Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1


 
CĒSU PILSĒTAS DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDĒ
2007.GADA 4.JANVĀRĪ
PROTOKOLS NR. 1
PIEŅEMTIE LĒMUMI
 
 
 
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16./11. 2006. lēmumā Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras darbības uzsākšanu”
______________________________________________________
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
Lai sagatavotu Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” sekmīgai darbības uzsākšanai nepieciešamos dokumentus, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
  1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmuma Nr. 637 punktus, izsakot tos jaunā redakcijā:
„ 7. Uzdot Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai (vadītāja A.Bičuka) līdz 2007. gada 1. februārim sastādīt nododamās kustamās mantas sarakstu pēc stāvokļa uz 2007. gada 1. janvāri.
9. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) līdz 2007. gada 1. februārim ar nodošanas-pieņemšanas aktu nodot Aģentūras valdījumā lēmuma 5.punktā minētos nekustamos īpašumu”.
2. Grozīt lēmuma 10. punktu vārdus „ 15. janvāri”, aizstājot ar vārdiem – 1. februāri.
3. Grozīt lēmuma 11. punktu vārdus „15. janvārim” aizstājot ar vārdiem – 1. februārim.
4. Grozīt lēmuma 17. punktu aizstājot skaitļus „700,-„ ar skaitļiem 750,-
 
 
 
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumā Nr. 698 „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizāciju”
____________________________________________________
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu Cēsu pašvaldības aģentūras „ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
  1. Grozīt lēmuma 1.punktu, aizstājot vārdus „15. janvāri „ ar vārdiem – 1. februāri.
  2. Grozīt lēmuma 4. punktu, aizstājot vārdus „15. janvāri” ar vārdiem – 1. februāri.
  3. Grozīt lēmuma 3.punktu, aizstājot vārdus „15.janvāri” ar vārdiem – 1.februāri.
  4. Grozīt lēmuma 6. punktu, aizstājot vārdus „15. janvāri” ar vārdiem – 1.februāri.
  5. Papildināt lēmuma 10. un 11. punktu, komisijas sastāvā iekļaujot Cēsu pilsētas domes nekustamā īpašuma pārvaldnieku un komisiju darbības laiku nosakot no 22.janvāra līdz 26. janvārim.
  6. Grozīt lēmuma 12. punktu, aizstājot vārdus „15. janvārim” ar vārdiem – 1. februāri.
 
 
 
 
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.12.2006. lēmumā Nr. 775
„Par Darba samaksas nolikuma apstiprināšanu”
_______________________________________________
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz 16.11.2006. lēmuma Nr. 637 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” darbības uzsākšanu” 10. punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Grozīt Cēsu pilsētas domes 28.12.2006. lēmuma Nr. 775 „Par Darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” 2. punktu, papildinot to aiz vārdiem saskaņā ar pielikumu Nr.1 ar vārdiem – „Un pielikumu Nr.2”.
2. Izteikt lēmuma 5. punktu jaunā redakcijā :
„5.Līdz ar 2. pielikumā minēto darbinieku darba attiecību uzsākšanu Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras”, spēku zaudē Darba samaksas nolikuma 2. pielikums.”
3.Papildināt lēmumu ar jaunu punktu:
„6. Sociālās nodaļas darbiniekiem, kuri turpina darba attiecības ar Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūru” netiek noteiktas zemākas algas kā noteiktas ar izpilddirektora rīkojumu atbilstoši 2. pielikumam.
 
 
 
 
 
 
Par projekta pieteikumu „Sporta stadiona rekonstrukcija pie izglītības iestādēm L.Paegles ielā 1, Cēsīs”
_____________________________________________________
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, Finansu un Nekustamā īpašuma nodaļu sniegto informāciju, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  1. Iesniegt projekta pieteikumu „Sporta stadiona rekonstrukcija pie izglītības iestādēm L.Paegles ielā 1, Cēsīs” .
  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai paredzēt finansējumu 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām projekta realizācijai
  3. Kontroli par projekta izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv