Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 1.aprīlis   Vārda dienu svin: Dagnis, Dagne
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Mākslas skolā”
APSTIPRINĀTI :

Ar Cēsu novada domes sēdes

22.06.2010.,prot.Nr.8

Lēmumu Nr. 351

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Mākslas skolā”


 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 21 daļu,

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu


 

I. Vispārējie jautājumi

1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību kādā tiek iekasēta daļēja maksa kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē.

1.2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība (turpmāk tekstā- līdzfinansējums) attiecas uz Cēsu pilsētas Mākslas skolas (turpmāk tekstā - Skolas) audzēkņu vecāku (aizbildņi) (turpmāk tekstā Vecāki) daļējām iemaksām kā līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes izglītības programmās mācību procesa nodrošināšanai, dalībai izstādēs un konkursos.

  1. Līdzfinansējuma apmēru Skolā nosaka Cēsu novada dome ar savu lēmumu.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

 1. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 kalendārajiem mēnešiem gadā.

 2. Līdzfinansējumu maksā Vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītību programmā „Vizuāli plastiskā māksla” un kuru mācību nodarbības notiek Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

 3. No līdzfinansējuma maksas attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja:

  1. audzēknis apmeklē Skolas īstenoto profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla” un kuru mācību nodarbības notiek Cēsu prospekts 5, Priekuļu novadā;

  2. ģimene vai atsevišķi dzīvojošas personas atzītas par trūcīgu vai mazturīgu, ko apliecina attiecīga pašvaldības sociālā dienesta izdota izziņa;

  3. bērnam nodibināta aizbildnība, kuras iemesls, atbilstoši bāriņtiesas lēmumam, nav vecāku darba apstākļi, kuru dēļ viņi nevar bērnu aprūpēt.

 4. Ja ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz trīs no viņiem apmeklē profesionālās ievirzes izglītības iestādes Cēsu novadā, tad līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 50%.

 5. Ja audzēknis attaisnoti (ārsta izziņa) nav apmeklējis nodarbības un kavējuma periods ir ilgāks par 2(divām) kalendārajām nedēļām, tad par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.


 

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi

 1. Līdzfinansējumu var apmaksāt ar pārskaitījumu Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā, Cēsu novada pašvaldības kasē vai Skolā.

 2. Līdzfinansējums par katru mēnesi iemaksājams līdz katra mēneša 20. datumam.

 3. Līdzfinansējuma apmaksu par pilnu 2.1.punktā norādīto apmācību periodu var veikt avansā. Avansā iemaksātā līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo apmaksas periodu. Ja audzēknis izstājas no Skolas, avansā iemaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts Vecākiem.

VI. Noslēguma jautājumi

 1. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”. 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada domes

priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv