Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  Grozījumi Nr.7.1.
  Grozījumi Nr.2
  Grozījumi Nr.3
  Grozījumi Nr.4
  Grozījumi Nr.1
  Grozījumi Nr.5
  Grozījumi Nr.6
  Grozījumi Nr.10
  Grozījumi Nr.9
  Grozījumi Nr.11
  Grozījumi Nr.8
  Grozījumi Nr.7.2.
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Grozījumi> Grozījumi Nr.3


Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. Grozījumi Nr.3


Paskaidrojuma raksts


 

Saistošie noteikumi Nr.17
2006. gada 24. augustā prot. Nr.14
„Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma
2005.-2017 grozījumi Nr.2, Nr.3, Nr.4”

 

1. Ievads

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi teritorijas daļai, kas ietver zemesgabalus Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Lāču ielā 25 un Lāču ielas posmam, Cēsīs, izstrādāti pēc Tautsaimniecības komitejas ierosinājuma, saskaņā ar:

  1. Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);

  2. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.);

  3. Cēsu pilsētas sasitošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-1017.”.

 

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemesgabali Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Lāču ielā 25 un Lāču ielas posms, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonā „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”.

Teritorijā atrodas bijušās Cēsu sporta skolas ēkas un būves, kas patlaban netiek izmantotas. Teritorijas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām ir vidējs – līdzās atrodas elektrolīnijas, vidēja spiediena gāzes vads, ūdensvads un vietējā lietus kanalizācijas sistēma. Tomēr šajā teritorijā nav pieejams sadzīves kanalizācijas tīkls, teritorijai pieejamā ūdensvada diametrs ir nepietiekošs, lai nodrošinātu iespēju pievienot citus objektus un nodrošinātu ugunsdzēsības vajadzības un ir nepieciešams rekonstruēt vietējo lietus kanalizācijas sistēmu. Caur šo teritoriju paredzēts pievienot Priekuļu pagasta zemesgabala „Vecozoli” inženierkomunikācijas pie pilsētas inženierkomunikācijām.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar Cēsu rajona Priekuļu pagastu zemesgabalu „Vecozoli”, vietējās nozīmes ielu – Lāču ielu un zemesgabaliem, kuru zemes lietošanas mērķis Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā ir noteikts „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”.

Lai šobrīd neizmantotā teritorija attīstītos un būtu pievilcīga investoriem, tai jānosaka zemes lietošanas veids atbilstoši izvietojumam pilsētas industriālajā daļā, kur atļautā izmantošana nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un potenciālā investora intereses.
 

3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni

Teritorijas attīstības mērķis ir vides sakārtošana un ekonomiskā attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes un ekonomiskās aktivitātes līmeni.

Teritoriju ieteicams attīstīt kā darījumu, komerciāla vai vieglās rūpniecības teritoriju, vienlaicīgi nodrošinot pilsētas apzaļumošanas un apstādījumu veidošanas programmu.
 

4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija starp Jauno ielu, Piebalgas ielu un pilsētas robežu ir atvēlēta industriālai attīstībai un iekļauta zemes lietošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”, izņemot Cēsu sporta skolas teritoriju. Ņemot vērā lietderības apsvērumus un teritorijas attīstības perspektīvu nepieciešams mainīt zemesgabalu zemes lietošanas veidu Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Lāču ielā 25 un Lāču ielas posmu no „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve” uz „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”.

Lāču ielas posms, kas perspektīvā savienotu Saulrītu ielu ar ceļu zemesgabalā „Vecozoli” Priekuļu pagastā, nošķir zemesgabalu Lāču ielā 25 no zemesgabaliem Lāču ielā 10 un Lāču ielā 12, tādejādi neveicinot šīs teritorijas kompleksu attīstību. Tāpēc ir nepieciešams likvidēt Lāču ielas posmu, nodrošinot šīs teritorijas vienotu attīstības perspektīvu.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kura ietver zemesgabalus Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Lāču ielā 25 un daļu Lāču ielas, Cēsīs, iekļaut zemes lietošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” (tumši zils svītrojums, apzīmējums R). Tās galvenais izmantošanas vieds ir ražošanas objektu un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajās teritorijās atļauta rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, noliktavu apbūve, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, auto apkalpes objektu apbūve, atsevišķu sporta objektu apbūve, katlumāju apbūve, atsevišķu valsts institūciju objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vairumtirdzniecības bāzes, kravu stacijas, dzelzceļa pievadceļi, garāžas, atkritumu šķirošanas laukumi, degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, autostāvvietas. No atļautajiem izmantošanas veidiem šo teritoriju nav iespējams izmantot dzelzceļa pievadceļiem, jo nav paredzēta dzelzceļa attīstība šajā virzienā.

Risinot Lāču ielas posma likvidēšanu, tiek izstrādāts alternatīvs variants vienģimeņu dzīvojamo māju rajona „Vecozoli” saslēgumam ar pilsētas ielu tīkliem, savienojot dzīvojamo māju rajona „Vecozoli” iekšējo ceļu ar Saulrītu ielu.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv