Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 1.aprīlis   Vārda dienu svin: Dagnis, Dagne
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.


Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.


Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017. ir pilsētas Attīstības plāna sastāvdaļa un ir vērsts uz pilsētas Attīstības programmā noteiktās vīzijas un rīcības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Teritorijas plānojums ir apstiprināts 2005.gada 9.jūnija Cēsu pilsētas domes sēdē kā saistošie noteikumi.

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma mērķis ir nodrošināt augstvērtīgu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu

 

CĒSU PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS
2005.-2017.gadam

 

Satura rādītājs

 1. Ievads
 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
 5. Cilvēkresursi
 6. Dabas apstākļi
 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
  1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi
  2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi 
  3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
  4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
  5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
 8. Vide un kultūrvēsturiskais mantojums
  1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
  2. Kultūrvēsturiskais mantojums
  3. Mazdārziņi
  4. Antropogēno slodžu analīze
  5. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
  6. Atkritumu saimniecība
 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
  1. Ūdens saimniecība
  2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
  3. Lietus ūdeņu kanalizācija
  4. Siltumapgādes sistēma
  5. Dabas gāzes apgādes sistēma
  6. Elektroapgādes sistēma
  7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
  8. Telekomunikāciju infrastruktūra
 10. Mājoklis
 11. Transporta infrastruktūra
  1. Esošā situācija
  2. Nākotnes priekšlikumi
 12. Publiskā infrastruktūra un mazdārziņi
  1. Izglītības infrastruktūra
  2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
  3. Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
 13. Aizsargjoslas
 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
  1. Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detaļplānojumus
  2. Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
  3. Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
  4. Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
  5. Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai(atļautajai) izmantošanai
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv