Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Darba grupas

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Darba grupas


Transporta plūsmas darba grupa
 1. Jānis Mednis Cēsu rajona būvinspektors
 2. Edvīns Vasers CBF “Virāža”
 3. Juris Dundurs Latvijas Autoceļu direkcija
 4. Genādijs Albimovs 5.ATU
 5. Igors Mercs pilsētas dome
 6. Ojārs Cēderštrēms SIA “Remonts – KP”
 7. Viktors Stupaks KU “M.E.Lat-Lux”
 8. Juris Pētersons pilsētas dome
 9. Andrejs Malkavs CATA
 10. Jānis Zlaugotnis pilsētas dome
 11. Zaiga Jēkabsone pilsētas dome
 12. Jānis Rozenbergs pilsētas dome

Informāciju tehnoloģiju darba grupa

 1. Gints Gārša pilsētas dome
 2. Andris Baikovskis SIA “Vesa”
 3. Inese Tūtere SIA “Vidzemes Datoru Serviss”
 4. Aleksandrs Markulis Cēsu 2.pamatskola
 5. Andrejs Rampāns DA Cēsu valsts ģimnāzija
 6. Normunds Kažoks Salons “Vidzeme”
 7. Jānis Rozenbergs pilsētas dome

Vides un kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzības darba grupa

 1. Jānis Zlaugotnis pilsētas dome
 2. Daumants Vasmanis vēsturnieks, deputāts
 3. Jānis Krastiņš novadpētnieks
 4. Laima Jeleviča mežkope
 5. Vanda Gasiņa LDPAB Cēsu nodaļa
 6. Eduards Baltmanis Valmieras RVP Cēsu nodaļa
 7. Inta Ādamsone Valmieras RVP Cēsu nodaļa
 8. Paulis Nulle parku un meža ainavu projektētājs
 9. Rudīte Svabadniece Vintergravas darba grupas koordinatore
 10. Vija Caune arhitekte
 11. Andris Eglītis hidroinženieris
 12. Andris Zvirgzds dendrologs
 13. Dace Ķibilda VKPAI Cēsu rajona inspektore
 14. Aleksandrs Raubiško z/s “Kliģēni”
 15. Tamāra Gailīte apzaļumotāja
 16. Jānis Rozenbergs pilsētas dome

Pilsētvides darba grupa

 1. Viesturs Krastiņš Agroprojekts
 2. Imants Timmermanis arhitekts
 3. Nikolajs Slotinš dzīvokļu kooperatīvs “Tālava”
 4. Ģirts Loze “Latīpašums”
 5. Ēriks Pirro “Restaurators”
 6. Miervaldis Krūmiņš “Onikss”
 7. Gints Šķenders pilsētas dome
 8. Juris Pētersons pilsētas dome
 9. Imants Bumbiers pilsētas dome
 10. Jānis Zlaugotnis pilsētas dome
 11. Ģirts Beikmanis pilsētas dome
 12. Zaiga Jēkabsone pilsētas dome
 13. Jānis Rozenbergs pilsētas dome

Sabiedriskās drošības darba grupa

 1. Ilmārs Briedis VUGD Cēsu nodaļa
 2. Aivars Rutkis Cēsu RPP priekšnieks
 3. Valdis Suhanovs Cēsu RPP
 4. Ainārs Āzacis LR Zemessardzes 27.bataljons
 5. Agris Ozoliņš NBS Instruktoru skola
 6. Jānis Pokkers Cēsu pilsētas pašvaldības policija
 7. Andis Ozoliņš - Vīksna SIA “Evor-L”
 8. Andis Dravants SIA “Vidzemes drošības serviss”
 9. Andris Mihaļovs pilsētas dome
 10. Valdis Sviķis LR Zemessardzes 2.brigāde
 11. Gatis Krūklītis A/S “Falck Apsargs”
 12. Gundars Norbuts LR Zemessardzes 27.bataljons
 13. Jānis Rozenbergs pilsētas dome

Infrastruktūras darba grupa

 1. Jānis Grūbe SIA “Kom-Auto”
 2. Varis Ādamsons p/u “VINDA”
 3. Andris Mihaļovs pilsētas dome
 4. Andrejs Vilciņš Lattelekom
 5. Valentīns Lazdāns ZET Cēsu ETR
 6. Pēteris Rūķis “Spriegums”
 7. Ludmila Aļeksejeva p/u “Cēsi siltumtīklu uzņēmums”
 8. Igors Mercs pilsētas dome
 9. Imants Pauls “Latvijas gāze” Cēsu nodaļa
 10. Juris Pētersons pilsētas dome
 11. Jānis Rozenbergs pilsētas dome

Pirmsskolas izglītības darba grupa

 1. Indra Abzalone 5 pirmsskolas iestāde
 2. Māra Rozenberga 4.pirmsskolas iestāde
 3. Lolita Kokina pilsētas dome
 4. Dace Zavadska speciālā pirmsskolas iestāde
 5. Solveiga Lejiete 3.pirmsskolas iestāde
 6. Jānis Rozenbergs pilsētas dome

Vispārējās izglītības darba grupa

 1. Ivars Zemītis Cēsu pilsētas ģimnāzija, deputāts
 2. Lolita Kokina pilsētas dome
 3. Tālis Jaunzems Skolu valde
 4. Ieva Eglīte Pastariņa pamatskola, deputāte
 5. Dzidra Matusēviča Cēsu bērnu un jauniešu centrs
 6. Ojārs Bicāns Cēsu 2.pamatskola
 7. Jānis Rozenbergs pilsētas dome

Pieaugušo izglītība darba grupa

 1. Daiga Rubene Cēsu rajona pieaugušo izglītības centrs
 2. Stefānija Goļikova Nodarbinātības valsts dienests Cēsu nodaļa
 3. Ainārs Stikuts mācību centrs “Buts”
 4. Ligita Embrekte “Kalnmuiža”
 5. Dzintra Kozaka Skolu valde
 6. Olita Ansone PIAK “Aizstāvis”
 7. Mārīte Raudziņa RPIVA Cēsu nodaļa
 8. Jānis Rozenbergs pilsētas dome

Veselības aizsardzības un sociālās aprūpes darba grupa

 1. Valdis Apinis ārsts

 2. Dzintra Strauta pilsētas dome

 3. Anda Skrastiņa ārste, deputāte

 4. Iveta Grapa ārste

 5. Ināra Magone Dienas aprūpes centrs

 6. Voldemārs Vaivods ārsts, deputāts

 7. Dzintra Rubeža apvienība “Cēsu pensionāri”

 8. Vaira Novicka sv. Jāņa draudzes diakonija

 9. Drosma Baze “Glābiet bērnus” Cēsu nodaļa

 10. Silvija Odziņa Cēsu bāriņtiesa

 11. Indulis Balodis Cēsu rajona invalīdu biedrība

 12. Jānis Zārdiņš Cēsu pilsētas nepilngadīgo uzraudzības dienests

 13. Valentīna Mihailova Cēsu pilsētas pansionāts

 14. Sarmīte Sverņikova Cēsu pilsētas pansionāts

 15. Gunārs Villa Cēsu rajona centrālā slimnīca

 16. Jānis Rozenbergs pilsētas dome

Kultūras darba grupa

 1. Gunta Romanovska Cēsu centrālā bibliotēka
 2. Eero Rass mākslinieks
 3. Juris Spilners Cēsu vēstures un mākslas muzejs
 4. Rasma Lietiņa Kalnmuiža
 5. Inese Majore Cēsu bērnu bibliotēka
 6. Krists Kalniņš sv. Jāņa draudzes mācītājs
 7. Austris Zauls firma “Mēness”
 8. Daumants Vasmanis vēsturnieks, deputāts
 9. Ija Groza Cēsu kultūras centrs
 10. Ieva Praznicāne pilsētas dome
 11. Ivars Prauliņš RPIVA Cēsu nodaļa, kultūras kurators
 12. Tālis Pumpuriņš Cēsu vēstures un mākslas muzejs
 13. Natālija Krama Cēsu centrālās bibliotēka
 14. Jānis Rozenbergs pilsētas dome

Sporta darba grupa

 1. Rudīte Vanadziņa Cēsu sporta skola
 2. Inese Garā Cēsu sporta skola
 3. Ieva Trekše sieviešu basketbols
 4. Aivars Stankēvičs jauniešu basketbols
 5. Gints Kuzņecovs “Kolizejs”
 6. Juris Kreilis Cēsu sporta skola
 7. Voldemārs Vaivods ārsts, deputāts
 8. Alvis Kalniņš volejbols
 9. Olģerts Tīliks badmintons
 10. Jānis Zupa biatlons
 11. Dzintra Dambe BXM klubs
 12. Lolita Kokina pilsētas dome
 13. Imants Bumbiers pilsētas dome
 14. Jānis Rozenbergs pilsētas dome

Tūrisma darba grupa

 1. Raitis Sijāts viesu nams “Mārtiņš”
 2. Everita Zariņa veikals “Grieži”
 3. Vineta Dišlere tūrisma aģentūra “Dzelde”
 4. Jānis Mirķis “Runs”
 5. Juris Žagars kalnu slēpošanas centrs “Žagarkalns”
 6. Ģirts Rēvalds “Veselības centrs 4”
 7. Viktors Stupaks KU “M.E.Lat-Lux”
 8. Mārtiņš Malcenieks Tūrisma informācijas centrs
 9. Evija Ozoliņa Tūrisma informācijas centrs
 10. Valda Veilande pilsētas dome
 11. Daumants Vasmanis vēsturnieks, deputāts
 12. Edgars Raitums galdniecības amatnieks
 13. Ivars Prauliņš RPVIA Cēsu nodaļa, kultūras kurators
 14. Anda Magone Danlat group Latvia
 15. Esben Kalhoj Danlat group Latvia
 16. Jānis Butāns ViA students
 17. Ieva Malceniece pilsētas dome
 18. Andrs Citko “Runs”
 19. Jānis Zlaugotnis pilsētas dome
 20. Jānis Rozenbergs pilsētas dome

Uzņēmējdarbības darba grupa

 1. Sergejs Gorovenko “Tigra”
 2. Uldis Kokins “Riepnieks”
 3. Gints Vārtiņš “Var-C”
 4. Ainis Ozoliņš “Krūmiņa nams”
 5. Aivars Sproģis “Tobago”
 6. Juris Bērziņš “Biznesa konsultāciju centrs”
 7. Agris Bergs “Esse”
 8. Edgars Štelmahers “Cēsu alus”
 9. Uldis Rudmiezis “Vinnis”
 10. Ilze Sončika “Hansabanka”
 11. Sanita Krieviņa “118”
 12. Arkādijs Suškins “Seor”
 13. Māris Bērziņš “Cēsu tirgus”
 14. Uldis Lukstiņš “Saulīte”
 15. Māris Šķēle Cēsu pilsētas pamatskola, deputāts
 16. Andris Mihaļovs pilsētas dome
 17. Gints Šķenders pilsētas dome
 18. Juris Pētersons pilsētas dome
 19. Kārlis Tomsons Tirdzniecības un rūpniecības palāta
 20. Zaiga Jēkabsone pilsētas dome
 21. Jānis Rozenbergs pilsētas dome
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv