Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs


A/S ‘’CATA’’ izsludina publisko apspriešanu objektam ‘’Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs’’. Ar publiskās apspriešanas materiāliem par būvniecības ieceri var iepazīties Cēsīs, Raunas ielā 4, Cēsu pilsētas domē, 2.stāvā, Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks no 2005.gada 19.februāra līdz 21.martam.

Atsauksmes par publisko apspriešanu iesniedzamas Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā ar norādi ‘’Par publisko apspriešanu būvniecības iecerei Cēsīs, Raiņa ielā 33’’, Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv, nosūtot elektroniski: e-pasts: daiga.bernovska@dome.cesis., kontakttelefons: 4123642, Daiga Bernovska.

Par derīgiem balsojumiem tiks uzskatīti tie, kuros būs norādīts balsotāja vārds, uzvārds un dzīves vietas adrese. Publiskās apspriešanas gala ziņojums tiks paziņots un lēmums par būvniecības ieceri pieņemts Cēsu pilsētas domes sēdē 2005.gada 31.martā.PASKAIDROJUMA RAKSTS

 

 

Zemes gabala īpašnieks Raiņa ielā 33, Cēsīs ir A/S’’CATA’’.

Jauna autoostas un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs, paredzēta izbūvēt stratēģiski nozīmīgā vietā - Raiņa un Noliktavas  ielu krustojumā  blakus pilsētas bibliotēkas ēkai  un netālu no dzelzceļa stacijas ēkas.

Apbūvējamais zemes gabals ir neregulāras formas un uz tā atrodas demontējama  saimniecības ēka. Zemes gabala platība 372 m2.  

Ēka paredzēta divos stāvos, bez pagraba izbūves. Ēkas pirmajā stāvā paredzētas  telpas autoostas  funkcijas nodrošināšanai – biļešu kases, administratīvās telpas, pasažieru uzgaidāmā zāle, dispečeru un autobusu vadītāju  telpas.  Ēkas otrajā stāvā paredzētas biroja telpas. Ieeja uz  biroja telpām atsevišķa. 

Projekta risinājumā  ievērotas vides pieejamības prasības.

Kā galvenais būvniecības materiāls paredzēts ķieģeļu mūris ( ēkas 1.stāvam) un bloku mūra sienas, kuras paredzēts apmest un krāsot, kā arī jumta virsgaismas        ( 2.stāvam).

Ēkai ir sarežģīta konfigurācija un netradicionāls jumta risinājums, lai izceltu tās funkcionālo atšķirību kopējā, apkārtējā apbūvē.

Visas ietves paredzētas ar cieto segumu – betona bruģakmeņu klājumu vismaz trīs toņos. 

Projektējamai ēkai ārējās komunikācijas – ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde , paredzēts pieslēgt pie esošiem pilsētas tīkliem.

Projekta priekšlikumu sagatavoja arhitektu birojs SIA ‘’DZIMTAIS AKMENS’’.

Arhitekts Imants BUMBIERS.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv