Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2005.GADA 27.JANVĀRĪ

PROTOKOLS Nr.2

PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par zemes gabala Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________

Izskatot nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs, īpašnieka ALDA BĀRA iesniegumu (reģ.Nr.99/1-23; 12.01.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.1 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs (kad.nr.4201-003-1206), divās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajai neapbūvētajai zemes gabala daļai, kura robežojas ar zemes gabalu Zvaigžņu ielā 9, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Zvaigžņu iela 7, Cēsis (kad.nr.4201-003-1220);
  1. Zemes gabala platība 1856 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajai zemes gabala daļai un vienģimenes dzīvojamās mājas jaunbūvei saglabāt adresi Zvaigžņu iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-003-1206);
  1. Zemes gabala platība 1856 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 10, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________

Izskatot nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 10, Cēsīs, īpašnieka JĀŅA VOLDEMĀRA MELBĀRŽA, pilnvarotās personas Normunda Driļevska, iesniegumu (reģ.Nr.127/1-23; 13.01.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.2 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Piebalgas ielā 10, Cēsīs (kad.nr.4201-005-3406), divās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai un uz tā esošajām palīgēkām ar ēku kadastra apzīmējumiem 4201 005 3406 004 un 4201 005 3406 005 piešķirt jaunu adresi Piebalgas iela 10A, Cēsis (kad.nr.4201-005-3421);
  1. Zemes gabala platība 5550 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajai zemes gabala daļai un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 3406 001, 4201 005 3406 002 un 4201 005 3406 003 saglabāt adresi Piebalgas iela 10, Cēsis (kad.nr.4201-005-3406);
  1. Zemes gabala platība 951 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par nekustamā īpašuma Puķu ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________

Izskatot nekustamā īpašuma Puķu ielā 7, Cēsīs, īpašnieces SANDRAS ĀBELES, iesniegumu (reģ.Nr.153/1-23; 17.01.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.3 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu Puķu ielā 7, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0212), divās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai un vienģimenes dzīvojamās ēkas jaunbūvei pie Magoņu ielas piešķirt jaunu adresi Magoņu iela 16, Cēsis (kad.nr.4201-004-0254);
  1. Zemes gabala platība 1734 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajai zemes gabala daļai un vienģimenes dzīvojamās ēkas jaunbūvei pie Puķu ielas saglabāt adresi Puķu iela 7, Cēsis (kad.nr.4201-004-0212);
  1. Zemes gabala platība 1793 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka:
  1. lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu;
  2. uz zemes gabaliem būvniecības stadijā esošo vienģimenes ēku būvprojekti koriģējami un pārakceptējami Cēsu pilsētas būvvaldē saskaņā ar situāciju pēc sadalīšanas un izņemamas jaunas būvatļaujas.

Par zemes gabala Līgatnes ielā 33, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________

Izskatot zemes gabala Līgatnes ielā 33, Cēsīs, īpašnieces MAIJAS SILARAUPAS, iesniegumu (reģ.Nr.166/1-23; 18.01.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.4 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Līgatnes ielā 33, Cēsīs (kad.nr.4201-008-0909), divās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Jurģu ielas piešķirt jaunu adresi Jurģu iela 2A, Cēsis (kad.nr.4201-008-0939);
  1. Zemes gabala platība 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Līgatnes iela 33, Cēsis (kad.nr.4201-008-0909);
  1. Zemes gabala platība 1497 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka:
  1. lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu;
  2. būvlaide gar Līgatnes ielu atrodas 10 m, gar Jurģu ielu 12 m, bet gar Miera ielu 6 m no ielas sarkanās līnijas (zemes gabala robežas).

Par zemes gabala sadalīšanu Piebalgas ielā 52A, Cēsīs

___________________________

Izskatot zemes gabala Piebalgas ielā 52A, Cēsīs, īpašnieka AIVARA LOGINA, iesniegumu (reģ.Nr.184/1-23; 19.01.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.5 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Piebalgas ielā 52A, Cēsīs (kad.Nr.4201-009-0542), divās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Briežu ielā 21, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Piebalgas iela 52B, Cēsis (kad.Nr.4201-009-0543);
  1. Zemes gabala platība 3266 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Noteikt zemes gabalam servitūtu - piekļūšana zemes gabalam Piebalgas ielā 52B, Cēsīs, caur zemes gabaliem Piebalgas ielā 52A un Piebalgas ielā 54, Cēsīs;
  4. Noteikt zemes gabalam apbūves ierobežojumu –neapbūvējamu joslu 15 m platumā gar zemes gabala dienvidu robežu, kura paredzēta plānotai Bebru ielas pagarinājuma trasei (ielas platums 9 m, būvlaides attālums 6 m no ielas sarkanās līnijas);
 3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Piebalgas iela 52A, Cēsis (kad.Nr.4201-009-0542);
  1. Zemes gabala platība 2441 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Noteikt zemes gabalam apgrūtinājumu - piekļūšana zemes gabalam Piebalgas ielā 52B, Cēsīs, caur zemes gabalu Piebalgas ielā 52A, Cēsīs;
  4. Saglabāt zemes gabalam servitūtu - piekļūšana zemes gabalam Piebalgas ielā 52A, Cēsīs, caur zemes gabalu Piebalgas ielā 54, Cēsīs;
  5. Noteikt zemes gabalam apbūves ierobežojumu –neapbūvējamu joslu 15 m platumā gar zemes gabala dienvidu robežu, kura paredzēta plānotai Bebru ielas pagarinājuma trasei (ielas platums 9 m, būvlaides attālums 6 m no ielas sarkanās līnijas);
 1. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstīts nekustamais īpašums – zemes gabals Festivāla ielā 45, Cēsīs (nod.Nr.1000 0011 2290; 29.09.2003.). Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2004.gada 15.decembra atzinumu (prot.Nr.21) un Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.decembra un 2005.gada 6.janvāra atzinumiem (prot.Nr.25 un prot.Nr.1) par zemes gabala sadalīšanu un nodošanu atsavināšanai, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.6 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Festivāla ielā 45, Cēsīs (kad.nr.4201-002-0402), trīs atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Loka ielas piešķirt jaunu adresi Loka iela 6, Cēsis (kad.nr.4201-002-0403);
  1. Zemes gabala platība 3700 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);
 3. Atdalītajai zemes gabala daļai – Loka ielas turpinājumam līdz Birzes ielai (ielas platums 12 m) – apstiprināt kadastra numuru 4201-002-0415;
  1. Zemes gabala platība 1325 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101);
 4. Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Festivāla iela 45, Cēsis (kad.nr.4201-002-0402);
  1. Zemes gabala platība 54593 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0702).

Par Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.marta sēdes lēmuma 7§

“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cēsīs Pētera ielā 6,12,14,18,20,22,24, Pāvila ielā 20 un Alejas ielā 3” (prot.Nr7) 1.9.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.marta sēdes lēmuma 7§ “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cēsīs Pētera ielā 6,12,14,18,20,22,24, Pāvila ielā 20 un Alejas ielā 3” (prot.Nr.7) 1.9.punktu izbeigtas zemes lietošanas tiesības individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabala Cēsīs, Alejas ielā 3, kurš atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Gaujas ielā 57, lietotājam Bruno Teterim, nosakot, ka ēkas īpašnieks pēc zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā stājas nomas attiecībās ar zemes īpašniekiem. Uz vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, Gaujas ielā 57, ar Cēsu pilsētas TDP 20.sasaukuma 30.sesijas 1993.gada 13.jūlija lēmumu (punkts 1.28) atjaunotas īpašuma tiesības Ilgai Līvijai Mikazans un Ārijai Margarietai Lents. Savukārt par 1993.gada 30.augustā mirušās Ilgas Līvijas Mikazans mantinieku ar tiesas spriedumu iecelts Elmars Kārlis Mikazans.

2005.gada 13.janvārī namīpašuma Alejas ielā 3, Cēsīs, īpašnieks Bruno Teteris iesniedzis Cēsu pilsētas domē esošā zemes lietotāja zemes pieprasījumu un 1998.gada 8.oktobrī parakstītu, notariāli apliecinātu vienošanos starp Bruno Teteri un zemes likumīgo mantinieku pilnvaroto personu Viju Kišuro par to, ka zemes īpašnieki nepretendē uz īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes gabalu Cēsīs, Alejas ielā 3, un zemes lietotājam ir tiesības iegūt zemi īpašumā par maksu, izpērkot par sertifikātiem.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.7 (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.marta sēdes lēmuma 7§ “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cēsīs Pētera ielā 6,12,14,18,20,22,24, Pāvila ielā 20 un Alejas ielā 3” (prot.Nr7) 1.9.punktu.

Par pagaidu zemes gabala izveidošanu

Dzintara ielā 42A, Cēsīs

_________________________

Starp Dzintara ielas pāra numuru apbūves zemes gabaliem (posmā no Ielejas ielas līdz Birzes ielai) un upīti aiz tiem izveidojusies 10 līdz 20 m plata upītes krasta nogāzes josla, kura nav racionāli izmantojama ar pieeju no Ielejas ielas. Līdz šim ir pieņemti Cēsu pilsētas Zemes komisijas lēmumi vai atzinumi par zemes iegūšanu īpašumā līdz upītei Dzintara ielā 36, Dzintara ielā 38 un Dzintara ielā 40. Cēsu pilsētas domē ir saņemts arī nekustamā īpašuma Dzintara ielā 42, Cēsīs, īpašnieka EDIJA VĀRPAS iesniegums ar piekrišanu izpirkt īpašumā par sertifikātiem teritoriju līdz upītei, kā arī nogāzi pret Birzes ielu.

Saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvija Republikas pilsētās” 12.pantu, kurā norādīts, ka patstāvīgai apbūvei neizmantojamas zemes platības pievienojamas blakus esošajiem zemes gabaliem, iespējams nodot īpašumā par maksu zemes gabalam Dzintara ielā 42, Cēsīs, pieguļošās nogāzes. Lai to veiktu, izveidojams jauns pagaidu zemes gabals, kurš pēc izpirkšanas, ierakstot zemesgrāmatā, pievienojams zemes gabalam Dzintara ielā 42, Cēsīs.

Izskatot EDIJA VĀRPAS iesniegumu (reģ.Nr.138/1-24; 17.01.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.9 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Izveidot pagaidu zemes gabalu Dzintara ielā 42A, Cēsīs (kad.nr.4201-002-0228), saskaņā ar robežu skici
 2. Zemes gabala platība 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Reģistrējot zemesgrāmatā, zemes gabals Dzintara ielā 42A, Cēsīs (kad.nr.4201-002-0228), pievienojams zemes gabalam Dzintara ielā 42, Cēsīs (kad.nr.4201-002-0211);
 5. Pieņemt zināšanai, ka jaunizveidotais zemes gabals Dzintara ielā 42A, Cēsīs, ir daļa no vēsturiskā zemes gabala “Pilsētnieki”, uz kuru īpašuma tiesības līdz 1940.gada 21.jūlijam bija apstiprinātas Latvijas Valstij Kara ministrijas personā.

Par adreses apstiprināšanu zemes gabaliem

Miera ielā 18A un Miera ielā 22, Cēsīs

__

Ar Vidzemes apgabaltiesas 1997.gada 6.maija spriedumu lietā Nr.C-280/11 uz vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, MIERA IELĀ 20, atjaunotas īpašuma tiesības EDGARAM BRĒMANIM, atzīstot tiesības saņemt līdzvērtīgu zemi vai kompensāciju par īpašumā neatgriezto zemes gabala Cēsīs, Miera ielā 20, daļu, kuru, saskaņā ar likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, ir tiesības saņemt īpašumā par maksu (sertifikātos) namīpašuma Cēsīs, Miera ielā 20, īpašniecei Skaidrītei Jansonei.

Saskaņā ar Latvija Valsts Vēstures arhīva izziņu Nr.3-B-58150 (18.04.95.), zemes gabala Cēsīs, Miera ielā 20, platība bijusi 7390 m2. No šīs platības namīpašuma Miera ielā 20, Cēsīs, īpašniece Skaidrīte Jansone ieguvusi īpašumā par maksu (sertifikātos) 2891 m2 lielu zemes gabalu, par ko zemes likumiskais mantinieks Edgars Brēmanis saņēmis kā kompensāciju līdzvērtīgu zemes gabalu Vaives ielā 26C, Cēsīs (Cēsu pilsētas zemes komisijas 2001.gada 14.maija lēmums Nr.51, prot.nr.12). Līdz ar to īpašuma tiesības atjaunojamas uz atlikušo zemes gabalu 4499 m2 platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādās zemes gabalu iemērot dabā).

Reāli atdodamās zemes gabala neapbūvētās daļas platība, saskaņā ar firmas “Mērnieks MMR” veikto kadastrālo uzmērījumu, ir 4480 m2, un tā atrodas starp apbūvētiem zemes gabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Cēsīs.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.10 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Vēsturiskā zemes gabala Miera ielā 20, Cēsīs, daļai, kura zemesgrāmatā nostiprināma uz likumiskā mantinieka Edgara Brēmaņa vārda, piešķirt jaunu adresi Miera iela 18A, Cēsis (kad.nr.4201-008-1008);
 2. Zemes gabala platība kadastrāli uzmērot noteikta 4480 m2;
 3. Apgrūtinājums – zemes gabalu šķērso 20 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnija (aizsargjoslas platība 990 m2);
 4. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 5. Kadastra reģistrā nereģistrētam zemes gabalam starp Miera ielu un zemes gabaliem Miera ielā 20 un Jurģu ielā 5, Cēsīs, piešķirt adresi Miera iela 22, Cēsis (kad.nr.4201-008-1032). Zemes gabals līdz kadastrālajai uzmērīšanai reģistrējams ar platību 1212 m2, zemes lietošanas mērķis vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601), zemes gabals piekrīt valstij.

Par zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Lenču ielā 6A, Cēsīs

_____________________________

Līdz šim pieņemtajos Cēsu pilsētas domes un zemes komisijas lēmumos zemes gabalam Lenču ielā 6A, Cēsīs (pašreizējais īpašnieks SIA “LAUKUMS”) noteikts zemes lietošanas mērķis rūpnieciskā izmantošana (pēdējais šāds Cēsu pilsētas domes lēmums Nr.327 (prot.nr.12) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Lenču ielā 6A” pieņemts 1998.gada 18.jūnijā). 2000.gada 11.maijā ekspluatācijā nodota tirdzniecības kompleksa ēkas rekonstrukcija Lenču ielā 6A, Cēsīs, un 2000.gada 22.maijā šajās telpās reģistrēts SIA “LAUKUMS” būvmateriālu mazumtirdzniecības veikals.

Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.13 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Noteikt zemes gabalam Lenču ielā 6A, Cēsīs (kad.nr.4201-005-1009) zemes lietošanas mērķi darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

Par zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 10, Cēsīs

_______________________________

Zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 10, Cēsīs, ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1997.gada 5.decembra lēmumu Nr.273 (prot.nr.21) noteikts zemes lietošanas mērķis daudzdzīvokļu apbūve. Māja pilnībā privatizēta, tajā atrodas divi dzīvokļi ar kopējo domājamo daļu lielumu 1047/2103 un nedzīvojamās telpas (1056/2103 domājamās daļas), kurās atrodas veikals. Zemes gabala kopējā platība 1304 m2.

Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība” un ar Tieslietu ministra 2001.gada 27.decembra rīkojumu Nr.1-1/549 apstiprinātajiem Valsts zemes dienesta metodiskajiem norādījumiem par nekustamā īpašuma (kura sastāvā ir zeme) lietošanas mērķiem piekrītošo zemes platību noteikšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.14 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Noteikt zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 10, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0104) zemes lietošanas mērķus atbilstoši īpašuma daļu reālajai izmantošanai - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 655 m2, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 649 m2.

Par nekustamā īpašuma Vienības laukums, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, un likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta 1.daļu, pamatojoties uz SIA “Latīpašums – Mērniecības birojs” veikto zemes gabala Vienības laukums, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.06.2004. atzinumu Nr.75 (prot.nr.12) Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Vienības laukums, Cēsīs, (kad. Nr.4201 005 1014), kas sastāv no zemes gabala ar platību 11496m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu un vienas būves – Uzvaras pieminekļa vertikālās konstrukcijas (kadastra apzīmējums 42010051014001) un četras inženierbūves (kadastra apzīmējums 42010051014051; 42010051014052; 42010051014053; 42010051014054) , kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti ( 1101 zeme zem koplietošanas ceļiem – ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u. c).
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar ūdensvadu - 0.1830ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.1411ha, aizsargjosla gar apakšzemes sakaru līnijas kanalizāciju – 0.1629ha, aizsargjosla gar apakšzemes kabeļu sakaru līniju – 0.1372ha, aizsargjosla gar lietus kanalizācijas vadu – 0.3756ha, aizsargjosla gar siltumtrasi kanālā – 0.0318ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0205ha; atrodas Valsts izsargājama pilsētbūvniecības pieminekļa – Cēsu pilsētas vēsturiskā centra teritorijā.

Par nekustamā īpašuma Bērzaines ielā 27, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Cēsu pilsētas Bērzaines kapu teritorija Bērzaines ielā 27, Cēsīs atrodas uz trijiem vēsturiskajiem zemes gabaliem – grunts gabala nr.1 atdalītā no Vintera pusmuižas gruntsgabala nr.15, gruntsgabala nr.559F atdalīta no Bērzaines muižas un “Brūža kapi” ar atrašanās vietu Cēsu pilsētā uz kuriem iesniegumu īpašuma tiesību atjaunošanai bija iesniegusi Cēsu pilsētas Svētās Annas evanģēliski luteriskā draudze (19.06.1992.), bet ar 1999.gada 13.oktobra iesniegumu minētā draudze no īpašuma Bērzaines ielā 27, Cēsīs (Bērzaines kapi), ir atteikusies.

Cēsu pilsētas Bērzaines kapu teritorijā atrodas divas būves – kapliča un šķūnis, kuras saskaņā ar LR Ministru Padomes 1991.gada lēmumu Nr.171 “Pa valsts īpašuma un kopsaimniecību īpašuma nodošanu pašvaldību īpašumā” un pamatojoties uz Cēsu rajona Tautas Deputātu Padomes 1992.gada 18.jūnija lēmumu Nr.2-22-92 “Par Cēsu pilsētas labiekārtošanas objektu nodošanu pilsētas pašvaldības īpašumā”, ir Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un likuma ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta 5.daļu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 17.septembra atzinumu Nr.103 (prot.nr.18) Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

  1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Bērzaines ielā 27, Cēsīs, (kad. Nr.4201 006 1310), kas sastāv no zemes gabala ar platību 53872m2 vairāk vai mazāk , cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, un divām būvēm – kapličas (kadastra apzīmējums 42010061310001) un šķūņa (kadastra apzīmējums 42010061310002), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
  2. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar ūdensvadu – 0,0933 ha, aizsargjosla gar pašteces lietus kanalizācijas vadu – 0.0572 ha, aizsargjosla gar pašteces lietus kanalizācijas vadu – 0.0427ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0.22kV – 0.0054ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0147ha, aizsargjosla gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.1626ha, Vinterupītes upes aizsargjosla – 0.5636ha;
  3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0909).

Par projektu pieteikuma

“Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija higiēnas prasību

izpildes nodrošināšanai” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija higiēnas prasību izpildes nodrošināšanai”.
 2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

Par izmaiņām Cēsu 800gades sagaidīšanas Rīcības komitejā

______

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.01.2005. prot.nr.2 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes lēmuma (24.07.2003. prot.Nr.14) „Par Cēsu 800gades sagaidīšanas Rīcības komitejas izveidošanu „5.punktu un izteikt to šādā redakcijā :

„5.Apstiprināt par Rīcības komitejas koordinatori Jolantu Borīti”

Par izmaiņām jubilejas notikumu kalendārā

_________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas

( 20.01.2005. protokols Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Atcelt un no jubilejas notikumu kalendāra izņemt sekojošus notikumus:

  • Konference veltīta dāņu pasaku meistara H.K.Andersena 200.dzimšanas dienai , ar norises laiku 16.marts
  • 20.Starptautiskais akvarelistu plenērs ,ar norises laiku 12.-22.jūlijs
  • Vēsturisko filmu festivāls ,ar norises laiku augusts
  • Distanču slēpošanas sacensības, ar norises laiku 26.-27.febr.
  • Pasaules junioru čempionāts florbolā, ar norises laiku oktobris

Mainīt notikumu norises laiku

 • Pasaules kauss rollerslēpošanā no 24.līdz 26.jūnijam
 • Viduslaiku un alus svētki 23.jūlijs

Par pastmarku komplektu Cēsīm 800

______

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.01.2005. prot.nr.2 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Iesniegt Latvijas pasta Pasta vērtszīmju un Filatēlijas daļai priekšlikumu uz Cēsu 800gades pastmarku komplekta atspoguļot 4 gab. Cēsu pilsētas atpazīstamākos objektus :

1.Pils parks ar Viduslaiku pili fonā

2.Jaunā pils ar Latvijas karogu

3.Uzvaras piemineklis Vienības laukumā

4.Cēsu Sv.Jāņa baznīca

Par Cēsu pilsētas pamatskolas attīstības plāna 2002. – 2006.gadam apstiprināšanu

_________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pamatskolas direktora iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.01.2005.prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

Apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas attīstības plānu 2002. – 2006.gadam, saskaņā ar pielikumu

Par telpu nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa

Cēsīs Raunas ielā 12

_______________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (20.01.2005.prot.Nr. 2), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Pirms termiņa ar 2005.gada 28.februārī izbeigt telpu nomas līgumu starp Cēsu Kultūras centru un IK „Norte PLUS” par telpām Cēsis Raunas ielā 12 ar kopējo platību 33,5 m2, noslēgtu 2001.gada 1.februārī, pusēm vienojoties.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu Kultūras centra direktorei I.Grozai.

Par grozījumiem telpu nomas līgumā ar

IK “NORTE PLUS” Cēsīs, Raunas ielā 12

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (20.01.2005.,prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Veikt grozījumus telpu nomas līgumā starp Cēsu Kultūras centru un IK “NORTE PLUS” Cēsīs, Raunas ielā 12, noslēgtu 2002.gada 12.maijā, izsakot 2.1. un 3.1.1.punktus šādā redakcijā:

2.1. “Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2011.gada 1.janvārim”.

3.1.1. “Nomnieks maksā telpu nomas maksu Ls 2,50 (divi lati un 50 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas sastāda Ls 164,57 (viens simts sešdesmit četri lati un 57 santīmi) plus PVN 18% Ls 29,62 (divdesmit deviņi lati un 62 santīmi), pavisam kopā Ls 194,19 (viens simts deviņdesmit četri lati un 19 santīmi), t.sk. PVN 19% mēnesī”.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza).

Par zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, daļas nodošanu ar atsavināšanas metodi

______________________________

2004.gada 6.decembrī saņemts SIA “KURMIS” iesniegums (reģ.Nr.2583/1-23) ar lūgumu atļaut būvēt daudzdzīvokļu ēku Cēsīs, Loka ielas rajonā, bijušās pienotavas ēkas pamatu rajonā. Minētā teritorija ir daļa no zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs (kad.nr.4201-002-0402), kurš reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nod.Nr.1000 0011 2290; 29.09.2003.).

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2004.gada 15.decembra atzinumu (prot.Nr.21) un Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.decembra un 2005.gada 6.janvāra atzinumiem (prot.Nr.25 un prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Uzdot Cēsu pilsētas zemes komisijai (priekšsēdētājs J.PĒTERSONS) atdalīt no zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai paredzētu zemes gabalu - bijušās piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Cēsis” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves teritoriju;
 2. Uzdot Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS) gatavot konkursa nolikumu no zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, atdalītās daļas atsavināšanai;
 3. Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas izstrādāt detālplānojumu atlikušajai zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, daļai.
 4. Uzdot veikt kontroli pār detālplānojuma izstrādāšanu domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

Par konkursa nolikuma “Bērniem draudzīga vide” apstiprināšanu

________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.01.2005.prot.Nr.2 ) un Finansu komitejas atzinumu (20.01.2005.prot.Nr.2 ) , Cēsu pilsētas dome, nolemj :

Apstiprināt konkursa „Bērniem draudzīga vide” nolikumu saskaņā ar pielikumu

Par Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.01.2005. prot. Nr. 2 ) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. prot. Nr. 2) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Noteikt šādu atvaļinājumu grafiku Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem:

Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde no 2005.gada 1.jūlija (ieskaitot) līdz 25. augustam (ieskaitot).

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde no 2005.gada 1.jūnija līdz 30.jūnijam(ieskaitot) un no 1.augusta līdz 28.augustam (ieskaitot).

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde no 2005.gada 1.jūnija līdz 28.jūlijam (ieskaitot).

Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde „Akmens ligzda” no 2005.gada 1.jūlija līdz 25. augustam ( ieskaitot).

Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde no 2005.gada 27.jūnija līdz 21.augustam (ieskaitot).

Par LR Aizsardzības ministrijas iestāžu atbrīvošanu no sporta bāžu nomas maksas un kārtību kādā izmantojamas sporta bāzes

_____

Pamatojoties uz LR Aizsardzības ministrijas ieguldījumu Sporta kompleksa Cēsīs, Piebalgas ielā 18, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.01.2005. prot. Nr. 2 ) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. prot. Nr. 2) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atbrīvot no Cēsu pilsētas domei piederošo sporta bāžu nomas maksas un maksas par to sniegtajiem pakalpojumiem:
  1. Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolu;
  2. Zemessardzes 27. kājnieku bataljonu;
  3. Armijas Sporta klubu;
 2. Minētajām organizācijām 2 reizes gadā (ne vēlāk kā līdz 20. augustam un līdz 30. decembrim) jāiesniedz iesniegums Cēsu pilsētas domē, norādot:
  1. regulāriem apmeklējumiem - vēlamo sporta bāžu izmantošanas laiku, apmeklējumu mērķi, personu sarakstu, kas izmantos sporta bāzes un citu informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu sporta bāžu izmantošanu;
  2. vienreizējiem pasākumiem - vēlamo sporta bāžu izmantošanas laiku, pasākuma mērķi un citu informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu pasākumu norisi.
 1. Izvērtējot LR Aizsardzības ministrijas iesniegumu, tiek ņemts vērā Cēsu pilsētas izglītības iestāžu mācību procesa nodrošināšanas vajadzības.
 2. Īpašos gadījumos vai gadījumos, kas nav atrunāti lēmumā, sporta bāžu izmantošanas nosacījumus var regulēt ar atsevišķu rakstisku vienošanos (līgumu).

Par ieejas biļešu tirdzniecību

Cēsu pilsētas sporta klubu organizētajos sporta pasākumos

__

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.01.2005. prot. Nr. 2 ) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. prot. Nr. 2) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 11.10.20001. lēmumu „Par ieejas maksas noteikšanu Sporta zālē Cēsīs, Pūces 2a”.
 2. Atļaut Cēsu pilsētas sporta klubiem to organizētajos sporta pasākumos Cēsu pilsētas domes sporta bāzēs veikt ieejas biļešu tirdzniecību.
 3. Ieejas biļešu izgatavošana, reģistrēšana un tirdzniecība tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas pastāvošajai likumdošanai.
 4. Ieņēmumi no biļešu tirdzniecība ir izlietojami Cēsu pilsētas sporta klubu darbības nodrošināšanai.

Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 2004. gada 9. decembra (prot. Nr.26) lēmuma „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām

_____

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.01.2005. prot. Nr. 2 ) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. prot. Nr. 2) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Izdarīt izmaiņas Cēsu pilsētas domes 2004. gada 9. decembra (prot. Nr.26 § 25) lēmuma „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām”

  1. izsakot 1. punktu šādā redakcijā:

„Pamatojoties uz sasniegtajiem sportiskajiem rezultātiem, ieguldīto darbu sporta veidu attīstībā Cēsu pilsētā Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošajās un apsaimniekošanā esošajās sporta bāzēs noteikt nomas maksu treniņu nodarbību un mājas spēļu organizēšanai Ls1,00 (viens lats) mēnesī, bez PVN, līdz 2005.gada 31.decembrim sekojošiem sporta klubiem un sporta veidu aktīvistu kopām:

1.2. izsakot 5. punktu šādā redakcijā:

„Noteikt nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) mēnesī, bez PVN līdz 2005. gada 31. decembrim visām Cēsu pilsētas iedzīvotājus pārstāvošām sporta organizācijām, kuras izmanto sporta zāli, Cēsīs, Lāču ielā 10”.

1.3. svītrot 2. punktu.

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. lēmumu „Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 2004. gada 9. decembra (prot. Nr.26) lēmuma „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām”” protokols Nr. 27. § 41 .

Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāžu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu

_________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.01.2005. prot. Nr. 2 ) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. prot. Nr. 2) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus un to izmantošanas kārtību:

 1. Sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs maksas pakalpojumu izcenojumi un pakalpojumu izmantošanas kārtība:
  1. Trenažieru zālei
   1. Trenažieru zāles viena mēneša abonements vienai personai neierobežotam apmeklējumu skaitam:

- personām, kas vecākas par 18 gadiem - Ls 15,00 (bez PVN) mēnesī;

- personām līdz 18 gadu vecumam - Ls 5,00 (bez PVN) mēnesī.

 1. Trenažieru zāles vienas reizes apmeklējums vienai personai:

- personām, kas vecākas par 18 gadiem - Ls 1,50 (bez PVN) viena treniņu nodarbība;

- personām līdz 18 gadu vecumam Ls 0,50 (bez PVN) viena treniņu nodarbība;

1.1.3. Trenažieru zāles maksas apmeklējumu darba laiku nosaka sporta kompleksa vadītājs. Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušas izmantošana.

1.1.4. Trenažieru zāles bezmaksas apmeklējumi:

1.1.4.1. Cēsu pilsētas ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai sporta stundu mācību procesa nodrošināšanai darba dienās līdz plkst. 16.00 sporta skolotāja vadībā.

Attiecīgajām izglītības iestādēm trenažieru zāles izmantošanas grafiks iepriekš jāsaskaņo un jāiesniedz sporta kompleksa vadītājam, divas reizes gadā ne vēlāk kā līdz 20. augustam un līdz 30. decembrim)

1.1.4.2. Cēsu pilsētas sporta skolai mācību – treniņu procesa nodrošināšanai sporta trenera vadībā darba dienās līdz plkst. 16.00 vai saskaņojot ar trenažieru zāles instruktoru no 16.00-21.00.

Cēsu pilsētas sporta skolai trenažieru zāles instruktoram jāiesniedz audzēkņu saraksts, kuri apmeklēs trenažieru zāli pēc individuālā plāna pēc plkst. 16.00 darba dienās.

1.1.4.3. NBS Instruktoru skolas personālam, Zemessardzes 27. kājnieku bataljona personālam veselības uzlabošanai darba dienās no 8.00-10.00 un 17.00-22.00.

NBS Instruktoru skolai, Zemessardzes 27. kājnieku bataljonam 2 reizes gadā (ne vēlāk kā līdz 20. augustam un līdz 30. decembrim) jāiesniedz to personu saraksts, kas apmeklēs trenažieru zāli un jāsaskaņo ar Cēsu pilsētas sporta skolu treniņu nodarbību laikus un skaitu.

1.1.4.4. Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanas nolūkos 2 reizes nedēļā no plkst. 15.00-16.00.

Izglītības iestādēm jāiesniedz sporta kompleksa vadītājam darbinieku sarakts, kuri apmeklēs trenažieru zāli.

  1. Aerobikas zālei:
   1. Aerobikas zāles, ģērbtuvju un apskaņošanas iekārtu noma sporta nodarbībām darba dienās līdz plkst. 16.00
    Ls 5,00 (bez PVN) viena stunda.
   2. Aerobikas zāles, ģērbtuvju un apskaņošanas iekārtu noma sporta nodarbībām darba dienās līdz plkst. no 16.00-22.00
    Ls 8,00 (bez PVN) viena stunda.
   3. Nomas maksā nav iekļauts laiks, kas nepieciešams, lai apmeklētāju pārģērbtos uz nodarbības. Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušas izmantošana.
   4. Aerobikas zāles bezmaksas apmeklējumi
    1. Cēsu pilsētas ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai un Cēsu bērnu un jauniešu centram darba dienās līdz plkst. 16.00 mācību procesa nodrošināšanai skolotāja vadībā.
    2. Cēsu pilsētas sporta skolai mācību procesa nodrošināšanai sporta trenera vadībā.
    3. Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanas nolūkos divas reizes nedēļā no plkst. 15.00-16.00.
  1. Sporta spēļu zāles noma
   1. Visa sporta zāle (60m*32m) sporta pasākumu organizēšanai, tai skaitā tribīņu izvilkšana, apskaņošana, un attiecīgā sporta veida aprīkojuma uzstādīšana-
    Ls 40,00 (bez PVN) viena stunda.
   2. Visa sporta zāle (60m*32m) atpūtas un kultūras pasākumu organizēšanai, tajā skaitā tribīņu izvilkšana, apskaņošana, paklāja noma. -
    Ls 60,00 (bez PVN) viena stunda.
   3. viena sporta spēļu laukums (32m*18m) –
    Ls 10,00 (bez PVN) viena stunda.
   4. vienas puses sporta spēļu laukuma (32m*18m) pie nosacījuma, ka otru laukuma pusi vienlaicīgi izmanto cits īrnieks –
    Ls 5,00 (bez PVN) viena
    stunda.
   5. Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem – viena stunda:
   6. - personām līdz 18 gadu vecumam (vienai personai) - Ls 0,30 (bez PVN);

    - personām, kas vecākas par 18 gadiem (vienai personai) – Ls 0,50 (bez PVN);

    - ģimenēm (abi vecāki + vismaz viens bērns) – Ls 1,00 (bez PVN)

   7. Sporta spēļu zāles nomas maksa ietver ģērbtuvju, dušu izmantošanu, kas netiek papildus uzskaitīta nomas laikā.
   8. Sporta spēļu zāles bezmaksas izmantošana
    1. Cēsu pilsētas ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai un Cēsu pilsētas sporta skolai- mācību procesa nodrošināšanai.
    2. Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanai viena reizi nedēļā ne vairāk kā divas stundas, iepriekš saskaņojot nodarbību norises laiku ar sporta kompleksa vadītāju un iesniedzot darbinieku sarakstu, kas apmeklēs sporta zāli.
    3. Cēsu pilsētas domei „Cēsu pilsētas domes kausa volejbolā” rīkošanai, iepriekš saskaņojot pasākuma datumu.
    4. NBS Instruktoru skolai, Zemessardzes 27. kājnieku bataljonam, Armijas Sporta klubam – apmācības procesa nodrošināšanai, personāla veselības uzlabošanai, sporta pasākumu organizēšanai.
  2. Saunas noma:
   1. visas saunas noma vienam nomniekam(fiziskai vai juridiskai personai) – Ls 10,00 (bez PVN) viena stunda;
   2. vienreizējs saunas apmeklējums vienai personai – Ls 1,00 (bez PVN) viena stunda;
   3. saunas nomas maksā tiek ietverta ģērbtuvju un dušu izmantošana.
   4. trenažieru un aerobikas zāles individuālajiem apmeklētājiem maksa par saunas izmantošanu papildus netiek iekasēta.
   5. Saunas bezmaksas izmantošana
    1. Cēsu pilsētas sporta skolas audzēkņiem, trenerim iepriekš saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju, saunas izmantošana līdz vienai stundai pēc treniņu nodarbības.
    2. Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem pēc trenažieru zāles, aerobikas zāles bezmaksas treniņu nodarbību apmeklējumiem;
    3. Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem pēc sporta spēļu zāles bezmaksas treniņu nodarbību apmeklējumiem, iepriekš saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju.
 1. Cēsu pilsētas sporta nama Pūces ielā 2a maksas pakalpojumu izcenojumi un pakalpojumu izmantošanas kārtība:
  1. Sporta spēļu zāles noma:
  2. - apkures sezonā (no 1. oktobra – 1. maijam) – Ls 10,00 (bez PVN);

   - vasaras sezonā (no 1. maija – 1. oktobrim) – Ls 6,00 (bez PVN).

   - nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju, dušu, rezultātu tablo un apskaņošanas iekārtu izmantošana.

  3. Sporta spēļu zāles bezmaksas izmantošana
   1. Cēsu Draudzīgā aicinājuma valsts ģimnāzijai un Cēsu pilsētas sporta skolai- mācību procesa nodrošināšanai;
   2. Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanai 1 reizi nedēļā ne vairāk kā 2 stundas, iepriekš saskaņojot nodarbību norises laiku ar sporta kompleksa vadītāju un iesniedzot darbinieku sarakstu, kas apmeklēs sporta zāli
 2. Sporta zāles Lapsu ielā 17 maksas pakalpojumu izcenojumi:
  1. Sporta zāles noma regulāriem, kolektīviem apmeklējumiem – viena stunda:
 • apkures sezonā (no 1. oktobra – 1. maijam) – Ls 6,00 (bez PVN);
 • vasaras sezonā (no 1. maija – 1. oktobrim) – Ls 4,00 (bez PVN).
  1. Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem – viena stunda:
 • personām līdz 18 gadu vecumam (viena personai) - Ls 0,30 (bez PVN);
 • personām, kas vecākas par 18 gadiem (vienai personai) – Ls 0,50 (bez PVN);
 • ģimenēm (abi vecāki + vismaz viens bērns) – Ls 1, 00 (bez PVN)
  1. nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju, dušu izmantošana.
  2. Cēsu pilsētas ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai, Cēsu pilsētas sporta skolai mācību procesa nodrošināšanai – bez maksas.
 1. Sporta zāles Lāču ielā 10 maksas pakalpojumu izcenojumi:

4.1. Sporta zāles noma regulāriem, kolektīviem apmeklējumiem – par vienu stundu:

- apkures sezonā (no 1. oktobra – 1. maijam) – Ls 4,50 (bez PVN);

- vasaras sezonā (no 1. maija – 1. oktobrim) – Ls 3,00 (bez PVN).

4.2. Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem – par 1 stundu:

 • personām līdz 18 gadu vecumam (vienai personai) - Ls 0,30 (bez PVN) ;
 • personām, kas vecākas par 18 gadiem (vienai personai) – Ls 0,50 (bez PVN);
 • ģimenēm (abi vecāki + vismaz viens bērns) – Ls 1, 00 (bez PVN).

4.3. Cēsu pilsētas ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai, Cēsu pilsētas sporta skolai mācību procesa nodrošināšanai – bez maksas.

 1. Mācību – treniņu bāzes Priekuļos, Cēsu prospektā 3 maksas pakalpojumu izcenojumi:
  1. uzturēšanās vienu diennakti, izmantojot gultas veļu (vienai personai) – Ls 2,00 (bez PVN);
  2. uzturēšanās vienu diennakti, neizmantojot gultas veļu (vienai personai) – Ls 1,50 (bez PVN).
  3. Cēsu pilsētas sporta skolai mācību –treniņu nometņu organizēšanai - bez maksas.
 2. Cēsu pilsētas stadiona Valmieras ielā 6 maksas pakalpojumi:
  1. noma maksas apmēru Cēsu pilsētas stadionam nosaka ar Cēsu pilsētas sporta skolas direktora rīkojumu, saskaņojot ar Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru. Nosakot nomas maksu ņemt vērā pasākuma nomnieka sniegto informāciju par nomas mērķi, papildus informāciju, kas saistīta ar nomas laikā plānotā pasākuma norisi.
  2. Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas izglītības iestāžu organizētajiem sporta un atpūtas pasākumiem – bez maksas.
 3. Īpašos gadījumos vai gadījumos, kas nav minēti šajā lēmumā, sporta bāžu izmantošanas nosacījumus var regulēt ar atsevišķu rakstisku vienošanos starp Cēsu pilsētas domi un pasākumu rīkotāju (pasūtītāju).
 4. Atzīt par spēku zaudējušus Cēsu pilsētas domes lēmumus:
  1. Cēsu pilsētas domes 13.09.2001. lēmumu „ Par pagaidu maksas pakalpojumu noteikšanu Sporta zāles Cēsīs, Pūces ielā 2a izmantošanai”
  2. Cēsu pilsētas domes 11.10.2001. lēmumu „ Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2001. gada 13. septembra lēmumā „Par pagaidu maksas pakalpojumu noteikšanu Sporta zāles Cēsīs, Pūces ielā 2a izmantošanai”
  3. Cēsu pilsētas domes 23.09.2004. lēmumu „ Par Cēsu pilsētas sporta skolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

Par nomas maksas apstiprināšanu Raunas ielā 3, Cēsīs

_________

Pamatojoties uz Raunas ielas 3 namīpašnieka Jāņa Skujas iesniegumu (Nr.2856/1-24 22.12.2004.) un saskaņā ar 1996.gada 16.oktobra Nomas līguma 2.3.punktu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005.prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

 1. Apstiprināt ar 2005.gada 1.februāri nekustāmam īpašumam Raunas ielā 3, Cēsīs, nomas maksu mēnesī:
 • ēkai – Ls 166,59 (viens simts sešdesmit seši lati 59 santīmi);
 • zemes gabalam – 13,13 (trīspadsmit lati 13 santīmi).
 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot vienošanos pie 1996.gada 16.oktobra noslēgtā Nomas līguma.

Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas

Palasta ielā 14, Cēsīs vērtības palielināšanu

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. protokols Nr.02) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izslēgt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Palasta ielā 14, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2004.gada 01.decembri par LVL 21 168.30 (divdesmit viens tūkstotis viens simts sešdesmit astoņi lati, 30 santīmi) par veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas

Noras ielā 15, Cēsīs vērtības palielināšanu

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. protokols Nr.02) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izslēgt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Noras ielā 15, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2004.gada 01.decembri par LVL 28 368.83 (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi lati, 83 santīmi) par veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas

Zirņu ielā 23, Cēsīs vērtības palielināšanu

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. protokols Nr.02) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izslēgt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Zirņu ielā 23, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2004.gada 01.decembri par LVL 32 204.65 (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti četri lati, 65 santīmi) par veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas

Briežu ielā 7, Cēsīs vērtības palielināšanu

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. protokols Nr.02) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izslēgt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Briežu ielā 7, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2004.gada 01.decembri par LVL 32 478.27 (trīsdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi lati, 27 santīmi) par veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

Par Cēsu 1.pamatskolas ēkas

Gaujas ielā 17, Cēsīs vērtības palielināšanu

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. protokols Nr.02) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izslēgt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu 1.pamatskolas ēkas Gaujas ielā 17, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2004.gada 01.decembri par LVL 40 445.59 (četrdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit pieci lati, 59 santīmi) par veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

 

 

Par Cēsu 2.pamatskolas ēkas

Bērzaines ielā 4, Cēsīs vērtības palielināšanu

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. protokols Nr.02) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izslēgt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu 2.pamatskolas ēkas Bērzaines ielā 4, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2004.gada 01.decembri par LVL 34 689.65 (trīsdesmit četri tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi lati, 65 santīmi) par veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas ēkas

Raunas ielā 7, Cēsīs vērtības palielināšanu

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. protokols Nr.02) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izslēgt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas ēkas Raunas ielā 7, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2004.gada 01.decembri par LVL 45 673.54 (četrdesmit pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs lati, 54 santīmi) par veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

Par Cēsu pilsētas ģimnāzijas ēkas

Leona Paegles ielā 1, Cēsīs vērtības palielināšanu

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. protokols Nr.02) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izslēgt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu pilsētas ģimnāzijas ēkas Leona Paegles ielā 1, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2004.gada 01.decembri par LVL 40 617.11 (četrdesmit tūkstoši seši simti septiņpadsmit lati, 11 santīmi) par veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzijas ēkas

Pūces ielā 2, Cēsīs vērtības palielināšanu

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. protokols Nr.02) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izslēgt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzijas ēkas Pūces ielā 2, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2004.gada 01.decembri par LVL 13 611.70 (trīspadsmit tūkstoši seši simti vienpadsmit lati, 70 santīmi) par veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

 

 

Par Cēsu 2.vidusskolas ēkas

Valmieras ielā 19, Cēsīs vērtības palielināšanu

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. protokols Nr.02) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izslēgt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu 2.vidusskolas ēkas Valmieras ielā 19, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2004.gada 01.decembri par LVL 22 335.38 (divdesmit divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci lati, 38 santīmi) par veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas ēkas

Gaujas ielā 6, Cēsīs vērtības palielināšanu

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. protokols Nr.02) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izslēgt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu pilsētas vakara vidusskolas ēkas Gaujas ielā 6, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2004.gada 01.decembri par LVL 16 857.76 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi lati, 76 santīmi) par veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

Par Cēsu pilsētas mākslas skolas ēkas

Palasta ielā 11, Cēsīs vērtības palielināšanu

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.01.2005. protokols Nr.02) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izslēgt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu pilsētas mākslas skolas ēkas Palasta ielā 11, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2004.gada 01.decembri par LVL 16 550.57 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit lati, 57 santīmi) par veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

Par būvniecības publiskās apspriešanas

ierosināšanu par apbūvi Maija ielā 12, Cēsīs

___

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes 2005.gada 24.janvāra atzinumu Nr. 10 (prot. Nr.3), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Maija ielā 12, Cēsīs.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei ( būvvaldes vadītāja p.i. Jānis Zlaugotnis ).
 3. 2.1. pieprasīt būvniecības ierosinātājam Birutai Bikarei un Gintam Bikaram LR MK noteikumu Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos matariālus publiskai apspriešanai;

  2.2. iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK Noteikumu Nr.309, 10.punktā norādītās darbības.

 4. Noteikt Birutai Bikarei un Gintam Bikaram būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu

ēku un būvju Rīta ielā 9, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā

_____________________________

Zemes gabals Rīta ielā 9, Cēsīs, piešķirts apbūvei ar Cēsu pilsētas TDP 1983.gada 26.jūlija lēmumu Nr.42, 4.§ Andrim Cipulim. Ar 1993.gada 23.septembra pirkuma pārdevuma līgumu Andris Cipulis mājīpašumu – jaunbūvi Rīta ielā 9, Cēsīs, pārdevis Austrai Lesdorfai. Austra Lesdorfa dzīvojamo ēku Cēsīs, Rīta ielā 9, nodevusi ekspluatācijā 1995.gada 15.martā. Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 13.jūnija rīkojumu Nr.245-r individuālajā dzīvojamā ēkā Cēsīs, Rīta ielā 9, apstiprināta i/u “MĀRTIŅŠ” viesnīcas funkcija.

Izskatot Austra Lesdorfas iesniegumu (reģ.Nr.222/1-23; 26.01.2005.), pamatojoties uz likumu “Grozījumi likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Nosacītajam zemes gabalam Rīta ielā 9, Cēsīs, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-509-0073, ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.
 2. Zemes gabala platība 720 m2.
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
 4. Pieņemt zināšanai, ka apbūves zemes gabals Rīta ielā 9, Cēsīs, atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Leona Paegles ielā 16, Cēsīs (532F), uz kuru īpašuma tiesības atjaunotas Elzai Matvejai. Ar Cēsu rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C11013501 (22.04.2002.) par Elzas Lonijas Matvejas (mirusi 2000.gada 17.februārī) likumisko mantinieci apstiprināta Lidija Ķibermane.

Pielikums

 

Cēsu pilsētas domes bērnu projektu konkursa

“Bērniem piemērota vide - 2005”nolikums

1. Projektu konkursā var piedalīties Cēsu pilsētas skolu skolēni konsultanta vadībā.

2. Konkursa mērķis:

2.1. Veicināt bērniem piemērotas vides veidošanu (spēļu, rotaļu laukumi un cita veida vides uzlabošana, kas tieši nav saistīta ar mācību procesa nodrošināšanu),

2.2. Iesaistīt bērnus un jauniešus sev piemērotas vides veidošanas procesā skolā, pašvaldībā.

3. Projekts jāiesniedz uz veidlapām, kas pievienotas nolikuma pielikumā NR1.

4. Projektu iesniegšanas laiks: līdz 2005.gada 21. martam (ieskaitot).

5. Projektu iesniegšanas vieta: Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrs Raunas iela 4, Cēsis (ar norādi konkursam „Bērniem piemērota vide”)

6. Projektam jāpievieno garantijas vēstule, kurā , apliecināts projekta līdzfinansējums.

7. Projektu vērtēšanas kritēriji:

7.1. Nepieciešamo pārmaiņu aktualitāte;

7.2. finansu aprēķinu pamatojums un precizitāte;

7.3. pašvaldības vai citu finansētāju garantēta līdzdalība projekta realizēšanā;

7.4. bērnu un sabiedrības līdzdalība projekta realizēšanā;

7.5. darba rūpīgums.

8. Projekta realizācijas gaitā uzstādītajām ierīcēm jāatbilst drošības prasībām.

9. Projektu vērtēšana.

9.1. Projektus izvērtē ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta komisija 5 cilvēku sastāvā. Viens no komisijas locekļiem ir Cēsu pilsētas jauniešu domes pārstāvis.

9.2. Komisija projektus izvērtē līdz 2005.gada 31.martam.

9.3. Komisija nosaka piešķirtā finansējuma apjomu no plānotajiem Cēsu pilsētas domes budžeta līdzekļiem. Maksimālā summa atbalstītajiem projektiem iespējama Ls 300.

9.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt ziņas par projektā plānoto uzstādāmo ierīču atbilstību drošības prasībām.

9.5. Projektus izvērtē 5 punktu sistēmā par katru kritēriju, kurš minēts nolikuma 7. punktā.

9.6. Komisija veic citas darbības, kas izriet no šī nolikuma un citiem tiesību aktiem.

9.7. Komisija 5 darba dienu laikā pēc konkursa informē atbalstīto projektu autorus.

10.Projektu realizēšanas termiņš līdz 2005.gada 20.decembrim.

11. Pēc atbalstīto projektu realizēšanas Cēsu pilsētas domē jāiesniedz saturiskā atskaite uz 1(A4 formāta) lapas(norādot, kā īstenoti projekta mērķi) un 3 fotogrāfijas(kuras attaino projekta realizācijas rezultātu).

Pielikumā NR.1: Projekta veidlapa uz 6 lpp.

Pielikums NR.1

projektu konkursam

 

“Bērniem piemērota vide”.

 

Projekta pieteikums konkursam

“Bērniem piemērota vide”.

 

Saskaņā ar nolikumu projekts jāiesniedz līdz 2005.gada 21.martam (ieskaitot ) Cēsu Pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Raunas ielā 4, Cēsīs .

 

1.daļa.Projekta kopsavilkums.

Projekta nosaukums

 
Projekta iesniedzēja skola, iestāde  
Projekta konsultanta vārds, uzvārds, tālruņa Nr.  

Projekta autori:

Vārds, uzvārds, klase  
Vārds, uzvārds, klase  
Vārds, uzvārds, klase  
Vārds, uzvārds, klase  
Vārds, uzvārds, klase  

Tabulu nepieciešamības gadījumā var papildināt

Projekta kopsavilkums

Norādiet, kā jums trūkst apkārtnē un ko jūs vēlaties izmainīt. Nepārsniedziet šeit atvēlēto laukumu – ne vairāk kā 13 līnijas.

2.daļa. Projekta apraksts.

Kāda ir problēma?

Aprakstiet to problēmu, kuru Jūs esat nolēmuši risināt.

Kādā veidā esat nolēmuši problēmu atrisināt un kāds būs rezultāts? Kas būs ieguvēji?

Norādiet, ko vēlaties sasniegt ar savu projektu.

Kas un ko darīs?

Miniet visus pasākumus, kādā veidā jūs domājat izmainīt risināmo problēmu. Norādiet atbildīgo par pasākumu un izpildes laiku. Atsevišķās darbības numurējiet.

Piemēram:

1.Krūmu izciršana skolas parkā.

N.p.k.

Pasākums

Atbildīgais

Laiks

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Tabulu nepieciešamības gadījumā var papildināt

Kādi ir projekta realizēšanas paredzamie rezultāti?

Norādiet, kas būs mainījies, kad būsiet realizējuši projektu?

3.daļa. Projekta finansējums.

Norādiet, kādām vajadzībām un cik daudz naudas būs nepieciešams, lai projektu realizētu.

N.p.k. Naudas izlietošanas mērķis

Līdzfinansējums

Projekta iesniedzēju līdzfinansējums Prasītā summa no Cēsu pilsētas domes
       

Pie projekta iesniedzēja līdzfinansējuma jānorāda gan summa, gan līdzfinansētājs.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv