Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.03.2003. noteikumos Nr.1
2003.gada 15.maijā (prot.Nr.10)

§ 28

Noteikumi Nr.2
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.03.2003. noteikumos Nr.1
" Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2003.gadam"

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 08.05.2003. Finansu komitejas(prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.marta noteikumos Nr.1 " par Cēsupilsētas pašvaldības budžetu 2003.gadam šādus grozījumus:

  1. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5.,6., 7., 8., 9., 10. punktus šādā redakcijā :

"1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu2003.gadam ieņēmumos 4 371 018 latu apmērā saskaņā ar Noteikumu Nr.2 pielikumu.

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2003.gadamizdevumos 4419193 latu apmērā saskaņā ar Noteikumu Nr.2 pielikumu.

 1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz pārskata perioda beigām 9763 latu apmērā saskaņā ar Noteikumu Nr.2 pielikumu.
 2. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu 1 272 404 latu apmērā, tajā skaitā:
  1. pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās

   apdrošināšanas obligātajām iemaksām 951 410 latu apmērā;

  2. interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 93 405 latu apmērā;
  3. speciālajai pirmskolas izglītības iestādei bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 103 114 latu apmērā;
  4. piecgadīgo un sešgadīgo apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 44 177 latu apjomā;
  5. tautas mākslas pašdarbības kolektīvu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 298 latu apmērā;
  6. investīcijām Cēsu pamatskolas ( 500 skolēniem) celtniecībai 75 000 latu apjomā.

5. Apstiprināt pārējo norēķinu apjomu 64 760 latu apmērāsaskaņā ar Noteikumu Nr.2 pielikumu Nr.2.

6.Apstiprināt maksājumus no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām116 503 latu apmērā, tajā skaitā:

  1. profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu daļējai pedagogu darba samaksai un

   valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 91 538 latu apmērā;

  2. mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 24 965 latu apmērā.

7.Apstiprināt maksājumus no citiem budžetiem 11 260 latu apmērā,tajā skaitā:

  1. dzīvnieku patversmes uzturēšanai 3 402 latu apmērā;
  2. īslaicīgā algotā pagaidu sabiedriskā darba organizēšanai 3 060 latu apmērā;
  3. Valsts budžeta papildus finansējums draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijai 4 798 latu apmērā.

8.Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 356 536 latu apmērā unizdevumos 371 210 latu apmērā saskaņā ar Noteikumu Nr.2 pielikumu Nr.3.

9.Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistībupārskatu saskaņā ar Noteikumu Nr.2 pielikumu Nr.4.

10. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji apstiprina iestāžu unnodaļu ieņēmumu un izdevumu tāmes."

 1. Papildināt lēmuma ar 11.un 12. punktiem šādā redakcijā:

" 11. Noteikt, ka programmas 08.120 "Sporta pasākumi"sporta klubu finansējums nav paredzēts kapitāliem izdevumiem.

12. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderuar rīkojumu piešķirt līdzekļus sporta klubu rīkotajiem pasākumiem budžetā sportaklubu atbalstam paredzēto līdzekļu ietvaros par pieprasījumiem līdz Ls 200. "

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv