Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 31. martā protokols Nr. 8


 

CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 31.MARTĀ
PROTOKOLS NR. 8
PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par būvniecības ieceres Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs
publiskās apspriešanas rezultātiem
________________________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiem Nr.309’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’ un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības , teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Jāņa Zlaugotņa ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs (2005.gada 10 februāra prot. Nr. 3, punkts Nr.30).
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums Nr.1).
 3. Apstiprināt Intam JANSONAM, būvniecības ieceri objektam Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs.
 4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt Intam JANSONAM Plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75, projektēšanas darbu uzsākšanai.

 

Par būvniecības ieceres Gaujas ielā 29 , Cēsīs,
publiskās apspriešanas rezultātiem
________________________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiem Nr.309’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’ un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības , teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Jāņa Zlaugotņa ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj: 

  1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Gaujas ielā 29, Cēsīs (2005.gada 10.februāra prot. Nr. 3, punkts Nr.16).
  2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums Nr.2).
  3. Apstiprināt SIA ‘’VITRUM SISTĒMAS’’ (reģ. Nr. 40003414434, adrese Gunāra Astra iela 3A, Rīga) būvniecības ieceri objektam Gaujas ielā 29, Cēsīs.
  4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt SIA ‘’VITRUM SISTĒMAS’’ Plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Cēsīs, Gaujas ielā 29, projektēšanas darbu uzsākšanai.

 

Par būvniecības ieceres Raiņa ielā 33, Cēsīs
publiskās apspriešanas rezultātiem
________________________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiem Nr.309’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’ un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības , teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas sekretāres D.BERNOVSKAS ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj: 

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Raiņa ielā 33, Cēsīs (2005.gada 10.februāra , prot. Nr. 3, punkts Nr.29).
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums Nr.3).
 3. Atlikt lēmuma pieņemšanu līdz jautājuma par ēkas Stacijas laukumā 5, Cēsīs, apsaimniekošanas modeļa izvērtēšanai.

Par pārstāvju deleģēšanu Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” padomei
________________________________________________________

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 42. pantu, Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.janvāra sēdes lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes un Cēsu rajona padomes kopīgās Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu” (prot. Nr.2, § 50) un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2005.gada 31. marta atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj: 

1. Deleģēt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu ŠĶENDERU un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Andri MIHAĻOVU kā Cēsu pilsētas domes pārstāvjus Aģentūras padomē.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.janvāra sēdes lēmuma „Par Cēsu pilsētas domes un Cēsu rajona padomes kopīgās Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu” (prot. Nr.2, § 50) 2.punktu.

 


Pielikums Nr. 1
Cēsu pilsētas domes sēdes
31.03.2005. prot. Nr. 8, punkts Nr.1

 

Publiskās apspriešanas par apbūvi
Jāņa Poruka laukumā 75, Cēsīs, rezultāti

 

1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs’’ pieņemts 10.02.2005. sēdes protokols Nr. 3& 30.
2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēts Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Jānis Zlaugotnis.
3. Paziņojums rajona laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 12.02.2005. , nosaucot apspriešanas termiņu līdz 18.03.2005.
4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

4.1.ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;
4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv
4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642, 9249517, e-pastu janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv

5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:
5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;
5.2.iesniedzost iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;
5.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu.


REZULTĀTI.

6.Pavisam kopā saņemti 8 (5 derīgi) viedokļi no

6.1.domes mājas lapas

 

Ilze Mauriņa, Dina Obuhova, Guntars Kazaks, Agnis Markitāns

 

 

 

 

Saņemti 7 viedokļi, no kuriem

4 pozitīvi;

0 negatīvi;

3 – nav parakstīti

______________________________

derīgi 4


6.2. atbildīgā sekretāra pastā - 1 viedoklis pozitīvs
Juris un Maija Gaiķi

6.3. iesnieguma veidā no fiziskām personām - nav viedokļu

 


SECINĀJUMI

7.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par būvniecības ieceri Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs.
8.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
9.Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:

5 pozitīvi - 100%
0 negatīvs – 0 %


Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:
Būvniecības , teritorijas plānošanas
un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs J.ZLAUGOTNIS

 

 

 

 

Pielikums Nr. 2
Cēsu pilsētas domes sēdes
31.03.2005. prot. Nr. 8, punkts Nr.2

 

Publiskās apspriešanas par apbūvi
Gaujas ielā 29, Cēsīs, rezultāti

 

1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Gaujas ielā 29, Cēsīs’’ pieņemts 10.02.2005. sēdes protokols Nr. 3 & 16.
2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēts Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Jānis Zlaugotnis.
3. paziņojums rajona laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 12.02.2005. , nosaucot apspriešanas termiņu līdz 18.03.2005.
4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

4.1.ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;
4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv
4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642, 9249517, e-pastu janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv

5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:

        5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;

5.2.Iesniedzost iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;
5.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu.

 

REZULTĀTI.

6.Pavisam kopā saņemti 351 (339 derīgi) viedokļi no

6.1.domes mājas lapas

Ivars Ceriņš, Maija Brice, Guntars Kazaks, Andis Malējs, Jānis Bērzainietis, Edīte zariņa, Juris Rudzītis, Anda Asme, Jānis Bērziņš

Saņemts 21 viedoklis, no kuriem

4 – pozitīvi,

3 – vairāk pozitīvi nekā negatīvi,

2 – negatīvi,

3 – divas reizes,

8- nav parakstīti,

2 – iesniegti pēc termiņa

derīgi 9


6.2. atbildīgā sekretāra pastā - divi negatīvi
Anita Zakarāne, Edgars Pelcis

6.3. iesnieguma veidā no fiziskām personām

Monika Millere, Rahullits Rass, Ziedonis Strods, Ērika Fēlkere, Markitāne,

Emīla Dārziņa iela 7 (25 paraksti), Bērzaines iela 36 ( 62 paraksti), Gaujas iela 60( 20 paraksti), Gaujas iela 58 iedzīvotāju vārdā 1 persona, DZīKS ‘’Dārziņkalns’’ vārdā A.Zālīte 1persona , anketas veidā (214 paraksti)

saņemti 328 pozitīvi viedokļi.

 

 SECINĀJUMI

7.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par būvniecības ieceri Gaujas ielā 29, Cēsīs.
8.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
9.Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Gaujas ielā 29, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:

335 pozitīvi – 98,82 %
4 negatīvi – 1,18%

Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:
Būvniecības , teritorijas plānošanas
un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs J.ZLAUGOTNIS

 

 

 

 

Pielikums Nr. 3
Cēsu pilsētas domes sēdes
31.03.2005. prot. Nr. 8, punkts Nr.3

 

Publiskās apspriešanas par apbūvi
Raiņa ielā 33, Cēsīs, rezultāti

 

1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Raiņa ielās 33 , Cēsīs’’ pieņemts 10.02.2005. sēdes protokols Nr. 3 & 29.
2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēta Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre Daiga Bernovska.
3. Paziņojums rajona laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 19.02.2005. , nosaucot apspriešanas termiņu līdz 21.03.2005.
4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

4.1.ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;
4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv
4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres pa telefonu 4123642, e-pastu daiga.bernovska@dome.cesis.lv

5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:
        5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;
        5.2.iesniedzost iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;
        5.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres e-pastu.

 

REZULTĀTI.

6.Pavisam kopā saņemti 26 (22 derīgi) viedokļi no

6.1.domes mājas lapas

 

Uldis; Mērtiņš Niklass, Andis Malejs, Iveta Druva –Druvaskalne, Valdis Bērziņš,

 

 

 

 

Saņemti 6 viedokļi, no kuriem

1 nav parakstīts;

2 negatīvi;

1 vairāk pozitīvi nekā negatīvi;

1 ievietots 2 reizes pēc apspriešanas termiņa beigām;

______________________________

derīgi 3

 

6.2. atbildīgā sekretāra pastā - viens viedoklis, kurš saņemts arī domes mājas lapā
6.3. iesnieguma veidā no fiziskām personām - saņemts iesniegums no Cēsu Centrālās bibliotēkas darbiniekiem - iesniegumu parakstījuši 19 darbinieki – viedoklis negatīvs.


SECINĀJUMI

7.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par būvniecības ieceri Raiņa ielā 33, Cēsīs.
8.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
9.Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Raiņa ielā 33, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:

1 - pozitīvs vairāk nekā negatīvs – 4,5 %
21 - negatīvi – 95,5% %

 

Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:
Būvniecības , teritorijas plānošanas
un nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre D.BERNOVSKA

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv