situāciju. Administratīvais akts ir iestādes galīgais gribas izteikums, kura rezultātā iestājas tiesiskās sekas. Ar apstrīdēto Cēsu pilsētas domes lēmumu VIP nav ne nodibinātas, ne grozītas, ne konstatētas vai izbeigtas konkrētas tiesiskās attiecības (t.i., tiesības piedalīties izsolē, lai iegūtu īpašumā nekustamo īpašumu Lenču ielā 6, Cēsīs) vai konstatēta faktiskā situācija. VIP savu piedāvājumu ir iesniedzis nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles noteikumos noteiktajā termiņā un šis piedāvājums ir reģistrēts noteiktajā kārtībā, līdz ar to VIP ir ieguvis pretendenta statusu. Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisija vēl nav pieņēmusi nekādu lēmumu attiecībā uz VIP iesniegto piedāvājumu, t.i., tas nav ne noraidīts, ne arī VIP ir reģistrēts kā izsoles dalībnieks. VIP iesniegtie dokumenti tiks vērtēti, ņemot vērā pirmo dokumentu iesniegšanas datumu, un proti, izsoles noteikumu 4.3.1.3. un 4..3.1.4.punktos minētās izziņas tiks uzskatītas par derīgām, ja tās izdotas ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms 2005.gada 22.marta, par ko Cēsu pilsētas dome informēja VIP ar 2005.gada 24.marta vēstuli Nr. 1-24/499. Līdz izsoles noteikumu grozījumos noteiktajam termiņam VIP ir tiesības iesniegt papildus dokumentus, tādējādi papildinot vai uzlabojot savu piedāvājumu. Līdz ar to nav pamatots VIP apgalvojums, ka ar apstrīdēto Cēsu pilsētas domes lēmumu ir pārkāptas Administratīvā procesa likumā noteiktie principi un normas, kas regulē administratīvā akta sastāvdaļas, kā arī tā likumīgās intereses.

Ņemot vērā, ka VIP savā iesniegumā nav sniedzis materiālo zaudējumu pamatojumu, kā arī šobrīd attiecībā uz VIP nav pieņemts negatīvs lēmums, nav pamats uzskatīt, ka ar apstrīdēto Cēsu pilsētas domes lēmumu VIP tiek radīti nozīmīgi materiālie zaudējumi.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta 1.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 17.punktu un Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.pantu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2005.gada 13.aprīļa protokola Nr. 11 punkts 7, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atstāt spēkā Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.marta lēmumu ‘’Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos’’ (protokols Nr. 7, punkts 2).

Pielikums

Publiskās apspriešanas par

bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūvi

rezultāti

 1. Domes lēmums “Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūvi” pieņemts Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra sēdē (prot.Nr.4).
 2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēta Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja Zaiga Jēkabsone.
 3. Paziņojums laikrakstā “Druva” ievietots 2005.gada 15.martā, nosaucot apspriešanas termiņu līdz 2005.gada 12.aprīlim.
 4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:
  1. Ieceres informatīvo materiālu (grafiskā daļa, paskaidrojuma raksts) izvietojot Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, Cēsīs, 2.stāva vestibilā;
  2. Cēsu pilsētas domes mājas lapā www.cesis.lv;
  3. Personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres pa telefonu 4122161 vai ar e-pasta zaiga.jekabsone@dome.cesis.lv starpniecību;
 5. Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:
  1. Cēsu pilsētas mājas lapā;
  2. Iesniedzot iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;
  3. Pa publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres e-pastu.

  REZULTĀTI.

 6. Pavisam kopā saņemti 3 (visi derīgi) viedokļi:
  1. domes mājas lapā saņemti 2 ziņojumi:
 • Kristaps Kalns – bez vērtējuma;
 • Iveta Druva-Druvaskalne – pozitīvs vērtējums;

6.2. Iesnieguma veidā – 1 iesniegums (Jānis Krastiņš) – vairāk negatīvs, nekā pozitīvs;

  1. Atbildīgā sekretāra e-pastā – atsauksmju nav.

SECINĀJUMI.

 1. Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņu viedokli par būvniecības ieceri bijušajā (sadalītajā) zemes gabalā Dzirnavu ielā 58, Cēsīs;
 2. Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;
 3. Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:

1 – pozitīvs – 50%
1 – vairāk negatīvs, nekā pozitīvs – 50 %.

Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:
Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja Z.JĒKABSONE

PIELIKUMS

Cēsu pilsētas sporta padomes nolikums

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Cēsu pilsētas Sporta padome (tālāk tekstā – Padome) ir sabiedriska sporta speciālistu padome.
  2. Padome ir visu Cēsu pilsētas sporta organizāciju interešu tiešais pārstāvis.
  3. Padome atrodas Cēsīs, Piebalgas ielā 18.
  4. Padomes darbības tiesiskais pamats ir šis nolikums, ko apstiprina Cēsu pilsētas dome.
 2. Darbības mērķi
  1. Demokrātiskā veidā nodrošināt sporta darba organizāciju Cēsu pilsētā.
 3. Uzdevumi un metodes
  1. Padome apspriež un risina Cēsu pilsētas, izņēmuma gadījumos arī Cēsu rajona, sporta dzīves jautājumus.
  2. Padome kopā ar Cēsu pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistiem izstrādā un precizē pilsētas sporta attīstības programmu un seko programmas realizācijas gaitai.
  3. Padome lemj par Cēsu pilsētas domes piešķirto budžeta līdzekļu sadalījumu Cēsu pilsētas sporta pas
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv