Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma


Dabas gāzes apgādes sistēma

Cēsu pilsētas perspektīvā gāzes apgāde balstās uz esošajiem gāzes apgādes tīkliem, kas nodrošina ar gāzi esošos ražošanas, komerciālos un komunālos patērētājus, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pavardus un atsevišķu dzīvokļu apkuri, kā arī individuālo dzīvojamo māju pavardus un apkuri.

Gāzes apgādes galvenie attīstības virzieni:

 • esošā un perspektīvā individuālo un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve;
 • esošas un perspektīvā komercapbūve un ražošanas apbūve;
 • esošā un perspektīvā sabiedriskā apbūve;

Dabas gāzes apgādes avots

Cēsu pilsēta dabas gāzi saņem no gāzes regulēšanas stacijas ((GRS) – “Cēsis”)) Priekuļos.

GRS – “Cēsis” gāzi saņem no maģistrālā gāzesvada Valdaja – Pleskava – Rīga.

GRS – “Cēsis” ražība 20 tūkst.m3 / h. Izejas spiediens – 6 bar.

Galvenie izmantojamās dabas gāzes parametri:

  • Vobbe skaitlis11 300 kkal / m3;
  • Sadegšanas siltums 8 000 kkal / m3;
  • Blīvums0,73 kg / m3.

Esošā gāzes apgādes sistēma

Pašreizējā gāzes apgādes sistēma sastāv no GRS – “Cēsis” un nesacilpota vienvirziena plūsmas trīspakāpju gāzes piegādes sistēmas (skatīt „Gāzes apgādes shēmu”).

No GRS – “Cēsis” gāzes vads ar spiedienu 6 bar līdz augstā spiediena gāzes regulēšanas punktam (GRP) Saules ielā. Ar šādu spiedienu pa gāzesvadu Dn 300 mm tiek piegādāta gāze centrālai katlu mājai Rūpniecības ielā 13.

Gāzes patērētājiem gāzes spiediens līdz nepieciešamajam tiek samazināts ar skapja tipa gāzes regulēšanas iekārtām (SGRP), kuras gāzi piegādā pa zemā spiediena gāzesvadiem līdz gāzes patērētājiem, kā arī nodrošina daudzdzīvokļu mājas ar dabas gāzi pavardiem Vilku kalna rajonā, Leona Paegles ielas rajonā, Zvirbuļkalna rajonā, Zirņukalna rajonā, Alfrēda Kalniņa, Ziemeļu un Gaujas ielu rajonā, Glūdas kalna rajonā, Bērzaines rajonā, Maija, Niniera, Ezera un Dzintara ielu rajonā un Akmens, Valmieras, Festivāla un Birzes ielu rajonā.

Gāzes apgādes perspektīvā attīstība Cēsu pilsētā (skatīt „Gāzes apgādes shēmu”):

 • Saskaņā ar Cēsu pilsētas būvvaldes informāciju, tuvākajā laikā ir paredzēti jauni nelieli daudzdzīvokļu un individuālo ēku apbūves rajoni, kuros plānots nodrošināt gāzes apgādes infrastruktūru, ja būs pieprasījums;
 • Ražošana, komercdarbība un apkures katlu mājas paredzētas kā nelieli patērētāji;
 • Cēsu pilsētā paredzēts attīstīt galvenokārt vidējā spiediena tīklus;
 • Lai nodrošinātu gāzes padevi Cēsu pilsētas vecpilsētā, ir paredzēti uzstādīt divi vidējā spiediena SGRP Pils ielas rajonā un Rīgas un Vaļņu ielas krustojuma rajonā. Vecpilsētā ir paredzēti vidējā spiediena (P £ 100 mbar) sadales gāzesvadi.
 • Individuālās ēkas nākotnē paredzēts apgādāt ar dabas gāzi spiedienu pagatavošanai, siltumapgādei un karstā ūdens sagatavošanai.
 • Lai nodrošinātu stabilu un drošu gāzes padevi patērētājiem, paredzēts vidējā spiediena sadales gāzesvadu Dn 200 mm izbūve ar pāreju dzelzceļam Rīga – Lugaži, projektējot augstā spiediena SGRP Eduarda Veidenbauma ielā un perspektīvā savienojot ar esošo vidējā spiediena sadales gāzesvadu Dn 125 mm Festivāla ielā un vidējā spiediena sadales gāzesvadu Dn 50 Valmieras ielā.
 • Perspektīvā gāzes apgāde Cēsu pilsētā ir atkarīga no potenciālo gāzes lietotāju pieprasījuma un sadales gāzesvadu tehniskajām izbūves iespējām. Pie noteikta patērētāju pieprasījuma A/S „Latvijas gāze” investēs līdzekļus, lai nodrošinātu iespēju pieslēgties gāzes apgādes infrastruktūrai lielākajā pilsētas daļā.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv