Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā

 

APSTIPRINĀTI

Ar Cēsu novada domes sēdes 22.06.2010.

Lēmumu Nr. 355 (prot.Nr.8, 19.p.)

 

 

Cēsu novada domes 22.06.2010. Saistošie noteikumi Nr.24

“Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā”

 

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"

14.panta pirmās daļas 3.p. un 21.panta pirmās daļas 15.p., likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.p. un Ministru kabineta 28.03.2005. noteikumiem Nr. 480 “Noteikumi par

kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”

I. Vispārīgie jautājumi

1.      Šie saistošie noteikumi nosaka nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā apmēru, samaksas kārtību un personu loku, kuras pilnībā atbrīvotas no pašvaldības noteiktās nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā maksāšanas. 

2.      Nodevas maksātāji - fiziskas vai juridiskas personas, vai individuālā darba veicēji, kuri vēlas veikt tirdzniecību publiskās vietās.

  1. Zemnieku, zemnieku saimniecību, zvejnieku, zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu (komersantu), individuālo darba veicēju un fizisko personu pašu ražotās vai iegūtās produkcijas realizācija tiek pielīdzināta tirdzniecībai publiskās vietās un apliekas ar pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās.
  2. Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās individuālā darba veicēji un juridiskās personas, kuras realizē importētās pārtikas un nepārtikas preces, kā arī Latvijā rūpnieciski ražotās pārtikas un nepārtikas preču realizācija pašvaldības neorganizētajos gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās, tiek pielīdzināta tirdzniecībai publiskās vietās un apliekas ar pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās.
  3. Nodevas apmēru par tirdzniecību gadatirgos Cēsu pilsētas tirgus teritorijā regulē saistošie noteikumi par nodevu par tirdzniecību gadatirgos.

II. Nodevas objekts un likme

  1. Nodevas objekts un likme :

   

 

Nodevas objekts

Likme Ls

par 1 tirdzniecības vietu 1 diennaktī

Likme Ls

par 1 tirdzniecības vietu 1 mēnesī

6.1.

Pašu izgatavoti mākslas  un amatniecības izstrādājumi  

6.1.1.

uzrādot amatnieka vai daiļamata meistara vai individuālā darba veicēja apliecību

2.00

10.00

6.1.2.

bez amatnieka vai daiļamata meistara vai individuālā darba veicēja apliecības

4.00

30.00

6.2.

Ziedu, zaru, izgatavotu izstrādājumu  tirdzniecība

6.2.1.

pašaudzētu ziedu

0.50

5.00

6.2.2.

iepirktu ziedu

4.00

30.00

6.3.

Augļu, ogulāju, dekoratīvo stādmateriālu, puķu un dārzeņu stādu, dēstu, sīpolu, gumu, ziemcietes un sēklu tirdzniecība

6.3.1.

pašu audzēto- uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām

0.50

5.00

6.3.2.

iepirktu

4.00

30.00

6.3.3.

mežu reproduktīvo materiālu

2.00

15.00

6.4.

Savvaļas ogas, augļu, riekstu, sēņu,  ziedu tirdzniecība

0.00

0.00

6.5.

Saldējuma tirdzniecība

2.00

15.00

6.6.

Preses izdevumu tirdzniecība

1.00

10.00

6.7.

Grāmatu tirdzniecība

2.00

15.00

6.8.

Lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība

0.00

0.00

6.9.

Zemnieku saimniecībās, zvejnieku saimniecībās un individuālajos uzņēmumos vai fizisko personu saražoto lauksaimniecības produkciju tirdzniecība, ja tirgotājs ir pats ražotājs

2.00

15.00

6.10.

Importēto pārtikas vai nepārtikas preču tirdzniecība, ja tirgotājs ir juridiska persona vai individuālā darba veicējs

5.00

30.00

6.11.

Tirdzniecība ar Latvijā rūpnieciski saražotām pārtikas vai nepārtikas precēm, ja tirgotājs ir juridiska persona vai individuālā darba veicējs

2.00

15.00

6.12.

Atrakcija (t.sk.izjādes ar dzīvniekiem un citi veidi), loterijas, prezentācijas

4.00

30.00

6.13.

Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām, kas atbilst sanitārajām un higiēnas normām

6.13.1.

Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām un kvass, bezalkoholiskie dzērieni, kas atbilst sanitārajām un higēnas normām

10.00

 

6.13.2.

Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām un ar alkoholiskajiem dzērieniem (alus, sidrs, fīzs), kas atbilst sanitārajām un higiēnas normām

15.00

 

6.14.

Dzērienu tirdzniecība

6.14.1.

kvasa un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecību

2.00

15.00

6.14.2.

Alus, fīzu, sidru tirdzniecība (līdz 6 procentpunktiem)

10.00

 

6.14.3.

alkoholisko dzērienu tirdzniecība, ja tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence ar dažādām uzkodām kompleksā, un pasākuma norise virs 3 stundām

30.00

  

6.14.4.

alkoholisko dzērienu tirdzniecība (vīns, šampanietis), ja tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence un dažādām uzkodām kompleksā, un pasākuma norise ir mazāk par 3 stundām (līdz 14 procentpunktiem)

10.00

 

6.15.

Tirdzniecība ar karstvīnu

3.00

  

6.16.

Tirdzniecība ar karstvīnu, bezalkoholiskiem dzērieniem un dažādām uzkodām kompleksā

5.00

   

 

7.      No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā atbrīvojami:

7.1.   Cēsu novada pašvaldības vai Cēsu novada pašvaldības iestāžu organizēto pasākumu sadarbības līgumu partneri vai sponsori;

7.2.   Cēsu pilsētas vecpilsētas teritorijas, kuru ierobežo Lenču, Palasta un Valņu ielas, veikalu īpašnieki vai nomnieki, kuri vēlas veikt tirdzniecību pašvaldības noteiktajā tirdzniecības vietā Cēsu pilsētas vecpilsētas teritorijā;

7.3.   personas, kurām noslēgti zemes nomas līgumi par stacionāras vai īslaicīgas tirdzniecības vietas izvietošanu;

7.4.   veikalu īpašnieki vai nomnieki, kuri vēlas veikt tirdzniecību savā īpašumā;

7.5.   skolēnu mācību uzņēmumi, kuri reģistrēti biedrībā „Junior Achievement – Latvija”.

III. Nodevas maksāšanas kārtība

8.      Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu maksas likmes.

9.      Nodeva šo noteikumu noteiktajā apmērā, iemaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.

10.  Nodeva iemaksājama Cēsu novada pašvaldības budžetā, ko iemaksā Cēsu novada pašvaldības (Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā), Vaives pagasta pārvaldes („Kaķukrogs”, Vaives pagastā, Cēsu novadā) vai pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (Pils laukums 5, Cēsīs, Cēsu novadā) kasē vai bankas kontā.

IV. Noslēguma jautājumi

  1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
  2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 15.05.2003. Saistošie noteikumi Nr.8 ‘’Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā’’ un tajos veiktie grozījumi.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada domes

priekšsēdētājs                                                              /paraksts/                     G.ŠĶENDERS            

 

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada domes Administratīvās

nodaļas vadītāja                                                                                                           I.SIRMĀ

Cēsīs, 22.06.2010.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv