Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.aprīlis   Vārda dienu svin: Edgars, Danute, Dana, Dans
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  Grozījumi Nr.7.1.
  Grozījumi Nr.2
  Grozījumi Nr.3
  Grozījumi Nr.4
  Grozījumi Nr.1
  Grozījumi Nr.5
  Grozījumi Nr.6
  Grozījumi Nr.10
  Grozījumi Nr.9
  Grozījumi Nr.11
  Grozījumi Nr.8
  Grozījumi Nr.7.2.
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Grozījumi> Grozījumi Nr.4> Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. Grozījumi Nr.4


Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. Grozījumi Nr.4


Paskaidrojuma raksts


 

Saistošie noteikumi Nr.17
2006. gada 24. augustā prot. Nr.14
„Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma
2005.-2017 grozījumi Nr.2, Nr.3, Nr.4”


 

1. Ievads

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi teritorijas daļai, kura ietver daļu no zemesgabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, izstrādāti pēc minētā zemesgabala nomnieka SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” īpašnieka Jura Žagara ierosinājuma, saskaņā ar:

  1. teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002);

  2. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);

  3. Gaujas Nacionālā parka likumu (pieņemts 16.12.1999);

  4. Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”.


 

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemesgabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonās „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve” un „dabas pamatne”. Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautā zemesgabala daļa atrodas zemes lietošanas veidu zonā „dabas pamatne”.

Cīrulīšu ielas 68A teritorija atrodas Gaujas Nacionālajā parkā un klāta ar dabiski veidojušos apaugumu – krūmājiem un mežu. Teritorija tiek izmantota laivu bāzei-kempingam un tajā ir izveidotas „Cīrulīšu dabas takas”.

Saskaņā ar inženierģeoloģiskās rajonēšanas faktisko materiālu karti (izstrādāta institūtā „Pilsētprojekts” 1987.gadā), zemes gabals atrodas Gaujas ielejas palienē. Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautā teritorija no citām Gaujas ielejas palienes teritorijām atšķiras ar augstāku reljefu (augstuma atzīmes 26.10 teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajā teritorijā, 22.82 līdz 23.33 pārējā Gaujas ielejas palieņu teritorijā).

Laika posmā no 1.06.2004. līdz 30.11.2004. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts izstrādāja Cēsu Dabas un Kultūrvēsturiskā parka teritorijas ekoloģisko novērtējumu. Pamatojoties uz šo novērtējumu Cīrulīšu ielā 68A teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajā teritorijā nav novēroti aizsargājamie biotopi.


 

3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni

Teritorijas attīstības mērķis ir vides līmeņa celšana, vides pieejamības nodrošināšana un dažādu interešu saskarsmju teritoriju ilgtspējīgu attīstību.

Teritoriju ieteicams attīstīt kā tūrisma objektu, dabas parku un aizsargājamu dabas teritoriju, kas būtu publiski pieejama.


 

4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautā teritorija tiek noteikta daļai teritorijas Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs – no tiltiņa pār strautu, ne tālāk par 100 metriem dienvidu virzienā (līdz nākamajam strautam), un no Gaujas austrumu virzienā līdz Gaujas senielejas 1.terases pakājei. Teritorijas plānojuma grozījumi paredz iepriekš minēto teritoriju Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, iekļaut zemes lietošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve” (zaļš svītrojums ar dzeltenu šķērssvītrojumu, apzīmējums A). Tās galvenais izmantošanas veids – parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajās teritorijās atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas, mežu teritorijas, teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves, kultūras objektu apbūve, izglītības iestāžu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, sporta un atpūtas būvju apbūve, viesnīcu un pansiju apbūve, vietējās nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vietējās nozīmes autostāvvietas un kempingi.

Ņemot vērā teritorijas tuvumu Gaujai, nav vēlama apskatāmajā teritorijā vietējas nozīmes autostāvvietas ierīkošana.

Pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajā teritorijā jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, atbilstoši 1998.gada 30.oktobra likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma 12.punkta 4.apakšpunkta prasībām. (objekti, kam nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums).

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv