Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 7.jūnijs   Vārda dienu svin: Gaida, Arnis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  -- 2011. gada publiskais pārskats
  -- 2010.gada publiskais pārskats
  -- 2009.gada publiskais pārskats
  -- 2008.gada publiskais pārskats
  -- 2007. gada publiskais pārskats
  -- 2006. gada publiskais pārskats
  -- 2005. gada publiskais pārskats
  -- 2004. gada publiskais pārskats
  -- 2003. gada publiskais pārskats
  -- 2002. gada publiskais pārskats
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūnijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
> 2002. gada publiskais pārskats> 4. Valsts kontroles atzinums par revīzijas atzinumiem

- Satura rādītājs
- 1.1. Ziņas par pašvaldību
- 1.2. Vadības ziņojums
- 2.1.Cēsu pilsētas pašvaldības budžets un saistības
- 2.2. 2003.gada 27.marta Cēsu pilsētas domes lēmums
- 2.3. Cēsu pilsētas pašvaldības bilance uz 2002.gada 31.decembri
- 2.4. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2002.gadā
- 2.5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
- 2.6. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
- 4. Valsts kontroles atzinums par revīzijas atzinumiem
- Pielikumi

4. Valsts kontroles atzinums par revīzijas atzinumiem


LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KONTROLE

Pašvaldību revīzijas departaments
Kr.VALDEMĀRA IELA 26, RĪGĀ, PDP, LV - 1937 tālr. 7017553, 7017505, fakss 7017673, e-pasts: pasvaldibas@lrvk.gov.lv

Valsts kontroles atzinums
Rīgā

2003.gada 2.aprīli

Cēsu pilsētas domei

Pašvaldība ir izpildījusi likuma "Par pašvaldībām" 71.panta prasības -2002.gada pārskata pareizības pārbaudei tā ir uzaicinājusi SIA "Grāmatvedis revidents" zvērinātu revidenti E.Bernāni (sertifikāta Nr.33).

Revīzija veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Zvērināts revidents revīzijas rezultātā deva šādu atzinumu:

"Manuprāt, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Cēsu pilsētas pašvaldības finansiālo stāvokli 2002.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2002.gadā un ir sagatavots atbilstoši LR Valsts kases2002.gada 25.septembra instrukcijas Nr.3 "Valsts budžeta iestāžu pusgada, deviņu mēnešu, gada un pašvaldību budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas instrukcija" prasībām, kā arī pārskata pielikumā izklāstīto grāmatvedības politiku.

Neizsakot atzinumu ar iebildēm, vēršu uzmanību uz finanšu pārskatu pielikumā sniegto skaidrojumu Nr.15.1.2. par Cēsu pilsētas gada pārskatā iekļauto Cēsu sanatorijas internātskolu, kuras izslēgšanas rezultātā, kopbilances aktīvi samazināmi par Ls 187 226, bet darbības rezultāts par Ls 16351,-. "

Pašvaldību revīzijas departamenta kolēģija, pamatojoties uz likumu "Par budžetu un finansu vadību" un likumu "Par zvērinātiem revidentiem", uzskata, ka zvērināta revidenta atzinums dod pietiekamu pamatu sava atzinuma sniegšanai.


Pēc mūsu domām 2002.gada pārskats ir sastādīts pareizi

Padomes loceklis,
departamenta direktors A.Krūmiņš

Cēsu pilsētas domei

Pašvaldība ir izpildījusi likuma "Par pašvaldībām" 71.panta prasības -2002.gada pārskata pareizības pārbaudei tā ir uzaicinājusi SIA "Grāmatvedis revidents" zvērinātu revidenti E.Bernāni (sertifikāta Nr.33).

Revīzija veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Zvērināts revidents revīzijas rezultātā deva šādu atzinumu:

"Manuprāt, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Cēsu pilsētas pašvaldības finansiālo stāvokli 2002.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2002.gadā un ir sagatavots atbilstoši LR Valsts kases2002.gada 25.septembra instrukcijas Nr.3 "Valsts budžeta iestāžu pusgada, deviņu mēnešu, gada un pašvaldību budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas instrukcija" prasībām, kā arī pārskata pielikumā izklāstīto grāmatvedības politiku.

Neizsakot atzinumu ar iebildēm, vēršu uzmanību uz finanšu pārskatu pielikumā sniegto skaidrojumu Nr.15.1.2. par Cēsu pilsētas gada pārskatā iekļauto Cēsu sanatorijas internātskolu, kuras izslēgšanas rezultātā, kopbilances aktīvi samazināmi par Ls 187 226, bet darbības rezultāts par Ls 16351,-. "

Pašvaldību revīzijas departamenta kolēģija, pamatojoties uz likumu "Par budžetu un finansu vadību" un likumu "Par zvērinātiem revidentiem", uzskata, ka zvērināta revidenta atzinums dod pietiekamu pamatu sava atzinuma sniegšanai.

Pēc mūsu domām 2002.gada pārskats ir sastādīts pareizi

Padomes loceklis,
departamenta direktors
A.Krūmiņš

Piebilde: pilnā apjomā ar Cēsu pilsētas pašvaldības 2002.gada publisko pārskatu var iepazīties Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā un Cēsu pilsētas Centrālajā bibliotēkā.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv