Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā
Apstiprināti

ar Cēsu pilsētas domes sēdes

lēmumu 15.05.2003., prot.Nr.10, § 26

Saistošie noteikumi Nr. 7

Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā

Izdoti saskaņā ar likuma
”Par pašvaldībām” 14.un 21.pantu,
LR MK 06.10.1998.noteikumiem Nr. 388

“Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos,

gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”

(grozījumi un papildinājumi izdarīti

08.04.2004.,prot.Nr.9, 17.p.

08.07.2004.,prot.Nr.15, 34.p.)

 

 

I Noteikumos minētie termini

1.1. Gadatirgus- vienreizēja, īslaicīga dažādu preču tirdzniecība, kas ilgst no vienas līdz trim dienām (izņemot Ziemassvētku gadatirgu, kas ilgst līdz vienam mēnesim) un, kuru tirgus teritorijā, sporta laukumā vai citā pašvaldības norādītā vietā organizē sakarā ar svētkiem vai sezonas darbu pabeigšanu laukos (piemēram, rudens gadatirgi) vai, kas saistīta ar noteiktām kalendāra dienām (piemēram, Mārtiņdienas tirgus). Vienlaikus ar pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību var organizēt kultūras, sporta un citus pasākumus;

 1. Ielu tirdzniecība- tirdzniecība pašvaldības speciāli norādītās publiskās vietās;

 2. Izbraukuma tirdzniecība- tirdzniecība pašvaldības speciāli norādītās publiskās vietās pasākumu laikā, ar tiesībām tirgoties ar alkoholiskajiem dzērieniem;

 3. Publiska vieta- ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, dzelzceļa staciju un autoostu zāles, kā arī parki un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota pašvaldības zeme.

 4. Tirdzniecības atļauja - Cēsu pilsētas domes izsniegta speciāla rakstveida atļauja, kas apliecina, ka juridiska vai fiziska persona ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saskaņojusi ar pašvaldību tirdzniecības vietu, laiku un tirdzniecībai paredzēto preču sortimentu, un, pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas, pilnā apmērā samaksājusi pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskā vietā vai ir atbrīvota no pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskā vietā maksāšanas.

 5. Tirdzniecības vieta-

  1. stacionāra– teritorija un būve, kura, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.112 ‘’Vispārējie būvnoteikumi’’ 15.punktu, var tikt uzstādīta un nedemontējot ekspluatēta ne ilgāk par 10 gadiem, un viegli saliekams un izjaucams tirdzniecības tehniskais aprīkojums, kurš tiek demontēts sezonas beigās. Par stacionāras tirdzniecības vietas

   izmantošanu tiek noslēgts zemes nomas līgums vai izsniegta tirdzniecības atļauja šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Tirdzniecība atļauta tikai izmantojot kases aparātu.

  2. īslaicīga– teritorija, kurā laikā no vienas dienas, līdz vienai sezonai tiek uzstādīts viegli saliekams un izjaucams tirdzniecības tehniskais aprīkojums ar nosacījumu, ka no rīta tas tiek uzstādīts un vakarā – demontēts. Par īslaicīgas tirdzniecības vietas izmantošanu tiek izsniegta tirdzniecības atļauja šajos noteikumus noteiktajā kārtībā;

  3. punktveida– teritorija, kurā īslaicīgi (no 1 (vienas) stundas līdz 1(vienai) dienai) var novietot mobilu (velosipēdu, motovelosipēdu u.tml. atbilstoši, piemēram, aprīkotu ar saldētavu) pārvietošanās līdzekli. Par punktveida tirdzniecības vietu tiek izsniegta tirdzniecības atļauja, šajos noteikumus noteiktajā kārtībā, nenorādot konkrētu apstiprinātā tirdzniecības vietu plānā iemarķētu teritoriju;

  4. pasākumu laikā – teritorija, kura tiek izmantota viegli saliekamu un izjaucamu tirdzniecības tehnisko aprīkojumu uzstādīšanai tikai noteiktu- Cēsu pilsētas domes apstiprinātu pasākumu laikā.

 6. Tirgotāji- LR reģistrētas juridiskas personas, individuālā darba veicēji un fiziskas personas, kas saskaņā ar statūtiem, patentiem, reģistrācijas apliecībām vai izziņām, pēc pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksāšanas un atļaujas par tirdzniecību publiskās vietās saņemšanas, realizē preces vai savus ražojumus šajos noteikumos noteiktajās vietās un kārtībā.

II Vispārīgie jautājumi.

  1. Šie noteikumi attiecas uz visiem tirgotājiem, kuri vēlas realizēt vai realizē preces vai savus ražojumus Cēsu pilsētas domes, turpmāk tekstā Domes, noteiktajās Cēsu pilsētas ielu tirdzniecības vai publiskās tirdzniecības vietās, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

  2. Šie noteikumi nosaka tirdzniecības atļaujas saņemšanas un tirdzniecības kārtību ielu tirdzniecībā un tirdzniecībā publiskās vietās.

  3. Ielu tirdzniecība un tirdzniecība publiskās vietās Cēsu pilsētā un tirdzniecība gadatirgos un izbraukuma tirdzniecība ir atļauta visu gadu un to regulē LR spēkā esošie normatīvie akti.

  4. Dome, organizējot tirdzniecību publiskās vietās:

   1. nosaka tirdzniecības vietas;

   2. nosaka nodevas par tirdzniecību publiskās vietās apmēru;

   3. iekasē nodevu par tirdzniecību publiskās vietās;

   4. izsniedz atļaujas tirdzniecībai publiskās vietās;

   5. kontrolē atļaujās tirdzniecībai publiskās vietās minēto nosacījumu izpildi;

   6. tirdzniecības laikā un tirdzniecības vietās nodrošina kārtību.

  5. Dome izsniedz tirdzniecības atļauju un iekasē pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās, ja zemnieki, zemnieku saimniecības, zvejnieki, zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, individuālā darba veicēji un fiziskās personas gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās grib realizēt pašu ražoto vai iegūto produkciju.

  6. Dome izsniedz tirdzniecības atļauju un iekasē pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās, ja individuālā darba veicēji un juridiskās personas, kuras publiskās vietās grib realizēt importētas pārtikas un nepārtikas preces, kā arī Latvijā rūpnieciski ražotās pārtikas un nepārtikas preces.

  7. Tirdzniecības vietās ir tiesīgas tirgoties juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji, kuri realizē šādas preces:

   1. pašu izgatavotos mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus;

   2. ziedus;

   3. pašu izaudzētos augļus, dārzeņus, ogas, stādus un dēstus, uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām;

   4. savvaļas augus, ogas, sēnes un riekstus saskaņā ar likumu "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu";

   5. kvasu un alu no cisternām (mucām), bezalkoholiskos dzērienus;

   6. karstās uzkodas no speciālām iekārtām, ja tās atbilst sanitārajām un higiēnas normām;

   7. saldējumu;

   8. preses izdevumus un grāmatas;

   9. zemnieku saimniecībās, zvejnieku saimniecībās un individuālajos uzņēmumos vai fizisko personu saražoto produkciju, ja tirgotājs ir pats ražotājs;

   10. importētās pārtikas vai nepārtikas preces, ja tirgotājs ir juridiska persona vai individuālā darba veicējs;

   11. Latvijā rūpnieciski saražotas pārtikas vai nepārtikas preces, ja tirgotājs ir juridiska persona vai individuālā darba veicējs;

   12. bezalkoholiskos dzērienus, alu ar dažādām uzkodām kompleksā;

   13. alkoholiskos dzērienus, ja tirgotājs ir juridiska persona, kuram ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence;

   14. sīkdzīvniekus.

  8. Tirdzniecības saskaņošana nepieciešama:

   1. ar Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju, pilsētas galveno arhitektu- par tirdzniecības vietu izvietojumu un estētisko noformējumu;

   2. ar Cēsu pilsētas Būvvaldi- par stacionāras tirdzniecības vietas izvietojumu un estētisko noformējumu;

   3. ar Pārtikas un veterināro dienestu- par pārtikas preču tirdzniecību pilsētā.

   2.8.4.tirdzniecības dalībnieki saskaņo reklāmas izvietošanu tirdzniecības vietā ar Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju, pilsētas galveno arhitektu.

  9. Par normatīvo aktu un kārtības ievērošanu tirdzniecības vietā ir atbildīga tirdzniecības atļaujā norādītā persona.

  10. Pirmtiesības uz tirdzniecības vietas izmantošanu ir Domes norādīto tirdzniecības vietu pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai nomniekiem, kuri nodarbojas ar atbilstošu saimniecisko darbību.

  11. Teritorijas, kas nav norādītas šiem noteikumiem pievienotājā apstiprinātajā tirdzniecības vietu plānā, izmantošana tirdzniecības vajadzībām, pēc tirgotāja pieteikuma, tiek atsevišķi izskatīta Cēsu pilsētas būvvaldē un apstiprināta Cēsu pilsētas Tautsaimniecības komitejā.

III Kārtība kādā Dome izsniedz tirdzniecības atļaujas

  1. Pieteikumu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā var iesniegt darba laikā Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļā.

  2. Pieteikumu par tirdzniecību publiskās vietās u.c. dokumentus iesniedz persona, kura uzņemas atbildību par šajos noteikumos noteikto prasību izpildes nodrošināšanu attiecīgajā pasākumā.

  3. Pieteikumā norāda:

   1. pieteikuma iesniedzēju- juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese;

   2. atbildīgo personu par šo u.c. LR spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu ievērošanu- vārds, uzvārds, kontakttālrunis;

   3. darbības veidu vai preču sortimentu;

   4. tirdzniecības norises laiku un ilgumu;

   5. mūzikas atskaņošanas laiku;

   6. iespējamās tirdzniecības vietas un nepieciešamo tirdzniecības platību.

  4. Lai saņemtu tirdzniecības atļauju, pieteikumam jāpievieno sekojošu dokumentu kopijas:

   1. juridiskās personās reģistrācijas apliecība vai individuālā darba reģistrācijas apliecība vai patents.

   2. fiziskās personas, kura atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības laikā, personu apliecinoša dokumenta kopija;

   3. atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās speciālās atļaujas (licences);

   4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kases aparāta tehniskā pase;

   5. limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi;

   6. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņa- gadījumos, ja tiek tirgotas pārtikas preces;

   7. vienošanās ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par sauso atkritumu savākšanu;

   8. ēkas īpašnieka vai nomnieka atteikšanās no ielu tirdzniecības ēkas piegulošajā teritorijā tirdzniecības vietas pieprasītāja pieprasījumā norādītajā laikā.

  5. Tirdzniecības vietas pieteicējs iesniedz Domei pieteikumu par tirdzniecību publiskā vietā Cēsu pilsētā vismaz 3(trīs) dienas pirms attiecīgā pasākuma un pieteikuma pielikumā minētos dokumentus ne vēlāk kā 1(vienu) stundu pirms tirdzniecības uzsākšanas.

  6. Dome pieteikumu par gadatirgus vai stacionāras tirdzniecības vietas izvietošanu Cēsu pilsētā izskata un sniedz atbildi pieteikuma iesniedzējam 15 (piecpadsmit) dienu laikā.

  7. Dome izsniedz tirdzniecības atļauju, ja:

   1. tirdzniecības atļaujas pieprasītājs šo noteikumu noteiktajā kārtībā iesniedzis šajos noteikumos minēto dokumentu kopijas, pēc Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas darbinieku pieprasījuma uzrādot iesniegto dokumentu oriģinālus;

   2. tirdzniecības atļaujas pieprasītājs uzrāda dokumentāru apliecinājumu, ka ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;

   3. tirdzniecības atļaujas pieprasītājam normatīvajos aktos noteikto preču tirdzniecībai ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts kases aparāts, ko apliecina tehniskā pase.

  8. Tirdzniecības atļaujas izsniedz Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas darbinieki.

  9. Tirdzniecības atļaujā norāda:

   1. tirdzniecības atļaujas saņēmēju- juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr. adrese vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese;

   2. tirdzniecības atļaujas saņēmēja personu, kura ir atbildīga par šo u.c. LR spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu ievērošanu (vārds, uzvārds, kontakttālrunis);

   3. tirdzniecībai paredzēto preču sortimentu;

   4. tirdzniecības norises datumu un laiku;

   5. mūzikas atskaņošanas laiku;

   6. tirdzniecības vietu;

   7. tirdzniecība atļaujas izsniedzēja vārdu, uzvārdu, amatu, paraksts;

   8. tirdzniecības atļaujas izsniegšanas datumu un derīguma termiņu.

  10. Vienu dienu pirms pasākuma norises Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļā interesenti var iepazīties ar tirgotāju izvietojuma plānu attiecīgajā pasākumā.

  11. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Pēc atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās jāsaņem jauna atļauja.

IV Tirgotāju pienākumi

  1. Šajos noteikumos minētās preces ielu tirdzniecības vietās ir tiesīgas realizēt juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji, kuri samaksājuši pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskā vietā un saņēmuši atļauju tirdzniecībai publiskā vietā.

  2. Tirgotājiem jānodrošina, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrastos šādi dokumenti:

   1. dokuments, kas apliecina tirgotāja tiesības izmantot attiecīgo tirdzniecības vietu (Domes izsniegta tirdzniecības atļauja, zemes gabala īpašumtiesību apliecinošs dokuments);

   2. uzņēmuma reģistrācijas apliecības vai individuālā darba veicēja reģistrācijas apliecības vai patenta kopija;

   3. pārdošanā esošo preču pavaddokumenti, kas noformēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

   4. dokumenti, kas noteiktā kārtībā apliecina preču izcelsmi, kvalitāti un drošumu;

   5. limitēto dabas resursu ieguves atļauja, ja tā ir nepieciešama;

   6. pārdevēja personiskā medicīniskā grāmatiņa, ja tiek realizētas pārtikas preces;

   7. informatīvā izkārtne par tirgotāju.

   8. ja tiek realizēti alkoholiskie dzērieni, t.sk., alus un alkoholiskie kokteiļi, tirgotājam jānodrošina, ka tirdzniecības vietā tiek novietota izkārtne ar norādi par to, ka “Pirms alkoholisko dzērienu, t.sk., alus vai tabakas izstrādājumu pārdošanas, tirgotājam ir tiesības pārliecināties par klienta vecumu, pieprasot klientam uzrādīt personu un vecumu apliecinošu dokumentu”.

   (papildinājumi izdarīti 08.04.2004.,prot.Nr.9, 17.punkts)

  3. Tirgotājs tirdzniecības vietā izvieto izkārtni, kurā norādīts uzņēmuma (komersanta) nosaukums un kontaktinformācija, tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā un kontakttelefons, pārdevēja vārds un uzvārds.

  4. Tirdzniecības vietā nedrīkst atrasties dokumentos nenorādītas preces un kases aparāta kasē- nereģistrētas naudas summas.

  5. Aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai juridiskajai vai fiziskajai personai.

  6. Visa veida objektiem un iekārtām, ko izmanto tirdzniecībai jāatbilst sanitārajām un higiēniskajām prasībām. Tirdzniecība nedrīkst traucēt transporta un gājēju kustībai un bojāt pilsētvidi.

  7. Iekārtas jāuztur kārtībā, tām jābūt tīrām un bez bojājumiem.

  8. Katrā tirdzniecības objektā, kas atrodas publiskā vietā, jābūt tvertnei atkritumu savākšanai.

  9. Alkoholiskos, bezalkoholiskos dzērienus, sulas vai alu var pārdot tikai vienreizējas lietošanas glāzēs.

  10. Aizliegts izmantot vienreizējās lietošanas traukus vairākkārt.

  11. Saldējuma tirdzniecības vietām jābūt nodrošinātām ar izotermiskām iekārtām vai aukstumiekārtām. Aizliegts pārdot izkusušu un otrreiz sasaldētu saldējumu.

  12. Tirdzniecības vieta tirdzniecības laikā jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas tirdzniecības vieta jāsakārto arī 3 (trīs) metru rādiusā.

  13. Tirdzniecības laikā jāievēro mazumtirdzniecības noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti, kā arī atsevišķu preču aprites, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai reklamēšanas īpašā kārtība, kas noteikta normatīvajos aktos.

  14. Kases aparāta izmantošanu tirdzniecībā nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti.

  15. Aizliegts tirgoties no transporta līdzekļiem, izņemot speciāli tirdzniecībai aprīkotus transporta līdzekļus.

  16. Tirgotāja pienākums savā darbības laikā ievērot Alkoholisko dzērienu aprites likumu un 01.04.2004.LR MK noteikumu Nr.232 “Akcīzes preču aprites kārtība”, u.c. normatīvos aktus, kas regulē tirdzniecību.”

   (grozījumi izdarīti 08.07.2004.,prot.Nr.12, 34.punkts)

  17. Tirgotājam ir tiesības, pirms alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu pārdošanas, pārliecināties par klienta vecumu, pieprasot klientam uzrādīt personu un vecumu apliecinošus dokumentus.”

(papildinājumi izdarīti 08.04.2004.,prot.Nr.9, 17.punkts)

V Uzraudzība un kontrole

  1. Tirdzniecības vietu darbības uzraudzību un kontroli veic:

   1. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas darbinieki,

   2. Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas darbinieki un Cēsu pilsētas domes būvvaldes darbinieki par šo noteikumu 2.8.-2.9.punkta ievērošanu;

   3. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas,

   4. Valsts policijas un Cēsu pilsētas pašvaldības policijas darbinieki;

   5. Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas;

   6. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas;

   7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas.

  2. Pēc šo noteikumu 5.1. punktā minēto institūciju amatpersonu pieprasījuma pārdevējam jāuzrāda šo noteikumu 4.2.punktā minētie dokumenti vai to kopijas, kā arī pēc šo amatpersonu lūguma - pārdodamā prece.

VI Atbildība

  1. Tirdzniecība atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās un ar tām precēm, kuras minētas šo noteikumu pielikumos. Tirdzniecība ārpus minētajām tirdzniecības vietām un tirdzniecības vietās minētajiem preču veidiem, kā arī tirdzniecība publiskās vietās bez attiecīgas Domes atļaujas ir atzīstama par tirdzniecību neatļautās vietās.

  2. Kases aparāta kasē esošās nereģistrētās naudas summas uzskatāmas par slēpto ienākumu un reģistrējamas kases aparātā, par to paziņojot attiecīgo institūciju amatpersonām.

  3. Par šo noteikumu pārkāpšanu, kā arī par tirdzniecību neatļautās vietās un par tirdzniecību bez tirdzniecības atļaujas, šo noteikumu 5.1.punktā minēto institūciju amatpersonas sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un paziņo par konstatēto pārkāpumu attiecīgajām institūcijām, kā arī informē Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas darbiniekus.

  4. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un sodu par administratīvo pārkāpumu līdz Ls 50,- (piecdesmit latiem) uzliek Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija.

  5. Par šo noteikumu prasību neievērošanu šo noteikumu 5.1.punktā minētās amatpersonas ir tiesīgas, sastādot administratīvo protokolu, anulēt tirdzniecības atļauju, bez kompensācijas izmaksas, ja:

   1. tirgotājs sniedzis apzināti nepatiesas ziņas;

   2. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta;

   3. bez saskaņošanas ar Domi mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;

   4. tirdzniecības atļaujā norādītajā laikā tirdzniecība nav uzsākta;

   5. tirdzniecības atļauja nozaudēta;

   6. pēc šo noteikumu 5.1.punktā minēto institūciju amatpersonu lūguma nevar uzrādīt šo noteikumu 4.2.punktā minētos dokumentus;

   7. netiek pildītas LR spēkā esošo normatīvo aktu un šo noteikumu prasības.

VII Noslēguma jautājumi

  1. Gadatirgi, ielu tirdzniecība un izbraukuma tirdzniecība atklātās vietās (teritorijās), kas šo noteikumu izpratnē nav publiskas vietas, ir atļauta tikai tad, ja attiecīgās teritorijas īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, šo noteikumos noteiktajā kārtībā, iegūst tiesības attiecīgās tirdzniecības organizēšanai.

  2. Pielikumā:

   1. Cēsu pilsētā noteiktais tirdzniecības vietu plāns (skat. pielikumu Nr.1).

   2. Cēsu pilsētā noteiktajās tirdzniecības vietās realizējamo preču sortiments (skat. pielikumu Nr.2).

   3. Pieteikuma forma tirdzniecībai publiskās vietās (skat. pielikums Nr.3)

   4. Tirdzniecības atļaujas forma (pielikums Nr.4).

   5. Informatīvās izkārtnes par tirgotāju forma (skat. pielikums Nr.5).

 

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 


Pielikums Nr. 2

 

Cēsu pilsētā noteiktajās tirdzniecības vietās realizējamo preču sortiments

Nr p.k

Tirdzniecības vieta Cēsīs

Tirdzniecības vietas veids

Realizējamās preces sortiments, saskaņā ar šo noteikumu

1.

Pils parkā Kārļa kalnā

stacionāra

2.7.6.,

2.7.12.

2.

Pils parkā gar sēdvietām

Tirgošanās nav paredzēta, izņemot bērniem organizētajos pasākumos

2.7.7.,

2.7.,9.,

2.7.10.

3.

Pils parkā esošajā kioskā, ja kiosks tiek demontēts

Stacionāra; īslaicīga, pasākumu laikā

2.7.1.,

2.7.7.,

2.7.8.,

2.7.10.,

2.7.12.

4.

Pils laukumā

Pasākumu laikā

2.7.1.,

2.7.2.,

2.7.5.- 2.7.13.

5.

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumā

Stacionāra, punktveida

2.7.3.,

2.7.7.- 2.7.9.

2.7.12.(bez alus)

6.

Pils dārzs, ja tiek izveidota amatnieku pilsētiņa tās kompleksā

Pasākumu laikā; stacionāra

2.7.1.,

2.7.2.,

2.7.5.- 2.7.13.

7.

Torņa ielā pie Pils dārza vārtiem

Pasākumu laikā

2.7.1.

8.

Zemes gabals Lielā Katrīnas ielā 4,6,8,10 (Kentaura skvērs)

Pasākumu laikā, saskaņojot ar zemes īpašniekiem.

2.7.1.,

2.7.5.- 2.7.12

9.

Neapbūvēta teritorija starp Rīgas, Lielās Katrīnas ielām un Rožu laukumu

Pasākumu laikā, saskaņojot ar zemes īpašniekiem

2.7.1.,

2.7.5.-2.7.12

10.

Līvu laukumā

Punktveida, pasākumu laikā

2.7.1.,

2.7.2.,

2.7.5.- 2.7.12.

11.

Rožu laukumā

Punktveida, pasākumu laikā

2.7.1.,

2.7.2.,

2.7.5.- 2.7.12.

12.

Pie ēkas Rīgas ielā 24

Stacionāra, īslaicīga (tikai ēkas Rīgas ielas 24 īpašnieka vai nomnieka vajadzībām)

 2.7.6.,

2.7.12

13.

Uz ietves pie Rīgas ielas 14

Punktveida, īslaicīga

2.7.5.(bez cisternām), 2.7.7.

14.

Zemes gabalā Rīgas ielā 8 pret Lielo Skolas ielu

Stacionāra, īslaicīga (tikai Rīgas ielas 8 īpašnieka vai nomnieka vajadzībām)

 

15.

Pie ēkas Rīgas ielā 7(2)

īslaicīga (tikai ēkas Rīgas ielā 7 (2) nomnieka vajadzībām)

2.7.5.- 2.7.8.

16.

Pie ēkām Rīgas ielā 5,7

Punktveida

2.7.1.,

2.7.7.,

2.7.8.

17.

Pie ēkas Rīgas ielā 3

Īslaicīga ( tikai ēkas daļas Rīgas ielā 3 īpašnieka vajadzībām)

2.7.9.,

2.7.12.

18.

Zemes gabalā Pils ielā 1/3

Stacionāra, Īslaicīga

2.7.9.- 2.7.12.

19.

Zemes gabalā Lenču ielā 5

Stacionāra, īslaicīga (tikai Lenču ielas 5 īpašnieka vai nomnieka vajadzībām)

2.7.5. -2.7.7.,

2.7.9.- 2.7.11.

20.

Zemes gabalā Lenču ielā 4

Stacionāra, īslaicīga (tikai Lenču ielas 4 daļas īpašnieka vajadzībām)

2.7.6.,

2.7.7.,

2.7.11.

21.

Terasē pie ēkas Vienības laukumā 1

īslaicīga (tikai Vienības laukumā 1 īpašnieka vajadzībām)

2.7.6.,

2.7.7.,

2.7.11.

22.

Pie ēkas Vienības laukumā 2

Punktveida, īslaicīga

2.7.7.,

2.7.9.,

2.7.11.

23.

Pie ēkas Raunas ielā 17

Stacionāra, īslaicīga (tikai Raunas ielas 17 nomnieka vajadzībām)

2.7.6.,

2.7.7.,

2.7.11.

24.

Pie ēkas Raunas ielā 15

Īslaicīga, punktveida

2.7.7.,

2.7.10.

25.

Pie ēkas Niniera ielā 6

īslaicīga (tikai Niniera ielas 6 īpašnieka vajadzībām)

2.7.6.,

2.7.7.,

2.7.11.

26.

Uz ēkas Uzvaras bulvārī 1 jumta

Īslaicīga (tikai ēkas Uzvaras bulvārī 1 īpašnieka vai nomnieka vajadzībām)

2.7.7.,

2.7.9.- 2.7.13.

27.

Pie ēkas Uzvaras bulvārī 1

Īslaicīga, punktveida

2.7.2.,

2.7.7.,

2.7.9.,

2.7.10.

28.

Pie ieejas tirgū no Uzvaras bulvāra puses

Īslaicīga, punktveida

2.7.2.,

2.7.7.

29.

Pie ēkas Uzvaras bulvārī 4

Īslaicīga, punktveida

2.7.1.,

2.7.9.,

2.7.10.

30.

Pilsētas stadiona teritorijā Valmieras ielā 6

Pasākumu laikā, punktveida

2.7.5.-2.7.7.,

2.7.9.- 2.7.11.

31.

Raunas ielā 13

punktveida

2.7.1.,

2.7.2.,

2.7.7.

32.

Raunas ielā 12

Īslaicīga, stacionāra ( tikai ēkas Raunas ielā 12 nomnieka vajadzībām), punktveida

2.7.3.,

2.7.7.,

2.7.9.- 2.7.11.,

2.7.13.

33.

Raiņa ielā 33

Īslaicīga, punktveida

2.7.7.,

2.7.10.

34.

Stacijas laukumā 5 un uz perona

Īslaicīga, punktveida

2.7.7.,

2.7.10.

35.

Vienības laukums

Pasākumu laikā

2.7.6.,

2.7.7.,

2.7.9.- 2.7.11.

36.

Mazā Katrīnas iela 8

Stacionāra, īslaicīga, (tikai ēkas Mazā Katrīnas ielā 8 īpašnieka vai nomnieka vajadzībām)

2.7.6.,

2.7.7.,

2.7.11.

37.

Valmieras iela 2

Īslaicīga

2.7.1.4

38

Rīgas iela 25

Stacionāra, īslaicīga (tikai ēkas Rīgas ielas 25 īpašnieka vai nomnieka vajadzībām)

 2.7.6.,

2.7.12

 


Pielikums Nr. 3

Cēsu pilsētas domei

Reģ. nr. 90000031048

Cēsis, Raunas iela 4

_________

juridiskas personas nosaukums,

fiziskas personas vārds, uzvārds

____________

juridiskas personas reģ. Nr, fiziskas personas kods

individuālā darba veicēja reģ. nr./ patenta Nr.

_________________

Adrese

________________

kontakttālrunis

pieteikums

tirdzniecībai publiskā vietā Cēsīs

Lūdzu Cēsu pilsētas domi izskatīt iespēju piešķirt tirdzniecības vietu _____ kv.m. platībā Cēsīs, ____________________ vai ___________________ vai _____________, tirdzniecībai ar ___________, laika posmā no _______.gada “___.”______________ plkst. _______ līdz ______.gada “___.”_____________ plkst. ________. Mūzikas atskaņošanas laiks _____________

_____________________________________________________________________

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Cēsu pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem un citiem LR spēkā esošo normatīvajiem aktiem, kas nosaka tirdzniecības kārtību publiskās vietās. Atbildīgā persona par normatīvo aktu noteikumu ievērošanu _____________________, amats ________________________ ____________, kontakttālrunis ___________.

Pielikumā:

 1. Juridiskās personās reģistrācijas apliecības vai individuālā darba reģistrācijas apliecības vai patenta kopija- ___ lapa.

 2. Fiziskās personas, kura atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības laikā, personu apliecinoša dokumenta kopija- ___ lapas.

 3. Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamo speciālo atļauju (licenču) kopijas - ___ lapas.

 4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kases aparāta tehniskās pases kopija- ___ lapa.

 5. Limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi, kopija- ___ lapa.

 6. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņas (ja tiek tirgotas pārtikas preces) kopija- ___ lapas.

 7. Vienošanās ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par sauso atkritumu savākšanu- kopija- ___ lapas.

 8. Ēkas īpašnieka vai nomnieka atteikšanās no ielu tirdzniecības ēkas pieguļošajā teritorijā tirdzniecības vietas pieprasītāja pieprasījumā norādītajā laikā- ___ lapa.

___________.gada “___.”________ _____________

z.v. paraksts


Pielikums Nr. 4

Latvijas Republika

Cēsu pilsētas dome

Cēsis, Raunas iela 4, tel. 4124571, fax.4124571

Reģ Nr. 90000031048, PVN Nr. LV90000031048

Norēķina konta Nr. 04-013130835 a/s LUB Cēsu fil. kods UNLALV2X004

Cēsis

_____ Nr.____

_______________

juridiskas personas nosaukums,

fiziskas personas vārds, uzvārds

_____________

juridiskas personas reģ. Nr, fiziskas personas kods

individuālā darba veicēja reģ. nr./ patenta Nr.

___________

Adrese

Atļauja

tirdzniecībai publiskā vietā Cēsīs

Cēsu pilsētas domeatļauj veikt tirdzniecību un pilnvaro _________________ iekārtot tirdzniecības vietu tirdzniecībai publiskā vietā.

Tirgotāja vārds, uzvārds, telefons _____________

Preču sortiments ______________

Tirdzniecības vieta ____________

Tirdzniecības laiks _____________

Mūzikas atskaņošanas laiks _____________

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Saistošo noteikumu un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.

Atļauja derīga no _______.gada “___.”______________ plkst. _______ līdz ______.gada “___.”_____________ plkst. ________, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un / vai reģistrācijas apliecību.

Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītāja ___________

z.v. /____________/

 


 

Pielikums Nr. 5

Informatīvā izkārtne par tirgotāju

 

_____________________________________

juridiskas personas nosaukums, fiziskas personas vārds, uzvārds

 

 

 

_____________________________________

juridiskas personas reģ. Nr, fiziskas personas kods individuālā darba veicēja reģ. nr./ patenta Nr.

 

 

 

_____________________________________

Kontaktdrese

 

 

 

_____________________________________

Preču sortiments

 

 

 

_____________________________________

personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā un kontakttelefons,

 

 

 

 

_____________________________________

Pārdevēja vārds un uzvārds

 

 

 

_________.gada “___.”_________

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv